Raamattu 1992 (KR92)
3

Ei laki vaan usko

31Te mielettömät galatalaiset, kuka teidät on lumonnut? Asetettiinhan teidän silmienne eteen aivan avoimesti Jeesus Kristus ristiinnaulittuna! 2

3:2
Ap. t. 2:38
Room. 10:17
Ef. 1:13
Vastatkaa vain tähän kysymykseen: saitteko te Hengen tekemällä lain vaatimat teot vai kuulemalla ja uskomalla evankeliumin? 3Kuinka voitte olla noin mielettömiä! Te aloititte Hengen varassa. Pyrittekö nyt päämäärään omin avuin? 4Turhaanko tämä kaikki on tullut teidän osaksenne? Tuskinpa vain. 5Lahjoittaako Jumala teille Hengen ja antaako hän voimatekojen tapahtua teidän keskuudessanne sen tähden, että te noudatatte lain käskyjä, vai sen tähden, että te uskotte kuulemanne evankeliumin? 6
3:6
1. Moos. 15:6
Room. 4:3
Muistattehan Abrahamin: »Hän uskoi Jumalan lupaukseen, ja Jumala katsoi hänet vanhurskaaksi.»

7

3:7
Room. 4:11,12
Tietäkää siis, että todellisia Abrahamin jälkeläisiä ovat ne, joilla on usko. 8
3:8
1. Moos. 12:3
Ap. t. 3:25
Pyhät kirjoitukset tiesivät jo edeltäpäin, että Jumala tekee vanhurskaiksi kansat, kun ne uskovat. Jumala näet ilmoitti edeltäpäin Abrahamille hyvän sanoman: sinun kanssasi saavat kaikki kansat siunauksen. 9Näin ne, joilla on usko, saavat siunauksen yhdessä Abrahamin kanssa, joka uskoi. 10
3:10
5. Moos. 27:26
Ne taas, jotka luottavat lain noudattamiseen, ovat kirouksen alaisia. Onhan kirjoitettu: »Kirottu on jokainen, joka ei tee kaikkea, mitä lain kirja käskee.» 11
3:11
Hab. 2:4
Room. 1:17
Hepr. 10:38
On selvää, ettei kukaan tule Jumalan silmissä vanhurskaaksi lakia noudattamalla, sillä »uskosta vanhurskas saa elää». 12
3:12
3. Moos. 18:5
Hes. 20:11
Room. 10:5
Mutta laki ei rakenna mitään uskon varaan, vaan: »Joka tekee mitä laki vaatii, saa siitä elämän.» 13
3:13
Room. 8:3
2. Kor. 5:215. Moos. 21:22,23
Kristus on lunastanut meidät vapaiksi lain kirouksesta tulemalla itse kirotuksi meidän sijastamme, niin kuin on kirjoitettu: »Kirottu on jokainen, joka on ripustettu paaluun.» 14
3:14
Jes. 32:15,44:3
Näin tapahtui, jotta kaikki muutkin kansat Kristuksen Jeesuksen yhteydessä saisivat Abrahamille luvatun siunauksen ja me häneen uskovina saisimme luvatun Hengen.

Lupaus ja laki

15

3:15
Hepr. 9:16
Veljet, otan esimerkin tavallisesta elämästä. Ihmisenkään laatimaa vahvistettua testamenttia ei kukaan voi tehdä mitättömäksi, eikä siihen voi lisätä mitään. 16Nyt on lupaukset annettu Abrahamille ja hänen jälkeläiselleen. – Tässä kohdassa ei sanota »jälkeläisille», mikä tarkoittaisi monia, vaan siinä puhutaan yhdestä: »sinun jälkeläisellesi», ja tämä on Kristus. – 17
3:17
1. Moos. 15:13,16
2. Moos. 12:40,41
Ap. t. 7:6
Tarkoitan sitä, että neljäsataakolmekymmentä vuotta myöhempi laki ei voi kumota Jumalan aikoinaan vahvistamaa testamenttia ja tehdä hänen lupaustaan tyhjäksi. 18
3:18
Room. 4:13,14,11:6
Jos perinnön saaminen perustuisi lakiin, se ei enää perustuisikaan lupaukseen. Jumala on kuitenkin juuri lupauksellaan lahjoittanut perinnön Abrahamille.

