Raamattu 1933/-38 (KR38)
7

7 LUKU.

Kristuksen omat ovat hänen kuolemansa kautta vapautetut laista 1-6. Lain kautta paljastuu ihmiselle synnin valta 7-13, hänessä syntyy taistelu mielen lain ja synnin lain välillä, mutta synnin laista ja vallasta hän ei omin voimin pääse voitolle 14-23, vaan hänen täytyy turvautua Kristukseen 24, 25.

71Vai ettekö tiedä, veljet — minä puhun lain tunteville — että laki vallitsee ihmistä, niin kauan kuin hän elää? 2

7:2
1. Kor. 7:39
Niinpä sitoo laki naidun vaimon hänen elossa olevaan mieheensä; mutta jos mies kuolee, on vaimo irti tästä miehen laista. 3
7:3
Matt. 5:32
Mark. 10:12
Sentähden hän saa avionrikkojan nimen, jos miehensä eläessä antautuu toiselle miehelle; mutta jos mies kuolee, on hän vapaa siitä laista, niin ettei hän ole avionrikkoja, jos menee toiselle miehelle. 4
7:4
Gal. 2:19-20
Gal. 5:18
Kol. 2:14
Niin, veljeni, teidätkin on kuoletettu laista Kristuksen ruumiin kautta, tullaksenne toisen omiksi, hänen, joka on kuolleista herätetty, että me kantaisimme hedelmää Jumalalle. 5
7:5
Room. 6:21
Room. 8:8-9
Gal. 5:19
Jaak. 1:15
Sillä kun olimme lihan vallassa, niin synnin himot, jotka laki herättää, vaikuttivat meidän jäsenissämme, niin että me kannoimme hedelmää kuolemalle, 6
7:6
Room. 6:4
2. Kor. 3:6-7
mutta nyt me olemme irti laista ja kuolleet pois siitä, mikä meidät piti vankeina, niin että me palvelemme Jumalaa Hengen uudessa tilassa emmekä kirjaimen vanhassa.

7

7:7
2. Moos. 20:17
5. Moos. 5:21
Room. 3:20
Mitä siis sanomme? Onko laki syntiä? Pois se! Mutta syntiä en olisi tullut tuntemaan muuten kuin lain kautta; sillä en minä olisi tiennyt himosta, ellei laki olisi sanonut: "Älä himoitse". 8
7:8
Joh. 15:22
Room. 4:15
Room. 5:20
Mutta kun synti otti käskysanasta aiheen, herätti se minussa kaikkinaisia himoja; sillä ilman lakia on synti kuollut. 9Minä elin ennen ilman lakia; mutta kun käskysana tuli, niin synti virkosi, 10
7:10
3. Moos. 18:5
Hes. 20:11,13
Room. 10:5
Jaak. 1:15
ja minä kuolin. Niin kävi ilmi, että käskysana, joka oli oleva minulle elämäksi, olikin minulle kuolemaksi. 11
7:11
1. Moos. 3:13
Sananl. 9:17
Sillä kun synti otti käskysanasta aiheen, petti se minut ja kuoletti minut käskysanan kautta. 12
7:12
Ps. 19:8-9
1. Tim. 1:8
Niin, laki on kuitenkin pyhä ja käskysana pyhä, vanhurskas ja hyvä. 13Onko siis hyvä tullut minulle kuolemaksi? Pois se! Vaan synti, että se synniksi nähtäisiin, on hyvän kautta tuottanut minulle kuoleman, että synti tulisi ylenmäärin synnilliseksi käskysanan kautta.

