Raamattu 1992 (KR92)
29

Pappien vihkiminen virkaansa

291

29:1
3. Moos. 8:2
»Näin sinun tulee pyhittää Aaron ja hänen poikansa minun papeikseni: Ota nuori sonni ja kaksi virheetöntä pässiä, 2happamatonta leipää, öljyyn leivottuja happamattomia kakkuja ja öljyllä voideltuja ohuita happamattomia leipiä, kaikki parhaista vehnäjauhoista leivottuja, 3pane ne samaan koriin ja tuo ne minulle korissa samalla kun tuot sonnin ja pässit. 4
29:4–9
2. Moos. 40:12–15
Kutsu esiin Aaron ja hänen poikansa, vie heidät pyhäkköteltan ovelle ja pese heidät vedellä. 5Ota sitten vaatteet, pue Aaronin ylle paita, kasukan viitta, kasukka ja rintakilpi ja sido kilpi kiinni kasukan vyötärönauhalla. 6Pane turbaani hänen päähänsä ja kiinnitä pyhä otsakoru hänen turbaaniinsa. 7Ota pyhää öljyä, kaada sitä hänen päähänsä ja voitele hänet. 8Tuo sitten esiin myös hänen poikansa ja pue paidat heidän ylleen. 9Sido Aaronin ja hänen poikiensa vyötäisille vyö ja pane heille päähineet päähän. Näin he saavat pappeuden ikuiseksi tehtäväkseen.

»Näin sinun tulee vihkiä Aaron ja hänen poikansa hoitamaan virkaansa: 10Tuo sonni pyhäkköteltan eteen uhriksi, ja Aaron ja hänen poikansa pankoot kätensä sen pään päälle. 11Teurasta sonni Herran edessä pyhäkköteltan ovella, 12ota sen verta, sivele sitä sormillasi alttarinsarviin ja kaada loput verestä alttarin juurelle. 13

29:13
3. Moos. 3:3–5
Ota sisälmyksiä peittävä rasva, maksan takalohko, munuaiset ja niiden ympärillä oleva rasva ja polta ne uhrina alttarilla. 14
29:14
3. Moos. 4:11,12
Hepr. 13:11
Mutta sonnin liha, nahka ja sen mahan sisältö sinun tulee polttaa tulessa leirin ulkopuolella; se on syntien sovitusuhri.

15»Ota sitten toinen pässi, ja Aaron ja hänen poikansa pankoot kätensä sen pään päälle. 16Teurasta pässi ja vihmo sen veri joka puolelle alttaria. 17Paloittele pässi, pese sen sisälmykset ja koivet ja pane ne pään ja ruhonkappaleiden päälle. 18Polta koko pässi uhrina alttarilla; se on polttouhri Herralle, mieluisasti tuoksuva, Herralle kuuluva tuliuhri.

19»Ota myös toinen pässi, ja Aaron ja hänen poikansa pankoot kätensä sen pään päälle. 20Teurasta pässi, ota sen verta, sivele sitä Aaronin ja hänen poikiensa oikeaan korvannipukkaan, oikeaan peukaloon ja oikeaan isoonvarpaaseen ja vihmo loput verestä joka puolelle alttaria. 21Ota verta alttarilta sekä pyhää öljyä ja pirskota sitä Aaronin ja hänen poikiensa päälle sekä heidän vaatteidensa päälle. Niin hän ja hänen poikansa samoin kuin heidän vaatteensa tulevat pyhiksi.

22»Ota virkaanvihkimisessä uhrattavasta pässistä sen rasva, rasvahäntä ja sisälmyksiä peittävä rasva, maksan takalohko, munuaiset ja niiden ympärillä oleva rasva sekä oikea reisi. 23Ota myös yksi leipä, yksi öljyyn leivottu uhrikakku ja yksi ohut leipä Herran eteen asetetusta happamattomien leipien korista. 24

29:24
3. Moos. 7:30
4. Moos. 6:20
Anna ne kaikki Aaronille ja hänen pojilleen. Heidän tulee heiluttaa niitä edestakaisin ja sillä tavoin omistaa ne tarjousuhrina Herralle. 25Ota ne sitten heiltä ja polta ne alttarilla yhdessä polttouhrin kanssa. Se on Herralle mieluisa tuoksu, Herralle kuuluva tuliuhri. 26Ota sitten rintapala Aaronin vihkimyspässistä ja omista se tarjousuhrina Herralle. Se osa jääköön sinulle. 27
29:27,28
3. Moos. 7:31,32
5. Moos. 18:3
Näin sinä pyhität Aaronin ja hänen poikiensa vihkimyspässistä otetun rintapalan, joka on omistettu tarjousuhrina Herralle, sekä uhrilahjaksi annetun reiden. 28Olkoon Aaronin ja hänen poikiensa ikuisena oikeutena saada nämä palat israelilaisilta itselleen. Ne ovat uhrilahja, papeille kuuluva anti, jonka israelilaiset erottavat yhteysuhreistaan, ja samalla se on uhrilahja Herralle.