Lain tarkoitus

19

3:19
Room. 4:15,5:20
Hepr. 2:2
Mikä sitten on lain tarkoitus? Se säädettiin perästäpäin osoittamaan rikkomukset, kunnes tulisi se jälkeläinen, jota lupaus koski. Lain luovuttivat enkelit välittäjää käyttäen. 20
3:20
5. Moos. 6:4
1. Kor. 8:4
1. Tim. 2:5
Mutta välittäjää ei tarvita vain yhtä varten. Jumala on yksi.

21Onko laki siis ristiriidassa Jumalan lupausten kanssa? Ei toki! Jos olisi annettu laki, joka pystyy tekemään eläväksi, silloin vanhurskaus todella perustuisi lain noudattamiseen. 22

3:22
Room. 3:9,11:32
Pyhä kirjoitus on kaiken sulkenut synnin vankilaan sitä varten, että se, mitä on luvattu, annettaisiin niille, jotka uskovat Jeesukseen Kristukseen. 23
3:23
Gal. 4:3
Hepr. 9:10
Mutta ennen kuin uskon aika tuli, me jouduimme olemaan lain vartioimina ja sen vankeina, kunnes usko ilmestyisi. 24Näin laki oli meidän valvojamme Kristuksen tuloon asti, jotta me sitten tulisimme vanhurskaiksi uskosta. 25Nyt uskon ilmestyttyä emme enää ole valvojan alaisia.

26

3:26
Joh. 1:12
Room. 8:15
Gal. 4:5,6
Te kaikki olette Jumalan lapsia, kun uskotte Kristukseen Jeesukseen. 27
3:27
Room. 13:14+
Kaikki te, jotka olette Kristukseen kastettuja, olette pukeneet Kristuksen yllenne. 28
3:28
1. Kor. 12:13+
Yhdentekevää, oletko juutalainen vai kreikkalainen, orja vai vapaa, mies vai nainen, sillä Kristuksessa Jeesuksessa te kaikki olette yksi. 29
3:29
1. Moos. 21:12
Room. 9:7,8
Ja jos te kerran olette Kristuksen omia, te olette Abrahamin jälkeläisiä ja saatte periä sen, mikä hänelle oli luvattu.

4

41Tarkoitan tätä: niin kauan kuin perillinen on alaikäinen, hän ei mitenkään eroa orjasta vaikka onkin kaiken omistaja. 2Hän on huoltajien ja holhoojien alainen isänsä asettamaan määräaikaan asti. 3

4:3
Kol. 2:20
Samoin on meidän laitamme. Niin kauan kuin olimme alaikäisiä, olimme maailman alkuvoimien orjia. 4
4:4
Mark. 1:15
Ef. 1:10
Mutta kun aika oli täyttynyt, Jumala lähetti tänne Poikansa. Naisesta hän syntyi ja tuli lain alaiseksi 5
4:5
Gal. 3:13
lunastaakseen lain alaisina elävät vapaiksi, että me pääsisimme lapsen asemaan. 6
4:6
Mark. 14:36
Room. 8:15
Ja koska tekin olette Jumalan lapsia, hän on lähettänyt meidän kaikkien sydämiin Poikansa Hengen, joka huutaa: »Abba! Isä!» 7
4:7
Room. 8:17
Gal. 3:29
Sinä et siis enää ole orja vaan lapsi. Ja jos kerran olet lapsi, olet myös perillinen, Jumalan tahdosta.

Paavali vetoaa galatalaisiin

8

4:8
5. Moos. 32:21
1. Kor. 8:4,12:2
Ef. 2:12
Silloin, kun ette vielä tunteneet Jumalaa, te palvelitte jumalina sellaisia, jotka eivät mitään jumalia ole. 9Mutta nyt te tunnette Jumalan, ja ennen kaikkea Jumala tuntee teidät. Kuinka te nyt jälleen turvaudutte noihin heikkoihin ja surkeisiin alkuvoimiin? Aiotteko jälleen alistua niiden orjiksi? 10
4:10
Room. 14:5
Kol. 2:16
Te pidätte tarkoin silmällä päiviä, kuukausia, juhla-aikoja ja määrävuosia. 11
4:11
Gal. 3:4
2. Joh. 8
Pelkään pahoin, että olen tehnyt teidän takianne turhaa työtä.

