Raamattu 1992 (KR92)
4

Aarre saviastioissa

41

4:1
1. Kor. 7:25,15:10
2. Kor. 3:6
Kun meillä Jumalan armosta on tällainen palveluvirka, me emme lannistu. 2
4:2
2. Kor. 5:11
1. Tess. 2:4
Olemme hylänneet kaiken salakähmäisen, emme toimi petollisesti emmekä vääristele Jumalan sanaa, vaan tuomme esiin totuuden ja toivomme, että jokainen omassatunnossaan arvioi meidät Jumalan edessä. 3
4:3
1. Kor. 1:18
2. Kor. 2:15
2. Tess. 2:9,10
Jos meidän julistamamme evankeliumi on peitossa, se on peitossa niiltä, jotka joutuvat kadotukseen. 4
4:4
Kol. 1:15
Hepr. 1:3
Tarkoitan niitä, joiden mielen tämän maailman jumala on sokaissut, niin että he epäuskossaan eivät näe Kristuksen evankeliumin kirkkaudesta säteilevää valoa, Kristuksen, joka on Jumalan kuva. 5Emmehän me julista sanomaa itsestämme vaan Jeesuksesta Kristuksesta: Jeesus on Herra, ja hän on lähettänyt meidät palvelemaan teitä. 6
4:6
1. Moos. 1:3Matt. 4:16
1. Piet. 2:9
Jumala, joka sanoi: »Tulkoon pimeyteen valo», valaisi itse meidän sydämemme. Näin Jumalan kirkkaus, joka säteilee Kristuksen kasvoilta, opitaan tuntemaan, ja se levittää valoaan.

7

4:7
1. Kor. 2:5
2. Kor. 3:5,12:9
Tämä aarre on meillä saviastioissa, jotta nähtäisiin tuon valtavan voiman olevan peräisin Jumalasta eikä meistä itsestämme. 8Me olemme kaikin tavoin ahtaalla mutta emme umpikujassa, neuvottomia mutta emme toivottomia, 9vainottuja mutta emme hylättyjä, maahan lyötyjä mutta emme tuhottuja. 10Me kannamme aina ruumiissamme Jeesuksen kuolemaa, jotta myös Jeesuksen elämä tulisi meidän ruumiissamme näkyviin. 11
4:11
Room. 8:35+
Me tosin elämme, mutta meidät annetaan Jeesuksen tähden alituisesti alttiiksi kuolemalle, jotta myös Jeesuksen elämä tulisi näkyviin kuolevaisessa ruumiissamme. 12
4:12
2. Kor. 13:9
Meissä siis tekee työtään kuolema, mutta teissä elämä. 13
4:13
Ps. 116:10
Meillä on sama uskon Henki, josta on kirjoitettu: »Minä uskon, ja siksi puhun.» Niin mekin puhumme, koska uskomme. 14
4:14
Ap. t. 2:24
Room. 8:11
1. Kor. 6:14
Ef. 2:6
Me tiedämme, että hän, joka herätti kuolleista Herran Jeesuksen, herättää Jeesuksen tullessa meidätkin ja tuo meidät eteensä yhdessä teidän kanssanne. 15
4:15
2. Kor. 1:11
Kol. 1:24
2. Tim. 2:10
Tämä kaikki tapahtuu teidän takianne, jotta yhä enenevä armo synnyttäisi yhä useammissa runsasta kiitollisuutta Jumalan kunniaksi.

Kirkkauden toivo

16

4:16
Ef. 3:16
Sen tähden me emme lannistu. Vaikka ulkonainen ihmisemme murtuukin, niin sisäinen ihmisemme uudistuu päivä päivältä. 17
4:17
Room. 8:18
1. Piet. 5:10
Tämä hetkellinen ja vähäinen ahdinkomme tuottaa meille määrättömän suuren, ikuisen kirkkauden. 18
4:18
Room. 8:24
Hepr. 11:1
Emmekä me kiinnitä katsettamme näkyvään vaan näkymättömään, sillä näkyvä kestää vain aikansa mutta näkymätön ikuisesti.

