Raamattu 1933/-38 (KR38)
24

24 LUKU.

Jeesus puhuu maailman lopun yleisistä enteistä 1-14, Jerusalemin hävityksestä 15-22, vääristä kristuksista ja vääristä profeetoista 23-28 sekä tulemuksestaan 29-31; puhuu vertauksen viikunapuusta 32, 33, sanoo tulemuksensa hetken olevan tuntemattoman 34-44 ja vaatii uskollisuutta 45-51.

(V. 24:1-36; vert. Mark. 13:1-33; Luuk. 21:5-36)

241Ja Jeesus lähti ulos pyhäköstä ja meni pois; ja hänen opetuslapsensa tulivat hänen tykönsä näyttämään hänelle pyhäkön rakennuksia. 2

24:2
1. Kun. 9:7-8
Miika 3:12
Luuk. 19:44
Niin hän vastasi ja sanoi heille: "Ettekö näe näitä kaikkia? Totisesti minä sanon teille: tähän ei ole jäävä kiveä kiven päälle, maahan jaottamatta."

3Ja kun hän istui Öljymäellä, tulivat opetuslapset erikseen hänen tykönsä ja sanoivat: "Sano meille: milloin se tapahtuu, ja mikä on sinun tulemuksesi ja maailman lopun merkki?" 4

24:4
Jer. 29:8
Ef. 5:6
Kol. 2:8
2. Tess. 2:3
Silloin Jeesus vastasi ja sanoi heille: "Katsokaa, ettei kukaan teitä eksytä. 5
24:5
1. Joh. 2:18
1. Joh. 4:1
Sillä monta tulee minun nimessäni sanoen: 'Minä olen Kristus', ja he eksyttävät monta. 6Ja te saatte kuulla sotien melskettä ja sanomia sodista; katsokaa, ettette peljästy. Sillä näin täytyy tapahtua, mutta tämä ei ole vielä loppu. 7
24:7
Ilm. 6:4,8
Ilm. 6:12
Sillä kansa nousee kansaa vastaan ja valtakunta valtakuntaa vastaan, ja nälänhätää ja maanjäristyksiä tulee monin paikoin. 8Mutta kaikki tämä on synnytystuskien alkua. 9
24:9
Matt. 10:17
Joh. 15:20
Joh. 16:2
Silloin teidät annetaan vaivaan, ja teitä tapetaan, ja te joudutte kaikkien kansojen vihattaviksi minun nimeni tähden. 10Ja silloin monet lankeavat pois, ja he antavat toisensa alttiiksi ja vihaavat toinen toistaan. 11
24:11
1. Tim. 4:1
2. Piet. 2:1
Ja monta väärää profeettaa nousee, ja he eksyttävät monta. 12
24:12
2. Tess. 2:7,10
2. Tim. 3:1-5
Ilm. 2:4
Ja sentähden, että laittomuus pääsee valtaan, kylmenee useimpien rakkaus. 13
24:13
Dan. 12:13
Matt. 10:22
Ilm. 2:10
Mutta joka vahvana pysyy loppuun asti, se pelastuu. 14
24:14
Matt. 28:19
Ja tämä valtakunnan evankeliumi pitää saarnattaman kaikessa maailmassa, todistukseksi kaikille kansoille; ja sitten tulee loppu.

15

24:15
Dan. 9:26-27
Dan. 11:31
Dan. 12:11
Kun te siis näette hävityksen kauhistuksen, josta on puhuttu profeetta Danielin kautta, seisovan pyhässä paikassa — joka tämän lukee, se tarkatkoon — 16silloin ne, jotka Juudeassa ovat, paetkoot vuorille; 17
24:17
Luuk. 17:31
joka on katolla, älköön astuko alas noutamaan, mitä hänen huoneessansa on, 18ja joka on pellolla, älköön palatko takaisin noutamaan vaippaansa. 19
24:19
Luuk. 23:29
Voi raskaita ja imettäväisiä niinä päivinä! 20
24:20
2. Moos. 16:29
Mutta rukoilkaa, ettei teidän pakonne tapahtuisi talvella eikä sapattina. 21
24:21
Dan. 12:1
Ilm. 7:14
Sillä silloin on oleva suuri ahdistus, jonka kaltaista ei ole ollut maailman alusta hamaan tähän asti eikä milloinkaan tule. 22Ja ellei niitä päiviä olisi lyhennetty, ei mikään liha pelastuisi; mutta valittujen tähden ne päivät lyhennetään.

