Raamattu 1992 (KR92)
18

Paavali Korintissa

181Paavali lähti sitten Ateenasta ja meni Korinttiin. 2

18:2
Room. 16:3
1. Kor. 16:19
2. Tim. 4:19
Siellä hän tapasi Aquilan, Pontoksesta kotoisin olevan juutalaisen, ja tämän vaimon Priscillan. He olivat äskettäin tulleet Italiasta, koska Claudius oli karkottanut Roomasta kaikki juutalaiset. Paavali meni heidän luokseen 3
18:3
Ap. t. 20:34
1. Kor. 4:12
1. Tess. 2:9
2. Tess. 3:8
ja jäi työskentelemään heidän kanssaan, sillä heillä oli yhteinen ammatti; he olivat teltantekijöitä. 4Joka sapattina Paavali kävi keskusteluja synagogassa ja koetti taivuttaa uskoon sekä juutalaisia että kreikkalaisia.

5

18:5
Ap. t. 9:22,17:3
Kun Silas ja Timoteus saapuivat Makedoniasta, Paavali oli jo kokonaan antautunut julistamaan sanaa. Hän todisti juutalaisille, että Jeesus on Messias, 6
18:6
Matt. 10:14Matt. 27:25Ap. t. 3:26+
mutta juutalaiset väittivät herjaten vastaan. Silloin hän pudisti pölyn vaatteistaan ja sanoi: »Tulkoon teidän verenne teidän itsenne päälle! Minä en enää ole teistä vastuussa. Tästedes puhun pakanoille.» 7Hän lähti heidän luotaan ja asettui Titius Justus-nimisen jumalaapelkäävän miehen taloon, joka oli aivan synagogan vieressä. 8
18:8
1. Kor. 1:14
Kuitenkin synagogan esimies Crispus tuli uskoon, ja myös koko hänen perhekuntansa uskoi Herraan. Monet muutkin korinttilaiset, jotka kuuntelivat Paavalia, tulivat uskoon, ja heidät kastettiin.

9

18:9,10
Ap. t. 23:11
Eräänä yönä Herra sanoi näyssä Paavalille: »Älä pelkää, vaan puhu edelleen, älä vaikene. 10Minä olen sinun kanssasi. Kukaan ei käy sinun kimppuusi eikä tee sinulle pahaa. Tässä kaupungissa on paljon minun kansaani.» 11
18:11
1. Kor. 2:3
Niin Paavali viipyi puolitoista vuotta korinttilaisten keskuudessa ja opetti heille Jumalan sanaa.

12

18:12
Mark. 13:9
Ap. t. 24:1
Mutta sitten, Gallion ollessa Akhaian maakunnan käskynhaltijana, juutalaiset nousivat yksissä tuumin Paavalia vastaan. He veivät hänet käskynhaltijan tuomioistuimen eteen 13ja sanoivat: »Tämä mies houkuttelee ihmisiä palvelemaan Jumalaa lainvastaisella tavalla.» 14Mutta ennen kuin Paavali ehti vastata, Gallio sanoi: »Juutalaiset! Jos olisi kyseessä rikos tai törkeä ilkityö, olisi oikein ja kohtuullista, että kärsivällisesti kuuntelisin teitä. 15Mutta kun te riitelette sanoista ja nimistä ja omasta laistanne, se on teidän asianne. Siinä minä en rupea tuomariksi.» 16Hän ajoi heidät pois tuomioistuimen edestä 17
18:17
1. Kor. 1:1
eikä välittänyt vähääkään, kun kansanjoukko kävi käsiksi Sosteneeseen, synagogan esimieheen, ja pieksi hänet avoimesti oikeuspaikalla.

Paavali käy Jerusalemissa ja Antiokiassa

18

18:18
4. Moos. 6:18
Ap. t. 21:24
Paavali viipyi Korintissa vielä jonkin aikaa. Sitten hän hyvästeli veljet ja lähti purjehtimaan kohti Syyriaa yhdessä Priscillan ja Aquilan kanssa. Hän oli Kenkreassa leikkauttanut hiuksensa, koska oli antanut uhrilupauksen18:18 Kysymys on Vanhan testamentin lupauskäytännöstä, ks. 4. Moos. 6.. 19Kun he saapuivat Efesokseen, Paavali erosi matkatovereistaan. Hän meni sitten synagogaan ja keskusteli siellä juutalaisten kanssa. 20Nämä pyysivät häntä jäämään pitemmäksi aikaa, mutta hän ei suostunut 21
18:21
Ap. t. 19:21Jaak. 4:15
vaan hyvästeli heidät sanoen: »Tulen kyllä uudelleen luoksenne, jos Jumala suo.» Sitten hän purjehti Efesoksesta, 22nousi Kesareassa maihin ja jatkoi edelleen Jerusalemiin. Hän tervehti seurakuntaa ja matkasi sitten Antiokiaan. 23Viivyttyään siellä jonkin aikaa hän lähti taas matkaan, vaelsi Galatian ja edelleen Frygian halki ja rohkaisi kaikkialla opetuslapsia.

