Raamattu 1933/-38 (KR38)
1

1 LUKU.

Johannes Kastaja saarnaa ja kastaa 1-8. Jeesus kastetaan 9-11, on perkeleen kiusattavana 12, 13, alkaa julistaa evankeliumia 14, 15 ja kutsuu itselleen opetuslapsia 16-20; lähtee Kapernaumiin ja opettaa 21, 22, parantaa riivatun 23-28 ja Simonin anopin 29-31 sekä muita sairaita 32-34; rukoilee autiossa paikassa 35-38, saarnaa koko Galileassa 39 ja puhdistaa pitalisen 40-45.

11

1:1
Matt. 14:33
Matt. 16:16
Joh. 6:69
Joh. 11:27
Joh. 20:31
Ap. t. 9:20
Room. 1:4
1. Joh. 4:15
1. Joh. 5:5
Jeesuksen Kristuksen, Jumalan Pojan, evankeliumin alku.

(V. 1:2-8; vert. Matt. 3:1-12; Luuk. 3:3-18)

2

1:2
Mal. 3:1
Matt. 11:10
Luuk. 7:27
Niinkuin on kirjoitettuna profeetta Esaiaan kirjassa:

"Katso, minä lähetän enkelini sinun edelläsi,

ja hän on valmistava sinun tiesi".

3

1:3
Jes. 40:3
Jes. 57:14
Joh. 1:23
Luuk. 1:76
"Huutavan ääni kuuluu erämaassa:

'Valmistakaa Herralle tie,

tehkää polut hänelle tasaisiksi'",

4
1:4
Jer. 3:12,14
Mark. 1:15
Ap. t. 13:24
niin Johannes Kastaja saarnasi erämaassa parannuksen kastetta syntien anteeksisaamiseksi. 5Ja koko Juudean maa ja kaikki jerusalemilaiset vaelsivat hänen tykönsä, ja hän kastoi heidät Jordanin virrassa, kun he tunnustivat syntinsä. 6
1:6
3. Moos. 11:22
Ja Johanneksella oli puku kamelinkarvoista ja vyötäisillään nahkavyö; ja hän söi heinäsirkkoja ja metsähunajaa. 7
1:7
Joh. 1:26-27
Ap. t. 13:25
Ja hän saarnasi sanoen: "Minun jälkeeni tulee minua väkevämpi, jonka kengänpaulaa minä en ole kelvollinen maahan kumartuneena päästämään. 8
1:8
Joh. 20:22
Ap. t. 1:5
Ap. t. 2:4
Ap. t. 11:16
Ap. t. 19:3-6
Minä kastan teidät vedellä, mutta hän kastaa teidät Pyhällä Hengellä."
(V. 1:9-11; vert. Matt. 3:13-17; Luuk. 3:21-22; Joh. 1:31-34)

9Ja niinä päivinä Jeesus tuli Galilean Nasaretista, ja Johannes kastoi hänet Jordanissa. 10Ja heti, vedestä noustessaan, hän näki taivasten aukeavan ja Hengen niinkuin kyyhkysen laskeutuvan häneen. 11

1:11
Ps. 2:7
Jes. 42:1
Matt. 17:5
Mark. 9:7
Luuk. 9:35
2. Piet. 1:17
Ja taivaista tuli ääni: "Sinä olet minun rakas Poikani; sinuun minä olen mielistynyt".

(V. 1:12-13; vert. Matt. 4:1-11; Luuk. 4:1-13)

12Kohta sen jälkeen Henki ajoi hänet erämaahan. 13

1:13
Hebr. 1:6
Hebr. 2:18
Hebr. 4:15
Ja hän oli erämaassa neljäkymmentä päivää, ja saatana kiusasi häntä, ja hän oli petojen seassa; ja enkelit tekivät hänelle palvelusta.

