Raamattu 1933/-38 (KR38)
27

27 LUKU.

Jeesus annetaan Pilatuksen käsiin 1, 2. Juudas hirttäytyy 3-5; veren hinnalla ostetaan savenvalajan pelto 6-10. Jeesus tunnustaa olevansa kuningas 11-14; Pilatus päästää irti Barabbaan ja luovuttaa Jeesuksen ristiinnaulittavaksi 15-26. Jeesusta pilkataan 27-31; hänet ristiinnaulitaan 32-44; hän antaa henkensä 45-56, ja hänet haudataan 57-61. Hautaa vartioidaan 62-66.

271

27:1
Mark. 15:1
Luuk. 22:66
Mutta aamun koittaessa kaikki ylipapit ja kansan vanhimmat pitivät neuvoa Jeesusta vastaan tappaaksensa hänet; 2
27:2
Luuk. 23:1
Joh. 18:28
ja he sitoivat hänet ja veivät pois ja antoivat hänet maaherran, Pilatuksen, käsiin.

3Kun Juudas, hänen kavaltajansa, näki, että hänet oli tuomittu, silloin hän katui ja toi takaisin ne kolmekymmentä hopearahaa ylipapeille ja vanhimmille 4ja sanoi: "Minä tein synnin, kun kavalsin viattoman veren". Mutta he sanoivat: "Mitä se meihin koskee? Katso itse eteesi." 5

27:5
Ap. t. 1:18
Ja hän viskasi hopearahat temppeliin, lähti sieltä, meni pois ja hirttäytyi.

6Niin ylipapit ottivat hopearahat ja sanoivat: "Ei ole luvallista panna näitä temppelirahastoon, koska ne ovat veren hinta". 7Ja neuvoteltuaan he ostivat niillä savenvalajan pellon muukalaisten hautausmaaksi. 8

27:8
Ap. t. 1:19
Sentähden sitä peltoa vielä tänäkin päivänä kutsutaan Veripelloksi. 9
27:9
Jer. 32:6-9
Sak. 11:12-13
Silloin kävi toteen, mikä on puhuttu profeetta Jeremiaan kautta, joka sanoo: "Ja he ottivat ne kolmekymmentä hopearahaa, hinnan siitä arvioidusta miehestä, jonka he olivat israelilaisten puolesta arvioineet, 10ja antoivat ne savenvalajan pellosta, niinkuin Herra oli minun kauttani käskenyt".

(V. 27:11-14; vert. Mark. 15:2-5; Luuk. 23:2-3; Joh. 18:29-38)

11

27:11
1. Tim. 6:13
Mutta Jeesus seisoi maaherran edessä. Ja maaherra kysyi häneltä sanoen: "Oletko sinä juutalaisten kuningas?" Niin Jeesus sanoi: "Sinäpä sen sanot". 12
27:12
Jes. 53:7
Ja kun ylipapit ja vanhimmat häntä syyttivät, ei hän mitään vastannut. 13Silloin Pilatus sanoi hänelle: "Etkö kuule, kuinka paljon he todistavat sinua vastaan?" 14
27:14
Joh. 19:9
Mutta hän ei vastannut yhteenkään hänen kysymykseensä, niin että maaherra suuresti ihmetteli.

(V. 27:15-26; vert. Mark. 15:6-15; Luuk. 23:13-25; Joh. 18:39—19:1)

15Oli tapana, että maaherra juhlan aikana päästi kansalle yhden vangin irti, kenenkä he tahtoivat. 16Ja heillä oli silloin kuuluisa vanki, jota sanottiin Barabbaaksi. 17Kun he nyt olivat koolla, sanoi Pilatus heille: "Kummanko tahdotte, että minä teille päästän, Barabbaanko vai Jeesuksen, jota sanotaan Kristukseksi?" 18Sillä hän tiesi, että he kateudesta olivat antaneet hänet hänen käsiinsä. 19