23

24:23
Luuk. 17:23
Jos silloin joku sanoo teille: 'Katso, täällä on Kristus', tahi: 'Tuolla', niin älkää uskoko. 24
24:24
5. Moos. 13:1-4
2. Tess. 2:11
1. Joh. 2:18
Ilm. 13:13-14
Sillä vääriä kristuksia ja vääriä profeettoja nousee, ja he tekevät suuria tunnustekoja ja ihmeitä, niin että eksyttävät, jos mahdollista, valitutkin. 25Katso, minä olen sen teille edeltä sanonut. 26
24:26
2. Tess. 2:2
Sentähden, jos teille sanotaan: 'Katso, hän on erämaassa', niin älkää menkö sinne, tahi: 'Katso, hän on kammiossa', niin älkää uskoko. 27
24:27
Luuk. 17:24
Sillä niinkuin salama leimahtaa idästä ja näkyy hamaan länteen, niin on oleva Ihmisen Pojan tulemus. 28
24:28
Job 39:33
Hab. 1:8
Luuk. 17:37
Missä raato on, sinne kotkat kokoontuvat.

29

24:29
Jes. 13:10
Hes. 32:7-8
Jooel 2:10,31
Jooel 3:15-16
Ap. t. 2:20
Ilm. 6:12-13
Mutta kohta niiden päivien ahdistuksen jälkeen aurinko pimenee, eikä kuu anna valoansa, ja tähdet putoavat taivaalta, ja taivaitten voimat järkkyvät. 30
24:30
Dan. 7:13
Matt. 25:31
Matt. 26:64
Mark. 14:62
Ap. t. 1:11
1. Tess. 4:16
Ilm. 1:7
Ja silloin Ihmisen Pojan merkki näkyy taivaalla, ja silloin kaikki maan sukukunnat parkuvat; ja he näkevät Ihmisen Pojan tulevan taivaan pilvien päällä suurella voimalla ja kirkkaudella. 31
24:31
1. Kor. 15:52
1. Tess. 4:16
Ja hän lähettää enkelinsä suuren pasunan pauhatessa, ja he kokoavat hänen valittunsa neljältä ilmalta, taivasten ääristä hamaan toisiin ääriin.

32Mutta oppikaa viikunapuusta vertaus: kun sen oksa jo on tuore ja lehdet puhkeavat, niin te tiedätte, että kesä on lähellä. 33Samoin te myös, kun näette tämän kaiken, tietäkää, että se on lähellä, oven edessä.

34Totisesti minä sanon teille: tämä sukupolvi ei katoa, ennenkuin kaikki nämä tapahtuvat. 35

24:35
Ps. 102:27
Ps. 119:89
Jes. 40:8
Jes. 51:6
Matt. 5:18
Hebr. 1:11
Taivas ja maa katoavat, mutta minun sanani eivät koskaan katoa. 36
24:36
Ap. t. 1:7
1. Tess. 5:1-2
Mutta siitä päivästä ja hetkestä ei tiedä kukaan, eivät taivasten enkelit, eikä myöskään Poika, vaan Isä yksin. 37
24:37
1. Moos. 6:11-13
Luuk. 17:26-27
1. Piet. 3:20
Sillä niinkuin oli Nooan päivinä, niin on Ihmisen Pojan tulemus oleva. 38
24:38
1. Moos. 6:2
1. Moos. 7:7
2. Piet. 3:5-6
Sillä niinkuin ihmiset olivat niinä päivinä ennen vedenpaisumusta: söivät ja joivat, naivat ja naittivat, aina siihen päivään asti, jona Nooa meni arkkiin, 39eivätkä tienneet, ennenkuin vedenpaisumus tuli ja vei heidät kaikki; niin on myös Ihmisen Pojan tulemus oleva. 40
24:40
Luuk. 17:34-35
Silloin on kaksi miestä pellolla; toinen korjataan talteen, ja toinen jätetään.