(V. 1:14-15; vert. Matt. 4:12-17; Luuk. 4:14-15)

14

1:14
Joh. 4:43
Ap. t. 10:37
Mutta sittenkuin Johannes oli pantu vankeuteen, meni Jeesus Galileaan ja saarnasi Jumalan evankeliumia 15
1:15
Matt. 3:2
Matt. 10:7
Ap. t. 19:4
Ap. t. 20:21
ja sanoi: "Aika on täyttynyt, ja Jumalan valtakunta on tullut lähelle; tehkää parannus ja uskokaa evankeliumi".

(V. 1:16-20; vert. Matt. 4:18-22; Luuk. 5:1-11)

16Ja kulkiessaan Galilean järven rantaa hän näki Simonin ja Andreaan, Simonin veljen, heittävän verkkoa järveen; sillä he olivat kalastajia. 17Ja Jeesus sanoi heille: "Seuratkaa minua, niin minä teen teistä ihmisten kalastajia". 18Kohta he jättivät verkot ja seurasivat häntä. 19Ja käytyään siitä vähän eteenpäin hän näki Jaakobin, Sebedeuksen pojan, ja Johanneksen, hänen veljensä, heidätkin venheessä, laittamassa verkkojaan kuntoon. 20Ja kohta hän kutsui heidät; ja he jättivät isänsä, Sebedeuksen, palkkalaisineen venheeseen ja lähtivät seuraamaan häntä.

(V. 1:21-28; vert. Luuk. 4:31-37)

21

1:21
Matt. 4:13
Ja he saapuivat Kapernaumiin; ja hän meni kohta sapattina synagoogaan ja opetti. 22
1:22
Matt. 7:28-29
Ja he olivat hämmästyksissään hänen opetuksestansa, sillä hän opetti heitä niinkuin se, jolla valta on, eikä niinkuin kirjanoppineet.

23Ja heidän synagoogassaan oli juuri silloin mies, jossa oli saastainen henki; ja se huusi 24

1:24
Matt. 8:29
Jaak. 2:19
sanoen: "Mitä sinulla on meidän kanssamme tekemistä, Jeesus Nasaretilainen? Oletko tullut meitä tuhoamaan? Minä tunnen sinut, kuka olet, sinä Jumalan Pyhä." 25Niin Jeesus nuhteli sitä sanoen: "Vaikene ja lähde hänestä". 26Ja saastainen henki kouristi häntä ja lähti hänestä huutaen suurella äänellä. 27
1:27
Ap. t. 17:19
Ja he hämmästyivät kaikki, niin että kyselivät toisiltaan sanoen: "Mitä tämä on? Uusi, voimallinen oppi! Hän käskee saastaisia henkiäkin, ja ne tottelevat häntä." 28Ja hänen maineensa levisi kohta koko ympäristöön, kaikkialle Galileaan.

(V. 1:29-34; vert. Matt. 8:14-16; Luuk. 4:38-41)

29Ja tultuaan ulos synagoogasta he menivät kohta Simonin ja Andreaan taloon Jaakobin ja Johanneksen kanssa. 30Ja Simonin anoppi makasi sairaana kuumeessa, ja kohta he puhuivat hänestä Jeesukselle. 31Ja hän meni hänen luoksensa ja nosti hänet ylös, tarttuen hänen käteensä; ja kuume lähti hänestä, ja hän palveli heitä.

32Mutta illan tultua, kun aurinko oli laskenut, tuotiin hänen tykönsä kaikki sairaat ja riivatut, 33ja koko kaupunki oli koolla oven edessä. 34

1:34
Ap. t. 16:17-18
Ja hän paransi monta, jotka sairastivat moninaisia tauteja, ja paljon riivaajia hän ajoi ulos eikä sallinut riivaajien puhua, koska ne tunsivat hänet.

