Raamattu 1933/-38 (KR38)
4

4 LUKU.

Jeesusta kiusataan 1-11; hän asettuu asumaan Kapernaumiin 12-16, rupeaa saarnaamaan 17, kutsuu opetuslapsikseen Pietarin ja Andreaan, Jaakobin ja Johanneksen 18-22, opettaa Galileassa ja parantaa sairaita 23-25.

(V. 4:1-11; vert. Mark. 1:12,13; Luuk. 4:1-13)

41

4:1
Hebr. 2:18
Hebr. 4:15
Sitten Henki vei Jeesuksen ylös erämaahan perkeleen kiusattavaksi. 2
4:2
2. Moos. 34:28
1. Kun. 19:8
Ja kun Jeesus oli paastonnut neljäkymmentä päivää ja neljäkymmentä yötä, tuli hänen lopulta nälkä. 3
4:3
1. Moos. 3:1-7
Silloin kiusaaja tuli hänen luoksensa ja sanoi hänelle: "Jos sinä olet Jumalan Poika, niin käske näiden kivien muuttua leiviksi". 4
4:4
5. Moos. 8:3
Ef. 6:17
Ilm. 11:2
Mutta hän vastasi ja sanoi: "Kirjoitettu on: 'Ei ihminen elä ainoastaan leivästä, vaan jokaisesta sanasta, joka Jumalan suusta lähtee'." 5Silloin perkele otti hänet kanssansa pyhään kaupunkiin ja asetti hänet pyhäkön harjalle 6
4:6
Ps. 91:11-12
ja sanoi hänelle: "Jos sinä olet Jumalan Poika, niin heittäydy tästä alas; sillä kirjoitettu on:

'Hän antaa enkeleilleen käskyn sinusta',

ja: 'He kantavat sinua käsillänsä,

ettet jalkaasi kiveen loukkaisi'."

7
4:7
2. Moos. 17:1-7
5. Moos. 6:16
Jeesus sanoi hänelle: "Taas on kirjoitettu: 'Älä kiusaa Herraa, sinun Jumalaasi'." 8Taas perkele otti hänet kanssansa sangen korkealle vuorelle ja näytti hänelle kaikki maailman valtakunnat ja niiden loiston 9ja sanoi hänelle: "Tämän kaiken minä annan sinulle, jos lankeat maahan ja kumarrat minua". 10
4:10
5. Moos. 6:13
5. Moos. 10:20
Silloin Jeesus sanoi hänelle: "Mene pois, saatana; sillä kirjoitettu on: 'Herraa, sinun Jumalaasi, pitää sinun kumartaman ja häntä ainoata palveleman'." 11
4:11
Matt. 26:53
Luuk. 22:43
Joh. 1:51
Hebr. 1:6,14
Silloin perkele jätti hänet; ja katso, enkeleitä tuli hänen tykönsä, ja he tekivät hänelle palvelusta.
(V. 4:12-17; vert. Mark. 1:14,15; Luuk. 4:14,15)

12

4:12
Matt. 11:2
Matt. 14:3
Luuk. 3:20
Mutta kun Jeesus kuuli, että Johannes oli pantu vankeuteen, poistui hän Galileaan. 13Ja hän jätti Nasaretin ja meni asumaan Kapernaumiin, joka on meren rannalla, Sebulonin ja Naftalin alueella; 14että kävisi toteen, mikä on puhuttu profeetta Esaiaan kautta, joka sanoo:

15

4:15
Jes. 8:23
"Sebulonin maa ja Naftalin maa,

meren tie, Jordanin tuonpuoleinen maa,

pakanain Galilea —

16

4:16
Jes. 9:1
Jes. 42:7
Luuk. 1:79
Luuk. 2:32
kansa, joka pimeydessä istui,

näki suuren valkeuden,

ja jotka istuivat kuoleman maassa ja varjossa,

niille koitti valkeus".

