Raamattu 1992 (KR92)
28

Jeremia ja Hananja

281Saman vuoden viidennessä kuussa – Juudan kuninkaan Sidkian hallitusajan alkupuolella, hänen neljäntenä hallitusvuotenaan – astui profeetta Hananja, Asurin poika Gibeonista, Jeremian eteen Herran temppelissä.

Pappien ja kansanjoukon kuullen Hananja sanoi: 2»Herra Sebaot, Israelin Jumala, sanoo: Minä särjen Babylonian ikeen! 3

28:3
Jer. 27:16
Ennen kuin kaksi vuotta on kulunut, minä tuon tähän paikkaan takaisin kaikki Herran temppelin esineet, jotka Babylonian kuningas Nebukadnessar vei täältä mukanaan Babyloniaan. 4
28:4
2. Kun. 24:15,16
Myös Juudan kuninkaan Jekonjan, Jojakimin pojan, ja kaikki muut Juudan pakkosiirtolaiset, jotka joutuivat Babyloniaan, minä tuon tänne takaisin. Minä särjen Babylonian ikeen, sanoo Herra.»

5Mutta profeetta Jeremia sanoi profeetta Hananjalle pappien ja temppeliin kokoontuneen kansan kuullen: 6»Aamen! Kunpa Herra tekisikin niin! Antakoon hän ennustuksesi toteutua ja tuokoon hän Herran temppelin esineet ja kaikki pakkosiirtolaiset Babyloniasta tänne takaisin. 7Paina kuitenkin mieleesi, mitä minä sinulle nyt sanon kaikkien näiden ihmisten kuullen: 8Kaikkina aikoina, jo ennen minua ja sinua, profeetat ovat ennustaneet monille kansoille ja suurille valtakunnille sotaa, onnettomuutta ja ruttoa. 9

28:9
5. Moos. 18:21,22
Jos siis joku profeetta julistaa rauhaa, on syytä katsoa, käykö hänen sanansa toteen. Vasta sitten nähdään, onko hän todella Herran lähettämä profeetta.»

10

28:10
Jer. 27:2
Silloin Hananja otti ikeen Jeremian niskasta ja särki sen. 11Hananja sanoi koko kansanjoukon kuullen: »Herra sanoo: Näin minä särjen Babylonian kuninkaan Nebukadnessarin ikeen kaikkien kansojen niskasta, ennen kuin kaksi vuotta on kulunut.» Sen kuultuaan Jeremia lähti pois.

12Jonkin ajan kuluttua siitä, kun Hananja oli särkenyt ikeen Jeremian niskasta, Jeremialle tuli tämä Herran sana: 13»Mene Hananjan luo ja sano hänelle: Näin sanoo Herra: Sinä särjit puisen ikeen mutta nostat sen tilalle rautaisen! 14

28:14
Jer. 27:6
Sillä näin sanoo Herra Sebaot, Israelin Jumala: Minä panen rautaisen ikeen kaikkien näiden kansojen niskaan. Niiden on palveltava Babylonian kuningasta Nebukadnessaria. Vieläpä villieläimet minä annan hänen valtaansa.»

15Vielä Jeremia sanoi Hananjalle: »Kuule, Hananja! Herra ei ole sinua lähettänyt. Sinä olet saanut tämän kansan luottamaan valheeseen. 16

28:16
Jer. 29:32
Sen tähden Herra sanoo näin: Mene, sinulla ei ole enää osaa eikä arpaa maan päällä! Tänä vuonna sinä kuolet, koska olet puhunut valhetta minun nimissäni.» 17Sen vuoden seitsemännessä kuussa profeetta Hananja kuoli.

29

Jeremian kirje Babylonian pakkosiirtolaisille

291Profeetta Jeremia lähetti Jerusalemista kirjeen vielä elossa oleville pakkosiirtolaisten vanhimmille sekä papeille, profeetoille ja koko sille kansalle, jonka Nebukadnessar oli vienyt Jerusalemista Babyloniaan. 2

29:2
2. Kun. 24:12,13
Jer. 24:1
Tämän kirjeen hän kirjoitti sen jälkeen, kun kuningas Jekonja, kuninkaan äiti, hovin virkamiehet, Juudan ja Jerusalemin päämiehet sekä sepät ja kirvesmiehet olivat joutuneet lähtemään Jerusalemista. 3Jeremia antoi kirjeen Eleasan, Safanin pojan, ja Gemarjan, Hilkian pojan, mukaan, kun Juudan kuningas Sidkia lähetti heidät Babyloniaan kuningas Nebukadnessarin luo.

