Raamattu 1992 (KR92)
7

Jeesus lehtimajanjuhlassa

1 Tämän jälkeen Jeesus kiersi eri puolilla Galileaa. Juudeassa hän ei halunnut liikkua, koska juutalaiset etsivät tilaisuutta tappaa hänet.

27:2
3. Moos. 23:34
Juutalaisten lehtimajanjuhla oli lähellä. 3 Jeesuksen veljet sanoivat hänelle: »Lähde Juudeaan, niin opetuslapsesikin näkevät, millaisia tekoja sinä teet. 4 Eihän kukaan salaile tekojaan, jos haluaa julkisuutta. Jos kerran pystyt tällaiseen, näytä maailmalle, kuka sinä olet!» 5 Veljetkään eivät näet uskoneet häneen. 67:6
Joh. 2:4
Jeesus sanoi heille: »Nyt ei ole vielä minun aikani – teille taas sopii mikä aika hyvänsä. 77:7
Joh. 3:19 - 15:18
Maailma ei voi vihata teitä, mutta minua se vihaa, koska minä todistan, että sen teot ovat pahat. 87:8
Joh. 8:20
Menkää te vain juhlille. Minä en tule tähän juhlaan, sillä minun aikani ei ole vielä tullut.» 9 Näin hän sanoi ja jäi Galileaan.

10 Mutta kun veljet olivat lähteneet juhlille, myös Jeesus lähti sinne, ei ihmisten tieten vaan salaa. 11 Juhlien alettua juutalaiset etsivät häntä ja kyselivät: »Missä se mies on?» 127:12
Joh. 9:16
Kansan keskuudessa hän oli yleisen kiistelyn aiheena. Toiset kiittivät: »Hän on hyvä mies», toiset sanoivat: »Kaikkea muuta, hän on kansanvillitsijä.» 137:13
Joh. 9:22 - 12:42 - 19:38
Julkisesti kukaan ei kuitenkaan uskaltanut puhua hänestä, sillä kaikki pelkäsivät juutalaisia.

14 Juhlan jo ehdittyä puoliväliin Jeesus meni ylös temppeliin ja alkoi opettaa. 157:15
Mark. 6:2
Juutalaiset olivat ihmeissään ja sanoivat: »Kuinka tuo oppimaton mies voi tuntea kirjoitukset?» 167:16
Joh. 8:26 - 12:49 - 50 - 14:10 - 17:8
Jeesus sanoi heille: »Se, mitä minä opetan, ei ole minun oppiani, vaan hänen, joka on minut lähettänyt. 17 Joka tahtoo noudattaa hänen tahtoaan, pääsee kyllä selville siitä, onko opetukseni lähtöisin Jumalasta vai puhunko omiani. 187:18
Joh. 5:41 - 44
Se, joka esittää omia ajatuksiaan, tahtoo kunniaa itselleen. Mutta se, joka tahtoo kunniaa lähettäjälleen, puhuu totta, hänessä ei ole vääryyttä. 197:19
Ap. t. 7:53
Room. 3:9
Mooses antoi teille lain, vai kuinka? Silti yksikään teistä ei noudata sitä. Miksi te haluatte tappaa minut?»

207:20
Matt. 11:18Joh. 8:48 - 52 - 10:20
Ihmiset sanoivat: »Sinussa on paha henki. Kuka sinut yrittäisi tappaa?» 217:21
Joh. 5:8 - 9
Jeesus vastasi: »Minä tein yhden ainoan teon, ja sitä te kaikki ihmettelette. 227:22
1. Moos. 17:10–12
Mooses sääti teille ympärileikkauksen – se ei tosin ole peräisin Moosekselta, vaan kantaisiltä – ja te toimitatte sen myös sapattina. 23 Jos kerran ihminen ympärileikataan sapattinakin, ettei Mooseksen lakia rikottaisi, niin miksi te olette vihoissanne siitä, että minä sapattina paransin koko ihmisen? 24 Älkää tuomitko sen mukaan, miltä asia päältä katsoen näyttää, vaan tuomitkaa oikein.»

