Raamattu 1992 (KR92)
1

Israelilaiset joutuvat Egyptissä orjiksi

11

1:1–5
1. Moos. 46:8–27
Nämä ovat Jaakobin pojat, jotka tulivat perheineen Egyptiin isänsä mukana. 2Ruuben, Simeon, Leevi ja Juuda, 3Isaskar, Sebulon ja Benjamin, 4Dan ja Naftali, Gad ja Asser. 5
1:5
1. Moos. 46:27
5. Moos. 10:22
Joosef oli jo entuudestaan Egyptissä. Jaakobille syntyneitä jälkeläisiä oli kaikkiaan seitsemänkymmentä. 6Sitten Joosef kuoli, samoin hänen veljensä ja koko se sukupolvi, 7
1:7
1. Moos. 12:2
5. Moos. 26:5
Ps. 105:24
Ap. t. 7:17
mutta israelilaiset olivat hedelmällisiä ja saivat paljon lapsia. He lisääntyivät niin runsaasti, että maa tuli heitä täyteen.

8

1:8
Ap. t. 7:18
Egyptissä nousi valtaan uusi kuningas, joka ei tiennyt Joosefista mitään. 9Hän sanoi kansalleen: »Israelilaiset ovat tulleet liian lukuisiksi ja voimakkaiksi. 10Nyt meidän on toimittava viisaasti, etteivät he enää lisäänny. Muuten voi käydä niin, että he sodan sattuessa liittyvät vihollisiimme, alkavat taistella meitä vastaan ja lähtevät pois tästä maasta.»

11Niin israelilaisille asetettiin työnjohtajia, joiden oli määrä näännyttää heidät raskaalla pakkotyöllä. Heidät pantiin rakentamaan Pitomin ja Ramseksen kaupungit, joihin tuli faraon varastot. 12Mutta mitä enemmän heitä sorrettiin, sitä enemmän he lisääntyivät ja sitä laajemmalle he levisivät, niin että egyptiläiset alkoivat vihata heitä. 13

1:13
1. Moos. 15:13
4. Moos. 20:15
He pakottivat lopulta israelilaiset orjikseen 14ja katkeroittivat heidän elämänsä ankaralla työllä, laastin- ja tiilenteolla ja raskaalla maatyöllä, kaikenlaisella pakkotyöllä.

15Egyptin kuningas puhui heprealaisten kätilövaimoille, joista toisen nimi oli Sifra ja toisen Pua, 16ja sanoi: »Kun autatte heprealaisnaisia synnytyksessä, tarkastakaa heti lapsen sukupuoli. Jos lapsi on poika, tappakaa se, mutta jos se on tyttö, se saa jäädä eloon.» 17

1:17
Ap. t. 5:29
Mutta kätilöt pelkäsivät Jumalaa eivätkä tehneet niin kuin Egyptin kuningas oli käskenyt, vaan jättivät poikalapsetkin eloon. 18Silloin Egyptin kuningas kutsui kätilöt luokseen ja kysyi heiltä: »Miksi olette antaneet poikalasten elää?» 19Kätilöt vastasivat faraolle: »Heprealaiset naiset ovat toisenlaisia kuin egyptiläiset, paljon vahvempia. He ovat synnyttäneet jo ennen kuin kätilö ehtii heidän luokseen.» 20Jumala antoi kätilöiden menestyä, ja kansa lisääntyi ja voimistui suuresti. 21Koska kätilöt tottelivat Jumalaa, säilyivät perheet suurina.

22

1:22
Ap. t. 7:19
Niin farao antoi koko kansalleen käskyn, että kaikki heprealaisille syntyneet pojat oli heitettävä Niiliin mutta tytöt oli jätettävä eloon.

2

Mooseksen syntymä

21

2:1
2. Moos. 6:20
4. Moos. 26:59
Muuan Leevin sukuun kuuluva mies otti vaimokseen tytön, joka myös oli Leevin jälkeläisiä. 2
2:2
Ap. t. 7:20
Hepr. 11:23
Vaimo tuli raskaaksi ja synnytti pojan. Kun hän näki, kuinka kaunis lapsi oli, hän piilotteli sitä kolme kuukautta. 3Mutta kun hän ei enää voinut piilotella sitä, hän otti kaislakorin, tiivisti sen asfalttipiellä ja tervalla, pani pojan siihen ja laski korin Niilin rantakaislikkoon. 4Pojan sisar jäi jonkin matkan päähän nähdäkseen, mitä lapselle tapahtuisi.