Kirje kuului näin:

4»Herra Sebaot, Israelin Jumala, sanoo kaikille pakkosiirtolaisille, jotka hän on siirtänyt Jerusalemista Babyloniaan: 5Rakentakaa taloja ja asettukaa niihin asumaan! Istuttakaa puutarhoja ja nauttikaa niiden hedelmistä! 6Ottakaa itsellenne vaimot, syntyköön teille poikia ja tyttäriä! Ottakaa pojillennekin vaimot ja naittakaa tyttärenne, että he saisivat poikia ja tyttäriä. Lisääntykää, älkää vähentykö! 7

29:7
Bar. 1:11
Toimikaa sen kaupungin parhaaksi, johon minä olen teidät siirtänyt. Rukoilkaa sen puolesta Herraa, sillä sen menestys on teidänkin menestyksenne.

8»Näin sanoo Herra Sebaot, Israelin Jumala: Älkää antako keskuudessanne olevien profeettojen ja ennustajien pettää itseänne! Älkää uskoko unia, joita he teille kertovat. 9Silkkaa valhetta he julistavat teille minun nimissäni, en minä ole heitä lähettänyt, sanoo Herra.

10

29:10
2. Aik. 36:20b,21+
»Näin sanoo Herra: Kun Babylonian seitsemänkymmentä vuotta ovat kuluneet, minä otan teidät jälleen huomaani. Minä täytän lupaukseni ja tuon teidät takaisin omaan maahanne. 11
29:11
Sananl. 23:18,24:20
Minulla on omat suunnitelmani teitä varten, sanoo Herra. Minun ajatukseni ovat rauhan eivätkä tuhon ajatuksia: minä annan teille tulevaisuuden ja toivon. 12Silloin te huudatte minua avuksenne, te käännytte rukoillen minun puoleeni, ja minä kuulen teitä. 13
29:13
5. Moos. 4:29
Te etsitte minua, ja te löydätte minut! Koko sydämestänne te minua etsitte, 14
29:14
5. Moos. 30:3+
ja minä annan teidän löytää itseni, sanoo Herra. Minä käännän teidän kohtalonne ja kokoan teidät kaikkien kansojen seasta, kaikkialta, minne olen teidät karkottanut. Minä tuon teidät takaisin siihen paikkaan, mistä minä vein teidät pakkosiirtolaisuuteen.

15»Te väitätte, että Herra on antanut teille profeettoja Babyloniassakin. 16Mutta Daavidin valtaistuimella istuvasta kuninkaasta ja koko tässä kaupungissa asuvasta kansasta, teidän veljistänne, jotka eivät joutuneet teidän kanssanne pakkosiirtolaisuuteen, Herra Sebaot sanoo näin: 17

29:17,18
Jer. 24:8,9
Minä tuon heidän keskelleen miekan, nälän ja ruton! Minä viskaan heidät pois niin kuin pilaantuneet viikunat, joita ei syödä. 18Miekan, nälän ja ruton minä lähetän heidän kimppuunsa. Kaikki kansat kauhistuvat ja tyrmistyvät nähdessään, mitä olen heille tehnyt. Kaikkialla, minne minä heidät karkotan, minä teen heistä varoittavan esimerkin: heitä häväistään, ja heidän kohtalostaan tulee kirosana. 19
29:19
1. Kun. 18:36
He eivät ole kuunnelleet minua eivätkä palvelijoitani, profeettoja, joita yhä uudestaan olen lähettänyt heidän luokseen. Tekään ette ole kuunnelleet, sanoo Herra.

