Raamattu 1992 (KR92)
5

Jeesus parantaa miehen Betesdan altaalla

51Tämän jälkeen oli eräs juutalaisten juhla, ja Jeesus lähti Jerusalemiin. 2

5:2
Neh. 3:1
Jerusalemissa on Lammasportin lähellä allas, jonka hepreankielinen nimi on Betesda. Sitä reunustaa viisi pylväshallia, 3ja niissä makasi suuri joukko sairaita: sokeita, rampoja ja halvaantuneita.5:3 Osa käsikirjoituksista lisää tähän hakasulkeisiin merkityt sanat. [Nämä odottivat, että vesi alkaisi liikkua. 4Aika ajoin näet Herran enkeli laskeutui lammikkoon ja pani veden kuohumaan, ja se, joka ensimmäisenä astui kuohuvaan veteen, tuli terveeksi, sairastipa hän mitä tautia tahansa.]

5Siellä oli mies, joka oli sairastanut kolmekymmentäkahdeksan vuotta. 6Jeesus näki hänet siellä makaamassa vuodematolla ja tiesi, että hän oli jo pitkään ollut sairas. Jeesus kysyi: »Tahdotko tulla terveeksi?» 7Sairas vastasi: »Herra, minulla ei ole ketään, joka auttaisi minut altaaseen, kun vesi kuohahtaa. Aina kun yritän sinne, joku toinen ehtii ennen minua.» 8Jeesus sanoi hänelle: »Nouse, ota vuoteesi ja kävele.» 9

5:9
Joh. 9:14
Mies tuli heti terveeksi, otti vuoteensa ja käveli.

Mutta se päivä oli sapatti. 10

5:10
Neh. 13:19
Jer. 17:21,22
Niinpä juutalaiset sanoivat parannetulle: »Nyt on sapatti, ei sinun ole lupa kantaa vuodettasi.» 11Mies vastasi heille: »Se, joka teki minut terveeksi, sanoi minulle: ’Ota vuoteesi ja kävele.’» 12Silloin juutalaiset kysyivät: »Kuka se mies oli, joka käski sinun ottaa vuoteesi ja kävellä?» 13Parannettu ei kuitenkaan tiennyt, kuka hän oli, sillä Jeesus oli jo hävinnyt väkijoukkoon. 14
5:14
Matt. 12:45
Joh. 8:11
2. Piet. 2:20
Myöhemmin Jeesus tapasi miehen temppelissä ja sanoi hänelle: »Sinä olet nyt terve. Älä enää tee syntiä, ettei sinulle kävisi entistä pahemmin.» 15Mies lähti sieltä ja kertoi juutalaisille, että Jeesus oli hänet parantanut.

16

5:16
Mark. 3:6
Juutalaiset alkoivat vainota Jeesusta, koska hän teki tällaista sapattina. 17
5:17
Joh. 9:4,14:10
Mutta Jeesus sanoi heille: »Minun Isäni tekee työtään taukoamatta, ja niin teen myös minä.» 18
5:18
Joh. 10:33
Tämä vain lisäsi juutalaisten halua ottaa Jeesus hengiltä. Hänhän ei ainoastaan rikkonut sapattikäskyä, vaan vieläpä sanoi Jumalaa omaksi isäkseen ja teki siten itsestään Jumalan vertaisen.

Jumalan Pojan valtuudet

19Jeesus vastasi juutalaisille näin:

»Totisesti, totisesti: ei Poika voi tehdä mitään omin neuvoin, hän tekee vain sitä, mitä näkee Isän tekevän. Mitä Isä tekee, sitä tekee myös Poika. 20Isä rakastaa Poikaa ja näyttää hänelle kaiken, mitä itse tekee. Hän näyttää Pojalle vielä suurempiakin tekoja, sellaisia, että hämmästytte. 21

5:21
Room. 4:17
1. Kor. 15:45
Ef. 2:1
Niin kuin Isä herättää kuolleet ja antaa heille elämän, niin antaa myös Poika elämän kenelle tahtoo. 22
5:22
Matt. 25:31
Ap. t. 17:31
Isä itse ei tuomitse ketään, vaan hän on antanut kaiken tuomiovallan Pojalle, 23
5:23
Luuk. 10:16
Fil. 2:10,11
jotta kaikki kunnioittaisivat Poikaa niin kuin he kunnioittavat Isää. Se, joka ei kunnioita Poikaa, ei kunnioita myöskään Isää, joka on hänet lähettänyt.

