Raamattu 1992 (KR92)
14

Abram voittaa neljä kuningasta

141Siihen aikaan Sinearin kuningas Amrafel, Ellasarin kuningas Arjok, Elamin kuningas Kedorlaomer ja Gojimin kuningas Tideal 2lähtivät sotaretkelle Sodoman kuningasta Beraa, Gomorran kuningasta Birsaa, Adman kuningasta Sinabia, Seboimin kuningasta Semeberiä ja Belan eli Soarin kuningasta vastaan. 3Nämä viisi olivat kaikki yhdessä koonneet joukkonsa Siddiminlaaksoon, missä Kuollutmeri sijaitsee. 4He olivat kaksitoista vuotta olleet Kedorlaomerin alaisina mutta nousivat kolmantenatoista vuotena kapinaan. 5Neljäntenätoista vuotena tulivat Kedorlaomer ja hänen kanssaan liittoutuneet kuninkaat ja voittivat refalaiset Asterot-Karnaimissa, susilaiset Hamissa, emiläiset Kirjataimin tasangolla 6ja horilaiset vuorilla, jotka ulottuvat Seiristä El-Paraniin, autiomaan laidoille saakka. 7Sitten he kääntyivät takaisin ja tulivat En-Mispatiin eli Kadesiin ja kukistivat koko amalekilaisten maan ja myös amorilaiset, jotka asuivat Haseson-Tamarissa.

8Silloin Sodoman, Gomorran, Adman ja Seboimin kuninkaat sekä Belan eli Soarin kuningas lähtivät liikkeelle ja järjestivät Siddiminlaaksossa joukkonsa taisteluun 9Elamin kuningasta Kedorlaomeria, Gojimin kuningasta Tidealia, Sinearin kuningasta Amrafelia ja Ellasarin kuningasta Arjokia vastaan, viisi kuningasta neljää vastaan. 10Mutta Siddiminlaakso oli täynnä maaöljykuoppia, ja kun Sodoman ja Gomorran kuninkaat ja heidän miehensä yrittivät kääntyä pakoon, he vajosivat niihin, ja henkiin jääneet pakenivat vuorille. 11Heidän vihollisensa veivät Sodomasta ja Gomorrasta kaiken karjan ja muun omaisuuden sekä kaiken syötävän ja lähtivät sitten pois. 12Lähtiessään he veivät myös Abramin veljenpojan Lootin ja koko tämän omaisuuden. Loot näet asui siihen aikaan Sodomassa.

13Muuan pakoon päässyt tuli kertomaan tästä heprealaiselle Abramille, joka tuolloin asui amorilaisen Mamren tammistossa. Mamre oli Eskolin ja Anerin veli, ja he olivat liitossa Abramin kanssa. 14Kun Abram kuuli, että hänen veljenpoikansa oli joutunut vangiksi, hän aseisti taistelukelpoiset miehensä, jotka olivat syntyneet hänen teltoissaan, kolmesataakahdeksantoista miestä kaikkiaan, lähti kuninkaiden perään ja tavoitti heidät Danissa. 15Siellä hän jakoi väkensä ryhmiin ja hyökkäsi yöllä vihollisten kimppuun, voitti heidät ja ajoi heitä takaa aina Hobaan, joka on Damaskoksesta pohjoiseen. 16Hän otti takaisin kaiken saaliin samoin kuin sukulaisensa Lootin, tämän omaisuuden sekä naiset ja muun väen.

Melkisedek siunaa Abramia

17Kun Abram oli paluumatkalla lyötyään Kedorlaomerin ja hänen kanssaan liittoutuneet kuninkaat, Sodoman kuningas tuli häntä vastaan Savenlaaksoon, jota sanotaan myös Kuninkaanlaaksoksi. 18

14:18
Ps. 110:4
Hepr. 5:6Ps. 46:5,91:1
Dan. 7:27
Salemin kuningas Melkisedek toi sinne leipää ja viiniä. Hän oli Korkeimman Jumalan pappi, 19
14:19
1. Moos. 1:1+
ja hän siunasi Abramia sanoen:

– Siunatkoon Abramia

Korkein Jumala,

taivaan ja maan luoja.

20

14:20
1. Moos. 28:22
5. Moos. 14:22
Mal. 3:10
Luuk. 18:12
Kiitetty olkoon Korkein Jumala,

joka antoi sinun lyödä vastustajasi.

