Raamattu 1992 (KR92)
12

Jeesus voidellaan Betaniassa

121

12:1–8
Matt. 26:6–13
Mark. 14:3–9
Luuk. 7:36–38
Kuusi päivää ennen pääsiäistä Jeesus tuli Betaniaan, missä hänen kuolleista herättämänsä Lasarus asui. 2Jeesukselle tarjottiin siellä ateria. Martta palveli vieraita, ja Lasarus oli yksi Jeesuksen pöytäkumppaneista.

3Maria otti täyden pullon aitoa, hyvin kallista nardusöljyä, voiteli Jeesuksen jalat ja kuivasi ne hiuksillaan. Koko huone tuli täyteen voiteen tuoksua.

4Juudas Iskariot, joka oli Jeesuksen opetuslapsi ja josta sitten tuli hänen kavaltajansa, sanoi silloin: 5»Miksei tuota voidetta myyty kolmestasadasta denaarista? Rahat olisi voitu antaa köyhille.» 6Tätä hän ei kuitenkaan sanonut siksi, että olisi välittänyt köyhistä, vaan siksi, että oli varas. Yhteinen kukkaro oli hänen hallussaan, ja hän piti siihen pantuja rahoja ominaan. 7Jeesus sanoi Juudakselle: »Anna hänen olla, hän tekee tämän hautaamistani varten. 8

12:8
5. Moos. 15:11
Köyhät teillä on luonanne aina, mutta minua teillä ei aina ole.»

9Betaniaan saapui suuri joukko juutalaisia, jotka olivat kuulleet Jeesuksen olevan siellä. He eivät tulleet ainoastaan Jeesuksen tähden, vaan myös nähdäkseen Lasaruksen, jonka Jeesus oli herättänyt kuolleista. 10Niinpä ylipapit päättivät tappaa myös Lasaruksen, 11

12:11
Joh. 11:45
koska monet juutalaiset hänen takiaan lähtivät Jeesuksen luo ja uskoivat häneen.

Jeesus ratsastaa Jerusalemiin

12

12:12–19
Matt. 21:1–11
Mark. 11:1–11
Luuk. 19:28–40
Seuraavana päivänä levisi tieto, että Jeesus oli tulossa Jerusalemiin. Ihmiset, joita oli saapunut juhlille suurin joukoin, 13
12:13
Ps. 118:25,26
ottivat palmunoksia ja menivät häntä vastaan huutaen:

– Hoosianna!

Siunattu olkoon hän, joka tulee Herran nimessä,

Israelin kuningas!

14Jeesukselle tuotiin aasi, ja hän nousi sen selkään, niin kuin on kirjoitettu:

15

12:15
Jes. 62:11Sak. 9:9
– Älä pelkää, tytär Siion,

sinun kuninkaasi tulee!

Hän ratsastaa nuorella aasilla.

16

12:16
Joh. 2:22
Opetuslapset eivät vielä tuolloin ymmärtäneet tätä, mutta kun Jeesus oli kirkastettu, he muistivat, että hänestä oli näin kirjoitettu ja että hänelle myös oli tapahtunut niin.

17Ne, jotka olivat olleet Jeesuksen mukana, kertoivat, miten hän kutsui Lasaruksen haudasta ja herätti hänet kuolleista. 18Tämän vuoksi, kuultuaan millaisen tunnusteon Jeesus oli tehnyt, ihmiset lähtivät joukolla häntä vastaan. 19Fariseukset puhuivat keskenään: »Näettekö? Mikään ei auta. Koko maailma juoksee hänen perässään.»

Jeesus puhuu kuolemastaan

20

12:20
1. Kun. 8:41,42
Niiden joukossa, jotka olivat tulleet juhlille rukoilemaan Jumalaa, oli myös muutamia kreikkalaisia. 21
12:21
Joh. 1:44,45
Nämä tulivat Filippuksen luo – sen, joka oli Galilean Betsaidasta – ja sanoivat: »Me haluaisimme tavata Jeesuksen.» 22Filippus meni puhumaan asiasta Andreakselle, ja sitten he molemmat menivät Jeesuksen puheille.