24

5:24
Joh. 3:16,6:40,47
»Totisesti, totisesti: se, joka kuulee minun sanani ja uskoo minun lähettäjääni, on saanut ikuisen elämän. Hän ei joudu tuomittavaksi, vaan hän on jo siirtynyt kuolemasta elämään. 25
5:25
Room. 6:4
Gal. 2:20
Ef. 2:5
Totisesti, totisesti: tulee aika – ja se on jo nyt – jolloin kuolleet kuulevat Jumalan Pojan äänen. Ne, jotka sen kuulevat, saavat elää, 26sillä Isä, elämän lähde, on tehnyt myös Pojasta elämän lähteen. 27Isä on myös antanut hänelle tuomiovallan, koska hän on Ihmisen Poika. 28
5:28
1. Tess. 4:16
Älkää ihmetelkö tätä! Tulee aika, jolloin kaikki, jotka lepäävät haudoissaan, kuulevat hänen äänensä. 29
5:29
Dan. 12:2
Ap. t. 24:15
He nousevat haudoistaan – hyvää tehneet elämän ylösnousemukseen, pahaa tehneet tuomion ylösnousemukseen.

Jumalan Pojan valtuuksien todistajat

30

5:30
Matt. 26:39
Joh. 6:38
»Omin neuvoin minä en voi tehdä mitään. Minä tuomitsen sen mukaan mitä kuulen, ja tuomioni on oikea, sillä minä en pyri toteuttamaan omaa tahtoani, vaan lähettäjäni tahdon.

31»Jos itse todistan puolestani, ei todistukseni ole pätevä. 32

5:32
Joh. 8:14,17,18
Mutta minusta todistaakin toinen, ja minä tiedän, että todistus, jonka hän minusta antaa, on pätevä. 33
5:33
Joh. 1:19
Te lähetitte edustajanne Johanneksen luo, ja hän todisti totuuden puolesta. 34En minä tarvitse kenenkään ihmisen todistusta, mutta sanon teille tämän, jotta pelastuisitte. 35Johannes oli kirkkaalla liekillä palava lamppu, mutta vain hetken aikaa te halusitte nauttia hänen valostaan.

36

5:36
Joh. 10:25,14:11
»Minulla on todistus, joka on Johanneksen todistusta painavampi: teot, jotka Isä on antanut tehtäväkseni. Nämä teot, jotka minä teen, todistavat, että Isä on minut lähettänyt. 37
5:37
2. Moos. 33:20
Mark. 9:7,8
1. Tim. 6:16
1. Joh. 4:12
Myös Isä itse, minun lähettäjäni, on antanut minusta todistuksen. Te ette ole koskaan kuulleet hänen ääntään ettekä nähneet hänen kasvojaan, 38eikä hänen sanansa pysy teissä, sillä te ette usko sitä, jonka hän on lähettänyt. 39
5:39
Room. 1:2+
Te kyllä tutkitte kirjoituksia, koska luulette niistä löytävänne ikuisen elämän – ja nehän juuri todistavat minusta. 40Mutta te ette tahdo tulla minun luokseni, että saisitte elämän.

41

5:41
1. Tess. 2:6
»En minä ole ihmisten kiitoksen tarpeessa. 42Minä tunnen teidät: teissä ei ole rakkautta Jumalaan. 43Minä olen tullut Isäni nimissä, ettekä te ota minua vastaan. Mutta jos joku toinen tulee omissa nimissään, silloin te kyllä olette vastaanottavaisia. 44
5:44
Joh. 12:43
Kuinka te voisittekaan uskoa! Te kärkytte kunniaa toisiltanne ettekä etsi sitä kunniaa, joka tulee yhdeltä ja ainoalta Jumalalta.

45»Älkää luulko, että minä teitä Isäni edessä syytän. Teidän syyttäjänne on Mooses, hän, johon olette panneet toivonne. 46

5:46
1. Moos. 49:10
5. Moos. 18:18
Jos te uskoisitte Moosesta, uskoisitte myös minua – juuri minusta hän on kirjoittanut. 47
5:47
Luuk. 16:31
Mutta kun te ette usko hänen kirjoituksiaan, kuinka voisitte uskoa minun puhettani!»