(V. 24:42-51; vert. Luuk. 12:35-46)
41Kaksi naista on jauhamassa käsikivillä; toinen korjataan talteen, ja toinen jätetään. 42
24:42
Matt. 25:13
Valvokaa siis, sillä ette tiedä, minä päivänä teidän Herranne tulee. 43
24:43
1. Tess. 5:2
2. Piet. 3:10
Ilm. 3:3
Mutta se tietäkää: jos perheenisäntä tietäisi, millä yövartiolla varas tulee, totta hän valvoisi, eikä sallisi taloonsa murtauduttavan. 44Sentähden olkaa tekin valmiit, sillä sinä hetkenä, jona ette luule, Ihmisen Poika tulee.

45

24:45
Sananl. 31:15
1. Kor. 4:2
Hebr. 3:5
Kuka siis on se uskollinen ja ymmärtäväinen palvelija, jonka hänen herransa on asettanut pitämään huolta palvelusväestään, antamaan heille ruokaa ajallansa? 46
24:46
Ilm. 16:15
Autuas se palvelija, jonka hänen herransa tullessaan havaitsee näin tekevän! 47
24:47
Matt. 25:21,23
Luuk. 22:29-30
Totisesti minä sanon teille: hän asettaa hänet kaiken omaisuutensa hoitajaksi. 48
24:48
Saarn. 8:11
Hab. 2:3
Hebr. 10:37
2. Piet. 3:9
Mutta jos paha palvelija sanoo sydämessään: 'Minun herrani viipyy', 49ja rupeaa lyömään kanssapalvelijoitaan ja syö ja juo juopuneiden kanssa, 50niin sen palvelijan herra tulee päivänä, jona hän ei odota, ja hetkenä, jota hän ei arvaa, 51
24:51
Matt. 8:12
Matt. 13:42
Matt. 25:30
Luuk. 20:16
ja hakkaa hänet kappaleiksi ja määrää hänelle saman osan kuin ulkokullatuille. Siellä on oleva itku ja hammasten kiristys."

25

25 LUKU.

Jeesus puhuu vertaukset kymmenestä neitsyestä 1-13 ja palvelijoille uskotuista leivisköistä 14-30; kertoo, kuinka Ihmisen Poika tulemuksessaan on tuomitseva kansat 31-46.

251

25:1
Luuk. 12:35-36
"Silloin on taivasten valtakunta oleva kymmenen neitsyen kaltainen, jotka ottivat lamppunsa ja lähtivät ylkää vastaan. 2Mutta viisi heistä oli tyhmää ja viisi ymmärtäväistä. 3Tyhmät ottivat lamppunsa, mutta eivät ottaneet öljyä mukaansa. 4Mutta ymmärtäväiset ottivat öljyä astioihinsa ynnä lamppunsa. 5Yljän viipyessä tuli heille kaikille uni, ja he nukkuivat. 6
25:6
Ilm. 19:7
Mutta yösydännä kuului huuto: 'Katso, ylkä tulee! Menkää häntä vastaan.' 7Silloin kaikki nämä neitsyet nousivat ja laittoivat lamppunsa kuntoon. 8Ja tyhmät sanoivat ymmärtäväisille: 'Antakaa meille öljyänne, sillä meidän lamppumme sammuvat'. 9Mutta ymmärtäväiset vastasivat ja sanoivat: 'Emme voi, se ei riitä meille ja teille. Menkää ennemmin myyjäin luo ostamaan itsellenne.' 10Mutta heidän lähdettyään ostamaan ylkä tuli; ja ne, jotka olivat valmiit, menivät hänen kanssansa häihin, ja ovi suljettiin. 11
25:11
Luuk. 13:25,27
Ja myöhemmin toisetkin neitsyet tulivat ja sanoivat: 'Herra, Herra, avaa meille!' 12
25:12
Matt. 7:23
Mutta hän vastasi ja sanoi: 'Totisesti minä sanon teille: minä en tunne teitä'. 13
25:13
Matt. 24:42,44
Mark. 13:33,35
Luuk. 21:35-36
1. Kor. 16:13
1. Piet. 5:8
Ilm. 16:15
Valvokaa siis, sillä ette tiedä päivää ettekä hetkeä.

