Raamattu 1992 (KR92)
1

Sana tuli ihmiseksi

11

1:1
1. Moos. 1:3Joh. 17:5Joh. 10:30
Room. 9:5
Fil. 2:6
Ilm. 19:13
Alussa oli Sana.

Sana oli Jumalan luona,

ja Sana oli Jumala.

2Jo alussa Sana oli Jumalan luona.

3

1:3
Sananl. 8:27–31
Room. 11:36
1. Kor. 8:6
Kol. 1:16
Hepr. 1:2
Ilm. 3:14
Kaikki syntyi Sanan voimalla.

Mikään, mikä on syntynyt,

ei ole syntynyt ilman häntä.

4

1:4
Joh. 5:26
1. Joh. 1:2Joh. 3:19,8:12,9:5,12:35,46
Hänessä oli elämä,

ja elämä oli ihmisten valo.

5Valo loistaa pimeydessä,

pimeys ei ole saanut sitä valtaansa.

6

1:6
Mark. 11:30
Tuli mies, Jumalan lähettämä, hänen nimensä oli Johannes. 7Hän tuli todistajaksi, todistamaan valosta, jotta kaikki uskoisivat siihen. 8Ei hän itse ollut tuo valo, mutta valon todistaja hän oli.

9Todellinen valo, joka valaisee jokaisen ihmisen,

oli tulossa maailmaan.

10Maailmassa hän oli,

ja hänen kauttaan maailma oli saanut syntynsä,

mutta se ei tuntenut häntä.

11Hän tuli omaan maailmaansa,

mutta hänen omansa eivät ottaneet häntä vastaan.

12

1:12
Room. 8:15
Gal. 3:26,4:5,6
Ef. 1:5
1. Joh. 3:1
Mutta kaikille, jotka ottivat hänet vastaan,

hän antoi oikeuden tulla Jumalan lapsiksi,

kaikille, jotka uskovat häneen.

13

1:13
Joh. 3:5
Jaak. 1:18
1. Piet. 1:23
1. Joh. 5:4
He eivät ole syntyneet verestä,

eivät ruumiin halusta,

eivät miehen tahdosta,

vaan Jumalasta.

14

1:14
Mark. 1:11Kol. 2:9
1. Tim. 3:16
1. Joh. 1:1–3
Sana tuli lihaksi

ja asui meidän keskellämme.

Me saimme katsella hänen kirkkauttaan,

kirkkautta, jonka Isä ainoalle Pojalle antaa.

Hän oli täynnä armoa ja totuutta.

15Johannes todisti hänestä ja huusi: »Hän on se, josta sanoin: Minun jälkeeni tuleva kulkee edelläni, sillä hän on ollut ennen minua.»

16

1:16
Room. 5:17
Kol. 2:10
Hänen täyteydestään me kaikki olemme saaneet,

armoa armon lisäksi.

17

1:17
Gal. 3:19+
Lain välitti Mooses,

armon ja totuuden toi Jeesus Kristus.

18

1:18
Matt. 11:27
Joh. 7:28,29
Jumalaa ei kukaan ole koskaan nähnyt.

Ainoa Poika, joka itse on Jumala

ja joka aina on Isän vierellä,

on opettanut meidät tuntemaan hänet.

Johannes Kastajan todistus

19

1:19–28
Matt. 3:1–12
Mark. 1:1–8
Luuk. 3:1–18
1:19
Joh. 5:33
Tämä on todistus, jonka Johannes antoi, kun juutalaiset lähettivät Jerusalemista pappeja ja leeviläisiä kysymään häneltä: »Kuka sinä olet?» 20
1:20
Joh. 3:28
Ap. t. 13:25
Johannes tunnusti totuuden, hän ei sitä kieltänyt. Hän sanoi: 21
1:21
Mal. 3:235. Moos. 18:15
»En minä ole Messias.» »Mikä sitten?» he kysyivät. »Oletko Elia?» »En ole», Johannes vastasi. »Oletko se luvattu profeetta?» Hän vastasi: »En.» 22Silloin he sanoivat: »Kuka sitten olet? Meidän on vietävä vastaus niille, jotka meidät lähettivät. Mitä sanot itsestäsi?» 23
1:23
Jes. 40:3
Mark. 1:3
Johannes vastasi: »Minä olen ääni, joka huutaa autiomaassa: ’Tasoittakaa Herralle tie!’ Niinhän profeetta Jesaja on ennustanut.»

24Niiden joukossa, jotka oli lähetetty Johanneksen luo, oli myös fariseuksia1:24 Ks. selitystä Matt. 3:7.. 25He kysyivät häneltä: »Miksi sitten kastat ihmisiä, jos et ole Messias, et Elia etkä se profeetta?» 26

1:26,27
Mark. 1:7,8
Johannes vastasi: »Minä kastan vedellä, mutta teidän keskellänne on jo toinen, vaikka te ette häntä tunne, 27hän, joka tulee minun jälkeeni. Minä olen arvoton edes avaamaan hänen kenkiensä nauhoja.»