6

Jeesus ruokkii viisituhatta miestä

61

6:1–15
Matt. 14:13–21
Mark. 6:30–44
Luuk. 9:10–17
Tämän jälkeen Jeesus lähti Galileanjärven eli Tiberiaanjärven toiselle puolen. 2Häntä seurasi suuri väkijoukko, sillä ihmiset olivat nähneet tunnusteot, joita hän teki parantamalla sairaita. 3Jeesus nousi vuorenrinteelle ja asettui opetuslapsineen sinne istumaan. 4Juutalaisten pääsiäisjuhla oli lähellä.

5Jeesus kohotti katseensa ja näki, että suuri ihmisjoukko oli tulossa. Hän kysyi Filippukselta: »Mistä voisimme ostaa leipää, että he saisivat syödäkseen?» 6Tämän hän sanoi koetellakseen Filippusta, sillä hän tiesi kyllä, mitä tekisi. 7Filippus vastasi: »Kahdensadan denaarin leivistä ei riittäisi heille edes pientä palaa kullekin.» 8Silloin eräs opetuslapsi, Simon Pietarin veli Andreas, sanoi Jeesukselle: 9»Täällä on poika, jolla on viisi ohraleipää ja kaksi kalaa. Mutta miten ne riittäisivät noin suurelle joukolle?»

10Jeesus sanoi: »Käskekää kaikkien asettua istumaan.» Rinteellä kasvoi rehevä nurmi, ja ihmiset istuutuivat maahan. Paikalla oli noin viisituhatta miestä. 11Jeesus otti leivät, kiitti Jumalaa ja jakoi leivät syömään asettuneille. Samoin hän jakoi kalat, ja kaikki saivat niin paljon kuin halusivat. 12Kun kaikki olivat kylläisiä, Jeesus sanoi opetuslapsilleen: »Kerätkää tähteeksi jääneet palaset, ettei mitään menisi hukkaan.» 13He tekivät niin, ja viidestä ohraleivästä kertyi vielä kaksitoista täyttä korillista palasia, jotka olivat jääneet syömättä.

14

6:14
Joh. 1:21,7:40
Kun ihmiset näkivät, minkä tunnusteon Jeesus teki, he sanoivat: »Tämä on todella se profeetta, jonka oli määrä tulla maailmaan.» 15
6:15
Joh. 18:36
Mutta Jeesus tiesi, että ihmiset aikoivat väkisin tehdä hänestä kuninkaan, ja siksi hän vetäytyi taas vuorelle. Hän meni sinne yksin.

Jeesus kävelee veden päällä

16

6:16–21
Matt. 14:22–33
Mark. 6:45–52
Kun tuli ilta, opetuslapset menivät alas rantaan, 17nousivat veneeseen ja lähtivät kohti Kapernaumia, toiselle puolen järveä. Oli jo pimeä, eikä Jeesus vielä ollut palannut heidän luokseen. 18Tuuli puhalsi ankarasti, ja järvellä kävivät vaahtopäiset aallot. 19Kun he olivat soutaneet kahdenkymmenenviiden tai kolmenkymmenen stadionmitan6:19 Ks. selitystä Matt. 14:24. verran, he näkivät Jeesuksen kävelevän järven aalloilla ja lähestyvän venettä. He pelästyivät. 20Mutta Jeesus sanoi: »Minä tässä olen, älkää pelätkö.» 21He aikoivat ottaa hänet veneeseen, mutta samassa vene jo tuli siihen rantaan, jonne he olivat menossa.

Elämän leipä

22Seuraavana päivänä väkijoukko oli yhä toisella puolen järveä. Ihmiset olivat nähneet, että siellä oli ollut yksi ainoa vene ja että Jeesus ei ollut noussut siihen yhdessä opetuslasten kanssa vaan nämä olivat lähteneet ilman häntä. 23Tiberiaasta tuli kuitenkin veneitä lähelle sitä paikkaa, missä Herra oli kiittänyt Jumalaa ja ruokkinut kansan. 24Nähtyään nyt, ettei Jeesus ollut siellä eivätkä hänen opetuslapsensakaan, ihmiset nousivat veneisiin ja lähtivät Kapernaumiin etsimään Jeesusta.

