Raamattu 1992 (KR92)
3

Pitäkää kielenne kurissa

31Veljeni, kovin monien teistä ei pidä ryhtyä opettajiksi, sillä te tiedätte, että meidät opettajat tullaan tuomitsemaan muita ankarammin. 2

3:2
Ps. 34:14
Sir. 19:16
Jaak. 1:26
1. Piet. 3:10
Kaikkihan me hairahdumme monin tavoin. Täydellinen on se, joka ei hairahdu puheissaan: hän kykenee hallitsemaan koko ruumiinsa. 3Jos panemme suitset hevosen suuhun, me saamme sen tottelemaan itseämme ja voimme ohjata koko hevosta. 4Entä laivat: vaikka ne ovat isoja ja rajut tuulet heittelevät niitä, pienen pieni peräsin ohjaa laivan minne peränpitäjä haluaa. 5
3:5
Ps. 12:4,5
Sananl. 12:18,15:2
Samoin kieli on pieni jäsen, mutta se voi kerskua suurilla asioilla. Pieni tuli sytyttää palamaan suuren metsän! 6
3:6
Mark. 7:15
Ja kielikin on tuli; meidän jäsentemme joukossa se on vääryyden maailma. Se saastuttaa koko ruumiin ja sytyttää tuleen elämän pyörän, itse liekehtien helvetin tulta.

7Kaikki eläimet voi ihminen kesyttää ja onkin kesyttänyt, nelijalkaiset, linnut, matelijat ja meren eläimet, 8mutta kieltä ei yksikään ihminen pysty kesyttämään. Se on hillitön ja paha, täynnä tappavaa myrkkyä. 9

3:9
1. Moos. 1:27
Kielellä me ylistämme Herraa ja Isää, ja sillä me myös kiroamme ihmisiä, Jumalan kuvaksi luotuja. 10Kiitos ja kirous lähtevät samasta suusta. Tämä ei käy, veljeni! 11Eihän samasta lähteensilmästä pulppua makeaa ja karvasta vettä. 12
3:12
Matt. 7:16
Ei viikunapuussa kasva oliiveja eikä viiniköynnöksessä viikunoita, vai mitä, veljeni? Samoin ei suolaisesta lähteestä juokse makeaa vettä.

Maallinen ja taivaallinen viisaus

13Kuka teistä on viisas ja ymmärtäväinen? Esittäköön hän osoitukseksi hyvästä vaelluksesta tekonsa, sävyisästi, niin kuin viisas tekee. 14

3:14
Ef. 4:31
1. Joh. 4:20
Mutta jos teidän sydäntänne hallitsee katkera kateus ja riidanhalu, älkää vastoin totuutta kerskuko kuvitellulla viisaudellanne. 15
3:15
1. Kor. 2:6,7
Sellainen ei ole ylhäältä tulevaa viisautta, vaan maallista, ihmisistä tulevaa, pahojen henkien viisautta. 16
3:16
1. Kor. 3:3
Gal. 5:19–21
Sillä siellä, missä kateus ja riidanhalu vallitsevat, on myös hillittömyyttä ja kaikenlaista pahaa. 17Mutta ylhäältä tuleva viisaus on puhdasta ja pyhää, ja niin se myös rakentaa rauhaa, se on lempeää ja sopuisaa, täynnä armahtavaisuutta ja hyviä hedelmiä, se on tasapuolista ja teeskentelemätöntä. 18
3:18
Jes. 32:17
Vanhurskauden siemen kylvetään rauhan tekoina, ja se tuottaa hedelmän niille, jotka rauhaa rakentavat.

4

Maailman ystävä on Jumalan vihollinen

41

4:1
Room. 7:23
1. Piet. 2:11
Mistä teidän keskinäiset kiistanne ja taistelunne syntyvät? Mistäpä muusta kuin haluistanne, jotka käyvät taistelua teidän ruumiissanne. 2Te himoitsette, mutta jäätte vaille, kiihkon ja kateuden vallassa te vaikka riistätte hengen toisiltanne, mutta ette silti saavuta päämääräänne. Te taistelette ja iskette yhteen, mutta jäätte vaille, koska ette pyydä. 3
4:3
Job 27:8–10
Jes. 1:15
Ja vaikka pyydätte, te ette saa, koska pyydätte väärässä tarkoituksessa, kuluttaaksenne kaiken mielihaluissanne.

