Raamattu 1992 (KR92)
11

Jeesus herättää Lasaruksen

111

11:1
Luuk. 10:38,39
Muuan Lasarus-niminen mies oli sairaana. Hän asui Betaniassa, samassa kylässä kuin Maria ja tämän sisar Martta. 2
11:2
Joh. 12:3
Maria oli se, joka voiteli Herran jalat tuoksuöljyllä ja kuivasi ne hiuksillaan, ja sairas Lasarus oli hänen veljensä.

3Lasaruksen sisaret lähettivät Jeesukselle sanan: »Herra, rakas ystäväsi on sairaana.» 4Sen kuultuaan Jeesus sanoi: »Ei tämä tauti ole kuolemaksi vaan Jumalan kunniaksi: se tuo julki Jumalan Pojan kirkkauden.» 5Jeesus rakasti Marttaa ja hänen sisartaan sekä Lasarusta. 6Kuultuaan Lasaruksen sairastavan hän viipyi vielä kaksi päivää siellä, missä silloin oli, 7mutta sanoi sitten opetuslapsilleen: »Nyt lähdemme takaisin Juudeaan.» 8

11:8
Joh. 10:31
Opetuslapset vastustelivat: »Rabbi, oletko sinä taas menossa sinne? Vastahan juutalaiset yrittivät kivittää sinut.» 9
11:9
Joh. 9:4
Jeesus sanoi heille: »Päivässä on kaksitoista tuntia. Se, joka on liikkeellä päiväsaikaan, ei kompastu, sillä hän näkee tämän maailman valon. 10Mutta se, joka liikkuu yöllä, kompastelee – eihän hänessä itsessään ole valoa.»

11Tämän sanottuaan Jeesus jatkoi: »Ystävämme Lasarus nukkuu, mutta minä menen herättämään hänet.» 12Opetuslapset sanoivat: »Herra, jos hän nukkuu, hän paranee.» 13Jeesus tarkoitti sitä, että Lasarus oli kuollut, mutta opetuslapset luulivat hänen puhuvan tavallisesta nukkumisesta. 14Siksi Jeesus sanoi suoraan: »Lasarus on kuollut. 15Teidän tähtenne olen iloinen, etten ollut siellä: tämä vahvistaa teidän uskoanne. Nyt lähdemme hänen luokseen.» 16Silloin Tuomas, josta käytettiin myös nimeä Didymos11:16 Sekä Tuomas-nimen kantamuoto, aramean te’oma, että kreikan didymos tarkoittavat kaksosta., sanoi toisille opetuslapsille: »Mennään vain, kuollaan kaikki yhdessä.»

17Kun Jeesus tuli perille, hänelle kerrottiin, että Lasarus oli jo neljättä päivää haudassa. 18Betania oli lähellä Jerusalemia, noin viidentoista stadionmitan11:18 Noin kolmen kilometrin. Ks. selitystä Matt. 14:24. päässä, 19ja monia juutalaisia oli tullut lohduttamaan Marttaa ja Mariaa veljen kuoleman johdosta.

20Kun Martta kuuli, että Jeesus oli tulossa, hän lähti tätä vastaan. Maria oli silloin sisällä talossa. 21Martta sanoi Jeesukselle: »Herra, jos olisit ollut täällä, veljeni ei olisi kuollut. 22Mutta nytkin tiedän, että Jumala antaa sinulle kaiken mitä häneltä pyydät.» 23Jeesus sanoi: »Veljesi nousee kuolleista.» 24

11:24
Dan. 12:2
Joh. 5:28,29
Martta vastasi: »Tiedän kyllä, että hän nousee viimeisenä päivänä, ylösnousemuksessa.» 25
11:25,26
Joh. 1:4+
Jeesus sanoi: »Minä olen ylösnousemus ja elämä. Joka uskoo minuun, saa elää, vaikka kuoleekin, 26eikä yksikään, joka elää ja uskoo minuun, ikinä kuole. Uskotko tämän?» 27
11:27
Joh. 6:69
»Uskon, Herra», Martta vastasi, »minä uskon, että sinä olet Messias, Jumalan Poika, jonka oli määrä tulla maailmaan.»

