Raamattu 1992 (KR92)
1

Johdanto

1:1–14

Lupaus Pyhästä Hengestä

11

1:1
Luuk. 1:3
Edellisessä kirjassani, hyvä Teofilos, kerroin kaikesta siitä, mitä Jeesus teki ja mitä hän opetti, alusta alkaen 2
1:2
Luuk. 6:13,9:51,24:46–51
aina siihen päivään saakka, jona hän Pyhän Hengen voimalla antoi valitsemilleen apostoleille käskynsä, ennen kuin hänet otettiin taivaaseen. 3
1:3
Luuk. 24:38–43
Joh. 20:27
1. Kor. 15:5–8Luuk. 9:60
Heille hän myös monin kiistattomin todistein osoitti kuolemansa jälkeen olevansa elossa. Hän näyttäytyi heille neljänkymmenen päivän aikana useasti ja puhui Jumalan valtakunnasta. 4
1:4
Luuk. 24:49
Ollessaan heidän kanssaan aterialla Jeesus sanoi: »Älkää lähtekö Jerusalemista, vaan jääkää odottamaan sitä, minkä Isä on teille luvannut ja mistä olette minulta kuulleet. 5
1:5
Luuk. 3:16
Ap. t. 10:37,11:16,18:25,19:3
Johannes kastoi vedellä, mutta teidät kastetaan Pyhällä Hengellä. Siihen ei ole enää montakaan päivää.»

Jeesus otetaan taivaaseen

6

1:6
Miika 4:8
Luuk. 24:21
Silloin ne, jotka olivat koolla, kysyivät häneltä: »Herra, onko nyt tullut se aika, jolloin sinä rakennat Israelin valtakunnan uudelleen?» 7
1:7
Mark. 13:32+
Hän vastasi: »Ei teidän kuulu tietää aikoja eikä hetkiä, jotka Isä oman valtansa nojalla on asettanut. 8
1:8
Luuk. 24:48Ap. t. 23:11Ap. t. 13:47+
Mutta te saatte voiman, kun Pyhä Henki tulee teihin, ja te olette minun todistajani Jerusalemissa, koko Juudeassa ja Samariassa ja maan ääriin saakka.»

9

1:9
Mark. 16:19
Luuk. 24:51
Kun hän oli sanonut tämän, he näkivät, kuinka hänet otettiin ylös, ja pilvi vei hänet heidän näkyvistään. 10
1:10
Luuk. 24:4
Ja kun he Jeesuksen etääntyessä vielä tähysivät taivaalle, heidän vieressään seisoi yhtäkkiä kaksi valkopukuista miestä. 11
1:11
Ap. t. 2:7Ap. t. 3:21
Nämä sanoivat: »Galilean miehet, mitä te siinä seisotte katselemassa taivaalle? Tämä Jeesus, joka otettiin teidän luotanne taivaaseen, tulee kerran takaisin, samalla tavoin kuin näitte hänen taivaaseen menevän.»

12

1:12
Luuk. 24:52
Silloin he lähtivät tuolta vuorelta, jota kutsutaan Öljymäeksi ja joka on lähellä Jerusalemia, sapatinmatkan1:12 Matka, joka sapattina oli lupa kulkea, noin kilometri. päässä. He palasivat Jerusalemiin 13
1:13
Luuk. 22:12Luuk. 6:14–16
ja menivät siellä siihen taloon, jonka yläkerrasta oli tullut heidän kokoontumispaikkansa: Pietari, Johannes ja Jaakob, Andreas, Filippus, Tuomas, Bartolomeus, Matteus ja Jaakob Alfeuksen poika, Simon Kiivailija ja Juudas Jaakobin poika. 14
1:14
Luuk. 8:2Luuk. 8:19
He pitivät kaikki yhtä ja rukoilivat lakkaamatta yhdessä joukkoonsa kuuluvien naisten sekä Jeesuksen äidin Marian ja Jeesuksen veljien kanssa.