14

7:14
Ps. 51:7
Joh. 3:6
Room. 3:9
Sillä me tiedämme, että laki on hengellinen, mutta minä olen lihallinen, myyty synnin alaisuuteen. 15
7:15
Gal. 5:17
Sillä minä en tunne omakseni sitä, mitä teen; sillä minä en toteuta sitä, mitä tahdon, vaan mitä minä vihaan, sitä minä teen. 16Mutta jos minä teen sitä, mitä en tahdo, niin minä myönnän, että laki on hyvä. 17Niin en nyt enää tee sitä minä, vaan synti, joka minussa asuu. 18
7:18
1. Moos. 6:5
1. Moos. 8:21
Job 14:4
Job 15:14
Sillä minä tiedän, ettei minussa, se on minun lihassani, asu mitään hyvää. Tahto minulla kyllä on, mutta voimaa hyvän toteuttamiseen ei; 19sillä sitä hyvää, mitä minä tahdon, minä en tee, vaan sitä pahaa, mitä en tahdo, minä teen. 20Jos minä siis teen sitä, mitä en tahdo, niin sen tekijä en enää ole minä, vaan synti, joka minussa asuu. 21Niin huomaan siis itsessäni, minä, joka tahdon hyvää tehdä, sen lain, että paha riippuu minussa kiinni; 22
7:22
Ps. 119:35
sillä sisällisen ihmiseni puolesta minä ilolla yhdyn Jumalan lakiin, 23
7:23
1. Piet. 2:11
Jaak. 4:1
mutta jäsenissäni minä näen toisen lain, joka sotii minun mieleni lakia vastaan ja pitää minut vangittuna synnin laissa, joka minun jäsenissäni on.

24Minä viheliäinen ihminen, kuka pelastaa minut tästä kuoleman ruumiista?

25

7:25
Joh. 8:36
1. Kor. 15:57
Kiitos Jumalalle Jeesuksen Kristuksen, meidän Herramme, kautta! Niin minä siis tämmöisenäni palvelen mielellä Jumalan lakia, mutta lihalla synnin lakia.

8

8 LUKU.

Ne, jotka ovat Kristuksessa, ovat hengen lain kautta vapautetut synnin ja kuoleman laista 1-11; he ovat Jumalan lapsia ja hänen perillisiään Kristuksen kanssa 12-17. Tulevan kirkkauden rinnalla, joka luomakunnallekin tuottaa vapautuksen, tämän ajan kärsimykset eivät ole minkään arvoiset 18-25. Henki auttaa meitä heikkoudessamme, ja Jumala toteuttaa aivoituksensa 26-30. Apostoli ylistää Jumalan armon runsautta ja pelastuksen varmuutta 31-39.

81

8:1
2. Kor. 5:17
Niin ei nyt siis ole mitään kadotustuomiota niille, jotka Kristuksessa Jeesuksessa ovat. 2
8:2
Joh. 8:36
Room. 6:22
1. Kor. 15:45
2. Kor. 3:6
Sillä elämän hengen laki Kristuksessa Jeesuksessa on vapauttanut sinut synnin ja kuoleman laista. 3
8:3
Ap. t. 13:39
2. Kor. 5:21
Gal. 3:13
Gal. 4:4
Ef. 2:14-15
Fil. 2:7
Kol. 1:22
Hebr. 2:14
Hebr. 7:18-19
Sillä mikä laille oli mahdotonta, koska se oli lihan kautta heikoksi tullut, sen Jumala teki, lähettämällä oman Poikansa syntisen lihan kaltaisuudessa ja synnin tähden ja tuomitsemalla synnin lihassa, 4
8:4
Gal. 5:25
että lain vanhurskaus täytettäisiin meissä, jotka emme vaella lihan mukaan, vaan Hengen. 5
8:5
1. Kor. 2:14
Kol. 3:2
Sillä niillä, jotka elävät lihan mukaan, on lihan mieli, mutta niillä, jotka elävät Hengen mukaan, on Hengen mieli. 6
8:6
Room. 6:21
Gal. 6:8
Sillä lihan mieli on kuolema, mutta hengen mieli on elämä ja rauha; 7
8:7
Matt. 12:34
Room. 5:10
Kol. 1:21
Jaak. 4:4
sentähden että lihan mieli on vihollisuus Jumalaa vastaan, sillä se ei alistu Jumalan lain alle, eikä se voikaan. 8Jotka lihan vallassa ovat, ne eivät voi olla Jumalalle otolliset. 9
8:9
1. Kor. 3:16
1. Joh. 3:24
Mutta te ette ole lihan vallassa, vaan Hengen, jos kerran Jumalan Henki teissä asuu. Mutta jolla ei ole Kristuksen Henkeä, se ei ole hänen omansa. 10Mutta jos Kristus on teissä, niin ruumis tosin on kuollut synnin tähden, mutta henki on elämä vanhurskauden tähden. 11
8:11
Ap. t. 2:24
Room. 6:4-5
1. Kor. 6:14
2. Kor. 4:14
Kol. 2:13
Jos nyt hänen Henkensä, hänen, joka herätti Jeesuksen kuolleista, asuu teissä, niin hän, joka herätti kuolleista Kristuksen Jeesuksen, on eläväksitekevä myös teidän kuolevaiset ruumiinne Henkensä kautta, joka teissä asuu.

