Raamattu 1933/-38 (KR38)
15

15 LUKU.

Jeesus on Pilatuksen tutkittavana 1-5. Barabbas päästetään; Jeesus tuomitaan 6-15, hän on pilkan alaisena 16-20, hänet ristiinnaulitaan kahden ryövärin väliin 21-32, hän antaa henkensä 33-41, ja hänet haudataan 42-47.

151

15:1
Ps. 2:2
Matt. 27:1-2
Luuk. 22:66
Luuk. 23:1
Joh. 18:28
Ap. t. 3:13
Ap. t. 4:26-27
Ja heti aamulla ylipapit ynnä vanhimmat ja kirjanoppineet ja koko neuvosto tekivät päätöksen, sitoivat Jeesuksen, veivät hänet pois ja antoivat Pilatuksen käsiin.

(V. 15:2-5; vert. Matt. 27:11-14; Luuk. 23:2-3; Joh. 18:29-38)
2
15:2
1. Tim. 6:13
Niin Pilatus kysyi häneltä: "Oletko sinä juutalaisten kuningas?" Hän vastasi ja sanoi hänelle: "Sinäpä sen sanot". 3Ja ylipapit tekivät monta syytöstä häntä vastaan. 4Niin Pilatus taas kysyi häneltä sanoen: "Etkö vastaa mitään? Katso, kuinka paljon syytöksiä he tekevät sinua vastaan." 5
15:5
Joh. 19:9
Mutta Jeesus ei enää vastannut mitään, niin että Pilatus ihmetteli.
(V. 15:6-15; vert. Matt. 27:15-26; Luuk. 23:18-25; Joh. 18:39—19:1)

6Mutta juhlan aikana hän tavallisesti päästi heille yhden vangin irti, sen, jota he anoivat. 7Niin siellä oli eräs mies, jota sanottiin Barabbaaksi, vangittu muiden kapinoitsijain kanssa, jotka kapinassa olivat tehneet murhan. 8Ja kansa meni sinne ylös ja rupesi pyytämään, että hän tekisi heille, niinkuin hänen tapansa oli. 9Pilatus vastasi heille sanoen: "Tahdotteko, että päästän teille juutalaisten kuninkaan?" 10Sillä hän tiesi, että ylipapit kateudesta olivat antaneet hänet hänen käsiinsä. 11

15:11
Ap. t. 3:14
Mutta ylipapit kiihoittivat kansaa anomaan, että hän ennemmin päästäisi heille Barabbaan. 12Ja Pilatus puhui taas heille ja sanoi: "Mitä minun sitten on tehtävä hänelle, jota te sanotte juutalaisten kuninkaaksi?" 13Niin he taas huusivat: "Ristiinnaulitse hänet!" 14Mutta Pilatus sanoi heille: "Mitä pahaa hän sitten on tehnyt?" Mutta he huusivat vielä kovemmin: "Ristiinnaulitse hänet!" 15Ja kun Pilatus tahtoi tehdä kansalle mieliksi, päästi hän heille Barabbaan, mutta Jeesuksen hän ruoskitti ja luovutti ristiinnaulittavaksi.

(V. 15:16-20; vert. Matt. 27:27-31; Joh. 19:2-16)

16Niin sotamiehet veivät hänet sisälle linnaan, se on palatsiin, ja kutsuivat siihen koko sotilasjoukon. 17Ja he pukivat hänen yllensä purppuravaipan, väänsivät orjantappuroista kruunun ja panivat sen hänen päähänsä 18ja rupesivat tervehtimään häntä: "Terve, juutalaisten kuningas!" 19

15:19
Jes. 50:6
Jes. 53:7
Ja he löivät häntä päähän ruovolla, sylkivät häntä ja laskeutuen polvilleen kumarsivat häntä. 20Ja kun he olivat häntä pilkanneet, riisuivat he häneltä purppuravaipan ja pukivat hänet hänen omiin vaatteisiinsa. Ja he veivät hänet pois, ristiinnaulitakseen hänet.

