Raamattu 1992 (KR92)
13

Suurin on rakkaus

131Vaikka minä puhuisin ihmisten ja enkelien kielillä mutta minulta puuttuisi rakkaus, olisin vain kumiseva vaski tai helisevä symbaali. 2

13:2
1. Kor. 12:8,9Matt. 17:20
Vaikka minulla olisi profetoimisen lahja, vaikka tuntisin kaikki salaisuudet ja kaiken tiedon ja vaikka minulla olisi kaikki usko, niin että voisin siirtää vuoria, mutta minulta puuttuisi rakkaus, en olisi mitään. 3Vaikka jakaisin kaiken omaisuuteni nälkää näkeville ja vaikka antaisin polttaa itseni tulessa mutta minulta puuttuisi rakkaus, en sillä mitään voittaisi.

4

13:4
1. Piet. 4:8
Rakkaus on kärsivällinen, rakkaus on lempeä. Rakkaus ei kadehdi, ei kersku, ei pöyhkeile, 5
13:5
Room. 13:10
1. Kor. 10:24,33
Fil. 2:4
ei käyttäydy sopimattomasti, ei etsi omaa etuaan, ei katkeroidu, ei muistele kärsimäänsä pahaa, 6
13:6
2. Joh. 4
3. Joh. 4
ei iloitse vääryydestä vaan iloitsee totuuden voittaessa. 7
13:7
Sananl. 10:12
Kaiken se kestää, kaikessa uskoo, kaikessa toivoo, kaiken se kärsii.

8Rakkaus ei koskaan katoa. Mutta profetoiminen vaikenee, kielillä puhuminen lakkaa, tieto käy turhaksi. 9

13:9
1. Kor. 8:2
Tietämisemme on näet vajavaista ja profetoimisemme on vajavaista, 10
13:10
Ef. 4:13
mutta kun täydellinen tulee, vajavainen katoaa.

11Kun olin lapsi, minä puhuin kuin lapsi, minulla oli lapsen mieli ja lapsen ajatukset. Nyt, kun olen mies, olen jättänyt sen mikä kuuluu lapsuuteen. 12

13:12
1. Kor. 8:3
2. Kor. 3:18
1. Joh. 3:2
Nyt katselemme vielä kuin kuvastimesta, kuin arvoitusta, mutta silloin näemme kasvoista kasvoihin. Nyt tietoni on vielä vajavaista, mutta kerran se on täydellistä, niin kuin Jumala minut täydellisesti tuntee.

13

13:13
1. Tess. 5:8
Niin pysyvät nämä kolme: usko, toivo, rakkaus. Mutta suurin niistä on rakkaus.

14

Profetoiminen ja kielillä puhuminen

141Pyrkikää rakkauteen, mutta tavoitelkaa myös henkilahjoja, ennen kaikkea profetoimisen lahjaa. 2Kielillä puhuva ei näet puhu ihmisille vaan Jumalalle; kukaan ei ymmärrä häntä, Hengen valtaamana hän puhuu salaisuuksia. 3Mutta se, joka profetoi, puhuu ihmisille: hän rakentaa, kehottaa ja lohduttaa. 4Kielillä puhuva rakentaa itseään, profetoiva rakentaa seurakuntaa. 5

14:5
4. Moos. 11:29
Toivoisin teidän kaikkien puhuvan kielillä, mutta vielä mieluummin toivoisin teidän profetoivan. Profetoiva on arvokkaampi kuin kielillä puhuva, ellei tämä sitten osaa myös tulkita puhettaan, niin että se koituu seurakunnan parhaaksi.

6Mitä hyötyä minusta on, veljet, jos tulen luoksenne ja vain puhun kielillä enkä välitä mitään ilmestystä tai anna teille tietoa, profetiaa tai opetusta? 7Samoinhan on elottomien soittimienkin laita, vaikkapa huilun tai lyyran. Miten huilulla tai lyyralla soitettu sävelmä voidaan tuntea, elleivät sävelet erotu toisistaan? 8

14:8
4. Moos. 10:9
Ja jos sotatorvesta lähtee epäselvä ääni, kuka valmistautuu taisteluun? 9Sama koskee teitäkin: ellette puhu selvää kieltä, kuinka teidän puhettanne voidaan ymmärtää? Sananne haihtuvat taivaan tuuliin. 10Niin paljon kuin maailmassa onkin kieliä, kaikki ne ovat ymmärrettävissä. 11Mutta ellen ymmärrä puheen merkitystä, olen puhujalle muukalainen, samoin hän minulle.

