Raamattu 1992 (KR92)
1

Israelilaiset joutuvat Egyptissä orjiksi

11

1:1–5
1. Moos. 46:8–27
Nämä ovat Jaakobin pojat, jotka tulivat perheineen Egyptiin isänsä mukana. 2Ruuben, Simeon, Leevi ja Juuda, 3Isaskar, Sebulon ja Benjamin, 4Dan ja Naftali, Gad ja Asser. 5
1:5
1. Moos. 46:27
5. Moos. 10:22
Joosef oli jo entuudestaan Egyptissä. Jaakobille syntyneitä jälkeläisiä oli kaikkiaan seitsemänkymmentä. 6Sitten Joosef kuoli, samoin hänen veljensä ja koko se sukupolvi, 7
1:7
1. Moos. 12:2
5. Moos. 26:5
Ps. 105:24
Ap. t. 7:17
mutta israelilaiset olivat hedelmällisiä ja saivat paljon lapsia. He lisääntyivät niin runsaasti, että maa tuli heitä täyteen.

8

1:8
Ap. t. 7:18
Egyptissä nousi valtaan uusi kuningas, joka ei tiennyt Joosefista mitään. 9Hän sanoi kansalleen: »Israelilaiset ovat tulleet liian lukuisiksi ja voimakkaiksi. 10Nyt meidän on toimittava viisaasti, etteivät he enää lisäänny. Muuten voi käydä niin, että he sodan sattuessa liittyvät vihollisiimme, alkavat taistella meitä vastaan ja lähtevät pois tästä maasta.»

11Niin israelilaisille asetettiin työnjohtajia, joiden oli määrä näännyttää heidät raskaalla pakkotyöllä. Heidät pantiin rakentamaan Pitomin ja Ramseksen kaupungit, joihin tuli faraon varastot. 12Mutta mitä enemmän heitä sorrettiin, sitä enemmän he lisääntyivät ja sitä laajemmalle he levisivät, niin että egyptiläiset alkoivat vihata heitä. 13

1:13
1. Moos. 15:13
4. Moos. 20:15
He pakottivat lopulta israelilaiset orjikseen 14ja katkeroittivat heidän elämänsä ankaralla työllä, laastin- ja tiilenteolla ja raskaalla maatyöllä, kaikenlaisella pakkotyöllä.

15Egyptin kuningas puhui heprealaisten kätilövaimoille, joista toisen nimi oli Sifra ja toisen Pua, 16ja sanoi: »Kun autatte heprealaisnaisia synnytyksessä, tarkastakaa heti lapsen sukupuoli. Jos lapsi on poika, tappakaa se, mutta jos se on tyttö, se saa jäädä eloon.» 17

1:17
Ap. t. 5:29
Mutta kätilöt pelkäsivät Jumalaa eivätkä tehneet niin kuin Egyptin kuningas oli käskenyt, vaan jättivät poikalapsetkin eloon. 18Silloin Egyptin kuningas kutsui kätilöt luokseen ja kysyi heiltä: »Miksi olette antaneet poikalasten elää?» 19Kätilöt vastasivat faraolle: »Heprealaiset naiset ovat toisenlaisia kuin egyptiläiset, paljon vahvempia. He ovat synnyttäneet jo ennen kuin kätilö ehtii heidän luokseen.» 20Jumala antoi kätilöiden menestyä, ja kansa lisääntyi ja voimistui suuresti. 21Koska kätilöt tottelivat Jumalaa, säilyivät perheet suurina.

22

1:22
Ap. t. 7:19
Niin farao antoi koko kansalleen käskyn, että kaikki heprealaisille syntyneet pojat oli heitettävä Niiliin mutta tytöt oli jätettävä eloon.

2

Mooseksen syntymä

21

2:1
2. Moos. 6:20
4. Moos. 26:59
Muuan Leevin sukuun kuuluva mies otti vaimokseen tytön, joka myös oli Leevin jälkeläisiä. 2
2:2
Ap. t. 7:20
Hepr. 11:23
Vaimo tuli raskaaksi ja synnytti pojan. Kun hän näki, kuinka kaunis lapsi oli, hän piilotteli sitä kolme kuukautta. 3Mutta kun hän ei enää voinut piilotella sitä, hän otti kaislakorin, tiivisti sen asfalttipiellä ja tervalla, pani pojan siihen ja laski korin Niilin rantakaislikkoon. 4Pojan sisar jäi jonkin matkan päähän nähdäkseen, mitä lapselle tapahtuisi.

5Faraon tytär tuli Niilin rantaan peseytymään, ja hänen hovinaisensa jäivät virran rannalle kävelemään. Silloin hän näki kaislikon keskellä korin ja lähetti orjattarensa hakemaan sen. 6Avatessaan korin hän näki, että siinä oli lapsi, joka itki. Faraon tyttären valtasi sääli, ja hän sanoi: »Tämä on varmaan heprealaisten poikia.»