23

12:23
Joh. 13:31,32,17:1
Jeesus sanoi heille:

»Hetki on tullut: Ihmisen Poika kirkastetaan. 24

12:24
1. Kor. 15:36
Totisesti, totisesti: jos vehnänjyvä ei putoa maahan ja kuole, se jää vain yhdeksi jyväksi, mutta jos se kuolee, se tuottaa runsaan sadon. 25
12:25
Matt. 10:39,16:25
Mark. 8:35
Luuk. 9:24,17:33
Joka rakastaa elämäänsä, kadottaa sen, mutta joka tässä maailmassa panee alttiiksi elämänsä, saa osakseen ikuisen elämän. 26
12:26
Joh. 14:3,17:24
1. Tess. 4:17
Jos joku tahtoo olla minun palvelijani, seuratkoon minua. Missä minä olen, siellä on oleva myös palvelijani, ja Isä kunnioittaa sitä, joka palvelee minua.

27

12:27
Mark. 14:35,36
Luuk. 12:50
Hepr. 5:7
»Nyt olen järkyttynyt. Mitä sanoisin? Isä, pelasta minut tästä hetkestä! Ei! Juuri tähän on elämäni tähdännyt. 28Isä, kirkasta nimesi!»

Silloin kuului taivaasta ääni: »Minä olen sen kirkastanut ja kirkastan jälleen.» 29

12:29
Ilm. 10:3
Paikalla oleva väkijoukko kuuli äänen ja sanoi ukkosen jyrähtäneen. Jotkut kyllä sanoivat: »Enkeli puhui hänelle.» 30
12:30
Joh. 11:42
Silloin Jeesus sanoi: »Ei tämä ääni puhunut minun tähteni, vaan teidän tähtenne. 31
12:31
Luuk. 10:18
Joh. 16:11
Kol. 2:15
Ilm. 12:9
Nyt tämä maailma on tuomiolla, nyt tämän maailman ruhtinas syöstään vallasta. 32
12:32
Joh. 3:14,8:28
Ja kun minut korotetaan maasta, minä vedän kaikki luokseni.» 33Näillä sanoilla Jeesus ilmaisi, millainen tulisi olemaan hänen kuolemansa.

34

12:34
2. Sam. 7:16
Ps. 89:37,38,110:4
Jes. 9:6
Dan. 7:14
Ihmiset sanoivat Jeesukselle: »Me olemme laista oppineet, että Messias pysyy ikuisesti. Kuinka voit sanoa, että Ihmisen Poika on korotettava? Kuka tämä Ihmisen Poika on?» 35
12:35,36
Joh. 1:4+
Jeesus sanoi heille: »Vielä hetken aikaa valo on teidän keskellänne. Kulkekaa niin kauan kuin teillä on valo, ettei pimeys saisi teitä valtaansa. Joka kulkee pimeässä, ei tiedä, minne on menossa. 36Niin kauan kuin teillä on valo, uskokaa valoon, jotta teistä tulisi valon lapsia.» Tämän sanottuaan Jeesus lähti ja poistui heidän näkyvistään.

Ihmisten epäusko

37Vaikka Jeesus oli tehnyt monia tunnustekoja ihmisten nähden, nämä eivät uskoneet häneen. 38

12:38
Jes. 53:1Room. 10:16
Näin kävi toteen profeetta Jesajan sana:

– Herra, kuka uskoi meidän sanomamme?

Kenelle ilmaistiin Herran käsivarren voima?

39He eivät voineet uskoa, sanoohan Jesaja toisessa kohden:

40

12:40
Jes. 6:9,10Mark. 4:12+
– Hän on sokaissut heidän silmänsä

ja paaduttanut heidän sydämensä,

jotta he eivät silmillään näkisi

eivätkä sydämellään ymmärtäisi,

jotta he eivät kääntyisi

enkä minä parantaisi heitä.

41
12:41
Jes. 6:1,3
Näin Jesaja sanoi, koska oli nähnyt Kristuksen kirkkauden; juuri Kristusta hän sanoillaan tarkoitti.

42

12:42
Joh. 9:22+
Kaikesta huolimatta monet hallitusmiehistäkin uskoivat Jeesukseen. Fariseusten pelossa he eivät kuitenkaan tunnustaneet sitä, jottei heitä erotettaisi synagogasta. 43
12:43
Joh. 5:44
Ihmisten antama kunnia oli heille rakkaampi kuin Jumalan antama.

44Jeesus huusi kovalla äänellä: »Joka uskoo minuun, ei usko minuun, vaan lähettäjääni. 45

12:45
Joh. 14:9
Joka näkee minut, näkee lähettäjäni. 46
12:46
Joh. 1:4+
Minä olen valo ja olen tullut maailmaan siksi, ettei yksikään, joka minuun uskoo, jäisi pimeyteen. 47
12:47
Joh. 3:17
Jos joku ei noudata minun sanojani, vaikka on ne kuullut, en minä häntä tuomitse. En ole tullut tuomitsemaan maailmaa, vaan pelastamaan sen. 48
12:48
5. Moos. 18:19
Jos joku torjuu minut eikä ota sanojani vastaan, hänellä on kyllä tuomarinsa: se sana, jonka olen puhunut, tuomitsee hänet viimeisenä päivänä. 49
12:49,50
Joh. 7:16+
En minä ole puhunut omissa nimissäni. Isä, joka on minut lähettänyt, on määrännyt, mitä minun tulee puhua ja julistaa, 50ja minä tiedän, että hänen käskynsä antaa ikuisen elämän. Kun puhun, puhun siis niin kuin Isä on minun käskenyt puhua.»

