Raamattu 1992 (KR92)
2

Kuolemasta elämään

21

2:1
Kol. 2:13
Jumala on tehnyt eläviksi teidät, jotka olitte kuolleita rikkomustenne ja syntienne tähden. 2
2:2
Joh. 14:30
Ef. 6:12
Ennen te elitte niiden vallassa tämän maailman menon mukaan, totellen avaruuden henkivaltojen hallitsijaa, sitä henkeä, joka yhä vaikuttaa tottelemattomissa ihmisissä. 3
2:3
Joh. 3:6
Heidän joukossaan mekin kaikki ennen elimme noudattaen oman luontomme haluja ja tehden niin kuin ruumiimme ja mielemme tahtoivat, ja näin olimme luonnostamme vihan alaisia niin kuin kaikki muutkin.

4Jumalan laupeus on kuitenkin niin runsas ja hän rakasti meitä niin suuresti, 5

2:5
Kol. 2:13
että hän teki meidät, rikkomustemme tähden kuolleet, eläviksi Kristuksen kanssa. Armosta teidät on pelastettu. 6Jumala herätti meidät yhdessä Kristuksen Jeesuksen kanssa ja antoi meillekin paikan taivaassa 7osoittaakseen kaikille tuleville aikakausille, kuinka äärettömän runsas on hänen armonsa ja kuinka suuri hänen hyvyytensä, kun hän antoi meille Kristuksen Jeesuksen. 8
2:8
Room. 3:24+
Armosta Jumala on teidät pelastanut antamalla teille uskon. Pelastus ei ole lähtöisin teistä, vaan se on Jumalan lahja. 9
2:9
Room. 3:27
1. Kor. 1:29
Se ei perustu ihmisen tekoihin, jottei kukaan voisi ylpeillä. 10
2:10
Ef. 1:4,4:24
Tit. 2:14
Mekin olemme Jumalan tekoa, luotuja Kristuksen Jeesuksen yhteyteen toteuttamaan niitä hyviä tekoja, joita tekemään Jumala on meidät tarkoittanut.

Kristus, kirkon yhdistäjä

11Muistakaa, että te olitte synnyltänne vierasheimoisia, ympärileikkaamattomia – niinhän teitä nimittävät ne, joita ihmisten tekemän leikkauksen vuoksi sanotaan ympärileikatuiksi. 12

2:12
Room. 9:4
Siihen aikaan te elitte ilman Kristusta, Israelin kansan ulkopuolella ja osattomina liitoista ja niiden lupauksista, olitte maailmassa vailla toivoa ja vailla Jumalaa. 13Mutta nyt Jumala on Kristuksessa Jeesuksessa, hänen veressään, tuonut lähelleen teidät, jotka ennen olitte kaukana hänestä.

14

2:14
Ap. t. 10:34–36
Gal. 3:28
Kol. 1:20
Kristus on meidän rauhamme. Hän on tehnyt nämä kaksi ihmisryhmää yhdeksi ja kuolemallaan hajottanut niitä erottaneen vihollisuuden muurin. 15
2:15
Kol. 2:142. Kor. 5:17
Gal. 6:15
Hän on kumonnut lain käskyineen ja säädöksineen, jotta hän omassa itsessään loisi nuo kaksi yhdeksi uudeksi ihmiseksi, ja näin hän on tehnyt rauhan. 16Ristillä kuollessaan hän omassa ruumiissaan sai aikaan sovinnon Jumalan ja näiden molempien välille ja teki näin lopun vihollisuudesta. 17
2:17
Jes. 57:19
Hän tuli julistamaan rauhaa teille, jotka olitte kaukana, ja rauhaa niille, jotka olivat lähellä. 18
2:18
Room. 5:2
Ef. 3:12
Hepr. 10:19,20
Hän on avannut meille molemmille pääsyn Isän luo yhden ja saman Hengen johdattamina. 19
2:19
Ef. 3:6
Te ette siis enää ole vieraita ja muukalaisia, vaan kuulutte Jumalan perheeseen, samaan kansaan kuin pyhät. 20
2:20
Matt. 16:18,21:42
1. Kor. 3:11
1. Piet. 2:4,5
Te olette kiviä siinä rakennuksessa, jonka perustuksena ovat apostolit ja profeetat ja jonka kulmakivenä on itse Kristus Jeesus. 21
2:21,22
1. Kor. 3:16+
Hän liittää koko rakennuksen yhteen niin että se kasvaa Herran pyhäksi temppeliksi, 22ja hän liittää teidätkin Hengellään rakennuskivinä Jumalan asumukseen.