Onko Jeesus Messias?

257:25
Joh. 5:18
Muutamat jerusalemilaiset sanoivat: »Eikö tämä ole se, jonka he haluaisivat tappaa? 26 Kuinka kummassa hän saa puhua täällä vapaasti eivätkä he sano mitään? Ovatkohan hallitusmiehet nyt varmoja siitä, että hän on Messias? 277:27
Joh. 6:42
Tästä miehestä me kyllä tiedämme, mistä hän on kotoisin. Kun Messias ilmestyy, kukaan ei tiedä, mistä hän tulee.»

287:28,29
Matt. 11:27
Opettaessaan temppelissä Jeesus huusi kovalla äänellä: »Te siis tiedätte, kuka minä olen ja mistä tulen. En minä ole tulostani itse päättänyt – minut lähetti hän, joka on totuus itse. Te ette häntä tunne, 29 mutta minä tunnen hänet, koska tulen hänen luotaan ja koska hän on minut lähettänyt.» 307:30
Joh. 8:20
Hallitusmiesten teki mieli pidättää hänet, mutta kukaan ei kuitenkaan käynyt häneen käsiksi, sillä hänen hetkensä ei ollut vielä tullut. 317:31
Joh. 8:30 - 10:42 - 11:45 - 12:42
Monet kansanihmiset sen sijaan uskoivat häneen. He sanoivat: »Tokkopa Messias tullessaan tekee useampia tunnustekoja kuin tämä on jo tehnyt.»

32 Kun fariseukset kuulivat, että kansan parissa puhuttiin Jeesuksesta tähän tapaan, he ja ylipapit lähettivät miehiään pidättämään hänet. 337:33
Joh. 12:35 - 16:16
Jeesus sanoi: »Vähän aikaa minä vielä olen teidän luonanne. Sitten menen hänen luokseen, joka minut on lähettänyt. 347:34
Joh. 8:21 - 13:33
Silloin te etsitte minua mutta ette löydä, ettekä te pääse sinne, missä minä olen.»

357:35
2. Makk. 1:27
Juutalaiset kyselivät toisiltaan: »Minne hän aikoo mennä? Mistä me emme häntä löytäisi? Onko hän lähdössä niiden luo, jotka asuvat kreikkalaisten keskuudessa? Aikooko hän opettaa kreikkalaisiakin? 36 Mitä hän mahtoi tarkoittaa sanoessaan: ’Te etsitte minua mutta ette löydä’, ja: ’Te ette pääse sinne, missä minä olen’?»

377:37
3. Moos. 23:36Jes. 55:1
Joh. 4:14
Ilm. 21:6 - 22:17
Juhlan suurena päätöspäivänä Jeesus nousi puhumaan ja huusi kovalla äänellä: »Jos jonkun on jano, tulkoon minun luokseni ja juokoon! 387:38
Jes. 58:11
Joka uskoo minuun, ’hänen sisimmästään kumpuavat elävän veden virrat’, niin kuin kirjoituksissa sanotaan.» 397:39
Luuk. 24:49
Joh. 14:16 - 17
Ap. t. 2:4
Tällä Jeesus tarkoitti Henkeä, jonka häneen uskovat tulisivat saamaan. Vielä ei Henki ollut tullut, koska Jeesusta ei vielä ollut kirkastettu.

40 Jeesuksen sanat kuultuaan jotkut väkijoukosta sanoivat: »Tämän täytyy olla se profeetta.» 41 Toiset sanoivat: »Hän on Messias.» Mutta toiset epäilivät: »Ei kai Messias Galileasta tule! 427:42
Matt. 1:1
Kirjoituksissahan sanotaan, että Messias on Daavidin jälkeläinen ja tulee Betlehemistä, Daavidin kotikaupungista.» 43 Näin ihmiset alkoivat kiistellä hänestä. 44 Muutamat halusivat ottaa hänet kiinni, mutta kukaan ei kuitenkaan käynyt häneen käsiksi.