28Tämä tapahtui Jordanin tuolla puolen, Betaniassa, missä Johannes oli kastamassa.

Jumalan Karitsa

29

1:29–34
Matt. 3:13–17
Mark. 1:9–11
Luuk. 3:21,22
1:29
1. Kor. 5:7Matt. 1:21+
Seuraavana päivänä Johannes näki, että Jeesus oli tulossa hänen luokseen. Johannes sanoi: »Katsokaa: Jumalan Karitsa, joka ottaa pois maailman synnin! 30Hän on se, josta sanoin: ’Minun jälkeeni tuleva kulkee edelläni, sillä hän on ollut ennen minua.’ 31Minäkään en tuntenut häntä, mutta juuri sitä varten olen tullut kastamaan vedellä, että Israel saisi tietää, kuka hän on.»

32

1:32
Matt. 3:16
Johannes todisti: »Minä olen nähnyt, kuinka Henki laskeutui taivaasta kyyhkysen tavoin ja jäi hänen päälleen. 33
1:33
Mark. 1:8
Minäkään en häntä tuntenut. Mutta hän, joka lähetti minut kastamaan vedellä, sanoi minulle: ’Se, jonka päälle näet Hengen laskeutuvan ja jäävän, kastaa Pyhällä Hengellä.’ 34
1:34
Matt. 3:17
Minä olen sen nähnyt ja todistan, että tämä mies on Jumalan Poika.»

Jeesuksen ensimmäiset opetuslapset

35

1:35–51
Matt. 4:18–22
Mark. 1:16–20
Luuk. 5:1–11
Seuraavana päivänä Johannes oli samassa paikassa, ja hänellä oli kaksi opetuslasta seurassaan. 36Jeesus kulki siitä ohi, ja osoittaen häntä Johannes sanoi: »Katsokaa: Jumalan Karitsa!» 37Kun opetuslapset kuulivat hänen sanansa, he lähtivät seuraamaan Jeesusta. 38Jeesus kääntyi, ja nähdessään heidän seuraavan hän kysyi: »Mitä te haluatte?» He vastasivat: »Rabbi» – se merkitsee: opettaja – »missä sinä asut?» 39»Tulkaa, niin näette», Jeesus sanoi. He menivät ja näkivät hänen majapaikkansa, ja he jäivät hänen seuraansa lopuksi päivää. Ilta oli tulossa, oli noin kymmenes tunti.1:39 Ks. selitystä Matt. 20:3.

40Toinen näistä, jotka kuulivat Johanneksen sanat ja lähtivät seuraamaan Jeesusta, oli Andreas, Simon Pietarin veli. 41Hän etsi ensiksi käsiinsä veljensä Simonin ja sanoi hänelle: »Me olemme löytäneet Messiaan!» – se merkitsee: Voidellun.1:41 Ks. selitystä Matt. 2:4. 42

1:42
Matt. 16:18
Ef. 2:201. Kor. 1:12
Andreas vei hänet Jeesuksen luo. Jeesus katsoi häneen ja sanoi: »Sinä olet Simon, Johanneksen poika. Nimesi on oleva Keefas» – se merkitsee: Kallio.1:42 Sekä arameankielinen nimi Keefas että kreikkalaisperäinen Pietari pohjautuvat kalliota merkitsevään sanaan.

43

1:43
Mark. 1:14
Seuraavana päivänä, ollessaan lähdössä Galileaan, Jeesus tapasi Filippuksen ja sanoi hänelle: »Seuraa minua.» 44Filippus oli kotoisin Betsaidasta, samasta kaupungista kuin Andreas ja Pietari. 45
1:45
5. Moos. 18:18
Matt. 2:23,21:11
Ap. t. 3:22,23
Filippus tapasi Natanaelin ja sanoi hänelle: »Me olemme löytäneet sen, josta Mooseksen laki ja profeettojen kirjat todistavat! Hän on Jeesus, Joosefin poika Nasaretista.» 46»Nasaretistako?» Natanael kysyi. »Voiko Nasaretista tulla mitään hyvää?» »Tule, niin näet», sanoi Filippus.

47Kun Jeesus näki Natanaelin tulevan, hän sanoi: »Siinä on oikea israelilainen, mies vailla vilppiä!» 48»Mistä sinä minut tunnet?» kysyi Natanael. Jeesus vastasi hänelle: »Jo ennen kuin Filippus kutsui sinua, näin sinut viikunapuun alla.» 49

1:49
Matt. 16:16,27:42
Joh. 6:69
Natanael sanoi: »Rabbi, sinä olet Jumalan Poika, sinä olet Israelin kuningas!» 50Jeesus sanoi hänelle: »Uskotko jo sen perusteella, että sanoin nähneeni sinut viikunapuun alla? Paljon suurempaakin saat vielä nähdä.» 51
1:51
1. Moos. 28:12
Ja hän jatkoi: »Totisesti, totisesti: te saatte nähdä taivaan avoinna, ja te näette Jumalan enkelien kulkevan ylös ja alas siinä, missä Ihmisen Poika1:51 Ks. selitystä Matt. 16:13. on.»