13

Jeesus pesee opetuslasten jalat

131Pääsiäisjuhla oli jo tulossa, ja Jeesus tiesi, että oli tullut se hetki, jolloin hänen oli määrä siirtyä tästä maailmasta Isän luo. Hän oli rakastanut omiaan, jotka olivat tässä maailmassa, ja hän osoitti heille täydellistä rakkautta loppuun asti.

2

13:2
Luuk. 22:3
He olivat kokoontuneet aterialle, ja Paholainen oli jo pannut Juudaksen, Simon Iskariotin pojan, sydämeen ajatuksen, että tämä kavaltaisi Jeesuksen. 3
13:3
Matt. 11:27+
Jeesus tiesi, että Isä oli antanut kaiken hänen valtaansa ja että hän oli tullut Jumalan luota ja oli nyt palaamassa hänen luokseen. 4Niinpä hän nousi aterialta, riisui viittansa ja kietoi vyötäisilleen pellavaliinan. 5Sitten hän kaatoi vettä pesuastiaan, rupesi pesemään opetuslasten jalkoja ja kuivasi ne vyötäisillään olevalla liinalla.

6Kun Jeesus tuli Simon Pietarin kohdalle, tämä sanoi: »Herra, sinäkö peset minun jalkani?» 7Jeesus vastasi: »Tätä, minkä nyt teen, sinä et vielä käsitä, mutta myöhemmin sinä sen ymmärrät.» 8Pietari sanoi hänelle: »Sinä et ikinä saa pestä minun jalkojani!» Jeesus vastasi: »Jos minä en pese sinua, ei sinulla ole sijaa minun luonani.» 9Silloin Simon Pietari sanoi: »Herra, älä pese vain jalkojani, pese myös kädet ja pää.» 10

13:10
Joh. 15:3
Tähän Jeesus vastasi: »Se, joka on kylpenyt, ei tarvitse pesua, hän on jo puhdas.13:10 Osassa käsikirjoituksia: »Se, joka on kylpenyt, tarvitsee vain jalkojen pesun, muutoin hän on jo puhdas.» Ja te olette puhtaita, ette kuitenkaan kaikki.» 11
13:11
Joh. 6:64
Jeesus tiesi, kuka hänet kavaltaisi, ja siksi hän sanoi, etteivät he kaikki olleet puhtaita.

12Pestyään heidän jalkansa Jeesus puki viitan ylleen ja asettui taas aterialle. Hän sanoi heille:

»Ymmärrättekö te, mitä teille tein? 13Te puhuttelette minua opettajaksi ja herraksi, ja oikein teette: sehän minä olen. 14

13:14
Luuk. 22:27
1. Tim. 5:10
Jos nyt minä, teidän herranne ja opettajanne, olen pessyt teidän jalkanne, tulee myös teidän pestä toistenne jalat. 15
13:15
Fil. 2:5
1. Piet. 2:21
1. Joh. 2:6
Minä annoin teille esimerkin, jotta tekisitte saman minkä minä tein teille. 16
13:16
Matt. 10:24+
Totisesti, totisesti: ei palvelija ole herraansa suurempi eikä lähettiläs lähettäjäänsä suurempi. 17
13:17
Matt. 7:24
Jaak. 1:25
Kun te tämän tiedätte ja myös toimitte sen mukaisesti, te olette autuaat.

18

13:18
Joh. 6:70Ps. 41:10
»Minä en sano tätä teistä kaikista. Tiedän kyllä, ketkä olen valinnut. Tämän kirjoitusten sanan on käytävä toteen: ’Ystäväni, joka söi minun pöydässäni, on kääntynyt minua vastaan.’ 19
13:19
Joh. 14:29
Minä sanon tämän teille jo nyt, ennen kuin ennustus toteutuu, jotta sen toteutuessa uskoisitte, että minä olen se joka olen. 20
13:20
Matt. 10:40
Luuk. 10:16
Totisesti, totisesti: joka ottaa vastaan sen, jonka minä lähetän, ottaa vastaan minut, ja joka ottaa minut vastaan, ottaa vastaan sen, joka on minut lähettänyt.»