45 Jeesusta pidättämään lähetetyt miehet palasivat ylipappien ja fariseusten luo, ja nämä kysyivät: »Miksi ette tuoneet häntä?» 467:46
Matt. 7:28 - 29
Miehet vastasivat: »Yksikään ihminen ei ikinä ole puhunut sillä tavoin kuin hän.» 47 Silloin fariseukset sanoivat: »Oletteko tekin antaneet eksyttää itsenne? 487:48
1. Kor. 1:26
Onko kukaan hallitusmies uskonut häneen? Tai yksikään fariseus? 49 Tuo rahvas ei tiedä laista mitään – kirottuja kaikki!» 507:50
Joh. 3:1 - 2
Silloin Nikodemos, joka itse oli fariseus ja oli aiemmin käynyt tapaamassa Jeesusta, sanoi: 517:51
5. Moos. 1:16
Sir. 11:7
»Eihän meidän lakimme mukaan ketään voi tuomita, ennen kuin on kuultu häntä ja otettu selville, mitä hän on tehnyt.» 52 Mutta toiset sanoivat hänelle: »Taidat olla itsekin Galileasta. Tutki kirjoituksia, niin opit, ettei Galileasta tule profeettaa.»

Aviorikoksesta tavattu nainen 7:53—8:11 Jakso puuttuu vanhimmista käsikirjoituksista. Se edustaa kuitenkin varhaista perimätietoa.

[ 53 Kaikki lähtivät kotiinsa,

8

1 mutta Jeesus meni Öljymäelle. 28:2
Luuk. 21:38
Varhain aamulla hän tuli taas temppeliin. Hänen luokseen kerääntyi ihmisiä suurin joukoin, ja hän istuutui ja opetti heitä.

3 Kesken kaiken toivat lainopettajat ja fariseukset paikalle naisen, joka oli joutunut kiinni aviorikoksesta. He asettivat hänet Jeesuksen eteen 4 ja sanoivat: »Opettaja, tämä nainen on avionrikkoja, hänet tavattiin itse teossa. 58:5
3. Moos. 20:10
5. Moos. 22:22
Mooses on laissa antanut meille määräyksen, että tällaiset on kivitettävä. Mitä sinä sanot?» 6 He puhuivat näin pannakseen Jeesuksen koetukselle ja saadakseen sitten aiheen syyttää häntä.

Mutta Jeesus kumartui ja kirjoitti sormellaan maahan. 78:7
Room. 2:1
Kun he tiukkasivat häneltä vastausta, hän suoristautui ja sanoi: »Se teistä, joka ei ole tehnyt syntiä, heittäköön ensimmäisen kiven.» 8 Hän kumartui taas ja kirjoitti maahan. 98:9
Room. 2:22
Jeesuksen sanat kuultuaan he lähtivät pois yksi toisensa jälkeen, vanhimmat ensimmäisinä. 8:9 Useissa käsikirjoituksissa on lisäksi sanat: »koska he omassatunnossaan tiesivät olevansa syyllisiä». Kansan keskelle jäi vain Jeesus ja nainen. 10 Jeesus kohotti päänsä ja kysyi: »Nainen, missä ne kaikki ovat? Eikö kukaan tuominnut sinua?» 118:11
Joh. 5:14
»Ei, herra», nainen vastasi. Jeesus sanoi: »En tuomitse minäkään. Mene, äläkä enää tee syntiä.»]

Maailman valo

128:12
Joh. 1:4
Jeesus puhui taas kansalle ja sanoi: »Minä olen maailman valo. Se, joka seuraa minua, ei kulje pimeässä, vaan hänellä on elämän valo.»

