Raamattu 1992 (KR92)
1

11

1:1
1. Piet. 1:1
Jaakob, Jumalan ja Herran Jeesuksen Kristuksen palvelija, tervehtii kahtatoista hajaannuksessa elävää heimokuntaa.

Koettelemukset ja usko

2

1:2
Matt. 5:11,12
Hepr. 12:11
1. Piet. 1:6
Veljeni, pitäkää pelkkänä ilona niitä monenlaisia koettelemuksia, joihin joudutte. 3
1:3
Room. 5:3
Tehän tiedätte, että kun uskonne selviytyy koetuksesta, tämä kasvattaa teissä kestävyyttä. 4Ja kestävyys johtakoon täydelliseen tulokseen, jotta olisitte täydellisiä ja eheitä, ette vajaita miltään kohden.

5

1:5
1. Kun. 3:9
Sananl. 2:2,3
Jos kuitenkin joltakulta teistä puuttuu viisautta, pyytäköön sitä Jumalalta. Hän on saava pyytämänsä, sillä Jumala antaa auliisti kaikille, ketään soimaamatta. 6Mutta pyytäköön uskossa, lainkaan epäilemättä. Joka epäilee, on kuin meren aalto, jota tuuli ajaa sinne tänne. 7Älköön sellainen luulko saavansa Herralta mitään, 8kahtaalle horjuva ihminen, epävakaa kaikessa mitä tekee.

9

1:9
Jaak. 2:5
Olkoon alhainen veli ylpeä siitä, että on saanut korkean arvon, 10
1:10
Job 14:2
Ps. 103:15
Jes. 40:6,7
1. Piet. 1:24
rikas siitä, että hänet on alennettu, sillä hän on katoava niin kuin kedon kukka. 11
1:11
1. Joh. 2:17
Aurinko nousee, ja helle kuivattaa ruohon. Kukka putoaa maahan, ja sen kauneus on mennyttä. Samoin on rikas lakastuva kesken kukoistavien toimiensa.

12

1:12
2. Tim. 4:8
Ilm. 2:10
Autuas se, joka koettelemuksessa kestää. Sen kestettyään hän on saava voitonseppeleeksi elämän. Jumala on sen luvannut niille, jotka häntä rakastavat. 13Älköön kukaan kiusauksiin jouduttuaan ajatelko, että kiusaus tulee Jumalalta. Jumala ei ole pahan kiusattavissa, eikä hän itse kiusaa ketään. 14
1:14
Room. 7:7
Jokaista kiusaa hänen oma himonsa; se häntä vetää ja houkuttelee. 15
1:15
Room. 6:23
Ja sitten himo tulee raskaaksi ja synnyttää synnin, ja kun synti on kasvanut täyteen mittaan, se synnyttää kuoleman.

16Älkää eksykö, rakkaat veljet! 17

1:17
Joh. 3:27
1. Kor. 4:7
Jokainen hyvä anti ja jokainen täydellinen lahja tulee ylhäältä, taivaan tähtien Isältä, jonka luona ei mikään muutu, ei valo vaihdu varjoksi. 18
1:18
Joh. 1:13
1. Kor. 4:15
1. Piet. 1:23
Päätöksensä mukaan hän synnytti meidät totuuden sanalla, että olisimme hänen luomistekojensa ensi hedelmä.

Sanan oikea kuunteleminen

19

1:19
Sananl. 17:27
Tietäkää, rakkaat veljeni, että itse kunkin tulee olla herkkä kuulemaan mutta hidas puhumaan ja hidas vihaan, 20sillä miehen viha ei johda oikeudenmukaisuuteen, jota Jumala tahtoo. 21
1:21
Luuk. 8:15
Room. 1:16,13:12
Kol. 3:8
Olkaa siis sävyisiä ja pankaa pois kaikki saasta ja pahuus. Ottakaa vastaan sana, joka on teihin istutettu ja joka voi pelastaa teidän sielunne.

22

1:22
Matt. 7:21
Luuk. 11:28
Room. 2:13
Toteuttakaa sana tekoina, älkää pelkästään kuunnelko sitä – älkää pettäkö itseänne. 23
1:23,24
Matt. 7:26
Se, joka kuulee sanan mutta ei tee sen mukaan, on kuin mies, joka kuvastimesta katselee omien kasvojensa piirteitä. 24Hän kyllä tarkastelee itseään, mutta poistuttuaan hän unohtaa saman tien, millainen on. 25
1:25
Jaak. 2:12
Mutta se, joka kiinnittää katseensa vapauden täydelliseen lakiin ja jää sen ääreen, ei unohda kuulemaansa vaan tekee sen mukaisesti, ja kerran hän on saava kiitoksen siitä mitä tekee.