5

51

5:1
Job 4:19
2. Kor. 4:7
Me tiedämme, että vaikka tämä meidän maallinen telttamajamme puretaankin, Jumalalla on taivaassa meitä varten ikuinen asunto, joka ei ole ihmiskätten työtä. 2
5:2
Room. 8:23
Täällä ollessamme me huokailemme ja kaipaamme päästä pukeutumaan taivaalliseen asuumme, 3sillä sitten kun olemme pukeutuneet siihen, emme jää alastomiksi. 4
5:4
Viis. 9:15
Room. 8:11
1. Kor. 15:53,54
Me, jotka vielä asumme tässä majassamme, huokailemme ahdistuneina. Emme haluaisi riisuutua vaan pukeutua uuteen asuun, niin että elämä kätkisi sisäänsä sen, mikä on kuolevaista. 5
5:5
2. Kor. 1:22
Juuri tähän Jumala on valmistanut meidät, ja vakuudeksi hän on antanut meille Hengen.

6Olemme siis aina turvallisella mielellä, vaikka tiedämmekin, että niin kauan kuin tämä ruumis on kotimme, olemme poissa Herran luota. 7

5:7
Room. 8:24
1. Kor. 13:12
2. Kor. 4:18
Hepr. 11:1
1. Piet. 1:8
Mehän elämme uskon varassa, emme näkemisen. 8
5:8
Fil. 1:23
Mutta mielemme on turvallinen, vaikka haluaisimmekin muuttaa pois ruumiistamme, kotiin Herran luo. 9Siksi myös pyrimme noudattamaan hänen mieltään, olimmepa jo perillä hänen luonaan tai vielä sieltä poissa. 10
5:10
Matt. 25:31,32
Room. 2:16
1. Kor. 4:5
Ilm. 22:12
Meidän kaikkien on tultava Kristuksen tuomioistuimen eteen, jotta kukin saisi sen mukaan, mitä ajallisessa elämässään on tehnyt, hyvää tai pahaa.

Sovinnon julistaminen

11

5:11
2. Kor. 4:2
Kun siis tiedämme, mitä Herran pelko on, me koetamme saavuttaa ihmisten luottamuksen. Jumala kyllä näkee, millaisia me olemme, ja toivon teidänkin sisimmässänne näkevän sen. 12
5:12
2. Kor. 1:14+
Emme me ryhdy taas suosittelemaan itseämme teille. Haluamme vain antaa teille aihetta olla ylpeitä meistä, niin että pystytte vastaamaan niille, jotka kerskuvat sillä, mikä näkyy ulospäin, eivätkä piittaa siitä, mitä on sydämessä. 13
5:13
2. Kor. 12:1–4
Jos olemmekin olleet suunniltamme, se on tapahtunut Jumalan tähden. Jos taas esiinnymme hillitysti, teemme niin teidän tähtenne, 14
5:14
Room. 5:15
sillä Kristuksen rakkaus pakottaa meitä. Me näet päättelemme näin: Kun yksi on kuollut kaikkien puolesta, niin kaikki ovat kuolleet. 15
5:15
Room. 6:11
Gal. 2:20
1. Tess. 5:10
Ja hän on kuollut kaikkien puolesta, jotta ne, jotka elävät, eivät enää eläisi itselleen vaan hänelle, joka on kuollut ja noussut kuolleista heidän tähtensä.

16

5:16
Gal. 3:28
Niinpä emme enää arvioi ketään pelkästään inhimilliseltä kannalta. Vaikka olisimmekin ennen tunteneet Kristuksen pelkästään inhimilliseltä kannalta, emme enää tunne. 17
5:17
Jes. 43:19
Gal. 6:15
Ilm. 21:5
Jokainen, joka on Kristuksessa, on siis uusi luomus. Vanha on kadonnut, uusi on tullut tilalle! 18
5:18
Room. 5:10
2. Kor. 3:6
Kaiken on saanut aikaan Jumala, joka Kristuksen välityksellä on tehnyt meidän kanssamme sovinnon ja uskonut meille tämän sovituksen viran. 19
5:19
Room. 3:25+
Jumala itse teki Kristuksessa sovinnon maailman kanssa eikä lukenut ihmisille viaksi heidän rikkomuksiaan; meille hän uskoi sovituksen sanan. 20
5:20
1. Kor. 4:1
Me olemme siis Kristuksen lähettiläitä, ja Jumala puhuu teille meidän kauttamme. Pyydämme Kristuksen puolesta: suostukaa sovintoon Jumalan kanssa. 21
5:21
Jes. 53:10,11
Room. 5:19
Gal. 3:13
Fil. 3:9
Kristukseen, joka oli puhdas synnistä, Jumala siirsi kaikki meidän syntimme, jotta me hänessä saisimme Jumalan vanhurskauden.