3

Apostolin tehtävä

31

3:1
Ef. 4:1
Fil. 1:7
Kol. 4:3
2. Tim. 1:8
Filem. 1
Tästä syystä minä Paavali, joka olen Kristuksen Jeesuksen tahdosta vankina teidän vierasheimoisten tähden, polvistun Isän eteen. 2
3:2
Ap. t. 9:15
1. Kor. 4:1
Gal. 2:7
Olettehan kuulleet siitä Jumalan suunnitelmasta, jonka hän armossaan on ilmoittanut minulle, teidän parhaaksenne. 3
3:3
Ap. t. 22:21,26:17
Gal. 1:12Ef. 1:9,10
Minulle on ilmestyksessä annettu tiedoksi tämä salaisuus, niin kuin olen edellä lyhyesti kirjoittanut. 4Tätä lukiessanne voitte huomata, kuinka hyvin minä olen perillä Kristuksen salaisuudesta. 5
3:5
Ap. t. 10:28
Kol. 1:26
2. Piet. 1:21
Sitä ei menneiden sukupolvien aikana annettu ihmisten tietoon, mutta nyt Henki on ilmoittanut sen Kristuksen pyhille apostoleille ja profeetoille: 6
3:6
Gal. 3:14,28,29
Ef. 2:15
muihin kansoihin kuuluvilla on sama oikeus perintöön kuin juutalaisillakin, he ovat saman ruumiin jäseniä ja heitä koskee nyt sama lupaus, kun evankeliumi on johtanut heidät Kristuksen Jeesuksen yhteyteen. 7
3:7
Room. 1:5
1. Kor. 4:1
Tämän evankeliumin palvelija minusta on tullut sen armolahjan perusteella, jonka Jumala on voimassaan minulle suonut.

8

3:8
1. Kor. 15:9
1. Tim. 1:15
Minulle, kaikista pyhistä vähäisimmälle, on annettu se armo, että saan julistaa kansoille sanomaa Kristuksen tutkimattomasta rikkaudesta 9
3:9
Room. 16:25,26+
ja ilmoittaa sen pyhän suunnitelman, jonka Jumala, kaiken luoja, on ikiajoista asti pitänyt salaisuutenaan. 10
3:10
1. Piet. 1:12
Näin myös avaruuden henkivallat ja voimat tulevat seurakunnan välityksellä tuntemaan Jumalan viisauden kaikessa moninaisuudessaan. 11Tällainen oli Jumalan ikiaikainen suunnitelma, joka meidän Herramme Kristuksen Jeesuksen oli määrä toteuttaa. 12
3:12
Ef. 2:18+
Kristuksen omina ja häneen uskoen voimme rohkeasti ja luottavaisina lähestyä Jumalaa. 13
3:13
Fil. 1:14
Kol. 1:24
Siksi pyydän teitä olemaan lannistumatta, vaikka minä saan teidän tähtenne kärsiä vainoa. Se koituu teidän kunniaksenne.

14Tämän vuoksi minä polvistun Isän eteen, 15hänen, jonka asemaa jokainen isän ja lapsen suhde taivaassa ja maan päällä kuvastaa. 16

3:16
2. Kor. 4:16
Rukoilen, että hän sanomattomassa kirkkaudessaan hengellään vahvistaisi ja voimistaisi teidän sisäistä olemustanne. 17Näin Kristus asuu teidän sydämissänne, kun te uskotte, ja rakkaus on elämänne perustus ja kasvupohja. 18
3:18
Kol. 2:2,3
Silloin te kykenette yhdessä kaikkien pyhien kanssa käsittämään kaiken leveyden, pituuden, korkeuden ja syvyyden, 19ja voitte tajuta Kristuksen rakkauden, joka ylittää kaiken tiedon. Niin Jumalan koko täyteys valtaa teidät.

20Jumalalle, joka meissä vaikuttavalla voimallaan kykenee tekemään monin verroin enemmän kuin osaamme pyytää tai edes ajatella, 21olkoon ylistys seurakunnassa ja Kristuksessa Jeesuksessa kautta kaikkien sukupolvien, aina ja ikuisesti. Aamen.

4

Kristuksen kirkon ykseys

41

4:1
Ef. 3:1Fil. 1:27+
Minä, joka olen Herran vuoksi vankina, kehotan teitä siis elämään saamanne kutsun arvoisesti, 2
4:2
Kol. 3:12
1. Tess. 5:14
aina nöyrinä, lempeinä ja kärsivällisinä. Auttakoon rakkaus teitä tulemaan toimeen keskenänne. 3
4:3
Kol. 3:14,15
Pyrkikää rauhan sitein säilyttämään Hengen luoma ykseys. 4
4:4
Room. 12:5
1. Kor. 12:4,13,27
On vain yksi ruumis ja yksi Henki, niin kuin myös se toivo, johon teidät on kutsuttu, on yksi.

5

4:5,6
1. Kor. 8:4+
4:5
1. Kor. 8:6,12:13
Yksi on Herra, yksi usko, yksi kaste!

6

4:6
Room. 11:36
Yksi on Jumala, kaikkien Isä!

Hän hallitsee kaikkea, vaikuttaa kaikessa ja on kaikessa.

7

4:7
Room. 12:3,6
Mutta kukin meistä on saanut oman armolahjansa, sen jonka Kristus on nähnyt hyväksi antaa. 8
4:8
Ps. 68:19
Kirjoituksissa sanotaankin:

– Hän nousi korkeuteen

vangit voittosaaliinaan,

hän antoi lahjoja ihmisille.

