Raamattu 1992 (KR92)
5

Kristityn vapaus

51

5:1
Joh. 8:32
Room. 6:18,8:2
Vapauteen Kristus meidät vapautti. Pysykää siis lujina älkääkä alistuko uudelleen orjuuden ikeeseen. 2
5:2
Ap. t. 15:11
Minä, Paavali, sanon teille: jos annatte ympärileikata itsenne, teille ei ole Kristuksesta mitään hyötyä. 3
5:3
Room. 2:25,4:4
Vakuutan vielä kerran jokaiselle, joka antaa ympärileikata itsensä, että hän on velvollinen noudattamaan lain kaikkia määräyksiä. 4
5:4
Gal. 2:21
Te, jotka pyritte vanhurskauteen lakia noudattamalla, olette joutuneet eroon Kristuksesta, armon ulkopuolelle. 5
5:5
Room. 5:18
Koska me uskosta olemme saaneet Hengen, odotamme hartaasti, että toivomme toteutuisi ja me saavuttaisimme vanhurskauden. 6
5:6
1. Kor. 7:19
Gal. 6:15
Kol. 3:11
Kristuksessa Jeesuksessa on yhdentekevää, onko ihminen ympärileikattu vai ei. Ainoa tärkeä on rakkautena vaikuttava usko.

7

5:7
Gal. 3:1
Te etenitte jo hyvää vauhtia. Kuka teidät on pysäyttänyt? Tehän ette enää tottele totuutta. 8
5:8
Gal. 1:6
Tämä ei ole lähtöisin ainakaan hänestä, joka teitä kutsuu. 9
5:9
1. Kor. 5:6
Pieni määrä hapatetta hapattaa koko taikinan. 10
5:10
2. Kor. 11:15
Gal. 1:7
Herraan luottaen minä olen varma siitä, että te tulette ajattelemaan samoin kuin minä. Mutta se, joka on hämmentänyt teidän ajatuksenne, tulee saamaan rangaistuksensa, olipa hän kuka tahansa. 11
5:11
1. Kor. 1:23
Gal. 2:3
Veljet, jos minä tosiaan yhä julistan ympärileikkausta, miksi minua sitten vainotaan? Silloinhan ei julistamani risti olisi enää loukkauksena. 12Saisivat kuohita itsensä, nuo teidän yllyttäjänne!

Henki ja liha

13

5:13
1. Kor. 8:9,9:19
1. Piet. 2:16
Teidät on kutsuttu vapauteen, veljet. Mutta älkää tämän vapauden varjolla päästäkö itsekästä luontoanne valloilleen, vaan rakastakaa ja palvelkaa toisianne. 14
5:14
Mark. 12:31+
Lain kaikki käskyt on pidetty, kun tätä yhtä noudatetaan: »Rakasta lähimmäistäsi niin kuin itseäsi.» 15Mutta jos te revitte ja raastatte toinen toistanne, pitäkää varanne, ettette lopullisesti tuhoa toisianne.

16

5:16
Room. 8:4
Tarkoitan tätä: antakaa Hengen ohjata elämäänne, niin ette toteuta lihanne, oman itsekkään luontonne haluja. 17
5:17
Room. 7:15
1. Piet. 2:11
Liha haluaa toista kuin Henki, Henki toista kuin liha. Ne sotivat toisiaan vastaan, ja siksi te ette tee mitä tahtoisitte. 18
5:18
Room. 8:2
Mutta jos Henki johtaa teitä, ette ole lain alaisia. 19
5:19–21
Room. 13:13+
Lihan aikaansaannokset ovat selvästi nähtävissä. Niitä ovat siveettömyys, saastaisuus, irstaus, 20epäjumalien palveleminen, noituus, vihamielisyys, riidat, kiihkoilu, kiukku, juonittelu, eripuraisuus, lahkolaisuus, 21kateus, juomingit, remuaminen ja muu sellainen. Varoitan teitä, kuten olen jo ennenkin varoittanut: ne, jotka syyllistyvät tällaiseen, eivät saa omakseen Jumalan valtakuntaa.