25He löysivät Jeesuksen järven toiselta puolelta ja kysyivät häneltä: »Rabbi, milloin sinä olet tullut tänne?» 26Jeesus vastasi: »Totisesti, totisesti: ette te minua sen tähden etsi, että olette nähneet tunnustekoja, vaan siksi, että saitte leipää ja söitte itsenne kylläisiksi. 27

6:27
Joh. 1:32,33
Älkää tavoitelko katoavaa ruokaa, vaan katoamatonta, sitä, joka antaa ikuisen elämän. Sitä teille antaa Ihmisen Poika, sillä Isä, Jumala itse, on merkinnyt hänet sinetillään.» 28He kysyivät: »Mitä meidän tulee tehdä, että tekomme olisivat Jumalan tekoja?» 29
6:29
1. Joh. 3:23
Jeesus vastasi: »Uskokaa häneen, jonka Jumala on lähettänyt. Se on Jumalan teko.»

30

6:30
Joh. 2:18
He sanoivat Jeesukselle: »Minkä tunnusteon teet, että me sen nähtyämme uskomme sinuun? Mitä sinä teet? 31
6:31
2. Moos. 16:4
Neh. 9:15
Ps. 78:24,25
Viis. 16:20
Meidän isämme söivät autiomaassa mannaa, niin kuin kirjoituksissa sanotaan: ’Hän antoi taivaasta leipää heille syötäväksi.’» 32Tähän Jeesus vastasi: »Totisesti, totisesti: ei Mooses teille antanut taivaasta leipää, vaan todellista taivaan leipää teille antaa minun Isäni. 33Jumalan leipä on se, joka tulee taivaasta ja antaa maailmalle elämän.»

34He sanoivat: »Anna meille aina sitä leipää.» 35

6:35
Matt. 5:6
Jeesus sanoi: »Minä olen elämän leipä. Joka tulee minun luokseni, ei koskaan ole nälissään, ja joka uskoo minuun, ei enää koskaan ole janoissaan. 36
6:36
Joh. 12:37
Mutta te, niin kuin olen teille sanonut, olette nähneet minut ettekä kuitenkaan usko. 37Kaikki ne, jotka Isä minulle antaa, tulevat minun luokseni, ja sitä, joka luokseni tulee, minä en aja pois. 38
6:38
Joh. 4:34,5:30
Enhän minä ole tullut taivaasta tekemään oman tahtoni mukaan, vaan täyttämään lähettäjäni tahdon. 39
6:39
Joh. 10:28,17:12,18:9
Ja lähettäjäni tahto on, etten minä anna yhdenkään niistä, jotka hän on uskonut haltuuni, joutua hukkaan, vaan viimeisenä päivänä herätän heidät kaikki. 40
6:40
Joh. 3:15,16,11:25,26
Minun Isäni tahtoo, että jokaisella, joka näkee Pojan ja uskoo häneen, on ikuinen elämä. Viimeisenä päivänä minä herätän hänet.»

41Juutalaisissa herätti ärtymystä se, että Jeesus sanoi: »Minä olen se leipä, joka on tullut alas taivaasta.» 42

6:42
Mark. 6:3
Joh. 7:27
He sanoivat: »Eikö tämä ole Jeesus, Joosefin poika? Me tiedämme hänen isänsä ja äitinsä. Kuinka hän voi sanoa tulleensa alas taivaasta?» 43Jeesus sanoi tähän: »Älkää nurisko! 44Ei kukaan voi tulla minun luokseni, ellei Isä, joka minut on lähettänyt, vedä häntä. Sen, joka tulee, minä herätän viimeisenä päivänä. 45
6:45
Jes. 54:13
Jer. 31:34
Miika 4:2
Profeettojen kirjoituksissa sanotaan: ’Heistä kaikista tulee Jumalan opetuslapsia.’ Jokainen, joka on kuunnellut Isää ja ottanut vastaan hänen opetuksensa, tulee minun luokseni. 46
6:46
Joh. 1:18
Isää tosin ei kukaan ole nähnyt; ainoastaan hän, joka on tullut Jumalan luota, on nähnyt Isän. 47Totisesti, totisesti: sillä, joka uskoo, on ikuinen elämä. 48Minä olen elämän leipä. 49
6:49
Hepr. 3:17
Teidän isänne söivät autiomaassa mannaa, ja silti he ovat kuolleet. 50Mutta tämä leipä tulee taivaasta, ja se, joka tätä syö, ei kuole. 51
6:51
Hepr. 10:10
Minä olen tämä elävä leipä, joka on tullut taivaasta, ja se, joka syö tätä leipää, elää ikuisesti. Leipä, jonka minä annan, on minun ruumiini. Minä annan sen, että maailma saisi elää.»