Jeesus ilmaisee kavaltajansa

21Näin Jeesus puhui. Järkyttyneenä hän sanoi heille: »Totisesti, totisesti: yksi teistä kavaltaa minut.» 22Opetuslapset katsoivat toisiaan ymmällään, tietämättä, ketä hän tarkoitti.

23

13:23
Joh. 19:26,20:2,21:7,20
Yksi opetuslapsista, se joka oli Jeesukselle rakkain, oli aterialla hänen vieressään. 24Simon Pietari nyökkäsi hänelle, että hän kysyisi Jeesukselta, ketä tämä tarkoitti. 25Opetuslapsi nojautui taaksepäin, Jeesuksen rintaa vasten, ja kysyi: »Herra, kuka se on?» 26Jeesus vastasi: »Se, jolle annan tämän leivänpalan.» Sitten hän kastoi palan ja antoi sen Juudakselle, Simon Iskariotin pojalle. 27Silloin, heti kun Juudas oli sen saanut, Saatana meni häneen. Jeesus sanoi hänelle: »Mitä aiot, tee se pian!» 28Kukaan aterialla olevista ei ymmärtänyt, miksi Jeesus sanoi hänelle näin. 29
13:29
Joh. 12:6
Koska Juudaksella oli hallussaan yhteinen kukkaro, jotkut luulivat, että Jeesus oli käskenyt hänen ostaa jotakin juhlaa varten tai antaa almuja köyhille. 30Syötyään leivänpalan Juudas lähti heti ulos. Oli yö.

Uusi käsky

31Kun Juudas oli mennyt, Jeesus sanoi: »Nyt Ihmisen Poika on kirkastettu, ja Jumala on kirkastunut hänessä. 32

13:32
Joh. 12:23,17:5
Ja kun Jumala on hänessä kirkastunut, on Jumala myös itsessään kirkastava hänet, ja Jumala tekee sen aivan pian. 33
13:33
Joh. 7:34,8:21
Lapseni, enää vähän aikaa minä olen teidän kanssanne. Te tulette etsimään minua, mutta minä sanon nyt teille saman, minkä sanoin juutalaisille: minne minä menen, sinne ette te pääse. 34
13:34
Mark. 12:31Joh. 15:12
1. Joh. 3:11,4:21
Minä annan teille uuden käskyn: rakastakaa toisianne! Niin kuin minä olen rakastanut teitä, rakastakaa tekin toinen toistanne. 35Kaikki tuntevat teidät minun opetuslapsikseni, jos te rakastatte toisianne.»

36

13:36–38
Matt. 26:33–35
Mark. 14:29–31
Luuk. 22:31–34
»Herra, minne sinä menet?» kysyi Simon Pietari. Jeesus vastasi: »Minne minä menen, sinne et sinä nyt voi tulla minun kanssani, mutta myöhemmin kyllä tulet.» 37Pietari sanoi: »Herra, miksi en nyt pääse mukaasi? Minä annan vaikka henkeni puolestasi.» 38Jeesus sanoi hänelle: »Sinäkö annat henkesi minun puolestani? Totisesti, totisesti: ennen kuin kukko laulaa, sinä kolme kertaa kiellät minut.»

14

Tie, totuus ja elämä

141

14:1
Joh. 14:27Mark. 11:22
Joh. 12:44
»Älköön sydämenne olko levoton. Uskokaa Jumalaan ja uskokaa minuun. 2
14:2
Luuk. 16:9
Hepr. 11:16
Minun Isäni kodissa on monta huonetta – enhän minä muuten sanoisi, että menen valmistamaan teille asuinsijan. 3
14:3
Joh. 12:26,17:24
Minä menen valmistamaan teille sijaa mutta tulen sitten takaisin ja noudan teidät luokseni, jotta saisitte olla siellä missä minä olen. 4Te tiedätte kyllä tien sinne minne minä menen.»

5Tuomas sanoi hänelle: »Herra, emme me tiedä, minne sinä menet. Kuinka voisimme tuntea tien?» 6

14:6
Joh. 11:25
Room. 5:2
Hepr. 10:20
Jeesus vastasi: »Minä olen tie, totuus ja elämä. Ei kukaan pääse Isän luo muuten kuin minun kauttani. 7
14:7
Joh. 8:19
Jos te tunnette minut, opitte tuntemaan myös minun Isäni. Te tunnette hänet jo nyt, olettehan nähneet hänet.»