27:19
Job 4:12-13
Mutta kun hän istui tuomarinistuimella, lähetti hänen vaimonsa hänelle sanan: "Älä puutu siihen vanhurskaaseen mieheen, sillä minä olen tänä yönä unessa paljon kärsinyt hänen tähtensä". 20Mutta ylipapit ja vanhimmat yllyttivät kansaa anomaan Barabbasta, mutta surmauttamaan Jeesuksen. 21
27:21
Ap. t. 3:14
Ja maaherra puhui heille ja sanoi: "Kummanko näistä kahdesta tahdotte, että minä teille päästän?" Niin he sanoivat: "Barabbaan". 22Pilatus sanoi heille: "Mitä minun sitten on tehtävä Jeesukselle, jota sanotaan Kristukseksi?" He sanoivat kaikki: "Ristiinnaulittakoon!" 23Niin maaherra sanoi: "Mitä pahaa hän sitten on tehnyt?" Mutta he huusivat vielä kovemmin sanoen: "Ristiinnaulittakoon!" 24
27:24
5. Moos. 21:6-8
Ja kun Pilatus näki, ettei mikään auttanut, vaan että meteli yhä yltyi, otti hän vettä ja pesi kätensä kansan nähden ja sanoi: "Viaton olen minä tämän miehen vereen. Katsokaa itse eteenne." 25
27:25
Ap. t. 5:28
Niin kaikki kansa vastasi ja sanoi: "Tulkoon hänen verensä meidän päällemme ja meidän lastemme päälle". 26
27:26
Joh. 19:16
Silloin hän päästi heille Barabbaan, mutta Jeesuksen hän ruoskitti ja luovutti ristiinnaulittavaksi.

(V. 27:27-31; vert. Mark. 15:16-20; Joh. 19:2-3)

27Silloin maaherran sotamiehet veivät Jeesuksen mukanaan palatsiin ja keräsivät hänen ympärilleen koko sotilasjoukon. 28Ja he riisuivat hänet ja panivat hänen päällensä tulipunaisen vaipan 29ja väänsivät orjantappuroista kruunun, panivat sen hänen päähänsä ja ruovon hänen oikeaan käteensä, polvistuivat hänen eteensä ja pilkkasivat häntä ja sanoivat: "Terve, juutalaisten kuningas!" 30

27:30
Jes. 50:6
Matt. 26:67
Ja he sylkivät häntä, ottivat ruovon ja löivät häntä päähän. 31
27:31
Jes. 53:7
Joh. 19:16
Ja kun he olivat häntä pilkanneet, riisuivat he häneltä vaipan, pukivat hänet hänen omiin vaatteisiinsa ja veivät hänet pois ristiinnaulittavaksi.

(V. 27:32-56; vert. Mark. 15:21-41; Luuk. 23:26,32-49; Joh. 19:17-30)

32Ja matkalla he tapasivat kyreneläisen miehen, jonka nimi oli Simon. Hänet he pakottivat kantamaan hänen ristiänsä. 33Ja tultuaan paikalle, jota sanotaan Golgataksi — se on: pääkallonpaikaksi — 34

27:34
Ps. 69:22
he tarjosivat hänelle juotavaksi katkeralla nesteellä sekoitettua viiniä; mutta maistettuaan hän ei tahtonut sitä juoda. 35
27:35
Ps. 22:19
Ja kun he olivat hänet ristiinnaulinneet, jakoivat he keskenään hänen vaatteensa heittäen niistä arpaa. 36Sitten he istuutuivat ja vartioivat häntä siellä. 37Ja he olivat panneet hänen päänsä yläpuolelle hänen syynsä julki, näin kirjoitettuna: "Tämä on Jeesus, juutalaisten kuningas".

38

27:38
Jes. 53:12
Silloin ristiinnaulittiin hänen kanssansa kaksi ryöväriä, toinen oikealle ja toinen vasemmalle puolelle. 39
27:39
Ps. 22:8
Ps. 109:25
Ja ne, jotka kulkivat ohitse, herjasivat häntä, nyökyttivät päätänsä 40
27:40
Joh. 2:19
ja sanoivat: "Sinä, joka hajotat maahan temppelin ja kolmessa päivässä sen rakennat, auta itseäsi, jos olet Jumalan Poika, ja astu alas ristiltä". 41Samoin ylipapit ja kirjanoppineet ja vanhimmat pilkkasivat häntä ja sanoivat: 42"Muita hän on auttanut, itseään ei voi auttaa. Onhan hän Israelin kuningas; astukoon nyt alas ristiltä, niin me uskomme häneen. 43
27:43
Ps. 22:9
Hän on luottanut Jumalaan; vapahtakoon nyt Jumala hänet, jos on häneen mielistynyt; sillä hän on sanonut: 'Minä olen Jumalan Poika'." 44Ja samalla tavalla herjasivat häntä ryöväritkin, jotka olivat ristiinnaulitut hänen kanssansa.