17

4:17
Matt. 3:2
Matt. 10:7
Mark. 1:15
Siitä lähtien Jeesus rupesi saarnaamaan ja sanomaan: "Tehkää parannus, sillä taivasten valtakunta on tullut lähelle".

(V. 4:18-22; vert. Mark. 1:16-20; Luuk. 5:1-11)

18

4:18
Joh. 1:40,42
Ja kulkiessaan Galilean järven rantaa hän näki kaksi veljestä, Simonin, jota kutsutaan Pietariksi, ja Andreaan, hänen veljensä, heittämässä verkkoa järveen; sillä he olivat kalastajia. 19
4:19
Matt. 13:47
Ja hän sanoi heille: "Seuratkaa minua, niin minä teen teistä ihmisten kalastajia". 20
4:20
Matt. 19:27
Mark. 10:28
Luuk. 18:28
Niin he jättivät kohta verkot ja seurasivat häntä. 21Ja käydessään siitä eteenpäin hän näki toiset kaksi veljestä, Jaakobin, Sebedeuksen pojan, ja Johanneksen, hänen veljensä, venheessä isänsä Sebedeuksen kanssa laittamassa verkkojaan kuntoon; ja hän kutsui heidät. 22Niin he jättivät kohta venheen ja isänsä ja seurasivat häntä.

23

4:23
Jes. 52:7
Jes. 61:1
Matt. 9:35
Mark. 1:14,39
Luuk. 4:15,44
Ap. t. 10:38
Ja hän kierteli kautta koko Galilean ja opetti heidän synagoogissaan ja saarnasi valtakunnan evankeliumia ja paransi kaikkinaisia tauteja ja kaikkinaista raihnautta, mitä kansassa oli. 24Ja maine hänestä levisi koko Syyriaan, ja hänen luoksensa tuotiin kaikki sairastavaiset, monenlaisten tautien ja vaivojen rasittamat, riivatut, kuunvaihetautiset ja halvatut; ja hän paransi heidät. 25
4:25
Mark. 3:7-8
Luuk. 6:17-18
Ja häntä seurasi suuri kansan paljous Galileasta ja Dekapolista ja Jerusalemista ja Juudeasta ja Jordanin tuolta puolen.

5

5 LUKU.

Vuorisaarna: Jeesus julistaa, ketkä ovat autuaita 1-12, sanoo opetuslapsiaan maan suolaksi ja maailman valkeudeksi 13-16, opettaa lain pysyväisyyttä 17-20, selittää viidettä käskyä 21-26, kuudetta käskyä 27-30, puhuu avioerosta 31, 32, kieltää vannomasta 33-37, käskee kostamaan pahan hyvällä 38-42 ja rakastamaan vihollisia 43-48.

51Kun hän näki kansanjoukot, nousi hän vuorelle; ja kun hän oli istuutunut, tulivat hänen opetuslapsensa hänen tykönsä. 2Niin hän avasi suunsa ja opetti heitä ja sanoi:

3

5:3
Ps. 40:18
Jes. 57:15
Jes. 61:1
Jes. 66:2
Luuk. 6:20
"Autuaita ovat hengellisesti köyhät, sillä heidän on taivasten valtakunta. 4
5:4
Ps. 126:5
Jes. 61:2-3
Luuk. 4:18
Luuk. 6:21
Joh. 16:20
2. Kor. 7:9-10
Ilm. 7:17
Ilm. 21:4
Autuaita ovat murheelliset, sillä he saavat lohdutuksen. 5
5:5
Ps. 37:11
Autuaita ovat hiljaiset, sillä he saavat maan periä. 6
5:6
Ps. 17:15
Ps. 42:2-3
Ps. 63:2
Jes. 55:1
Jes. 65:13
Luuk. 6:21
Joh. 6:35
Autuaita ovat ne, jotka isoavat ja janoavat vanhurskautta, sillä heidät ravitaan. 7
5:7
Ps. 41:2
Matt. 25:35-36
Luuk. 6:36,38
2. Tim. 1:16
Jaak. 2:13
Autuaita ovat laupiaat, sillä he saavat laupeuden. 8
5:8
Ps. 24:4
Ps. 51:12
Ps. 73:1
Ap. t. 15:9
1. Kor. 13:12
Hebr. 12:14
1. Joh. 3:2-3
Ilm. 22:4
Autuaita ovat puhdassydämiset, sillä he saavat nähdä Jumalan. 9
5:9
Sananl. 12:20
Room. 12:18
Autuaita ovat rauhantekijät, sillä heidät pitää Jumalan lapsiksi kutsuttaman. 10
5:10
2. Tim. 2:12
1. Piet. 3:14
Autuaita ovat ne, joita vanhurskauden tähden vainotaan, sillä heidän on taivasten valtakunta. 11
5:11
Ps. 69:7-9
Luuk. 6:22
Joh. 15:21
1. Piet. 4:14
Autuaita olette te, kun ihmiset minun tähteni teitä solvaavat ja vainoavat ja valhetellen puhuvat teistä kaikkinaista pahaa. 12
5:12
Neh. 9:26
Jer. 38:6
Matt. 23:34
Luuk. 6:23
Luuk. 11:49
Ap. t. 5:41
Ap. t. 7:52
2. Kor. 4:17
Jaak. 1:2
Jaak. 5:10-11
Iloitkaa ja riemuitkaa, sillä teidän palkkanne on suuri taivaissa. Sillä samoin he vainosivat profeettoja, jotka olivat ennen teitä.

13

5:13
Mark. 9:50
Luuk. 14:34-35
Kol. 4:6
Te olette maan suola; mutta jos suola käy mauttomaksi, millä se saadaan suolaiseksi? Se ei enää kelpaa mihinkään muuhun kuin pois heitettäväksi ja ihmisten tallattavaksi. 14
5:14
Sananl. 4:18
Joh. 8:12
2. Kor. 4:6
Ef. 5:8
Fil. 2:15
1. Tess. 5:5
Te olette maailman valkeus. Ei voi ylhäällä vuorella oleva kaupunki olla kätkössä; 15
5:15
Mark. 4:21
Luuk. 8:16
Luuk. 11:33
eikä lamppua sytytetä ja panna vakan alle, vaan lampunjalkaan, ja niin se loistaa kaikille huoneessa oleville. 16
5:16
1. Piet. 2:12
Jaak. 3:13
Niin loistakoon teidän valonne ihmisten edessä, että he näkisivät teidän hyvät tekonne ja ylistäisivät teidän Isäänne, joka on taivaissa.

17

5:17
Luuk. 24:44
Room. 3:31
Room. 10:4
Älkää luulko, että minä olen tullut lakia tai profeettoja kumoamaan; en minä ole tullut kumoamaan, vaan täyttämään. 18
5:18
Luuk. 16:17
Luuk. 21:33
Sillä totisesti minä sanon teille: kunnes taivas ja maa katoavat, ei laista katoa pieninkään kirjain, ei ainoakaan piirto, ennenkuin kaikki on tapahtunut. 19
5:19
Jaak. 2:10
Sentähden, joka purkaa yhdenkään näistä pienimmistä käskyistä ja sillä tavalla opettaa ihmisiä, se pitää pienimmäksi taivasten valtakunnassa kutsuttaman; mutta joka niitä noudattaa ja niin opettaa, se pitää kutsuttaman suureksi taivasten valtakunnassa. 20
5:20
Matt. 23:2-28
Luuk. 11:39-44
Luuk. 18:11-12
Room. 10:3
Sillä minä sanon teille: ellei teidän vanhurskautenne ole paljoa suurempi kuin kirjanoppineiden ja fariseusten, niin te ette pääse taivasten valtakuntaan.