Apollos Efesoksessa ja Korintissa

24

18:24
1. Kor. 1:12,3:4,4:6,16:12
Tit. 3:13
Efesokseen tuli Apollos, Aleksandriassa syntynyt juutalainen, joka oli etevä puhuja ja tunsi kirjoitukset perin pohjin. 25
18:25
Room. 12:11
Ilm. 3:15Ap. t. 1:5+
Hänelle oli opetettu Herran tie, ja pyhää intoa hehkuen hän julisti sanaa ja opetti tarkoin Jeesuksesta, mutta hän tunsi vain Johanneksen kasteen. 26
18:26
Ap. t. 18:2+
Apollos alkoi rohkeasti puhua synagogassa. Kuultuaan hänen julistustaan Priscilla ja Aquila ottivat hänet huostaansa ja perehdyttivät hänet tarkemmin Jumalan tiehen. 27
18:27
1. Kor. 3:6
Kun Apollos sitten halusi lähteä Akhaiaan, veljet kannustivat häntä ja kirjoittivat opetuslapsille, että nämä ottaisivat hänet suopeasti vastaan. Akhaiaan saavuttuaan hän Jumalan armosta oli suureksi avuksi uskoville. 28
18:28
Ap. t. 9:22
Kaikkien kuullen hän vakuuttavasti kumosi juutalaisten väitteet ja osoitti kirjoituksiin vedoten, että Jeesus on Messias.

19

Paavali Efesoksessa

191

19:1
Ap. t. 18:24
Apolloksen ollessa Korintissa Paavali vaelsi ylänköseutujen halki ja tuli Efesokseen. Hän tapasi siellä muutamia opetuslapsia 2
19:2
Joh. 7:39
Ap. t. 2:38,10:44
ja kysyi heiltä: »Saitteko Pyhän Hengen, kun tulitte uskoon?» »Emme me ole kuulleetkaan mistään Pyhästä Hengestä», nämä vastasivat. 3
19:3
Ap. t. 1:5+
»Millä kasteella teidät sitten on kastettu?» kysyi Paavali. He vastasivat: »Johanneksen kasteella.» 4
19:4
Matt. 3:11+
Silloin Paavali sanoi: »Johannes tosin kastoi vedellä parannukseen, mutta hän kehotti ihmisiä uskomaan toiseen, joka oli tuleva hänen jälkeensä, Jeesukseen.» 5Tämän kuultuaan he ottivat kasteen Herran Jeesuksen nimeen, 6
19:6
Ap. t. 8:17,9:17
ja kun Paavali pani kätensä heidän päälleen, Pyhä Henki tuli heihin ja he puhuivat kielillä ja profetoivat. 7Heitä oli arviolta kaksitoista miestä.

8

19:8
Ap. t. 1:3,28:23,31
Kolmen kuukauden ajan Paavali sitten kävi synagogassa, keskusteli siellä ja puhui rohkeasti ja vetoavasti Jumalan valtakunnasta. 9
19:9
Matt. 7:6
2. Kor. 6:14
Tit. 3:10,11
Kun muutamat kuitenkin kovettivat sydämensä eivätkä uskoneet, vaan puhuivat Herran tiestä pahaa kaikkien kuullen, Paavali lähti heidän luotaan ja vei opetuslapset mukanaan. Siitä alkaen hän opetti ja keskusteli päivittäin Tyrannoksen koulussa. 10
19:10
Ap. t. 20:31
Tätä jatkui kaksi vuotta, niin että kaikki Aasian maakunnan asukkaat, sekä juutalaiset että kreikkalaiset, saivat kuulla Herran sanan.

Taikausko kärsii tappion

11

19:11
Ap. t. 14:3
Jumala teki ennennäkemättömiä voimatekoja Paavalin kätten kautta. 12
19:12
Ap. t. 5:15
Jopa pääliinoja ja muita Paavalin käyttämiä vaatekappaleita vietiin sairaiden päälle, ja taudit kaikkosivat ja pahat henget lähtivät pois.

