Raamattu 1992 (KR92)
31

Mooses asettaa Joosuan seuraajakseen

311Kun Mooses oli puhunut israelilaisille kaiken tämän, 2

31:2
4. Moos. 20:12+
hän sanoi heille: »Minä olen nyt sadankahdenkymmenen vuoden ikäinen. En enää pysty johtamaan teitä. En myöskään saa mennä Jordanin yli, niin on Herra minulle sanonut. 3
31:3
4. Moos. 27:18
Mutta Herra, teidän Jumalanne, kulkee itse teidän edellänne. Hän hävittää kansat teidän tieltänne, ja te otatte haltuunne niiden maat. Joosua johtaa teidät joen yli; näin on Herra luvannut. 4
31:4
4. Moos. 21:24,35
Herra tekee noille kansoille, niin kuin hän teki amorilaisten kuninkaille Sihonille ja Ogille. Heidät ja heidän maansa hän tuhosi. 5
31:5
5. Moos. 7:2
Hän antaa nuo kansat teidän käsiinne, ja teidän tulee toimia sen käskyn mukaan, jonka olen teille antanut. 6
31:6
5. Moos. 7:21
Joos. 1:5
Hepr. 13:5
Olkaa vahvoja ja rohkeita, älkää pelätkö älkääkä säikkykö noita kansoja, sillä Herra, teidän Jumalanne, kulkee teidän kanssanne. Hän ei jätä teitä yksin eikä hylkää teitä.»

7

31:7
4. Moos. 27:23
5. Moos. 3:28
Mooses kutsui luokseen Joosuan ja sanoi hänelle kaikkien israelilaisten ollessa läsnä: »Ole vahva ja rohkea. Sinä viet tämän kansan siihen maahan, jonka Herra esi-isillemme vannomallaan valalla sille lupasi, ja sinä jaat sen maan israelilaisille perinnöksi. 8Herra itse kulkee sinun edelläsi. Hän on sinun kanssasi, hän ei jätä sinua yksin eikä hylkää sinua. Älä lannistu, älä pelkää.»

Määräys lain julkisesta lukemisesta

9Mooses kirjoitti kirjaan tämän lain ja antoi sen leeviläispapeille, joiden tehtävänä oli kantaa Herran liitonarkkua, sekä Israelin vanhimmille. 10

31:10
3. Moos. 25:43. Moos. 23:34+
Hän antoi heille tämän käskyn: »Joka seitsemäs vuosi, velkojen anteeksiantovuonna, 11
31:11
Neh. 8:18
kun israelilaiset ovat kokoontuneet lehtimajanjuhlaan Herran, teidän Jumalanne, kasvojen eteen siihen paikkaan, jonka hän valitsee, teidän on luettava tämä laki kaikkien israelilaisten kuullen. 12Kutsukaa silloin koolle koko kansa, miehet, naiset ja lapset, ja keskuudessanne asuvat muukalaiset, että kaikki kuulisivat ja oppisivat lain, pelkäisivät Herraa, teidän Jumalaanne, ja tarkoin noudattaisivat tämän lain käskyjä. 13Näin myös teidän lapsenne, jotka eivät lakia ennestään tunne, saavat kuulla sen ja oppivat pelkäämään Herraa, teidän Jumalaanne, eläessään siinä maassa, jonka nyt menette ottamaan haltuunne Jordanin tuolta puolen.»

Viimeiset ohjeet Moosekselle

14Herra sanoi Moosekselle: »Sinun kuolinhetkesi on jo lähellä. Kutsu Joosua luoksesi ja tulkaa pyhäkkötelttaan, niin minä asetan hänet tehtäväänsä.» Mooses ja Joosua menivät pyhäkkötelttaan ja jäivät odottamaan. 15Herra ilmestyi heille pilvipatsaassa, joka asettui teltan ovelle.

