Raamattu 1992 (KR92)
19

Jumala ilmestyy Siinainvuorella

191Kun Egyptistä lähdöstä oli kulunut tasan kaksi kuukautta, israelilaiset tulivat Siinain autiomaahan. 2

19:2
4. Moos. 33:15
Refidimistä lähdettyään he tulivat sinne ja jäivät leiriin Siinainvuoren juurelle. 3
19:3
Ap. t. 7:38
Mooses lähti Jumalan luo vuorelle, ja Herra huusi hänelle: »Näin sinun tulee sanoa israelilaisille, Jaakobin jälkeläisille: 4
19:4
5. Moos. 29:1,25. Moos. 32:11
’Te olette itse nähneet, mitä minä tein egyptiläisille ja kuinka olen kotkan siivin kantanut teitä ja tuonut teidät tänne luokseni. 5
19:5
5. Moos. 4:20,7:6
1. Kun. 8:51
Ps. 135:4Ps. 24:1+
Jos te nyt kuuntelette minua ja pidätte minun liittoni, niin te tulette olemaan kansojen joukossa minun oma kansani. Koko maailma on minun, 6
19:6
2. Moos. 22:30
1. Piet. 2:9
Ilm. 1:6
mutta teistä tulee minun pappisvaltakuntani ja pyhä kansani.’ Tämä sinun tulee sanoa israelilaisille.»

7Tultuaan takaisin Mooses kutsui koolle Israelin vanhimmat ja kertoi heille kaiken, mitä Herra oli käskenyt hänen sanoa. 8

19:8
2. Moos. 24:3
5. Moos. 5:27
Ja koko kansa vastasi yhtenä miehenä: »Me teemme kaiken, mitä Herra käskee.» Mooses vei kansan vastauksen Herralle.

9Herra sanoi Moosekselle: »Minä tulen sakean pilven sisällä luoksesi, jotta kansa kuulisi minun puhuvan sinun kanssasi ja siksi uskoisi myös sinua kaikkina aikoina.» Kun Mooses oli kertonut Herralle, mitä kansa oli sanonut, 10Herra sanoi Moosekselle: »Mene kansan luo ja käske kaikkien puhdistautua ja pyhittäytyä tänään ja huomenna sekä pestä viittansa. 11Heidän on oltava valmiina ylihuomiseen mennessä, sillä ylihuomenna Herra astuu kaiken kansan nähden alas Siinainvuorelle. 12Määrää vuoren ympärille raja ja varoita kansaa nousemasta vuorelle tai edes koskemasta sen juureen. Jokaista, joka koskettaa vuorta, rangaistakoon kuolemalla, 13

19:13
Hepr. 12:20
mutta häneen ei saa koskea käsin, vaan hänet on joko kivitettävä, keihästettävä tai ammuttava jousella. Syyllinen ei saa jäädä eloon, olkoon sitten ihminen tai karjaeläin. Vasta kun oinaansarvea on soitettu, kansa saa nousta vuorelle.»

14Mooses laskeutui vuorelta kansan luo. Hän pyhitti ja puhdisti israelilaiset, ja he pesivät myös viittansa. 15Sitten Mooses sanoi kansalle: »Olkaa valmiina ylihuomiseksi. Kukaan älköön koskeko naiseen.»

16Kolmantena päivänä aamun tultua alkoi jyristä ja salamoida. Vuoren yllä lepäsi raskas pilvi ja kuului voimakasta torventoitotusta, ja kansa vapisi pelosta leirissään. 17Mooses vei israelilaiset ulos leiristä Jumalaa vastaan, ja he jäivät vuoren juurelle. 18

19:18
5. Moos. 4:11
Hepr. 12:18
Siinainvuori oli kauttaaltaan savun peitossa, koska Herra laskeutui vuorelle tulessa. Vuori savusi kuin tulinen uuni ja vavahteli ankarasti. 19Torven ääni kasvoi kasvamistaan, Mooses puhui, ja Jumala vastasi hänelle jylisten. 20Kun Herra oli astunut Siinainvuoren huipulle, hän kutsui Mooseksen luokseen, ja Mooses nousi sinne.

