Raamattu 1992 (KR92)
1

Ensimmäinen osa

1—39

Juudaa koskevia ennustuksia

1—12

11Jesajan, Amosin pojan, näyt Juudasta ja Jerusalemista. Nämä hän näki Juudan kuninkaiden Ussian, Jotamin, Ahasin sekä Hiskian aikana.

Herra nuhtelee kansaansa

2

1:2
5. Moos. 31:28+
Kuule, taivas, kuuntele, maa!

Herra puhuu:

– Minä kasvatin lapsia, saatoin heidät täyteen mittaan,

mutta uhmaten he ovat nousseet minua vastaan.

3Härkä tuntee omistajansa

ja aasi isäntänsä seimen,

mutta Israel ei tunne,

minun kansani ei tajua.

4Voi syntistä kansaa,

raskaasti rikkonutta sukua,

pahantekijöiden perhettä,

rikoksiin eksyneitä lapsia!

He ovat luopuneet Herrasta,

he ovat halveksineet Israelin Pyhää

ja kääntäneet hänelle selkänsä.

5Mihin teitä vielä on lyötävä,

kun yhä vain uhmaatte?

Koko pää on haavoilla,

koko sydän sairas.

6Jalkapohjista päälakeen ei tervettä paikkaa,

vain mustelmaa ja juomua ja verestä haavaa.

Ei niitä ole puhdistettu, ei sidottu

eikä öljyllä pehmitetty.

7Autius on teidän maassanne,

tuli on tuhonnut kaikki kaupunkinne,

muukalaiset syövät satonne

teidän silmienne edessä.

Autius on kaikkialla,

kaiken on vihollinen tuhonnut.

8Vain tytär Siion on jäljellä

kuin maja viinitarhassa,

kuin kurkkupellon vartiolava,

kuin saarrettu kaupunki.

9

1:9
Jer. 49:18,50:40
Aam. 4:11
Sef. 2:9
Room. 9:29
– Jollei Herra Sebaot

olisi jättänyt meistä jäännöstä eloon,

meidän olisi käynyt kuin Sodoman,

me olisimme Gomorran kaltaiset.

10

1:10
5. Moos. 32:32
Kuulkaa Herran sana,

te Sodoman johtajat,

kuuntele Jumalamme puhetta,

sinä Gomorran kansa.

11

1:11
Sananl. 15:8+
– Mitä minä kostun teidän ainaisista uhreistanne,

sanoo Herra.

– Olen saanut kyllikseni polttouhreista,

pässeistä ja syöttiläiden rasvasta,

ei minua miellytä vuohien, ei mullien eikä karitsojen veri.

12Kuka teitä on käskenyt niitä tuomaan

ja tungeksimaan minun esipihoillani,

kun tulette kasvojeni eteen?

13Lakatkaa jo tarjoamasta turhia uhrejanne,

minä inhoan niiden savua!

Uusikuu ja sapatti, kokoukset ja juhlat –

minä en siedä teidän pyhiä juhlianne ja pahoja tekojanne.

14Teidän uudenkuun menonne ja juhlapäivänne –

minä vihaan niitä.

Niistä on tullut minulle taakka,

jota olen väsynyt kantamaan.

15

1:15
Jes. 59:3
Vaikka te levitätte kätenne rukoukseen,

minä peitän silmäni, en tahdo teitä nähdä.

Vaikka te rukoilemistanne rukoilisitte,

minä en teitä kuuntele,

koska kätenne ovat veren tahrimat.

16Peseytykää, puhdistautukaa,

tehkää loppu pahoista töistänne,

ne ovat aina silmissäni.

Lakatkaa tekemästä pahaa.

17

1:17
2. Moos. 22:21+
Opetelkaa tekemään hyvää,

tavoitelkaa oikeudenmukaisuutta,

puolustakaa sorrettua,

hankkikaa orvolle oikeus,

ajakaa lesken asiaa.

18

1:18
Ps. 51:9
– Tulkaa, selvittäkäämme miten asia on,

sanoo Herra.

– Vaikka teidän syntinne ovat verenpunaiset,

ne tulevat valkeiksi kuin lumi.

Vaikka ne ovat purppuranpunaiset,

ne tulevat valkeiksi kuin puhdas villa.

19

1:19
3. Moos. 25:19
Jos te taivutatte mielenne kuulemaan minua,

te saatte syödä maan hyvyyttä,

20

1:20
3. Moos. 26:25
mutta jos kovetatte mielenne ja torjutte minut,

miekka syö teidät.

Herran suu on puhunut.

Herra tuomitsee Jerusalemin

21

1:21
Hoos. 4:2
Voi häpeä! Portoksi on sortunut

tuo uskollinen kaupunki.

Siellä vallitsi oikeus

ja vanhurskaus piti majaansa.

Nyt siellä asuvat murhamiehet.

22

1:22
Hes. 22:18
Sinun hopeasi on mustunut,

jalo viinisi on vedellä laimennettu.

23

1:23
2. Moos. 23:8+
Sinun johtomiehesi ovat petollisia

ja varkaiden kumppaneita,

he kaikki rakastavat lahjuksia

ja ahnehtivat lahjapalkkioita.

Orvolle he eivät oikeutta hanki

eivätkä aja lesken asiaa.

24

1:24
5. Moos. 28:63
Sen tähden sanoo Jumala, Herra Sebaot, Israelin Väkevä:

– Kuulkaa, minä hankin hyvityksen vastustajiltani

ja kostan vihamiehilleni.

25Minä tartun sinuun jälleen,

minä puhdistan sinut niin kuin hopea puhdistetaan,

kuin lipeällä minä irrotan sinusta kaiken kuonan.