13

19:13
Mark. 9:38
Myös jotkut kiertelevät juutalaiset henkienmanaajat alkoivat loitsiessaan lausua Herran Jeesuksen nimeä. Karkottaessaan sairaista pahoja henkiä he sanoivat: »Minä vannotan teitä sen Jeesuksen nimessä, jota Paavali julistaa.» 14Näin tekivät myös juutalaisen ylipapin Skeuaksen seitsemän poikaa, 15
19:15
Mark. 1:34
mutta paha henki vastasi heille: »Jeesuksen minä tunnen ja Paavalinkin tiedän, mutta keitä te olette?» 16Ja mies, jossa paha henki oli, ryntäsi heidän kimppuunsa, nujersi heidät kaikki ja runteli heitä niin, että heidän oli alasti ja verissä päin paettava talosta.

17Tämä tuli Efesoksessa sekä juutalaisten että kreikkalaisten tietoon, ja pelko valtasi kaikki ja Herran Jeesuksen nimeä ylistettiin suuresti. 18Monet uskoon tulleet kävivät avoimesti tunnustamassa, mitä kaikkea olivat tehneet, 19ja useat, jotka olivat harjoittaneet taikuutta, kokosivat kirjansa yhteen ja polttivat ne kaikkien nähden. Kun kirjojen arvo laskettiin, päädyttiin viiteenkymmeneentuhanteen hopearahaan. 20

19:20
Ap. t. 2:47+
Näin Herran sana osoitti voimansa ja levisi yhä laajemmalle.

21

19:21
Ap. t. 20:22,23:11
Room. 1:13,15:25,28
Näiden tapahtumien jälkeen Paavali Hengen johdatuksesta päätti matkata Makedonian ja Akhaian kautta Jerusalemiin ja sanoi: »Siellä käytyäni minun on mentävä myös Roomaan.» 22
19:22
1. Kor. 4:17
Kaksi apulaistaan, Timoteuksen ja Erastoksen, hän lähetti Makedoniaan, mutta itse hän jäi vielä joksikin aikaa Aasian maakuntaan.

Efesoksen mellakka

23

19:23
2. Kor. 1:8,9
Noihin aikoihin Efesoksessa syntyi Herran tien johdosta paha mellakka. 24Kaupungissa oli Demetrios-niminen hopeaseppä, joka valmistutti hopeisia Artemiin temppelin kuvia ja näin hankki käsityöläisille huomattavat tulot. 25Hän kutsui koolle nämä ja muut saman alan työntekijät ja sanoi: »Miehet, te tiedätte, että meidän vaurautemme on tämän työn varassa. 26
19:26
Ap. t. 17:29
Mutta nyt te voitte nähdä ja kuulla, kuinka tuo Paavali on harhauttanut suuren joukon ihmisiä, ei vain täällä Efesoksessa vaan kohta koko Aasian maakunnassa. Hänhän uskottelee, että ihmiskätten luomukset eivät ole mitään jumalia. 27Tämä uhkaa saattaa meidän ammattimme huonoon huutoon, eikä siinä kaikki: voi käydä niin, että suuren jumalattaremme Artemiin temppeliä ei kohta enää pidetä minään ja hän menettää mahtinsa – hän, jota koko Aasia ja koko maailma palvelee.»

28Tämän kuullessaan miehet vimmastuivat ja huusivat: »Suuri on Efesoksen Artemis!» 29

19:29
Ap. t. 20:4,27:2
Kol. 4:10
Filem. 24
Koko kaupunki joutui kuohuksiin. Väkeä tuli virtanaan kaupungin teatteriin, ja ihmiset riistivät mukaansa Gaioksen ja Aristarkoksen, Paavalin makedonialaiset matkatoverit. 30Paavali halusi mennä kokouspaikalle, mutta opetuslapset estivät häntä. 31Myös muutamat maakunnan korkeat hallitusmiehet, jotka olivat hänen ystäviään, lähettivät hänelle sanan ja varoittivat häntä menemästä teatteriin.

32Teatterissa vallitsi täysi sekasorto. Toiset huusivat sitä, toiset tätä, eivätkä useimmat edes tienneet, miksi oli kokoonnuttu. 33Sitten väkijoukon huomio kohdistui Aleksandrokseen, jota juutalaiset työnsivät esiin. Aleksandros viittasi kädellään pitääkseen puolustuspuheen. 34Mutta kun huomattiin, että hän oli juutalainen, kaikki alkoivat yhteen ääneen huutaa: »Suuri on Efesoksen Artemis!» Tätä kesti parin tunnin ajan.