12Kun te nyt kerran tavoittelette henkilahjoja, pyrkikää saamaan niitä runsain määrin seurakunnan rakentamiseksi. 13Sen, joka puhuu kielillä, on siksi rukoiltava itselleen myös tulkitsemisen kykyä. 14Jos näet rukoilen kielillä, minun henkeni rukoilee mutta ymmärrykseni jää hyödyttömäksi. 15

14:15
Ef. 5:19
Kol. 3:16
Mitä tämä siis tarkoittaa? Minun tulee rukoilla hengelläni, mutta myös ymmärryksellä; minun tulee laulaa kiitosta hengelläni, mutta myös ymmärryksellä. 16
14:16
1. Aik. 16:36
Neh. 8:6
Ps. 106:48
Jos kiität Jumalaa vain hengelläsi, miten paikalla oleva ulkopuolinen voi sanoa kiitokseesi aamenen, kun hän ei ymmärrä mitä sanot? 17Sinä kyllä kiität hyvin, mutta ei tuo toinen siitä hyödy. 18Minä puhun kielillä enemmän kuin kukaan teistä, ja siitä kiitän Jumalaa. 19Jotta voisin opettaa muitakin, haluan seurakunnassa silti puhua mieluummin viisi ymmärrettävää sanaa kuin tuhansia hurmoskielen sanoja.

20

14:20
Room. 16:19+
Veljet, älkää olko ajatuksiltanne lapsia. Pahuudessa olkaa kehittymättömiä, ajattelussanne aikuisia. 21
14:21
Jes. 28:11,12
Lain kirjassa sanotaan:

– Oudoilla kielillä

ja vieraiden huulilla

olen puhuva tälle kansalle,

eikä se sittenkään kuuntele minua,

sanoo Herra.

22Outoja kieliä ei siis ole tarkoitettu merkiksi uskoville vaan niille, jotka eivät usko; profetoiminen sen sijaan ei ole merkkinä epäuskoisille vaan uskoville. 23
14:23
Ap. t. 2:13
Jos seurakunnan yhteisessä kokouksessa kaikki puhuisivat kielillä ja sinne tulisi ulkopuolisia tai epäuskoisia, he varmasti sanoisivat, että te olette järjiltänne. 24Jos sen sijaan kaikki profetoisivat ja joku epäuskoinen tai ulkopuolinen tulisi paikalle, hän joutuisi kaikkien koeteltavaksi ja tutkittavaksi 25
14:25
Jes. 45:14
Dan. 2:47
Sak. 8:23
ja hänen sydämensä salaisuudet paljastuisivat. Silloin hän heittäytyisi kasvoilleen maahan, rukoilisi Jumalaa ja tunnustaisi: »Jumala on todella teidän keskuudessanne.»

Järjestys seurakunnan kokouksissa

26

14:26
1. Kor. 12:7
Mitä tämä siis tarkoittaa, veljet? Kun kokoonnutte yhteen, jokaisella on jotakin annettavaa: laulu, opetus tai ilmestys, puhe kielillä tai sen tulkinta. Kaiken on tapahduttava yhteiseksi parhaaksi. 27Jos puhutaan kielillä, vain kaksi tai enintään kolme saa puhua, kukin vuorollaan, ja jonkun on tulkittava puhetta. 28Ellei tulkitsijaa ole, puhuja olkoon seurakunnan parissa vaiti ja puhukoon vain itselleen ja Jumalalle. 29
14:29
1. Tess. 5:21
1. Joh. 4:1
Samoin profeetoista saa esiintyä vain kaksi tai kolme, ja toiset arvostelkoot. 30Jos joku muu läsnäolijoista saa ilmestyksen, edellisen puhujan tulee vaieta. 31Kaikki te voitte profetoida, kukin vuorollanne, jotta kaikki oppisivat ja saisivat rohkaisua. 32Profeetat pystyvät hallitsemaan henkilahjojaan, 33sillä Jumala ei ole epäjärjestyksen vaan rauhan Jumala.