21

19:21
1. Moos. 32:31+
Herra sanoi Moosekselle: »Mene alas ja varoita ihmisiä, etteivät he paremmin nähdäkseen tunkeudu rajan yli lähemmäksi Herraa, sillä silloin monet kuolisivat. 22Myös pappien, jotka muuten saavat lähestyä Herraa, täytyy puhdistautua ja pyhittää itsensä, ettei Herra musertaisi heitä.» 23Mooses sanoi Herralle: »Kansa ei rohkene nousta Siinainvuorelle, sillä sinä varoitit meitä ja käskit minua merkitsemään rajan vuoren ympärille ja julistamaan sen pyhäksi vuoreksi.» 24Herra sanoi hänelle: »Mene alas ja palaa tänne Aaron mukanasi. Mutta papit ja kansa älkööt tulko Herran luo, ettei hän musertaisi heitä.» 25Mooses meni alas kertomaan tämän israelilaisille.

20

Kymmenen käskyn laki

201Niin Jumala puhui kaiken tämän:

2

20:2–17
5. Moos. 5:6–21
20:2,3
Ps. 81:10,11
Hoos. 13:4
»Minä olen Herra, sinun Jumalasi, joka johdatin sinut pois Egyptistä, orjuuden maasta.

3»Sinulla ei saa olla muita jumalia.

4

20:4
2. Moos. 34:17
3. Moos. 26:1
5. Moos. 4:16
Room. 1:23
»Älä tee itsellesi patsasta äläkä muutakaan jumalankuvaa, älä siitä, mikä on ylhäällä taivaalla, älä siitä, mikä on alhaalla maan päällä, äläkä siitä, mikä on vesissä maan alla. 5
20:5,6
2. Moos. 34:7
4. Moos. 14:18
5. Moos. 5:9,10
Jer. 32:18
20:5
2. Moos. 34:14
5. Moos. 4:24
Joos. 24:19
Nah. 1:2
Älä kumarra äläkä palvele niitä, sillä minä, Herra, sinun Jumalasi, olen kiivas Jumala. Aina kolmanteen ja neljänteen polveen minä panen lapset vastaamaan isiensä pahoista teoista, vaadin tilille ne, jotka vihaavat minua. 6
20:6
5. Moos. 7:9
Ps. 103:17,18
Mutta polvesta polveen minä osoitan armoni niille tuhansille, jotka rakastavat minua ja noudattavat minun käskyjäni.

7

20:7
3. Moos. 19:12,24:16
»Älä käytä väärin Herran, Jumalasi, nimeä, sillä Herra ei jätä rankaisematta sitä, joka käyttää väärin hänen nimeään.20:7 Sananmukaisesti: »Älä käytä Herran, Jumalasi, nimeä petokseen, sillä Herra ei jätä rankaisematta sitä, joka käyttää hänen nimeään petokseen.» Osassa myöhempää perinnettä käskyn on katsottu kieltävän Jumalan nimen turhan tai halventavan käytön. Alun perin kielto koski kuitenkin väärää valaa (vrt. Matt. 5:33).

8

20:8
2. Moos. 23:12,31:13,34:21,35:2
5. Moos. 5:12
»Muista pyhittää lepopäivä. 9Kuutena päivänä tee työtä ja hoida kaikkia tehtäviäsi, 10mutta seitsemäs päivä on Herran, sinun Jumalasi, sapatti. Silloin et saa tehdä mitään työtä, et sinä eikä sinun poikasi eikä tyttäresi, orjasi eikä orjattaresi, ei juhtasi eikä yksikään muukalainen, joka asuu kaupungissasi. 11
20:11
1. Moos. 2:2,3
Sillä kuutena päivänä Herra teki taivaan ja maan ja meren ja kaiken, mitä niissä on, mutta seitsemännen päivän hän lepäsi. Sen vuoksi Herra siunasi lepopäivän ja pyhitti sen.

12

20:12
Sir. 3:1,2
Mark. 7:10
Ef. 6:2,3
»Kunnioita isääsi ja äitiäsi, että saisit elää kauan siinä maassa, jonka Herra, sinun Jumalasi, sinulle antaa.

13

20:13
2. Moos. 21:12
Matt. 5:21,22
»Älä tapa.

14

20:14
3. Moos. 20:10
Matt. 5:27,28
Hepr. 13:4
»Älä tee aviorikosta.

15

20:15
2. Moos. 21:16
5. Moos. 24:7
»Älä varasta.

16

20:16
Sananl. 19:5
»Älä todista valheellisesti toista ihmistä vastaan.

17

20:17
Room. 7:7
»Älä tavoittele toisen taloa. Älä tavoittele hänen vaimoaan, älä orjaa tai orjatarta, älä hänen härkäänsä, älä hänen aasiaan äläkä mitään, mikä on hänen.»