(V. 1:35-39; vert. Luuk. 4:42-44)

35

1:35
Matt. 14:23
Mark. 6:46
Luuk. 5:16
Luuk. 6:12
Ja varhain aamulla, kun vielä oli pimeä, hän nousi, lähti ulos ja meni autioon paikkaan; ja siellä hän rukoili. 36Mutta Simon ja ne, jotka olivat hänen kanssaan, riensivät hänen jälkeensä; 37ja löydettyään hänet he sanoivat hänelle: "Kaikki etsivät sinua". 38
1:38
Jes. 61:1-2
Ja hän sanoi heille: "Menkäämme muualle, läheisiin kyliin, että minä sielläkin saarnaisin, sillä sitä varten minä olen tullut".

39Ja hän meni ja saarnasi heidän synagoogissaan koko Galileassa ja ajoi ulos riivaajat.

(V. 1:40-45; vert. Matt. 8:2-4; Luuk. 5:12-16)

40Ja hänen tykönsä tuli pitalinen mies, rukoili häntä, polvistui ja sanoi hänelle: "Jos tahdot, niin sinä voit minut puhdistaa". 41Niin Jeesuksen kävi häntä sääliksi, ja ojentaen kätensä hän kosketti häntä ja sanoi hänelle: "Minä tahdon; puhdistu". 42Ja kohta pitali lähti hänestä, ja hän puhdistui. 43

1:43
Mark. 3:12
Mark. 7:36
Ja varoittaen häntä ankarasti hän laski hänet heti menemään 44
1:44
3. Moos. 14:2-32
Luuk. 17:14
ja sanoi hänelle: "Katso, ettet puhu tästä kenellekään mitään, vaan mene ja näytä itsesi papille ja uhraa puhdistumisestasi se, minkä Mooses on säätänyt, todistukseksi heille". 45Mutta mentyään pois tämä rupesi laajalti julistamaan ja asiasta tietoa levittämään, niin ettei Jeesus enää saattanut julkisesti mennä kaupunkeihin, vaan oleskeli niiden ulkopuolella autioissa paikoissa; ja kaikkialta tultiin hänen tykönsä.

2

2 LUKU.

Jeesus parantaa halvatun miehen 1-12, kutsuu Matteuksen 13, 14 ja syö publikaanien kanssa 15-17, puhuu paastoamisesta 18-22 ja puolustaa opetuslapsiaan, jotka katkovat tähkäpäitä sapattina 23-28.

(V. 2:1-12; vert. Matt. 9:1-8; Luuk. 5:17-26)

21Ja muutamien päivien perästä hän taas meni Kapernaumiin; ja kun kuultiin hänen olevan kotona, 2kokoontui paljon väkeä, niin etteivät he enää mahtuneet oven edustallekaan. Ja hän puhui heille sanaa. 3Ja he tulivat tuoden hänen tykönsä halvattua, jota kantamassa oli neljä miestä. 4Ja kun he väentungokselta eivät päässeet häntä tuomaan hänen tykönsä, purkivat he katon siltä kohdalta, missä hän oli, ja kaivettuaan aukon laskivat alas vuoteen, jossa halvattu makasi. 5Kun Jeesus näki heidän uskonsa, sanoi hän halvatulle: "Poikani, sinun syntisi annetaan anteeksi". 6Mutta siellä istui muutamia kirjanoppineita, ja he ajattelivat sydämessään: 7

2:7
Ps. 32:5
Jes. 43:25
Dan. 9:9
"Kuinka tämä näin puhuu? Hän pilkkaa Jumalaa. Kuka voi antaa syntejä anteeksi paitsi Jumala yksin?" 8
2:8
Ps. 139:2
Ja heti Jeesus tunsi hengessänsä, että he mielessään niin ajattelivat, ja sanoi heille: "Miksi ajattelette sellaista sydämessänne? 9Kumpi on helpompaa, sanoako halvatulle: 'Sinun syntisi annetaan anteeksi', vai sanoa: 'Nouse, ota vuoteesi ja käy'? 10Mutta tietääksenne, että Ihmisen Pojalla on valta maan päällä antaa syntejä anteeksi, niin" — hän sanoi halvatulle — 11"minä sanon sinulle: nouse, ota vuoteesi ja mene kotiisi." 12Silloin hän nousi, otti kohta vuoteensa ja meni ulos kaikkien nähden, niin että kaikki hämmästyivät ja ylistivät Jumalaa sanoen: "Tämänkaltaista emme ole ikinä nähneet".

