Raamattu 1992 (KR92)
1

11

1:1
Ap. t. 2:9
Jaak. 1:1
Pietari, Jeesuksen Kristuksen apostoli, tervehtii valittuja, jotka asuvat hajallaan, muukalaisina Pontoksessa, Galatiassa, Kappadokiassa, Bityniassa ja Aasian maakunnassa 2
1:2
Room. 1:5,8:29
Hepr. 12:24
ja jotka Isä Jumala suunnitelmansa mukaisesti on Hengellään pyhittänyt elämään Jeesukselle Kristukselle kuuliaisina ja hänen verellään puhtaaksi vihmottuina.

Tulkoon armo ja rauha yhä runsaampana teidän osaksenne.

Uskon päämäärä

3

1:3
Ef. 1:17–21
Ylistetty olkoon meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen Jumala ja Isä! Suuressa laupeudessaan hän on synnyttänyt meidät uuteen elämään ja antanut meille elävän toivon herättämällä Jeesuksen Kristuksen kuolleista. 4
1:4
Kol. 1:5
Häneltä me saamme perinnön, joka ei turmellu, ei tahraannu eikä kuihdu. Se on varattuna teille taivaissa, 5
1:5
Kol. 3:4
ja voimallaan Jumala varjelee teidät uskossa, niin että te saavutatte pelastuksen, joka on valmiina saatettavaksi ilmi lopunaikana.

6

1:6
2. Kor. 4:17
Hepr. 10:37
Siksi te riemuitsette, vaikka nyt jouduttekin jonkin aikaa kärsimään monenlaisissa koettelemuksissa. 7
1:7
Sananl. 17:3
1. Kor. 3:13
Kultakin koetellaan tulessa, ja onhan teidän uskonne paljon arvokkaampaa kuin katoava kulta. Koettelemuksissa teidän uskonne todetaan aidoksi, ja siitä koituu Jeesuksen Kristuksen ilmestyessä ylistystä, kirkkautta ja kunniaa. 8
1:8
Joh. 20:29
2. Kor. 5:7
Häntä te rakastatte, vaikka ette ole häntä nähneet, häneen te uskotte, vaikka ette häntä nyt näe, ja te riemuitsette sanoin kuvaamattoman, kirkastuneen ilon vallassa, 9sillä te saavutatte uskon päämäärän, sielujen pelastuksen.

10

1:10
Matt. 13:17
Luuk. 24:27
Tätä pelastusta ovat profeetat etsineet ja tutkineet. He ovat ennustaneet ja puhuneet teidän osaksenne tulevasta armosta 11
1:11
Ps. 22:7
Jes. 53:3
Luuk. 24:26
ja tutkineet, mihin ja millaiseen aikaan heissä vaikuttava Kristuksen Henki viittasi todistaessaan Kristuksen kärsimyksistä ja niitä seuraavasta kirkkaudesta. 12
1:12
Ap. t. 2:4
Room. 16:25,26
Ef. 3:8–10
Heille ilmaistiin, etteivät he palvelleet itseään vaan teitä puhuessaan siitä, minkä teille nyt ovat julistaneet ne, jotka taivaasta lähetetyssä Pyhässä Hengessä ovat tuoneet teille evankeliumin. Tähän pelastukseen haluavat enkelitkin päästä edes luomaan silmäyksen.