12

4:12
1. Kor. 4:16,11:1
Pyydän teitä, veljet: tulkaa sellaisiksi kuin minä olen, koska minäkin olen tullut samanlaiseksi kuin te. Ette te ole minua millään tavoin loukanneet. 13
4:13
Ap. t. 16:6
1. Kor. 2:3
Tiedätte, että julistin teille ensimmäisen kerran evankeliumia sairastumiseni vuoksi. 14
4:14
Matt. 10:40
Vaikka ruumiillinen tilani pani teidät koetukselle, ette halveksineet ettekä inhonneet minua vaan otitte minut vastaan kuin Jumalan enkelin, kuin Kristuksen Jeesuksen. 15Missä teidän riemunne ja innostuksenne nyt on? Voin todistaa teistä, että olisitte silloin antaneet minulle vaikka silmät päästänne, jos se olisi ollut mahdollista. 16
4:16
Aam. 5:10
Onko minusta siis tullut teidän vihamiehenne, kun sanon teille totuuden? 17
4:17
Room. 10:2
2. Kor. 11:2
Nuo toiset koettavat innokkaasti vaikuttaa teihin, mutta heidän intonsa ei ole oikeaa. He tahtovat erottaa teidät meistä, jotta te intoutuisitte kannattamaan heitä. 18Into on hyvä, jos asia on hyvä – näin aina eikä vain silloin kun minä olen luonanne. 19
4:19
Room. 8:29
1. Kor. 4:15
Filem. 10
Rakkaat lapseni, teidän vuoksenne minun on jälleen kärsittävä synnytystuskia, kunnes Kristus saa muodon teissä. 20Kunpa voisin olla nyt luonanne ja löytää oikean äänensävyn! En tiedä, mitä teille tekisin.

Hagar ja Saara

21Te, jotka tahdotte elää lain alaisuudessa, vastatkaa: ettekö kuule, mitä laki sanoo? 22

4:22
1. Moos. 16:15,21:2
Pyhissä kirjoituksissa kerrotaan, että Abrahamilla oli kaksi poikaa, joista toisen synnytti orjatar, toisen vapaa nainen. 23
4:23
1. Moos. 16:4,17:16
Orjattaren poika syntyi luonnonjärjestyksen mukaisesti, vapaan naisen poika sen sijaan lupauksen voimasta. 24
4:24
Jer. 31:32
Gal. 5:1
Hepr. 8:9
Tämä on vertauskuva. Naisilla tarkoitetaan kahta liittoa. Toinen on Siinainvuoren liitto, joka synnyttää orjuuteen, ja se on Hagar. 25Hagar tarkoittaa Arabiassa olevaa Siinainvuorta, ja sitä vastaa nykyinen Jerusalem, joka lapsineen elää orjuudessa. 26
4:26
Hepr. 12:22
Ilm. 3:12,21:2,10
Mutta taivaallinen Jerusalem on vapaa, ja se on meidän äitimme. 27
4:27
Jes. 54:1
Onhan kirjoitettu:

– Iloitse, sinä hedelmätön, joka et synnytä!

Riemuitse ja huuda, sinä joka et tunne synnytystuskia!

Sillä yksinäisellä on paljon lapsia,

enemmän kuin sillä, jolla on mies.

28
4:28
Room. 9:8
Veljet, te olette lupauksen lapsia, niin kuin Iisak oli. 29Niin kuin luonnonjärjestyksen mukaisesti syntynyt silloin vainosi Hengen vaikutuksesta syntynyttä, niin on laita nytkin.

30

4:30
1. Moos. 21:10
Mutta mitä pyhät kirjoitukset sanovatkaan? »Aja pois orjatar ja hänen poikansa, sillä orjattaren poika ei saa jakaa perintöä vapaan naisen pojan kanssa.»

31

4:31
Gal. 3:29
Me emme siis, veljet, ole orjattaren vaan vapaan naisen lapsia.

