Raamattu 1992 (KR92)
1

Kyyros antaa luvan temppelin rakentamiseen

11

1:1–4
2. Aik. 36:22,23
1:1
Jer. 25:12,29:10
Persian kuninkaan Kyyroksen ensimmäisenä hallitusvuotena Herra toteutti sanansa, jonka profeetta Jeremia oli julistanut. Hän johdatti Kyyroksen kuuluttamaan kaikkialla valtakunnassaan sekä suullisesti että kirjallisesti: 2
1:2
Jes. 44:28
»Näin sanoo Kyyros, Persian kuningas: Herra, taivaan Jumala, on antanut minulle kaikki maan valtakunnat. Hän on nyt käskenyt minun rakentaa itselleen temppelin Juudan Jerusalemiin. 3
1:3
Ps. 76:3
Kaikkien teidän, jotka kuulutte hänen kansaansa, tulee lähteä Juudan Jerusalemiin rakentamaan Herran, Israelin Jumalan, temppeliä. Olkoon teidän Jumalanne teidän kanssanne! Herra on Jumala, jonka asuinsija on Jerusalem. 4Kaikkialla, missä tämän kansan jäseniä yhä elää muukalaisina, tulee paikkakunnan asukkaiden antaa heille mukaan hopeaa ja kultaa ja tavaraa ja karjaa sekä muita lahjoja Jerusalemiin rakennettavaa Herran temppeliä varten.»

5Matkaan varustautuivat Juudan ja Benjaminin sukukuntien päämiehet sekä papit ja leeviläiset, kaikki, joissa Jumala oli herättänyt halun lähteä rakentamaan Jerusalemiin Herran temppeliä. 6Ympäristön asukkaat antoivat heille hopeaa ja kultaa, tavaraa, karjaa ja kalleuksia, ja vielä muutakin heille lahjoitettiin.

7

1:7
2. Kun. 24:13+
Persian kuningas Kyyros käski kantaa esiin Herran temppelin esineet, jotka Nebukadnessar oli tuonut mukanaan Jerusalemista ja asettanut oman jumalansa temppeliin. 8Kuningas antoi ne aarteidenvartija Mitredatille, ja tämä teki niistä luettelon Sesbassarille, Juudan ruhtinaalle. 9Esineitä oli seuraavat määrät: kultaisia uhrimaljoja kolmekymmentä, hopeisia uhrimaljoja tuhat, muita uhriastioita kaksikymmentäyhdeksän, 10kultaisia pikareja kolmekymmentä, hopeisia pikareja neljäsataakymmenen ja muita astioita tuhat. 11Kulta- ja hopeaesineitä oli yhteensä viisituhatta neljäsataa. Ne kaikki Sesbassar toi mukanaan, kun pakkosiirtolaiset palasivat Babyloniasta Jerusalemiin.

2

Kotiin palanneiden luettelo

21

2:1–70
Neh. 7:6–72
2:1–58
Esra 8:1–20
Nämä ovat ne Juudan maakunnan miehet, jotka Babylonian kuningas Nebukadnessar oli vienyt pakkosiirtolaisuuteen ja jotka nyt lähtivät matkalle takaisin Jerusalemiin ja Juudaan, kukin omaan kaupunkiinsa. 2Heitä johtivat Serubbabel, Jesua, Nehemia, Seraja, Reelaja, Mordokai, Bilsan, Mispar, Bigvai, Rehum ja Baana.

Näiden israelilaisten lukumäärä oli: 3Pareosin sukua 2172, 4Sefatjan sukua 372, 5Arahin sukua 775, 6Pahat-Moabin sukua, Jesuan ja Joabin jälkeläisiä, 2812, 7Elamin sukua 1254, 8Sattun sukua 945, 9Sakkain sukua 760, 10Banin sukua 642, 11Bebain sukua 623, 12Asgadin sukua 1222, 13Adonikamin sukua 666, 14Bigvain sukua 2056, 15Adinin sukua 454, 16Aterin sukua, Hiskian jälkeläisiä, 98, 17Besain sukua 323, 18Joran sukua 112, 19Hasumin sukua 223, 20Gibbarin sukua 9.

21Betlehemiläisiä oli 123, 22netofalaisia 56, 23anatotilaisia 128, 24asmavetilaisia 42, 25kirjat-jearimilaisia, kefiralaisia ja beerotilaisia 743, 26ramalaisia ja gebalaisia 621, 27mikmasilaisia 122, 28beteliläisiä ja ailaisia 223, 29nebolaisia 52.