45Mutta kuudennesta hetkestä alkaen tuli pimeys yli kaiken maan, ja sitä kesti hamaan yhdeksänteen hetkeen. 46

27:46
Ps. 22:2
Ja yhdeksännen hetken vaiheilla Jeesus huusi suurella äänellä sanoen: "Eeli, Eeli, lama sabaktani?" Se on: Jumalani, Jumalani, miksi minut hylkäsit? 47Sen kuullessaan sanoivat muutamat niistä, jotka siinä seisoivat: "Hän huutaa Eliasta". 48
27:48
Ps. 69:22
Ja kohta muuan heistä juoksi ja otti sienen, täytti sen hapanviinillä, pani sen ruovon päähän ja antoi hänelle juoda. 49Mutta muut sanoivat: "Annas, katsokaamme, tuleeko Elias häntä pelastamaan". 50Niin Jeesus taas huusi suurella äänellä ja antoi henkensä.

51

27:51
2. Moos. 26:31
2. Moos. 36:35
2. Aik. 3:14
Hebr. 10:19-20
Ja katso, temppelin esirippu repesi kahtia ylhäältä alas asti, ja maa järisi, ja kalliot halkesivat, 52ja haudat aukenivat, ja monta nukkuneiden pyhien ruumista nousi ylös. 53Ja he lähtivät haudoistaan ja tulivat hänen ylösnousemisensa jälkeen pyhään kaupunkiin ja ilmestyivät monelle. 54Mutta kun sadanpäämies ja ne, jotka hänen kanssaan vartioitsivat Jeesusta, näkivät maanjäristyksen ja mitä muuta tapahtui, peljästyivät he suuresti ja sanoivat: "Totisesti tämä oli Jumalan Poika".

55

27:55
Luuk. 8:2-3
Ja siellä oli monta naista, jotka olivat Galileasta seuranneet Jeesusta ja palvelleet häntä; he seisoivat taampana katselemassa. 56Heidän joukossaan oli Maria Magdaleena ja Maria, Jaakobin ja Joosefin äiti, ja Sebedeuksen poikain äiti.

(V. 27:57-61; vert. Mark. 15:42-47; Luuk. 23:50-55; Joh. 19:38-42)

57Mutta illan tultua saapui rikas mies, Arimatiasta kotoisin, nimeltä Joosef, joka hänkin oli Jeesuksen opetuslapsi. 58

27:58
2. Moos. 34:25
5. Moos. 21:23
Hän meni Pilatuksen luo ja pyysi Jeesuksen ruumista. Silloin Pilatus käski antaa sen hänelle. 59Ja Joosef otti ruumiin, kääri sen puhtaaseen liinavaatteeseen 60
27:60
Jes. 53:9
ja pani sen uuteen hautakammioonsa, jonka oli hakkauttanut kallioon. Ja hän vieritti suuren kiven hautakammion ovelle ja lähti pois. 61Ja siellä olivat Maria Magdaleena ja toinen Maria, jotka istuivat vastapäätä hautaa.

62Seuraavana päivänä, joka oli valmistuspäivän jälkeinen, ylipapit ja fariseukset kokoontuivat Pilatuksen luo 63

27:63
Matt. 12:40
Matt. 16:21
ja sanoivat: "Herra, me muistamme sen villitsijän vielä eläessään sanoneen: 'Kolmen päivän kuluttua minä nousen ylös'. 64Käske siis tarkasti vartioida hautaa kolmanteen päivään asti, etteivät hänen opetuslapsensa tulisi ja varastaisi häntä ja sanoisi kansalle: 'Hän nousi kuolleista', ja niin viimeinen villitys olisi pahempi kuin ensimmäinen." 65Niin Pilatus sanoi heille: "Tuossa on vartijaväkeä, menkää, vartioikaa niin hyvin kuin taidatte". 66Niin he menivät ja turvasivat haudan lukitsemalla kiven sinetillä ja asettamalla vartijat.

28

28 LUKU.

Jeesus nousee kuolleista ja ilmestyy sureville naisille 1-10. Vartijat lahjotaan 11-15. Jeesus ilmestyy opetuslapsilleen Galileassa ja käskee heidän mennä tekemään kaikki kansat hänen opetuslapsiksensa 16-20.