18Koko kansa oli todistamassa jylinää ja leimahtelua. Se kuuli, miten torvi soi, ja näki, miten vuori savusi. Ihmiset vapisivat tämän nähdessään ja pysyttelivät loitolla. 19

20:19
5. Moos. 5:25
He sanoivat Moosekselle: »Puhu sinä meille, me kuuntelemme. Mutta Jumala älköön puhuko meidän kanssamme, se on meille kuolemaksi.» 20Mooses vastasi kansalle: »Älkää pelätkö. Jumala on tullut tänne pannakseen teidät koetukselle ja herättääkseen teissä pelon ja kunnioituksen häntä kohtaan, ettette enää tekisi syntiä.»

21Niin kansa pysytteli loitolla, mutta Mooses lähestyi tummaa pilveä, jossa Jumala oli.

22Herra sanoi Moosekselle:

»Sinun tulee sanoa israelilaisille: Te itse näitte, että minä puhuin teille ylhäältä taivaasta. 23Älkää asettako mitään minun rinnalleni, älkää tehkö itsellenne jumalia hopeasta tai kullasta. 24Rakentakaa maa-alttari minua varten ja uhratkaa sillä polttouhrinne ja yhteysuhrinne, lampaanne ja nautanne. Paikassa, jonka pyhitän omalle nimelleni, minä tulen luoksenne ja siunaan teitä. 25

20:25
5. Moos. 27:5,6
Joos. 8:31
Mutta jos teette minulle kivialttarin, älkää tehkö sitä hakatuista kivistä, sillä jos käsittelette kiveä teräaseella, teette sen epäpyhäksi. 26
20:26
2. Moos. 28:42,43
Älkääkä tehkö minun alttarilleni portaita, ettei niitä noustessanne häpynne paljastuisi.

21

Orjia koskevia lakeja

211»Nämä ovat ne säädökset, jotka sinun tulee asettaa israelilaisille: 2

21:2
3. Moos. 25:41
Jer. 34:14
Kun ostat heprealaisen orjan, hänen on oltava orjana kuusi vuotta. Seitsemäntenä vuotena hänet on päästettävä vapaaksi maksutta. 3Jos hän on tullut yksinään, hän saakoon myös lähteä yksinään. Mutta jos hänellä jo tullessaan oli vaimo, vaimo saakoon lähteä hänen mukanaan. 4Jos hänen isäntänsä on antanut hänelle vaimon ja vaimo on synnyttänyt hänelle poikia tai tyttäriä, on vaimon ja lasten jäätävä isännälle, ja mies pääsköön vapaaksi yksinään. 5Mutta jos orja vakuuttaa: ’Minä rakastan isäntääni, vaimoani ja lapsiani enkä halua vapaaksi’, 6
21:6
5. Moos. 15:17
niin isäntä vieköön hänet Jumalan eteen ja asettakoon hänet sitten ovea tai ovenpieltä vasten ja lävistäköön hänen korvalehtensä naskalilla, ja hän jääköön ainiaaksi isäntänsä orjaksi.

7»Jos joku myy tyttärensä orjattareksi, tyttö ei pääse vapaaksi niin kuin miesorjat. 8Jos isäntä ei pidä orjattaresta, jonka on luvannut ottaa itselleen, hänen on sallittava, että orjatar ostetaan jälleen vapaaksi. Toisen kansan jäsenelle hänellä ei ole oikeutta myydä tyttöä, jos hän on rikkonut antamansa lupauksen. 9Jos hän taas määrää tytön pojalleen, tyttöä on kohdeltava kuin vapaan miehen tytärtä. 10Jos isäntä ottaa toisen vaimon, hän ei saa vähentää ensimmäisen ruokaa, vaatetusta eikä aviollisia oikeuksia. 11Mutta ellei mies täytä velvollisuuttaan näissä kolmessa asiassa, vaimo pääsköön lähtemään ilman korvausta.

Henkirikoksia ja ruumiinvammoja koskevia lakeja

12

21:12
1. Moos. 9:6+
»Jos joku vahingoittaa toista, niin että tämä kuolee, häntä rangaistakoon kuolemalla. 13
21:13
4. Moos. 35:11
5. Moos. 4:42,19:4
Joos. 20:3
Mutta ellei hän tehnyt sitä tahallaan, vaan Jumala antoi sen tapahtua hänen kätensä kautta, hän voi paeta paikkaan, jonka minä osoitan. 14
21:14
1. Kun. 2:31
Mutta jos joku tekee niin pahasti, että salakavalasti murhaa toisen ihmisen, hänet on minun alttarinikin äärestä haettava surmattavaksi. 15
21:15
Sananl. 19:26
Jos joku lyö isäänsä tai äitiään, häntä rangaistakoon kuolemalla. 16
21:16
5. Moos. 24:7
1. Tim. 1:10
Jos joku syyllistyy ihmisryöstöön, häntä rangaistakoon kuolemalla katsomatta siihen, myykö hän ryöstetyn vai löydetäänkö tämä hänen hallustaan. 17
21:17
3. Moos. 20:9
5. Moos. 27:16
Sananl. 20:20
Mark. 7:10
Jos joku kiroaa isäänsä tai äitiään, häntä rangaistakoon kuolemalla.