16Herra sanoi Moosekselle:

»Kun sinä olet mennyt lepoon isiesi luo, tämä kansa luopuu minusta siinä maassa, johon se on päässyt, ja eksyy minulle uskottomana palvelemaan sen maan vieraita jumalia. Kun israelilaiset hylkäävät minut ja rikkovat liittoni, jonka tein heidän kanssaan, 17minussa herää viha heitä kohtaan. Minä hylkään heidät ja käännän kasvoni heistä pois, niin että he joutuvat kärsimään paljon ja heitä kohtaavat suuret onnettomuudet ja vaivat. Silloin he sanovat: ’Nämä onnettomuudet ovat kohdanneet meitä siksi, ettei Jumalamme ole meidän kanssamme.’ 18Mutta minä käännän kasvoni heistä pois kaiken sen pahan tähden, mitä he ovat tehneet kääntyessään vieraiden jumalien puoleen.

19»Kirjoita siis muistiin tämä laulu ja opeta se israelilaisille. Pane sen sanat heidän suuhunsa, että voin käyttää niitä todisteena heitä vastaan. 20Minä vien heidät nyt siihen maahan, jonka lupasin heille heidän esi-isilleen antamallani valalla, maahan, joka tulvii maitoa ja hunajaa. Kun he ovat syöneet itsensä kylläisiksi ja lihaviksi, he kääntyvät vieraiden jumalien puoleen ja alkavat palvella niitä. Minua he halveksivat, minun liittoni he rikkovat. 21Mutta kun suuret onnettomuudet ja vaivat kohtaavat heitä, tämä laulu, jota heidän jälkeläisensäkään eivät unohda, on todisteena heitä vastaan. Minä tiedän, minkälaiset heidän ajatuksensa jo nyt ovat, ennen kuin olen vienyt heidät siihen maahan, jonka valallani lupasin heille.»

22Mooses kirjoitti sinä päivänä muistiin tämän laulun ja opetti sen israelilaisille.

23Herra antoi Joosualle, Nunin pojalle, tämän käskyn: »Ole vahva ja rohkea, sillä sinä viet israelilaiset siihen maahan, jonka vannoin antavani heille. Minä olen sinun kanssasi.»

24Kun Mooses oli kirjoittanut kirjaan koko tämän lain viimeistä sanaa myöten, 25hän antoi leeviläisille, Herran liitonarkun kantajille, tämän käskyn:

26

31:26
5. Moos. 17:18
»Ottakaa tämä lain kirja ja pankaa se Herran, Jumalanne, liitonarkun viereen todistuskappaleeksi teitä vastaan. 27Minä tiedän, miten niskoittelevia ja kapinoivia te olette. Kun te nytkin, vaikka minä vielä olen elossa, niskoittelette Herraa vastaan, kuinka paljon enemmän te niskoittelettekaan minun kuolemani jälkeen!

28

31:28
5. Moos. 32:1
Ps. 50:4
Jes. 1:2
»Kootkaa minun luokseni heimojenne vanhimmat ja kirjurinne. Minä aion puhua kaikki nämä asiat heidän kuultensa ja otan taivaan ja maan todistajikseni heitä vastaan. 29Minä tiedän, että te minun kuoltuani lankeatte syntiin ja käännytte pois siltä tieltä, jota käskin teidän kulkea. Tulevina päivinä teitä kohtaa onnettomuus, koska te rikotte Herran tahtoa vastaan ja herätätte teoillanne hänen vihansa.»

Mooseksen laulu

30Koko Israelin kansa oli kokoontunut kuulemaan, kun Mooses lausui sille tämän laulun sanat alusta loppuun saakka:

32

321– Kuuntele, taivas, mitä minä puhun,

kuulkoon maa minun sanani.

2Sateena virratkoon minun opetukseni,

kastepisaroina vierikööt sanani,

niin kuin vihma nuorelle nurmelle,

niin kuin kuurosade ruohikolle.

3Minä julistan Herran nimeä.

Ylistäkää Jumalamme kunniaa!

4

32:4
5. Moos. 7:9+
Hän on turvamme, kalliomme, teoissaan täydellinen.

Kaikki hänen tiensä ovat oikeat.

Hän on uskollinen Jumala, ei hän vääryyttä tee.

Hän on vanhurskas, tuomioissaan oikea.

5

32:5
2. Moos. 32:9+
Kelvottomasti rikkoi häntä vastaan

tämä kiero ja katala sukupolvi,

ne, jotka eivät enää ole hänen lapsiaan

vaan kansansa häpeätahra.