28Tämän sanottuaan Martta palasi kotiin, kutsui sisartaan Mariaa ja sanoi hänelle kahden kesken: »Opettaja on täällä ja kutsuu sinua.» 29Kuullessaan sen Maria heti nousi ja lähti Jeesuksen luo. 30Jeesus ei ollut vielä saapunut kylään, vaan oli yhä siellä, missä Martta oli hänet tavannut. 31Kun juutalaiset, jotka olivat talossa lohduttamassa Mariaa, näkivät tämän äkkiä nousevan ja lähtevän ulos, he menivät perässä, koska arvelivat hänen olevan menossa haudalle itkemään.

32Ehdittyään sinne, missä Jeesus oli, ja nähtyään hänet Maria vaipui hänen jalkoihinsa ja sanoi: »Herra, jos olisit ollut täällä, veljeni ei olisi kuollut.» 33Kun Jeesus näki itkevän Marian ja hänen kanssaan tulleet juutalaiset, jotka hekin itkivät, syvä liikutus valtasi hänet, 34ja hän kysyi: »Missä hänen hautansa on?» »Herra, tule katsomaan», he vastasivat. 35Jeesus itki. 36Juutalaiset sanoivat: »Katsokaa, kuinka rakas Lasarus hänelle oli.» 37

11:37
Joh. 9:6,7
Mutta jotkut heistä sanoivat: »Kun hän pystyi avaamaan sokean silmät, eikö hän myös olisi voinut estää Lasaruksen kuoleman?»

38Järkyttyneenä Jeesus tuli haudalle. Se oli luola, jonka suulla oli kivi. 39»Ottakaa kivi pois», käski Jeesus, mutta Martta, vainajan sisar, sanoi hänelle: »Herra, hän haisee jo. Hän on siellä nyt neljättä päivää.» 40Jeesus vastasi: »Enkö sanonut sinulle, että jos uskot, saat nähdä Jumalan kirkkauden?»

41Kivi otettiin pois. Jeesus kohotti katseensa ja sanoi: »Isä, minä kiitän sinua siitä, että olet kuullut minua. 42Minä kyllä tiedän, että sinä kuulet minua aina, mutta minä sanon tämän näiden ympärilläni seisovien ihmisten tähden, jotta he uskoisivat sinun lähettäneen minut.» 43Tämän sanottuaan Jeesus huusi kovalla äänellä: »Lasarus, tule ulos!» 44Silloin kuollut tuli haudasta, jalat ja kädet siteissä ja kasvot hikiliinan peittäminä. Jeesus sanoi: »Päästäkää hänet siteistä ja antakaa hänen mennä.»

Jeesus päätetään surmata

45Monet niistä juutalaisista, jotka olivat tulleet Marian luo ja nähneet, mitä Jeesus teki, uskoivat häneen. 46Mutta muutamat heistä menivät fariseusten puheille ja kertoivat, mitä Jeesus oli tehnyt.

47

11:47–57
Matt. 26:1–5
Mark. 14:1,2
Luuk. 22:1,2
Ylipapit ja fariseukset kutsuivat neuvoston koolle ja kysyivät siltä: »Mitä meidän pitäisi tehdä? Se mies tekee paljon tunnustekoja. 48Jos annamme hänen jatkaa näin, häneen uskovat kohta kaikki, ja silloin roomalaiset tulevat ja ottavat meiltä sekä tämän pyhän paikan että koko kansamme.» 49
11:49,50
Joh. 18:14
Silloin yksi heistä, Kaifas, joka oli sinä vuonna ylipappina, sanoi: »Te ette ymmärrä yhtään mitään. 50Ettekö te käsitä, että jos yksi mies kuolee kansan puolesta, se on teille parempi kuin että koko kansa joutuu tuhoon?» 51Tämä ei ollut hänen oma ajatuksensa, vaan sen vuoden ylipappina hän lausui ennustuksen: Jeesus oli kuoleva kansan puolesta, 52
11:52
Joh. 10:16
eikä vain sen kansan puolesta, vaan kootakseen yhteen kaikki hajallaan olevat Jumalan lapset.

53Siitä päivästä lähtien neuvoston tavoitteena oli surmata Jeesus. 54Sen tähden Jeesus ei enää liikkunut avoimesti Juudeassa vaan siirtyi lähelle autiomaata. Siellä, Efraim-nimisessä kaupungissa, hän sitten oleskeli opetuslapsineen.

