Raamattu 1992 (KR92)
2

Lähimmäisenrakkaus ei valikoi

21

2:1
3. Moos. 19:15
Sananl. 24:23
Veljeni, te jotka uskotte meidän Herraamme Jeesukseen Kristukseen, kirkkauden Herraan, älkää erotelko ihmisiä. 2Jos teidän kokoukseenne tulee mies, jolla on kultasormus sormessaan ja hieno puku yllään, sekä samalla kertaa köyhä nuhruisissa vaatteissaan, 3niin ettekö vain osoitakin huomiotanne tuolle hienosti pukeutuneelle ja sano hänelle: »Istu tähän, tässä on hyvä paikka»? Köyhälle te sen sijaan sanotte: »Seiso sinä tuossa», tai: »Istu tähän lattialle jalkojeni viereen.» 4Ettekö te silloin syyllisty erotteluun omassa keskuudessanne? Eikö teistä ole tullut tuomareita, jotka tuomitsevat väärin perustein?

5

2:5
Luuk. 6:20
1. Kor. 1:26
Kuulkaa, rakkaat veljeni! Onhan Jumala valinnut juuri maailman silmissä köyhät olemaan uskossa rikkaat ja perimään valtakunnan, jonka Jumala on luvannut häntä rakastaville. 6
2:6
1. Kor. 11:22
Mutta te häpäisette köyhän. Eivätkö juuri rikkaat sorra teitä ja raahaa teitä oikeuden eteen? 7Eivätkö juuri he herjaa sitä jaloa nimeä, joka on lausuttu teidän ylitsenne?2:7 »Nimen lausuminen» viittaa kastehetkeen.

8

2:8
3. Moos. 19:18
Matt. 19:19+
Jos te noudatatte lain kuningaskäskyä niin kuin se Raamatussa on: »Rakasta lähimmäistäsi niin kuin itseäsi», te teette oikein. 9
2:9
5. Moos. 1:17
Mutta jos te erottelette ihmisiä, te teette syntiä, ja laki osoittaa teidät rikkojiksi. 10
2:10
Matt. 5:19
Gal. 3:10
Sillä se, joka muuten kaikessa noudattaa lakia mutta rikkoo sitä yhdessä kohdassa, on syypää kaikilta kohdin. 11Hän, joka sanoi: »Älä tee aviorikosta», sanoi myös: »Älä tapa.» Vaikka siis et teekään aviorikosta, olet lainrikkoja, jos tapat. 12
2:12
Jaak. 1:25
Vapauden lain mukaan teidät tuomitaan; pitäkää se mielessänne, mitä puhutte tai teettekin. 13
2:13
Matt. 5:7+
Joka ei toista armahda, saa itse armottoman tuomion, mutta joka armahtaa, saa tuomiosta riemuvoiton.

Usko ja teot

14

2:14
Matt. 7:26,27
Room. 6:15
Gal. 5:6
Veljet, mitä hyötyä siitä on, jos joku sanoo uskovansa mutta häneltä puuttuvat teot? Ei kai usko silloin voi pelastaa häntä? 15
2:15,16
1. Joh. 3:17,18
Jos veljenne tai sisarenne ovat vailla vaatteita ja jokapäiväistä ravintoa, 16niin turha teidän on sanoa: »Menkää rauhassa, pitäkää itsenne lämpimänä ja syökää hyvin», jos ette anna heille mitä he elääkseen tarvitsevat. 17Näin on uskonkin laita. Yksinään, ilman tekoja, se on kuollut.

18Ehkä joku nyt sanoo: »Sinulla on usko, minulla teot.» Näytä sinä minulle uskosi ilman tekoja, minä kyllä näytän sinulle uskon teoillani. 19