Jerusalemin alkuseurakunta

1:15—8:3

Juudaksen tilalle valitaan Mattias

15Eräänä päivänä, kun opetuslapsia oli koolla noin satakaksikymmentä, Pietari nousi puhumaan. 16

1:16
Ps. 41:10,55:14
Mark. 14:21Luuk. 22:47
Hän sanoi:

»Veljet! Sen kirjoitusten sanan oli käytävä toteen, jonka Pyhä Henki Daavidin suulla oli ennalta Juudaksesta lausunut – tuosta miehestä, joka ryhtyi oppaaksi Jeesuksen vangitsijoille. 17Hän kuului meidän joukkoomme ja oli saanut osalleen palvelutehtävän niin kuin mekin. 18

1:18
Matt. 27:3–5
Luuk. 22:5
Petoksensa palkalla hän hankki itselleen kappaleen maata, mutta sitten hän syöksyi päistikkaa alas, niin että hänen vatsansa halkesi ja sisälmykset pursuivat ulos.» 19
1:19
Matt. 27:6–10
– Tämä tuli yleisesti tiedoksi Jerusalemissa, ja niin se paikka sai heidän kielellään nimen Hakeldama, Veripelto.

20

1:20
Ps. 69:26,109:8
»Jo Psalmien kirjassa sanotaan: ’Jääköön hänen asuinsijansa autioksi, älköön siinä kukaan asuko’, ja: ’Ottakoon toinen hänen kaitsijantehtävänsä.’ 21Siispä on nyt valittava yksi niistä miehistä, jotka ovat kulkeneet kanssamme koko sen ajan, jolloin Herra Jeesus eli ja vaikutti meidän keskuudessamme, 22
1:22
Luuk. 24:48+
siitä alkaen, kun Johannes hänet kastoi, aina siihen päivään, jona hänet otettiin luotamme taivaaseen. Yksi heistä olkoon hänen ylösnousemuksensa todistajana yhdessä meidän kanssamme.»

23Ehdolle pantiin kaksi miestä: Joosef Barsabbas, toiselta nimeltään Justus, sekä Mattias. 24

1:24
Luuk. 16:15Sananl. 16:33
Sitten kaikki rukoilivat: »Herra, sinä joka tunnet kaikkien sydämet, ilmoita, kumman näistä kahdesta olet valinnut 25astumaan tähän palvelutehtävään ja apostolin virkaan, josta Juudas luopui mennäkseen sinne, minne kuului.» 26Sen jälkeen he heittivät miehistä arpaa, ja arpa lankesi Mattiakselle. Näin hänet valittiin ja liitettiin kahdentenatoista apostolien joukkoon.

2

Pyhä Henki vuodatetaan

21

2:1
2. Moos. 23:16
Ap. t. 20:16
1. Kor. 16:8
Kun sitten koitti helluntaipäivä2:1 Helluntaita vietettiin viidenkymmenen päivän kuluttua pääsiäisestä, ks. 3. Moos. 23:15–21., he olivat kaikki yhdessä koolla. 2
2:2
Ap. t. 4:31
Yhtäkkiä kuului taivaalta kohahdus, kuin olisi käynyt raju tuulenpuuska, ja se täytti koko sen talon, jossa he olivat. 3
2:3
Matt. 3:11
He näkivät tulenlieskoja, kuin kieliä, jotka jakautuivat ja laskeutuivat itse kunkin päälle. 4
2:4
Ap. t. 4:31,9:17Mark. 16:17
Ap. t. 10:46
He tulivat täyteen Pyhää Henkeä ja alkoivat puhua eri kielillä sitä mitä Henki antoi heille puhuttavaksi.

5Jerusalemissa asui hurskaita juutalaisia, joita oli tullut sinne kaikkien kansojen keskuudesta, mitä taivaan alla on. 6Kun tämä ääni kuului, paikalle kerääntyi paljon väkeä, ja hämmästys valtasi kaikki, sillä jokainen kuuli puhuttavan omaa kieltään. 7He kysyivät ihmeissään: »Eivätkö nuo, jotka puhuvat, ole kaikki galilealaisia? 8Kuinka me sitten kuulemme kukin oman synnyinmaamme kieltä? 9Meitä on täällä partilaisia, meedialaisia ja elamilaisia, meitä on Mesopotamiasta, Juudeasta ja Kappadokiasta, Pontoksesta ja Aasian maakunnasta, 10Frygiasta, Pamfyliasta, Egyptistä ja Libyasta Kyrenen seudulta, meitä on tullut Roomasta, 11