9

4:9
Joh. 3:13
Eikö se, että hän nousi korkeuteen, merkitse, että hän oli laskeutunut alas, aina maan alimpiin paikkoihin? 10
4:10
Ap. t. 1:9
Ef. 1:21–23
Kol. 1:19
Hän, joka laskeutui alas, nousi myös kaikkia taivaita ylemmäs täyttääkseen kaikkeuden läsnäolollaan. 11
4:11
Room. 12:6–8
1. Kor. 12:28
Hän antoi seurakunnalle sekä apostolit että profeetat ja evankeliumin julistajat, sekä paimenet että opettajat, 12
4:12
Kol. 1:24
2. Tim. 3:17
varustaakseen kaikki seurakunnan jäsenet palvelutyöhön, Kristuksen ruumiin rakentamiseen. 13
4:13
Kol. 1:28
Kun me kaikki sitten pääsemme yhteen ja samaan uskoon ja Jumalan Pojan tuntemiseen ja niin saavutamme aikuisuuden, Kristuksen täyteyttä vastaavan kypsyyden, 14
4:14
1. Kor. 14:20
Hepr. 13:9
silloin emme enää ole alaikäisiä, jotka ajelehtivat kaikenlaisten opin tuulten heiteltävinä ja ovat kavalien ja petollisten ihmisten pelinappuloita. 15
4:15
Ef. 1:22
Kol. 1:18,2:19
Silloin me noudatamme totuutta ja rakkautta ja kasvamme kaikin tavoin kiinni Kristukseen, häneen, joka on pää. 16Hän liittää yhteen koko ruumiin ja pitää sitä koossa kaikkien jänteiden avulla, kunkin jäsenen toimiessa oman tehtävänsä mukaan, ja näin ruumis kasvaa ja rakentuu rakkaudessa.

Vanha ja uusi minä

17

4:17
Room. 1:21
1. Piet. 4:3
Minä varoitan teitä vakavasti Herran nimeen: älkää enää eläkö niin kuin pakanat! Heidän ajatuksensa ovat turhanpäiväisiä, 18heidän ymmärryksensä on hämärtynyt, ja se elämä, jonka Jumala antaa, on heille vieras, sillä he ovat tietämättömiä ja sydämeltään paatuneita. 19
4:19
Room. 1:24
Kol. 3:5
1. Tess. 4:5
Heidän tuntonsa on turtunut, ja he ovat heittäytyneet irstailuihin sekä kaikenlaiseen saastaisuuteen ja ahneuteen. 20Mutta ei teille ole Kristuksesta tällaista opetettu, 21jos todella olette hänestä kuulleet, jos teille on opetettu se totuus, joka Jeesuksessa on. 22
4:22
Room. 6:6
Kol. 3:9
Sen opetuksen mukaan teidän tulee hylätä entinen elämäntapanne ja vanha minänne, joka on petollisten himojensa vuoksi tuhon oma. 23
4:23
Room. 12:2
Teidän tulee uudistua mieleltänne ja hengeltänne 24
4:24
Room. 13:14+
ja pukea yllenne uusi ihminen, joka on luotu sellaiseksi kuin Jumala tahtoo, elämään oikeuden ja totuuden mukaista, pyhää elämää.

Ohjeita uuteen elämään

25

4:25
Sak. 8:16
Luopukaa siis valheesta ja puhukaa toinen toisellenne totta, sillä me olemme saman ruumiin jäseniä. 26
4:26
Ps. 4:5
Jaak. 1:20
Vaikka vihastuttekin, älkää tehkö syntiä. Sopikaa riitanne, ennen kuin aurinko laskee. 27
4:27
Ef. 6:11
Jaak. 4:7
1. Piet. 5:9
1. Joh. 5:18
Älkää antako Paholaiselle tilaisuutta. 28
4:28
Ap. t. 20:34
1. Tess. 4:11
2. Tess. 3:8
Varas älköön enää varastako, vaan tehköön työtä ja ansaitkoon rehellisesti toimeentulonsa, niin että voi myös antaa tarpeessa olevalle. 29
4:29
Ef. 5:4
Älkää päästäkö suustanne sopimatonta puhetta, vaan puhukaa sitä, mikä kulloinkin on hyvää ja hyödyllistä ja kuulijoille iloksi. 30
4:30
Ef. 1:13
Älkää tuottako surua Jumalan Pyhälle Hengelle, jonka olette saaneet sinetiksi lunastuksen päivää varten. 31Hylätkää kaikki katkeruus, kiukku, viha, riitely ja herjaaminen, kaikkinainen pahuus. 32
4:32
Kol. 3:13
Olkaa toisianne kohtaan ystävällisiä ja lempeitä ja antakaa toisillenne anteeksi, niin kuin Jumalakin on antanut teille anteeksi Kristuksen tähden.