12

8:12
Room. 6:14
Niin me siis, veljet, olemme velassa, mutta emme lihalle, lihan mukaan elääksemme. 13
8:13
Hes. 18:20-21
Gal. 6:8
Ef. 4:22
Kol. 3:5-6
Sillä jos te lihan mukaan elätte, pitää teidän kuoleman; mutta jos te Hengellä kuoletatte ruumiin teot, niin saatte elää. 14
8:14
Gal. 5:18
Sillä kaikki, joita Jumalan Henki kuljettaa, ovat Jumalan lapsia. 15
8:15
Mark. 14:36
Joh. 1:12
1. Kor. 2:12
Gal. 3:26
Gal. 4:6
2. Tim. 1:7
1. Joh. 4:18
Sillä te ette ole saaneet orjuuden henkeä ollaksenne jälleen pelossa, vaan te olette saaneet lapseuden hengen, jossa me huudamme: "Abba! Isä!" 16
8:16
2. Kor. 1:22
2. Kor. 5:5
Ef. 1:13
Ef. 4:30
Henki itse todistaa meidän henkemme kanssa, että me olemme Jumalan lapsia. 17
8:17
Ap. t. 14:22
Gal. 4:7
Fil. 1:29
2. Tim. 2:11-12
1. Piet. 4:13
Ilm. 21:7
Mutta jos olemme lapsia, niin olemme myöskin perillisiä, Jumalan perillisiä ja Kristuksen kanssaperillisiä, jos kerran yhdessä hänen kanssaan kärsimme, että me yhdessä myös kirkastuisimme.

18

8:18
Matt. 5:12
2. Kor. 4:17
Fil. 3:20-21
Kol. 3:4
1. Piet. 1:5-6
1. Piet. 4:13
1. Joh. 3:1-2
Sillä minä päätän, että tämän nykyisen ajan kärsimykset eivät ole verrattavat siihen kirkkauteen, joka on ilmestyvä meihin. 19Sillä luomakunnan harras ikävöitseminen odottaa Jumalan lasten ilmestymistä. 20
8:20
1. Moos. 3:17-19
1. Moos. 5:29
Sillä luomakunta on alistettu katoavaisuuden alle — ei omasta tahdostaan, vaan alistajan — kuitenkin toivon varaan, 21
8:21
Ap. t. 3:21
2. Piet. 3:13
Ilm. 21:5
koska itse luomakuntakin on tuleva vapautetuksi turmeluksen orjuudesta Jumalan lasten kirkkauden vapauteen. 22Sillä me tiedämme, että koko luomakunta yhdessä huokaa ja on synnytystuskissa hamaan tähän asti; 23
8:23
Jes. 25:9
Luuk. 21:28
2. Kor. 5:2
2. Kor. 5:4-5
Fil. 3:21
eikä ainoastaan se, vaan myös me, joilla on Hengen esikoislahja, mekin huokaamme sisimmässämme, odottaen lapseksi-ottamista, meidän ruumiimme lunastusta. 24
8:24
2. Kor. 5:7
Sillä toivossa me olemme pelastetut, mutta toivo, jonka näkee täyttyneen, ei ole mikään toivo; kuinka kukaan sitä toivoo, minkä näkee? 25
8:25
Hebr. 11:1
Mutta jos toivomme, mitä emme näe, niin me odotamme sitä kärsivällisyydellä.