(V. 15:21-41; vert. Matt. 27:32-56; Luuk. 23:26-49; Joh. 19:17-30)

21Ja he pakottivat erään ohikulkevan miehen, Simonin, kyreneläisen, joka tuli vainiolta, Aleksanterin ja Rufuksen isän, kantamaan hänen ristiänsä. 22Ja he veivät hänet paikalle, jonka nimi on Golgata, se on käännettynä: pääkallonpaikka. 23

15:23
Ps. 69:22
Ja he tarjosivat hänelle mirhalla sekoitettua viiniä, mutta hän ei sitä ottanut. 24
15:24
Ps. 22:19
Ja he ristiinnaulitsivat hänet ja jakoivat keskenään hänen vaatteensa heittäen niistä arpaa, mitä kukin oli saava. 25Oli kolmas hetki, kun he hänet ristiinnaulitsivat. 26Ja päällekirjoitukseksi oli merkitty hänen syynsä: "Juutalaisten kuningas". 27Ja he ristiinnaulitsivat hänen kanssaan kaksi ryöväriä, toisen hänen oikealle ja toisen hänen vasemmalle puolellensa. 29
15:29
Ps. 22:8
Ps. 109:25
Mark. 14:58
Joh. 2:19
Ap. t. 6:14
Ja ne, jotka kulkivat ohitse, herjasivat häntä ja nyökyttivät päätään ja sanoivat: "Voi sinua, joka hajotat maahan temppelin ja kolmessa päivässä sen rakennat! 30Auta itseäsi ja astu alas ristiltä." 31Samoin ylipapitkin ynnä kirjanoppineet keskenään pilkkasivat häntä ja sanoivat: "Muita hän on auttanut, itseään ei voi auttaa. 32Astukoon hän, Kristus, Israelin kuningas, nyt alas ristiltä, että me näkisimme ja uskoisimme." Myöskin ne, jotka olivat ristiinnaulitut hänen kanssaan, herjasivat häntä.

33Ja kuudennella hetkellä tuli pimeys yli kaiken maan, ja sitä kesti hamaan yhdeksänteen hetkeen. 34

15:34
Ps. 22:2
Ja yhdeksännellä hetkellä Jeesus huusi suurella äänellä: "Eeli, Eeli, lama sabaktani?" Se on käännettynä: Jumalani, Jumalani, miksi minut hylkäsit? 35Sen kuullessaan sanoivat muutamat niistä, jotka siinä seisoivat: "Katso, hän huutaa Eliasta". 36
15:36
Ps. 69:22
Ja muuan juoksi ja täytti sienen hapanviinillä, pani sen ruovon päähän ja antoi hänelle juoda sanoen: "Annas, katsokaamme, tuleeko Elias ottamaan hänet alas". 37Mutta Jeesus huusi suurella äänellä ja antoi henkensä.

38

15:38
2. Moos. 26:31
2. Moos. 36:35
2. Aik. 3:14
Hebr. 10:19-20
Ja temppelin esirippu repesi kahtia ylhäältä alas asti. 39Mutta kun sadanpäämies, joka seisoi häntä vastapäätä, näki hänen näin antavan henkensä, sanoi hän: "Totisesti tämä ihminen oli Jumalan Poika".

40

15:40
Luuk. 8:2-3
Ja siellä oli myös naisia taampaa katselemassa. Näiden joukossa olivat Maria Magdaleena ja Maria, Jaakob nuoremman ja Jooseen äiti, ja Salome, 41jotka hänen ollessaan Galileassa olivat seuranneet ja palvelleet häntä, sekä useita muita, jotka olivat tulleet hänen kanssaan ylös Jerusalemiin.

(V. 15:42-47; vert. Matt. 27:57-61; Luuk. 23:50-55; Joh. 19:38-42)

42Ja kun jo oli tullut ilta, ja koska oli valmistuspäivä, se on sapatin aattopäivä, 43tuli Joosef, arimatialainen, arvossapidetty neuvoston jäsen, joka hänkin odotti Jumalan valtakuntaa, rohkaisi mielensä ja meni sisälle Pilatuksen luo ja pyysi Jeesuksen ruumista. 44Niin Pilatus ihmetteli, oliko hän jo kuollut, ja kutsuttuaan luoksensa sadanpäämiehen kysyi tältä, oliko hän jo kauan sitten kuollut. 45Ja saatuaan sadanpäämieheltä siitä tiedon hän lahjoitti ruumiin Joosefille. 46Tämä osti liinavaatteen ja otti hänet alas, kääri hänet liinavaatteeseen ja pani hautaan, joka oli hakattu kallioon, ja vieritti kiven hautakammion ovelle. 47Ja Maria Magdaleena ja Maria, Jooseen äiti, katselivat, mihin hänet pantiin.

16

16 LUKU.

Enkeli ilmoittaa Jeesuksen nousseen kuolleista 1-8. Jeesus ilmestyy Maria Magdaleenalle ja opetuslapsilleen 9-14, lähettää opetuslapsensa saarnaamaan evankeliumia 15-18; hänet otetaan ylös taivaaseen 19, 20.