52Tästä sukeutui kiivas väittely juutalaisten kesken. He kysyivät toisiltaan: »Kuinka tuo mies voisi antaa ruumiinsa meidän syötäväksemme?» 53

6:53–56
Mark. 14:22–24
1. Kor. 10:16
Jeesus sanoi heille: »Totisesti, totisesti: ellette te syö Ihmisen Pojan lihaa ja juo hänen vertaan, teillä ei ole elämää. 54Mutta sillä, joka syö minun lihani ja juo minun vereni, on ikuinen elämä, ja viimeisenä päivänä minä herätän hänet. 55Minun lihani on todellinen ruoka, minun vereni on todellinen juoma. 56
6:56
Joh. 15:4
1. Joh. 2:24,3:24
Joka syö minun lihani ja juo minun vereni, pysyy minussa, ja minä pysyn hänessä. 57Isä, joka elää, on minut lähettänyt, ja niin kuin minä saan elämäni Isältä, niin saa minulta elämän se, joka minua syö. 58Tämä on se leipä, joka on tullut alas taivaasta. Se on toisenlaista kuin se ruoka, jota teidän isänne söivät: he ovat kuolleet, mutta se, joka syö tätä leipää, elää ikuisesti.»

59

6:59
Matt. 4:13
Mark. 1:21
Luuk. 4:31
Näin Jeesus puhui opettaessaan Kapernaumin synagogassa.

Opetuslasten uskoa koetellaan

60Tämän kuultuaan monet hänen opetuslapsistaan sanoivat: »Sietämätöntä puhetta. Kuka voi kuunnella tuollaista?» 61Jeesus tiesi, että hänen sanansa olivat herättäneet opetuslapsissa ärtymystä, ja hän sanoi heille: »Loukkaako tämä teitä? 62Miten käykään, jos te näette Ihmisen Pojan nousevan sinne, missä hän ennen oli! 63

6:63
2. Kor. 3:6
Henki yksin tekee eläväksi, lihasta ei ole mitään hyötyä. Ne sanat, jotka olen teille puhunut, ovat henki ja elämä. 64
6:64
Joh. 2:25,13:11
Teidän joukossanne on kuitenkin muutamia, jotka eivät usko.» Jeesus tiesi näet alusta alkaen, ketkä eivät uskoneet ja kuka hänet kavaltaisi. 65Hän jatkoi: »Juuri siksi sanoinkin teille, ettei kukaan voi tulla minun luokseni, ellei Isä sitä hänelle suo.»

66

6:66–69
Matt. 16:13–20
Mark. 8:27–30
Luuk. 9:18–22
Monet Jeesuksen opetuslapset vetäytyivät tämän jälkeen joukosta eivätkä enää kulkeneet hänen mukanaan. 67Jeesus kysyi niiltä kahdeltatoista: »Aiotteko tekin lähteä?» 68Simon Pietari vastasi hänelle: »Herra, kenen luo me menisimme? Sinulla on ikuisen elämän sanat. 69Me uskomme ja tiedämme, että sinä olet Jumalan Pyhä.» 70
6:70,71
Matt. 26:20–25
Mark. 14:17–21
Luuk. 22:21–23
Joh. 13:18,19,21–30
Jeesus sanoi heille: »Itsehän minä teidät valitsin, kaikki kaksitoista. Silti yksi teistä on Saatana.» 71Hän tarkoitti Juudasta, Simon Iskariotin poikaa. Tämä oli kavaltava Jeesuksen, vaikka oli yksi noista kahdestatoista.

7

Jeesus lehtimajanjuhlassa

71Tämän jälkeen Jeesus kiersi eri puolilla Galileaa. Juudeassa hän ei halunnut liikkua, koska juutalaiset etsivät tilaisuutta tappaa hänet.