7Silloin pojan sisar sanoi faraon tyttärelle: »Menenkö hakemaan tänne jonkun heprealaisnaisen, joka voi imettää pojan sinulle?» 8Faraon tytär sanoi: »Tee niin», ja tyttö haki paikalle pojan äidin. 9Faraon tytär sanoi äidille: »Ota tämä lapsi mukaasi ja imetä se minulle, niin minä maksan sinulle siitä palkan.» Vaimo otti lapsen imetettäväksi. 10

2:10
Ap. t. 7:21
Kun poika oli kasvanut suuremmaksi, äiti vei hänet faraon tyttärelle, ja tämä otti hänet omaksi pojakseen. Faraon tytär antoi hänelle nimeksi Mooses sanoen: »Olen nostanut hänet vedestä ylös.»2:10 Nimi Mooses (hepreaksi Moše), joka on egyptiä ja merkitsee ’lapsi’, muistuttaa heprean sanaa maša ’nostaa vedestä’.

Mooses Midianissa

11

2:11
Ap. t. 7:23
Hepr. 11:24
Kun Mooses oli varttunut aikuiseksi, hän meni kerran käymään heimoveljiensä luona ja sai nähdä heidän raadantansa. Hän näki egyptiläisen miehen lyövän heprealaista miestä, hänen heimolaistaan. 12Silloin Mooses katsahti ympärilleen, ja nähtyään, ettei ketään ollut lähettyvillä, hän löi egyptiläisen hengiltä ja kätki ruumiin hiekkaan.

13Kun hän seuraavana päivänä meni taas heimoveljiensä luo, hän näki kahden heprealaisen miehen tappelevan keskenään. Hän sanoi riidan aloittajalle: »Miksi lyöt veljeäsi?» 14Mies vastasi: »Mikä sinä olet meitä käskemään ja määräilemään? Aiotko tappaa minut niin kuin tapoit sen egyptiläisen?» Silloin Mooses pelästyi ja ajatteli: »Se on siis kuitenkin tullut ilmi!»

15Kun farao sai kuulla asiasta, hän aikoi surmauttaa Mooseksen, mutta Mooses lähti faraota pakoon. Pakomatkallaan hän Midianin maassa pysähtyi erään kaivon luo. 16Midianissa oli pappi, jolla oli seitsemän tytärtä. Nämä tulivat kaivolle nostamaan vettä juottoruuhiin juottaakseen isänsä lampaat ja vuohet. 17Mutta sinne tuli paimenia, jotka alkoivat ajaa pois heidän karjaansa. Silloin Mooses meni tyttöjen avuksi ja juotti heidän eläimensä.

18Kun tyttäret palasivat isänsä Reuelin luo, tämä kysyi: »Miten te tänään ennätitte näin pian takaisin?» 19He vastasivat: »Muuan egyptiläinen mies puolusti meitä paimenia vastaan. Sitten hän vielä nosti meille vettä ja juotti lampaat ja vuohet!» 20Reuel sanoi tyttärilleen: »Missä hän nyt on? Miksi jätitte sen miehen sinne? Kutsukaa hänet aterialle!»

21Mooses katsoi parhaaksi jäädä asumaan papin luo, ja tämä antoi Moosekselle vaimoksi tyttärensä Sipporan. 22

2:22
2. Moos. 18:3
Sippora synnytti pojan, ja Mooses antoi pojalle nimeksi Gersom sanoen: »Minä olen nyt muukalainen vieraalla maalla.»2:22 Nimen Gersom alkuosa ger merkitsee ’muukalainen’.

Jumala kutsuu Mooseksen

23

2:23
4. Moos. 20:16
Vuodet kuluivat, ja Egyptin kuningas kuoli, mutta israelilaiset huokailivat yhä orjuudessa. He huusivat hädässään, ja heidän avunhuutonsa kohosi Jumalan luo. 24
2:24
1. Moos. 15:18,26:24,28:13
Jumala kuuli heidän vaikerruksensa ja muisti Abrahamille, Iisakille ja Jaakobille antamansa lupauksen. 25Hän katsoi israelilaisten puoleen ja näki heidän hätänsä.

3

31

3:1
5. Moos. 1:2
1. Kun. 8:9,19:8
Ps. 106:19
Mooses paimensi appensa Jetron, midianilaisen papin, lampaita. Kerran hän vei lauman autiomaan toiselle puolen ja tuli Jumalan vuoren Horebin juurelle. 2
3:2
5. Moos. 33:16
Ap. t. 7:30
Siellä hänelle ilmestyi Herran enkeli tulenliekissä, joka nousi orjantappurapensaasta. Mooses huomasi, ettei tuli kuluttanut pensasta, vaikka se oli liekeissä. 3Silloin hän ajatteli: »Menenpä katsomaan tuota ihmettä. Minkä vuoksi pensas ei pala poroksi?»

4Kun Herra näki hänen tulevan katsomaan, hän huusi pensaasta: »Mooses, Mooses!» Mooses vastasi: »Tässä olen.» 5

3:5
Joos. 5:15
Ap. t. 7:33
Herra sanoi: »Älä tule lähemmäksi! Riisu kengät jalastasi, sillä paikka, jossa seisot, on pyhä.» 6
3:6
Mark. 12:261. Moos. 32:31+
Herra sanoi vielä: »Minä olen sinun isäsi Jumala, Abrahamin, Iisakin ja Jaakobin Jumala.» Silloin Mooses peitti kasvonsa, sillä hän pelkäsi katsoa Jumalaa.