(V. 25:14-30; vert. Luuk. 19:12-27)

14Sillä tapahtuu, niinkuin tapahtui, kun mies matkusti muille maille: hän kutsui palvelijansa ja uskoi heille omaisuutensa; 15

25:15
Room. 12:6-8
Ef. 4:7
yhdelle hän antoi viisi leiviskää, toiselle kaksi ja kolmannelle yhden, kullekin hänen kykynsä mukaan, ja lähti muille maille. 16Se, joka oli saanut viisi leiviskää, meni kohta ja asioitsi niillä ja voitti toiset viisi leiviskää. 17Samoin kaksi leiviskää saanut voitti toiset kaksi. 18Mutta yhden leiviskän saanut meni pois ja kaivoi kuopan maahan ja kätki siihen herransa rahan. 19Pitkän ajan kuluttua näiden palvelijain herra palasi ja ryhtyi tilintekoon heidän kanssansa. 20Silloin tuli se, joka oli saanut viisi leiviskää, ja toi toiset viisi leiviskää ja sanoi: 'Herra, viisi leiviskää sinä minulle uskoit, katso, toiset viisi leiviskää minä olen voittanut'. 21
25:21
Matt. 24:45-47
Luuk. 16:10
Luuk. 22:29-30
Hänen herransa sanoi hänelle: 'Hyvä on, sinä hyvä ja uskollinen palvelija. Vähässä sinä olet ollut uskollinen, minä panen sinut paljon haltijaksi. Mene herrasi iloon.' 22Myös se, joka oli saanut kaksi leiviskää, tuli ja sanoi: 'Herra, kaksi leiviskää sinä minulle uskoit, katso, toiset kaksi leiviskää minä olen voittanut'. 23Hänen herransa sanoi hänelle: 'Hyvä on, sinä hyvä ja uskollinen palvelija. Vähässä sinä olet ollut uskollinen, minä panen sinut paljon haltijaksi. Mene herrasi iloon.' 24Sitten myös se, joka oli saanut yhden leiviskän, tuli ja sanoi: 'Herra, minä tiesin sinut kovaksi mieheksi; sinä leikkaat sieltä, mihin et ole kylvänyt, ja kokoat sieltä, missä et ole eloa viskannut. 25Ja peloissani minä menin ja kätkin sinun leiviskäsi maahan; katso, tässä on omasi.' 26Mutta hänen herransa vastasi ja sanoi hänelle: 'Sinä paha ja laiska palvelija! Sinä tiesit minun leikkaavan sieltä, mihin en ole kylvänyt, ja kokoavan sieltä, missä en ole viskannut. 27Sinun olisi siis pitänyt jättää minun rahani rahanvaihtajille, niin minä tultuani olisin saanut omani takaisin korkoineen. 28Ottakaa sentähden leiviskä häneltä pois ja antakaa sille, jolla on kymmenen leiviskää. 29
25:29
Matt. 13:12
Mark. 4:25
Luuk. 8:18
Sillä jokaiselle, jolla on, annetaan, ja hänellä on oleva yltäkyllin; mutta jolla ei ole, siltä otetaan pois sekin, mikä hänellä on. 30
25:30
Matt. 8:12
Matt. 13:42
Matt. 22:13
Matt. 24:51
Ja heittäkää tuo kelvoton palvelija ulos pimeyteen; siellä on oleva itku ja hammasten kiristys.'

