Raamattu 1992 (KR92)
2

21

2:1
Ef. 4:25
Kol. 3:9
Jaak. 1:21
Jättäkää siis kaikki pahuus ja vilppi, kaikki teeskentely ja kateus ja kaikki panettelu. 2Niin kuin vastasyntyneet lapset tavoitelkaa puhdasta sanan maitoa, jotta sen ravitsemina kasvaisitte pelastukseen. 3
2:3
Ps. 34:9
Olettehan te »maistaneet Herran hyvyyttä».

Kristus, seurakunnan kulmakivi

4

2:4
Mark. 12:10,11+
Tulkaa hänen luokseen, elävän kiven luo, jonka ihmiset ovat hylänneet mutta joka on Jumalan valitsema ja hänen silmissään kallisarvoinen. 5
2:5
1. Kor. 3:16Jes. 61:6
Room. 15:16Matt. 25:35,36+
Ja rakentukaa itsekin elävinä kivinä hengelliseksi rakennukseksi, pyhäksi papistoksi, toimittaaksenne hengellisiä uhreja, jotka ovat Jumalalle otollisia Jeesuksen Kristuksen tähden. 6
2:6
Jes. 28:16
Room. 9:33
Sanotaanhan Raamatussa:

– Katso, minä lasken Siioniin kulmakiven,

valitun kiven, jonka arvo on suuri.

Joka häneen uskoo,

ei joudu häpeään.

7

2:7
Ps. 118:22
Mark. 12:10
Te, jotka uskotte, saatte siis osaksenne tämän arvon ja kunnian, mutta niille, jotka eivät usko, »kivestä, jonka rakentajat hylkäsivät, on tullut kulmakivi, 8
2:8
Jes. 8:14
Luuk. 20:18
kompastuskivi ja kallio johon langetaan». Koska he eivät tottele sanaa, he kompastuvat, ja se heidän osakseen on määrättykin.

9

2:9
2. Moos. 19:6,22:30
Ilm. 1:6
Mutta te olette valittu suku, kuninkaallinen papisto, pyhä heimo, Jumalan oma kansa, määrätty julistamaan hänen suuria tekojaan, joka teidät on pimeydestä kutsunut ihmeelliseen valoonsa. 10
2:10
Hoos. 1:6,9,2:1,3,25
Room. 9:25,26
Ennen te ette olleet kansa, mutta nyt te olette Jumalan kansa. Ennen te olitte armoa vailla, mutta nyt on Jumala teidät armahtanut.

Kristitty maailmassa

11

2:11
Room. 13:14
Gal. 5:24
2. Piet. 2:8
Rakkaat ystävät, te jotka asutte muukalaisina vieraassa maassa. Minä kehotan teitä pysymään erossa tämän maailman himoista, jotka sotivat sielua vastaan. 12
2:12
Room. 12:17
2. Kor. 8:21
1. Piet. 3:16Matt. 5:16
Eläkää moitteettomasti pakanoiden keskellä, jotta he teitä pahantekijöiksi panetellessaan havaitsisivatkin hyvät tekonne ja ylistäisivät Jumalaa sinä päivänä, jona hän kohtaa heidät.

Kristitty ja esivalta

13

2:13—3:7
Ef. 5:22—6:9
Kol. 3:18—4:1
2:13–17
Room. 13:1–7
Tit. 3:1
Taipukaa Herran vuoksi kaiken maallisen järjestyksen alaisuuteen: keisarin, koska hän on kaikkien yläpuolella, 14ja yhtä lailla käskynhaltijoiden, koska keisari on valtuuttanut heidät rankaisemaan pahantekijöitä ja palkitsemaan niitä, jotka tekevät hyvää. 15
2:15
Tit. 2:8
Jumalan tahto näet on, että te hyvää tekemällä panette sulun ymmärtämättömien ihmisten typerille puheille. 16
2:16
Room. 6:18
Gal. 5:13
2. Piet. 2:19
Ja näin tehkää vapaiden tavoin – älkää niin kuin ne, joilla vapaus on pahuuden verhona, vaan niin kuin Jumalan orjat. 17
2:17
Sananl. 24:21
Mark. 12:17
Room. 12:10
Osoittakaa kaikille arvonantoa, rakastakaa uskonveljiä, pelätkää Jumalaa, kunnioittakaa keisaria.