(V. 2:13-17; vert. Matt. 9:9-13; Luuk. 5:27-32)

13Ja taas hän lähti pois ja kulki järven rantaa. Ja kaikki kansa tuli hänen tykönsä, ja hän opetti heitä. 14Ja ohi kulkiessaan hän näki Leevin, Alfeuksen pojan, istumassa tulliasemalla ja sanoi hänelle: "Seuraa minua". Niin tämä nousi ja seurasi häntä.

15Ja kun hän aterioi hänen kodissaan, aterioi myös monta publikaania ja syntistä Jeesuksen ja hänen opetuslastensa kanssa; sillä heitä oli paljon häntä seuraamassa. 16Kun fariseusten kirjanoppineet näkivät, että hän söi syntisten ja publikaanien kanssa, sanoivat he hänen opetuslapsilleen: "Publikaanien ja syntistenkö kanssa hän syö?" 17

2:17
Hes. 34:16
Luuk. 19:10
1. Tim. 1:15
Sen kuullessaan Jeesus sanoi heille: "Eivät terveet tarvitse parantajaa, vaan sairaat. En minä ole tullut kutsumaan vanhurskaita, vaan syntisiä."

(V. 2:18-22; vert. Matt. 9:14-17; Luuk. 5:33-38)

18Ja Johanneksen opetuslapset ja fariseukset pitivät paastoa. Niin tultiin ja sanottiin hänelle: "Johanneksen opetuslapset ja fariseusten opetuslapset paastoavat; miksi sinun opetuslapsesi eivät paastoa?" 19Jeesus sanoi heille: "Eiväthän häävieraat voi paastota silloin, kun ylkä on heidän kanssaan? Niin kauan kuin heillä on ylkä seurassaan, eivät he voi paastota. 20

2:20
Joh. 16:5-6
Mutta päivät tulevat, jolloin ylkä otetaan heiltä pois, ja silloin, sinä päivänä, he paastoavat. 21Ei kukaan ompele vanuttamattomasta kankaasta paikkaa vanhaan vaippaan; muutoin uusi täytetilkku repii palasen vanhasta vaipasta, ja reikä tulee pahemmaksi. 22Eikä kukaan laske nuorta viiniä vanhoihin nahkaleileihin; muutoin viini pakahuttaa leilit, ja viini menee hukkaan, ja leilit turmeltuvat; vaan nuori viini on laskettava uusiin leileihin."

(V. 2:23-28; vert. Matt. 12:1-8; Luuk. 6:1-5)

23

2:23
5. Moos. 23:25
Ja tapahtui, että hän sapattina kulki viljavainioiden halki, ja hänen opetuslapsensa rupesivat kulkiessaan katkomaan tähkäpäitä. 24
2:24
2. Moos. 20:10
Niin fariseukset sanoivat hänelle: "Katso, miksi he tekevät sapattina sitä, mikä ei ole luvallista?" 25
2:25
1. Sam. 21:6
Hän sanoi heille: "Ettekö ole koskaan lukeneet, mitä Daavid teki, kun hän ja hänen seuralaisensa olivat puutteessa ja heidän oli nälkä, 26
2:26
2. Moos. 25:30
2. Moos. 29:33
3. Moos. 24:9
kuinka hän meni Jumalan huoneeseen ylimmäisen papin Abjatarin aikana ja söi näkyleivät, joita ei ollut lupa syödä muiden kuin pappien, ja antoi myös niille, jotka hänen kanssansa olivat?" 27
2:27
5. Moos. 5:14
Room. 14:5
Kol. 2:16
Ja hän sanoi heille: "Sapatti on asetettu ihmistä varten eikä ihminen sapattia varten. 28Niin Ihmisen Poika siis on sapatinkin herra."