Oikea jumalanpalvelus

26

1:26
Ps. 39:2
1. Piet. 3:10
Jos joku luulee olevansa Jumalan palvelija mutta ei pysty hillitsemään kieltään, hän pettää itsensä ja hänen jumalanpalveluksensa on turha. 27
1:27
Matt. 25:35,36
Joh. 17:15
Room. 12:2
Puhdasta, Jumalan ja Isän silmissä tahratonta palvelusta on huolehtia orvoista ja leskistä, kun he ovat ahdingossa, ja varjella itsensä niin, ettei maailma saastuta.

2

Lähimmäisenrakkaus ei valikoi

21

2:1
3. Moos. 19:15
Sananl. 24:23
Veljeni, te jotka uskotte meidän Herraamme Jeesukseen Kristukseen, kirkkauden Herraan, älkää erotelko ihmisiä. 2Jos teidän kokoukseenne tulee mies, jolla on kultasormus sormessaan ja hieno puku yllään, sekä samalla kertaa köyhä nuhruisissa vaatteissaan, 3niin ettekö vain osoitakin huomiotanne tuolle hienosti pukeutuneelle ja sano hänelle: »Istu tähän, tässä on hyvä paikka»? Köyhälle te sen sijaan sanotte: »Seiso sinä tuossa», tai: »Istu tähän lattialle jalkojeni viereen.» 4Ettekö te silloin syyllisty erotteluun omassa keskuudessanne? Eikö teistä ole tullut tuomareita, jotka tuomitsevat väärin perustein?

5

2:5
Luuk. 6:20
1. Kor. 1:26
Kuulkaa, rakkaat veljeni! Onhan Jumala valinnut juuri maailman silmissä köyhät olemaan uskossa rikkaat ja perimään valtakunnan, jonka Jumala on luvannut häntä rakastaville. 6
2:6
1. Kor. 11:22
Mutta te häpäisette köyhän. Eivätkö juuri rikkaat sorra teitä ja raahaa teitä oikeuden eteen? 7Eivätkö juuri he herjaa sitä jaloa nimeä, joka on lausuttu teidän ylitsenne?2:7 »Nimen lausuminen» viittaa kastehetkeen.

8

2:8
3. Moos. 19:18
Matt. 19:19+
Jos te noudatatte lain kuningaskäskyä niin kuin se Raamatussa on: »Rakasta lähimmäistäsi niin kuin itseäsi», te teette oikein. 9
2:9
5. Moos. 1:17
Mutta jos te erottelette ihmisiä, te teette syntiä, ja laki osoittaa teidät rikkojiksi. 10
2:10
Matt. 5:19
Gal. 3:10
Sillä se, joka muuten kaikessa noudattaa lakia mutta rikkoo sitä yhdessä kohdassa, on syypää kaikilta kohdin. 11Hän, joka sanoi: »Älä tee aviorikosta», sanoi myös: »Älä tapa.» Vaikka siis et teekään aviorikosta, olet lainrikkoja, jos tapat. 12
2:12
Jaak. 1:25
Vapauden lain mukaan teidät tuomitaan; pitäkää se mielessänne, mitä puhutte tai teettekin. 13
2:13
Matt. 5:7+
Joka ei toista armahda, saa itse armottoman tuomion, mutta joka armahtaa, saa tuomiosta riemuvoiton.

Usko ja teot

14

2:14
Matt. 7:26,27
Room. 6:15
Gal. 5:6
Veljet, mitä hyötyä siitä on, jos joku sanoo uskovansa mutta häneltä puuttuvat teot? Ei kai usko silloin voi pelastaa häntä? 15
2:15,16
1. Joh. 3:17,18
Jos veljenne tai sisarenne ovat vailla vaatteita ja jokapäiväistä ravintoa, 16niin turha teidän on sanoa: »Menkää rauhassa, pitäkää itsenne lämpimänä ja syökää hyvin», jos ette anna heille mitä he elääkseen tarvitsevat. 17Näin on uskonkin laita. Yksinään, ilman tekoja, se on kuollut.