20»Kuulkaa nyt, mitä Herra sanoo, kaikki te pakkosiirtolaiset, jotka Herra lähetti Jerusalemista Babyloniaan! 21Näin Herra Sebaot, Israelin Jumala, sanoo Ahabista, Kolajan pojasta, ja Sidkiasta, Maasejan pojasta, jotka julistavat valheita Herran nimissä: Minä annan heidät Babylonian kuninkaan Nebukadnessarin käsiin, ja hän tappaa heidät teidän nähtenne. 22

29:22
Jes. 65:15
Kun joku Juudan pakkosiirtolainen Babyloniassa toivottaa toiselle pahaa, hän sanoo: ’Tehköön Herra sinulle niin kuin Sidkialle ja Ahabille, jotka Babylonian kuningas kärvensi tulessa!’ 23
29:23
Jer. 23:14
He ovat tehneet sellaista, mikä on tahrannut Israelin kunniaa. He ovat tehneet aviorikoksen toisten miesten vaimojen kanssa. He ovat puhuneet valheita minun nimissäni. En minä ole heitä lähettänyt. Minä tiedän tämän kaiken ja todistan sen itse, sanoo Herra.»

Semajan kirje Babyloniasta Jerusalemin papeille ja Jeremian vastaus

24Herra käski Jeremian ilmoittaa nehelamilaiselle Semajalle nämä sanat: 25»Näin sanoo Herra Sebaot, Israelin Jumala: Sinä olet lähettänyt omissa nimissäsi kirjeen pappi Sefanjalle, Maasejan pojalle, ja tarkoittanut sen muillekin papeille sekä Jerusalemissa olevalle kansalle. Hän oli kirjoittanut: 26’Herra on pannut sinut, Sefanja, pappi Jojadan seuraajaksi valvomaan järjestystä Herran temppelissä ja toimittamaan jalkapuuhun ja kaularautaan kaikki hullut ja hurmahenget, jotka esiintyvät profeettoina. 27Mikset siis vieläkään ole vaientanut anatotilaista Jeremiaa, joka profetoi teidän keskuudessanne? 28Kenenkään estämättä hän on kirjoittanut meille Babyloniaan näin: Te joudutte viipymään siellä vielä kauan. Rakentakaa taloja ja asettukaa niihin asumaan! Istuttakaa puutarhoja ja nauttikaa niiden hedelmistä!’»

29Tämän kirjeen pappi Sefanja oli lukenut ääneen, ja profeetta Jeremiakin oli sen kuullut. 30Silloin Jeremia sai Herralta käskyn 31kirjoittaa pakkosiirtolaisille ja julistaa nehelamilaisesta Semajasta nämä Herran sanat: »Semaja on esiintynyt profeettana teidän keskuudessanne, vaikka minä en ole häntä lähettänyt. Hän on saanut teidät luottamaan valheeseen. 32

29:32
Jer. 28:16
Sen tähden minä, Herra, olen päättänyt rangaista nehelamilaista Semajaa ja hänen jälkeläisiään. Kukaan heistä ei saa enää asua minun kansani keskellä eikä kukaan heistä tule näkemään, mitä hyvää minä sille teen. Sillä Semaja on puhunut valhetta minun nimissäni, sanoo Herra!»

30

Herra pelastaa kansansa

301Jeremialle tuli Herralta tämä sana: 2»Näin sanoo Herra, Israelin Jumala: Kirjoita kirjaan kaikki, minkä minä sinulle puhun. 3

30:3
5. Moos. 30:3+
Tulee aika, jolloin minä käännän kansani Israelin ja Juudan kohtalon. Karkotetut minä tuon takaisin siihen maahan, jonka annoin heidän isilleen, ja he saavat sen jälleen omakseen. Tämän minä lupaan.»

4Tässä ovat sanat, jotka Herra puhui Israelille ja Juudalle. 5Näin hän sanoi:

– Kauhun huuto kiirii:

rauha on mennyttä,

vain pelkoa kaikkialla!

6

30:6
Jes. 13:8
Jer. 4:31
Katsokaa ympärillenne:

Voiko mies synnyttää?

Miksi jokainen mies pitelee vatsaansa

ja voihkii kuin synnyttävä nainen?

Miksi kaikkien kasvot ovat kalvenneet?

7

30:7
Sef. 1:15
Voi! Suuri ja kauhea on se päivä,

ei ole toista sen kaltaista.

Se on ahdistuksen aika Jaakobille,

mutta hän pelastuu siitä.