26

8:26
Sak. 12:10
Joh. 14:16
Samoin myös Henki auttaa meidän heikkouttamme. Sillä me emme tiedä, mitä meidän pitää rukoileman, niinkuin rukoilla tulisi, mutta Henki itse rukoilee meidän puolestamme sanomattomilla huokauksilla. 27
8:27
1. Aik. 28:9
Ps. 7:10
Sananl. 17:3
Jer. 11:20
Mutta sydänten tutkija tietää, mikä Hengen mieli on, sillä Henki rukoilee Jumalan tahdon mukaan pyhien edestä. 28
8:28
Ef. 1:11
2. Tim. 1:9
Mutta me tiedämme, että kaikki yhdessä vaikuttaa niiden parhaaksi, jotka Jumalaa rakastavat, niiden, jotka hänen aivoituksensa mukaan ovat kutsutut. 29
8:29
Joh. 17:22
2. Kor. 3:18
Kol. 1:15,18
Hebr. 1:6
1. Joh. 3:2
Sillä ne, jotka hän on edeltätuntenut, hän on myös edeltämäärännyt Poikansa kuvan kaltaisiksi, että hän olisi esikoinen monien veljien joukossa; 30
8:30
2. Tim. 1:9
1. Piet. 2:9
mutta jotka hän on edeltämäärännyt, ne hän on myös kutsunut; ja jotka hän on kutsunut, ne hän on myös vanhurskauttanut; mutta jotka hän on vanhurskauttanut, ne hän on myös kirkastanut.

31

8:31
4. Moos. 14:8
Ps. 56:12
Ps. 118:6
Mitä me siis tähän sanomme? Jos Jumala on meidän puolellamme, kuka voi olla meitä vastaan? 32
8:32
1. Moos. 22:12,16
Jes. 53:5
Joh. 3:16
Room. 4:25
Room. 5:6,9
Hän, joka ei säästänyt omaa Poikaansakaan, vaan antoi hänet alttiiksi kaikkien meidän edestämme, kuinka hän ei lahjoittaisi meille kaikkea muutakin hänen kanssansa? 33
8:33
Jes. 50:8-9
Ilm. 12:10-11
Kuka voi syyttää Jumalan valittuja? Jumala on se, joka vanhurskauttaa. 34
8:34
Job 34:29
Ps. 110:1
Mark. 16:19
Kol. 3:1
Hebr. 1:3
Hebr. 7:25
Hebr. 8:1
Hebr. 9:24
Hebr. 12:2
1. Piet. 3:22
1. Joh. 2:1
Kuka voi tuomita kadotukseen? Kristus Jeesus on se, joka on kuollut, onpa vielä herätettykin, ja hän on Jumalan oikealla puolella, ja hän myös rukoilee meidän edestämme. 35Kuka voi meidät erottaa Kristuksen rakkaudesta? Tuskako, vai ahdistus, vai vaino, vai nälkä, vai alastomuus, vai vaara, vai miekka? 36
8:36
Ps. 44:23
1. Kor. 4:9
1. Kor. 15:30-31
2. Kor. 4:11
Niinkuin kirjoitettu on:

"Sinun tähtesi meitä surmataan

kaiken päivää;

meitä pidetään teuraslampaina".

37
8:37
Joh. 16:33
1. Kor. 15:57
2. Kor. 2:14
1. Joh. 4:4
1. Joh. 5:4-5
Ilm. 12:11
Mutta näissä kaikissa me saamme jalon voiton hänen kauttansa, joka meitä on rakastanut. 38
8:38
Ef. 1:21
Ef. 6:12
Fil. 1:6
2. Tim. 1:9,12
2. Tim. 4:18
Sillä minä olen varma siitä, ettei kuolema eikä elämä, ei enkelit eikä henkivallat, ei nykyiset eikä tulevaiset, ei voimat, 39ei korkeus eikä syvyys, eikä mikään muu luotu voi meitä erottaa Jumalan rakkaudesta, joka on Kristuksessa Jeesuksessa, meidän Herrassamme.
9

9 LUKU.

Apostoli sanoo syvästi surevansa Israelia 1-5. Jumalan lupaukset sille eivät kuitenkaan ole tyhjiin rauenneet, mutta luonnollinen polveutuminen Aabrahamista ei tuota lapseutta 6-13. Jumala ei tee väärin, sillä hän on armahtamisessaan ja hylkäämisessään täysin vapaa 14-21 ja on kutsunut pakanatkin armon osallisuuteen, niinkuin hän jo profeettainsa kautta on sanonut 22-29; syy Israelin hylkäämiseen on se, että he perustautuivat tekoihin eikä uskoon 30-33.