Niin kuin on laita kaikissa pyhien seurakunnissa, 34

14:34
1. Moos. 3:16
Ef. 5:22
Kol. 3:18
Tit. 2:5
1. Piet. 3:1
naisten tulee olla vaiti seurakunnan kokouksissa. Heidän ei ole lupa puhua, vaan heidän on oltava kuuliaisia, niin kuin lakikin sanoo. 35
14:35
1. Tim. 2:11,12
Jos he tahtovat tietoa jostakin, heidän on kysyttävä sitä kotona omalta mieheltään, sillä naisen on sopimatonta puhua seurakunnan kokouksessa. 36Teidänkö luotanne Jumalan sana on lähtenyt liikkeelle? Tai onko se tullut pelkästään teidän luoksenne?

37

14:37
2. Kor. 10:7
Jos joku uskoo olevansa profeetta tai saaneensa muita Hengen lahjoja, hänen tulee tietää että tämä, mitä kirjoitan, on Herran käsky. 38Jos joku ei tätä tunnusta, Jumala ei tunnusta häntä. 39
14:39
1. Tess. 5:20
Veljet, tavoitelkaa siis profetoimisen lahjaa älkääkä estäkö kielillä puhumista. 40
14:40
Kol. 2:5
Kaiken on vain tapahduttava arvokkaasti ja hyvässä järjestyksessä.

15

Kristuksen ylösnousemus

151

15:1,2
Room. 1:16+
15:1
1. Kor. 3:5+
Veljet, minä palautan mieleenne sen evankeliumin, jonka olen julistanut teille. Te olette ottaneet sen vastaan ja pidätte siitä kiinni, 2
15:2
1. Kor. 1:21
2. Kor. 6:1
Gal. 3:4
ja sen avulla te myös pelastutte, jos säilytätte sen sellaisena kuin minä sen julistin; muuten olette turhaan tulleet uskoviksi. 3
15:3
Jes. 53:5,6
Gal. 1:4
1. Piet. 2:24
Ennen muuta annoin teille tiedoksi tämän, minkä itse olin saanut vastaanottaa:

– Kristus kuoli meidän syntiemme vuoksi,

niin kuin oli kirjoitettu,

4

15:4
Jes. 53:9
Matt. 12:40Ps. 16:10
Mark. 8:31
hänet haudattiin,

hänet herätettiin kuolleista kolmantena päivänä,

niin kuin oli kirjoitettu,

5

15:5
Luuk. 24:34Mark. 16:14
ja hän ilmestyi Keefakselle

ja sitten niille kahdelletoista.

6Sen jälkeen hän ilmestyi samalla kertaa yli viidellesadalle veljelle, joista useimmat ovat yhä elossa, vaikka jotkut ovatkin jo nukkuneet pois. 7Tämän jälkeen hän ilmestyi Jaakobille ja sitten kaikille apostoleille. 8
15:8
Ap. t. 9:5
1. Kor. 9:1
Viimeiseksi kaikista hän ilmestyi minullekin, joka olen kuin keskosena syntynyt. 9
15:9
Ef. 3:8
1. Tim. 1:15Ap. t. 8:3
Gal. 1:13
Fil. 3:6
1. Tim. 1:13
Olenhan apostoleista vähäisin enkä edes ansaitse apostolin nimeä, koska olen vainonnut Jumalan seurakuntaa. 10
15:10
Room. 15:18
1. Kor. 3:10
Mutta Jumalan armosta minä olen se mikä olen, eikä hänen armonsa minua kohtaan ole mennyt hukkaan. Olen tehnyt enemmän työtä kuin kukaan heistä, en tosin minä itse, vaan Jumalan armo, joka on ollut voimani.

11Näin me siis julistamme, minä niin kuin hekin, ja näin te myös olette uskoneet.