31

25:31
Sak. 14:5
Matt. 16:27
1. Tess. 4:16
2. Tess. 1:7
Juud. 1:14
Ilm. 20:11
Mutta kun Ihmisen Poika tulee kirkkaudessaan ja kaikki enkelit hänen kanssaan, silloin hän istuu kirkkautensa valtaistuimelle. 32
25:32
Matt. 13:49
Room. 14:10
2. Kor. 5:10
Ja hänen eteensä kootaan kaikki kansat, ja hän erottaa toiset toisista, niinkuin paimen erottaa lampaat vuohista. 33
25:33
Hes. 34:17
Ja hän asettaa lampaat oikealle puolelleen, mutta vuohet vasemmalle. 34
25:34
Ef. 1:4
Silloin Kuningas sanoo oikealla puolellaan oleville: 'Tulkaa, minun Isäni siunatut, ja omistakaa se valtakunta, joka on ollut teille valmistettuna maailman perustamisesta asti. 35
25:35
Jes. 58:7
Hes. 18:7
Gal. 5:6
Hebr. 13:2
Jaak. 2:14
Sillä minun oli nälkä, ja te annoitte minulle syödä; minun oli jano, ja te annoitte minulle juoda; minä olin outo, ja te otitte minut huoneeseenne; 36
25:36
Jaak. 1:27
Jaak. 2:13
minä olin alaston, ja te vaatetitte minut; minä sairastin, ja te kävitte minua katsomassa; minä olin vankeudessa, ja te tulitte minun tyköni.' 37
25:37
Matt. 6:3
Silloin vanhurskaat vastaavat hänelle sanoen: 'Herra, milloin me näimme sinut nälkäisenä ja ruokimme sinua, tai janoisena ja annoimme sinulle juoda? 38Ja milloin me näimme sinut outona ja otimme sinut huoneeseemme, tai alastonna ja vaatetimme sinut? 39Ja milloin me näimme sinun sairastavan tai olevan vankeudessa ja tulimme sinun tykösi?' 40
25:40
Sananl. 19:17
Matt. 10:42
Mark. 9:41
Hebr. 2:11
Hebr. 6:10
Niin Kuningas vastaa ja sanoo heille: 'Totisesti minä sanon teille: kaikki, mitä olette tehneet yhdelle näistä minun vähimmistä veljistäni, sen te olette tehneet minulle'. 41
25:41
Matt. 7:23
Luuk. 13:27
Juud. 1:6-7
Ilm. 20:10,15
Sitten hän myös sanoo vasemmalla puolellaan oleville: 'Menkää pois minun tyköäni, te kirotut, siihen iankaikkiseen tuleen, joka on valmistettu perkeleelle ja hänen enkeleillensä. 42
25:42
Jaak. 2:13,16
Sillä minun oli nälkä, ja te ette antaneet minulle syödä; minun oli jano, ja te ette antaneet minulle juoda; 43minä olin outo, ja te ette ottaneet minua huoneeseenne; minä olin alaston, ja te ette vaatettaneet minua; sairaana ja vankeudessa, ja te ette käyneet minua katsomassa.' 44Silloin hekin vastaavat sanoen: 'Herra, milloin me näimme sinut nälkäisenä tai janoisena tai outona tai alastonna tai sairaana tai vankeudessa, emmekä sinua palvelleet?' 45Silloin hän vastaa heille ja sanoo: 'Totisesti minä sanon teille: kaiken, minkä olette jättäneet tekemättä yhdelle näistä vähimmistä, sen te olette jättäneet tekemättä minulle'. 46
25:46
Dan. 12:2
Joh. 5:29
Room. 2:7
Room. 5:21
Ilm. 20:15
Ja nämä menevät pois iankaikkiseen rangaistukseen, mutta vanhurskaat iankaikkiseen elämään."

26

26 LUKU.

Jeesus sanoo kohta joutuvansa ristiinnaulittavaksi 1, 2. Ylipapit ja kansan vanhimmat neuvottelevat Jeesuksen kiinniottamisesta 3-5. Jeesus voidellaan 6-13. Juudas tarjoutuu kavaltamaan hänet 14-16. Jeesus syö pääsiäislampaan 17-25, asettaa ehtoollisen 26-29, sanoo opetuslastensa loukkaantuvan häneen 30-35 ja rukoilee Getsemanessa 36-46; hänet vangitaan 47-56 ja häntä tutkitaan suuressa neuvostossa 57-68. Pietari kieltää Jeesuksen 69-75.