2:11
1. Moos. 11:7
toiset meistä ovat syntyperäisiä juutalaisia, toiset uskoomme kääntyneitä, meitä on kreetalaisia ja arabialaisia – ja me kaikki kuulemme heidän julistavan omalla kielellämme Jumalan suuria tekoja.» 12He eivät tienneet, mitä ajatella. Ihmeissään he kyselivät toinen toiseltaan: »Mitä tämä oikein on?» 13Mutta jotkut pilkkasivat: »He ovat juovuksissa, makeaa viiniä täynnä.»

Pietarin puhe

14Silloin Pietari astui esiin, ja muut yksitoista hänen kanssaan. Hän alkoi puhua kuuluvalla äänellä:

»Kuulkaa minua, juutalaiset, te kaikki, jotka asutte Jerusalemissa! Tietäkää tämä: 15

2:15
Matt. 20:3
Eivät nämä miehet ole juovuksissa, niin kuin te luulette – nythän on vasta aamu, päivän kolmas tunti2:15 Ks. selitystä Matt. 20:3.. 16Tämä on sitä, mikä profeetta Joelin suulla on ilmoitettu:

17

2:17–21
Joel 3:1–5
2:17
Jes. 44:3
Hes. 36:26,27
– Viimeisinä päivinä, sanoo Jumala,

minä vuodatan Henkeni kaikkiin ihmisiin.

Teidän poikanne ja tyttärenne profetoivat,

nuorukaiset näkevät näkyjä ja vanhukset ennusunia.

18Näin teen: palvelijoihini ja palvelijattariini

minä vuodatan Henkeni niinä päivinä,

ja he profetoivat.

19Minä näytän ihmeitä ylhäällä taivaalla,

merkkejä alhaalla maan päällä:

verta, tulta ja suitsevaa savua.

20

2:20
Matt. 24:29+
Aurinko pimenee, kuu värjäytyy vereen,

ennen kuin koittaa Herran päivä,

suuri ja häikäisevä.

21

2:21
Ap. t. 4:12
Room. 10:13
1. Kor. 1:2
Mutta joka huutaa avuksi Herran nimeä,

se pelastuu.

22

2:22
Ap. t. 10:38
»Israelilaiset, kuulkaa mitä teille sanon! Jeesus Nasaretilainen oli Jumalan teitä varten valitsema mies. Sen Jumala osoitti niillä voimateoilla, merkeillä ja ihmeillä, joita Jeesus hänen lähettämänään teki teidän keskuudessanne, niin kuin tiedätte. 23
2:23
Luuk. 18:32
Tämän Jeesuksen te surmasitte. Te panitte lakia tuntemattomat pakanat naulitsemaan hänet ristiin, kun hänet oli annettu teidän käsiinne niin kuin Jumala oli suunnitellut ja ennalta nähnyt. 24
2:24
Ap. t. 3:15
1. Kor. 2:8
2. Kor. 4:14
Mutta Jumala herätti hänet, päästi hänet kuoleman kidasta. Eihän edes ollut mahdollista, että kuolema olisi voinut pitää häntä vallassaan, 25
2:25–28
Ps. 16:8–11
sillä Daavid sanoo hänestä:

– Minä näen alati edessäni Herran,

hän pysyy oikealla puolellani, etten horjahtaisi.

26Siksi minun sydämeni iloitsee ja kieleni riemuitsee,

vieläpä ruumiini on lepäävä toivossa,

27

2:27
Ap. t. 13:35
sillä sinä et hylkää sieluani tuonelaan

etkä salli pyhän palvelijasi ruumiin maatua.

28Sinä osoitat minulle elämän tien.

Minä saan nähdä sinun kasvosi,

sinä täytät minut ilolla.