2

7:2
3. Moos. 23:34
Juutalaisten lehtimajanjuhla oli lähellä. 3Jeesuksen veljet sanoivat hänelle: »Lähde Juudeaan, niin opetuslapsesikin näkevät, millaisia tekoja sinä teet. 4Eihän kukaan salaile tekojaan, jos haluaa julkisuutta. Jos kerran pystyt tällaiseen, näytä maailmalle, kuka sinä olet!» 5Veljetkään eivät näet uskoneet häneen. 6
7:6
Joh. 2:4
Jeesus sanoi heille: »Nyt ei ole vielä minun aikani – teille taas sopii mikä aika hyvänsä. 7
7:7
Joh. 3:19,15:18
Maailma ei voi vihata teitä, mutta minua se vihaa, koska minä todistan, että sen teot ovat pahat. 8
7:8
Joh. 8:20
Menkää te vain juhlille. Minä en tule tähän juhlaan, sillä minun aikani ei ole vielä tullut.» 9Näin hän sanoi ja jäi Galileaan.

10Mutta kun veljet olivat lähteneet juhlille, myös Jeesus lähti sinne, ei ihmisten tieten vaan salaa. 11Juhlien alettua juutalaiset etsivät häntä ja kyselivät: »Missä se mies on?» 12

7:12
Joh. 9:16
Kansan keskuudessa hän oli yleisen kiistelyn aiheena. Toiset kiittivät: »Hän on hyvä mies», toiset sanoivat: »Kaikkea muuta, hän on kansanvillitsijä.» 13
7:13
Joh. 9:22,12:42,19:38
Julkisesti kukaan ei kuitenkaan uskaltanut puhua hänestä, sillä kaikki pelkäsivät juutalaisia.

14Juhlan jo ehdittyä puoliväliin Jeesus meni ylös temppeliin ja alkoi opettaa. 15

7:15
Mark. 6:2
Juutalaiset olivat ihmeissään ja sanoivat: »Kuinka tuo oppimaton mies voi tuntea kirjoitukset?» 16
7:16
Joh. 8:26,12:49,50,14:10,17:8
Jeesus sanoi heille: »Se, mitä minä opetan, ei ole minun oppiani, vaan hänen, joka on minut lähettänyt. 17Joka tahtoo noudattaa hänen tahtoaan, pääsee kyllä selville siitä, onko opetukseni lähtöisin Jumalasta vai puhunko omiani. 18
7:18
Joh. 5:41,44
Se, joka esittää omia ajatuksiaan, tahtoo kunniaa itselleen. Mutta se, joka tahtoo kunniaa lähettäjälleen, puhuu totta, hänessä ei ole vääryyttä. 19
7:19
Ap. t. 7:53
Room. 3:9
Mooses antoi teille lain, vai kuinka? Silti yksikään teistä ei noudata sitä. Miksi te haluatte tappaa minut?»

20

7:20
Matt. 11:18Joh. 8:48,52,10:20
Ihmiset sanoivat: »Sinussa on paha henki. Kuka sinut yrittäisi tappaa?» 21
7:21
Joh. 5:8,9
Jeesus vastasi: »Minä tein yhden ainoan teon, ja sitä te kaikki ihmettelette. 22
7:22
1. Moos. 17:10–12
Mooses sääti teille ympärileikkauksen – se ei tosin ole peräisin Moosekselta, vaan kantaisiltä – ja te toimitatte sen myös sapattina. 23Jos kerran ihminen ympärileikataan sapattinakin, ettei Mooseksen lakia rikottaisi, niin miksi te olette vihoissanne siitä, että minä sapattina paransin koko ihmisen? 24Älkää tuomitko sen mukaan, miltä asia päältä katsoen näyttää, vaan tuomitkaa oikein.»

Onko Jeesus Messias?

25

7:25
Joh. 5:18
Muutamat jerusalemilaiset sanoivat: »Eikö tämä ole se, jonka he haluaisivat tappaa? 26Kuinka kummassa hän saa puhua täällä vapaasti eivätkä he sano mitään? Ovatkohan hallitusmiehet nyt varmoja siitä, että hän on Messias? 27
7:27
Joh. 6:42
Tästä miehestä me kyllä tiedämme, mistä hän on kotoisin. Kun Messias ilmestyy, kukaan ei tiedä, mistä hän tulee.»

28

7:28,29
Matt. 11:27
Opettaessaan temppelissä Jeesus huusi kovalla äänellä: »Te siis tiedätte, kuka minä olen ja mistä tulen. En minä ole tulostani itse päättänyt – minut lähetti hän, joka on totuus itse. Te ette häntä tunne, 29mutta minä tunnen hänet, koska tulen hänen luotaan ja koska hän on minut lähettänyt.» 30
7:30
Joh. 8:20
Hallitusmiesten teki mieli pidättää hänet, mutta kukaan ei kuitenkaan käynyt häneen käsiksi, sillä hänen hetkensä ei ollut vielä tullut. 31
7:31
Joh. 8:30,10:42,11:45,12:42
Monet kansanihmiset sen sijaan uskoivat häneen. He sanoivat: »Tokkopa Messias tullessaan tekee useampia tunnustekoja kuin tämä on jo tehnyt.»