Kristitty palvelijana

18

2:18
Tit. 2:9,10
Palvelijat, kunnioittakaa isäntiänne ja olkaa heille kuuliaisia, ei ainoastaan hyville ja lempeille, vaan myös epäoikeudenmukaisille. 19Armoahan se on, jos joku omassatunnossaan Jumalaan sidottuna joutuu syyttömästi kestämään kärsimyksiä. 20
2:20
1. Piet. 3:17,4:15,16
Mitä erinomaista siinä on, jos te kestätte silloin, kun teitä kuritetaan tehtyänne väärin? Jos te sen sijaan kestätte silloin, kun joudutte kärsimään tehtyänne oikein, se on Jumalalta teille tulevaa armoa. 21
2:21
Mark. 8:34
Joh. 13:15
Fil. 2:5
Sillä siihen teidät on kutsuttu. Kärsihän Kristuskin teidän puolestanne ja jätti teille esikuvan, jotta seuraisitte hänen jälkiään.

22

2:22
Jes. 53:9
– Hän ei syntiä tehnyt,

hänen suustaan ei valhetta kuultu.

23

2:23
1. Kor. 13:5
1. Tess. 5:15Jer. 11:20
Room. 12:19
Häntä herjattiin, mutta hän ei vastannut herjauksella, hän kärsi, mutta ei uhkaillut, vaan uskoi itsensä oikeamielisen tuomarin haltuun. 24
2:24
Room. 6:10,11Jes. 53:5
Itse, omassa ruumiissaan, hän »kantoi meidän syntimme» ristinpuulle, jotta me kuolisimme pois synneistä ja eläisimme vanhurskaudelle. »Hänen haavansa ovat teidät parantaneet.» 25
2:25
Jes. 53:6Joh. 10:11
Hepr. 13:20
Te olitte »eksyksissä niin kuin lampaat», mutta nyt te olette palanneet sielujenne paimenen ja kaitsijan luo.

3

Kristitty avioliitossa

31

3:1,2
Tit. 2:4,5
Samoin te, vaimot, olkaa kuuliaisia miehellenne, jotta myös ne miehet, jotka ehkä eivät usko Jumalan sanaan, nyt vaimonsa elävällä esimerkillä ilman sanojakin voitettaisiin, 2kun he näkevät teidän elävän jumalanpelossa puhdasta elämää. 3
3:3,4
1. Tim. 2:9,10
Älkää pitäkö tärkeänä ulkonaista kaunistusta, älkää hiuslaitteita, kultakoruja tai hienoja vaatteita. 4
3:4
Room. 2:29,7:22
2. Kor. 4:16
Teidän kaunistuksenne olkoon katoamatonta: salassa oleva sydämen ihminen, lempeä ja sävyisä henki. Tämä on Jumalan silmissä kallisarvoista. 5Näin kaunistivat itsensä entisajankin pyhät vaimot, jotka panivat toivonsa Jumalaan. He olivat miehilleen kuuliaiset – 6Saarakin oli kuuliainen Abrahamille ja kutsui häntä herraksi. Ja Saaran tyttäriä tekin olette, kun teette hyvää ettekä anna minkään uhkailun pelottaa itseänne.

7

3:7
Ef. 5:251. Kor. 7:5
Samoin te, miehet, eläkää vaimonne kanssa ymmärtäväisesti, muistaen, että hän on heikompi osapuoli. Osoittakaa hänelle kunnioitusta, sillä hän on yhtä lailla armon ja elämän perillinen. Näin ei mikään tule esteeksi rukouksillenne.