55Juutalaisten pääsiäisjuhla oli lähellä, ja maaseudulta monet tulivat Jerusalemiin jo ennen pääsiäistä puhdistusmenoja varten. 56He etsivät Jeesusta ja puhuivat temppelissä keskenään: »Mitä arvelette? Tuskinpa hän tulee juhlille.» 57Ylipapit ja fariseukset olivat antaneet määräyksen, että jos joku tiesi Jeesuksen olinpaikan, siitä oli ilmoitettava heille, jotta he voisivat pidättää Jeesuksen.

12

Jeesus voidellaan Betaniassa

121

12:1–8
Matt. 26:6–13
Mark. 14:3–9
Luuk. 7:36–38
Kuusi päivää ennen pääsiäistä Jeesus tuli Betaniaan, missä hänen kuolleista herättämänsä Lasarus asui. 2Jeesukselle tarjottiin siellä ateria. Martta palveli vieraita, ja Lasarus oli yksi Jeesuksen pöytäkumppaneista.

3Maria otti täyden pullon aitoa, hyvin kallista nardusöljyä, voiteli Jeesuksen jalat ja kuivasi ne hiuksillaan. Koko huone tuli täyteen voiteen tuoksua.

4Juudas Iskariot, joka oli Jeesuksen opetuslapsi ja josta sitten tuli hänen kavaltajansa, sanoi silloin: 5»Miksei tuota voidetta myyty kolmestasadasta denaarista? Rahat olisi voitu antaa köyhille.» 6Tätä hän ei kuitenkaan sanonut siksi, että olisi välittänyt köyhistä, vaan siksi, että oli varas. Yhteinen kukkaro oli hänen hallussaan, ja hän piti siihen pantuja rahoja ominaan. 7Jeesus sanoi Juudakselle: »Anna hänen olla, hän tekee tämän hautaamistani varten. 8

12:8
5. Moos. 15:11
Köyhät teillä on luonanne aina, mutta minua teillä ei aina ole.»

9Betaniaan saapui suuri joukko juutalaisia, jotka olivat kuulleet Jeesuksen olevan siellä. He eivät tulleet ainoastaan Jeesuksen tähden, vaan myös nähdäkseen Lasaruksen, jonka Jeesus oli herättänyt kuolleista. 10Niinpä ylipapit päättivät tappaa myös Lasaruksen, 11

12:11
Joh. 11:45
koska monet juutalaiset hänen takiaan lähtivät Jeesuksen luo ja uskoivat häneen.

Jeesus ratsastaa Jerusalemiin

12

12:12–19
Matt. 21:1–11
Mark. 11:1–11
Luuk. 19:28–40
Seuraavana päivänä levisi tieto, että Jeesus oli tulossa Jerusalemiin. Ihmiset, joita oli saapunut juhlille suurin joukoin, 13
12:13
Ps. 118:25,26
ottivat palmunoksia ja menivät häntä vastaan huutaen:

– Hoosianna!

Siunattu olkoon hän, joka tulee Herran nimessä,

Israelin kuningas!

14Jeesukselle tuotiin aasi, ja hän nousi sen selkään, niin kuin on kirjoitettu:

15

12:15
Jes. 62:11Sak. 9:9
– Älä pelkää, tytär Siion,

sinun kuninkaasi tulee!

Hän ratsastaa nuorella aasilla.

16

12:16
Joh. 2:22
Opetuslapset eivät vielä tuolloin ymmärtäneet tätä, mutta kun Jeesus oli kirkastettu, he muistivat, että hänestä oli näin kirjoitettu ja että hänelle myös oli tapahtunut niin.

17Ne, jotka olivat olleet Jeesuksen mukana, kertoivat, miten hän kutsui Lasaruksen haudasta ja herätti hänet kuolleista. 18Tämän vuoksi, kuultuaan millaisen tunnusteon Jeesus oli tehnyt, ihmiset lähtivät joukolla häntä vastaan. 19Fariseukset puhuivat keskenään: »Näettekö? Mikään ei auta. Koko maailma juoksee hänen perässään.»

Jeesus puhuu kuolemastaan

20

12:20
1. Kun. 8:41,42
Niiden joukossa, jotka olivat tulleet juhlille rukoilemaan Jumalaa, oli myös muutamia kreikkalaisia. 21
12:21
Joh. 1:44,45
Nämä tulivat Filippuksen luo – sen, joka oli Galilean Betsaidasta – ja sanoivat: »Me haluaisimme tavata Jeesuksen.» 22Filippus meni puhumaan asiasta Andreakselle, ja sitten he molemmat menivät Jeesuksen puheille.

