Raamattu 1933/-38 (KR38)
3

3 LUKU.

Paavali kehoittaa filippiläisiä iloitsemaan Herrassa 1, esittää ulkonaisten etuoikeuksien mitättömyyden Jeesuksen Kristuksen tuntemisen rinnalla ja sanoo luopuneensa kaikesta, että voittaisi omakseen Kristuksen ja saisi sen vanhurskauden, joka Jumalasta tulee 2-11. Hän rientää edessäpäin olevaa voittopalkintoa kohti ja kehoittaa filippiläisiäkin niin tekemään 12-16, koskapa useat vaeltavat Kristuksen ristin vihollisina ja hukkuvat, jota vastoin ne, jotka oikein vaeltavat, ovat taivaan kansalaisia ja odottavat ruumiinsakin kirkastumista 17-21.

31

3:1
2. Kor. 13:11
Fil. 2:18
Fil. 4:4
1. Tess. 5:16
1. Piet. 4:13
Jaak. 1:2
Sitten vielä, veljeni, iloitkaa Herrassa! Samoista asioista teille kirjoittaminen ei minua kyllästytä, ja teille se on turvaksi.

2

3:2
Jes. 56:10
Matt. 7:6
2. Kor. 11:13
Kavahtakaa noita koiria, kavahtakaa noita pahoja työntekijöitä, kavahtakaa noita pilalleleikattuja. 3
3:3
5. Moos. 10:16
Jer. 4:4
Joh. 4:23-24
Room. 2:29
1. Kor. 1:31
Kol. 2:11
Sillä oikeita ympärileikattuja olemme me, jotka Jumalan Hengessä palvelemme Jumalaa ja kerskaamme Kristuksessa Jeesuksessa, emmekä luota lihaan, 4
3:4
2. Kor. 11:18
2. Kor. 11:21-22
vaikka minulla on, mihin luottaa lihassakin. Jos kuka muu luulee voivansa luottaa lihaan, niin voin vielä enemmän minä, 5
3:5
1. Moos. 17:12
Ap. t. 22:3-4
Ap. t. 26:4-5
Room. 11:1
joka olen ympärileikattu kahdeksanpäiväisenä ja olen Israelin kansaa, Benjaminin sukukuntaa, hebrealainen hebrealaisista syntynyt, ollut lakiin nähden fariseus, 6
3:6
Ap. t. 8:3
Ap. t. 9:1-2
Gal. 1:13-14
1. Tim. 1:13
intoon nähden seurakunnan vainooja, lain vanhurskauteen nähden nuhteeton. 7
3:7
Matt. 13:44,46
Mutta mikä minulle oli voitto, sen minä olen Kristuksen tähden lukenut tappioksi. 8
3:8
Joh. 17:3
Niinpä minä todella luen kaikki tappioksi tuon ylen kalliin, Kristuksen Jeesuksen, minun Herrani, tuntemisen rinnalla, sillä hänen tähtensä minä olen menettänyt kaikki ja pidän sen roskana — että voittaisin omakseni Kristuksen 9
3:9
Room. 1:17
Room. 3:21-22
Room. 10:3-4
ja minun havaittaisiin olevan hänessä ja omistavan, ei omaa vanhurskautta, sitä, joka laista tulee, vaan sen, joka tulee Kristuksen uskon kautta, sen vanhurskauden, joka tulee Jumalasta uskon perusteella; 10
3:10
Room. 6:3-5
Room. 8:17
2. Kor. 4:10-11
1. Piet. 4:13
tunteakseni hänet ja hänen ylösnousemisensa voiman ja hänen kärsimyksiensä osallisuuden, tullessani hänen kaltaisekseen samankaltaisen kuoleman kautta, 11
3:11
Luuk. 14:14
Ilm. 20:5-6
jos minä ehkä pääsen ylösnousemiseen kuolleista.