(V. 16:1-8; vert. Matt. 28:1-8; Luuk. 24:1-12; Joh. 20:1-10)

161Ja kun sapatti oli ohi, ostivat Maria Magdaleena ja Maria, Jaakobin äiti, ja Salome hyvänhajuisia yrttejä mennäkseen voitelemaan häntä. 2Ja viikon ensimmäisenä päivänä he tulivat haudalle ani varhain, auringon noustessa. 3Ja he sanoivat toisilleen: "Kuka meille vierittää kiven hautakammion ovelta?" 4Ja katsahtaessaan ylös he näkivät kiven poisvieritetyksi; se oli näet hyvin suuri. 5Ja mentyään hautakammion sisään he näkivät nuorukaisen istuvan oikealla puolella, puettuna pitkään, valkeaan vaatteeseen; ja he peljästyivät suuresti. 6Mutta hän sanoi heille: "Älkää peljästykö; te etsitte Jeesusta, Nasaretilaista, joka oli ristiinnaulittu. Hän on noussut ylös; ei hän ole täällä. Katso, tässä on paikka, johon he hänet panivat. 7

16:7
Mark. 14:28
Ap. t. 1:3
Ap. t. 13:31
1. Kor. 15:5
Mutta menkää ja sanokaa hänen opetuslapsillensa ja Pietarille: 'Hän menee teidän edellänne Galileaan; siellä te saatte hänet nähdä, niinkuin hän teille sanoi'." 8Niin he tulivat ulos ja pakenivat haudalta, sillä heidät oli vallannut vavistus ja hämmästys, eivätkä sanoneet kenellekään mitään, sillä he pelkäsivät.

9

16:9
Luuk. 8:2
Joh. 20:14
Mutta ylösnousemisensa jälkeen hän varhain aamulla viikon ensimmäisenä päivänä ilmestyi ensiksi Maria Magdaleenalle, josta hän oli ajanut ulos seitsemän riivaajaa. 10Tämä meni ja vei sanan niille, jotka olivat olleet Jeesuksen kanssa ja jotka nyt murehtivat ja itkivät. 11Mutta kun he kuulivat, että hän eli ja että Maria oli hänet nähnyt, eivät he uskoneet. 12
16:12
Luuk. 24:13-35
Ja sen jälkeen hän toisenmuotoisena ilmestyi kahdelle heistä, heidän kävellessään, matkalla maakylään. 13Hekin menivät ja veivät sanan toisille; mutta nämä eivät uskoneet heitäkään.

(V. 16:14-18; vert. Luuk. 24:36-49; Joh. 20:19-23)
14
16:14
1. Kor. 15:5,7
Vihdoin hän ilmestyi myöskin niille yhdelletoista heidän ollessaan aterialla; ja hän nuhteli heidän epäuskoaan ja heidän sydämensä kovuutta, kun he eivät olleet uskoneet niitä, jotka olivat nähneet hänet ylösnousseeksi.

15

16:15
Matt. 28:19
Kol. 1:23
Ja hän sanoi heille: "Menkää kaikkeen maailmaan ja saarnatkaa evankeliumia kaikille luoduille. 16
16:16
Joh. 3:18,36
Ap. t. 16:31
Room. 1:16
1. Piet. 3:21
Joka uskoo ja kastetaan, se pelastuu; mutta joka ei usko, se tuomitaan kadotukseen. 17
16:17
Luuk. 10:17
Ap. t. 5:16
Ap. t. 8:7
Ap. t. 10:46
Ap. t. 16:18
Ap. t. 19:6
1. Kor. 12:10
Ja nämä merkit seuraavat niitä, jotka uskovat: minun nimessäni he ajavat ulos riivaajia, puhuvat uusilla kielillä, 18
16:18
Matt. 10:8
Luuk. 10:19
Ap. t. 28:5,8
Jaak. 5:14-15
nostavat käsin käärmeitä, ja jos he juovat jotakin kuolettavaa, ei se heitä vahingoita; he panevat kätensä sairasten päälle, ja ne tulevat terveiksi."

19

16:19
Luuk. 24:50-51
Ap. t. 1:4-9
Ap. t. 7:55
Room. 8:34
Ef. 1:20
Kol. 3:1
1. Tim. 3:16
Hebr. 1:3
Hebr. 8:1
Kun nyt Herra Jeesus oli puhunut heille, otettiin hänet ylös taivaaseen, ja hän istui Jumalan oikealle puolelle. 20
16:20
Ap. t. 14:3
Room. 15:19
Hebr. 2:4
Mutta he lähtivät ja saarnasivat kaikkialla, ja Herra vaikutti heidän kanssansa ja vahvisti sanan sitä seuraavien merkkien kautta.