13 Fariseukset sanoivat hänelle: »Sinä todistat itse itsestäsi, ei sinun todistuksesi ole pätevä.» 148:14
Joh. 5:31 - 32 - 7:28 - 29
Jeesus vastasi: »Vaikka minä todistankin itsestäni, todistukseni on pätevä, sillä minä tiedän, mistä olen tullut ja minne menen. Te sitä vastoin ette tiedä, mistä minä tulen ja minne menen. 15 Te tuomitsette niin kuin ihmiset ainakin, minä en tuomitse ketään. 16 Ja jos tuomitsenkin, minun tuomioni on pätevä, sillä minä en ole yksin, vaan kanssani on Isä, joka on minut lähettänyt. 178:17
5. Moos. 19:15
Sanotaanhan teidän laissannekin, että kahden todistajan todistus pätee. 188:18
Joh. 5:37
Minä todistan itsestäni, ja minusta todistaa myös Isä, joka on minut lähettänyt.» 198:19
Joh. 14:7
»Missä sinun isäsi on?» he kysyivät. Jeesus vastasi: »Te ette tunne minua ettekä Isääni. Jos tuntisitte minut, tuntisitte myös Isäni.»

208:20
Mark. 12:41Joh. 7:30
Tämän Jeesus puhui opettaessaan kansaa temppelialueella uhriarkun luona. Kukaan ei ottanut häntä kiinni, sillä hänen hetkensä ei ollut vielä tullut.

»Minä menen pois»

218:21
Joh. 7:34 - 13:33
Puhuessaan taas kansalle Jeesus sanoi: »Minä menen pois. Silloin te etsitte minua mutta kuolette synteihinne. Minne minä menen, sinne ette te pääse.» 22 Juutalaiset kummastelivat: »Ei kai hän aio tappaa itseään, kun sanoo: ’Minne minä menen, sinne ette te pääse’?» 238:23
Joh. 3:31 - 17:16
1. Joh. 4:5 - 6
Jeesus sanoi heille: »Te olette lähtöisin alhaalta, minä ylhäältä. Te kuulutte tähän maailmaan, mutta minä en tähän maailmaan kuulu. 24 Siksi sanoin teille, että te kuolette synteihinne. Ellette usko, että minä olen se joka olen, 8:24 Tekstin ilmaus »minä olen se joka olen» viittaa Jumalan nimeen »Minä-olen», 2. Moos. 3:14. Ks. myös Joh. 8:28, 13:19. te kuolette synteihinne.» 25 »Kuka sitten olet?» he kysyivät. Jeesus vastasi: »Miksi minä ollenkaan puhun teille? 268:26
Joh. 7:16
Minulla on teistä paljon sanottavaa, ja paljosta minun on teidät tuomittava. Mutta minun lähettäjäni puhuu totta, ja minä vain ilmoitan maailmalle sen, minkä olen häneltä kuullut.»

27 He eivät ymmärtäneet, että Jeesus puhui Isästä. 288:28
Joh. 3:14 - 12:32Joh. 5:30
Niinpä Jeesus jatkoi: »Sitten kun olette korottaneet Ihmisen Pojan, te ymmärrätte, että minä olen se joka olen enkä tee mitään omin neuvoin, vaan puhun niin kuin Isä on minua opettanut. 298:29
Joh. 16:32
Hän, joka lähetti minut, on minun kanssani. Hän ei ole jättänyt minua yksin, koska minä teen kaiken hänen mielensä mukaan.»

30 Monet uskoivat Jeesukseen kuullessaan hänen puhuvan näin.

Abrahamin lapset

31 Niille juutalaisille, jotka nyt uskoivat häneen, Jeesus sanoi: »Jos te pysytte uskollisina minun sanalleni, te olette todella opetuslapsiani. 328:32
Room. 6:18 - 8:2
Gal. 5:1
Te opitte tuntemaan totuuden, ja totuus tekee teistä vapaita.» 338:33
Neh. 9:36
Matt. 3:9
He vastasivat hänelle: »Me olemme Abrahamin jälkeläisiä, emme me ole koskaan olleet kenenkään orjia. Kuinka voit sanoa, että meistä tulee vapaita?» 348:34
Room. 6:16
2. Piet. 2:19
Jeesus vastasi: »Totisesti, totisesti: jokainen, joka tekee syntiä, on synnin orja. 358:35
1. Moos. 21:10
Gal. 4:30
Orja ei pysy talossa ikuisesti, mutta poika pysyy. 368:36
Hepr. 2:14 - 15
Jos Poika vapauttaa teidät, te olette todella vapaita. 37 Minä tiedän kyllä, että te olette Abrahamin jälkeläisiä. Silti te haluatte tappaa minut, koska sanani ei saa teissä sijaa. 38 Minä puhun, mitä olen Isäni luona nähnyt – ja te teette, mitä olette omalta isältänne oppineet.»