2:19
Mark. 1:24
Sinä uskot, että Jumala on yksi ainoa. Oikein teet – pahat hengetkin uskovat sen ja vapisevat. 20Mutta etkö sinä tyhjänpäiväinen ihminen tahdo tietää, että ilman tekoja usko on hyödytön? 21
2:21
1. Moos. 22:12
Hepr. 11:17
Eikö meidän isämme Abraham osoittautunut vanhurskaaksi tekojensa perusteella, kun hän vei poikansa Iisakin uhrialttarille? 22Huomaat, että usko vaikutti yhdessä hänen tekojensa kanssa, teoissa usko tuli todeksi. 23
2:23
1. Moos. 15:6
2. Aik. 20:7
Jes. 41:8
Ja niin täyttyi Raamatun sana: »Abraham uskoi Jumalan lupaukseen, ja Jumala katsoi hänet vanhurskaaksi», ja hän sai nimen Jumalan ystävä. 24Näette siis, että ihminen osoittautuu vanhurskaaksi tekojen, ei yksistään uskon perusteella. 25
2:25
Joos. 6:25
Hepr. 11:31
Juuri tekojensa ansiosta portto Rahabkin osoittautui vanhurskaaksi, kun otti sanansaattajat luokseen ja auttoi heidät pois toista tietä. 26Niin kuin ruumis ilman henkeä on kuollut, niin on uskokin kuollut ilman tekoja.

3

Pitäkää kielenne kurissa

31Veljeni, kovin monien teistä ei pidä ryhtyä opettajiksi, sillä te tiedätte, että meidät opettajat tullaan tuomitsemaan muita ankarammin. 2

3:2
Ps. 34:14
Sir. 19:16
Jaak. 1:26
1. Piet. 3:10
Kaikkihan me hairahdumme monin tavoin. Täydellinen on se, joka ei hairahdu puheissaan: hän kykenee hallitsemaan koko ruumiinsa. 3Jos panemme suitset hevosen suuhun, me saamme sen tottelemaan itseämme ja voimme ohjata koko hevosta. 4Entä laivat: vaikka ne ovat isoja ja rajut tuulet heittelevät niitä, pienen pieni peräsin ohjaa laivan minne peränpitäjä haluaa. 5
3:5
Ps. 12:4,5
Sananl. 12:18,15:2
Samoin kieli on pieni jäsen, mutta se voi kerskua suurilla asioilla. Pieni tuli sytyttää palamaan suuren metsän! 6
3:6
Mark. 7:15
Ja kielikin on tuli; meidän jäsentemme joukossa se on vääryyden maailma. Se saastuttaa koko ruumiin ja sytyttää tuleen elämän pyörän, itse liekehtien helvetin tulta.

7Kaikki eläimet voi ihminen kesyttää ja onkin kesyttänyt, nelijalkaiset, linnut, matelijat ja meren eläimet, 8mutta kieltä ei yksikään ihminen pysty kesyttämään. Se on hillitön ja paha, täynnä tappavaa myrkkyä. 9

3:9
1. Moos. 1:27
Kielellä me ylistämme Herraa ja Isää, ja sillä me myös kiroamme ihmisiä, Jumalan kuvaksi luotuja. 10Kiitos ja kirous lähtevät samasta suusta. Tämä ei käy, veljeni! 11Eihän samasta lähteensilmästä pulppua makeaa ja karvasta vettä. 12
3:12
Matt. 7:16
Ei viikunapuussa kasva oliiveja eikä viiniköynnöksessä viikunoita, vai mitä, veljeni? Samoin ei suolaisesta lähteestä juokse makeaa vettä.

Maallinen ja taivaallinen viisaus

13Kuka teistä on viisas ja ymmärtäväinen? Esittäköön hän osoitukseksi hyvästä vaelluksesta tekonsa, sävyisästi, niin kuin viisas tekee. 14

3:14
Ef. 4:31
1. Joh. 4:20
Mutta jos teidän sydäntänne hallitsee katkera kateus ja riidanhalu, älkää vastoin totuutta kerskuko kuvitellulla viisaudellanne. 15
3:15
1. Kor. 2:6,7
Sellainen ei ole ylhäältä tulevaa viisautta, vaan maallista, ihmisistä tulevaa, pahojen henkien viisautta. 16
3:16
1. Kor. 3:3
Gal. 5:19–21
Sillä siellä, missä kateus ja riidanhalu vallitsevat, on myös hillittömyyttä ja kaikenlaista pahaa. 17Mutta ylhäältä tuleva viisaus on puhdasta ja pyhää, ja niin se myös rakentaa rauhaa, se on lempeää ja sopuisaa, täynnä armahtavaisuutta ja hyviä hedelmiä, se on tasapuolista ja teeskentelemätöntä. 18
3:18
Jes. 32:17
Vanhurskauden siemen kylvetään rauhan tekoina, ja se tuottaa hedelmän niille, jotka rauhaa rakentavat.