Hyvän tekeminen ja kärsimys

8

3:8
Room. 12:16
Fil. 2:1,2
Ja lopuksi: olkaa kaikki yksimielisiä, jakakaa toistenne ilot ja surut, rakastakaa toisianne ja olkaa hyväsydämisiä ja nöyriä. 9
3:9
Room. 12:14
1. Tess. 5:15
Älkää vastatko pahaan pahalla älkääkä herjaukseen herjauksella, vaan päinvastoin siunatkaa. Siihen teidät on kutsuttukin, jotta perisitte siunauksen. 10
3:10–12
Ps. 34:13–17
Sillä

se, joka tahtoo rakastaa elämää

ja haluaa nähdä hyviä päiviä,

hillitköön kielensä pahoista sanoista

ja huulensa valhetta puhumasta.

11Kääntyköön hän pois pahasta ja tehköön hyvää,

etsiköön rauhaa ja pyrkiköön siihen.

12Sillä Herran silmät katsovat hurskaiden puoleen,

hänen korvansa kuulevat heidän rukouksensa,

mutta Herran kasvot kääntyvät pahantekijöitä vastaan.

13Kuka voi tehdä teille pahaa, jos te kiihkeästi pyritte tekemään hyvää? 14

3:14,15
Jes. 8:12,13
Ja vaikka joutuisittekin kärsimään vanhurskauden tähden, te olette autuaita. »Älkää heitä pelätkö älkääkä hämmentykö», 15
3:15
Ap. t. 4:8–10
vaan pyhittäkää Herra Kristus sydämessänne ja olkaa aina valmiit antamaan vastaus jokaiselle, joka kysyy, mihin teidän toivonne perustuu. 16
3:16
Tit. 2:8
1. Piet. 2:12
Mutta vastatkaa sävyisästi ja kunnioittavasti ja säilyttäkää omatuntonne puhtaana – silloin ne, jotka parjaavat teidän hyvää vaellustanne kristittynä, joutuvat häpeään juuri siinä, mistä teitä panettelevat. 17
3:17
1. Piet. 2:20
Parempi on tehdä hyvää ja kärsiä, jos niin on Jumalan tahto, kuin kärsiä pahojen tekojen tähden.

Kristuksen kärsimys ja korotus

18

3:18
Room. 5:6
Hepr. 9:24Room. 1:4
2. Kor. 13:4
Kärsihän Kristuskin ainutkertaisen kuoleman syntien tähden, syytön syyllisten puolesta, johdattaakseen teidät Jumalan luo. Hänen ruumiinsa surmattiin, mutta hengessä hänet tehtiin eläväksi. 19
3:19
1. Piet. 4:6
Ja niin hän myös meni ja saarnasi vankeudessa oleville hengille, 20
3:20
1. Moos. 6:5–8,17–22
jotka muinoin eivät totelleet Jumalaa, kun hän Nooan päivinä kärsivällisesti odotti sen ajan, kun arkkia rakennettiin. Vain muutama ihminen, kaikkiaan kahdeksan, pelastui arkissa veden kantamana. 21
3:21
Ef. 5:26
Hepr. 10:22
Tuon esikuvan mukaisesti teidät pelastaa nyt kaste, ei siksi että te siinä luovuitte saastaisesta elämästä, vaan koska Jumala teki kanssanne hyvän omantunnon liiton. Sen perustuksena on Jeesuksen Kristuksen ylösnousemus, 22
3:22
Mark. 12:36+
hänen, joka on mennyt taivaaseen ja istuu Jumalan oikealla puolella ja jolle on alistettu enkelit, vallat ja voimat.