22

5:22
Ef. 5:9
Kol. 3:12
Hengen hedelmää taas ovat rakkaus, ilo, rauha, kärsivällisyys, ystävällisyys, hyvyys, uskollisuus, 23
5:23
1. Tim. 1:9
lempeys ja itsehillintä. Näitä vastaan ei ole laki. 24
5:24
Room. 6:6+
Ne, jotka ovat Jeesuksen Kristuksen omia, ovat ristiinnaulinneet vanhan luontonsa himoineen ja haluineen. 25
5:25
Room. 8:12
Jos me elämme Hengen varassa, meidän on myös seurattava Hengen johdatusta. 26
5:26
Room. 12:10+
Emme saa tavoitella turhaa kunniaa emmekä ärsyttää ja kadehtia toisiamme.

6

Kantakaa toistenne kuormaa

61

6:1
Matt. 18:15+
Veljet, jos joku tavataan tekemästä väärin, on teidän, joita Henki ohjaa, lempeästi ojennettava häntä. Olkaa kuitenkin varuillanne, ettette itse joudu kiusaukseen. 2
6:2
Room. 15:1+
Kantakaa toistenne taakkoja, niin te toteutatte Kristuksen lain. 3
6:3
1. Kor. 8:2
Jaak. 1:26
Joka luulee olevansa jotakin, vaikka ei ole mitään, pettää itseään. 4Kukin tutkikoon vain omia tekojaan. Silloin hän voi ylpeillä vain siitä, mitä hän itse on, vertaamatta itseään toiseen. 5
6:5
Room. 14:12
Jokaisen on kannettava oma kuormansa.

6

6:6
Room. 15:27
1. Kor. 9:11
Se, jolle Jumalan sanaa opetetaan, antakoon opettajalleen kaikkea hyvää. 7Älkää pettäkö itseänne! Jumala ei salli itseään pilkattavan. Mitä ihminen kylvää, sitä hän myös niittää. 8
6:8
Sananl. 22:8
Room. 8:13
2. Kor. 9:6
Joka kylvää siemenen itsekkyyden peltoon, korjaa siitä satona tuhon, mutta se, joka kylvää Hengen peltoon, korjaa siitä satona ikuisen elämän. 9
6:9
Sir. 51:30
2. Tess. 3:13
Meidän ei pidä väsyä tekemään hyvää, sillä jos emme hellitä, saamme aikanaan korjata sadon. 10
6:10
Ef. 2:10
2. Piet. 1:7
Kun meillä vielä on aikaa, meidän on siis tehtävä hyvää kaikille, mutta varsinkin niille, joita usko yhdistää meihin.

Loppusanat

11

6:11
1. Kor. 16:21+
Katsokaa, miten suurin kirjaimin minä nyt omakätisesti kirjoitan teille! 12
6:12
Gal. 5:11
Fil. 3:18
Ne, jotka tahtovat saavuttaa arvonantoa ihmisten keskuudessa, yrittävät pakottaa teidät ympärileikkaukseen vain siksi, ettei heitä vainottaisi Kristuksen ristin tähden. 13Eiväthän ympärileikkauksen kannattajat itsekään noudata lakia, vaan he tahtovat saada teidät ympärileikatuiksi voidakseen kerskailla siitä, mitä teille on tehty. 14
6:14
Room. 6:6+
Minä taas en ikinä tahdo kerskailla mistään muusta kuin meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen rististä. Siinä on maailma minulle ristiinnaulittu ja minä maailmalle. 15
6:15
1. Kor. 7:19
Gal. 5:6
Kol. 3:11
On samantekevää, onko ihminen ympärileikattu vai ympärileikkaamaton. Tärkeää on, että hänet on luotu uudeksi. 16
6:16
Ps. 125:4,5,128:6
Tulkoon rauha ja laupeus niiden osaksi, jotka vaeltavat tämän ohjeen mukaan, koko Jumalan Israelin osaksi!

17

6:17
2. Kor. 4:10,11:23
Älköön kukaan enää tämän jälkeen tuottako minulle vaivaa. Onhan minulla Jeesuksen arvet ruumiissani.

18Herramme Jeesuksen Kristuksen armo olkoon teidän kanssanne, veljet. Aamen.