6

32:6
Mal. 1:6
Näinkö sinä palkitset Herran,

sinä tyhmä ja ymmärtämätön kansa?

Eikö hän ole sinun isäsi ja luojasi?

Hän sinut teki ja rakensi.

7Muistelkaa muinaisia aikoja,

ajatelkaa menneiden sukupolvien päiviä.

Kysykää isiltänne, niin he kertovat teille,

kysykää vanhuksiltanne, niin saatte kuulla.

8

32:8
1. Moos. 11:8
Kun Korkein jakoi kansoille maat,

kun hän levitti ihmiset yli maan piirin,

hän määräsi kansojen asuinsijat

ja kullekin oman jumalan.32:8 Käännös »kullekin oman jumalan», sanatarkasti »Jumalan poikien luvun mukaan», tukeutuu Qumranin tekstin ja kreikankielisen Septuaginta-käännöksen lukutapaan. Osa Septuagintan käsikirjoituksista kääntää »Jumalan enkelien luvun mukaan». Hepreankielisen tekstin myöhempi lukutapa on »israelilaisten luvun mukaan».

9

32:9
2. Moos. 19:5,6
Herran osuus on hänen kansansa Israel,

ja Jaakob hänen perintömaansa.

10Hän löysi sen autiosta maasta,

karulta seudulta, joka huusi tyhjyyttään.

Hän otti sen hoiviinsa ja huolehti siitä,

hän varjeli sitä kuin silmäteräänsä.

11

32:11
2. Moos. 19:4
Jes. 63:9
Niin kuin kotka suojelee pesäänsä

ja liitelee poikastensa yllä,

niin kuin se kantaa niitä siivillään,

niin Herrakin kuljetti kansaansa.

12Herra yksin johdatti omiaan,

ei hänellä ollut muuta jumalaa rinnallaan.

13Hän nosti heidät vuorten valtiaiksi,

ja he saivat syödä pellon antimia,

kerätä hunajaa kallionkoloista

ja oliivisatoa kivikkoisilta mailta.

14He saivat maitoa ja voita karjastaan,

söivät pukkien rasvaa, oinaita, Basanin pässejä

ja puhdasta ydinvehnää,

he joivat rypälemehua, kuohuvaa viiniä.

15Niin Jesurun32:15 Jesurun on Israelin runollinen lempinimi. lihoi ja alkoi oikutella,

niin Israelista tuli lihava, mahtava ja äksy.

Se hylkäsi Jumalan, joka oli sen luonut,

alkoi halveksia turvakalliotaan.

16Israel sai hänet kiivastumaan vierailla jumalillaan,

vihastutti hänet iljettävillä menoillaan.

17

32:17
Ps. 106:37
1. Kor. 10:20
Se uhrasi pahoille hengille,

epäjumalille, joista ei ennen tiennyt,

uusille, äsken löytämilleen jumalille,

joita isät eivät tunteneet.

18Te unohditte kallion, joka antoi teille elämän,

ette muistaneet Jumalaa, joka oli teidät synnyttänyt.

19Kun Herra näki Israelin teot,

hän vihastui poikiinsa ja tyttäriinsä

ja hylkäsi heidät.

20Hän sanoi:

»Minä käännän kasvoni heistä pois

ja katson, miten heidän lopulta käy.

He ovat kapinoiva sukupolvi,

lapsia, joihin ei voi luottaa.

21

32:21
1. Kun. 16:13
Ps. 31:7
Jer. 8:19
Joona 2:9
Room. 10:19
He ovat ärsyttäneet minua väärillä jumalillaan,

vihastuttaneet minut joutavilla patsaillaan.

Siksi minä panen heidän kiusakseen

kansan, joka ei kansalta näytä,

typerysten heimolla minä vihastutan heidät.

22

32:22
Jer. 15:14,17:4
Minun vihani on syttynyt,

sen liekki yltää syvyyksiin saakka.

Se kärventää maan ja sen sadon,

kalvaa vuorten perustukset.

23

32:23
Job 6:4
Ps. 38:3,64:8
Minä kasaan heille

onnettomuuksia onnettomuuksien päälle,

kulutan heihin kaikki nuoleni.