4

Kärsimys ja synnistä luopuminen

41-2

4:1,2
Room. 12:2Room. 6:7,11
Hepr. 12:1
Kun siis Kristus on ruumiissaan kärsinyt, niin olkaa tekin valmiita kärsimään, jotta eläisitte jäljellä olevan maallisen elämänne Jumalan tahdon mukaisesti ettekä ihmisten himoja seuraten. Sillä se, joka on ruumiissaan kärsinyt, on luopunut synnistä. 3
4:3
Room. 13:12,13
Ef. 4:20–24
Aivan riittämiin te menneenä aikana elitte niin kuin pakanat tahtovat, ryvitte irstaudessa ja himoissa, juoppoudessa, mässäilyissä ja juomingeissa ja palvelitte epäjumalia jumalattomin menoin. 4Nyt he kummeksuvat sitä, että te ette enää riennä heidän kanssaan samaan riettauden virtaan, ja syytävät herjauksiaan. 5
4:5
Ap. t. 10:42
2. Tim. 4:1
Mutta he joutuvat tekemään tilin hänelle, joka on valmiina tuomitsemaan elävät ja kuolleet. 6
4:6
1. Piet. 3:19
Sitä varten niillekin, jotka ovat kuolleet, on julistettu evankeliumi, että he eläisivät hengessä, niin kuin Jumala elää, vaikka ruumiissaan ovat saaneet saman tuomion kuin kaikki ihmiset.

Jumalan lahjojen haltijat

7

4:7
Room. 13:12
Fil. 4:5
Kaiken loppu on lähellä. Olkaa siis ymmärtäväiset ja raittiit voidaksenne rukoilla. 8
4:8
Sananl. 10:12
1. Kor. 13:7
Jaak. 5:20
Ennen kaikkea pysykää kestävinä keskinäisessä rakkaudessanne, sillä »rakkaus peittää paljotkin synnit». 9
4:9
Room. 12:13
Hepr. 13:2
Olkaa nurkumatta vieraanvaraisia toinen toisellenne. 10
4:10
Matt. 25:14,15
Palvelkaa kukin toistanne sillä armolahjalla, jonka olette saaneet, Jumalan moninaisen armon hyvinä haltijoina. 11
4:11
Room. 12:6–8
1. Kor. 10:31
Joka puhuu, puhukoon Jumalan antamin sanoin, ja joka palvelee, palvelkoon voimalla, jonka Jumala antaa, jotta Jumala tulisi kaikessa kirkastetuksi Jeesuksen Kristuksen kautta. Hänen on kirkkaus ja valta aina ja iankaikkisesti. Aamen.

Iloitkaa kärsimyksistä

12

4:12
1. Piet. 1:6,7
Rakkaat ystävät, älkää oudoksuko sitä tulta ja hehkua, jossa teitä koetellaan, ikään kuin teille tapahtuisi jotakin outoa. 13
4:13
Room. 8:17
Fil. 3:10
Kol. 1:24
Iloitkaa päinvastoin sitä enemmän, mitä enemmän pääsette osallisiksi Kristuksen kärsimyksistä, jotta saisitte iloita ja riemuita myös silloin, kun hänen kirkkautensa ilmestyy. 14
4:14
Matt. 5:11,10:22
Kun teitä solvataan Kristuksen nimen tähden, te olette autuaat, sillä teidän yllänne on kirkkauden Henki, Jumalan Henki. 15
4:15,16
Ap. t. 5:41
Fil. 1:29
Kenenkään teistä ei tule kärsiä murhamiehenä tai varkaana tai pahantekijänä tai toisten petkuttajana. 16Mutta sen, joka kärsii kristittynä, ei pidä hävetä, vaan hän kirkastakoon kristityn nimellään Jumalaa.

17

4:17
Jes. 10:12
Jer. 25:29
Hes. 9:6
On tullut tuomion aika, ja tuomio alkaa Jumalan huoneesta. Mutta jos se alkaa meistä, mikä onkaan niiden loppu, jotka eivät taivu uskomaan Jumalan evankeliumia?

18

4:18
Sananl. 11:31
Luuk. 23:31
– Jos hurskas pelastuu vaivoin,

miten käykään jumalattoman ja syntisen!

19

4:19
Luuk. 23:46
Ap. t. 7:59
Sen tähden ne, jotka joutuvat kärsimään, jos niin on Jumalan tahto, antakoot elämänsä uskollisen Luojan haltuun ja tehkööt edelleen sitä, mikä on hyvää.