Raamattu 1992 (KR92)
4

Kristuksen kirkon ykseys

41

4:1
Ef. 3:1Fil. 1:27+
Minä, joka olen Herran vuoksi vankina, kehotan teitä siis elämään saamanne kutsun arvoisesti, 2
4:2
Kol. 3:12
1. Tess. 5:14
aina nöyrinä, lempeinä ja kärsivällisinä. Auttakoon rakkaus teitä tulemaan toimeen keskenänne. 3
4:3
Kol. 3:14,15
Pyrkikää rauhan sitein säilyttämään Hengen luoma ykseys. 4
4:4
Room. 12:5
1. Kor. 12:4,13,27
On vain yksi ruumis ja yksi Henki, niin kuin myös se toivo, johon teidät on kutsuttu, on yksi.

5

4:5,6
1. Kor. 8:4+
4:5
1. Kor. 8:6,12:13
Yksi on Herra, yksi usko, yksi kaste!

6

4:6
Room. 11:36
Yksi on Jumala, kaikkien Isä!

Hän hallitsee kaikkea, vaikuttaa kaikessa ja on kaikessa.

7

4:7
Room. 12:3,6
Mutta kukin meistä on saanut oman armolahjansa, sen jonka Kristus on nähnyt hyväksi antaa. 8
4:8
Ps. 68:19
Kirjoituksissa sanotaankin:

– Hän nousi korkeuteen

vangit voittosaaliinaan,

hän antoi lahjoja ihmisille.

9

4:9
Joh. 3:13
Eikö se, että hän nousi korkeuteen, merkitse, että hän oli laskeutunut alas, aina maan alimpiin paikkoihin? 10
4:10
Ap. t. 1:9
Ef. 1:21–23
Kol. 1:19
Hän, joka laskeutui alas, nousi myös kaikkia taivaita ylemmäs täyttääkseen kaikkeuden läsnäolollaan. 11
4:11
Room. 12:6–8
1. Kor. 12:28
Hän antoi seurakunnalle sekä apostolit että profeetat ja evankeliumin julistajat, sekä paimenet että opettajat, 12
4:12
Kol. 1:24
2. Tim. 3:17
varustaakseen kaikki seurakunnan jäsenet palvelutyöhön, Kristuksen ruumiin rakentamiseen. 13
4:13
Kol. 1:28
Kun me kaikki sitten pääsemme yhteen ja samaan uskoon ja Jumalan Pojan tuntemiseen ja niin saavutamme aikuisuuden, Kristuksen täyteyttä vastaavan kypsyyden, 14
4:14
1. Kor. 14:20
Hepr. 13:9
silloin emme enää ole alaikäisiä, jotka ajelehtivat kaikenlaisten opin tuulten heiteltävinä ja ovat kavalien ja petollisten ihmisten pelinappuloita. 15
4:15
Ef. 1:22
Kol. 1:18,2:19
Silloin me noudatamme totuutta ja rakkautta ja kasvamme kaikin tavoin kiinni Kristukseen, häneen, joka on pää. 16Hän liittää yhteen koko ruumiin ja pitää sitä koossa kaikkien jänteiden avulla, kunkin jäsenen toimiessa oman tehtävänsä mukaan, ja näin ruumis kasvaa ja rakentuu rakkaudessa.

Vanha ja uusi minä

17

4:17
Room. 1:21
1. Piet. 4:3
Minä varoitan teitä vakavasti Herran nimeen: älkää enää eläkö niin kuin pakanat! Heidän ajatuksensa ovat turhanpäiväisiä, 18heidän ymmärryksensä on hämärtynyt, ja se elämä, jonka Jumala antaa, on heille vieras, sillä he ovat tietämättömiä ja sydämeltään paatuneita. 19
4:19
Room. 1:24
Kol. 3:5
1. Tess. 4:5
Heidän tuntonsa on turtunut, ja he ovat heittäytyneet irstailuihin sekä kaikenlaiseen saastaisuuteen ja ahneuteen. 20Mutta ei teille ole Kristuksesta tällaista opetettu, 21jos todella olette hänestä kuulleet, jos teille on opetettu se totuus, joka Jeesuksessa on. 22
4:22
Room. 6:6
Kol. 3:9
Sen opetuksen mukaan teidän tulee hylätä entinen elämäntapanne ja vanha minänne, joka on petollisten himojensa vuoksi tuhon oma. 23
4:23
Room. 12:2
Teidän tulee uudistua mieleltänne ja hengeltänne 24
4:24
Room. 13:14+
ja pukea yllenne uusi ihminen, joka on luotu sellaiseksi kuin Jumala tahtoo, elämään oikeuden ja totuuden mukaista, pyhää elämää.

