Raamattu 1933/-38 (KR38)
13

13 LUKU.

Apostoli kehoittaa kristittyjä olemaan alamaiset esivallalle, joka on Jumalan asettama oikeuden ylläpitäjä 1-7, rakastamaan lähimmäisiään 8-10, hylkäämään pimeyden teot ja vaeltamaan niinkuin päivällä sekä pukemaan päällensä Herran Kristuksen 11-14.

131

13:1
Sananl. 8:15-16
Dan. 4:22
Joh. 19:11
Tiit. 3:1
1. Piet. 2:13
Jokainen olkoon alamainen sille esivallalle, jonka vallan alla hän on. Sillä ei ole esivaltaa muutoin kuin Jumalalta; ne, jotka ovat, ovat Jumalan asettamat. 2
13:2
Sananl. 24:21-22
Sentähden, joka asettuu esivaltaa vastaan, se nousee Jumalan säätämystä vastaan; mutta jotka nousevat vastaan, tuottavat itsellensä tuomion. 3Sillä hallitusmiehet eivät ole niiden pelkona, jotka tekevät hyvää, vaan niiden, jotka tekevät pahaa. Jos siis tahdot olla esivaltaa pelkäämättä, niin tee sitä, mikä hyvää on, ja sinä saat siltä kiitoksen; 4sillä se on Jumalan palvelija, sinulle hyväksi. Mutta jos pahaa teet, niin pelkää; sillä se ei miekkaa turhaan kanna, koska se on Jumalan palvelija, kostaja sen rankaisemiseksi, joka pahaa tekee. 5Siksi tulee olla alamainen, ei ainoastaan rangaistuksen tähden, vaan myös omantunnon tähden. 6
13:6
Luuk. 20:25
Sentähdenhän te verojakin maksatte. Sillä he ovat Jumalan palvelusmiehiä, ahkeroiden virassansa juuri sitä varten. 7
13:7
Matt. 22:21
Antakaa kaikille, mitä annettava on: kenelle vero, sille vero, kenelle tulli, sille tulli, kenelle pelko, sille pelko, kenelle kunnia, sille kunnia.

8

13:8
Matt. 7:12
Älkää olko kenellekään mitään velkaa, muuta kuin että toisianne rakastatte; sillä joka toistansa rakastaa, se on lain täyttänyt. 9
13:9
2. Moos. 20:13-17
3. Moos. 19:18
Matt. 19:18-19
Mark. 12:31
Luuk. 10:27
Sillä nämä: "Älä tee huorin, älä tapa, älä varasta, älä himoitse", ja mikä muu käsky tahansa, ne sisältyvät kaikki tähän sanaan: "Rakasta lähimmäistäsi niinkuin itseäsi". 10
13:10
Matt. 22:40
1. Kor. 13:4-7
Gal. 5:14
Kol. 3:14
1. Tim. 1:5
Jaak. 2:8
Rakkaus ei tee lähimmäiselle mitään pahaa. Sentähden on rakkaus lain täyttämys.

11

13:11
1. Kor. 15:34
Ef. 5:14
1. Tess. 5:6-8
Ja tehkää tämä, koska tunnette tämän ajan, että jo on hetki teidän unesta nousta; sillä pelastus on nyt meitä lähempänä kuin silloin, kun uskoon tulimme. 12
13:12
Ef. 5:11
Kol. 3:8
1. Tess. 5:4-5
1. Joh. 2:8
Yö on pitkälle kulunut, ja päivä on lähellä. Pankaamme sentähden pois pimeyden teot, ja pukeutukaamme valkeuden varuksiin. 13
13:13
Sananl. 23:20
Luuk. 21:34
1. Kor. 6:9-10
Gal. 5:19,21
Ef. 5:3,18
Fil. 4:8
1. Piet. 4:3
Jaak. 3:14
Vaeltakaamme säädyllisesti, niinkuin päivällä, ei mässäyksissä ja juomingeissa, ei haureudessa ja irstaudessa, ei riidassa ja kateudessa, 14
13:14
1. Kor. 9:27
Gal. 3:27
Gal. 5:16
Ef. 4:22-24
Kol. 3:10
1. Piet. 2:11
1. Joh. 2:16
vaan pukekaa päällenne Herra Jeesus Kristus, älkääkä niin pitäkö lihastanne huolta, että himot heräävät.

14

14 LUKU.

Apostoli kehoittaa uskossa vahvoja ja heikkoja kohtelemaan toisiansa rakkaudella; joka uskoo saavansa syödä kaikkea, älköön halveksiko sitä, joka ei kaikkea syö, ja heikko älköön vahvempaa tuomitko 1-4; samoin se, joka tekee erotuksen päiväin välillä, älköön tuomitko sitä, joka ei tee tämmöistä erotusta 5-12. Ei kukaan saa tuomita veljeään eikä myöskään olla hänelle loukkaukseksi 13-23.