7Herra sanoi: »Minä olen nähnyt kansani ahdingon Egyptissä ja kuullut, miten israelilaiset valittavat sortajiensa kovuutta. Minä tiedän kyllä heidän hätänsä. 8

3:8
3. Moos. 20:24
4. Moos. 13:27
5. Moos. 6:31. Moos. 15:19–21+
Olen tullut vapauttamaan heidät egyptiläisten käsistä ja viemään heidät Egyptistä maahan, joka on hyvä ja avara ja tulvii maitoa ja hunajaa, maahan, jossa nyt asuvat kanaanilaiset, heettiläiset, amorilaiset, perissiläiset, hivviläiset ja jebusilaiset. 9Israelilaisten hätähuuto on nyt kantautunut minun korviini, ja olen nähnyt, kuinka kovasti egyptiläiset heitä sortavat. 10Mene siis, minä lähetän sinut faraon luo. Sinun on vietävä minun kansani, israelilaiset, pois Egyptistä.» 11Mutta Mooses sanoi Jumalalle: »Mikä minä olen menemään faraon luo ja viemään israelilaiset pois Egyptistä?» 12Jumala sanoi: »Minä olen sinun kanssasi ja annan sinulle merkin siitä, että minä olen sinut lähettänyt: kun olet vienyt kansani pois Egyptistä, te saatte palvella Jumalaa tämän vuoren juurella.»

13Mooses sanoi Jumalalle: »Kun minä menen israelilaisten luo ja sanon heille, että heidän isiensä Jumala on lähettänyt minut heidän luokseen, he kysyvät minulta: ’Mikä on hänen nimensä?’ Mitä minä heille silloin sanon?» 14Jumala sanoi Moosekselle: »Minä olen se joka olen.»3:14 »Minä-joka-olen» (hepreaksi ehje ašer ehje) viittaa Jumalan nimeen Jahve (vrt. jae 15). ehje merkitsee ’minä olen’, jahve ’hän on’. Jahve-nimen asemesta käytetään käännöksissä perinnäisesti sanaa ’Herra’. Myös juutalaiset ovat vanhastaan lukeneet tämän sanan kohdalla adonaj ’Herra’, koska he kokonaan lakkasivat lausumasta nimeä Jahve. Myös vanhoissa käännöksissä (kreikkalaisissa, latinalaisissa jne.) käytetään Jahve-nimen tilalla Herraa tarkoittavaa sanaa. Hän sanoi vielä: »Näin sinun tulee sanoa israelilaisille: ’Minä-olen on lähettänyt minut teidän luoksenne.’»

15

3:15
Jes. 42:8
Jumala sanoi vielä Moosekselle:

»Sinun tulee sanoa israelilaisille: ’Jahve, Herra, teidän isienne Jumala, Abrahamin, Iisakin ja Jaakobin Jumala, on lähettänyt minut teidän luoksenne.’ Se on oleva minun nimeni ikuisesti, ja sillä nimellä minua kutsuttakoon sukupolvesta sukupolveen. 16

3:16
1. Moos. 50:24
Mene ja kutsu koolle Israelin vanhimmat ja sano heille, että Herra, heidän isiensä Jumala, Abrahamin, Iisakin ja Jaakobin Jumala, on ilmestynyt sinulle. Sano heille, että minä olen nyt ryhtynyt huolehtimaan heistä ja että olen nähnyt, mitä heille on Egyptissä tapahtunut. 17Sano, että minä olen päättänyt viedä heidät pois Egyptin sorron alta kanaanilaisten, heettiläisten, amorilaisten, perissiläisten, hivviläisten ja jebusilaisten maahan, joka tulvii maitoa ja hunajaa. 18He kuulevat sinua.

»Menkää sitten, sinä ja Israelin vanhimmat, Egyptin kuninkaan luo ja sanokaa hänelle: ’Herra, heprealaisten Jumala, on kutsunut meitä. Siksi meidän on nyt mentävä kolmen päivämatkan päähän autiomaahan uhraamaan Herralle, Jumalallemme.’ 19Mutta minä tiedän, ettei Egyptin kuningas päästä teitä menemään muutoin kuin pakosta. 20Siksi minä ojennan käteni ja kuritan egyptiläisiä monilla ihmeteoilla, jotka teen heidän keskuudessaan. Vasta sitten farao päästää teidät lähtemään. 21

3:21,22
1. Moos. 15:14+
Mutta egyptiläiset minä teen tälle kansalle niin suosiollisiksi, että kun te lähdette, ette lähde tyhjin käsin. 22Jokainen nainen pyytäköön naapurin vaimolta tai talossaan asuvalta naiselta muistolahjaksi hopeaa, kultaa ja vaatteita. Pankaa ne poikienne ja tyttärienne ylle, ja näin viette egyptiläisiltä heidän rikkautensa.»