35Lopulta kaupungin sihteeri sai joukon rauhoittumaan. »Efesolaiset!» hän huusi. »Kaikkihan tietävät, että Efesoksen kaupunki on pantu vaalimaan suuren Artemiin temppeliä ja hänen taivaasta pudonnutta kuvaansa. 36Tätä ei kukaan voi kiistää. Pysykää siis rauhallisina, älkää tehkö mitään harkitsematonta. 37Nämä miehet, jotka te toitte tänne, eivät ole temppelinryöstäjiä eivätkä liioin ole herjanneet meidän jumalatartamme. 38Jos Demetrios ja hänen ammattitoverinsa haluavat nostaa syytteen jotakuta vastaan, niin sitä varten on käskynhaltijat ja oikeusistuimet – syyttäkööt siellä toisiaan. 39Jos teillä taas on joitakin muita vaatimuksia, ne käsitellään laillisessa kansankokouksessa. 40Tästä tämänpäiväisestä voi meille olla seurauksena kapinasyyte, ja meidän olisi vaikea löytää selitystä tälle mellakalle.» Näin puhuen hän sai kokouksen hajaantumaan.

20

Paavali Kristuksen todistajana Jerusalemissa ja Roomassa

20—28

Paavali lähtee Jerusalemin-matkalleen

201

20:1
2. Kor. 2:13
Mellakan laannuttua Paavali kutsui opetuslapset koolle ja puhui heille rohkaisevasti. Sitten hän hyvästeli heidät ja lähti kohti Makedoniaa. 2Matkansa varrella hän kaikkialla rohkaisi uskonveljiä. Saavuttuaan Kreikkaan 3hän viipyi siellä kolme kuukautta. Kun hän oli aikeissa jatkaa matkaansa meritse Syyriaan, hän sai kuulla juutalaisten salahankkeesta ja päättikin kiertää Makedonian kautta. 4
20:4
Ap. t. 19:29,21:29
Ef. 6:21
Kol. 4:7
Hänen mukanaan lähtivät beroialainen Sopatros, Pyrrhoksen poika, tessalonikalaiset Aristarkos ja Sekundos, derbeläinen Gaios, Timoteus ja aasialaiset Tykikos ja Trofimos. 5Nämä menivät edeltä ja odottivat meitä Troaksessa. 6Me muut purjehdimme happamattoman leivän juhlan jälkeen Filippistä, ja viisi päivää matkattuamme saavuimme Troakseen heidän luokseen. Viivyimme sitten siellä viikon ajan.

Paavali herättää kuolleen Eutykoksen

7

20:7
Ap. t. 2:46+
Sapatin mentyä, viikon ensimmäisenä päivänä, kokoonnuimme murtamaan leipää. Paavali, jonka seuraavana päivänä oli määrä jatkaa matkaansa, puhui koolla oleville, ja puhe pitkittyi puoleenyöhön saakka. 8Ylimmän kerroksen huoneessa, jossa olimme, paloi monta lamppua. 9Muuan Eutykos-niminen nuorukainen istui ikkunalla, ja kun Paavali yhä jatkoi puhettaan, hän vaipui syvään uneen ja nukuksissa putosi kolmannesta kerroksesta alas. Hänet nostettiin kuolleena maasta. 10
20:10
1. Kun. 17:21
Mutta Paavali meni alas, painautui häntä vasten, kietoi kätensä hänen ympärilleen ja sanoi: »Älkää hätäilkö, hän on hengissä.» 11Paavali palasi sitten yläkertaan, mursi leipää ja söi. Hän keskusteli opetuslasten kanssa vielä pitkään, aina aamunkoittoon saakka, ja lähti sitten. 12Poika vietiin elävänä kotiin, ja kaikki olivat iloissaan ja rohkealla mielin.

Laivamatka Miletokseen

13Menimme sitten laivaan ja purjehdimme kohti Assosta, jossa meidän oli määrä ottaa Paavali mukaamme; näin hän oli päättänyt, koska halusi mennä sinne jalan. 14Kun tapasimme toisemme Assoksessa, otimme hänet laivaan ja jatkoimme Mityleneen. 15Lähdettyämme sieltä taas merelle tulimme seuraavana päivänä Kiossaaren kohdalle, sitä seuraavana olimme Samoksessa, ja päivää myöhemmin saavuimme Miletokseen. 16

20:16
Ap. t. 21:4
Paavali oli näet päättänyt purjehtia Efesoksen ohi, ettei häneltä kuluisi liiaksi aikaa Aasiassa. Hän piti kiirettä ehtiäkseen, mikäli mahdollista, helluntaiksi Jerusalemiin.