29»Aaronin pyhät vaatteet siirtykööt hänen pojilleen sukupolvesta toiseen, ja aina kun joku heistä voidellaan ja vihitään virkaan, hänellä tulee olla yllään nämä vaatteet. 30Seitsemäntenä päivänä pukeutukoon niihin se hänen poikansa, josta tulee pappi hänen jälkeensä ja joka saa astua pyhäkkötelttaan suorittamaan palvelusta.

31»Ota vihkimyspässi ja keitä loput sen lihoista pyhällä alueella. 32Aaron ja hänen poikansa syökööt pässin lihan ja korissa olevat leivät pyhäkköteltan oven luona. 33Heidän tulee syödä kaikki, mikä käytettiin heidän syntiensä sovittamiseen, kun heidät vihittiin ja pyhitettiin virkaansa. Mutta kukaan ulkopuolinen ei saa syödä niitä, sillä ne ovat pyhiä ruokia. 34Jos vihkimyslihasta ja leivistä jää jotakin jäljelle aamuksi, on ruoantähteet poltettava tulessa. Niitä ei saa syödä, sillä ne ovat pyhiä ruokia.

35»Tee Aaronille ja hänen pojilleen niin kuin olen sinua käskenyt. Heidän virkaanvihkimisensä kestäköön seitsemän päivää. 36Uhraa joka päivä nuori sonni syntien sovitukseksi. Kun toimitat sovitusuhrin alttarilla, suorita alttarin puhdistusmenot ja pyhitä alttari voitelemalla se pyhällä öljyllä. 37Seitsemänä päivänä suorita alttarin puhdistusmenot ja pyhitä se. Näin alttarista tulee erityisen pyhä, ja kaikkea, mikä koskettaa alttaria, Herran pyhyys uhkaa kuolemalla.

Päivittäinen uhri

38

29:38,39
4. Moos. 28:3,4
»Sinun tulee joka päivä uhrata alttarilla kaksi vuoden ikäistä urospuolista karitsaa. 39Uhraa toinen karitsa aamulla ja toinen iltahämärissä. 40Uhraa aamulla karitsan lisäksi kymmenesosa eefa-mittaa parhaita vehnäjauhoja, joihin on sekoitettu neljännes hin-mittaa oliiveista survottua öljyä, ja vuodata juomauhrina neljännes hin-mittaa viiniä. 41Uhraa iltahämärissä toinen karitsa mieluisasti tuoksuvana tuliuhrina Herralle ja toimita sen kanssa samanlainen ruoka- ja juomauhri kuin aamullakin. 42
29:42
2. Moos. 25:22
Uhratkaa nämä polttouhrit säännöllisesti sukupolvesta toiseen Herran edessä pyhäkköteltan ovella, siellä missä saatte kohdata minut ja missä minä puhun sinulle. 43
29:43
2. Moos. 40:34,35
Siellä israelilaiset saavat kohdata minut, ja minun kirkkauteni tekee siitä paikasta pyhän. 44Minä teen pyhäksi pyhäkköteltan ja alttarin ja pyhitän Aaronin ja hänen poikansa palvelemaan minua pappeina. 45
29:45
Ilm. 21:3
29:45,46
3. Moos. 26:11–13
Minä asun israelilaisten keskellä ja olen heidän Jumalansa, 46ja he tietävät, että minä olen Herra, heidän Jumalansa, joka toin heidät pois Egyptistä asuakseni heidän keskellään. Minä olen Herra, heidän Jumalansa.