Kutsu pyhään elämään

13

1:13
Luuk. 12:35,21:34
Room. 13:13
1. Tess. 5:6
Vyöttäytykää siis, olkaa raittiit. Pitäkää ajatuksenne kirkkaina ja pankaa täysi toivonne siihen armoon, joka teille annetaan Jeesuksen Kristuksen ilmestyessä. 14
1:14
Room. 12:2+
Olkaa kuuliaisia lapsia älkääkä taipuko noudattamaan himoja, joiden vallassa ennen, tietämättömyytenne aikana, elitte. 15
1:15
Matt. 5:48
Luuk. 1:75
2. Kor. 7:1
Niin kuin hän, joka teidät on kutsunut, on pyhä, niin tulkaa tekin pyhiksi kaikessa mitä teette. 16
1:16
3. Moos. 11:44
Onhan kirjoitettu: »Olkaa pyhät, sillä minä olen pyhä.» 17
1:17
Fil. 2:12
Ja jos kerran te rukoillessanne kutsutte Isäksi häntä, joka puolueettomasti tuomitsee kunkin hänen tekojensa mukaan, niin eläkää jumalanpelossa tämä muukalaisuutenne aika. 18
1:18
1. Piet. 4:3
Tiedättehän, ettei teitä ole lunastettu isiltä perimästänne tyhjänpäiväisestä elämästä millään katoavalla tavaralla, hopealla tai kullalla, 19
1:19
Joh. 1:29+
vaan Kristuksen, tuon virheettömän ja tahrattoman karitsan, kalliilla verellä. 20Hänet oli valittu jo ennen maailman perustamista, ja nyt aikojen lopulla hänet on tuotu julki teitä varten. 21
1:21
Ap. t. 2:24
Hänen kauttaan te uskotte Jumalaan, joka herätti hänet kuolleista ja antoi hänelle kirkkauden, niin että te uskoessanne myös panette toivonne Jumalaan.

22

1:22
Joh. 13:34+
Kun te totuudelle kuuliaisina olette puhdistautuneet elääksenne vilpittömässä, veljellisessä rakkaudessa, niin rakastakaa toisianne uskollisesti ja kaikesta sydämestänne. 23
1:23
Joh. 1:13
Jaak. 1:18
1. Joh. 3:9
Olettehan te syntyneet uudesti, ette katoavasta siemenestä, vaan katoamattomasta, Jumalan elävästä ja pysyvästä sanasta. 24
1:24,25
Job 14:2Jaak. 1:10,11
Sillä

ihminen on kuin ruoho,

ihmisen kauneus kuin kedon kukka.

Ruoho kuivuu, kukka lakastuu,

25mutta Herran sana pysyy iäti.

Juuri tämä sana on teille ilosanomana julistettu.
2

21

2:1
Ef. 4:25
Kol. 3:9
Jaak. 1:21
Jättäkää siis kaikki pahuus ja vilppi, kaikki teeskentely ja kateus ja kaikki panettelu. 2Niin kuin vastasyntyneet lapset tavoitelkaa puhdasta sanan maitoa, jotta sen ravitsemina kasvaisitte pelastukseen. 3
2:3
Ps. 34:9
Olettehan te »maistaneet Herran hyvyyttä».

Kristus, seurakunnan kulmakivi

4

2:4
Mark. 12:10,11+
Tulkaa hänen luokseen, elävän kiven luo, jonka ihmiset ovat hylänneet mutta joka on Jumalan valitsema ja hänen silmissään kallisarvoinen. 5
2:5
1. Kor. 3:16Jes. 61:6
Room. 15:16Matt. 25:35,36+
Ja rakentukaa itsekin elävinä kivinä hengelliseksi rakennukseksi, pyhäksi papistoksi, toimittaaksenne hengellisiä uhreja, jotka ovat Jumalalle otollisia Jeesuksen Kristuksen tähden. 6
2:6
Jes. 28:16
Room. 9:33
Sanotaanhan Raamatussa:

– Katso, minä lasken Siioniin kulmakiven,

valitun kiven, jonka arvo on suuri.

Joka häneen uskoo,

ei joudu häpeään.

7

2:7
Ps. 118:22
Mark. 12:10
Te, jotka uskotte, saatte siis osaksenne tämän arvon ja kunnian, mutta niille, jotka eivät usko, »kivestä, jonka rakentajat hylkäsivät, on tullut kulmakivi, 8
2:8
Jes. 8:14
Luuk. 20:18
kompastuskivi ja kallio johon langetaan». Koska he eivät tottele sanaa, he kompastuvat, ja se heidän osakseen on määrättykin.