24

32:24
5. Moos. 28:22
He nääntyvät nälkään, he menehtyvät ruttoon,

kulkutauti korjaa heidät.

Minä lähetän heidän kimppuunsa

raatelevia petoja ja myrkkykäärmeitä.

25

32:25
Valit. 1:20
Ulkona heidän lapsensa tappaa miekka

ja kodeissa kauhu.

Kuolema vie niin nuorukaisen kuin neidon,

niin sylilapsen kuin vanhuksen.

26»Minä voisin hävittää heidät,

pyyhkiä pois heidän muistonsakin ihmisten mielistä,

27

32:27
4. Moos. 14:15,16
Hes. 20:14
mutta minä en halua kuulla vihollisteni pilkkasanoja,

en salli, että he ymmärtävät kaiken väärin

ja sanovat: ’Tämä hävitys on meidän kättemme työtä,

ei suinkaan Herran.’

28Israel on ymmärtämätön kansa,

se ei ota opikseen neuvoista.

29Jos se olisi viisas, se ymmärtäisi tämän,

tajuaisi, miten sen lopulta käy.»

30Kuinka voisi yksi ainoa vihollinen ajaa takaa tuhatta,

kuinka voisi kaksi miestä karkottaa kymmenentuhatta,

ellei Herra, Israelin kallio, olisi myynyt kansaansa,

ellei hän olisi antanut sitä vihollisten käsiin?

31Vihollistemmekin luulisi ymmärtävän,

ettei heidän kallionsa ole niin kuin meidän.

32

32:32
Jes. 1:10
Jer. 23:14
Sodomasta ovat peräisin vihollistemme viiniköynnökset,

Gomorran rinnemailla ne ovat kasvaneet.

Heidän rypäleensä ovat myrkkyrypäleitä,

heidän rypäleterttunsa karvaita maultaan.

33Liskojen myrkkyä on heidän viininsä,

sarvikyiden julmaa myrkkyä.

34Tämä kaikki on minulla mielessäni,

sinetillä suljettuna aitoissani

35koston ja rangaistuksen päivään saakka,

siihen päivään, jona he sortuvat.

Heidän perikatonsa on lähellä,

se, mikä heitä odottaa, tulee pian.

36

32:36
2. Kun. 14:26
Herra puolustaa kansaansa,

hän säälii palvelijoitaan,

kun hän näkee, ettei heillä enää ole voimaa,

että he ovat uupuneita, niin suuret kuin pienet.

37Vastustajilleen hän sanoo:

»Missä ovat nyt teidän jumalanne,

missä se kallio, johon turvasitte?

38

32:38
Tuom. 10:14
Nouskoot nyt teitä auttamaan

ne jumalat, joille te syötitte teurasuhrienne rasvan

ja juotitte juomauhrienne viinin!

Seiskööt ne teidän suojananne.

39

32:39
5. Moos. 4:35,6:4
Jes. 44:81. Sam. 2:6
Hoos. 6:1
Näettehän nyt: minä olen ainoa,

ei ole muuta jumalaa minun rinnallani.

Minä lähetän kuoleman, minä annan elämän,

minä lyön ja minä parannan,

minun vallassani on kaikki.

40

32:40
Ilm. 10:5
Minä kohotan käteni taivasta kohti

ja vannon: Niin totta kuin elän ikuisesti,

41minä teroitan salamoivan miekkani,

käyn toteuttamaan tuomiota,

minä kostan vihollisilleni,

rankaisen vihamiehiäni.

42Minun nuoleni juopuvat

kaatuneiden ja vankien verestä,

minun miekkani ahmii

vihollisruhtinaiden päitä.»

43

32:43
Room. 15:10Ps. 9:13
Ilm. 19:2
Ylistäkää Herran kansaa, te vieraat kansat!

Herra kostaa palvelijoittensa kuoleman,

hän rankaisee vihollisiaan,

hän puhdistaa synnin kirouksesta kansan ja maan.

44

32:44
4. Moos. 13:16
Mooses lausui Joosuan, Nunin pojan, kanssa tämän laulun sanat koko kansan kuullen.