141

14:1
Ap. t. 20:35
Room. 15:1
1. Kor. 9:22
Heikkouskoista hoivatkaa, rupeamatta väittelemään mielipiteistä. 2
14:2
1. Moos. 1:29
1. Moos. 9:3
Toinen uskoo saavansa syödä kaikkea, mutta toinen, joka on heikko, syö vihanneksia. 3
14:3
Kol. 2:16
Joka syö, älköön halveksiko sitä, joka ei syö; ja joka ei syö, älköön tuomitko sitä, joka syö, sillä Jumala on ottanut hänet hoivaansa. 4
14:4
Matt. 7:1
Jaak. 4:12
Mikä sinä olet tuomitsemaan toisen palvelijaa? Oman isäntänsä edessä hän seisoo tai kaatuu; mutta hän on pysyvä pystyssä, sillä Herra on voimallinen hänet pystyssä pitämään.

5

14:5
Gal. 4:10
Toinen pitää yhden päivän toista parempana, toinen pitää kaikki päivät yhtä hyvinä; kukin olkoon omassa mielessään täysin varma. 6
14:6
5. Moos. 8:10
1. Kor. 10:30-31
1. Tim. 4:3-4
Joka valikoi päiviä, se valikoi Herran tähden; ja joka syö, se syö Herran tähden, sillä hän kiittää Jumalaa; ja joka ei syö, se on Herran tähden syömättä ja kiittää Jumalaa. 7
14:7
2. Kor. 5:15
1. Piet. 4:2
Sillä ei kukaan meistä elä itsellensä, eikä kukaan kuole itsellensä. 8
14:8
Gal. 2:20
1. Tess. 5:10
Jos me elämme, niin elämme Herralle, ja jos kuolemme, niin kuolemme Herralle. Sentähden, elimmepä tai kuolimme, niin me olemme Herran omat. 9
14:9
Ap. t. 10:36,42
2. Kor. 5:15
Sillä sitä varten Kristus kuoli ja heräsi eloon, että hän olisi sekä kuolleitten että elävien Herra. 10
14:10
Matt. 25:31-32
Luuk. 6:37
Ap. t. 17:31
2. Kor. 5:10
Mutta sinä, minkätähden sinä tuomitset veljeäsi? Taikka sinä toinen, minkätähden sinä halveksit veljeäsi? Sillä kaikki meidät asetetaan Jumalan tuomioistuimen eteen. 11
14:11
Jes. 45:23
Fil. 2:10-11
Sillä kirjoitettu on:

"Niin totta kuin minä elän, sanoo Herra,

minun edessäni pitää

jokaisen polven notkistuman

ja jokaisen kielen ylistämän Jumalaa".

12
14:12
Matt. 12:36
Room. 2:6
1. Piet. 4:5
Niin on siis meidän jokaisen tehtävä Jumalalle tili itsestämme.

13

14:13
Matt. 18:7-9
1. Kor. 8:9
1. Kor. 10:32
2. Kor. 6:3
Älkäämme siis enää toisiamme tuomitko, vaan päättäkää pikemmin olla panematta veljenne eteen loukkauskiveä tai langetusta. 14
14:14
Matt. 15:11
Ap. t. 10:15
1. Kor. 8:7
1. Kor. 10:25-26
1. Tim. 4:4-5
Tiit. 1:15
Minä tiedän ja olen varma Herrassa Jeesuksessa, ettei mikään ole epäpyhää itsessään; vaan ainoastaan sille, joka pitää jotakin epäpyhänä, sille se on epäpyhää. 15
14:15
1. Kor. 8:11
Mutta jos veljesi tulee murheelliseksi ruokasi tähden, niin sinä et enää vaella rakkauden mukaan. Älä saata ruuallasi turmioon sitä, jonka edestä Kristus on kuollut. 16
14:16
Tiit. 2:5
Älkää siis antako sen hyvän, mikä teillä on, joutua herjattavaksi; 17
14:17
Luuk. 17:20
Room. 5:1
1. Kor. 8:8
Gal. 5:22
sillä ei Jumalan valtakunta ole syömistä ja juomista, vaan vanhurskautta ja rauhaa ja iloa Pyhässä Hengessä. 18Joka tässä kohden palvelee Kristusta, se on Jumalalle otollinen ja ihmisille kelvollinen. 19
14:19
Room. 15:2
Hebr. 12:14
Niin tavoitelkaamme siis sitä, mikä edistää rauhaa ja keskinäistä rakentumistamme. 20Älä ruuan tähden turmele Jumalan työtä. Kaikki tosin on puhdasta, mutta sille ihmiselle, joka syö tuntoansa loukaten, se on pahaa. 21
14:21
1. Kor. 8:13
Hyvä on olla lihaa syömättä ja viiniä juomatta ja karttaa sitä, mistä veljesi loukkaantuu tai joutuu lankeemukseen tai heikoksi tulee. 22
14:22
1. Joh. 3:21
Pidä sinä itselläsi Jumalan edessä se usko, mikä sinulla on. Onnellinen on se, joka ei tuomitse itseään siitä, minkä hän oikeaksi havaitsee; 23
14:23
Mark. 16:16
mutta joka epäröi ja kuitenkin syö, on tuomittu, koska se ei tapahdu uskosta; sillä kaikki, mikä ei ole uskosta, on syntiä.