30

Suitsutusalttari

301

30:1
2. Moos. 37:25
»Tee akasiapuusta alttari suitsutuksen polttamista varten. 2Se olkoon nelikulmainen, sivuiltaan kyynärän mittainen ja kaksi kyynärää korkea, ja alttarinsarvet olkoot alttarin kanssa samaa kappaletta. 3Päällystä alttari puhtaalla kullalla, sekä päällyslevy että kaikki sivut, samoin alttarinsarvet, ja ympäröi alttari kultareunuksella. 4Kiinnitä alttarin kahdelle vastakkaiselle sivulle kultareunuksen alapuolelle kaksi kultarengasta kummallekin puolen; ne olkoot kantotankojen pidikkeinä, niin että alttaria voidaan kantaa. 5Tee kantotangot akasiapuusta ja päällystä nekin kullalla. 6
30:6
2. Moos. 25:22
Aseta suitsutusalttari liitonarkkua ja sen kansilevyä suojaavan väliverhon etupuolelle, pyhäkköteltan sen osan eteen, jossa sinä saat kohdata minut. 7Tällä alttarilla Aaron polttakoon hyväntuoksuisia suitsukkeita. Niitä hän polttakoon joka aamu pannessaan lamppuja kuntoon, 8ja samoin iltahämärissä nostaessaan lamput paikoilleen palamaan. Näin on Herran edessä aina uhrattava suitsutusuhri sukupolvesta toiseen. 9
30:9
3. Moos. 10:1,2
Älkää tuoko tälle alttarille mitään väärää suitsuketta, älkää uhratko sillä polttouhria tai ruokauhria älkääkä vuodattako sen päälle juomauhria. 10
30:10
3. Moos. 16:18,19
Hepr. 9:7
Kerran vuodessa Aaron suorittakoon alttarinsarvien puhdistusmenot; sukupolvesta toiseen alttarinsarvet siveltäköön sovitusuhrin verellä. Näin se on oleva Herran oma, erityisen pyhä alttari.»

Lunastusmaksu pyhäkön tarpeisiin

11Herra sanoi Moosekselle: 12

30:12
4. Moos. 1:2,32. Sam. 24:1
»Kun tarkastat israelilaiset ja lasket heidän soturiensa lukumäärän, heidän tulee samalla antaa Herralle maksu henkensä lunnaiksi, ettei mikään vitsaus kohtaisi heitä tarkastuksen vuoksi. 13Jokainen, joka joutuu mukaan tarkastukseen, maksakoon puoli sekeliä hopeaa punnittuna pyhäkkösekelin painon mukaan – yksi sekeli on kaksikymmentä geraa – ja tämä puoli sekeliä on uhrilahja Herralle. 14Jokainen tarkastukseen joutuva, kaksikymmenvuotias tai sitä vanhempi, maksakoon tämän uhrilahjan Herralle. 15Kun annatte uhrilahjan Herralle henkenne lunnaiksi, älköön rikas antako puolta sekeliä enempää älköönkä köyhä sen vähempää. 16Kerää lunnashopea israelilaisilta ja käytä se pyhäkköteltan jumalanpalveluskuluihin. Se on Herran edessä vakuutena siitä, että teidän henkenne on lunastettu.»

Pronssiallas

17Herra sanoi Moosekselle: 18

30:18
2. Moos. 38:8
»Tee peseytymistä varten pronssinen allas ja sille pronssinen jalusta, sijoita se pyhäkköteltan ja alttarin väliin ja täytä se vedellä. 19Aaron ja hänen poikansa peskööt siinä kätensä ja jalkansa. 20Kun he ovat menossa pyhäkkötelttaan, heidän on ensin peseydyttävä vedellä, etteivät he kuolisi. Myös silloin kun he astuvat alttarin ääreen palvelustoimiinsa polttamaan tuliuhreja Herralle, 21heidän on ensin pestävä kätensä ja jalkansa, etteivät he kuolisi. Tätä määräystä Aaronin ja hänen jälkeläistensä on aina noudatettava sukupolvesta toiseen.»

Pyhä öljy ja suitsutusaineet

22Herra sanoi Moosekselle: 23

30:23
2. Moos. 37:29
»Kokoa hajusteita parasta lajia: viisisataa sekeliä kiteistä mirhaa, tuoksukanelia puolet tästä määrästä eli kaksisataaviisikymmentä sekeliä ja tuoksuruokoa kaksisataaviisikymmentä sekeliä, 24lisäksi kassian kuorta viisisataa sekeliä, kaikki pyhäkkösekelin mukaan punnittuna, sekä hin-mitallinen oliiviöljyä. 25Sekoita niistä pyhää öljyä samalla tavoin kuin voiteentekijät valmistavat tuoksuöljynsä; sellaista tulee pyhän öljyn olla. 26Voitele tällä öljyllä pyhäkköteltta ja liitonarkku, 27pöytä kaikkine varusteineen, lampunjalka kaikkine varusteineen, suitsutusalttari ja 28polttouhrialttari kaikkine välineineen sekä allas jalustoineen. 29Pyhitä ne, niin että ne tulevat erityisen pyhiksi. Kaikkea, mikä niitä koskettaa, Herran pyhyys uhkaa kuolemalla. 30Voitele myös Aaron ja hänen poikansa ja pyhitä heidät palvelemaan minua pappeina. 31Sano israelilaisille: Tämä on Herralle pyhitettyä öljyä sukupolvesta toiseen. 32Älköön sitä vuodatettako kenenkään muun ihmisen päälle älköönkä koskaan tehtäkö muuhun käyttöön öljyä, jolla on sama koostumus. Se on pyhää; pitäkää se siis pyhänä. 33Jos joku sellaisen öljyn sekoittaa tai voitelee sillä asiaankuulumattoman, hänet hävitettäköön kansansa parista.»

