Raamattu 1933/-38 (KR38)
1

1 LUKU.

Johannes Kastaja saarnaa ja kastaa 1-8. Jeesus kastetaan 9-11, on perkeleen kiusattavana 12, 13, alkaa julistaa evankeliumia 14, 15 ja kutsuu itselleen opetuslapsia 16-20; lähtee Kapernaumiin ja opettaa 21, 22, parantaa riivatun 23-28 ja Simonin anopin 29-31 sekä muita sairaita 32-34; rukoilee autiossa paikassa 35-38, saarnaa koko Galileassa 39 ja puhdistaa pitalisen 40-45.

11

1:1
Matt. 14:33
Matt. 16:16
Joh. 6:69
Joh. 11:27
Joh. 20:31
Ap. t. 9:20
Room. 1:4
1. Joh. 4:15
1. Joh. 5:5
Jeesuksen Kristuksen, Jumalan Pojan, evankeliumin alku.

(V. 1:2-8; vert. Matt. 3:1-12; Luuk. 3:3-18)

2

1:2
Mal. 3:1
Matt. 11:10
Luuk. 7:27
Niinkuin on kirjoitettuna profeetta Esaiaan kirjassa:

"Katso, minä lähetän enkelini sinun edelläsi,

ja hän on valmistava sinun tiesi".

3

1:3
Jes. 40:3
Jes. 57:14
Joh. 1:23
Luuk. 1:76
"Huutavan ääni kuuluu erämaassa:

'Valmistakaa Herralle tie,

tehkää polut hänelle tasaisiksi'",

4
1:4
Jer. 3:12,14
Mark. 1:15
Ap. t. 13:24
niin Johannes Kastaja saarnasi erämaassa parannuksen kastetta syntien anteeksisaamiseksi. 5Ja koko Juudean maa ja kaikki jerusalemilaiset vaelsivat hänen tykönsä, ja hän kastoi heidät Jordanin virrassa, kun he tunnustivat syntinsä. 6
1:6
3. Moos. 11:22
Ja Johanneksella oli puku kamelinkarvoista ja vyötäisillään nahkavyö; ja hän söi heinäsirkkoja ja metsähunajaa. 7
1:7
Joh. 1:26-27
Ap. t. 13:25
Ja hän saarnasi sanoen: "Minun jälkeeni tulee minua väkevämpi, jonka kengänpaulaa minä en ole kelvollinen maahan kumartuneena päästämään. 8
1:8
Joh. 20:22
Ap. t. 1:5
Ap. t. 2:4
Ap. t. 11:16
Ap. t. 19:3-6
Minä kastan teidät vedellä, mutta hän kastaa teidät Pyhällä Hengellä."
(V. 1:9-11; vert. Matt. 3:13-17; Luuk. 3:21-22; Joh. 1:31-34)

9Ja niinä päivinä Jeesus tuli Galilean Nasaretista, ja Johannes kastoi hänet Jordanissa. 10Ja heti, vedestä noustessaan, hän näki taivasten aukeavan ja Hengen niinkuin kyyhkysen laskeutuvan häneen. 11

1:11
Ps. 2:7
Jes. 42:1
Matt. 17:5
Mark. 9:7
Luuk. 9:35
2. Piet. 1:17
Ja taivaista tuli ääni: "Sinä olet minun rakas Poikani; sinuun minä olen mielistynyt".

(V. 1:12-13; vert. Matt. 4:1-11; Luuk. 4:1-13)

12Kohta sen jälkeen Henki ajoi hänet erämaahan. 13

1:13
Hebr. 1:6
Hebr. 2:18
Hebr. 4:15
Ja hän oli erämaassa neljäkymmentä päivää, ja saatana kiusasi häntä, ja hän oli petojen seassa; ja enkelit tekivät hänelle palvelusta.

(V. 1:14-15; vert. Matt. 4:12-17; Luuk. 4:14-15)

14

1:14
Joh. 4:43
Ap. t. 10:37
Mutta sittenkuin Johannes oli pantu vankeuteen, meni Jeesus Galileaan ja saarnasi Jumalan evankeliumia 15
1:15
Matt. 3:2
Matt. 10:7
Ap. t. 19:4
Ap. t. 20:21
ja sanoi: "Aika on täyttynyt, ja Jumalan valtakunta on tullut lähelle; tehkää parannus ja uskokaa evankeliumi".

(V. 1:16-20; vert. Matt. 4:18-22; Luuk. 5:1-11)

16Ja kulkiessaan Galilean järven rantaa hän näki Simonin ja Andreaan, Simonin veljen, heittävän verkkoa järveen; sillä he olivat kalastajia. 17Ja Jeesus sanoi heille: "Seuratkaa minua, niin minä teen teistä ihmisten kalastajia". 18Kohta he jättivät verkot ja seurasivat häntä. 19Ja käytyään siitä vähän eteenpäin hän näki Jaakobin, Sebedeuksen pojan, ja Johanneksen, hänen veljensä, heidätkin venheessä, laittamassa verkkojaan kuntoon. 20Ja kohta hän kutsui heidät; ja he jättivät isänsä, Sebedeuksen, palkkalaisineen venheeseen ja lähtivät seuraamaan häntä.

