Raamattu 1992 (KR92)
23

231

23:1
3. Moos. 18:8,20:11
5. Moos. 27:20
»Kukaan ei saa ottaa vaimokseen äitipuoltaan eikä maata isänsä vaimon kanssa.

Herran kansaan kuulumattomat

2»Ketään, jonka kivekset on murskattu tai jonka elin on leikattu, ei saa lukea Herran kansaan kuuluvaksi.

3»Ketään, joka on syntynyt kielletystä suhteesta, ei saa lukea Herran kansaan kuuluvaksi. Ketään hänen jälkeläisistäänkään, edes kymmenennestä sukupolvesta, ei saa lukea Herran kansan joukkoon.

4

23:4
Neh. 13:3
Ps. 79:1
Valit. 1:10
Hes. 44:9
Ap. t. 21:28
»Ketään ammonilaista tai moabilaista ei saa lukea Herran kansaan kuuluvaksi. Kukaan heidän jälkeläisistäänkään, edes kymmenennestä sukupolvesta, ei pääse Herran kansan joukkoon. 5
23:5
4. Moos. 22:5,6
Joos. 24:9
He eivät antaneet teille ruokaa eivätkä juomaa, kun te olitte tulossa Egyptistä, vaan palkkasivat Bileamin, Beorin pojan Mesopotamian Petorista, kiroamaan teidät. 6
23:6
4. Moos. 23:8
Joos. 24:10
Mutta Herra, teidän Jumalanne, ei suostunut kuulemaan Bileamia, vaan muutti kirouksen siunaukseksi, koska hän rakastaa teitä. 7Älkää milloinkaan koko elinaikananne tehkö mitään, mikä edistää heidän menestystään ja hyvinvointiaan.

8

23:8
1. Moos. 32:4,47:27
»Älkää vieroksuko edomilaisia; he ovat teidän veljiänne. Älkää vieroksuko myöskään egyptiläisiä, sillä te olette olleet muukalaisina heidän maassaan. 9Näiden jälkeläisiä voidaan kolmannesta sukupolvesta alkaen ottaa Herran kansan joukkoon.

Sotaleirin puhtaus

10»Kun lähdette sotaan vihollisianne vastaan ja asetutte leiriin, karttakaa kaikkea epäpuhtautta. 11

23:11
3. Moos. 15:16
Jos joku teistä on yöllisen siemenvuodon takia epäpuhdas, hänen on mentävä leirin ulkopuolelle ja pysyttävä siellä. 12Illansuussa hänen on peseydyttävä, ja vasta auringonlaskun aikaan hän saa palata leiriin.

13»Teillä tulee olla leirin ulkopuolella paikka, missä voitte käydä tarpeillanne. 14Varusteidenne joukossa teillä tulee olla pieni lapio, jolla kaivatte ulosteitanne varten kuopan ja peitätte jälkenne. 15Herra, teidän Jumalanne, kulkee leirissänne, suojelee teitä ja antaa vihollisenne teidän käsiinne. Sen tähden leirin on oltava pyhä, niin ettei hän näe siellä mitään sopimatonta eikä jätä teitä.

Velvollisuuksia ja oikeuksia

16»Älkää luovuttako takaisin orjaa, joka on isäntänsä käsistä paennut teidän luoksenne. 17Hän saa jäädä asumaan keskuuteenne ja valita vapaasti asuinpaikkansa. Älkää käyttäkö hyväksenne hänen ahdinkoaan.

18»Kukaan israelilainen nainen tai mies ei saa ryhtyä harjoittamaan haureutta minkään jumalan kunniaksi. 19Haureudesta saatua palkkiota, olipa se maksettu naiselle tai miehelle, ei saa viedä Herran, teidän Jumalanne, pyhäkköön minkään lupauksen täyttämiseksi. Se on iljetys Herralle, teidän Jumalallenne.

20

23:20,21
2. Moos. 22:24+
»Älä peri toiselta israelilaiselta korkoa rahasta, ruoasta äläkä mistään muustakaan, mitä yleensä korkoa vastaan lainataan. 21Vierasmaalaiselta voit periä korkoa mutta maanmieheltäsi et. Kun noudatat näitä määräyksiä, Herra, sinun Jumalasi, siunaa sinua kaikissa toimissasi siinä maassa, jonka nyt menet ottamaan haltuusi.

22

23:22
4. Moos. 30:3
Saarn. 5:3,4
»Kun annat lupauksen Herralle, Jumalallesi, täytä se viivyttelemättä, sillä Herra vaatii sinut tilille lupauksestasi ja sinä joudut sen täyttämättä jättämisestä syynalaiseksi. 23Sitä, ettet anna lupauksia, ei lasketa sinulle synniksi. 24Jos kuitenkin olet vapaaehtoisesti antanut suullisen lupauksen Herralle, Jumalallesi, sinun on täytettävä se tarkoin.