9

2:9
2. Moos. 19:6,22:30
Ilm. 1:6
Mutta te olette valittu suku, kuninkaallinen papisto, pyhä heimo, Jumalan oma kansa, määrätty julistamaan hänen suuria tekojaan, joka teidät on pimeydestä kutsunut ihmeelliseen valoonsa. 10
2:10
Hoos. 1:6,9,2:1,3,25
Room. 9:25,26
Ennen te ette olleet kansa, mutta nyt te olette Jumalan kansa. Ennen te olitte armoa vailla, mutta nyt on Jumala teidät armahtanut.

Kristitty maailmassa

11

2:11
Room. 13:14
Gal. 5:24
2. Piet. 2:8
Rakkaat ystävät, te jotka asutte muukalaisina vieraassa maassa. Minä kehotan teitä pysymään erossa tämän maailman himoista, jotka sotivat sielua vastaan. 12
2:12
Room. 12:17
2. Kor. 8:21
1. Piet. 3:16Matt. 5:16
Eläkää moitteettomasti pakanoiden keskellä, jotta he teitä pahantekijöiksi panetellessaan havaitsisivatkin hyvät tekonne ja ylistäisivät Jumalaa sinä päivänä, jona hän kohtaa heidät.

Kristitty ja esivalta

13

2:13—3:7
Ef. 5:22—6:9
Kol. 3:18—4:1
2:13–17
Room. 13:1–7
Tit. 3:1
Taipukaa Herran vuoksi kaiken maallisen järjestyksen alaisuuteen: keisarin, koska hän on kaikkien yläpuolella, 14ja yhtä lailla käskynhaltijoiden, koska keisari on valtuuttanut heidät rankaisemaan pahantekijöitä ja palkitsemaan niitä, jotka tekevät hyvää. 15
2:15
Tit. 2:8
Jumalan tahto näet on, että te hyvää tekemällä panette sulun ymmärtämättömien ihmisten typerille puheille. 16
2:16
Room. 6:18
Gal. 5:13
2. Piet. 2:19
Ja näin tehkää vapaiden tavoin – älkää niin kuin ne, joilla vapaus on pahuuden verhona, vaan niin kuin Jumalan orjat. 17
2:17
Sananl. 24:21
Mark. 12:17
Room. 12:10
Osoittakaa kaikille arvonantoa, rakastakaa uskonveljiä, pelätkää Jumalaa, kunnioittakaa keisaria.

Kristitty palvelijana

18

2:18
Tit. 2:9,10
Palvelijat, kunnioittakaa isäntiänne ja olkaa heille kuuliaisia, ei ainoastaan hyville ja lempeille, vaan myös epäoikeudenmukaisille. 19Armoahan se on, jos joku omassatunnossaan Jumalaan sidottuna joutuu syyttömästi kestämään kärsimyksiä. 20
2:20
1. Piet. 3:17,4:15,16
Mitä erinomaista siinä on, jos te kestätte silloin, kun teitä kuritetaan tehtyänne väärin? Jos te sen sijaan kestätte silloin, kun joudutte kärsimään tehtyänne oikein, se on Jumalalta teille tulevaa armoa. 21
2:21
Mark. 8:34
Joh. 13:15
Fil. 2:5
Sillä siihen teidät on kutsuttu. Kärsihän Kristuskin teidän puolestanne ja jätti teille esikuvan, jotta seuraisitte hänen jälkiään.

22

2:22
Jes. 53:9
– Hän ei syntiä tehnyt,

hänen suustaan ei valhetta kuultu.

23

2:23
1. Kor. 13:5
1. Tess. 5:15Jer. 11:20
Room. 12:19
Häntä herjattiin, mutta hän ei vastannut herjauksella, hän kärsi, mutta ei uhkaillut, vaan uskoi itsensä oikeamielisen tuomarin haltuun. 24
2:24
Room. 6:10,11Jes. 53:5
Itse, omassa ruumiissaan, hän »kantoi meidän syntimme» ristinpuulle, jotta me kuolisimme pois synneistä ja eläisimme vanhurskaudelle. »Hänen haavansa ovat teidät parantaneet.» 25
2:25
Jes. 53:6Joh. 10:11
Hepr. 13:20
Te olitte »eksyksissä niin kuin lampaat», mutta nyt te olette palanneet sielujenne paimenen ja kaitsijan luo.