Raamattu 1992 (KR92)
11

Saul voittaa ammonilaiset

Noin kuukautta myöhemmin 111ryhtyi ammonilainen Nahas piirittämään Gileadin Jabesia. Silloin Jabesin miehet sanoivat Nahasille: »Solmi kanssamme liitto, niin me rupeamme sinun alamaisiksesi.» 2Mutta ammonilainen Nahas vastasi heille: »Solmin kyllä kanssanne liiton, mutta sillä ehdolla, että saan repiä jokaiselta teistä oikean silmän ja häväistä siten koko Israelin.» 3Jabesin vanhimmat sanoivat hänelle: »Anna meille aikaa seitsemän päivää, niin me lähetämme sananviejän kaikkialle Israeliin. Jos kukaan ei auta meitä, antaudumme sinulle.»

4Kun sananviejät saapuivat Saulin kaupunkiin Gibeaan ja kertoivat kansalle asiansa, kaikki puhkesivat itkuun. 5Saul tuli juuri silloin kyntöhärkineen pellolta ja kysyi: »Mikä kansalla on hätänä, kun kaikki itkevät?» Hänelle kerrottiin, mitä Jabesin miehet olivat sanoneet. 6

11:6
Tuom. 3:10+
Kun Saul sen kuuli, Herran henki valtasi hänet ja hänessä syttyi viha. 7
11:7
Tuom. 19:29,20:1
Hän hakkasi härkäparin kappaleiksi, lähetti ne sananviejien mukana eri puolille Israelia ja käski sanoa: »Näin käy sen karjalle, joka ei lähde Saulin ja Samuelin mukaan sotaan!» Silloin Herra saattoi koko kansan pyhän pelon valtaan, ja kaikki lähtivät yhtenä miehenä liikkeelle. 8Kun Saul piti katselmuksen Besekissä, heitä oli kolmesataatuhatta miestä Israelista ja Juudasta kolmekymmentätuhatta. 9Saul sanoi sananviejille, jotka olivat tulleet sinne: »Ilmoittakaa tämä Gileadin Jabesin kansalle: Huomenna, kun aurinko hehkuu kuumimmillaan, teille tulee pelastus.» Kun sananviejät palasivat ja kertoivat sen Jabesin asukkaille, nämä riemastuivat. 10Mutta Nahasille Jabesin miehet sanoivat: »Huomenna lähdemme kaupungista teitä vastaan, ja te saatte tehdä meille mitä hyväksi näette!»

11Seuraavana aamuna Saul jakoi joukkonsa kolmeen osastoon. Ne tunkeutuivat viimeisen yövartion aikaan ammonilaisten leiriin, ja kun päivä oli kuumimmillaan, ammonilaiset oli lyöty. Henkiin jääneet syöksyivät pakoon ja hajaantuivat kuka minnekin.

12

11:12
1. Sam. 10:27
Silloin kansa sanoi Samuelille: »Ketkä ne olivat, jotka sanoivat: ’Saulko muka olisi kuninkaamme’? Tuokaa ne miehet tänne, niin me tapamme heidät!» 13
11:13
2. Sam. 19:23
Mutta Saul vastasi: »Tänä päivänä ei tapeta enää ketään, sillä tänään Herra on pelastanut Israelin.» 14
11:14
Joos. 4:191. Sam. 10:24
Ja Samuel sanoi kansalle: »Menkäämme Gilgaliin ja uudistakaamme siellä kuninkuus.» 15He menivät kaikki Gilgaliin ja julistivat siellä Herran edessä Saulin kuninkaaksi. He teurastivat siellä myös yhteysuhreja Herralle, ja Saul ja kaikki israelilaiset viettivät ilojuhlaa.

12

Samuelin jäähyväispuhe kansalle

121

12:1
1. Sam. 8:7,22
Samuel sanoi koko Israelille: »Minä olen totellut teitä ja tehnyt niin kuin pyysitte. Olen asettanut teille kuninkaan. 2Nyt kuninkaanne johtaa teitä, mutta minä olen jo vanha ja harmaa, ja poikani seisovat joukossanne. Minä olen kuitenkin johtanut teitä nuoruudestani alkaen tähän päivään saakka 3
12:3
4. Moos. 16:15
1. Sam. 8:3
Sir. 46:19
Ap. t. 20:33
ja seison nyt tässä. Esittäkää siis valituksenne minua vastaan tässä Herran ja hänen voideltunsa edessä. Keneltä olen riistänyt härän tai aasin? Kenelle olen tehnyt vääryyttä? Ketä olen sortanut? Kenen rikoksia olen katsonut sormieni läpi lahjusten tähden? Sanokaa, niin olen valmis hyvittämään kaiken!»

4He vastasivat: »Et ole sortanut meitä etkä ole tehnyt meille vääryyttä. Et ole riistänyt keneltäkään mitään.» 5Samuel sanoi heille: »Herra on yhdessä voideltunsa kanssa tänään todistajana siitä, että käteni ovat puhtaat.» Ja kansa vastasi: »Hän on todistajana.»