6

61

6:1
1. Kor. 3:9
2. Kor. 1:24,5:20
Jumalan työtovereina me vetoamme teihin: ottakaa Jumalan armo vastaan niin, ettei se jää turhaksi! 2
6:2
Jes. 49:8
Hänhän sanoo:

– Oikealla hetkellä olen kuullut sinua,

pelastuksen päivänä olen tuonut sinulle avun.

Juuri nyt on oikea hetki, juuri nyt on pelastuksen päivä.

Vaikeuksien kestäminen

3

6:3
Room. 14:13+
Me emme anna kenellekään missään asiassa loukkaantumisen aihetta, jotta palveluvirkaamme ei moitittaisi. 4
6:4,5
1. Kor. 4:9–13
2. Kor. 11:23–29
Kaikessa me osoitamme olevamme Jumalan palvelijoita. Me kestämme sitkeästi vaikeudet, vaivat ja ahdingot, 5ruoskimiset, vankeudet, mellakat, raadannan, valvomisen ja paastoamisen. 6
6:6
Room. 12:9
2. Kor. 4:2
Gal. 5:22
Kol. 3:12
Mielemme on puhdas, meillä on tietoa, kärsivällisyyttä ja ystävällisyyttä, meillä on Pyhä Henki, vilpitön rakkaus, 7
6:7
1. Kor. 2:4Room. 13:12+
totuuden sana ja Jumalan voima. Aseinamme ovat vanhurskauden miekka ja kilpi. 8Meitä kunnioitetaan ja halveksitaan, meitä panetellaan ja kiitellään. Meitä pidetään villitsijöinä, mutta me puhumme totta. 9
6:9
Room. 8:35+
Meitä kohdellaan tuntemattomina, mutta me olemme liiankin tunnettuja. Olemme lähellä kuolemaa mutta silti elossa, pahoinpideltyjä mutta yhä hengissä, 10
6:10
2. Kor. 7:4
Fil. 2:17Ap. t. 3:6
2. Kor. 8:9
murheellisia mutta aina iloisia. Olemme köyhiä, mutta teemme monia rikkaiksi; meillä ei ole mitään, mutta omistamme kaiken.

11Me puhumme teille avoimesti, korinttilaiset, sydämemme on avara, 12

6:12
2. Kor. 7:2,3
siinä on teille tilaa. Sen sijaan teidän sydämenne on ahdas. 13Antakaa vastalahja – puhun kuin lapsilleni – avartukaa tekin!

Jumalan temppeli

14

6:14
5. Moos. 22:10
Sananl. 24:1
1. Kor. 5:11
Ef. 5:11
1. Joh. 1:6
Älkää ryhtykö epäuskoisten aisapariksi. Mitä tekemistä on keskenään oikeudella ja vääryydellä, mitä yhteistä on valolla ja pimeydellä? 15
6:15
1. Kun. 18:21
1. Kor. 10:20,21
Voivatko Kristus ja Beliar6:15 Beliar, joka on johdettu hyödyttömyyttä, mitättömyyttä tarkoittavasta heprean sanasta belija’al, on tässä Jumalan vastustajan nimitys. olla yhtä mieltä? Mikä voi liittää uskovan sellaiseen, joka ei usko? 16
6:16
1. Kor. 10:141. Kor. 3:163. Moos. 26:11,12
Hes. 37:27
Miten jumalien kuvat soveltuvat Jumalan temppeliin? Mehän olemme elävän Jumalan temppeli, niin kuin Jumala on sanonut:

– Minä asetun heidän keskelleen

ja vaellan heidän mukanaan.

Minä olen oleva heidän Jumalansa

ja he minun kansani.

17
6:17
Jes. 52:11
Siksi Herra sanoo:

– Lähtekää pois heidän joukostaan

ja erotkaa heistä

älkääkä koskeko mihinkään saastaiseen,

niin otan teidät vastaan

18

6:18
2. Sam. 7:14
Jes. 43:6
ja olen oleva teidän Isänne,

ja te olette minun poikiani ja tyttäriäni.

Näin sanoo Herra, Kaikkivaltias.