(V. 1:21-28; vert. Luuk. 4:31-37)

21

1:21
Matt. 4:13
Ja he saapuivat Kapernaumiin; ja hän meni kohta sapattina synagoogaan ja opetti. 22
1:22
Matt. 7:28-29
Ja he olivat hämmästyksissään hänen opetuksestansa, sillä hän opetti heitä niinkuin se, jolla valta on, eikä niinkuin kirjanoppineet.

23Ja heidän synagoogassaan oli juuri silloin mies, jossa oli saastainen henki; ja se huusi 24

1:24
Matt. 8:29
Jaak. 2:19
sanoen: "Mitä sinulla on meidän kanssamme tekemistä, Jeesus Nasaretilainen? Oletko tullut meitä tuhoamaan? Minä tunnen sinut, kuka olet, sinä Jumalan Pyhä." 25Niin Jeesus nuhteli sitä sanoen: "Vaikene ja lähde hänestä". 26Ja saastainen henki kouristi häntä ja lähti hänestä huutaen suurella äänellä. 27
1:27
Ap. t. 17:19
Ja he hämmästyivät kaikki, niin että kyselivät toisiltaan sanoen: "Mitä tämä on? Uusi, voimallinen oppi! Hän käskee saastaisia henkiäkin, ja ne tottelevat häntä." 28Ja hänen maineensa levisi kohta koko ympäristöön, kaikkialle Galileaan.

(V. 1:29-34; vert. Matt. 8:14-16; Luuk. 4:38-41)

29Ja tultuaan ulos synagoogasta he menivät kohta Simonin ja Andreaan taloon Jaakobin ja Johanneksen kanssa. 30Ja Simonin anoppi makasi sairaana kuumeessa, ja kohta he puhuivat hänestä Jeesukselle. 31Ja hän meni hänen luoksensa ja nosti hänet ylös, tarttuen hänen käteensä; ja kuume lähti hänestä, ja hän palveli heitä.

32Mutta illan tultua, kun aurinko oli laskenut, tuotiin hänen tykönsä kaikki sairaat ja riivatut, 33ja koko kaupunki oli koolla oven edessä. 34

1:34
Ap. t. 16:17-18
Ja hän paransi monta, jotka sairastivat moninaisia tauteja, ja paljon riivaajia hän ajoi ulos eikä sallinut riivaajien puhua, koska ne tunsivat hänet.

(V. 1:35-39; vert. Luuk. 4:42-44)

35

1:35
Matt. 14:23
Mark. 6:46
Luuk. 5:16
Luuk. 6:12
Ja varhain aamulla, kun vielä oli pimeä, hän nousi, lähti ulos ja meni autioon paikkaan; ja siellä hän rukoili. 36Mutta Simon ja ne, jotka olivat hänen kanssaan, riensivät hänen jälkeensä; 37ja löydettyään hänet he sanoivat hänelle: "Kaikki etsivät sinua". 38
1:38
Jes. 61:1-2
Ja hän sanoi heille: "Menkäämme muualle, läheisiin kyliin, että minä sielläkin saarnaisin, sillä sitä varten minä olen tullut".

39Ja hän meni ja saarnasi heidän synagoogissaan koko Galileassa ja ajoi ulos riivaajat.

(V. 1:40-45; vert. Matt. 8:2-4; Luuk. 5:12-16)

40Ja hänen tykönsä tuli pitalinen mies, rukoili häntä, polvistui ja sanoi hänelle: "Jos tahdot, niin sinä voit minut puhdistaa". 41Niin Jeesuksen kävi häntä sääliksi, ja ojentaen kätensä hän kosketti häntä ja sanoi hänelle: "Minä tahdon; puhdistu". 42Ja kohta pitali lähti hänestä, ja hän puhdistui. 43

1:43
Mark. 3:12
Mark. 7:36
Ja varoittaen häntä ankarasti hän laski hänet heti menemään 44
1:44
3. Moos. 14:2-32
Luuk. 17:14
ja sanoi hänelle: "Katso, ettet puhu tästä kenellekään mitään, vaan mene ja näytä itsesi papille ja uhraa puhdistumisestasi se, minkä Mooses on säätänyt, todistukseksi heille". 45Mutta mentyään pois tämä rupesi laajalti julistamaan ja asiasta tietoa levittämään, niin ettei Jeesus enää saattanut julkisesti mennä kaupunkeihin, vaan oleskeli niiden ulkopuolella autioissa paikoissa; ja kaikkialta tultiin hänen tykönsä.