Raamattu 1992 (KR92)
1

Kyyros antaa luvan temppelin rakentamiseen

11

1:1–4
2. Aik. 36:22 - 23
1:1
Jer. 25:12 - 29:10
Persian kuninkaan Kyyroksen ensimmäisenä hallitusvuotena Herra toteutti sanansa, jonka profeetta Jeremia oli julistanut. Hän johdatti Kyyroksen kuuluttamaan kaikkialla valtakunnassaan sekä suullisesti että kirjallisesti: 2
1:2
Jes. 44:28
»Näin sanoo Kyyros, Persian kuningas: Herra, taivaan Jumala, on antanut minulle kaikki maan valtakunnat. Hän on nyt käskenyt minun rakentaa itselleen temppelin Juudan Jerusalemiin. 3
1:3
Ps. 76:3
Kaikkien teidän, jotka kuulutte hänen kansaansa, tulee lähteä Juudan Jerusalemiin rakentamaan Herran, Israelin Jumalan, temppeliä. Olkoon teidän Jumalanne teidän kanssanne! Herra on Jumala, jonka asuinsija on Jerusalem. 4 Kaikkialla, missä tämän kansan jäseniä yhä elää muukalaisina, tulee paikkakunnan asukkaiden antaa heille mukaan hopeaa ja kultaa ja tavaraa ja karjaa sekä muita lahjoja Jerusalemiin rakennettavaa Herran temppeliä varten.»

5 Matkaan varustautuivat Juudan ja Benjaminin sukukuntien päämiehet sekä papit ja leeviläiset, kaikki, joissa Jumala oli herättänyt halun lähteä rakentamaan Jerusalemiin Herran temppeliä. 6 Ympäristön asukkaat antoivat heille hopeaa ja kultaa, tavaraa, karjaa ja kalleuksia, ja vielä muutakin heille lahjoitettiin.

7

1:7
2. Kun. 24:13
Persian kuningas Kyyros käski kantaa esiin Herran temppelin esineet, jotka Nebukadnessar oli tuonut mukanaan Jerusalemista ja asettanut oman jumalansa temppeliin. 8 Kuningas antoi ne aarteidenvartija Mitredatille, ja tämä teki niistä luettelon Sesbassarille, Juudan ruhtinaalle. 9 Esineitä oli seuraavat määrät: kultaisia uhrimaljoja kolmekymmentä, hopeisia uhrimaljoja tuhat, muita uhriastioita kaksikymmentäyhdeksän, 10 kultaisia pikareja kolmekymmentä, hopeisia pikareja neljäsataakymmenen ja muita astioita tuhat. 11 Kulta- ja hopeaesineitä oli yhteensä viisituhatta neljäsataa. Ne kaikki Sesbassar toi mukanaan, kun pakkosiirtolaiset palasivat Babyloniasta Jerusalemiin.

2

Kotiin palanneiden luettelo

21

2:1–70
Neh. 7:6–72
2:1–58
Esra 8:1–20
Nämä ovat ne Juudan maakunnan miehet, jotka Babylonian kuningas Nebukadnessar oli vienyt pakkosiirtolaisuuteen ja jotka nyt lähtivät matkalle takaisin Jerusalemiin ja Juudaan, kukin omaan kaupunkiinsa. 2 Heitä johtivat Serubbabel, Jesua, Nehemia, Seraja, Reelaja, Mordokai, Bilsan, Mispar, Bigvai, Rehum ja Baana.

Näiden israelilaisten lukumäärä oli: 3 Pareosin sukua 2172, 4 Sefatjan sukua 372, 5 Arahin sukua 775, 6 Pahat-Moabin sukua, Jesuan ja Joabin jälkeläisiä, 2812, 7 Elamin sukua 1254, 8 Sattun sukua 945, 9 Sakkain sukua 760, 10 Banin sukua 642, 11 Bebain sukua 623, 12 Asgadin sukua 1222, 13 Adonikamin sukua 666, 14 Bigvain sukua 2056, 15 Adinin sukua 454, 16 Aterin sukua, Hiskian jälkeläisiä, 98, 17 Besain sukua 323, 18 Joran sukua 112, 19 Hasumin sukua 223, 20 Gibbarin sukua 9.

21 Betlehemiläisiä oli 123, 22 netofalaisia 56, 23 anatotilaisia 128, 24 asmavetilaisia 42, 25 kirjat-jearimilaisia, kefiralaisia ja beerotilaisia 743, 26 ramalaisia ja gebalaisia 621, 27 mikmasilaisia 122, 28 beteliläisiä ja ailaisia 223, 29 nebolaisia 52.

