Raamattu 1992 (KR92)
3

Lopunajan ihmiset

31

3:1
1. Tim. 4:1
2. Piet. 2:1,3:3
Juud. 18
Sinun on tiedettävä, että viimeisinä päivinä koittavat vaikeat ajat. 2
3:2–5
Room. 1:29–32
Silloin ihmiset rakastavat vain itseään ja rahaa, he ovat rehenteleviä ja pöyhkeitä, he herjaavat ja ovat vanhemmilleen tottelemattomia. He ovat kiittämättömiä, jumalattomia, 3rakkaudettomia, leppymättömiä, panettelevia, väkivaltaisia ja raakoja, kaiken hyvän vihollisia, 4petollisia, häikäilemättömiä ja järjettömiä. He rakastavat enemmän nautintoja kuin Jumalaa, 5
3:5
1. Kor. 4:20
Ef. 1:19,20
Kol. 1:11
1. Tess. 1:5Room. 16:17+
he ovat ulkonaisesti hurskaita mutta kieltävät uskon voiman. Karta sellaisia! 6
3:6,7
Tit. 1:11
Nämä näet tunkeutuvat koteihin ja kietovat valtaansa syntien rasittamia, monenlaisten oikkujensa riepottelemia naisparkoja, 7jotka ovat aina alttiita uusille opetuksille mutta eivät voi koskaan päästä selville totuudesta. 8
3:8
2. Moos. 7:11,12
Niin kuin Jannes ja Jambres3:8 2. Moos. 7:11:ssä mainitut Mooseksen vastustajat olivat juutalaisen perinteen mukaan nimeltään Jannes ja Jambres. vastustivat Moosesta, niin tuollaiset villitsijät vastustavat totuutta. He ovat menettäneet järkensä, ja heidän uskonsa on kelvoton. 9
3:9
2. Moos. 8:14,15
Mutta kauan he eivät menesty, sillä heidän järjettömyytensä paljastuu pian kaikille, kuten noille kahdellekin kävi.

Apostoli esikuvana

10Sinä olet uskollisesti seurannut minun opetustani, elämäntapaani, pyrkimystäni, uskoani, kärsivällisyyttäni, rakkauttani ja kestävyyttäni 11

3:11
Ap. t. 13:50,14:5,6,19
niissä vainoissa ja kärsimyksissä, joita sain osakseni Antiokiassa, Ikonionissa ja Lystrassa. Millaisia vainoja olenkaan saanut kestää! Ja kaikista Herra on minut pelastanut. 12Mutta vainon kohteeksi joutuvat kaikki ne, jotka haluavat elää hurskaasti Kristuksen Jeesuksen omina. 13Kelvottomat ihmiset ja petkuttajat menevät pahuudessa yhä pitemmälle, eksyttäen muita ja eksyen itse. 14
3:14
2. Tim. 2:2
Pidä sinä kiinni siitä, minkä olet oppinut. Sinähän olet siitä varma, koska tiedät, keiltä olet sen oppinut. 15Olet myös jo lapsesta asti tuntenut pyhät kirjoitukset, jotka voivat antaa sinulle viisautta, niin että pelastut uskomalla Kristukseen Jeesukseen. 16
3:16
Room. 15:4
2. Piet. 1:21
Jokainen pyhä, Jumalan Hengestä syntynyt kirjoitus on hyödyllinen opetukseksi, nuhteeksi, ojennukseksi ja kasvatukseksi Jumalan tahdon mukaiseen elämään. 17
3:17
1. Tim. 6:11
2. Tim. 2:21
Näin Jumalan ihmisestä tulee täydellinen ja kaikkeen hyvään kykenevä.

4

Kestäkää loppuun saakka!

41

4:1
Ap. t. 10:42
Room. 14:9
1. Piet. 4:5
Minä vannotan sinua Jumalan ja Kristuksen Jeesuksen nimessä, hänen, joka on tuomitseva elävät ja kuolleet, ja hänen ilmestymisensä ja hänen valtakuntansa kautta: 2
4:2
Ef. 5:16
Kol. 4:5
julista sanaa, astu esiin sopivaan ja sopimattomaan aikaan, nuhtele, moiti ja kehota, aina kärsivällisesti opettaen. 3
4:3
1. Tim. 1:10+
Tulee näet aika, jolloin ihmiset eivät siedä kuulla tervettä oppia vaan haalivat itselleen halunsa mukaisia opettajia kuullakseen sitä mitä kulloinkin mieli tekee. 4
4:4
1. Tim. 1:4,4:7
Tit. 1:14
He tukkivat korvansa totuudelta ja kääntyvät kuuntelemaan taruja. 5Mutta pysy sinä järkevänä kaikissa tilanteissa, kestä vaivat, julista evankeliumia ja hoida virkasi tehtävät.

6

4:6
Fil. 2:17
Minut itseni uhrataan jo pian, lähtöni hetki on tullut. 7
4:7
1. Kor. 9:25+
Olen kilpaillut hyvän kilpailun, olen juossut perille ja säilyttänyt uskoni. 8
4:8
Jaak. 1:12
1. Piet. 5:4
Ilm. 2:10
Minua odottaa nyt vanhurskauden seppele, jonka Herra, oikeudenmukainen tuomari, on antava minulle tulemisensa päivänä, eikä vain minulle vaan kaikille, jotka hartaasti odottavat hänen ilmestymistään.

Käytännön ohjeita

9Koeta päästä pian luokseni. 10

4:10
Kol. 4:14
Demas on tähän maailmaan mieltyneenä jättänyt minut ja lähtenyt Tessalonikaan. Crescens on mennyt Galatiaan ja Titus Dalmatiaan. 11
4:11
Ap. t. 15:37
Kol. 4:10
Vain Luukas on täällä kanssani. Ota Markus mukaasi, sillä hänestä olisi minulle paljon apua. 12
4:12
Kol. 4:7+
Tykikoksen olen lähettänyt Efesokseen. 13Tuo mukanasi myös viittani, jonka jätin Troakseen Karpoksen luo, sekä kirjat, ennen kaikkea pergamenttikääröt. 14Kupariseppä Aleksandros on tehnyt minulle paljon pahaa, mutta Herra kyllä maksaa hänelle hänen tekojensa mukaan. 15Varo sinäkin häntä, sillä hän on vastustanut kiivaasti meidän opetustamme.

16Kun ensimmäisen kerran puolustauduin oikeudessa, ei kukaan tullut avukseni vaan kaikki jättivät minut yksin. Älköön sitä luettako heille viaksi! 17

4:17
Ap. t. 23:11,27:24
Herra kuitenkin auttoi minua ja antoi minulle voimaa, jotta voisin saattaa julistustyöni päätökseen ja evankeliumin kaikkien kansojen kuuluville, ja näin pelastuin leijonan kidasta. 18Herra pelastaa vastedeskin minut kaikesta pahasta ja vie minut turvaan taivaalliseen valtakuntaansa. Hänen on kunnia aina ja ikuisesti. Aamen.

Lopputervehdykset

19

4:19
Ap. t. 18:22. Tim. 1:16
Sano terveisiä Priscalle ja Aquilalle sekä Onesiforoksen perheelle. 20
4:20
Ap. t. 19:22,20:4,21:29
Erastos jäi Korinttiin. Trofimoksen, joka oli sairaana, jätin Miletokseen. 21Yritä päästä tulemaan ennen talvea! Sinulle lähettävät terveisiä Eubulos, Pudens, Linos, Claudia ja kaikki veljet. 22Herra olkoon sinun henkesi kanssa! Armo teille!