25»Kun tulet jonkun viinitarhaan, voit syödä rypäleitä mielin määrin kunnes olet kylläinen, mutta astiaan et saa niitä kerätä. 26

23:26
Mark. 2:23
Kun kuljet viljapellon halki, voit käsin kerätä tähkäpäitä, mutta sirpillä et saa leikata itsellesi toisen viljaa.

24

Avioliittolakeja

241

24:1
Matt. 5:31
»Jos avioliiton solminut mies lakkaa pitämästä vaimostaan havaittuaan hänessä jotakin epämieluista, hän voi kirjoittaa vaimolleen erokirjan ja lähettää hänet luotaan. 2Jos nainen hänen luotaan lähdettyään menee toisen miehen vaimoksi 3ja tämäkin mies alkaa vieroa häntä, kirjoittaa erokirjan ja lähettää hänet luotaan tai jos tämä mies kuolee, 4edellinen aviomies, joka lähetti naisen pois, ei saa ottaa häntä uudelleen vaimokseen; nainen on tullut hänelle saastaiseksi, ja sellainen liitto on Herran silmissä iljetys. Älkää tahratko sellaisella synnillä maata, jonka Herra, teidän Jumalanne, antaa omaksenne.

5

24:5
5. Moos. 20:7
»Jos mies on vastikään mennyt naimisiin, hänen ei tarvitse lähteä sotaan eikä häntä saa kutsua muuhunkaan palvelukseen. Hän saa vuoden ajan olla vapaa ja pysyä kotona vaimonsa ilona.

Inhimillisyyttä ja oikeudenmukaisuutta tähdentäviä lakeja

6»Kukaan ei saa ottaa lainan pantiksi jauhinkiviä, ei edes päällimmäistä kiveä, sillä niiden varassa on toisen ihmisen henki.

7

24:7
2. Moos. 21:16
1. Tim. 1:105. Moos. 13:6+
»Jos käy ilmi, että joku on ryöstänyt itselleen toisen israelilaisen ja tarjonnut häntä ostettavaksi tai myynyt hänet orjaksi, tekoon syyllistyneen on kuoltava. Hävittäkää paha keskuudestanne.

8

24:8
3. Moos. 13:2,49,14:2,35
»Jos keskuudessanne on syytä epäillä spitaalia, noudattakaa tarkoin kaikkia niitä neuvoja, joita saatte leeviläispapeilta, ja totelkaa niitä ohjeita, jotka minä olen heille antanut. 9
24:9
4. Moos. 12:10
Muistakaa, mitä Herra, teidän Jumalanne, teki Mirjamille, kun olitte matkalla pois Egyptistä.

10»Jos lainaat toiselle panttia vastaan jotakin, älä mene hänen kotiinsa panttia hakemaan. 11Jää ulkopuolelle odottamaan, että se, jolle lainaat, voi itse käydä hakemassa pantin. 12Jos hän on varaton, et saa pitää hänen panttaamaansa viittaa hallussasi yli yön, 13

24:13
2. Moos. 22:25,26
vaan sinun on palautettava viitta auringonlaskun aikaan, että hän voi kääriytyä siihen yöksi. Silloin hän siunaa sinua, ja Herra, sinun Jumalasi, katsoo sinut vanhurskaaksi.

14

24:14,15
3. Moos. 19:13+
»Älä tee vääryyttä köyhälle päivätyöläiselle, olipa hän maanmiehesi tai maassasi asuva muukalainen. 15Maksa hänelle työpäivän palkka ennen auringonlaskua, sillä hän on köyhä ja odottaa palkkaansa. Jos et maksa, hän huutaa avukseen Herraa ja sinä joudut syynalaiseksi.

16

24:16
2. Kun. 14:6
2. Aik. 25:4
Hes. 18:20
»Isää ei saa tuomita kuolemaan poikansa eikä poikaa isänsä rikoksesta, vaan kukin tuomittakoon vain omasta rikoksestaan.

17

24:17
2. Moos. 22:21+
»Ette saa viedä muukalaiselta ettekä orvolta hänen oikeuksiaan. Älkää ottako leskeltä vaatetta lainan pantiksi. 18
24:18
5. Moos. 5:15
Muistakaa, että itse olitte orjina Egyptissä ja että Herra, teidän Jumalanne, lunasti teidät sieltä vapaiksi. Sen tähden teidän on noudatettava näitä käskyjä.