261Ja kun Jeesus oli lopettanut kaikki nämä puheet, sanoi hän opetuslapsillensa:

(V. 26:2-5; vert. Mark. 14:1-2; Luuk. 22:1-2)
2
26:2
Matt. 20:18-19
"Te tiedätte, että kahden päivän perästä on pääsiäinen; silloin Ihmisen Poika annetaan ristiinnaulittavaksi".

3Silloin ylipapit ja kansan vanhimmat kokoontuivat Kaifas nimisen ylimmäisen papin palatsiin 4

26:4
Joh. 11:53
ja neuvottelivat, kuinka ottaisivat Jeesuksen kiinni kavaluudella ja tappaisivat hänet. 5Mutta he sanoivat: "Ei juhlan aikana, ettei syntyisi meteliä kansassa".

(V. 26:6-13; vert. Mark. 14:3-9; Joh. 12:1-8)

6Kun Jeesus oli Betaniassa pitalisen Simonin asunnossa, 7tuli hänen luoksensa nainen, mukanaan alabasteripullo täynnä kallisarvoista voidetta, minkä hän vuodatti Jeesuksen päähän hänen ollessaan aterialla. 8Mutta sen nähdessään hänen opetuslapsensa närkästyivät ja sanoivat: "Mitä varten tämä haaskaus? 9Olisihan sen voinut myydä kalliista hinnasta ja antaa rahat köyhille." 10Kun Jeesus sen huomasi, sanoi hän heille: "Miksi pahoitatte tämän naisen mieltä? Sillä hän teki hyvän työn minulle. 11

26:11
5. Moos. 15:11
Köyhät teillä on aina keskuudessanne, mutta minua teillä ei ole aina. 12Sillä kun hän valoi tämän voiteen minun ruumiilleni, teki hän sen minun hautaamistani varten. 13Totisesti minä sanon teille: missä ikinä kaikessa maailmassa tätä evankeliumia saarnataan, siellä sekin, minkä hän teki, on mainittava hänen muistoksensa."

(V. 26:14-16; vert. Mark. 14:10-11; Luuk. 22:3-6)

14Silloin meni yksi niistä kahdestatoista, nimeltä Juudas Iskariot, ylipappien luo 15

26:15
2. Moos. 21:32
Sak. 11:12
1. Tim. 6:9-10
ja sanoi: "Mitä tahdotte antaa minulle, niin minä saatan hänet teidän käsiinne?" Ja he maksoivat hänelle kolmekymmentä hopearahaa. 16Ja siitä hetkestä hän etsi sopivaa tilaisuutta kavaltaaksensa hänet.

(V. 26:17-19; vert. Mark. 14:12-16; Luuk. 22:7-13)

17

26:17
2. Moos. 12:3-4
2. Moos. 12:17-20
Mutta ensimmäisenä happamattoman leivän päivänä opetuslapset tulivat Jeesuksen tykö ja sanoivat: "Mihin tahdot, että valmistamme pääsiäislampaan sinun syödäksesi?" 18Niin hän sanoi: "Menkää kaupunkiin sen ja sen luo ja sanokaa hänelle: 'Opettaja sanoo: Minun aikani on lähellä; sinun luonasi minä syön pääsiäisaterian opetuslasteni kanssa'." 19Ja opetuslapset tekivät, niinkuin Jeesus oli heitä käskenyt, ja valmistivat pääsiäislampaan.