18Ehkä joku nyt sanoo: »Sinulla on usko, minulla teot.» Näytä sinä minulle uskosi ilman tekoja, minä kyllä näytän sinulle uskon teoillani. 19

2:19
Mark. 1:24
Sinä uskot, että Jumala on yksi ainoa. Oikein teet – pahat hengetkin uskovat sen ja vapisevat. 20Mutta etkö sinä tyhjänpäiväinen ihminen tahdo tietää, että ilman tekoja usko on hyödytön? 21
2:21
1. Moos. 22:12
Hepr. 11:17
Eikö meidän isämme Abraham osoittautunut vanhurskaaksi tekojensa perusteella, kun hän vei poikansa Iisakin uhrialttarille? 22Huomaat, että usko vaikutti yhdessä hänen tekojensa kanssa, teoissa usko tuli todeksi. 23
2:23
1. Moos. 15:6
2. Aik. 20:7
Jes. 41:8
Ja niin täyttyi Raamatun sana: »Abraham uskoi Jumalan lupaukseen, ja Jumala katsoi hänet vanhurskaaksi», ja hän sai nimen Jumalan ystävä. 24Näette siis, että ihminen osoittautuu vanhurskaaksi tekojen, ei yksistään uskon perusteella. 25
2:25
Joos. 6:25
Hepr. 11:31
Juuri tekojensa ansiosta portto Rahabkin osoittautui vanhurskaaksi, kun otti sanansaattajat luokseen ja auttoi heidät pois toista tietä. 26Niin kuin ruumis ilman henkeä on kuollut, niin on uskokin kuollut ilman tekoja.

3

Pitäkää kielenne kurissa

31Veljeni, kovin monien teistä ei pidä ryhtyä opettajiksi, sillä te tiedätte, että meidät opettajat tullaan tuomitsemaan muita ankarammin. 2

3:2
Ps. 34:14
Sir. 19:16
Jaak. 1:26
1. Piet. 3:10
Kaikkihan me hairahdumme monin tavoin. Täydellinen on se, joka ei hairahdu puheissaan: hän kykenee hallitsemaan koko ruumiinsa. 3Jos panemme suitset hevosen suuhun, me saamme sen tottelemaan itseämme ja voimme ohjata koko hevosta. 4Entä laivat: vaikka ne ovat isoja ja rajut tuulet heittelevät niitä, pienen pieni peräsin ohjaa laivan minne peränpitäjä haluaa. 5
3:5
Ps. 12:4,5
Sananl. 12:18,15:2
Samoin kieli on pieni jäsen, mutta se voi kerskua suurilla asioilla. Pieni tuli sytyttää palamaan suuren metsän! 6
3:6
Mark. 7:15
Ja kielikin on tuli; meidän jäsentemme joukossa se on vääryyden maailma. Se saastuttaa koko ruumiin ja sytyttää tuleen elämän pyörän, itse liekehtien helvetin tulta.

7Kaikki eläimet voi ihminen kesyttää ja onkin kesyttänyt, nelijalkaiset, linnut, matelijat ja meren eläimet, 8mutta kieltä ei yksikään ihminen pysty kesyttämään. Se on hillitön ja paha, täynnä tappavaa myrkkyä. 9

3:9
1. Moos. 1:27
Kielellä me ylistämme Herraa ja Isää, ja sillä me myös kiroamme ihmisiä, Jumalan kuvaksi luotuja. 10Kiitos ja kirous lähtevät samasta suusta. Tämä ei käy, veljeni! 11Eihän samasta lähteensilmästä pulppua makeaa ja karvasta vettä. 12
3:12
Matt. 7:16
Ei viikunapuussa kasva oliiveja eikä viiniköynnöksessä viikunoita, vai mitä, veljeni? Samoin ei suolaisesta lähteestä juokse makeaa vettä.

Maallinen ja taivaallinen viisaus

13Kuka teistä on viisas ja ymmärtäväinen? Esittäköön hän osoitukseksi hyvästä vaelluksesta tekonsa, sävyisästi, niin kuin viisas tekee. 14

3:14
Ef. 4:31
1. Joh. 4:20
Mutta jos teidän sydäntänne hallitsee katkera kateus ja riidanhalu, älkää vastoin totuutta kerskuko kuvitellulla viisaudellanne. 15
3:15
1. Kor. 2:6,7
Sellainen ei ole ylhäältä tulevaa viisautta, vaan maallista, ihmisistä tulevaa, pahojen henkien viisautta. 16
3:16
1. Kor. 3:3
Gal. 5:19–21
Sillä siellä, missä kateus ja riidanhalu vallitsevat, on myös hillittömyyttä ja kaikenlaista pahaa. 17Mutta ylhäältä tuleva viisaus on puhdasta ja pyhää, ja niin se myös rakentaa rauhaa, se on lempeää ja sopuisaa, täynnä armahtavaisuutta ja hyviä hedelmiä, se on tasapuolista ja teeskentelemätöntä. 18
3:18
Jes. 32:17
Vanhurskauden siemen kylvetään rauhan tekoina, ja se tuottaa hedelmän niille, jotka rauhaa rakentavat.