8»Sinä päivänä, sanoo Herra Sebaot, minä särjen vieraan ikeen sinun niskastasi, Jaakob, ja katkaisen sinun valjaasi. Silloin israelilaisten ei tarvitse enää palvella muukalaisia, 9

30:9
Hes. 34:23
Hoos. 3:5
vaan he saavat palvella Herraa, Jumalaansa, ja Daavidia, jonka minä annan heille kuninkaaksi.

10

30:10
1. Kun. 8:233. Moos. 26:6+
– Älä pelkää, palvelijani Jaakob,

älä kauhistu, Israel,

sanoo Herra.

Minä pelastan sinut kaukaisesta maasta,

tuon jälkeläisesi pois

sieltä, missä he ovat olleet vankeina.

Jaakob palaa takaisin

ja elää rauhassa, huolta vailla,

kun kukaan ei häntä enää uhkaa.

11

30:11
Jer. 5:18+
Minä olen sinun kanssasi

ja pelastan sinut, sanoo Herra.

Kansoista, joiden sekaan sinut hajotin,

minä teen lopun,

mutta sinua minä en tuhoa.

Silti en jätä sinua rankaisematta,

vaan oikeudenmukaisesti kuritan sinua.

12Näin sanoo Herra:

– Parantumaton on sinun vammasi, Siion,

polttava sinun haavasi.

13Kukaan ei aja asiaasi,

haavaasi ei lääkitä,

se ei arpeudu.

14Kaikki rakastajasi ovat unohtaneet sinut,

eivät he sinusta välitä.

Minä olen lyönyt sinua kuin vihollinen,

olen kurittanut sinua kovalla kädellä

monien rikoksiesi

ja lukemattomien syntiesi tähden.

15Miksi valitat vammojasi,

itket tuskaasi, joka ei hellitä?

Monien rikoksiesi

ja lukemattomien syntiesi tähden

minä olen tämän sinulle tehnyt.

16

30:16
Jes. 33:1,37:38
Mutta kaikki, jotka ovat sinua syöneet,

joutuvat itse surman suuhun,

kaikki, jotka ovat sinua sortaneet,

joutuvat itse vankeuteen.

Kaikki, jotka ovat sinua ryöstäneet,

joutuvat itse ryöstettäviksi,

kaikki, jotka ovat sinua saalistaneet,

minä annan saalistettaviksi.

17

30:17
Jer. 33:6
– Minä hoidan haavasi terveiksi,

parannan sinun vammasi, sanoo Herra,

parannan sinut, Siion,

sinut, jota kutsutaan nimellä »Hylätty vaimo»,

sinut, josta kukaan ei välitä.

18Näin sanoo Herra:

– Minä pystytän jälleen Jaakobin teltat,

minä armahdan hänen asuinsijojaan.

Kaupunki rakennetaan kukkulalleen,

palatsi on seisova entisellä paikallaan.

19Sieltä kajahtaa ylistyslaulu,

kuuluu iloitsevien ihmisten ääni.

Minä annan kansani kasvaa,

se ei enää vähene.

Minä nostan sen jälleen kunniaan,

sitä ei enää halveksita.

20Silloin Jaakobin jälkeläiset elävät

niin kuin minun kansani ennen eli.

Heidän joukkonsa seisoo koolla vahvana

minun kasvojeni edessä,

mutta heidän sortajiaan minä rankaisen.

21Heidän valtiaansa on nouseva

heidän omasta joukostaan,

heidän hallitsijansa on oleva yksi heistä.

Minä annan hänen lähestyä itseäni,

ja hän astuu eteeni.

Kuka voisi niin tehdä

vaarantamatta henkeään,

ellen minä sallisi hänen tulla?

sanoo Herra.

22Silloin te olette jälleen minun kansani,

ja minä olen teidän Jumalanne.

23

30:23,24
Jer. 23:19,20
– Katsokaa Herran myrskyä!

Viha nousee, pyörremyrsky puhkeaa,

rajuilma riehuu jumalattomien pään päällä!

24Herran hehkuva viha ei asetu,

ennen kuin hän on vienyt loppuun

aikeensa ja päätöksensä.

Vielä tulee aika,

jolloin te sen tajuatte.