Mooses päättää puheensa

45Puhuttuaan kaiken tämän israelilaisille 46

32:46
5. Moos. 6:7,11:19
Mooses sanoi heille vielä: »Painakaa mieleenne kaikki määräykset, jotka minä tänään olen teille antanut. Käskekää lapsianne tarkoin noudattamaan tätä lakia ja elämään sen käskyjen mukaisesti. 47
32:47
5. Moos. 30:16
Tämä ei saa olla teille mikään tyhjä, merkityksetön sana. Se on teidän koko elämänne. Kun noudatatte tätä lakia, saatte aina asua siinä maassa, jonka nyt menette ottamaan haltuunne Jordanin tuolta puolen.»

Mooses saa tiedon lähestyvästä kuolemastaan

48Tuona samana päivänä Herra sanoi Moosekselle: 49

32:49
4. Moos. 27:12
»Mene nyt Abarimin vuoristoon ja nouse Nebonvuorelle, joka on Moabin maassa vastapäätä Jerikoa. Sieltä saat katsella Kanaaninmaata, jonka minä annan israelilaisille omaksi. 50
32:50
4. Moos. 20:28,33:38
Vuorella, jolle sinä nouset, sinun on kuoltava, ja sinut otetaan isiesi luo, kuten veljesi Aaron, joka kuoli Horinvuorella. 51
32:51
4. Moos. 20:12
Näin tapahtuu siksi, että te Meribat-Kadesin vesipaikalla Sinin autiomaassa rikoitte minua vastaan kaikkien israelilaisten edessä, kun ette pitäneet minua pyhänä kansan edessä. 52
32:52
5. Moos. 34:4
Sinä saat katsella sitä maata Jordanin tältä puolen, mutta et pääse sinne, tuohon maahan, jonka minä annan israelilaisille.»

33

Mooses siunaa Israelin heimot

331

33:1
1. Moos. 49:1
Tämä on se siunaus, jonka Mooses, Jumalan mies, ennen kuolemaansa lausui israelilaisille. 2
33:2
Tuom. 5:4
Dan. 7:10
Hab. 3:3
Hän sanoi:

– Herra tuli Siinailta,

Seiristä hän loisti kirkkaana kuin aurinko,

hän ilmestyi Paranin vuorelta

ja saapui Meribat-Kadesiin.33:2 Toinen mahdollinen käännös: »saapui Pyhän kymmenistätuhansista».

Tuli loimusi hänen oikealla puolellaan.

3Herra rakastaa heimojaan,

hän varjelee kaikkia omiaan.

He laskeutuvat hänen jalkojensa juureen

ja ottavat opikseen hänen sanansa.

4Mooses antoi meille lain,

perinnöksi Jaakobin seurakunnalle.

5Jesurun33:5 Ks. selitystä 32:15. sai kuninkaan,

kun kansan päämiehet kokoontuivat,

kun Israelin heimot olivat koolla.

6

33:6
Tuom. 5:16
Sitten Mooses sanoi:

– Eläköön Ruuben, älköön hänen sukunsa kuolko,

vaikka vähäinen on hänen miestensä määrä.

7

33:7
1. Kun. 12:19
Juudan hän siunasi näin:

– Kuule, Herra, Juudan huuto,

tuo hänet takaisin kansansa luo.

Hän taistelee kaikkien puolesta,

auta sinä häntä hänen vihollisiaan vastaan.

8

33:8
2. Moos. 28:302. Moos. 17:7
4. Moos. 20:13
Leevistä hän sanoi:

– Herra, sinä annoit urimin ja tummimin33:8 Ks. selitystä 2. Moos. 28:15. Leeville,

uskolliselle palvelijallesi,

jota sinä Massassa koettelit,

jonka kanssa sinä kamppailit Meriban vesipaikalla.

9

33:9
2. Moos. 32:27
Matt. 10:37
Hän sanoi vanhemmistaan: »En tunne heitä.»

Hän ei myöntänyt veljiään veljikseen

eikä lapsiaan lapsikseen.

Hän noudatti sinun käskyjäsi,

piti kunniassa sinun liittosi.

10Hän opettaa sinun säädöksesi Jaakobille,

sinun lakisi Israelille.