Ohjeita uuteen elämään

25

4:25
Sak. 8:16
Luopukaa siis valheesta ja puhukaa toinen toisellenne totta, sillä me olemme saman ruumiin jäseniä. 26
4:26
Ps. 4:5
Jaak. 1:20
Vaikka vihastuttekin, älkää tehkö syntiä. Sopikaa riitanne, ennen kuin aurinko laskee. 27
4:27
Ef. 6:11
Jaak. 4:7
1. Piet. 5:9
1. Joh. 5:18
Älkää antako Paholaiselle tilaisuutta. 28
4:28
Ap. t. 20:34
1. Tess. 4:11
2. Tess. 3:8
Varas älköön enää varastako, vaan tehköön työtä ja ansaitkoon rehellisesti toimeentulonsa, niin että voi myös antaa tarpeessa olevalle. 29
4:29
Ef. 5:4
Älkää päästäkö suustanne sopimatonta puhetta, vaan puhukaa sitä, mikä kulloinkin on hyvää ja hyödyllistä ja kuulijoille iloksi. 30
4:30
Ef. 1:13
Älkää tuottako surua Jumalan Pyhälle Hengelle, jonka olette saaneet sinetiksi lunastuksen päivää varten. 31Hylätkää kaikki katkeruus, kiukku, viha, riitely ja herjaaminen, kaikkinainen pahuus. 32
4:32
Kol. 3:13
Olkaa toisianne kohtaan ystävällisiä ja lempeitä ja antakaa toisillenne anteeksi, niin kuin Jumalakin on antanut teille anteeksi Kristuksen tähden.

5

51

5:1
Matt. 5:48
1. Piet. 1:15
Pitäkää siis Jumalaa esikuvananne, olettehan hänen rakkaita lapsiaan. 2
5:2
Gal. 2:20
1. Tess. 4:9
Hepr. 8:3
1. Joh. 3:16
Rakkaus ohjatkoon elämäänne, onhan Kristuskin rakastanut meitä ja antanut meidän tähtemme itsensä lahjaksi, hyvältä tuoksuvaksi uhriksi Jumalalle. 3
5:3
1. Kor. 6:15
Gal. 5:19
Siveettömyydestä, kaikenlaisesta saastaisuudesta ja ahneudesta ei teidän keskuudessanne saa olla puhettakaan, eihän mikään sellainen sovi pyhille. 4
5:4
Ef. 4:29
Myöskään rivoudet, typerät jutut tai kaksimielisyydet eivät teille sovi, teidän suuhunne sopii kiitos. 5
5:5
1. Kor. 6:9,10
Kol. 3:5,6
Tehän tiedätte hyvin, ettei kenelläkään siveettömällä eikä saastaisella ole osaa Kristuksen ja Jumalan valtakunnasta, ei myöskään ahneella, sillä hän on epäjumalanpalvelija.

Eläkää valon lapsina!

6

5:6
Room. 1:18
Kol. 3:6
Älkää antako kenenkään pettää itseänne tyhjillä puheilla, sillä niiden vuoksi Jumalan viha kohtaa kaikkia tottelemattomia. 7Älkää siis olko sellaisten kanssa missään tekemisissä. 8
5:8
Luuk. 16:8
Joh. 12:36
1. Tess. 5:5
Ennen tekin olitte pimeyttä, mutta nyt te loistatte Herran valoa. Eläkää valon lapsina! 9
5:9
Gal. 5:22
Valo kasvattaa hyvyyden, oikeuden ja totuuden hedelmiä. 10
5:10
Room. 12:2
Pyrkikää saamaan selville, mikä on Herran mielen mukaista. 11
5:11
Matt. 18:15
Room. 13:12
2. Kor. 6:14
Älkää osallistuko pimeyden töihin: ne eivät kanna hedelmää. Tuokaa ne päivänvaloon. 12Mitä sellaiset ihmiset salassa tekevät, on häpeällistä sanoakin, 13
5:13
Joh. 3:20,21
mutta kaikki tulee ilmi, kun valo sen paljastaa. 14
5:14
Room. 13:11
Kol. 3:1
Kaikki, mikä on paljastettu, on valossa. Sen vuoksi sanotaankin:

– Herää, sinä joka nukut,

ja nouse kuolleista,

niin Kristus on sinua valaiseva!