32Kun fariseukset kuulivat, että kansan parissa puhuttiin Jeesuksesta tähän tapaan, he ja ylipapit lähettivät miehiään pidättämään hänet. 33

7:33
Joh. 12:35,16:16
Jeesus sanoi: »Vähän aikaa minä vielä olen teidän luonanne. Sitten menen hänen luokseen, joka minut on lähettänyt. 34
7:34
Joh. 8:21,13:33
Silloin te etsitte minua mutta ette löydä, ettekä te pääse sinne, missä minä olen.»

35

7:35
2. Makk. 1:27
Juutalaiset kyselivät toisiltaan: »Minne hän aikoo mennä? Mistä me emme häntä löytäisi? Onko hän lähdössä niiden luo, jotka asuvat kreikkalaisten keskuudessa? Aikooko hän opettaa kreikkalaisiakin? 36Mitä hän mahtoi tarkoittaa sanoessaan: ’Te etsitte minua mutta ette löydä’, ja: ’Te ette pääse sinne, missä minä olen’?»

37

7:37
3. Moos. 23:36Jes. 55:1
Joh. 4:14
Ilm. 21:6,22:17
Juhlan suurena päätöspäivänä Jeesus nousi puhumaan ja huusi kovalla äänellä: »Jos jonkun on jano, tulkoon minun luokseni ja juokoon! 38
7:38
Jes. 58:11
Joka uskoo minuun, ’hänen sisimmästään kumpuavat elävän veden virrat’, niin kuin kirjoituksissa sanotaan.» 39
7:39
Luuk. 24:49
Joh. 14:16,17
Ap. t. 2:4
Tällä Jeesus tarkoitti Henkeä, jonka häneen uskovat tulisivat saamaan. Vielä ei Henki ollut tullut, koska Jeesusta ei vielä ollut kirkastettu.

40Jeesuksen sanat kuultuaan jotkut väkijoukosta sanoivat: »Tämän täytyy olla se profeetta.» 41Toiset sanoivat: »Hän on Messias.» Mutta toiset epäilivät: »Ei kai Messias Galileasta tule! 42

7:42
Matt. 1:1+
Kirjoituksissahan sanotaan, että Messias on Daavidin jälkeläinen ja tulee Betlehemistä, Daavidin kotikaupungista.» 43Näin ihmiset alkoivat kiistellä hänestä. 44Muutamat halusivat ottaa hänet kiinni, mutta kukaan ei kuitenkaan käynyt häneen käsiksi.

45Jeesusta pidättämään lähetetyt miehet palasivat ylipappien ja fariseusten luo, ja nämä kysyivät: »Miksi ette tuoneet häntä?» 46

7:46
Matt. 7:28,29
Miehet vastasivat: »Yksikään ihminen ei ikinä ole puhunut sillä tavoin kuin hän.» 47Silloin fariseukset sanoivat: »Oletteko tekin antaneet eksyttää itsenne? 48
7:48
1. Kor. 1:26+
Onko kukaan hallitusmies uskonut häneen? Tai yksikään fariseus? 49Tuo rahvas ei tiedä laista mitään – kirottuja kaikki!» 50
7:50
Joh. 3:1,2
Silloin Nikodemos, joka itse oli fariseus ja oli aiemmin käynyt tapaamassa Jeesusta, sanoi: 51
7:51
5. Moos. 1:16
Sir. 11:7
»Eihän meidän lakimme mukaan ketään voi tuomita, ennen kuin on kuultu häntä ja otettu selville, mitä hän on tehnyt.» 52Mutta toiset sanoivat hänelle: »Taidat olla itsekin Galileasta. Tutki kirjoituksia, niin opit, ettei Galileasta tule profeettaa.»

Aviorikoksesta tavattu nainen7:53—8:11 Jakso puuttuu vanhimmista käsikirjoituksista. Se edustaa kuitenkin varhaista perimätietoa.

[ 53Kaikki lähtivät kotiinsa,