23

12:23
Joh. 13:31,32,17:1
Jeesus sanoi heille:

»Hetki on tullut: Ihmisen Poika kirkastetaan. 24

12:24
1. Kor. 15:36
Totisesti, totisesti: jos vehnänjyvä ei putoa maahan ja kuole, se jää vain yhdeksi jyväksi, mutta jos se kuolee, se tuottaa runsaan sadon. 25
12:25
Matt. 10:39,16:25
Mark. 8:35
Luuk. 9:24,17:33
Joka rakastaa elämäänsä, kadottaa sen, mutta joka tässä maailmassa panee alttiiksi elämänsä, saa osakseen ikuisen elämän. 26
12:26
Joh. 14:3,17:24
1. Tess. 4:17
Jos joku tahtoo olla minun palvelijani, seuratkoon minua. Missä minä olen, siellä on oleva myös palvelijani, ja Isä kunnioittaa sitä, joka palvelee minua.

27

12:27
Mark. 14:35,36
Luuk. 12:50
Hepr. 5:7
»Nyt olen järkyttynyt. Mitä sanoisin? Isä, pelasta minut tästä hetkestä! Ei! Juuri tähän on elämäni tähdännyt. 28Isä, kirkasta nimesi!»

Silloin kuului taivaasta ääni: »Minä olen sen kirkastanut ja kirkastan jälleen.» 29

12:29
Ilm. 10:3
Paikalla oleva väkijoukko kuuli äänen ja sanoi ukkosen jyrähtäneen. Jotkut kyllä sanoivat: »Enkeli puhui hänelle.» 30
12:30
Joh. 11:42
Silloin Jeesus sanoi: »Ei tämä ääni puhunut minun tähteni, vaan teidän tähtenne. 31
12:31
Luuk. 10:18
Joh. 16:11
Kol. 2:15
Ilm. 12:9
Nyt tämä maailma on tuomiolla, nyt tämän maailman ruhtinas syöstään vallasta. 32
12:32
Joh. 3:14,8:28
Ja kun minut korotetaan maasta, minä vedän kaikki luokseni.» 33Näillä sanoilla Jeesus ilmaisi, millainen tulisi olemaan hänen kuolemansa.

34

12:34
2. Sam. 7:16
Ps. 89:37,38,110:4
Jes. 9:6
Dan. 7:14
Ihmiset sanoivat Jeesukselle: »Me olemme laista oppineet, että Messias pysyy ikuisesti. Kuinka voit sanoa, että Ihmisen Poika on korotettava? Kuka tämä Ihmisen Poika on?» 35
12:35,36
Joh. 1:4+
Jeesus sanoi heille: »Vielä hetken aikaa valo on teidän keskellänne. Kulkekaa niin kauan kuin teillä on valo, ettei pimeys saisi teitä valtaansa. Joka kulkee pimeässä, ei tiedä, minne on menossa. 36Niin kauan kuin teillä on valo, uskokaa valoon, jotta teistä tulisi valon lapsia.» Tämän sanottuaan Jeesus lähti ja poistui heidän näkyvistään.

Ihmisten epäusko

37Vaikka Jeesus oli tehnyt monia tunnustekoja ihmisten nähden, nämä eivät uskoneet häneen. 38

12:38
Jes. 53:1Room. 10:16
Näin kävi toteen profeetta Jesajan sana:

– Herra, kuka uskoi meidän sanomamme?

Kenelle ilmaistiin Herran käsivarren voima?

39He eivät voineet uskoa, sanoohan Jesaja toisessa kohden:

40

12:40
Jes. 6:9,10Mark. 4:12+
– Hän on sokaissut heidän silmänsä

ja paaduttanut heidän sydämensä,

jotta he eivät silmillään näkisi

eivätkä sydämellään ymmärtäisi,

jotta he eivät kääntyisi

enkä minä parantaisi heitä.

41
12:41
Jes. 6:1,3
Näin Jesaja sanoi, koska oli nähnyt Kristuksen kirkkauden; juuri Kristusta hän sanoillaan tarkoitti.