Hän tarjoaa sinulle uhrisavun tuoksua,

hän tuo kokonaisuhrit sinun alttarillesi.

11Siunaa, Herra, hänen voimaansa.

Ole suopea hänen työtään kohtaan.

Murskaa hänen vastustajiensa luut,

lyö hänen vihamiehensä, niin etteivät he enää nouse.

12Benjaminista hän sanoi:

– Herran lemmikki asuu turvassa.

Korkein varjelee häntä alituisesti

ja asuu hänen luonaan vuorten keskellä.

13Joosefista hän sanoi:

– Herra siunatkoon hänen maataan

parhaalla, mitä taivas antaa,

siunatkoon kasteella

ja vedellä, joka kumpuaa maan syvyyksistä,

14parhaalla, mikä auringon voimasta kypsyy,

vuodenaikojen parhailla antimilla,

15parhaalla, mitä ikivanhat vuoret tarjoavat,

mitä ikuiset kukkulat tuottavat,

16

33:16
1. Moos. 49:26
parhaalla, mitä maa runsaudestaan antaa.

Hän, joka asuu palavassa pensaassa,

siunatkoon häntä suosiollaan.

Kaikki tämä tulkoon Joosefin osaksi,

hänen, joka on päämies veljiensä joukossa.

17

33:17
1. Moos. 48:14
4. Moos. 23:22,24:8
Hänen esikoispoikansa on hänen ylpeytensä,

sonni, jolla on sarvet kuin villihärällä.

Niillä hän lävistää kansakuntia,

puskee ne maan ääriin saakka.

Sellaisia ovat Efraimin kymmenettuhannet,

sellaisia Manassen tuhatpäiset joukot.

18

33:18
1. Moos. 49:13,14
Sebulonista hän sanoi:

– Iloitse, Sebulon, retkilläsi,

ja sinä, Isaskar, teltoillasi.

19He kutsuvat kansoja vuorelleen,

he uhraavat siellä määräuhreja.

He keräävät merten rikkauksia

ja hiekkaan kätkettyjä aarteita.

20Gadista hän sanoi:

– Ylistetty olkoon Herra, joka tekee laajaksi Gadin maan!

Gad on asettunut aloilleen kuin leijona,

valmiina raatelemaan käsivarren ja pään.

21

33:21
4. Moos. 32:32
Hän valitsi itselleen parhaan osan,

hän sai ruhtinaan osuuden.

Kun kansan päämiehet kokoontuivat,

hän teki Herralle otollisia tekoja,

täytti hänen käskynsä yhdessä Israelin kanssa.

22Danista hän sanoi:

– Dan on leijonanpentu,

joka hyökkää Basanista.

23Naftalista hän sanoi:

– Naftalilla on onnea ylen määrin,

runsain mitoin Herran siunausta.

Hän ottaa haltuunsa lännen ja etelän.

24Asserista hän sanoi:

– Siunatuin kaikista pojista on Asser.

Olkoon hän veljiensä suosikki,

saakoon hän kahlata oliiviensa öljyssä.

25Hänen salpansa ovat rautaa ja pronssia,

hänen voimansa on uusi päivästä päivään.

26

33:26
5. Moos. 32:15,33:5
Jes. 44:2
Ei ole, Jesurun33:26 Ks. selitystä 32:15., ketään sinun Jumalasi kaltaista!

Yli taivaan hän ratsastaa avuksesi,

saapuu pilvien päällä suuressa voimassaan.

27

33:27
Ps. 90:1
Sinun turvasi on ikiaikojen Jumala,

sinua kantavat ikuiset käsivarret.

Hän karkotti tieltäsi viholliset

ja käski sinun hävittää heidät.

28

33:28
3. Moos. 25:184. Moos. 23:9
Israel saa asua turvassa,

Jaakobin jälkeläiset omassa rauhassaan

viljan ja viinin maassa,

missä taivaskin tihkuu kastetta.

29Onnellinen olet sinä, Israel,

kansa vailla vertaa!

Herra auttaa sinut voittoon.

Hän on kilpesi ja turvasi,

voittoisa miekkasi sodassa.

Sinun vihollisesi ryömivät edessäsi maassa,

ja sinä tallaat heidät jalkoihisi.