29

2:29
1. Kun. 2:10
Ap. t. 13:36
»Veljeni, kantaisästämme Daavidista voi varmasti sanoa, että hän kuoli ja hänet haudattiin. Onhan hänen hautansa tänäkin päivänä meidän nähtävissämme. 30
2:30
2. Sam. 7:12
Ps. 89:4,5,132:11
Mutta Daavid oli profeetta, ja Jumala oli valalla vannoen luvannut asettaa Daavidin valtaistuimelle hänen oman jälkeläisensä. Daavid tiesi tämän 31
2:31
Ps. 16:10Ap. t. 13:32,24:15,26:7,28:20
ja näki ennalta Kristuksen2:31 Ks. selitystä Matt. 1:16. ylösnousemuksen. Sitä hän tarkoitti sanoessaan, ettei Herra hylkää häntä tuonelaan eikä hänen ruumiinsa maadu. 32
2:32
Ap. t. 3:15,4:10,5:30,10:40,13:30Luuk. 24:48+
Tämän Jeesuksen on Jumala herättänyt kuolleista; me kaikki olemme sen todistajia. 33
2:33
Luuk. 24:29
Joh. 14:16
Jumala on korottanut hänet oikealle puolelleen, ja hän on ottanut vastaan Isän lupaaman Pyhän Hengen lahjan ja vuodattanut sen, niin kuin te voitte nähdä ja kuulla. 34
2:34,35
Ps. 110:1
Mark. 12:36+
Ei Daavid itse noussut taivaisiin. Hänhän sanoo:

– Herra sanoi minun herralleni:

Istu oikealle puolelleni.

35Minä kukistan vihollisesi,

panen heidät korokkeeksi jalkojesi alle.

36
2:36
Ap. t. 5:30,31
Tästä siis saa koko Israelin kansa olla varma: Jumala on tehnyt Jeesuksen Herraksi ja Messiaaksi2:36 Ks. selitystä Matt. 2:4. – tämän Jeesuksen, jonka te ristiinnaulitsitte.»

37

2:37
Hepr. 4:12
Kuullessaan tämän kaikki tunsivat piston sydämessään, ja he sanoivat Pietarille ja muille apostoleille: »Veljet, mitä meidän pitää tehdä?» 38
2:38
Matt. 3:11+
Pietari vastasi: »Kääntykää ja ottakaa itse kukin kaste Jeesuksen Kristuksen nimeen, jotta syntinne annettaisiin anteeksi. Silloin te saatte lahjaksi Pyhän Hengen. 39
2:39
Jes. 57:19
Joh. 10:16
Ef. 2:13
Teitä tämä lupaus tarkoittaa, teitä ja teidän lapsianne, ja myös kaikkia niitä, jotka ovat etäällä – keitä ikinä Herra, meidän Jumalamme, kutsuu.»

40

2:40
5. Moos. 32:20
Mark. 9:19
Fil. 2:15
Pietari jatkoi vielä puhettaan. Hän vetosi heihin ja kehotti: »Antakaa pelastaa itsenne, ettette hukkuisi tämän kieroutuneen sukupolven mukana.» 41Ne, jotka ottivat hänen sanomansa vastaan, kastettiin, ja uskovien joukkoon tuli sinä päivänä lisää noin kolmetuhatta henkeä.

Seurakunnan yhteiselämä

42Seurakunta kuunteli ja noudatti uskollisesti apostolien opetusta. Uskovat elivät keskinäisessä yhteydessä, mursivat yhdessä leipää ja rukoilivat. 43Pelko levisi ihmisten keskuuteen, ja apostolien kätten kautta tapahtui monia ihmeitä ja tunnustekoja. 44

2:44,45
Ap. t. 4:32,34–37
Uskovat pysyttelivät yhdessä, ja kaikki oli heille yhteistä. 45He myivät talonsa ja tavaransa, ja rahoista jaettiin kaikille sen mukaan kuin kukin tarvitsi. 46
2:46
Luuk. 19:47Luuk. 24:30
Ap. t. 20:7,27:35
Joka päivä he uskollisesti kokoontuivat temppeliin, ja kodeissaan he yhdessä mursivat leipää ja aterioivat riemullisin ja vilpittömin mielin. 47
2:47
Luuk. 2:20Luuk. 2:52Ap. t. 4:4,4:14,6:7,11:21,24,12:24,19:20
He ylistivät Jumalaa ja olivat koko kansan suosiossa, ja päivä päivältä Herra liitti heidän joukkoonsa niitä jotka pelastuivat.