15

5:15
Sananl. 14:8
Room. 16:19
Kol. 4:5
Katsokaa siis tarkoin, miten elätte: älkää eläkö tyhmien tavoin, vaan niin kuin viisaat. 16Käyttäkää oikein jokainen hetki, sillä tämä aika on paha. 17Älkää olko järjettömiä, vaan ymmärtäkää, mikä on Herran tahto. 18
5:18
Sananl. 20:1
Jes. 5:11,12
Älkää juopuko viinistä, sillä siitä seuraa rietas meno, vaan antakaa Hengen täyttää itsenne. 19
5:19,20
Kol. 3:16,17
5:19
Ap. t. 16:25
1. Kor. 14:26
Veisatkaa yhdessä psalmeja, ylistysvirsiä ja hengellisiä lauluja, soittakaa ja laulakaa täydestä sydämestä Herralle 20
5:20
1. Tess. 5:18
Hepr. 13:15
ja kiittäkää aina ja kaikesta Jumalaa, Isää, meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen nimessä.

Vaimot ja aviomiehet

21

5:21
1. Piet. 5:5
Alistukaa toistenne tahtoon, Kristusta totellen. 22
5:22—6:9
Kol. 3:18—4:1
1. Piet. 2:13—3:7
5:22
1. Kor. 14:34+
Vaimot, suostukaa miehenne tahtoon niin kuin Herran tahtoon, 23
5:23
1. Kor. 11:3Ef. 1:22,4:15
Kol. 1:18
sillä mies on vaimonsa pää, niin kuin Kristus on seurakunnan pää; onhan hän seurakunnan, oman ruumiinsa, pelastaja. 24Niin kuin seurakunta alistuu Kristuksen tahtoon, niin myös vaimon tulee kaikessa alistua miehensä tahtoon.

25

5:25
Kol. 3:19Gal. 1:4
Miehet, rakastakaa vaimoanne niin kuin Kristuskin rakasti seurakuntaa ja antoi henkensä sen puolesta 26
5:26
Joh. 3:5
Tit. 3:5
1. Piet. 3:21
pyhittääkseen sen. Hän pesi sen puhtaaksi vedellä ja sanalla 27
5:27
2. Kor. 11:2
Kol. 1:28
voidakseen asettaa sen eteensä kirkkaana, pyhänä ja moitteettomana, vailla tahraa, ryppyä tai virhettä. 28Samoin aviomiehenkin velvollisuus on rakastaa vaimoaan niin kuin omaa ruumistaan. Joka rakastaa vaimoaan, rakastaa itseään. 29Eihän kukaan vihaa omaa ruumistaan, vaan jokainen ravitsee ja vaalii sitä. Juuri niin hoitaa Kristuskin seurakuntaansa, 30omaa ruumistaan, jonka jäseniä me olemme. 31
5:31
1. Moos. 2:24
»Siksi mies jättää isänsä ja äitinsä ja liittyy vaimoonsa, niin että nämä kaksi tulevat yhdeksi lihaksi.» 32
5:32
Ilm. 19:7
Tämä on suuri salaisuus; minä tarkoitan Kristusta ja seurakuntaa. 33Mutta se koskee myös kaikkia teitä: jokaisen tulee rakastaa vaimoaan niin kuin itseään, ja vaimon tulee kunnioittaa miestään.

6

Lapset ja vanhemmat

61Lapset, olkaa vanhemmillenne kuuliaisia Herraa totellen, sillä se on oikein. 2

6:2,3
2. Moos. 20:12
5. Moos. 5:16
»Kunnioita isääsi ja äitiäsi» on ensimmäinen käsky, johon liittyy lupaus: 3»jotta menestyisit ja eläisit kauan maan päällä». 4
6:4
Sananl. 29:17
Ja te isät, älkää herättäkö lapsissanne vihaa, vaan kasvattakaa ja ojentakaa heitä Herran tahdon mukaan.