39 He vastasivat Jeesukselle: »Meidän isämme on Abraham.» Jeesus sanoi: »Jos olisitte Abrahamin lapsia, te myös tekisitte Abrahamin tekoja. 40 Mutta nyt te haluatte tappaa minut – miehen, joka on sanonut teille totuuden, sen, minkä on Jumalalta kuullut. Niin ei Abraham tehnyt. 41 Te teette aivan samoin kuin isänne.»

He sanoivat: »Me emme ole porton poikia. Meillä on yksi isä, Jumala.» 42 Tähän Jeesus sanoi: »Jos Jumala olisi teidän isänne, te rakastaisitte minua, sillä minä olen lähtöisin Jumalasta ja tulen hänen luotaan. Minä en edes päättänyt tulostani itse, vaan hän lähetti minut. 43 Miksi te ette ymmärrä minun puhettani? Siksi, että te ette siedä kuunnella, mitä minä sanon. 448:44
1. Joh. 3:8
Te olette lähtöisin Saatanasta. Hän on teidän isänne, ja hänen halunsa te tahdotte tyydyttää. Saatana on ollut murhaaja alusta asti. Hän on kaukana totuudesta, se on hänelle vieras. Kun hän valehtelee, hän todella puhuu omiaan, sillä hän on valehtelija ja valheen isä. 45 Mutta minua te ette usko, koska minä sanon teille totuuden. 46 Kuka teistä voi osoittaa, että minä olen tehnyt syntiä? Ja jos puhun totta, miksi ette usko minua? 478:47
Joh. 10:26 - 18:37
1. Joh. 4:6
Se, joka on lähtöisin Jumalasta, kuulee mitä Jumala puhuu. Te ette kuule, koska ette ole lähtöisin Jumalasta.»

Jeesus ja Abraham

488:48
Joh. 7:20 - 10:20
Juutalaiset sanoivat Jeesukselle: »Sinä olet samarialainen, ja sinussa on paha henki. Eikö asia olekin niin?» 49 Jeesus vastasi: »Ei minussa ole pahaa henkeä. Minä kunnioitan Isääni, mutta te häpäisette minua. 508:50
Joh. 7:18
Itse en kysy kunniaani, mutta on toinen, joka kysyy ja tuomitsee. 518:51
Joh. 5:24 - 11:25
Totisesti, totisesti: joka pitää kiinni minun sanastani, ei milloinkaan näe kuolemaa.»

52 Juutalaiset sanoivat hänelle: »Nyt asia on selvä: sinussa on paha henki. Abraham on kuollut, samoin profeetat, mutta sinä sanot: ’Joka pitää kiinni minun sanastani, ei milloinkaan kohtaa kuolemaa.’ 53 Sinäkö muka olet suurempi kuin isämme Abraham? Hän on kuollut, ja niin ovat kuolleet myös profeetat. Mikä sinä luulet olevasi?»

54 Jeesus vastasi: »Jos minä itse kirkastan kunniaani, se kunnia ei ole minkään arvoinen. Mutta minun kunniani kirkastaa Isä, hän, jota te sanotte omaksi Jumalaksenne. 55 Te ette ole oppineet tuntemaan häntä, mutta minä tunnen hänet. Jos sanoisin, etten tunne, olisin valehtelija niin kuin te. Mutta minä tunnen hänet ja pidän kiinni hänen sanastaan. 56 Teidän isänne Abraham iloitsi siitä, että saisi nähdä minun päiväni. Hän näki sen ja riemuitsi.»