6

12:6
2. Moos. 3:4,4:14
Joos. 24:5
Sitten Samuel sanoi kansalle:

»Herra on todistajana, hän, joka antoi teille Mooseksen ja Aaronin ja toi isänne pois Egyptistä. 7Odottakaa, niin minä tutkin vielä kanssanne Herran edessä kaikki ne pelastusteot, jotka hän on tehnyt teille ja isillenne.

8

12:8
1. Moos. 46:62. Moos. 3:7
»Kun Jaakobin suku oli mennyt Egyptiin ja kun teidän isänne siellä huusivat Herraa avukseen, hän lähetti Mooseksen ja Aaronin, ja he johtivat isänne pois Egyptistä ja toivat heidät asumaan tänne. 9
12:9
5. Moos. 6:12Tuom. 3:12,13,4:1,2,10:6,7,13:1
Mutta kun isänne unohtivat Herran, Jumalansa, hän luovutti heidät Siseralle, Hasorin sotaväen päällikölle, ja filistealaisille ja Moabin kuninkaalle, ja he kaikki kävivät isienne kimppuun. 10
12:10
Tuom. 10:10
Silloin isänne huusivat taas avukseen Herraa ja sanoivat: ’Olemme tehneet syntiä, sillä olemme hylänneet Herran ja palvelleet baaleja ja astarteja. Pelasta nyt meidät vihollistemme käsistä, niin me palvelemme ainoastaan sinua.’ 11
12:11
Tuom. 4:6,7,6:11,12,11:9,10
1. Sam. 7:8,9
Herra lähetti silloin Jerubbaalin, Barakin, Jeftan ja Samuelin ja pelasti teidät kaikkialla vihollistenne käsistä, niin että saatoitte jälleen asua turvassa.

12

12:12
1. Sam. 8:5,20,11:5
»Mutta kun näitte ammonilaisten kuninkaan Nahasin hyökkäävän kimppuunne, te sanoitte minulle: ’Ei, kuningas hallitkoon meitä!’ Kuitenkin oikea kuninkaanne on Herra, teidän Jumalanne. 13Tässä teillä nyt on valitsemanne kuningas, jota itsellenne pyysitte. Herra on antanut teille kuninkaan. 14
12:14
5. Moos. 13:5
Jos te aina kunnioitatte, palvelette ja tottelette Herraa, Jumalaanne, ettekä kapinoi hänen käskyjään vastaan, silloin Herra on teidän ja teidän kuninkaanne kanssa. 15
12:15
5. Moos. 2:15
Tuom. 2:15
Mutta jos ette tottele Herraa vaan kapinoitte hänen käskyjään vastaan, Herran käsi sattuu teihin ja kuninkaaseenne.

16»Pysykää vielä paikoillanne ja katselkaa ihmettä, jonka Herra tekee teidän nähtenne. 17

12:17
1. Sam. 8:6
Nyt on vehnänkorjuun aika. Mutta kun kutsun Herraa, hän lähettää ukkosen ja sateen.12:17 Vehnänkorjuun aikana huhti-toukokuussa ei esiintynyt sateita. Siitä tiedätte, että pyytäessänne itsellenne kuningasta olette pahasti rikkoneet Herraa vastaan.»

18Samuel kutsui Herraa, ja vielä sinä päivänä Herra lähetti ukkosen ja sateen. Kaikissa heräsi suuri pelko Herraa ja Samuelia kohtaan. 19Kansa sanoi Samuelille: »Rukoile palvelijoittesi puolesta Herraa, Jumalaasi, jottei meidän tarvitsisi kuolla, vaikka kaikkien syntiemme lisäksi teimme senkin rikkomuksen, että pyysimme itsellemme kuningasta.»

20

12:20
5. Moos. 6:5
Samuel vastasi kansalle: »Älkää pelätkö. Te teitte kyllä tämän rikkomuksen, mutta älkää enää kääntykö pois seuraamasta Herraa. Palvelkaa aina Herraa kaikesta sydämestänne. 21
12:21
Ps. 115:4
Jes. 44:9
Älkää eksykö seuraamaan olemattomia jumalia. Ne eivät pysty auttamaan eivätkä pelastamaan, sillä olemattomia ne ovat. 22
12:22
5. Moos. 4:20+
Suuren nimensä kunnian tähden Herra ei tahdo hylätä teitä, kun hän kerran on nähnyt hyväksi ottaa teidät omaksi kansakseen. 23
12:23
1. Sam. 7:5,8
Enkä minäkään voi tehdä sellaista syntiä Herraa vastaan, että lakkaisin rukoilemasta puolestanne. Minä opetan teille sen, mikä on hyvää ja oikein. 24Kunnioittakaa ainoastaan Herraa ja palvelkaa häntä uskollisesti kaikesta sydämestänne! Muistakaa suuria tekoja, jotka hän on tehnyt hyväksenne! 25Mutta jos jatkatte pahoja tekojanne, teidät ja kuninkaanne pyyhkäistään pois.»