91

9:1
2. Kor. 11:31
Minä sanon totuuden Kristuksessa, en valhettele — sen todistaa minulle omatuntoni Pyhässä Hengessä — 2
9:2
Room. 10:1
että minulla on suuri murhe ja ainainen kipu sydämessäni. 3
9:3
2. Moos. 32:32
Sillä minä soisin itse olevani kirottu pois Kristuksesta veljieni hyväksi, jotka ovat minun sukulaisiani lihan puolesta, 4
9:4
2. Moos. 4:22
2. Moos. 19:5
2. Moos. 24:16
5. Moos. 7:6
5. Moos. 14:1
Ps. 147:19
Jer. 31:9
Ap. t. 2:39
Ap. t. 3:25
ovat israelilaisia: heidän on lapseus ja kirkkaus ja liitot ja lain antaminen ja jumalanpalvelus ja lupaukset; 5
9:5
5. Moos. 10:15
Matt. 1:1
Luuk. 3:23
Joh. 1:1
Room. 1:25
Hebr. 1:8-9
heidän ovat isät, ja heistä on Kristus lihan puolesta, hän, joka on yli kaiken, Jumala, ylistetty iankaikkisesti, amen!

6

9:6
4. Moos. 23:19
Room. 2:28-29
Room. 3:3
Gal. 6:16
2. Tim. 2:13
Ilm. 2:9
Mutta ei niin, että Jumalan sana olisi harhaan mennyt. Sillä eivät kaikki ne, jotka ovat Israelista, ole silti Israel, 7
9:7
1. Moos. 21:12
Joh. 8:39
Hebr. 11:18
eivät kaikki ole lapsia sentähden, että ovat Aabrahamin siementä, vaan: "Iisakista sinä saat nimellesi jälkeläiset"; 8
9:8
Gal. 3:29
Gal. 4:28
se on: eivät ne, jotka lihan puolesta ovat lapsia, ole Jumalan lapsia, vaan lupauksen lapset, ne luetaan siemeneksi. 9
9:9
1. Moos. 18:10,14
Sillä lupauksen sana oli tämä: "Minä palaan tulevana vuonna tähän aikaan, ja silloin Saaralla on oleva poika". 10
9:10
1. Moos. 25:21
Eikä ainoastaan hänelle näin käynyt, vaan samoin kävi Rebekallekin, joka oli tullut raskaaksi yhdestä, meidän isästämme Iisakista; 11ja ennenkuin kaksoset olivat syntyneetkään ja ennenkuin olivat tehneet mitään, hyvää tai pahaa, niin — että Jumalan valinnan mukainen aivoitus pysyisi, ei tekojen tähden, vaan kutsujan tähden — 12
9:12
1. Moos. 25:23
sanottiin hänelle: "Vanhempi on palveleva nuorempaa", 13
9:13
Ps. 47:5
Mal. 1:2-3
niinkuin kirjoitettu on:

"Jaakobia minä rakastin,

mutta Eesauta minä vihasin".