12

3:12
1. Tim. 6:12
Ei niin, että jo olisin sen saavuttanut tai että jo olisin tullut täydelliseksi, vaan minä riennän sitä kohti, että minä sen omakseni voittaisin, koskapa Kristus Jeesus on voittanut minut. 13Veljet, minä en vielä katso sitä voittaneeni; mutta yhden minä teen: unhottaen sen, mikä on takana, ja kurottautuen sitä kohti, mikä on edessäpäin, 14
3:14
Ps. 45:11
Luuk. 9:62
1. Kor. 9:24-26
2. Tim. 4:7-8
Hebr. 3:1
Hebr. 12:14
minä riennän kohti päämäärää, voittopalkintoa, johon Jumala on minut taivaallisella kutsumisella kutsunut Kristuksessa Jeesuksessa. 15
3:15
1. Kor. 2:6
1. Kor. 14:20
Olkoon siis meillä, niin monta kuin meitä on täydellistä, tämä mieli; ja jos teillä jossakin kohden on toinen mieli, niin Jumala on siinäkin teille ilmoittava, kuinka asia on. 16
3:16
Room. 12:16
Room. 15:5,7
1. Kor. 1:10
Gal. 6:16
Fil. 2:1-2
Kunhan vain, mihin saakka olemme ehtineetkin, vaellamme samaa tietä!

17

3:17
1. Kor. 4:16
1. Kor. 11:1
1. Tess. 1:6
2. Tess. 3:7-9
1. Piet. 5:3
Olkaa minun seuraajiani, veljet, ja katselkaa niitä, jotka näin vaeltavat, niinkuin me olemme teille esikuvana. 18
3:18
Matt. 7:13
Matt. 7:15-16
Room. 16:17-18
Gal. 6:12
Sillä monet, joista usein olen sen teille sanonut ja nyt aivan itkien sanon, vaeltavat Kristuksen ristin vihollisina; 19
3:19
Hoos. 4:7-8
Room. 8:5-6
Room. 16:18
Kol. 3:2
heidän loppunsa on kadotus, vatsa on heidän jumalansa, heidän kunnianaan on heidän häpeänsä, ja maallisiin on heidän mielensä. 20
3:20
1. Kor. 1:7
Ef. 2:6
Kol. 3:3-4
1. Tess. 1:10
1. Tess. 4:16
Hebr. 13:14
Mutta meillä on yhdyskuntamme taivaissa, ja sieltä me myös odotamme Herraa Jeesusta Kristusta Vapahtajaksi, 21
3:21
Matt. 17:2
1. Kor. 15:25-27
1. Kor. 15:42-43
1. Joh. 3:2
joka on muuttava meidän alennustilamme ruumiin kirkkautensa ruumiin kaltaiseksi sillä voimallaan, jolla hän myös voi tehdä kaikki itsellensä alamaiseksi.

4

4 LUKU.

Apostoli kehoittaa vielä kestäväisyyteen ja yksimielisyyteen 1-3, iloon Herrassa 4-7 ja kaikkinaisten hyveiden harrastamiseen 8, 9 ja lausuu ilonsa filippiläisten avunannosta 10-20. Tervehdykset ja lopputoivotus 21-23.

41

4:1
1. Tess. 2:19-20
Sentähden, rakkaat ja ikävöidyt veljeni, te minun iloni ja kruununi, seisokaa näin Herrassa lujina, rakkaat! 2
4:2
Fil. 2:2
Euodiaa minä kehoitan ja Syntykeä minä kehoitan olemaan yksimielisiä Herrassa. 3
4:3
2. Moos. 32:32
Dan. 12:1
Luuk. 10:20
Fil. 1:27
Ilm. 3:5
Ilm. 17:8
Ilm. 20:12,15
Ilm. 21:27
Myös sinua, sinä minun oikea SynsygukseniSynsygus merkitsee apumies., minä pyydän: ole näille vaimoille avullinen, sillä he ovat taistelleet minun kanssani evankeliumin hyväksi, yhdessä sekä Klemensin että muiden työtoverieni kanssa, joiden nimet ovat elämän kirjassa.