Abram antoi hänelle kymmenykset kaikesta saaliista.

21Sodoman kuningas sanoi Abramille: »Anna minulle ihmiset. Karjan ja tavaran voit pitää itse.» 22Silloin Abram sanoi Sodoman kuninkaalle: »Minä nostan käteni Herran, Korkeimman Jumalan, puoleen, joka on luonut taivaan ja maan, ja vannon: 23minä en ota mitään sinun omaasi, en edes langanpätkää tai sandaalinhihnaa. Silloin et voi sanoa: ’Minä olen tehnyt Abramista rikkaan.’ 24Minä en tahdo mitään sen lisäksi, mitä palvelijani ovat syöneet ja mikä kuuluu niille miehille, jotka seurasivat minua. Myös Aner, Eskol ja Mamre saakoot oman osuutensa.»

15

Jumala tekee liiton Abramin kanssa

151

15:1
Ps. 3:4,7:11,18:3,84:12
Näiden tapausten jälkeen tuli Abramille näyssä tämä Herran sana: »Älä pelkää, Abram. Minä olen sinun kilpesi, ja sinun palkkasi on oleva hyvin suuri.» 2Abram sanoi: »Herra, minun Jumalani, mitä sinä minulle antaisit? Olenhan jäänyt lapsettomaksi, ja minun omaisuuteni perii damaskolainen Elieser.» 3Abram sanoi vielä: »Ethän ole antanut minulle jälkeläistä, ja siksi palvelijani saa periä minut.» 4
15:4
1. Moos. 17:16
Mutta hänelle tuli tämä Herran sana: »Ei hän sinua peri, vaan sinut perii sinun oma poikasi.» 5
15:5
1. Moos. 22:17,26:4
2. Moos. 32:13
5. Moos. 1:10
Ja Herra vei hänet ulos ja sanoi: »Katso taivaalle ja laske tähdet, jos kykenet ne laskemaan. Yhtä suuri on oleva sinun jälkeläistesi määrä.» 6
15:6
Room. 4:3
Gal. 3:6
Jaak. 2:23
Abram uskoi Herran lupaukseen, ja Herra katsoi hänet vanhurskaaksi.

7Herra sanoi Abramille: »Minä olen Herra, joka toin sinut Kaldean Urista antaakseni sinun omaksesi tämän maan.» 8Mutta Abram kysyi: »Herra, minun Jumalani, mistä minä voin tietää, että saan sen omakseni?» 9Silloin Herra sanoi hänelle: »Hae kolmivuotias hieho, kolmivuotias vuohi, kolmivuotias pässi, metsäkyyhky ja kyyhkysenpoikanen.» 10

15:10
Jer. 34:18,19
Ja Abram haki ne kaikki, halkaisi ne keskeltä ja asetti kunkin eläimen puolikkaat vastakkain; lintuja hän ei kuitenkaan halkaissut. 11
15:11
2. Sam. 21:10
Kun ruhojen päälle laskeutui petolintuja, Abram ajoi ne pois.

12Auringon laskiessa Abram vaipui horrokseen, ja synkkä kauhu valtasi hänet. 13

15:13
2. Moos. 1:13,14,12:40
Ap. t. 7:6
Silloin Herra sanoi hänelle: »Sinun tulee tietää, että jälkeläisesi joutuvat elämään muukalaisina maassa, joka ei ole heidän omansa. Heistä tulee siellä orjia, ja heitä sorretaan neljäsataa vuotta. 14
15:14
2. Moos. 3:20–22,12:35,36
Mutta minä rankaisen myös sitä vierasta kansaa, jonka orjiksi he joutuvat, ja he pääsevät lähtemään sieltä suuri omaisuus mukanaan. 15
15:15
1. Moos. 25:8
Sinä itse saat kuitenkin mennä rauhassa isiesi luo ja pääset hautaan hyvän vanhuuden jälkeen. 16
15:16
3. Moos. 18:24
5. Moos. 9:4
Sinun jälkeläisistäsi palaa tänne vasta neljäs sukupolvi, sillä amorilaisten15:16 Amorilaiset olivat eräs mm. Palestiinaan levinnyt seemiläinen kansanheimo. Tässä amorilaisilla tarkoitetaan kanaanilaisia yleensä. syntien määrä ei vielä ole täyttynyt.»