34Herra sanoi Moosekselle: »Kokoa hyväntuoksuisia aineita, mastiksipihkaa, kotilonkuorta ja galbaanihartsia, ota näitä tuoksuaineita sekä puhdasta suitsuketta samansuuruiset määrät. 35Tee niistä hyväntuoksuinen suitsukeseos, niin kuin ammattinsa taitaja sen tekee, suolalla jalostettu, puhdas, pyhä. 36Jauha osa siitä hienoksi ja pane sitä arkun eteen pyhäkkötelttaan, jossa saat kohdata minut. Pitäkää tätä suitsuketta erityisen pyhänä. 37Älkää koskaan valmistako muuhun käyttöön suitsuketta, jolla on sama koostumus. Pidä se yksin Herralle pyhitettynä. 38Jos joku tekee sellaista saadakseen itse nauttia sen tuoksusta, hänet hävitettäköön kansansa parista.»

31

Pyhäkköteltan varusteiden valmistajat

311Herra sanoi Moosekselle: 2

31:2
2. Moos. 35:30
1. Aik. 2:20
»Minä olen valinnut Urin pojan Besalelin, Hurin pojanpojan Juudan heimosta, 3ja täyttänyt hänet Jumalan hengellä, niin että hänellä on viisautta ja ymmärrystä, tietoa ja taitoa 4suunnitella ja valmistaa taidokkaita töitä kullasta, hopeasta ja pronssista, 5hioa ja kiinnittää korukiviä, veistää puuta ja tehdä kaikkia taitoa vaativia töitä. 6
31:6
2. Moos. 35:34
Hänen apulaisekseen minä määrään Oholiabin, Ahisamakin pojan Danin heimosta, ja käsityöläisille minä annan taitoa, niin että he pystyvät tekemään kaiken, mitä olen käskenyt sinun valmistaa: 7pyhäkköteltan, liitonarkun ja sen päälle tulevan kansilevyn sekä teltan muut varusteet, 8pöydän varusteineen, puhtaasta kullasta tehtävän lampunjalan varusteineen ja suitsutusalttarin, 9polttouhrialttarin varusteineen ja vesialtaan jalustoineen, 10virkapuvut, pappi Aaronin pyhät vaatteet ja hänen poikiensa papinpuvut, 11pyhän öljyn ja hyväntuoksuisen suitsukkeen pyhäkköä varten. He tekevät kaiken tarkalleen sen ohjeen mukaisesti, jonka olen sinulle antanut.»

Sapattikäsky

12Herra käski Mooseksen vielä sanoa israelilaisille: 13

31:13
2. Moos. 20:8+
»Pitäkää kunniassa sapatti ja määräykset, jotka olen siitä antanut, sillä sapatti on sukupolvesta toiseen oleva merkkinä liitosta, jonka minä olen teidän kanssanne tehnyt. Siitä muistatte, että minä, Herra, olen erottanut teidät omaksi kansakseni. 14
31:14
4. Moos. 15:35
Pitäkää sen vuoksi kunniassa sapatti; sen tulee olla teille pyhä. Sitä, joka sapatin pyhyyttä loukkaa, rangaistakoon kuolemalla. Jokainen, joka tekee sapattina työtä, poistettakoon kansansa keskuudesta. 15
31:15
2. Moos. 23:12
Kuutena päivänä viikossa tehtäköön työtä, mutta seitsemäs päivä on sapatti, Herran pyhä lepopäivä, ja jokaisen, joka tekee työtä seitsemäntenä päivänä, on kuoltava. 16Sukupolvesta toiseen israelilaiset viettäkööt sapattia ja pitäkööt sen kunniassa. Se on heidän ikuinen velvollisuutensa. 17
31:17
1. Moos. 2:2,3
Pysyköön sapatti ikuisesti merkkinä liitosta, jonka olen teidän kanssanne tehnyt, sillä kuutena päivänä minä, Herra, loin taivaan ja maan, mutta seitsemäntenä päivänä en enää tehnyt työtä vaan lepäsin.»

18

31:18
2. Moos. 24:12+
Sanottuaan kaiken tämän Moosekselle Siinainvuorella Jumala antoi hänelle kaksi kivistä liitontaulua, jotka hän oli omalla kädellään kirjoittanut.