5

Kristityn vapaus

51

5:1
Joh. 8:32
Room. 6:18,8:2
Vapauteen Kristus meidät vapautti. Pysykää siis lujina älkääkä alistuko uudelleen orjuuden ikeeseen. 2
5:2
Ap. t. 15:11
Minä, Paavali, sanon teille: jos annatte ympärileikata itsenne, teille ei ole Kristuksesta mitään hyötyä. 3
5:3
Room. 2:25,4:4
Vakuutan vielä kerran jokaiselle, joka antaa ympärileikata itsensä, että hän on velvollinen noudattamaan lain kaikkia määräyksiä. 4
5:4
Gal. 2:21
Te, jotka pyritte vanhurskauteen lakia noudattamalla, olette joutuneet eroon Kristuksesta, armon ulkopuolelle. 5
5:5
Room. 5:18
Koska me uskosta olemme saaneet Hengen, odotamme hartaasti, että toivomme toteutuisi ja me saavuttaisimme vanhurskauden. 6
5:6
1. Kor. 7:19
Gal. 6:15
Kol. 3:11
Kristuksessa Jeesuksessa on yhdentekevää, onko ihminen ympärileikattu vai ei. Ainoa tärkeä on rakkautena vaikuttava usko.

7

5:7
Gal. 3:1
Te etenitte jo hyvää vauhtia. Kuka teidät on pysäyttänyt? Tehän ette enää tottele totuutta. 8
5:8
Gal. 1:6
Tämä ei ole lähtöisin ainakaan hänestä, joka teitä kutsuu. 9
5:9
1. Kor. 5:6
Pieni määrä hapatetta hapattaa koko taikinan. 10
5:10
2. Kor. 11:15
Gal. 1:7
Herraan luottaen minä olen varma siitä, että te tulette ajattelemaan samoin kuin minä. Mutta se, joka on hämmentänyt teidän ajatuksenne, tulee saamaan rangaistuksensa, olipa hän kuka tahansa. 11
5:11
1. Kor. 1:23
Gal. 2:3
Veljet, jos minä tosiaan yhä julistan ympärileikkausta, miksi minua sitten vainotaan? Silloinhan ei julistamani risti olisi enää loukkauksena. 12Saisivat kuohita itsensä, nuo teidän yllyttäjänne!

Henki ja liha

13

5:13
1. Kor. 8:9,9:19
1. Piet. 2:16
Teidät on kutsuttu vapauteen, veljet. Mutta älkää tämän vapauden varjolla päästäkö itsekästä luontoanne valloilleen, vaan rakastakaa ja palvelkaa toisianne. 14
5:14
Mark. 12:31+
Lain kaikki käskyt on pidetty, kun tätä yhtä noudatetaan: »Rakasta lähimmäistäsi niin kuin itseäsi.» 15Mutta jos te revitte ja raastatte toinen toistanne, pitäkää varanne, ettette lopullisesti tuhoa toisianne.

16

5:16
Room. 8:4
Tarkoitan tätä: antakaa Hengen ohjata elämäänne, niin ette toteuta lihanne, oman itsekkään luontonne haluja. 17
5:17
Room. 7:15
1. Piet. 2:11
Liha haluaa toista kuin Henki, Henki toista kuin liha. Ne sotivat toisiaan vastaan, ja siksi te ette tee mitä tahtoisitte. 18
5:18
Room. 8:2
Mutta jos Henki johtaa teitä, ette ole lain alaisia. 19
5:19–21
Room. 13:13+
Lihan aikaansaannokset ovat selvästi nähtävissä. Niitä ovat siveettömyys, saastaisuus, irstaus, 20epäjumalien palveleminen, noituus, vihamielisyys, riidat, kiihkoilu, kiukku, juonittelu, eripuraisuus, lahkolaisuus, 21kateus, juomingit, remuaminen ja muu sellainen. Varoitan teitä, kuten olen jo ennenkin varoittanut: ne, jotka syyllistyvät tällaiseen, eivät saa omakseen Jumalan valtakuntaa.

22

5:22
Ef. 5:9
Kol. 3:12
Hengen hedelmää taas ovat rakkaus, ilo, rauha, kärsivällisyys, ystävällisyys, hyvyys, uskollisuus, 23
5:23
1. Tim. 1:9
lempeys ja itsehillintä. Näitä vastaan ei ole laki. 24
5:24
Room. 6:6+
Ne, jotka ovat Jeesuksen Kristuksen omia, ovat ristiinnaulinneet vanhan luontonsa himoineen ja haluineen. 25
5:25
Room. 8:12
Jos me elämme Hengen varassa, meidän on myös seurattava Hengen johdatusta. 26
5:26
Room. 12:10+
Emme saa tavoitella turhaa kunniaa emmekä ärsyttää ja kadehtia toisiamme.