19

24:19–21
3. Moos. 19:9,10,23:22
»Jos viljasatoa korjatessanne unohdatte pellolle lyhteen, älkää palatko sitä hakemaan, vaan antakaa sen jäädä sinne muukalaista, orpoa ja leskeä varten. Kun näin teette, Herra, teidän Jumalanne, siunaa teitä kaikissa toimissanne.

20»Kun olette ravistaneet oliivit puistanne, älkää palatko keräämään jäljelle jääneitä oliiveja; ne kuuluvat muukalaiselle, orvolle ja leskelle. 21Kun olette korjanneet viinitarhanne sadon, älkää suorittako jälkikorjuuta, vaan antakaa muukalaisen, orvon ja lesken korjata loput. 22

24:22
5. Moos. 5:15
Muistakaa, että itse olitte orjina Egyptissä. Sen tähden teidän on noudatettava näitä käskyjä.

25

251

25:1
5. Moos. 16:18
»Jos kaksi miestä riitaantuu keskenään ja he vievät asian oikeuteen, heidät on tuomittava oikein: syytön syyttömäksi ja syyllinen syylliseksi. 2Jos syyllinen tuomitaan ruoskittavaksi, tuomarin on määrättävä hänet maahan makaamaan, ja hänelle on tuomarin läsnä ollessa annettava niin monta ruoskaniskua kuin rikkomus edellyttää. 3
25:3
2. Kor. 11:24
Iskuja saa antaa enintään neljäkymmentä, ei sen enempää; muuten maanmiehenne joutuu julkisesti häväistyksi.

4

25:4
1. Kor. 9:9
1. Tim. 5:18
»Älkää sitoko puivan härän suuta.

Lankousavioliitto

5

25:5
Ruut 4:5
Mark. 12:19
»Jos samalla perintötilalla asuvista veljeksistä toinen kuolee eikä hänellä ole poikaa, hänen leskensä ei saa mennä vaimoksi kenellekään sukuun kuulumattomalle. Hänen lankonsa tulee yhtyä häneen, ottaa hänet vaimokseen ja näin täyttää velvollisuutensa hänen lankonaan. 6Naisen synnyttämä esikoinen katsottakoon ensimmäisen miehen pojaksi, jotta hänen nimensä ei häviäisi Israelista. 7Mutta jos joku ei halua ottaa veljensä leskeä vaimokseen, lesken on mentävä kaupungin portille vanhimpien luo ja sanottava: ’Lankoni kieltäytyy säilyttämästä veljensä nimeä Israelissa eikä halua solmia avioliittoa minun kanssani.’ 8Kaupungin vanhimpien on silloin kutsuttava mies puheilleen. Jos hän pysyy päätöksessään ja sanoo, ettei halua veljensä leskeä vaimokseen, 9lesken on vanhimpien läsnä ollessa astuttava hänen eteensä, riisuttava sandaali hänen jalastaan, syljettävä häntä kasvoihin ja sanottava: ’Näin tehdään sille, joka ei turvaa veljensä suvun jatkumista.’ 10Siitä lähtien miehen perhettä nimitettäköön ’paljasjalan suvuksi’.

Muita määräyksiä

11»Jos kaksi miestä tappelee keskenään ja alakynnessä olevan vaimo yrittää auttaa miestään tarttumalla tämän vastustajaa sukupuolielimistä, 12naista ei saa sääliä, vaan hänen kätensä on lyötävä ranteesta poikki.

13

25:13–16
3. Moos. 19:35,36+
»Älkää pitäkö kukkarossanne eripainoisia punnuksia. 14Älkää pitäkö talossanne kahta erikokoista eefa-mittaa. 15Teillä tulee olla oikean painoiset punnukset ja oikean kokoiset eefa-mitat, että saisitte elää vanhoiksi siinä maassa, jonka Herra, teidän Jumalanne, antaa teille. 16Jokainen väärien punnusten ja väärien mittojen käyttäjä on Herralle iljetys.

Amalekilaisten kohtelu

17

25:17
2. Moos. 17:8
»Muistakaa, mitä amalekilaiset tekivät teille, kun olitte tulossa Egyptistä. 18Nähdessään, kuinka heikkoina ja näännyksissä te silloin olitte, he Jumalaa pelkäämättä surmasivat kaikki, jotka olivat jääneet teidän joukostanne jälkeen. 19
25:19
1. Sam. 15:3
1. Aik. 4:43
Kun Herra, teidän Jumalanne, on antanut teidän päästä rauhaan kaikista ympärillänne olevista vihollisista siinä maassa, jonka hän antaa omaksenne, pyyhkikää pois maan päältä amalekilaiset ja heidän muistonsakin. Älkää unohtako tätä.