18»Jos joku riidellessään lyö toista kivellä tai lapiolla, niin että tämä joutuu vuoteenomaksi mutta ei kuole 19vaan toipuu ja pystyy liikkumaan ulkosalla kepin varassa, niin lyöjää älköön rangaistako. Hänen tulee silti maksaa toiselle korvaus sairauden ajalta ja huolehtia hänen parantumisestaan. 20Jos joku lyö orjaansa tai orjatartaan kepillä ja tämä kuolee siihen paikkaan, lyöjä on ansainnut rangaistuksen. 21Mutta jos orja pysyy hengissä päivän tai kaksi, isäntää älköön rangaistako; onhan orja hänen omaisuuttaan. 22Jos ihmiset tappelevat keskenään ja samalla töytäisevät raskaana olevaa naista, niin että hän saa keskenmenon mutta hänelle ei aiheudu muuta vahinkoa, lyöjä maksakoon sakkoa sen mukaan, mitä naisen aviomies vaatii tai miten asia oikeudessa ratkaistaan. 23Mutta jos muuta vahinkoa tapahtuu, annettakoon henki hengestä, 24

21:24
3. Moos. 24:20
5. Moos. 19:21
Matt. 5:38
silmä silmästä, hammas hampaasta, käsi kädestä, jalka jalasta, 25palovamma palovammasta, haava haavasta, ruhje ruhjeesta. 26Jos joku lyö orjaltaan tai orjattareltaan silmän sokeaksi, hän päästäköön tämän vapauteen hyvitykseksi silmästä. 27Jos hän lyö orjaltaan tai orjattareltaan hampaan suusta, hän päästäköön tämän vapauteen hyvitykseksi hampaasta.

Omistajan vastuu

28»Jos härkä puskee miehen tai naisen kuoliaaksi, härkä kivitettäköön hengiltä älköönkä sen lihaa syötäkö, mutta eläimen omistaja pysyy syyttömänä. 29

21:29
1. Moos. 9:5
Mutta jos härkä on jo entuudestaan tunnettu vihaiseksi ja puskijaksi eikä sen omistaja ole varoituksista huolimatta estänyt sitä karkaamasta ja jos härkä sitten surmaa miehen tai naisen, se kivitettäköön ja myös sen omistaja surmattakoon. 30Jos kuitenkin katsotaan kohtuulliseksi, että hän henkensä lunnaiksi maksaa hyvitysmaksun, hänen on annettava niin paljon kuin hänen maksettavakseen määrätään. 31Jos härkä puskee kuoliaaksi vapaan miehen pojan tai tyttären, olkoon laki sama. 32Jos härkä puskee kuoliaaksi orjan tai orjattaren, omistaja maksakoon orjan isännälle kolmekymmentä sekeliä hopeaa ja eläin kivitettäköön.

33»Jos joku avaa kaivon kannen tai louhii vesisäiliön eikä peitä sitä kannella ja jos sitten härkä tai aasi putoaa siihen, 34kaivon omistaja maksakoon korvauksen eläimen omistajalle, mutta kuollut eläin jääköön maksajan omaksi.

35»Jos härkä puskee toisen härkää, niin että se kuolee, omistajat myykööt elävän härän ja jakakoot keskenään siitä saadun hinnan. Samoin he jakakoot kuolleen eläimen. 36Jos taas härkä on jo entuudestaan tunnettu puskijaksi eikä sen omistaja ole pitänyt sitä silmällä, hän korvatkoon härän härällä, ja kuollut eläin jääköön maksajan omaksi.

Omaisuuden vahingoittamista koskevia lakeja

37

21:37
2. Sam. 12:6
»Jos joku varastaa härän tai lampaan ja teurastaa tai myy sen, hän maksakoon viisi nautaa korvaukseksi härästä ja neljä lammasta tai vuohta korvaukseksi lampaasta.