57 Juutalaiset sanoivat hänelle: »Et ole edes viidenkymmenen ja olet muka nähnyt Abrahamin!» 588:58
Joh. 1:1 - 17:5
Kol. 1:17
Jeesus vastasi: »Totisesti, totisesti: jo ennen kuin Abraham syntyi – minä olin.» 59 Silloin he alkoivat poimia kiviä heittääkseen niillä häntä, mutta Jeesus poistui heidän näkyvistään ja lähti temppelistä.

9

Jeesus parantaa sokeana syntyneen

1 Tien sivussa Jeesus näki miehen, joka oli syntymästään saakka ollut sokea. 29:2
Luuk. 13:2
Opetuslapset kysyivät häneltä: »Rabbi, kuka on tehnyt sen synnin, jonka vuoksi hän on syntynyt sokeana? Hän itsekö vai hänen vanhempansa?» 3 Jeesus vastasi: »Ei hän eivätkä hänen vanhempansa. Niin on tapahtunut, jotta Jumalan teot tulisivat hänessä julki. 49:4
Joh. 5:17 - 14:10
Nyt, kun vielä on päivä, meidän on tehtävä niitä tekoja, joita lähettäjäni meiltä odottaa. Tulee yö, eikä silloin kukaan kykene tekemään työtä. 59:5
Joh. 1:4
Niin kauan kuin olen maailmassa, minä olen maailman valo.» 69:6
Mark. 7:33
Näin sanottuaan Jeesus sylkäisi maahan, teki syljestä tahnaa, siveli sitä miehen silmiin 79:7
2. Kun. 5:10
ja sanoi: »Mene Siloan altaalle ja peseydy.» – Altaan nimi merkitsee: lähetetty. – Mies meni, peseytyi ja palasi näkevänä.

8 Miehen naapurit ja muutkin, jotka ennen olivat nähneet hänet ja tiesivät hänet kerjäläiseksi, ihmettelivät: »Eikö tämä ole se, joka istui kerjäämässä?» 9 Toiset sanoivat: »Sama mies», toiset taas sanoivat: »Ei ole, samannäköinen vain.» Mutta hän sanoi itse: »Kyllä se olen minä.» 10 He kysyivät häneltä: »Kuinka olet saanut näkösi?» 11 Hän vastasi: »Se mies, jonka nimi on Jeesus, teki tahnaa, siveli sitä silmiini ja sanoi: ’Mene Siloan altaalle ja peseydy.’ Minä menin ja peseydyin, ja silloin sain näköni.» 12 »Missä se mies on?» he kysyivät häneltä, mutta hän vastasi: »En tiedä.»

Fariseukset kuulustelevat parantunutta

13 Mies, joka oli ollut sokea, vietiin fariseusten luo. 149:14
Joh. 5:9
Oli sapatti, kun Jeesus teki tahnan ja avasi miehen silmät. 15 Myös fariseukset kysyivät mieheltä, kuinka hän oli saanut näkönsä, ja mies kertoi: »Hän pani tahnaa silmilleni, sitten kävin pesulla, ja nyt minä näen.» 169:16
Joh. 7:12
Silloin jotkut fariseuksista sanoivat: »Ei hän voi olla Jumalan mies, koska hän ei noudata sapattikäskyä.» Toiset taas sanoivat: »Voisiko syntinen ihminen tehdä sellaisia ihmeitä?» Tästä syntyi kiistaa, 179:17
Luuk. 7:16
ja siksi he kysyivät taas sokealta: »Mitä mieltä sinä itse olet hänestä? Sinunhan silmäsi hän avasi.» Mies vastasi: »Hän on profeetta.»