14

9:14
5. Moos. 32:4
2. Aik. 19:7
Job 8:3
Job 34:10
Ps. 92:16
Room. 3:5
Mitä siis sanomme? Ei kaiketi Jumalassa ole vääryyttä? Pois se! 15
9:15
2. Moos. 33:19
Sillä Moosekselle hän sanoo: "Minä olen armollinen, kenelle olen armollinen, ja armahdan, ketä armahdan". 16
9:16
Ef. 2:8-9
Niin se ei siis ole sen vallassa, joka tahtoo, eikä sen, joka juoksee, vaan Jumalan, joka on armollinen. 17
9:17
2. Moos. 9:16
Sillä Raamattu sanoo faraolle: "Juuri sitä varten minä nostin sinut esiin, että näyttäisin sinussa voimani ja että minun nimeni julistettaisiin kaiken maan päällä". 18
9:18
2. Moos. 4:21
Niin hän siis on armollinen, kenelle tahtoo, ja paaduttaa, kenen tahtoo. 19
9:19
Job 23:13
Dan. 4:32
Sinä kaiketi sanot minulle: "Miksi hän sitten vielä soimaa? Sillä kuka voi vastustaa hänen tahtoansa?" 20
9:20
Job 33:13
Jes. 45:9
Jes. 64:8
Jer. 18:6
Niinpä niin, oi ihminen, mutta mikä sinä olet riitelemään Jumalaa vastaan? Ei kaiketi tehty sano tekijälleen: "Miksi minusta tällaisen teit?" 21
9:21
2. Tim. 2:20
Vai eikö savenvalajalla ole valta tehdä samasta savensa seoksesta toinen astia jaloa, toinen halpaa käyttöä varten?

22

9:22
Room. 2:4-5
Entä jos Jumala, vaikka hän tahtoo näyttää vihansa ja tehdä voimansa tiettäväksi, on suurella pitkämielisyydellä kärsinyt vihan astioita, jotka olivat valmiit häviöön, 23ja on tehnyt sen saattaakseen kirkkautensa runsauden ilmi laupeuden astioissa, jotka hän on edeltävalmistanut kirkkauteen? 24
9:24
Room. 3:29
Ja sellaisiksi hän myös on kutsunut meidät, ei ainoastaan juutalaisista, vaan myös pakanoista, 25
9:25
Hoos. 2:23
1. Piet. 2:10
niinkuin hän myös Hoosean kirjassa sanoo:

"Minä olen kutsuva kansakseni sen,

joka ei ollut minun kansani,

ja rakkaakseni sen,

joka ei ollut minun rakkaani.

26

9:26
Hoos. 1:10
Ja on tapahtuva,

että siinä paikassa, jossa heille on sanottu:

'Te ette ole minun kansani',

siinä heitä kutsutaan

elävän Jumalan lapsiksi."

27
9:27
1. Moos. 22:17
Jes. 10:22-23
Room. 11:5
Mutta Esaias huudahtaa Israelista:

"Vaikka Israelin lapset olisivat luvultaan

kuin meren hiekka,

niin pelastuu heistä vain jäännös.

28Sillä sanansa on Herra toteuttava

maan päällä lopullisesti ja rutosti."

29
9:29
1. Moos. 19:24-25
Jes. 1:9
Jer. 50:40
Niinkuin Esaias myös on ennustanut:

"Ellei Herra Sebaot olisi jättänyt

meille siementä,

niin meidän olisi käynyt

niinkuin Sodoman,

ja me olisimme tulleet

Gomorran kaltaisiksi".

30

9:30
Room. 10:20
Mitä me siis sanomme? Että pakanat, jotka eivät tavoitelleet vanhurskautta, ovat saavuttaneet vanhurskauden, mutta sen vanhurskauden, joka tulee uskosta; 31
9:31
Room. 10:2-3
Room. 11:7
Gal. 5:4
mutta Israel, joka tavoitteli vanhurskauden lakia, ei ole sitä lakia saavuttanut. 32
9:32
1. Kor. 1:23
Minkätähden? Sentähden, ettei se tapahtunut uskosta, vaan ikäänkuin teoista; sillä he loukkautuivat loukkauskiveen, 33
9:33
Ps. 118:22
Jes. 8:14
Jes. 28:16
Matt. 21:42
Luuk. 2:34
Ap. t. 10:43
Room. 10:11
1. Piet. 2:6-8
niinkuin kirjoitettu on: "Katso, minä panen Siioniin loukkauskiven ja kompastuksen kallion, ja joka häneen uskoo, se ei häpeään joudu".