Kuolleiden ylösnousemus

12

15:12
Mark. 12:18
Jos kerran julistetaan, että Kristus on herätetty kuolleista, kuinka jotkut teistä voivat sanoa, ettei kuolleiden ylösnousemusta ole? 13Jos ei ole kuolleiden ylösnousemusta, ei Kristustakaan ole herätetty kuolleista. 14Mutta ellei Kristusta ole herätetty, silloin meidän julistuksemme on turhaa puhetta, turhaa myös teidän uskonne. 15
15:15
Ap. t. 2:32+
Silloin nähdään, että olemme antaneet Jumalasta väärän todistuksen, kun olemme väittäneet hänen herättäneen Kristuksen – mitä hän siis ei ole tehnyt, jos kerran kuolleita ei herätetä. 16
15:16
Room. 8:11
Ellei kuolleita herätetä, ei Kristustakaan ole herätetty. 17Mutta ellei Kristusta ole herätetty, teidän uskonne on pohjaa vailla ja te olette yhä syntienne vallassa. 18
15:18
1. Tess. 4:14
Ja silloin nekin, jotka ovat nukkuneet pois Kristukseen uskoen, ovat joutuneet perikatoon. 19Jos olemme panneet toivomme Kristukseen vain tämän elämän ajaksi, olemme säälittävimpiä kaikista ihmisistä.

20

15:20
Ap. t. 26:23+
Mutta nyt Kristus on herätetty kuolleista, esikoisena niiden joukosta jotka ovat kuolleet. 21
15:21
Room. 5:12Joh. 11:25
Room. 5:17
Kun kerran kuolema sai alkunsa ihmisestä, samoin kuolleiden ylösnousemus on alkanut ihmisestä. 22Sillä niin kuin kaikki ihmiset Aadamista osallisina kuolevat, niin myös kaikki Kristuksesta osallisina tehdään eläviksi, 23
15:23
1. Tess. 4:15
Ilm. 20:4,5
jokainen vuorollaan: esikoisena Kristus ja sen jälkeen Kristuksen omat, kun hän tulee. 24
15:24
Dan. 2:44,7:14,27
Sitten seuraa kaiken päätös, kun hän luovuttaa kuninkuuden Jumalalle, Isälle, kukistettuaan kaiken vallan, mahdin ja voiman. 25
15:25
Ps. 110:1
Mark. 12:36
Kristuksen on näet määrä hallita, kunnes hän on saattanut kaikki vihollisensa jalkojensa alle. 26
15:26
Ilm. 20:14,21:4
Vihollisista viimeisenä kukistetaan kuolema. 27
15:27
Ps. 8:7
Ef. 1:22
Hepr. 2:8
Sillä »Jumala on alistanut hänen jalkojensa alle kaiken». Kun sanotaan, että kaikki on alistettu hänelle, tämän ulkopuolelle jää tietysti Jumala, joka itse on kaiken alistanut Kristuksen valtaan. 28
15:28
1. Kor. 3:23,11:3
Sitten kun kaikki on saatettu hänen valtaansa, silloin hän itse, Poika, alistuu sen valtaan, joka on saattanut kaiken hänen valtaansa, ja niin Jumala hallitsee täydellisesti kaikkea.

29Mitä varten sitten jotkut antavat kastaa itsensä kuolleiden puolesta? Ellei kuolleita lainkaan herätetä, miksi he kastattavat itsensä näiden puolesta? 30Entä mitä varten me joka hetki antaudumme vaaraan? 31

15:31
Room. 8:35+
Niin totta kuin te olette minun ylpeyteni Herramme Kristuksen Jeesuksen edessä, minä katson joka päivä kuolemaa silmiin. 32
15:32
Ap. t. 19:23
2. Kor. 1:8Jes. 22:13
Viis. 2:6
Olisiko minun kannattanut taistella Efesoksessa petoja vastaan, jos asiaa ajatellaan vain tavalliseen ihmistapaan? Ellei kuolleita herätetä eloon, niin »syödään ja juodaan, huomenna kuollaan». 33Älkää eksykö! »Huono seura hyvät tavat turmelee.» 34
15:34
Room. 13:11+
Tulkaa lopultakin järkiinne, älkää tehkö syntiä! On näet eräitä, jotka eivät Jumalasta mitään tiedä – tämän sanon teidän häpeäksenne.