18 Juutalaiset eivät uskoneet, että mies oli ollut sokea ja saanut näkönsä, ennen kuin kutsuivat hänen vanhempansa paikalle. 19 He kysyivät vanhemmilta: »Onko tämä teidän poikanne? Väitättekö te hänen syntyneen sokeana? Kuinka sitten on mahdollista, että hän nyt näkee?» 20 Vanhemmat vastasivat: »Hän on meidän poikamme, ja hän on syntynyt sokeana, sen me tiedämme. 21 Mutta sitä emme tiedä, kuinka hän nyt voi nähdä, emmekä sitä, kuka hänen silmänsä on avannut. Kysykää häneltä itseltään, hän on täysi-ikäinen ja voi vastata itse.» 229:22
Joh. 12:42 - 16:2
Ap. t. 26:9–11
He sanoivat näin, koska pelkäsivät juutalaisia. Juutalaiset olivat näet jo päättäneet erottaa synagogasta jokaisen, joka tunnustaisi Jeesuksen Messiaaksi. 23 Tästä syystä vanhemmat sanoivat: »Hän on täysi-ikäinen, kysykää häneltä.»

24 Mies, joka oli ollut sokea, kutsuttiin nyt uudestaan kuultavaksi. Fariseukset sanoivat hänelle: »Anna kunnia Jumalalle! Me tiedämme, että se mies on syntinen.» 25 Mies vastasi: »Onko hän syntinen, sitä en tiedä. Mutta sen tiedän, että minä, joka olin sokea, nyt näen.» 26 He kyselivät: »Mitä hän sinulle teki? Millä tavoin hän avasi silmäsi?» 27 Mies vastasi: »Johan minä sen teille sanoin, te vain ette kuunnelleet. Miksi te taas tahdotte sen kuulla? Tekeekö teidänkin mieli hänen opetuslapsikseen?» 28 He vastasivat hänelle pilkallisesti: »Sinä hänen opetuslapsensa olet, me olemme Mooseksen opetuslapsia. 29 Me tiedämme, että Jumala puhui Moosekselle, mutta mistä tuo mies on peräisin, sitä emme tiedä.» 30 »Merkillistä», mies vastasi, »että te ette tiedä, mistä hän on – ja kuitenkin hän on antanut minulle näköni. 319:31
Sananl. 15:29
Miika 3:4
Sak. 7:13
Kaikkihan me tiedämme, että Jumala ei kuuntele syntisiä, mutta sellaista hän kuulee, joka kunnioittaa häntä ja elää hänen tahtonsa mukaisesti. 32 Ikipäivänä ei ole kuultu, että joku olisi avannut sokeana syntyneen silmät. 33 Jos hän ei olisi Jumalan mies, hän ei olisi pystynyt sellaiseen.» 34 Silloin fariseukset sanoivat: »Sinä olet syntymästäsi syntinen, syntiä täynnä koko mies – ja sinä rupeat opettamaan meitä!» He ajoivat miehen ulos.

35 Jeesus sai kuulla, että mies oli ajettu ulos, ja tavatessaan tämän hän kysyi: »Uskotko Ihmisen Poikaan?» 36 »Herra, kuka hän on?» mies kysyi. »Sano, jotta voisin uskoa.» 379:37
Joh. 4:26
Jeesus sanoi: »Sinä olet nähnyt hänet. Hän on tässä ja puhuu kanssasi.» 38 »Minä uskon, Herra», mies sanoi ja lankesi maahan hänen eteensä.

399:39
Joh. 4:26
Jeesus sanoi: »Minä olen tullut tähän maailmaan pannakseni toimeen tuomion: sokeat saavat näkönsä ja näkevistä tulee sokeita.» 40 Muutamat fariseukset, jotka olivat siinä lähellä, kysyivät tämän kuullessaan: »Et kai tarkoita, että mekin olemme sokeita?» 419:41
Joh. 15:22
Room. 2:19
Jeesus vastasi: »Jos olisitte sokeita, teitä ei syytettäisi synnistä, mutta te väitätte näkevänne, ja sen tähden synti pysyy teissä.»

Jatkamalla sivuston käyttöä hyväksyt sivuston evästekäytännön » Lisää tietoa.[piilota viesti]