17Auringon laskettua tuli pilkkopimeä, ja silloin näkyi uunin savuava roihu ja soihdun lieska, joka liikkui uhrilihojen välissä. 18

15:18
1. Moos. 17:21. Moos. 12:7Joos. 15:4
1. Kun. 8:65
Sinä päivänä Herra teki Abramin kanssa liiton ja lupasi hänelle: »Sinun jälkeläisillesi minä annan tämän maan Egyptin rajapurosta Eufratin suureen virtaan saakka, 19
15:19–21
2. Moos. 3:8
5. Moos. 7:1
Joos. 24:11
tämän maan, jossa asuvat keniläiset, kenasilaiset ja kadmonilaiset, 20heettiläiset, perissiläiset ja refalaiset, 21amorilaiset, kanaanilaiset, girgasilaiset ja jebusilaiset.»

16

Hagar ja Ismael

161Sarai, Abramin vaimo, ei ollut synnyttänyt miehelleen lasta. Mutta Sarailla oli egyptiläinen orjatar, jonka nimi oli Hagar. 2Niin Sarai sanoi Abramille: »Herra ei ole sallinut minun synnyttää. Makaa siis minun orjattareni kanssa; ehkäpä hän voi synnyttää minulle lapsen.» Abram myöntyi Sarain ehdotukseen. 3Abram oli asunut kymmenen vuotta Kanaaninmaassa, kun hänen vaimonsa Sarai antoi egyptiläisen orjattarensa Hagarin miehelleen Abramille sivuvaimoksi. 4Abram yhtyi Hagariin, ja tämä tuli raskaaksi. Kun Hagar huomasi olevansa raskaana, hän alkoi väheksyä emäntäänsä. 5Silloin Sarai sanoi Abramille: »Minua on loukattu, etkä sinä tee mitään. Minä itse annoin orjattareni sinun syliisi, mutta siitä saakka, kun hän sai tietää olevansa raskaana, hän on halveksinut minua. Herra ratkaiskoon meidän riitamme.» 6Abram sanoi Saraille: »Hän on sinun orjattaresi. Voit tehdä hänelle, mitä hyväksi näet.» Ja Sarai kuritti Hagaria niin että Hagar pakeni hänen luotaan.

7Herran enkeli kohtasi Hagarin autiomaassa vesilähteellä, joka oli Surin tien varressa. 8Hän sanoi: »Hagar, Sarain orjatar, mistä olet tulossa ja minne olet menossa?» Hagar vastasi: »Minä olen paennut emäntäni Sarain luota.» 9Silloin Herran enkeli sanoi hänelle: »Palaa emäntäsi luo ja ota nöyrästi vastaan hänen kurituksensa.» 10

16:10
1. Moos. 17:20,21:13,25:16
Herran enkeli sanoi hänelle vielä: »Minä teen sinun jälkeläistesi määrän niin suureksi, ettei sitä voi laskea.» 11Sitten Herran enkeli sanoi hänelle:

– Sinä olet raskaana, ja kun synnytät pojan,

anna hänelle nimeksi Ismael,

sillä Herra kuuli,16:11 Nimi Ismael merkitsee ’Jumala kuulee’. kun valitit hätääsi.

12

16:12
1. Moos. 25:18
Poikasi on oleva kuin villiaasi,

hänen kätensä on kaikkia vastaan,

ja kaikkien käsi on häntä vastaan,

aina hän on oleva vastakkain kaikkien veljiensä kanssa.

13Niin Hagar alkoi kutsua Herraa, joka oli puhunut hänelle, nimellä El-Roi, ’Jumala joka minut näkee’, sillä hän ajatteli: »Olenko todella saanut tässä paikassa nähdä hänet, joka valvoo askeleitani?» 14Siksi alettiin tuota Kadesin ja Beredin välillä sijaitsevaa vesipaikkaa nimittää Lahai-Roin kaivoksi16:14 »Lahai-Roin kaivo» merkitsee ’sen kaivo, joka elää ja näkee minut’..

15

16:15
Gal. 4:22
Hagar synnytti Abramille pojan, ja Abram antoi pojalleen, jonka Hagar oli synnyttänyt, nimen Ismael. 16Abram oli kahdeksankymmentäkuusivuotias, kun Hagar synnytti hänelle Ismaelin.