42

12:42
Joh. 9:22+
Kaikesta huolimatta monet hallitusmiehistäkin uskoivat Jeesukseen. Fariseusten pelossa he eivät kuitenkaan tunnustaneet sitä, jottei heitä erotettaisi synagogasta. 43
12:43
Joh. 5:44
Ihmisten antama kunnia oli heille rakkaampi kuin Jumalan antama.

44Jeesus huusi kovalla äänellä: »Joka uskoo minuun, ei usko minuun, vaan lähettäjääni. 45

12:45
Joh. 14:9
Joka näkee minut, näkee lähettäjäni. 46
12:46
Joh. 1:4+
Minä olen valo ja olen tullut maailmaan siksi, ettei yksikään, joka minuun uskoo, jäisi pimeyteen. 47
12:47
Joh. 3:17
Jos joku ei noudata minun sanojani, vaikka on ne kuullut, en minä häntä tuomitse. En ole tullut tuomitsemaan maailmaa, vaan pelastamaan sen. 48
12:48
5. Moos. 18:19
Jos joku torjuu minut eikä ota sanojani vastaan, hänellä on kyllä tuomarinsa: se sana, jonka olen puhunut, tuomitsee hänet viimeisenä päivänä. 49
12:49,50
Joh. 7:16+
En minä ole puhunut omissa nimissäni. Isä, joka on minut lähettänyt, on määrännyt, mitä minun tulee puhua ja julistaa, 50ja minä tiedän, että hänen käskynsä antaa ikuisen elämän. Kun puhun, puhun siis niin kuin Isä on minun käskenyt puhua.»

13

Jeesus pesee opetuslasten jalat

131Pääsiäisjuhla oli jo tulossa, ja Jeesus tiesi, että oli tullut se hetki, jolloin hänen oli määrä siirtyä tästä maailmasta Isän luo. Hän oli rakastanut omiaan, jotka olivat tässä maailmassa, ja hän osoitti heille täydellistä rakkautta loppuun asti.

2

13:2
Luuk. 22:3
He olivat kokoontuneet aterialle, ja Paholainen oli jo pannut Juudaksen, Simon Iskariotin pojan, sydämeen ajatuksen, että tämä kavaltaisi Jeesuksen. 3
13:3
Matt. 11:27+
Jeesus tiesi, että Isä oli antanut kaiken hänen valtaansa ja että hän oli tullut Jumalan luota ja oli nyt palaamassa hänen luokseen. 4Niinpä hän nousi aterialta, riisui viittansa ja kietoi vyötäisilleen pellavaliinan. 5Sitten hän kaatoi vettä pesuastiaan, rupesi pesemään opetuslasten jalkoja ja kuivasi ne vyötäisillään olevalla liinalla.

6Kun Jeesus tuli Simon Pietarin kohdalle, tämä sanoi: »Herra, sinäkö peset minun jalkani?» 7Jeesus vastasi: »Tätä, minkä nyt teen, sinä et vielä käsitä, mutta myöhemmin sinä sen ymmärrät.» 8Pietari sanoi hänelle: »Sinä et ikinä saa pestä minun jalkojani!» Jeesus vastasi: »Jos minä en pese sinua, ei sinulla ole sijaa minun luonani.» 9Silloin Simon Pietari sanoi: »Herra, älä pese vain jalkojani, pese myös kädet ja pää.» 10

13:10
Joh. 15:3
Tähän Jeesus vastasi: »Se, joka on kylpenyt, ei tarvitse pesua, hän on jo puhdas.13:10 Osassa käsikirjoituksia: »Se, joka on kylpenyt, tarvitsee vain jalkojen pesun, muutoin hän on jo puhdas.» Ja te olette puhtaita, ette kuitenkaan kaikki.» 11
13:11
Joh. 6:64
Jeesus tiesi, kuka hänet kavaltaisi, ja siksi hän sanoi, etteivät he kaikki olleet puhtaita.

12Pestyään heidän jalkansa Jeesus puki viitan ylleen ja asettui taas aterialle. Hän sanoi heille:

»Ymmärrättekö te, mitä teille tein? 13Te puhuttelette minua opettajaksi ja herraksi, ja oikein teette: sehän minä olen. 14

13:14
Luuk. 22:27
1. Tim. 5:10
Jos nyt minä, teidän herranne ja opettajanne, olen pessyt teidän jalkanne, tulee myös teidän pestä toistenne jalat. 15
13:15
Fil. 2:5
1. Piet. 2:21
1. Joh. 2:6
Minä annoin teille esimerkin, jotta tekisitte saman minkä minä tein teille. 16
13:16
Matt. 10:24+
Totisesti, totisesti: ei palvelija ole herraansa suurempi eikä lähettiläs lähettäjäänsä suurempi. 17
13:17
Matt. 7:24
Jaak. 1:25
Kun te tämän tiedätte ja myös toimitte sen mukaisesti, te olette autuaat.