13

Sota filistealaisia vastaan

131

13:1
2. Sam. 5:4
Tullessaan kuninkaaksi Saul oli kolmikymmenvuotias, ja hän hallitsi Israelia kaksi vuotta.13:1 Hepreankielinen teksti ei mainitse Saulin ikää. Luku 30 perustuu Septuagintan käännökseen.

2Saul valitsi israelilaisista kolmetuhatta miestä ja piti heistä kaksituhatta luonaan Mikmasissa ja Betelin vuorilla. Tuhat miestä jäi Jonatanin luo Benjaminin Gebaan, mutta muun väen Saul päästi kotiin.

3Sitten Jonatan tuhosi Gebassa filistealaisten vartioston, ja filistealaiset saivat kuulla, että heprealaiset olivat nousseet kapinaan. Saul käski puhaltaa hälytystorvea kaikkialla Israelissa, 4ja koko Israel kuuli tämän viestin: »Saul on tuhonnut filistealaisten vartioston, ja nyt he hautovat kostoa.»

Kutsua noudattaen kansa kokoontui Saulin luo Gilgaliin. 5Filistealaiset kokosivat joukkonsa ryhtyäkseen sotaan Israelia vastaan. Heillä oli kolmekymmentätuhatta sotavaunua, kuusituhatta ratsumiestä sekä jalkaväkeä yhtä paljon kuin on hiekkaa meren rannalla. He marssivat Israelin alueelle ja leiriytyivät Mikmasiin, Bet-Avenista itään. 6

13:6
Hepr. 11:38
Kun israelilaiset huomasivat joutuneensa ahtaalle filistealaisten painostaessa, he piiloutuivat luoliin, kallionkoloihin ja vuorille, kuoppiin ja vesisäiliöihin. 7Jotkut menivät jopa Jordanin yli Gadin heimon alueelle ja Gileadiin.

Saulin rikkomus

Saul pysytteli kuitenkin Gilgalissa, ja väki kokoontui peloissaan hänen luokseen. 8

13:8
1. Sam. 10:8
Hän odotti Samuelin määräämän ajan, seitsemän päivää, mutta Samuel ei tullutkaan Gilgaliin, ja kansa alkoi hajaantua Saulin luota. 9Silloin Saul sanoi: »Tuokaa minulle polttouhri ja yhteysuhrit!» Hän uhrasi polttouhrin, 10mutta juuri kun uhritoimitus oli päättymässä, Samuel tuli. Saul meni Samuelia vastaan tervehtimään häntä, 11mutta Samuel sanoi: »Mitä sinä olet tehnyt?» Saul vastasi: »Näin kansan hajaantuvan luotani, etkä sinäkään tullut määräaikaan mennessä. Filistealaiset olivat jo koolla Mikmasissa, 12ja minä ajattelin: ’Nyt he hyökkäävät tänne Gilgaliin, enkä minä ole voinut pyytää Herralta apua.’ Siksi rohkenin uhrata polttouhrin.» 13Samuel vastasi: »Olet tehnyt tyhmästi! Jos olisit noudattanut Herran, Jumalasi, sinulle antamaa käskyä, hän olisi nyt vahvistanut kuninkuutesi Israelissa ikuisiksi ajoiksi. 14
13:14
Ps. 89:20,21
Ap. t. 13:22
Mutta nyt kuninkuutesi ei enää pysy, vaan Herra etsii mielensä mukaisen miehen ja määrää hänet kansansa hallitsijaksi, koska et noudattanut Herran käskyä.» 15
13:15
1. Sam. 14:2
Sen sanottuaan Samuel lähti Gilgalista.

Jäljelle jäänyt väki lähti Saulin mukana Gilgalista sotajoukon luo Benjaminin Gebaan. Siellä Saul tarkasti luonaan pysyneet joukot, ja niitä oli noin kuusisataa miestä.

Valmistautuminen sotaan

16Saul, hänen poikansa Jonatan ja heidän mukanaan olevat miehet jäivät Benjaminin Gebaan. Filistealaisten leiri oli Mikmasissa. 17Leiristä lähti kolme joukkoa ryöstöretkille. Yksi niistä meni Ofraan päin Sualin alueelle, 18toinen Bet-Horoniin päin ja kolmas kohti autiomaata, seudulle, joka on Seboimin laakson yläpuolella.

19Koko Israelissa ei siihen aikaan ollut ainoatakaan seppää, koska filistealaiset pelkäsivät israelilaisten tekevän itselleen miekkoja ja keihäitä. 20Israelilaisten oli pakko mennä filistealaisten luo saadakseen aurojensa terät, kuokkansa, kirveensä ja sirppinsä teroitetuiksi; 21aurojen ja kuokkien teroitus maksoi kaksi kolmannessekeliä, kirveiden teroitus ja piikin kiinnittäminen sauvaan yhden kolmannessekelin. 22Niinpä ei sodan syttyessä koko Saulin ja Jonatanin väestä kellään muulla ollut miekkaa eikä keihästä kuin Saulilla itsellään ja Jonatanilla.

23Filistealaisten etuvartio asettui Mikmasin solaan.