21

5:21
2. Moos. 20:13
5. Moos. 5:17
2. Aik. 19:5
Te olette kuulleet sanotuksi vanhoille: 'Älä tapa', ja: 'Joka tappaa, se on ansainnut oikeuden tuomion'. 22
5:22
3. Moos. 19:17
Ps. 4:5
Sananl. 13:3
Ef. 4:26,31
Kol. 3:8
1. Joh. 3:15
Mutta minä sanon teille: jokainen, joka vihastuu veljeensä, on ansainnut oikeuden tuomion; ja joka sanoo veljelleen: 'Sinä tyhjänpäiväinen', on ansainnut suuren neuvoston tuomion; ja joka sanoo: 'Sinä hullu', on ansainnut helvetin tulen. 23Sentähden, jos tuot lahjaasi alttarille ja siellä muistat, että veljelläsi on jotakin sinua vastaan, 24
5:24
Matt. 6:14-15
Mark. 11:25
1. Tim. 2:8
niin jätä lahjasi siihen alttarin eteen, ja käy ensin sopimassa veljesi kanssa, ja tule sitten uhraamaan lahjasi. 25
5:25
Sananl. 25:8
Luuk. 12:58
Ef. 4:26
Suostu pian sopimaan riitapuolesi kanssa, niin kauan kuin vielä olet hänen kanssaan tiellä, ettei riitapuolesi vetäisi sinua tuomarin eteen ja tuomari antaisi sinua oikeudenpalvelijalle, ja ettei sinua pantaisi vankeuteen. 26
5:26
Matt. 18:34
Luuk. 12:59
Totisesti minä sanon sinulle: sieltä et pääse, ennenkuin maksat viimeisenkin rovon.

27

5:27
2. Moos. 20:14
5. Moos. 5:18
Te olette kuulleet sanotuksi: 'Älä tee huorin'. 28
5:28
Job 31:1
Sananl. 4:23
Sananl. 6:25
2. Piet. 2:14
Mutta minä sanon teille: jokainen, joka katsoo naista himoiten häntä, on jo sydämessään tehnyt huorin hänen kanssansa. 29
5:29
Matt. 18:9
Mark. 9:47
Room. 8:13
1. Kor. 9:27
Kol. 3:5
Jos sinun oikea silmäsi viettelee sinua, repäise se pois ja heitä luotasi; sillä parempi on sinulle, että yksi jäsenistäsi joutuu hukkaan, kuin että koko ruumiisi heitetään helvettiin. 30
5:30
Matt. 18:8
Mark. 9:43
Ja jos sinun oikea kätesi viettelee sinua, hakkaa se poikki ja heitä luotasi; sillä parempi on sinulle, että yksi jäsenistäsi joutuu hukkaan, kuin että koko ruumiisi menee helvettiin.

31

5:31
5. Moos. 24:1
Matt. 19:7
Mark. 10:4
On sanottu: 'Joka hylkää vaimonsa, antakoon hänelle erokirjan'. 32
5:32
Matt. 19:9
Mark. 10:11-12
Luuk. 16:18
Room. 7:3
1. Kor. 7:10-11
Mutta minä sanon teille: jokainen, joka hylkää vaimonsa muun kuin huoruuden tähden, saattaa hänet tekemään huorin, ja joka nai hyljätyn, tekee huorin.

33

5:33
2. Moos. 20:7
3. Moos. 19:12
4. Moos. 30:3
5. Moos. 5:11
Ps. 50:14
Vielä olette kuulleet sanotuksi vanhoille: 'Älä vanno väärin', ja: 'Täytä Herralle valasi'. 34
5:34
Jes. 66:1
Ap. t. 7:49
Jaak. 5:12
Mutta minä sanon teille: älkää ensinkään vannoko, älkää taivaan kautta, sillä se on Jumalan valtaistuin, 35
5:35
Ps. 48:3
älkääkä maan kautta, sillä se on hänen jalkojensa astinlauta, älkää myöskään Jerusalemin kautta, sillä se on suuren Kuninkaan kaupunki; 36äläkä vanno pääsi kautta, sillä et sinä voi yhtäkään hiusta tehdä valkeaksi etkä mustaksi; 37
5:37
2. Kor. 1:17
Jaak. 5:12
vaan olkoon teidän puheenne: 'On, on', tahi: 'ei, ei'. Mitä siihen lisätään, se on pahasta.