(V. 28:1-10; vert. Mark. 16:1-10; Luuk. 24:1-10; Joh. 20:1-18)

281Ja kun sapatti oli päättynyt ja viikon ensimmäisen päivän aamu koitti, tulivat Maria Magdaleena ja se toinen Maria katsomaan hautaa. 2Ja katso, tapahtui suuri maanjäristys, sillä Herran enkeli astui alas taivaasta, tuli ja vieritti kiven pois ja istui sille. 3Hän oli näöltään niinkuin salama, ja hänen vaatteensa olivat valkeat kuin lumi. 4Ja häntä peljästyen vartijat vapisivat ja kävivät ikäänkuin kuolleiksi.

5Mutta enkeli puhutteli naisia ja sanoi heille: "Älkää te peljätkö; sillä minä tiedän teidän etsivän Jeesusta, joka oli ristiinnaulittu. 6

28:6
Matt. 12:40
Matt. 16:21
Matt. 17:23
Matt. 20:19
Ei hän ole täällä, sillä hän on noussut ylös, niinkuin hän sanoi. Tulkaa, katsokaa paikkaa, jossa hän on maannut. 7
28:7
Matt. 26:32
Ja menkää kiiruusti ja sanokaa hänen opetuslapsillensa, että hän on noussut kuolleista. Ja katso, hän menee teidän edellänne Galileaan; siellä te saatte hänet nähdä. Katso, minä olen sen teille sanonut." 8Ja he menivät kiiruusti haudalta peloissaan ja suuresti iloiten ja juoksivat viemään sanaa hänen opetuslapsillensa. 9Mutta katso, Jeesus tuli heitä vastaan ja sanoi: "Terve teille!" Ja he menivät hänen tykönsä, syleilivät hänen jalkojaan ja kumartaen rukoilivat häntä. 10
28:10
Ap. t. 1:3
Ap. t. 13:31
1. Kor. 15:4-5
Hebr. 2:11
Silloin Jeesus sanoi heille: "Älkää peljätkö; menkää ja viekää sana minun veljilleni, että he menisivät Galileaan: siellä he saavat minut nähdä".

11Mutta heidän mennessään, katso, muutamat vartijaväestä tulivat kaupunkiin ja ilmoittivat ylipapeille kaikki, mitä oli tapahtunut. 12Ja nämä kokoontuivat vanhinten kanssa ja pitivät neuvoa ja antoivat sotamiehille runsaat rahat 13

28:13
Matt. 27:64
ja sanoivat: "Sanokaa, että hänen opetuslapsensa tulivat yöllä ja veivät hänet varkain meidän nukkuessamme. 14Ja jos tämä tulee maaherran korviin, niin me lepytämme hänet ja toimitamme niin, että saatte olla huoletta." 15Niin he ottivat rahat ja tekivät, niinkuin heitä oli neuvottu. Ja tätä puhetta on levitetty juutalaisten kesken, ja sitä kerrotaan vielä tänäkin päivänä.

16

28:16
Matt. 26:32
Ja ne yksitoista opetuslasta vaelsivat Galileaan sille vuorelle, jonne Jeesus oli käskenyt heidän mennä. 17Ja kun he näkivät hänet, niin he kumartaen rukoilivat häntä, mutta muutamat epäilivät. 18
28:18
Ps. 8:7
Dan. 7:14
Matt. 11:27
Luuk. 10:22
Joh. 3:35
Joh. 13:3
Joh. 17:2
Ef. 1:20-22
Hebr. 1:2
Hebr. 2:8
1. Piet. 3:22
Ilm. 17:14
Ja Jeesus tuli heidän tykönsä ja puhui heille ja sanoi: "Minulle on annettu kaikki valta taivaassa ja maan päällä. 19
28:19
Matt. 24:14
Mark. 16:15-16
Luuk. 24:47
2. Kor. 13:13
1. Piet. 1:2
Menkää siis ja tehkää kaikki kansat minun opetuslapsikseni, kastamalla heitä Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen 20
28:20
Matt. 18:20
Joh. 14:18,23
ja opettamalla heitä pitämään kaikki, mitä minä olen käskenyt teidän pitää. Ja katso, minä olen teidän kanssanne joka päivä maailman loppuun asti."

Jatkamalla sivuston käyttöä hyväksyt sivuston evästekäytännön » Lisää tietoa.[piilota viesti]