Jäähyväispuhe Efesoksen seurakunnan vanhimmille

17Miletoksesta Paavali lähetti sanan Efesokseen ja kutsui seurakunnan vanhimmat luokseen. 18

20:18
Ap. t. 19:10
Kun nämä olivat tulleet, Paavali puhui heille:

»Te tiedätte, millä tavoin minä kaiken aikaa, siitä päivästä alkaen jona tänne Aasiaan tulin, olen toiminut teidän keskuudessanne. 19Olen palvellut Herraa nöyrin mielin, kyyneleet silmissä, kaikissa koettelemuksissa, joita juutalaiset juonillaan ovat minulle aiheuttaneet. 20En ole vaiennut mistään sellaisesta, mikä on teille hyödyksi, vaan olen julistanut sanaa ja opettanut teitä sekä julkisesti että kodeissanne. 21

20:21
Luuk. 24:47
Sekä juutalaisia että kreikkalaisia olen todistuksellani taivuttanut kääntymään Jumalan puoleen ja uskomaan meidän Herraamme Jeesukseen.

22»Nyt on Pyhä Henki sitonut minut ja vie minua Jerusalemiin, enkä tiedä, mitä siellä on osakseni tuleva. 23

20:23
Ap. t. 9:16
Tämän vain tiedän: joka kaupungissa Pyhä Henki vakuuttaa, että minua odottavat kahleet ja ahdinko. 24
20:24
Ap. t. 21:13
2. Tim. 4:7
Ilm. 12:11Gal. 1:1
Eloon jäämiseni ei minulle kuitenkaan merkitse mitään sen rinnalla, että pääsen matkani päähän ja saatan loppuun Herralta Jeesukselta saamani palvelutehtävän: julistaa evankeliumia Jumalan armosta.

25»Nyt tiedän, että te ette enää näe minua, ei kukaan teistä, joiden keskuudessa olen elänyt ja julistanut Jumalan valtakuntaa. 26

20:26
Ap. t. 18:6
Siksi minä tänä päivänä vakuutan teille, että jos joku teistä joutuu kadotukseen, syy ei ole minun: 27minä olen avoimesti julistanut teille kaiken, mitä Jumalan pelastussuunnitelmaan kuuluu.

28

20:28
1. Tim. 4:16
1. Piet. 5:21. Piet. 1:19
Ilm. 5:9
»Pitäkää huoli itsestänne ja koko laumasta, jonka kaitsijoiksi Pyhä Henki on teidät pannut; huolehtikaa seurakunnasta, jonka Herra omalla verellään on itselleen lunastanut.20:28 Toisissa käsikirjoituksissa kohta on muodossa: »- - Jumalan seurakunnasta, jonka hän omalla verellään on itselleen lunastanut.» 29
20:29
Matt. 7:15+
Minä tiedän, että lähtöni jälkeen teidän joukkoonne tulee julmia susia, jotka eivät laumaa säästä. 30
20:30
Ap. t. 15:24
1. Joh. 2:19
Teidän omasta joukostanne nousee miehiä, jotka julistavat totuudenvastaisia oppeja vetääkseen opetuslapset mukaansa. 31
20:31
Mark. 13:37Ap. t. 19:8,10
Olkaa siis valveilla ja muistakaa, että minä kolmen vuoden ajan olen lakkaamatta, yötä päivää kyynelsilmin opastanut itse kutakin teistä.

32

20:32
Ef. 1:18
Kol. 1:12
1. Piet. 1:4
»Jätän nyt teidät Jumalan ja hänen armonsa sanan haltuun, sen sanan, jossa on voima rakentaa teitä ja antaa perintöosa kaikkien pyhitettyjen joukossa. 33
20:33
4. Moos. 16:15
1. Sam. 12:3
1. Tim. 6:5
Hopeaa tai kultaa tai vaatteita en ole keneltäkään halunnut. 34
20:34
Ap. t. 18:3+
Te tiedätte itse, että minä näillä käsilläni olen hankkinut itselleni ja tovereilleni sen, mitä olemme tarvinneet. 35
20:35
2. Kor. 9:8
Ef. 4:28
1. Tim. 6:18
Kaikin tavoin olen teille osoittanut, että näin, työtä tehden, tulee huolehtia vähäosaisista muistaen Herran Jeesuksen omat sanat: ’Autuaampi on antaa kuin ottaa.’»

36Näin puhuttuaan Paavali polvistui ja rukoili yhdessä toisten kanssa. 37

20:37
1. Piet. 5:14
Kaikki itkivät ja syleilivät ja suutelivat häntä. 38Kaikkein suurinta tuskaa he tunsivat siitä, etteivät he, niin kuin Paavali oli sanonut, enää näkisi häntä. He saattoivat sitten hänet laivaan.