4

Maailman ystävä on Jumalan vihollinen

41

4:1
Room. 7:23
1. Piet. 2:11
Mistä teidän keskinäiset kiistanne ja taistelunne syntyvät? Mistäpä muusta kuin haluistanne, jotka käyvät taistelua teidän ruumiissanne. 2Te himoitsette, mutta jäätte vaille, kiihkon ja kateuden vallassa te vaikka riistätte hengen toisiltanne, mutta ette silti saavuta päämääräänne. Te taistelette ja iskette yhteen, mutta jäätte vaille, koska ette pyydä. 3
4:3
Job 27:8–10
Jes. 1:15
Ja vaikka pyydätte, te ette saa, koska pyydätte väärässä tarkoituksessa, kuluttaaksenne kaiken mielihaluissanne.

4

4:4
Matt. 6:24
Room. 8:8
1. Joh. 2:15
Te uskottomat! Ettekö tiedä, että rakkaus maailmaan on vihaa Jumalaa kohtaan? Joka tahtoo olla maailman ystävä, asettuu Jumalan viholliseksi. 5
4:5
2. Moos. 34:14
Gal. 5:17
Vai luuletteko, että Raamattu syyttä sanoo: »Mustasukkaisen kiihkeästi hän halajaa henkeä, jonka on meihin pannut»? 6
4:6
Sananl. 3:34
1. Piet. 5:5
Mutta vielä suurempi on se armo, jonka hän antaa. Siksi Raamattu sanoo:

– Jumala on ylpeitä vastaan,

mutta nöyrille hän antaa armon.

7
4:7
Ef. 4:27,6:12,13
1. Piet. 5:9
1. Joh. 5:18
Taipukaa siis Jumalan alaisuuteen, mutta vastustakaa Paholaista, niin se lakkaa ahdistamasta teitä. 8
4:8
Jes. 1:16,17
Sak. 1:3
Lähestykää Jumalaa, niin hän lähestyy teitä. Puhdistakaa kätenne, synnintekijät, puhdistakaa sydämenne, te kahtaalle horjuvat! 9
4:9
Matt. 5:4
Luuk. 6:25
Tuntekaa kurjuutenne, surkaa ja itkekää! Kääntyköön naurunne murheeksi, ilonne masennukseksi. 10
4:10
Luuk. 14:11
Nöyrtykää Herran edessä, niin hän on teidät korottava.

Toisten tuomitseminen

11

4:11
3. Moos. 19:16
Ps. 15:3
Matt. 7:1+
Älkää panetelko toisianne, veljet. Joka panettelee veljeään tai tuomitsee hänet, puhuu lakia vastaan ja tuomitsee lain. Mutta jos tuomitset lain, et ole lain noudattaja, vaan sen tuomari. 12Yksi ainoa on lainsäätäjä ja tuomari, hän, jolla on valta pelastaa ja valta tuomita kadotukseen. Mutta mikä sinä olet tuomitsemaan lähimmäisesi?

Väärä itsevarmuus

13Kuulkaa nyt, te jotka sanotte: »Tänään tai huomenna me lähdemme siihen ja siihen kaupunkiin, viivymme siellä vuoden, teemme kauppoja ja keräämme hyvät voitot.» 14

4:14
Ps. 39:6
Sananl. 27:1
Jaak. 1:11
Ettehän te tiedä, mitä huomispäivä tuo teidän elämäänne! Savua te olette, joka hetken näkyy ja sitten haihtuu. 15
4:15
Ap. t. 18:21
1. Kor. 4:19
Hepr. 6:3
Näin teidän tulisi sanoa: »Jos Herra tahtoo, niin me elämme ja teemme sitä ja sitä.» 16
4:16
1. Kor. 5:6
Mutta nyt te kerskutte ja rehentelette. Kaikki tuollainen kerskailu on pahasta. 17
4:17
Luuk. 12:47
Joka tietää, mitä on tehtävä, mutta ei tee, se syyllistyy syntiin.