38

5:38
2. Moos. 21:24
5. Moos. 19:21
Te olette kuulleet sanotuksi: 'Silmä silmästä ja hammas hampaasta'. 39
5:39
Sananl. 20:22
Sananl. 24:29
Jes. 50:6
Valit. 3:30
Luuk. 6:29
Room. 12:17,19
1. Tess. 5:15
1. Piet. 3:9
Mutta minä sanon teille: älkää tehkö pahalle vastarintaa; vaan jos joku lyö sinua oikealle poskelle, käännä hänelle toinenkin; 40
5:40
1. Kor. 6:7
ja jos joku tahtoo sinun kanssasi käydä oikeutta ja ottaa ihokkaasi, anna hänen saada vaippasikin; 41ja jos joku pakottaa sinua yhden virstan matkalle, kulje hänen kanssaan kaksi. 42
5:42
5. Moos. 15:7-8
5. Moos. 15:10
Ps. 37:26
Ps. 112:5
Sananl. 21:26
Sananl. 22:9
Luuk. 6:30,35
1. Joh. 3:17
Anna sille, joka sinulta anoo, äläkä käännä selkääsi sille, joka sinulta lainaa pyytää.

43

5:43
3. Moos. 19:18
5. Moos. 23:6
Te olette kuulleet sanotuksi: 'Rakasta lähimmäistäsi ja vihaa vihollistasi'. 44
5:44
2. Moos. 23:4-5
Ps. 7:5
Sananl. 25:21
Luuk. 6:27-28
Luuk. 23:34
Ap. t. 7:60
Room. 12:14,20
1. Kor. 4:12-13
1. Piet. 3:9
Mutta minä sanon teille: rakastakaa vihollisianne ja rukoilkaa niiden puolesta, jotka teitä vainoavat, 45
5:45
Job 25:3
Luuk. 6:35
Ef. 5:1
että olisitte Isänne lapsia, joka on taivaissa; sillä hän antaa aurinkonsa koittaa niin pahoille kuin hyvillekin, ja antaa sataa niin väärille kuin vanhurskaillekin. 46
5:46
Luuk. 6:32
Sillä jos te rakastatte niitä, jotka teitä rakastavat, mikä palkka teille siitä on tuleva? Eivätkö publikaanitkin tee samoin? 47Ja jos te osoitatte ystävällisyyttä ainoastaan veljillenne, mitä erinomaista te siinä teette? Eivätkö pakanatkin tee samoin? 48
5:48
1. Moos. 17:1
3. Moos. 11:44
3. Moos. 19:2
3. Moos. 20:7,26
1. Piet. 1:15-16
Jaak. 1:4
Olkaa siis te täydelliset, niinkuin teidän taivaallinen Isänne täydellinen on."

6

6 LUKU.

Vuorisaarnan jatkoa: Jeesus puhuu oikeasta hyväntekeväisyydestä 1-4, rukouksesta 5-15, paastoamisesta 16-18 ja taivaallisten aarteiden kokoamisesta 19-23 sekä kehoittaa kaikessa turvautumaan Jumalaan 24-34.

61

6:1
Matt. 23:5
Room. 12:8
"Kavahtakaa, ettette harjoita vanhurskauttanne ihmisten nähden, että he teitä katselisivat; muutoin ette saa palkkaa Isältänne, joka on taivaissa. 2Sentähden, kun annat almuja, älä soitata torvea edelläsi, niinkuin ulkokullatut tekevät synagoogissa ja kaduilla saadakseen ylistystä ihmisiltä. Totisesti minä sanon teille: he ovat saaneet palkkansa. 3Vaan kun sinä almua annat, älköön vasen kätesi tietäkö, mitä oikea kätesi tekee, 4
6:4
Luuk. 14:14
että almusi olisi salassa; ja sinun Isäsi, joka salassa näkee, maksaa sinulle.