30Magbisin sukua oli 156, 31Elamin, sen toisen, sukua 1254, 32Harimin sukua 320.

33Lodilaisia, hadidilaisia ja onolaisia oli 725, 34jerikolaisia 345, 35senaalaisia 3630.

36Pappeja oli: Jedajan sukua, Jesuan jälkeläisiä, 973, 37Immerin sukua 1052, 38Pashurin sukua 1247, 39Harimin sukua 1017.

40Leeviläisiä oli: Jesuan sukua, Kadmielin, Binnuin ja Hodavjan jälkeläisiä, 74.

41Laulajia oli: Asafin sukua 128.

42Portinvartijoita oli: Sallumin, Aterin, Talmonin, Akkubin, Hatitan ja Sobain sukua yhteensä 139.

43Temppelipalvelijoita oli: Sihan, Hasufan, Tabbaotin, 44Kerosin, Siahan, Padonin, 45Lebanan, Hagaban, Akkubin, 46Hagabin, Salmain, Hananin, 47Giddelin, Gaharin, Reajan, 48Resinin, Nekodan, Gassamin, 49Ussan, Paseahin, Besain, 50Asnan, maonilaisten, nafusilaisten, 51Bakbukin, Hakufan, Harhurin, 52Baslutin, Mehidan, Harsan, 53Barkosin, Siseran, Temahin, 54Nesiahin ja Hatifan suvut.

55Salomon palvelijoiden jälkeläisiä oli: Sotain, Soferetin, Perudan, 56Jaelan, Darkonin, Giddelin, 57Sefatjan, Hattilin, Pokeret-Sebaimin ja Amin suvut.

58Temppelipalvelijoita ja Salomon palvelijoiden jälkeläisiä oli yhteensä 392.

59Seuraavat Tel-Melahista, Tel-Harsasta, Kerub-Addanista ja Immeristä lähteneet eivät pystyneet osoittamaan, että he ja heidän sukunsa olivat israelilaisia: 60Delajan, Tobian ja Nekodan jälkeläiset, yhteensä 652. 61

2:61
2. Sam. 19:32
Joukossa oli myös pappeja, nimittäin Hobajan, Kosin ja Barsillain jälkeläiset; Barsillai oli ottanut vaimokseen gileadilaisen Barsillain tyttären, ja häntä nimitettiin vaimonsa suvun mukaan. 62Nämä etsivät sukuluetteloista merkintää itsestään, mutta sitä ei löytynyt, ja sen vuoksi heidät katsottiin pappeuteen kelpaamattomiksi. 63
2:63
3. Moos. 6:112. Moos. 28:30+
Käskynhaltija kielsi heitä nauttimasta pyhiä uhreja, kunnes ilmaantuisi pappi, joka voisi ratkaista asian urimilla ja tummimilla2:63 Urim ja tummim olivat arpomisvälineitä, joiden avulla tiedusteltiin Jumalan vastausta (vrt. 2. Moos. 28:15)..

64Lähtijöitä oli kaikkiaan 42 360 henkeä. 65Lisäksi tulivat orjat ja orjattaret, joita oli 7337. Laulajia, miehiä ja naisia, oli 200. 66Tällä joukolla oli hevosia 736, muuleja 245, 67kameleja 435 ja aaseja 6720.

68Tullessaan Jerusalemiin Herran temppelin paikalle monet sukujen päämiehet antoivat lahjoja temppeliä varten, jotta se voitaisiin pystyttää uudelleen entiselle paikalleen. 69He antoivat rakentamista varten niin paljon kuin pystyivät, yhteensä 61 000 kultadrakmaa2:69 Drakma on kreikkalainen raha, joka tunnettiin Palestiinan alueella Aikakirjojen syntyaikana. Tässä sitä on käytetty persialaisaikaan sovellettuna ilmaisemaan kullan määrää. Persialainen kultaraha oli dareikki (vrt. Esra 8:27)., 5000 hopeaminaa ja 100 papinpukua. 70Sitten papit, leeviläiset ja osa kansaa asettuivat asumaan Jerusalemiin, mutta laulajat, portinvartijat ja temppelipalvelijat menivät omiin kaupunkeihinsa, samoin muut israelilaiset omiinsa.