Raamattu 1992 (KR92)
5

Eri ikäryhmät, leskivaimot

51

5:1
3. Moos. 19:32
Sir. 8:6
Älä nuhtele vanhaa miestä ankarasti, vaan neuvo häntä kuin omaa isääsi, nuorempia miehiä kuin veljiäsi, 2vanhoja naisia kuin äitiäsi, nuorempia naisia kuin sisariasi, siveästi ja puhtaasti.

3Kunnioita ja tue leskivaimoja, jotka todella ovat vailla huoltajaa. 4

5:4
Mark. 7:11,12
Mutta jos leskellä on lapsia tai lastenlapsia, on ensi sijassa näiden opittava täyttämään velvollisuutensa perheenjäseniään kohtaan ja korvattava vanhempiensa vaivat, sillä se on Jumalan mielen mukaista. 5
5:5
Luuk. 2:37
Aivan yksin jäänyt leskivaimo panee toivonsa Jumalaan ja rukoilee hellittämättä yötä päivää. 6
5:6
Ilm. 3:1
Nautinnonhaluinen taas on jo eläessään kuollut. 7Muistuta leskiä tästäkin, jotta he eläisivät nuhteettomasti. 8Mutta se, joka ei huolehdi omaisistaan ja kaikkein lähimmistään, on kieltänyt uskonsa ja on epäuskoista pahempi.

9Leskien luetteloon kelpaa vain sellainen, joka on kuusikymmentä vuotta täyttänyt ja joka on ollut vain yhden miehen vaimo. 10

5:10
Luuk. 7:44
Joh. 13:14
Hepr. 13:2
1. Piet. 4:9
Hänen on oltava tunnettu hyvistä teoista, siitä että hän on kasvattanut lapsia, majoittanut kotiinsa matkalaisia, pessyt uskovien vieraidensa jalat, auttanut vaikeuksissa olevia ja kaikin tavoin harrastanut hyvää. 11Nuorempia leskiä älä ota mukaan. Kun intohimot heräävät, he vieraantuvat Kristuksesta ja tahtovat mennä naimisiin. 12He joutuvat tuomion alaisiksi, koska ovat rikkoneet ensimmäisen uskollisuudenlupauksensa. 13
5:13
Tit. 2:3
Kierrellessään talosta taloon he oppivat laiskottelemaan ja lisäksi juoruilemaan ja sekaantumaan muiden asioihin, puhumaan sellaista mitä ei pitäisi. 14
5:14
1. Kor. 7:9
Siksi tahdon, että nuoret lesket menevät naimisiin, synnyttävät lapsia ja hoitavat kotiaan, niin etteivät he anna vastustajillemme aihetta solvaamiseen. 15
5:15
1. Tim. 1:6
Jotkut näet ovat jo kääntyneet seuraamaan Saatanaa. 16Jos jollakin uskovalla naisella on kodissaan leskiä, hänen tulee huolehtia heistä. Heillä ei pidä rasittaa seurakuntaa, jotta se voisi pitää huolta yksin jääneistä leskistä.

Seurakunnan vanhimmat

17

5:17
1. Tess. 5:12,13
Hepr. 13:17
Vanhimmat, jotka johtavat hyvin seurakuntaa, ansaitsevat sekä kunnioituksen että taloudellisen tuen, varsinkin ne, jotka tekevät työtä sananjulistajina ja opettajina. 18
5:18
Matt. 10:10+
Sanotaanhan kirjoituksissa: »Älä sido puivan härän suuta» ja »Työmies on palkkansa ansainnut». 19
5:19
Matt. 18:16+
Älä ota huomioon seurakunnanvanhimmasta esitettyä syytöstä, ellei sitä tue kaksi tai kolme todistajaa. 20
5:20
5. Moos. 17:13,19:20
Gal. 2:14
Nuhtele syntiä tekeviä kaikkien kuullen, jotta muutkin pelkäisivät. 21Jumalan, Kristuksen Jeesuksen ja valittujen enkelien edessä kehotan vakavasti sinua soveltamaan näitä ohjeita puolueettomasti, niin että et tee mitään omien mieltymystesi mukaan. 22
5:22
Ap. t. 6:6
1. Tim. 4:14
2. Tim. 1:6
Harkitse kätten päällepanemista tarkoin, jotta et joutuisi osalliseksi toisten synteihin. Säilytä itsesi puhtaana. 23Älä enää juo pelkkää vettä, vaan käytä vatsasi ja toistuvien vaivojesi vuoksi vähän viiniäkin.

24

5:24
Gal. 5:19
Joidenkin ihmisten synnit ovat kaikkien nähtävissä ja saavat tuomionsa aikaisemmin, toisten vasta myöhemmin. 25
5:25
Matt. 10:26+
Samoin toiset hyvät teot ovat näkyvissä, mutta nekään, jotka eivät näy, eivät voi pysyä salassa.