26

1:26
Hes. 21:32
Minä teen tuomarisi sellaisiksi kuin he alkuaan olivat

ja neuvosmiehesi sellaisiksi kuin he olivat muinoin.

Ja niin sinua taas kutsutaan vanhurskauden linnaksi,

uskollisuuden kaupungiksi.

27

1:27
Jer. 23:6,33:16
Minun oikeuteni lunastaa Siionin,

minun vanhurskauteni sen asukkaat.

28

1:28
Ps. 1:6,92:10
Mutta väärintekijät ja syntiset sortuvat kaikki,

ne, jotka hylkäävät Herran, tuhoutuvat.

29

1:29
Hoos. 4:13
Puut, joita te palvotte, tuottavat teille häpeän

ja turmion nuo pyhät tarhanne, joita niin rakastatte,

30sillä teidän käy kuin puun: sen lehdet kuihtuvat,

tai kuin tarhan, joka jää ilman vettä.

31

1:31
Jer. 4:4
Aam. 5:6
Vahva ja varteva muuttuu tappuratukoksi,

ja hänen tekonsa on kipinä.

Yhdessä ne kaksi palavat,

eikä sammuttajaa ole.

2

Tuleva rauhan aika

21Sana Juudasta ja Jerusalemista. Jesajan, Amosin pojan, näky.

2

2:2–4
Miika 4:1–3
2:2
Ps. 68:17
Jer. 3:17
Sak. 8:20–23
Tulee vielä aika,

jolloin Herran pyhäkön vuori seisoo lujana.

Ylimpänä vuorista se kohoaa,

korkeimpana kukkuloista,

ja kansat virtaavat sinne.

3

2:3
Jes. 51:4
Monet kansat lähtevät liikkeelle sanoen:

– Tulkaa, nouskaamme Herran vuorelle,

nouskaamme Jaakobin Jumalan pyhäkköön!

Hän opastaa meitä tiellään, ja me,

me tahdomme kulkea hänen polkujaan,

sillä Siionista tulee Herran sana

ja Jerusalemista kaikuu Jumalan puhe.

4

2:4
Joel 4:10
Hän, Herra, ratkaisee kansanheimojen riidat,

hän jakaa oikeutta kaikille kansoille.

Niin taotaan miekat auran teriksi

ja keihäät vesureiksi.

Yksikään kansa ei enää kohota miekkaa toista vastaan

eikä harjoittele sotataitoja.

5Jaakobin lapset,

tulkaa, vaeltakaamme Herran valossa!

Herran päivä

6Herra, sinä olet hylännyt kansasi,

olet hylännyt Jaakobin lapset.

Heidän maansa on täynnä idän tapoja,

se on ennustajien vallassa kuin filistealaisten maa,

muukalaisia tulvillaan.

7Heidän maansa on täynnä kultaa ja hopeaa,

sen aarteilla ei ole määrää,

heidän maansa on täynnä hevosia

eikä vaunuilla ole loppua.

8

2:8
Ps. 115:4+
Heidän maansa on täynnä epäjumalia,

kättensä töitä he kumartavat,

sormiensa luomuksia palvovat.

9Mutta ihminen joutuu nöyrtymään,

miehen on pakko kumartua.

Herra, älä anna anteeksi heille!

10

2:10
Hoos. 10:8
Luuk. 23:30
Ilm. 6:16
Paetkaa vuorten uumeniin,

piiloutukaa maan tomuun

Herran kauhistuttavan voiman tieltä,

hänen ylhäisen kirkkautensa tieltä!

11

2:11
Jes. 5:15
Ylpeät silmät nöyrtyvät,

ylpeä varsi taipuu,

sinä päivänä Herra yksin on ylhäinen.

12

2:12
Hes. 30:3
Joel 2:1
Aam. 5:18
Sef. 1:7
Sillä Herran Sebaotin päivä

iskee kaikkeen ylpeään ja korkeaan,

kaikkeen mahtavaan ja ylhäiseen,

niin että se vaipuu maahan.

13Se iskee kaikkiin Libanonin setreihin,

korkeihin ja ylpeihin,

ja kaikkiin Basanin tammiin,

14se iskee kaikkiin korkeihin vuoriin

ja kaikkiin ylhäisiin kukkuloihin,

15jokaiseen ylpeään torniin se iskee

ja jokaiseen murtumattomaan muuriin,

16se iskee rantojen huvipursiin

ja kauas merelle purjehtiviin laivoihin.

17Ylpeä ihminen nöyrtyy, hänen täytyy taipua,

korskeat miehet vaipuvat maahan.

Sinä päivänä Herra yksin on ylhäinen

18ja epäjumalat väistyvät, joka ikinen.

19Paetkaa vuorten luoliin,

maan onkaloihin

Herran kauhistuttavan voiman tieltä,

hänen ylhäisen kirkkautensa tieltä,

kun hän nousee järisyttämään maata!

20

2:20
Jes. 30:22,31:7
Sinä päivänä ihmiset heittävät menemään

hopeajumalansa ja kultajumalansa,

jotka he ovat tehneet kumarrettavikseen.

Myyrille ja lepakoille he ne heittävät

21paetessaan vuorten koloihin

ja kallioiden halkeamiin

Herran kauhistuttavan voiman tieltä,

hänen ylhäisen kirkkautensa tieltä,

kun hän nousee järisyttämään maata.

22

2:22
Job 27:3
Ps. 39:6
Lakatkaa jo luottamasta ihmiseen,

vain kevyt elämän henkäys hänellä on sieraimissaan.

Mikä hän on, mihin hän kelpaa?