5

6:5
Matt. 23:5
Ja kun rukoilette, älkää olko niinkuin ulkokullatut; sillä he mielellään seisovat ja rukoilevat synagoogissa ja katujen kulmissa, että ihmiset heidät näkisivät. Totisesti minä sanon teille: he ovat saaneet palkkansa. 6
6:6
2. Kun. 4:33
Dan. 6:10
Ap. t. 10:9
Vaan sinä, kun rukoilet, mene kammioosi ja sulje ovesi ja rukoile Isääsi, joka on salassa; ja sinun Isäsi, joka salassa näkee, maksaa sinulle. 7
6:7
1. Kun. 18:26
Saarn. 5:1-2
Ja kun rukoilette, niin älkää tyhjiä hokeko niinkuin pakanat, jotka luulevat, että heitä heidän monisanaisuutensa tähden kuullaan. 8
6:8
Jes. 65:24
Matt. 6:32
Älkää siis olko heidän kaltaisiaan; sillä teidän Isänne kyllä tietää, mitä te tarvitsette, ennenkuin häneltä anottekaan. 9
6:9
5. Moos. 32:6
Ps. 2:4
Ps. 11:4
Ps. 115:3
Jes. 8:13
Jes. 29:23
Jes. 63:16
Luuk. 11:2-4
Room. 8:15
1. Piet. 1:17
1. Piet. 3:15
Rukoilkaa siis te näin: Isä meidän, joka olet taivaissa! Pyhitetty olkoon sinun nimesi; 10
6:10
Ps. 103:21
Dan. 7:27
Matt. 3:2
Matt. 13:24-52
Matt. 26:42
Luuk. 17:20-21
Luuk. 22:42
Ap. t. 21:14
Room. 12:2
1. Tim. 2:4
Hebr. 13:21
tulkoon sinun valtakuntasi; tapahtukoon sinun tahtosi myös maan päällä niinkuin taivaassa; 11
6:11
Sananl. 30:8
anna meille tänä päivänä meidän jokapäiväinen leipämme; 12
6:12
4. Moos. 14:19
Ps. 25:18
Ps. 79:9
Matt. 18:21
Ef. 4:32
Kol. 3:13
ja anna meille meidän velkamme anteeksi, niinkuin mekin annamme anteeksi meidän velallisillemme; 13
6:13
1. Aik. 29:11
Ps. 22:29
Ps. 115:1
Joh. 17:15
2. Tess. 3:3
2. Tim. 4:18
äläkä saata meitä kiusaukseen; vaan päästä meidät pahasta, [sillä sinun on valtakunta ja voima ja kunnia iankaikkisesti. Amen]. 14
6:14
Matt. 5:23-24
Mark. 11:25
Luuk. 6:37
Kol. 3:13
Sillä jos te annatte anteeksi ihmisille heidän rikkomuksensa, niin teidän taivaallinen Isänne myös antaa teille anteeksi; 15
6:15
Matt. 18:35
Jaak. 2:13
mutta jos te ette anna ihmisille anteeksi, niin ei myöskään teidän Isänne anna anteeksi teidän rikkomuksianne.

16

6:16
Jes. 58:5-6
Matt. 23:5
Ja kun paastoatte, älkää olko synkännäköisiä niinkuin ulkokullatut; sillä he tekevät kasvonsa surkeiksi, että ihmiset näkisivät heidän paastoavan. Totisesti minä sanon teille: he ovat saaneet palkkansa. 17Vaan kun sinä paastoat, niin voitele pääsi ja pese kasvosi, 18etteivät paastoamistasi näkisi ihmiset, vaan sinun Isäsi, joka on salassa; ja sinun Isäsi, joka salassa näkee, maksaa sinulle.