18

13:18
Joh. 6:70Ps. 41:10
»Minä en sano tätä teistä kaikista. Tiedän kyllä, ketkä olen valinnut. Tämän kirjoitusten sanan on käytävä toteen: ’Ystäväni, joka söi minun pöydässäni, on kääntynyt minua vastaan.’ 19
13:19
Joh. 14:29
Minä sanon tämän teille jo nyt, ennen kuin ennustus toteutuu, jotta sen toteutuessa uskoisitte, että minä olen se joka olen. 20
13:20
Matt. 10:40
Luuk. 10:16
Totisesti, totisesti: joka ottaa vastaan sen, jonka minä lähetän, ottaa vastaan minut, ja joka ottaa minut vastaan, ottaa vastaan sen, joka on minut lähettänyt.»

Jeesus ilmaisee kavaltajansa

21Näin Jeesus puhui. Järkyttyneenä hän sanoi heille: »Totisesti, totisesti: yksi teistä kavaltaa minut.» 22Opetuslapset katsoivat toisiaan ymmällään, tietämättä, ketä hän tarkoitti.

23

13:23
Joh. 19:26,20:2,21:7,20
Yksi opetuslapsista, se joka oli Jeesukselle rakkain, oli aterialla hänen vieressään. 24Simon Pietari nyökkäsi hänelle, että hän kysyisi Jeesukselta, ketä tämä tarkoitti. 25Opetuslapsi nojautui taaksepäin, Jeesuksen rintaa vasten, ja kysyi: »Herra, kuka se on?» 26Jeesus vastasi: »Se, jolle annan tämän leivänpalan.» Sitten hän kastoi palan ja antoi sen Juudakselle, Simon Iskariotin pojalle. 27Silloin, heti kun Juudas oli sen saanut, Saatana meni häneen. Jeesus sanoi hänelle: »Mitä aiot, tee se pian!» 28Kukaan aterialla olevista ei ymmärtänyt, miksi Jeesus sanoi hänelle näin. 29
13:29
Joh. 12:6
Koska Juudaksella oli hallussaan yhteinen kukkaro, jotkut luulivat, että Jeesus oli käskenyt hänen ostaa jotakin juhlaa varten tai antaa almuja köyhille. 30Syötyään leivänpalan Juudas lähti heti ulos. Oli yö.

Uusi käsky

31Kun Juudas oli mennyt, Jeesus sanoi: »Nyt Ihmisen Poika on kirkastettu, ja Jumala on kirkastunut hänessä. 32

13:32
Joh. 12:23,17:5
Ja kun Jumala on hänessä kirkastunut, on Jumala myös itsessään kirkastava hänet, ja Jumala tekee sen aivan pian. 33
13:33
Joh. 7:34,8:21
Lapseni, enää vähän aikaa minä olen teidän kanssanne. Te tulette etsimään minua, mutta minä sanon nyt teille saman, minkä sanoin juutalaisille: minne minä menen, sinne ette te pääse. 34
13:34
Mark. 12:31Joh. 15:12
1. Joh. 3:11,4:21
Minä annan teille uuden käskyn: rakastakaa toisianne! Niin kuin minä olen rakastanut teitä, rakastakaa tekin toinen toistanne. 35Kaikki tuntevat teidät minun opetuslapsikseni, jos te rakastatte toisianne.»

36

13:36–38
Matt. 26:33–35
Mark. 14:29–31
Luuk. 22:31–34
»Herra, minne sinä menet?» kysyi Simon Pietari. Jeesus vastasi: »Minne minä menen, sinne et sinä nyt voi tulla minun kanssani, mutta myöhemmin kyllä tulet.» 37Pietari sanoi: »Herra, miksi en nyt pääse mukaasi? Minä annan vaikka henkeni puolestasi.» 38Jeesus sanoi hänelle: »Sinäkö annat henkesi minun puolestani? Totisesti, totisesti: ennen kuin kukko laulaa, sinä kolme kertaa kiellät minut.»