5Faraon tytär tuli Niilin rantaan peseytymään, ja hänen hovinaisensa jäivät virran rannalle kävelemään. Silloin hän näki kaislikon keskellä korin ja lähetti orjattarensa hakemaan sen. 6Avatessaan korin hän näki, että siinä oli lapsi, joka itki. Faraon tyttären valtasi sääli, ja hän sanoi: »Tämä on varmaan heprealaisten poikia.»

7Silloin pojan sisar sanoi faraon tyttärelle: »Menenkö hakemaan tänne jonkun heprealaisnaisen, joka voi imettää pojan sinulle?» 8Faraon tytär sanoi: »Tee niin», ja tyttö haki paikalle pojan äidin. 9Faraon tytär sanoi äidille: »Ota tämä lapsi mukaasi ja imetä se minulle, niin minä maksan sinulle siitä palkan.» Vaimo otti lapsen imetettäväksi. 10

2:10
Ap. t. 7:21
Kun poika oli kasvanut suuremmaksi, äiti vei hänet faraon tyttärelle, ja tämä otti hänet omaksi pojakseen. Faraon tytär antoi hänelle nimeksi Mooses sanoen: »Olen nostanut hänet vedestä ylös.»2:10 Nimi Mooses (hepreaksi Moše), joka on egyptiä ja merkitsee ’lapsi’, muistuttaa heprean sanaa maša ’nostaa vedestä’.

Mooses Midianissa

11

2:11
Ap. t. 7:23
Hepr. 11:24
Kun Mooses oli varttunut aikuiseksi, hän meni kerran käymään heimoveljiensä luona ja sai nähdä heidän raadantansa. Hän näki egyptiläisen miehen lyövän heprealaista miestä, hänen heimolaistaan. 12Silloin Mooses katsahti ympärilleen, ja nähtyään, ettei ketään ollut lähettyvillä, hän löi egyptiläisen hengiltä ja kätki ruumiin hiekkaan.

13Kun hän seuraavana päivänä meni taas heimoveljiensä luo, hän näki kahden heprealaisen miehen tappelevan keskenään. Hän sanoi riidan aloittajalle: »Miksi lyöt veljeäsi?» 14Mies vastasi: »Mikä sinä olet meitä käskemään ja määräilemään? Aiotko tappaa minut niin kuin tapoit sen egyptiläisen?» Silloin Mooses pelästyi ja ajatteli: »Se on siis kuitenkin tullut ilmi!»

15Kun farao sai kuulla asiasta, hän aikoi surmauttaa Mooseksen, mutta Mooses lähti faraota pakoon. Pakomatkallaan hän Midianin maassa pysähtyi erään kaivon luo. 16Midianissa oli pappi, jolla oli seitsemän tytärtä. Nämä tulivat kaivolle nostamaan vettä juottoruuhiin juottaakseen isänsä lampaat ja vuohet. 17Mutta sinne tuli paimenia, jotka alkoivat ajaa pois heidän karjaansa. Silloin Mooses meni tyttöjen avuksi ja juotti heidän eläimensä.

18Kun tyttäret palasivat isänsä Reuelin luo, tämä kysyi: »Miten te tänään ennätitte näin pian takaisin?» 19He vastasivat: »Muuan egyptiläinen mies puolusti meitä paimenia vastaan. Sitten hän vielä nosti meille vettä ja juotti lampaat ja vuohet!» 20Reuel sanoi tyttärilleen: »Missä hän nyt on? Miksi jätitte sen miehen sinne? Kutsukaa hänet aterialle!»

21Mooses katsoi parhaaksi jäädä asumaan papin luo, ja tämä antoi Moosekselle vaimoksi tyttärensä Sipporan. 22

2:22
2. Moos. 18:3
Sippora synnytti pojan, ja Mooses antoi pojalle nimeksi Gersom sanoen: »Minä olen nyt muukalainen vieraalla maalla.»2:22 Nimen Gersom alkuosa ger merkitsee ’muukalainen’.

Jumala kutsuu Mooseksen

23

2:23
4. Moos. 20:16
Vuodet kuluivat, ja Egyptin kuningas kuoli, mutta israelilaiset huokailivat yhä orjuudessa. He huusivat hädässään, ja heidän avunhuutonsa kohosi Jumalan luo. 24
2:24
1. Moos. 15:18,26:24,28:13
Jumala kuuli heidän vaikerruksensa ja muisti Abrahamille, Iisakille ja Jaakobille antamansa lupauksen. 25Hän katsoi israelilaisten puoleen ja näki heidän hätänsä.