15

15 LUKU.

Kristittyjen tulee kantaa heikkojen vajavaisuuksia ja elää lähimmäiselleen rakentumiseksi 1-4, olla keskenään yksimielisiä 5, 6 ja hoivata toinen toistansa, niinkuin Kristus on ottanut hoivaansa sekä juutalaiset että pakanat 7-13. Apostoli puolustaa rohkeaa kirjettään sillä, että hänen on papillisesti toimittaminen evankeliumin palvelusta pakanain seassa 14-16, jota hän on tehnytkin Jerusalemista Illyrikoniin asti 17-21, ja tämä on estänyt häntä tulemasta Roomaan 22. Vietyään Makedonian ja Akaian keräämän avustuksen Jerusalemiin hän aikoo matkallaan Hispaniaan käydä veljien luona Roomassa 23-29 ja pyytää nyt heidän esirukouksiaan 30-33.

151

15:1
Room. 14:1
1. Kor. 9:19,22
Gal. 6:2
1. Tess. 5:14
Mutta meidän, vahvojen, tulee kantaa heikkojen vajavaisuuksia, eikä elää itsellemme mieliksi. 2
15:2
Fil. 2:4
Olkoon kukin meistä lähimmäiselleen mieliksi hänen parhaaksensa, että hän rakentuisi. 3
15:3
Ps. 69:9-10
Joh. 6:38
Fil. 2:5
Sillä ei Kristuskaan elänyt itsellensä mieliksi, vaan niinkuin kirjoitettu on: "Niiden herjaukset, jotka sinua herjaavat, ovat sattuneet minuun". 4
15:4
Ps. 119:50
Room. 4:23
1. Kor. 10:11
2. Tim. 3:16
Sillä kaikki, mikä ennen on kirjoitettu, on kirjoitettu meille opiksi, että meillä kärsivällisyyden ja Raamatun lohdutuksen kautta olisi toivo.

5

15:5
Joh. 17:21
Room. 12:16
1. Kor. 1:10
Fil. 2:2
Mutta kärsivällisyyden ja lohdutuksen Jumala suokoon teille, että olisitte yksimieliset keskenänne, Kristuksen Jeesuksen mielen mukaan, 6
15:6
Ap. t. 4:24
niin että te yksimielisesti ja yhdestä suusta ylistäisitte Jumalaa ja meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen isää.

7

15:7
Room. 14:3
Hoivatkaa sentähden toinen toistanne, niinkuin Kristuskin on teidät hoivaansa ottanut Jumalan kunniaksi. 8
15:8
Matt. 15:24
Ap. t. 3:25-26
Sillä minä sanon, että Kristus on tullut ympärileikattujen palvelijaksi Jumalan totuuden tähden, vahvistaaksensa isille annetut lupaukset, 9
15:9
2. Sam. 22:50
Ps. 18:50
Joh. 10:16
Room. 11:30
mutta että pakanat laupeuden tähden ovat ylistäneet Jumalaa, niinkuin kirjoitettu on:

"Sentähden minä ylistän sinua

pakanain seassa

ja veisaan kiitosta sinun nimellesi".

10
15:10
5. Moos. 32:43
Ja vielä on sanottu:

"Riemuitkaa, te pakanat,

hänen kansansa kanssa".

11
15:11
Ps. 117:1
Ja taas:

"Kiittäkää Herraa, kaikki pakanat,

ja ylistäkööt häntä kaikki kansat".

12
15:12
Jes. 11:1,10
Matt. 12:21
Ilm. 5:5
Ilm. 22:16
Ja myös Esaias sanoo:

"On tuleva Iisain juurivesa,

hän, joka nousee hallitsemaan pakanoita;

häneen pakanat panevat toivonsa".

13Mutta toivon Jumala täyttäköön teidät kaikella ilolla ja rauhalla uskossa, niin että teillä olisi runsas toivo Pyhän Hengen voiman kautta.