4

4:4
Matt. 6:24
Room. 8:8
1. Joh. 2:15
Te uskottomat! Ettekö tiedä, että rakkaus maailmaan on vihaa Jumalaa kohtaan? Joka tahtoo olla maailman ystävä, asettuu Jumalan viholliseksi. 5
4:5
2. Moos. 34:14
Gal. 5:17
Vai luuletteko, että Raamattu syyttä sanoo: »Mustasukkaisen kiihkeästi hän halajaa henkeä, jonka on meihin pannut»? 6
4:6
Sananl. 3:34
1. Piet. 5:5
Mutta vielä suurempi on se armo, jonka hän antaa. Siksi Raamattu sanoo:

– Jumala on ylpeitä vastaan,

mutta nöyrille hän antaa armon.

7
4:7
Ef. 4:27,6:12,13
1. Piet. 5:9
1. Joh. 5:18
Taipukaa siis Jumalan alaisuuteen, mutta vastustakaa Paholaista, niin se lakkaa ahdistamasta teitä. 8
4:8
Jes. 1:16,17
Sak. 1:3
Lähestykää Jumalaa, niin hän lähestyy teitä. Puhdistakaa kätenne, synnintekijät, puhdistakaa sydämenne, te kahtaalle horjuvat! 9
4:9
Matt. 5:4
Luuk. 6:25
Tuntekaa kurjuutenne, surkaa ja itkekää! Kääntyköön naurunne murheeksi, ilonne masennukseksi. 10
4:10
Luuk. 14:11
Nöyrtykää Herran edessä, niin hän on teidät korottava.

Toisten tuomitseminen

11

4:11
3. Moos. 19:16
Ps. 15:3
Matt. 7:1+
Älkää panetelko toisianne, veljet. Joka panettelee veljeään tai tuomitsee hänet, puhuu lakia vastaan ja tuomitsee lain. Mutta jos tuomitset lain, et ole lain noudattaja, vaan sen tuomari. 12Yksi ainoa on lainsäätäjä ja tuomari, hän, jolla on valta pelastaa ja valta tuomita kadotukseen. Mutta mikä sinä olet tuomitsemaan lähimmäisesi?

Väärä itsevarmuus

13Kuulkaa nyt, te jotka sanotte: »Tänään tai huomenna me lähdemme siihen ja siihen kaupunkiin, viivymme siellä vuoden, teemme kauppoja ja keräämme hyvät voitot.» 14

4:14
Ps. 39:6
Sananl. 27:1
Jaak. 1:11
Ettehän te tiedä, mitä huomispäivä tuo teidän elämäänne! Savua te olette, joka hetken näkyy ja sitten haihtuu. 15
4:15
Ap. t. 18:21
1. Kor. 4:19
Hepr. 6:3
Näin teidän tulisi sanoa: »Jos Herra tahtoo, niin me elämme ja teemme sitä ja sitä.» 16
4:16
1. Kor. 5:6
Mutta nyt te kerskutte ja rehentelette. Kaikki tuollainen kerskailu on pahasta. 17
4:17
Luuk. 12:47
Joka tietää, mitä on tehtävä, mutta ei tee, se syyllistyy syntiin.