30 Magbisin sukua oli 156, 31 Elamin, sen toisen, sukua 1254, 32 Harimin sukua 320.

33 Lodilaisia, hadidilaisia ja onolaisia oli 725, 34 jerikolaisia 345, 35 senaalaisia 3630.

36 Pappeja oli: Jedajan sukua, Jesuan jälkeläisiä, 973, 37 Immerin sukua 1052, 38 Pashurin sukua 1247, 39 Harimin sukua 1017.

40 Leeviläisiä oli: Jesuan sukua, Kadmielin, Binnuin ja Hodavjan jälkeläisiä, 74.

41 Laulajia oli: Asafin sukua 128.

42 Portinvartijoita oli: Sallumin, Aterin, Talmonin, Akkubin, Hatitan ja Sobain sukua yhteensä 139.

43 Temppelipalvelijoita oli: Sihan, Hasufan, Tabbaotin, 44 Kerosin, Siahan, Padonin, 45 Lebanan, Hagaban, Akkubin, 46 Hagabin, Salmain, Hananin, 47 Giddelin, Gaharin, Reajan, 48 Resinin, Nekodan, Gassamin, 49 Ussan, Paseahin, Besain, 50 Asnan, maonilaisten, nafusilaisten, 51 Bakbukin, Hakufan, Harhurin, 52 Baslutin, Mehidan, Harsan, 53 Barkosin, Siseran, Temahin, 54 Nesiahin ja Hatifan suvut.

55 Salomon palvelijoiden jälkeläisiä oli: Sotain, Soferetin, Perudan, 56 Jaelan, Darkonin, Giddelin, 57 Sefatjan, Hattilin, Pokeret-Sebaimin ja Amin suvut.

58 Temppelipalvelijoita ja Salomon palvelijoiden jälkeläisiä oli yhteensä 392.

59 Seuraavat Tel-Melahista, Tel-Harsasta, Kerub-Addanista ja Immeristä lähteneet eivät pystyneet osoittamaan, että he ja heidän sukunsa olivat israelilaisia: 60 Delajan, Tobian ja Nekodan jälkeläiset, yhteensä 652. 61

2:61
2. Sam. 19:32
Joukossa oli myös pappeja, nimittäin Hobajan, Kosin ja Barsillain jälkeläiset; Barsillai oli ottanut vaimokseen gileadilaisen Barsillain tyttären, ja häntä nimitettiin vaimonsa suvun mukaan. 62 Nämä etsivät sukuluetteloista merkintää itsestään, mutta sitä ei löytynyt, ja sen vuoksi heidät katsottiin pappeuteen kelpaamattomiksi. 63
2:63
3. Moos. 6:112. Moos. 28:30
Käskynhaltija kielsi heitä nauttimasta pyhiä uhreja, kunnes ilmaantuisi pappi, joka voisi ratkaista asian urimilla ja tummimilla 2:63 Urim ja tummim olivat arpomisvälineitä, joiden avulla tiedusteltiin Jumalan vastausta (vrt. 2. Moos. 28:15). .

64 Lähtijöitä oli kaikkiaan 42 360 henkeä. 65 Lisäksi tulivat orjat ja orjattaret, joita oli 7337. Laulajia, miehiä ja naisia, oli 200. 66 Tällä joukolla oli hevosia 736, muuleja 245, 67 kameleja 435 ja aaseja 6720.

68 Tullessaan Jerusalemiin Herran temppelin paikalle monet sukujen päämiehet antoivat lahjoja temppeliä varten, jotta se voitaisiin pystyttää uudelleen entiselle paikalleen. 69 He antoivat rakentamista varten niin paljon kuin pystyivät, yhteensä 61 000 kultadrakmaa 2:69 Drakma on kreikkalainen raha, joka tunnettiin Palestiinan alueella Aikakirjojen syntyaikana. Tässä sitä on käytetty persialaisaikaan sovellettuna ilmaisemaan kullan määrää. Persialainen kultaraha oli dareikki (vrt. Esra 8:27). , 5000 hopeaminaa ja 100 papinpukua. 70 Sitten papit, leeviläiset ja osa kansaa asettuivat asumaan Jerusalemiin, mutta laulajat, portinvartijat ja temppelipalvelijat menivät omiin kaupunkeihinsa, samoin muut israelilaiset omiinsa.

Jatkamalla sivuston käyttöä hyväksyt sivuston evästekäytännön » Lisää tietoa.[piilota viesti]