Ylösnousemusruumis

35Joku ehkä kysyy: »Millä tavoin kuolleet herätetään? Millainen ruumis heillä silloin on?» 36

15:36
Joh. 12:24
Mikä järjetön kysymys! Eihän se mitä kylvät tule eläväksi, ellei se ensin kuole. 37Ja kun kylvät, et kylvä tulevaa kasvia vaan pelkän siemenen, vehnänjyvän tai jonkin muun kasvin siemenen. 38Mutta Jumala antaa sille sellaisen varren kuin hän on nähnyt hyväksi, jokaiselle siemenelle sellaisen kuin sille kuuluu. 39Ei kaikkien elollisten ruumis ole samanlainen, vaan ihmisellä on oma ruumiinsa, nelijalkaisilla omansa, linnuilla omansa ja kaloilla omansa. 40
15:40
Matt. 13:43
On taivaallisia ja maallisia ruumiita, mutta taivaallisten loisto on aivan toisenlainen kuin maanpäällisten. 41Auringolla on oma loistonsa, kuulla omansa ja tähdillä omansa, ja toinen tähti loistaa toista kirkkaammin.

42Samoin tapahtuu kuolleiden ylösnousemuksessa. Se, mikä kylvetään katoavana, nousee katoamattomana. 43

15:43
Fil. 3:21
Mikä kylvetään vähäpätöisenä, nousee kirkkaana. Mikä kylvetään heikkona, nousee täynnä voimaa. 44Kylvetään ajallinen ruumis, nousee hengellinen ruumis. Jos kerran on olemassa ajallinen ruumis, on myös hengellinen. 45
15:45
1. Moos. 2:7
Joh. 5:21
Onkin kirjoitettu: »Ensimmäisestä ihmisestä, Aadamista, tuli elävä olento.» Mutta viimeisestä Aadamista tuli eläväksi tekevä henki. 46Ensimmäisenä ei siis ole hengellinen vaan ajallinen; vasta sen jälkeen tulee hengellinen. 47
15:47
Joh. 3:13
Ensimmäinen ihminen on maallinen, maasta lähtöisin, toinen ihminen on taivaasta. 48Millainen tuo maallinen ihminen oli, sellaisia ovat kaikki maalliset ihmiset, ja millainen tuo taivaallinen ihminen on, sellaisia tulevat olemaan taivaalliset ihmiset. 49
15:49
1. Moos. 5:3Room. 8:29+
Ja niin kuin me nyt olemme maallisen ihmisen kaltaisia, niin me tulemme kerran taivaallisen ihmisen kaltaisiksi.

50

15:50
Joh. 3:6
Sen sanon, veljet, ettei liha ja veri voi saada omakseen Jumalan valtakuntaa ja ettei katoava voi saada omakseen katoamattomuutta. 51
15:51,52
Matt. 24:31
1. Tess. 4:15–17
Ilm. 11:15
Nyt ilmoitan teille salaisuuden: Me emme kaikki kuole, mutta kaikki me muutumme, 52yhtäkkiä, silmänräpäyksessä, viimeisen pasuunan soidessa. Pasuuna soi, ja kuolleet herätetään katoamattomina ja me muut muutumme. 53
15:53
2. Kor. 5:4
Tämän katoavan on näet pukeuduttava katoamattomuuteen ja kuolevaisen kuolemattomuuteen. 54
15:54
Jes. 25:8
Mutta kun katoava pukeutuu katoamattomuuteen ja kuolevainen kuolemattomuuteen, silloin toteutuu kirjoitusten sana:

– Kuolema on nielty ja voitto saatu.

55

15:55
Hoos. 13:14
Missä on voittosi, kuolema?

Missä on pistimesi, kuolema?

56
15:56
1. Moos. 3:3Room. 3:20+
Kuoleman pistin on synti, ja synnin voimana on laki. 57
15:57
Room. 8:37
2. Kor. 2:14
Mutta kiitos Jumalalle, joka antaa meille voiton meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen kautta!

58

15:58
2. Aik. 15:7
Hepr. 6:10
Ilm. 14:13
Olkaa siis vahvoja ja järkähtämättömiä, rakkaat veljeni, ja tehkää aina innokkaasti Herran työtä. Tietäkää, ettei Herra anna teidän työnne mennä hukkaan.