5

Rikkaiden tuomio

51

5:1
Luuk. 6:24
1. Tim. 6:9
Kuulkaa, te rikkaat! Itkekää ja valittakaa kurjuutta, joka tulee osaksenne. 2
5:2
Matt. 6:19
Teidän rikkautenne on lahonnut ja teidän vaatteenne ovat koin syömiä. 3Teidän kultanne ja hopeanne on ruosteessa. Niiden ruoste on todistava teitä vastaan, ja se syö lihaanne kuin tuli. Te olette koonneet rikkauksia näinä lopun aikoina. 4
5:4
3. Moos. 19:13
5. Moos. 24:14,15
Mal. 3:5
Te olette riistäneet palkan työmiehiltä, jotka ovat leikanneet teidän peltonne. Kuulkaa: se palkka huutaa, ja korjuuväen valitukset ovat tulleet Herran Sebaotin korviin. 5
5:5
Job 21:12,13
Luuk. 12:19,16:19
Te olette maan päällä eläneet yltäkylläisyydessä ja mässäilyissä, te olette lihottaneet sydäntänne teurastuspäivänä. 6
5:6
Matt. 5:39
Te olette tuominneet ja surmanneet viattoman; ei hän asetu teitä vastaan.

Herran tulon kärsivällinen odotus

7

5:7
5. Moos. 11:14
Sak. 10:1
Olkaa siis kärsivällisiä, veljet, Herran tuloon asti. Niin maamieskin: kärsivällisesti hän odottaa maan kallista hedelmää kevään ja syksyn sadonkorjuuseen saakka. 8
5:8
1. Kor. 10:11
Olkaa tekin kärsivällisiä ja rohkaiskaa mielenne, sillä Herran tulo on lähellä. 9Älkää syytelkö toisianne, veljet, ettei teitä tuomittaisi. Tuomari seisoo jo ovella. 10
5:10
Matt. 5:12
Veljet, ottakaa vastoinkäymisten kestämisessä ja kärsivällisyydessä esikuvaksenne profeetat, jotka ovat puhuneet Herran nimessä. 11
5:11
Job 1:22Ps. 103:8
Niitä, jotka kestävät loppuun asti, me ylistämme autuaiksi. Te olette kuulleet Jobin kestävyydestä ja tiedätte, mihin tulokseen Herra antoi sen johtaa. Herra on laupias ja anteeksiantava.

Vannomisesta

12

5:12
Matt. 5:33–37
2. Kor. 1:17,18
Ennen kaikkea, veljeni, älkää vannoko, älkää taivaan, älkää maan älkääkä minkään muunkaan kautta. Kun myönnätte, sanokaa vain: »Kyllä», kun kiellätte, sanokaa: »Ei.» Muutoin teitä kohtaa tuomio.

Rukouksen voima

13

5:13
Fil. 4:6
Jos joku teistä kärsii, hän rukoilkoon; jos joku on hyvillä mielin, hän laulakoon kiitosvirsiä. 14
5:14
Mark. 6:13
Jos joku teistä on sairaana, kutsukoon hän luokseen seurakunnan vanhimmat. Nämä voidelkoot hänet öljyllä Herran nimessä ja rukoilkoot hänen puolestaan, 15
5:15
Mark. 2:5
ja rukous, joka uskossa lausutaan, parantaa sairaan. Herra nostaa hänet jalkeille, ja jos hän on tehnyt syntiä, hän saa sen anteeksi. 16
5:16
1. Joh. 1:9Sananl. 15:29
Tunnustakaa siis syntinne toisillenne ja rukoilkaa toistenne puolesta, jotta parantuisitte. Vanhurskaan rukous on voimallinen ja saa paljon aikaan. 17
5:17
1. Kun. 17:1
Sir. 48:3
Luuk. 4:25
Elia oli samanlainen ihminen kuin me. Hän rukoili hellittämättä, ettei sataisi, eikä maa saanut sadetta kolmeen ja puoleen vuoteen. 18
5:18
1. Kun. 18:41
Ja kun hän taas rukoili, taivas antoi sateen ja maa tuotti jälleen hedelmää.

Vastuu eksyneestä

19

5:19,20
Sananl. 10:12
Matt. 18:15
Gal. 6:1
Veljeni, jos joku teistä eksyy totuudesta ja toinen ohjaa hänet takaisin, 20niin tietäkää tämä: joka palauttaa syntisen harhatieltä, pelastaa hänet kuolemasta ja peittää paljotkin synnit.