19

6:19
Sananl. 23:4
Luuk. 12:20-21
Hebr. 13:5
Jaak. 5:2-3
Älkää kootko itsellenne aarteita maan päälle, missä koi ja ruoste raiskaa ja missä varkaat murtautuvat sisään ja varastavat. 20
6:20
Matt. 19:21
Mark. 10:21
Luuk. 12:33-34
Luuk. 18:22
1. Tim. 6:9
1. Tim. 6:17-18
Vaan kootkaa itsellenne aarteita taivaaseen, missä ei koi eikä ruoste raiskaa ja missä eivät varkaat murtaudu sisään eivätkä varasta. 21Sillä missä sinun aarteesi on, siellä on myös sinun sydämesi. 22
6:22
Luuk. 11:34-36
Silmä on ruumiin lamppu. Jos siis silmäsi on terve, niin koko sinun ruumiisi on valaistu. 23
6:23
Sananl. 20:27
Mutta jos silmäsi on viallinen, niin koko ruumiisi on pimeä. Jos siis se valo, joka sinussa on, on pimeyttä, kuinka suuri onkaan pimeys!

24

6:24
1. Kun. 18:21
Luuk. 16:13
Room. 6:16
2. Kor. 6:15
Gal. 1:10
Jaak. 4:4
Ei kukaan voi palvella kahta herraa; sillä hän on joko tätä vihaava ja toista rakastava, taikka tähän liittyvä ja toista halveksiva. Ette voi palvella Jumalaa ja mammonaa.

(V. 6:25-33; vert. Luuk. 12:22-31)
25
6:25
Fil. 4:6
Hebr. 13:5
1. Piet. 5:7
Sentähden minä sanon teille: älkää murehtiko hengestänne, mitä söisitte tai mitä joisitte, älkääkä ruumiistanne, mitä päällenne pukisitte. Eikö henki ole enemmän kuin ruoka ja ruumis enemmän kuin vaatteet? 26
6:26
Job 12:7-9
Job 39:3
Ps. 145:15
Ps. 147:9
Luuk. 12:18
Katsokaa taivaan lintuja: eivät ne kylvä eivätkä leikkaa eivätkä kokoa aittoihin, ja teidän taivaallinen Isänne ruokkii ne. Ettekö te ole paljoa suurempiarvoiset kuin ne? 27Ja kuka teistä voi murehtimisellaan lisätä ikäänsä kyynäränkään vertaa? 28Ja mitä te murehditte vaatteista? Katselkaa kedon kukkia, kuinka ne kasvavat; eivät ne työtä tee eivätkä kehrää. 29
6:29
1. Kun. 4:21
1. Kun. 10:23
Kuitenkin minä sanon teille: ei Salomo kaikessa loistossansa ollut niin vaatetettu kuin yksi niistä. 30
6:30
Ps. 90:5-6
Jos siis Jumala näin vaatettaa kedon ruohon, joka tänään kasvaa ja huomenna uuniin heitetään, eikö paljoa ennemmin teitä, te vähäuskoiset? 31Älkää siis murehtiko sanoen: 'Mitä me syömme?' tahi: 'Mitä me juomme?' tahi: 'Millä me itsemme vaatetamme?' 32
6:32
Ps. 55:23
Sillä tätä kaikkea pakanat tavoittelevat. Teidän taivaallinen Isänne kyllä tietää teidän kaikkea tätä tarvitsevan. 33
6:33
1. Kun. 3:13
Ps. 37:25
Ps. 127:2
1. Tim. 4:8
Vaan etsikää ensin Jumalan valtakuntaa ja hänen vanhurskauttansa, niin myös kaikki tämä teille annetaan. 34Älkää siis murehtiko huomisesta päivästä, sillä huominen päivä pitää murheen itsestään. Riittää kullekin päivälle oma vaivansa."