6

Orjat ja isännät

61

6:1,2
Ef. 6:5–8
Kol. 3:22–25
1. Piet. 2:18–25
Orjan asemassa olevien tulee osoittaa isännilleen kaikkea kunnioitusta, jotteivät Jumalan nimi ja meidän opetuksemme joutuisi huonoon huutoon. 2Ei orjien pidä osoittaa uskoville isännilleen vähäisempää kunnioitusta sen vuoksi, että he ovat uskonveljiä. Heidän on päinvastoin oltava sitäkin alttiimpia palvelemaan, koska nämä tekevät hyvää ja ovat uskovia ja rakkaita veljiä.

Väärä ja oikea rikkaus

Kaikkea tätä opeta ja tähdennä. 3

6:3
1. Tim. 1:10+
Se, joka opettaa toisin eikä seuraa Herramme Jeesuksen Kristuksen terveellisiä sanoja ja uskomme mukaista oppia, 4
6:4
2. Tim. 2:14,23
Tit. 3:9
on pöyhkeä eikä ymmärrä mitään. Hänellä vain on kiihkeä halu väitellä ja kiistellä. Sellaisesta syntyy kateutta, riitaa, herjauksia, ilkeitä epäluuloja 5
6:5
Tit. 1:11
ja alituista kinastelua sellaisten ihmisten kesken, jotka ovat menettäneet järkensä ja kadottaneet totuuden ja pitävät uskontoa vain tulolähteenä. 6
6:6
Sananl. 15:16
Fil. 4:11
Suuri rikkauden lähde usko kyllä onkin, kun tyydymme siihen mitä meillä on. 7
6:7
Job 1:21
Saarn. 5:14
Emme me ole tuoneet mitään mukanamme maailmaan emmekä voi viedä mitään täältä pois. 8
6:8
Sananl. 30:7–9
Matt. 6:25,26
Hepr. 13:5
Kun meillä on ruoka ja vaatteet, saamme olla tyytyväisiä. 9
6:9
Sananl. 28:20
Mark. 10:23
Jaak. 5:1
Ne, jotka tahtovat rikastua, joutuvat kiusaukseen ja lankeavat ansaan, monenlaisten järjettömien ja vahingollisten halujen valtaan, jotka syöksevät ihmiset tuhoon ja perikatoon. 10
6:10
2. Moos. 23:8
Sananl. 15:16
Matt. 27:5
Rahanhimo on kaiken pahan alkujuuri. Rahaa havitellessaan monet ovat eksyneet pois uskosta ja tuottaneet itselleen monenlaista kärsimystä.

Uskon jalo kilpailu

11

6:11
2. Tim. 2:22
Mutta sinä, Jumalan ihminen, karta kaikkea tätä! Pyri nuhteettomaan elämään, hurskauteen ja uskoon, pyri rakkauteen, kestävyyteen ja lempeyteen. 12
6:12
1. Kor. 9:25+
Käy uskon jalo kilpailu ja voita omaksesi ikuinen elämä, johon sinut on kutsuttu ja jonka olet tunnustanut päämääräksesi, kun monien todistajien läsnä ollessa lausuit hyvän tunnustuksen. 13
6:13
Joh. 5:21Joh. 18:37
Jumala, kaiken elämän lähde, ja Kristus Jeesus, joka Pontius Pilatuksen edessä antoi todistuksensa ja lausui hyvän tunnustuksen, ovat todistajiani, kun kehotan sinua: 14
6:14
1. Tess. 5:23
hoida sinulle määrättyä tehtävää tahrattomasti ja moitteettomasti siihen saakka, kun Herramme Jeesus Kristus ilmestyy. 15Sen antaa aikanaan tapahtua

ylistettävä ja yksin hallitseva Jumala,

kuninkaiden Kuningas ja herrojen Herra.

16

6:16
2. Moos. 33:20
Ps. 102:28,104:2
Joh. 1:18
Hän yksin on kuolematon,

hän asuu valossa, jota ei voi lähestyä.

Häntä ei yksikään ihminen ole nähnyt eikä voi nähdä.

Hänen on kunnia ja ikuinen valta. Aamen.

17

6:17
Mark. 10:23+
Varoita niitä, jotka tässä maailmassa ovat rikkaita, etteivät he ylpeilisi eivätkä panisi toivoaan epävarmaan rikkauteen, vaan Jumalaan, joka antaa kaikkea runsain mitoin nautittavaksemme. 18
6:18
2. Kor. 9:6,7
Gal. 6:9,10
Kehota heitä tekemään hyvää, keräämään rikkaudekseen hyviä tekoja ja jakamaan anteliaasti omastaan muille. 19
6:19
Matt. 6:20+
Näin he kokoavat itselleen aarteen, hyvän perustuksen tulevaisuutta varten, niin että voittavat omakseen todellisen elämän.

20

6:20
2. Tim. 1:141. Tim. 1:4+
Pidä tallessa, Timoteus, se mikä on uskottu sinun haltuusi! Torju jumalattomat tyhjät puheet ja vastaväitteet, joita tiedon nimellä kulkeva valhetieto keksii. 21Muutamat ovat ryhtyneet sen tunnustajiksi ja ovat eksyneet pois uskosta. Armo teille!