2

Kaanan häät

21Viikon kolmantena päivänä vietettiin Galilean Kaanassa häitä. Jeesuksen äiti oli siellä, 2ja myös Jeesus ja hänen opetuslapsensa kutsuttiin häihin. 3Viini loppui kesken, ja äiti sanoi Jeesukselle: »Heillä ei ole viiniä.» 4Mutta Jeesus vastasi: »Anna minun olla, nainen. Minun aikani ei ole vielä tullut.» 5Hänen äitinsä sanoi palvelijoille: »Mitä hän teille sanookin, tehkää se.»

6Siellä oli kuusi kivistä vesiastiaa juutalaisten tapojen mukaisia pesuja varten; ne olivat parin kolmen mitan2:6 Vetomitta metretes oli noin 40 litraa. vetoisia. 7Jeesus sanoi palvelijoille: »Täyttäkää astiat vedellä», ja he täyttivät ne reunoja myöten. 8Sitten hän sanoi: »Ottakaa nyt siitä ja viekää pitojen valvojalle», ja he veivät. 9Valvoja maistoi vettä: se oli muuttunut viiniksi. Toisin kuin palvelijat, jotka olivat veden astiasta ottaneet, hän ei tiennyt, mistä viini oli peräisin. Hän kutsui sulhasen luokseen 10ja sanoi: »Kaikki tarjoavat ensiksi hyvän viinin ja sitten, kun vieraat alkavat juopua, huonompaa. Mutta sinä olet säästänyt hyvän viinin tähän asti.»

11Tämä oli Jeesuksen tunnusteoista ensimmäinen, ja hän teki sen Galilean Kaanassa. Hän ilmaisi sillä kirkkautensa, ja hänen opetuslapsensa uskoivat häneen.

12

2:12
Matt. 4:13+
Tämän jälkeen Jeesus sekä hänen äitinsä, veljensä ja opetuslapsensa menivät Kapernaumiin ja viipyivät siellä muutaman päivän.

Jeesus puhdistaa temppelin

13

2:13–17
Matt. 21:12–17
Mark. 11:15–19
Luuk. 19:45–48
Juutalaisten pääsiäisjuhla oli tulossa, ja Jeesus lähti Jerusalemiin. 14Hän näki temppelissä kauppiaita, jotka myivät härkiä, lampaita ja kyyhkysiä. Siellä istui myös rahanvaihtajia. 15Jeesus teki nuoranpätkistä ruoskan ja ajoi heidät kaikki temppelistä lampaineen ja härkineen. Hän paiskasi vaihtajien rahat maahan ja kaatoi heidän pöytänsä. 16Kyyhkysten myyjille hän sanoi: »Viekää lintunne pois! Älkää tehkö Isäni talosta markkinapaikkaa!» 17
2:17
Ps. 69:10
Silloin opetuslapset muistivat, mitä kirjoituksissa sanotaan: »Kiivaus sinun temppelisi puolesta kuluttaa minut.»

18

2:18
Mark. 8:11,11:28
Juutalaiset sanoivat Jeesukselle: »Mikä oikeus sinulla on tehdä noin? Millä tunnusteolla todistat meille oikeutesi?» 19
2:19
Mark. 14:58+
Jeesus vastasi: »Hajottakaa tämä temppeli, niin minä saan sen nousemaan kolmessa päivässä.» 20Silloin juutalaiset sanoivat: »Tätä temppeliä on rakennettu neljäkymmentäkuusi vuotta. Sinäkö pystyttäisit sen kolmessa päivässä?» 21Jeesus tarkoitti kuitenkin temppelillä omaa ruumistaan. 22
2:22
Luuk. 24:8,27
Kun hän sitten oli noussut kuolleista, opetuslapset muistivat nämä hänen sanansa, ja he uskoivat kirjoituksiin ja siihen, mitä Jeesus oli puhunut.

23Kun Jeesus oli pääsiäisjuhlan aikaan Jerusalemissa, monet uskoivat häneen nähdessään ne tunnusteot, jotka hän teki. 24Jeesus sitä vastoin ei uskoutunut heille, koska hän tunsi heidät kaikki. 25

2:25
Mark. 2:8
Joh. 6:64
Ilm. 2:23
Hän ei tarvinnut kenenkään todistusta ihmisestä, sillä hän tiesi itse, mitä ihmisessä on.