8Filippus sanoi hänelle: »Herra, anna meidän nähdä Isä, muuta emme pyydä.»

9

14:9
Joh. 12:45
Kol. 1:15
Jeesus vastasi:

»Etkö sinä, Filippus, tunne minua, vaikka olen jo näin kauan ollut teidän seurassanne? Joka on nähnyt minut, on nähnyt Isän. Kuinka voit sanoa: ’Anna meidän nähdä Isä’? 10

14:10
Joh. 7:16+
Etkö usko, että minä olen Isässä ja Isä on minussa? Kun puhun teille, en puhu omissa nimissäni: Isä on minussa, ja minun tekoni ovat hänen tekojaan. 11Uskokaa, kun sanon, että minä olen Isässä ja Isä on minussa. Ellette muuten usko, uskokaa minun tekojeni tähden.

12»Totisesti, totisesti: joka uskoo minuun, on tekevä sellaisia tekoja kuin minä teen, ja vielä suurempiakin. Minä menen Isän luo, 13

14:13,14
Joh. 15:7,16:23,24
1. Joh. 3:22,5:14,15
ja mitä ikinä te pyydätte minun nimessäni, sen minä teen, jotta Isän kirkkaus tulisi julki Pojassa. 14Mitä te minun nimeeni vedoten pyydätte minulta, sen minä teen.

Lupaus Pyhästä Hengestä

15

14:15
Joh. 15:10
»Jos te rakastatte minua, te noudatatte minun käskyjäni. 16
14:16
Joh. 15:26,16:7
Ap. t. 2:33
Minä käännyn Isän puoleen, ja hän antaa teille toisen puolustajan, joka on kanssanne ikuisesti. 17
14:17
Joh. 16:131. Kor. 2:14
Tämä puolustaja on Totuuden Henki. Maailma ei voi Henkeä saada, sillä maailma ei näe eikä tunne häntä. Mutta te tunnette hänet, sillä hän pysyy luonanne ja on teissä.

18

14:18
Matt. 18:20,28:20
»En minä jätä teitä orvoiksi, vaan tulen luoksenne. 19
14:19
Joh. 7:33,16:16
Vielä vähän aikaa, eikä maailma enää näe minua, mutta te näette, sillä minä elän ja tekin tulette elämään. 20Sinä päivänä te ymmärrätte, että minä olen Isässäni ja että te olette minussa ja minä teissä. 21Joka on ottanut vastaan minun käskyni ja noudattaa niitä, se rakastaa minua. Ja minun Isäni rakastaa sitä, joka rakastaa minua, ja häntä minäkin rakastan ja ilmaisen hänelle itseni.»

22Juudas – se toinen, ei Iskariot – sanoi hänelle: »Herra, miksi teet niin? Miksi ilmaiset itsesi vain meille etkä maailmalle?»

23

14:23
Ilm. 3:20
Jeesus vastasi:

»Jos joku rakastaa minua, hän noudattaa minun sanaani. Minun Isäni rakastaa häntä, ja me tulemme hänen luokseen ja jäämme asumaan hänen luokseen. 24Se, joka ei minua rakasta, ei noudata minun sanaani – mutta sana, jonka te kuulette, ei ole minun omani, vaan Isän, joka on minut lähettänyt.

25»Tämän minä olen puhunut teille nyt, kun vielä olen teidän luonanne. 26

14:26
Luuk. 24:49
Puolustaja, Pyhä Henki, jonka Isä minun nimessäni lähettää, opettaa teille kaiken ja palauttaa mieleenne kaiken, mitä olen teille puhunut.

27

14:27
Joh. 16:33
Room. 5:1
Fil. 4:7
Kol. 3:15
»Minä jätän teille rauhan. Oman rauhani minä annan teille, en sellaista jonka maailma antaa. Olkaa rohkeat, älkää vaipuko epätoivoon. 28Kuulittehan, mitä sanoin: minä menen pois, mutta tulen taas teidän luoksenne. Jos rakastaisitte minua, te iloitsisitte siitä, että minä menen Isän luo, sillä Isä on minua suurempi. 29Olen puhunut tästä jo nyt, jotta te uskoisitte, kun se tapahtuu. 30
14:30
Ef. 2:2
Paljon en kanssanne enää puhu, sillä tämän maailman ruhtinas on jo tulossa. Mitään valtaa ei hänellä minuun ole, 31
14:31
Joh. 10:18
mutta tämän täytyy tapahtua, jotta maailma tietäisi, että minä rakastan Isää ja teen niin kuin Isä on minun käskenyt tehdä. Nouskaa, me lähdemme täältä!»