14

15:14
2. Piet. 1:12
1. Joh. 2:21
Veljeni, minä kyllä olen varma teistä, että te jo ilmankin olette täynnä hyvyyttä ja kaikkinaista tietoa, niin että myös kykenette neuvomaan toinen toistanne. 15
15:15
Room. 12:3
Kuitenkin olen paikka paikoin jotenkin rohkeasti teille kirjoittanut, uudestaan muistuttaakseni teille näitä asioita, sen armon kautta, jonka Jumala on minulle antanut 16
15:16
Mal. 1:11
Ap. t. 9:15
Ap. t. 13:2
Room. 11:13
Gal. 2:9
1. Tim. 2:7
2. Tim. 1:11
sitä varten, että minä olisin Kristuksen Jeesuksen palvelija pakanain keskuudessa, papillisesti toimittaakseni Jumalan evankeliumin palvelusta, niin että pakanakansoista tulisi otollinen ja Pyhässä Hengessä pyhitetty uhri.

17

15:17
1. Kor. 1:31
Minulla on siis kerskaukseni Kristuksessa Jeesuksessa palvellessani Jumalaa; 18
15:18
Ap. t. 21:19
Room. 16:26
sillä minä en rohkene puhua mistään muusta kuin siitä, mitä Kristus, saattaakseen pakanat kuuliaisiksi, on minun kauttani vaikuttanut sanalla ja teolla, 19
15:19
Mark. 16:17,20
Ap. t. 19:11
2. Kor. 12:12
tunnustekojen ja ihmeiden voimalla, Pyhän Hengen voimalla, niin että minä Jerusalemista ja sen ympäristöstä alkaen Illyrikoniin saakka olen suorittanut Kristuksen evankeliumin julistamisen, 20
15:20
2. Kor. 10:15-16
ja sillä tavoin, että olen pitänyt kunnianani olla julistamatta evankeliumia siellä, missä Kristuksen nimi jo on mainittu, etten rakentaisi toisen laskemalle perustukselle, 21
15:21
Jes. 52:15
vaan niinkuin kirjoitettu on:

"Ne, joille ei ole julistettu hänestä,

saavat hänet nähdä,

ja jotka eivät ole kuulleet,

ne ymmärtävät".

22

15:22
Room. 1:13
Sentähden olenkin niin usein ollut estetty tulemasta teidän tykönne.

23

15:23
Ap. t. 19:21
Room. 1:10-11
Mutta koska minulla nyt ei enää ole tilaa näissä paikkakunnissa ja kun jo monta vuotta olen halunnut tulla teidän tykönne, 24
15:24
1. Kor. 16:6
niin minä, jos milloin Hispaniaan matkustan, tulen luoksenne, sillä minä toivon sieltä kautta matkustaessani näkeväni teidät ja teidän avullanne pääseväni sinne, kunhan ensin olen vähän saanut iloita teidän seurastanne. 25
15:25
Ap. t. 19:21
Ap. t. 20:22
Ap. t. 24:17
Mutta nyt minä matkustan Jerusalemiin viemään pyhille avustusta. 26
15:26
1. Kor. 16:1
2. Kor. 8:1
2. Kor. 9:1-2
2. Kor. 9:12
Gal. 2:9-10
Sillä Makedonia ja Akaia ovat halunneet kerätä yhteisen lahjan niille Jerusalemin pyhille, jotka ovat köyhyydessä. 27
15:27
1. Kor. 9:11
Gal. 6:6
Niin he ovat halunneet, ja he ovatkin sen heille velkaa; sillä jos pakanat ovat tulleet osallisiksi heidän hengellisistä aarteistaan, niin he puolestaan ovat velvolliset auttamaan heitä maallisilla. 28Kun olen tehtäväni suorittanut ja heille tämän hedelmän perille vienyt, lähden teidän kauttanne Hispaniaan; 29
15:29
Room. 1:11
ja minä tiedän, että tullessani teidän tykönne tulen Kristuksen täydellinen siunaus mukanani.

30

15:30
2. Kor. 1:11
Ef. 6:18-19
Kol. 4:3,12
Mutta minä kehoitan teitä, veljet, Herramme Jeesuksen Kristuksen kautta ja Hengen rakkauden kautta auttamaan minua taistelussani, rukoilemalla minun puolestani Jumalaa, 31
15:31
2. Tess. 3:1-2
että minä pelastuisin joutumasta Juudean uskottomien käsiin ja että Jerusalemia varten tuomani avustus olisi pyhille otollinen, 32niin että minä, jos Jumala niin tahtoo, ilolla saapuisin teidän tykönne ja virkistyisin teidän seurassanne.

33

15:33
2. Kor. 13:11
Fil. 4:9
1. Tess. 5:23
2. Tess. 3:16
Rauhan Jumala olkoon kaikkien teidän kanssanne. Amen.