4

4:4
Ps. 32:11
Fil. 3:1
1. Tess. 5:16
Iloitkaa aina Herrassa! Vieläkin minä sanon: iloitkaa! 5
4:5
Jaak. 5:8-9
Tulkoon teidän lempeytenne kaikkien ihmisten tietoon. Herra on lähellä. 6
4:6
Ps. 55:23
Matt. 6:25
Kol. 4:2
1. Tim. 2:1
1. Piet. 5:7
Älkää mistään murehtiko, vaan kaikessa saattakaa pyyntönne rukouksella ja anomisella kiitoksen kanssa Jumalalle tiettäväksi, 7
4:7
Joh. 14:27
Room. 5:1
Kol. 3:15
ja Jumalan rauha, joka on kaikkea ymmärrystä ylempi, on varjeleva teidän sydämenne ja ajatuksenne Kristuksessa Jeesuksessa.

8

4:8
Room. 12:17
Room. 13:13
Ja vielä, veljet, kaikki, mikä on totta, mikä kunnioitettavaa, mikä oikeaa, mikä puhdasta, mikä rakastettavaa, mikä hyvältä kuuluvaa, jos on jokin avu ja jos on jotakin kiitettävää, sitä ajatelkaa; 9
4:9
Room. 15:33
Fil. 3:16-17
2. Tess. 3:16
mitä myös olette oppineet ja saaneet ja minulta kuulleet ja minussa nähneet, sitä tehkää, niin rauhan Jumala on oleva teidän kanssanne.

10Minä ihastuin suuresti Herrassa, että te jo vihdoinkin olitte elpyneet pitämään minusta huolta, johon teillä ennenkin oli ollut halua, vaikka ei tilaisuutta. 11

4:11
1. Tim. 6:6-8
Ei niin, että minä puutteen vuoksi tätä sanon; sillä minä olen oppinut oloihini tyytymään. 12
4:12
1. Kor. 4:11-12
2. Kor. 11:27
Osaan elää niukkuudessa, osaan myös elää runsaudessa; kaikkeen ja kaikenlaisiin oloihin minä olen tottunut; sekä olemaan ravittuna että näkemään nälkää, elämään sekä runsaudessa että puutteessa. 13
4:13
Mark. 9:23
Kaikki minä voin hänessä, joka minua vahvistaa. 14Kuitenkin teitte hyvin, kun otitte osaa minun ahdinkooni. 15
4:15
2. Kor. 11:8-9
Tiedättehän tekin, filippiläiset, että evankeliumin alkuaikoina, kun lähdin Makedoniasta, ei mikään muu seurakunta kuin te yksin käynyt minun kanssani tiliyhteyteen annetusta ja vastaanotetusta. 16Sillä Tessalonikaankin te minulle kerran, jopa kahdesti, lähetitte, mitä tarvitsin. 17Ei niin, että haluaisin lahjaa, vaan minä haluan teidän hyväksenne karttuvaa hedelmää. 18
4:18
Room. 12:1
Ef. 5:2
Hebr. 13:16
1. Piet. 2:5
Olen nyt saanut kaikkea, jopa ylenpalttisesti; minulla on yllinkyllin, saatuani Epafroditukselta teidän lähetyksenne, joka on "suloinen tuoksu", otollinen, Jumalalle mieluinen uhri. 19
4:19
2. Kor. 9:8
Mutta minun Jumalani on rikkautensa mukaisesti täyttävä kaikki teidän tarpeenne kirkkaudessa, Kristuksessa Jeesuksessa. 20
4:20
1. Piet. 4:11
Mutta meidän Jumalallemme ja Isällemme kunnia aina ja iankaikkisesti! Amen.

21Tervehdys jokaiselle pyhälle Kristuksessa Jeesuksessa. Tervehdyksen lähettävät teille minun kanssani olevat veljet. 22

4:22
2. Kor. 13:12
Tervehdyksen lähettävät teille kaikki pyhät, mutta varsinkin ne, jotka ovat keisarin huoneväkeä.

23

4:23
Gal. 6:18
Herran Jeesuksen Kristuksen armo olkoon teidän henkenne kanssa.