Orjat ja isännät

5

6:5
1. Tim. 6:1
Tit. 2:9,10
Orjat, totelkaa maallisia isäntiänne. Pelätkää ja kunnioittakaa heitä ja palvelkaa heitä vilpittömin sydämin, niin kuin Kristusta. 6Älkää olko silmänpalvelijoita ja mielistelijöitä, vaan noudattakaa Kristuksen palvelijoina Jumalan tahtoa koko sydämestänne. 7Tehkää työnne auliisti, niin kuin palvelisitte Herraa ettekä ihmisiä. 8
6:8
Matt. 25:34–40
2. Kor. 5:10
Muistakaa, että jokainen, joka tekee hyvää, saa siitä palkan Herralta, olipa hän orja tai vapaa. 9
6:9
Ap. t. 10:34+
Ja te isännät, kohdelkaa samoin orjianne älkääkä uhkailko heitä. Tiedättehän, että teillä ja heillä on taivaassa sama isäntä, joka ei tee eroa ihmisten välillä.

Taistelu pahaa vastaan

10

6:10
2. Tim. 2:1
Lopuksi: vahvistukaa Herrassa, ottakaa voimaksenne hänen väkevyytensä. 11
6:11–17
Room. 13:12+
6:11
Ef. 4:27+
Pukekaa yllenne Jumalan taisteluvarustus, jotta voisitte pitää puolianne Paholaisen juonia vastaan. 12
6:12
Ef. 2:2
Emmehän me taistele ihmisiä vastaan vaan henkivaltoja ja voimia vastaan, tämän pimeyden maailman hallitsijoita ja avaruuden pahoja henkiä vastaan. 13Ottakaa siis yllenne Jumalan taisteluvarustus, niin että kykenette pahan päivän tullen tekemään vastarintaa ja selviytymään taistelusta pystyssä pysyen. 14
6:14
Jes. 11:5
Seiskää lujina! Kiinnittäkää vyöksenne totuus, pukeutukaa vanhurskauden haarniskaan 15
6:15
Jes. 52:7
ja sitokaa jalkineiksenne alttius julistaa rauhan evankeliumia. 16
6:16
1. Joh. 5:4
Ottakaa kaikessa suojaksenne uskon kilpi, jolla voitte sammuttaa pahan palavat nuolet. 17
6:17
Hepr. 4:12
Ilm. 1:16
Ottakaa myös pelastuksen kypärä, ottakaa Hengen miekka, Jumalan sana.

18

6:18–20
Kol. 4:2–4
6:18
Room. 12:12
1. Tess. 5:17
Tehkää tämä kaikki rukoillen ja anoen. Rukoilkaa joka hetki Hengen antamin voimin. Pysykää valveilla ja rukoilkaa hellittämättä kaikkien pyhien puolesta. 19
6:19
Room. 15:30+
Rukoilkaa myös minun puolestani, että minulle annettaisiin oikeat sanat suuhun, kun ryhdyn puhumaan, ja että voisin rohkeasti julistaa evankeliumin salaisuutta, 20
6:20
Ap. t. 28:20
2. Kor. 5:20
jonka vuoksi olen lähettiläänä, nyt vankilassa. Rukoilkaa, että voisin puhua rohkeasti, niin kuin minun tulee.

Lopputervehdykset

21

6:21
Kol. 4:7+
Jotta tekin tietäisitte, mitä minulle kuuluu ja kuinka voin, tulee rakas veljemme Tykikos, uskollinen palvelija Herran työssä, kertomaan kaikesta teille. 22Lähetänkin hänet luoksenne juuri sitä varten, että saisitte tietää, mitä meille kuuluu, ja että hän rohkaisisi teidän mieltänne.

23Jumala, meidän Isämme, ja Herra Jeesus Kristus antakoot teille, veljet, rauhan, rakkauden ja uskon. 24Armo tulkoon kaikkien niiden osaksi, jotka rakastavat Herraamme Jeesusta Kristusta, armo ja katoamattomuus.