(V. 26:20-25; vert. Mark. 14:17-21; Luuk. 22:14,21-23; Joh. 13:21-26)

20Ja kun ehtoo tuli, asettui hän aterialle kahdentoista opetuslapsensa kanssa. 21Ja heidän syödessään hän sanoi: "Totisesti minä sanon teille: yksi teistä kavaltaa minut". 22Silloin he tulivat kovin murheellisiksi ja rupesivat toinen toisensa perästä sanomaan hänelle: "Herra, en kai minä ole se?" 23

26:23
Ps. 41:10
Hän vastasi ja sanoi: "Joka minun kanssani pisti kätensä vatiin, se kavaltaa minut. 24
26:24
Jes. 53:8,10
Joh. 17:12
Ihmisen Poika tosin menee pois, niinkuin hänestä on kirjoitettu, mutta voi sitä ihmistä, jonka kautta Ihmisen Poika kavalletaan! Parempi olisi sille ihmiselle, että hän ei olisi syntynyt." 25Niin Juudas, joka hänet kavalsi, vastasi ja sanoi: "Rabbi, en kai minä ole se?" Hän sanoi hänelle: "Sinäpä sen sanoit".

(V. 26:26-29; vert. Mark. 14:22-25; Luuk. 22:18-20; 1. Kor. 11:23-25)

26Ja heidän syödessään Jeesus otti leivän, siunasi, mursi ja antoi opetuslapsillensa ja sanoi: "Ottakaa ja syökää; tämä on minun ruumiini". 27Ja hän otti maljan, kiitti ja antoi heille ja sanoi: "Juokaa tästä kaikki; 28

26:28
2. Moos. 24:8
Jer. 31:31
Sak. 9:11
Hebr. 8:8
Hebr. 10:29
Hebr. 13:20
sillä tämä on minun vereni, liiton veri, joka monen edestä vuodatetaan syntien anteeksiantamiseksi. 29Ja minä sanon teille: tästedes minä en juo tätä viinipuun antia, ennenkuin sinä päivänä, jona juon sitä uutena teidän kanssanne Isäni valtakunnassa."

30

26:30
Ps. 113—118
Mark. 14:26
Luuk. 22:39
Joh. 18:1
Ja veisattuaan kiitosvirren he lähtivät Öljymäelle.

(V. 26:31-35; vert. Mark. 14:27-31; Luuk. 22:31-34)
31
26:31
Sak. 13:7
Joh. 16:32
Silloin Jeesus sanoi heille: "Tänä yönä te kaikki loukkaannutte minuun; sillä kirjoitettu on:

'Minä lyön paimenta,

ja lauman lampaat hajotetaan'.

32
26:32
Matt. 28:7
Mark. 16:7
Mutta ylösnoustuani minä menen teidän edellänne Galileaan." 33Niin Pietari vastasi ja sanoi hänelle: "Vaikka kaikki loukkaantuisivat sinuun, niin minä en koskaan loukkaannu". 34
26:34
Joh. 13:38
Jeesus sanoi hänelle: "Totisesti minä sanon sinulle: tänä yönä, ennenkuin kukko laulaa, sinä kolmesti minut kiellät". 35
26:35
Joh. 11:16
Joh. 13:37
Pietari sanoi hänelle: "Vaikka minun pitäisi kuolla sinun kanssasi, en sittenkään minä sinua kiellä". Samoin sanoivat myös kaikki muut opetuslapset.
(V. 26:36-46; vert. Mark. 14:32-42; Luuk. 22:40-46)

36

26:36
Joh. 18:1
Sitten Jeesus tuli heidän kanssaan Getsemane nimiselle maatilalle; ja hän sanoi opetuslapsillensa: "Istukaa tässä, sillä aikaa kuin minä menen ja rukoilen tuolla". 37
26:37
Matt. 17:1
Ja hän otti mukaansa Pietarin ja ne kaksi Sebedeuksen poikaa; ja hän alkoi murehtia ja tulla tuskaan. 38
26:38
Joh. 12:27
Silloin hän sanoi heille: "Minun sieluni on syvästi murheellinen, kuolemaan asti; olkaa tässä ja valvokaa minun kanssani". 39
26:39
Joh. 6:38
Joh. 18:11
Hebr. 5:7-8
Ja hän meni vähän edemmäksi, lankesi kasvoilleen ja rukoili sanoen: "Isäni, jos mahdollista on, niin menköön minulta pois tämä malja; ei kuitenkaan niinkuin minä tahdon, vaan niinkuin sinä". 40Ja hän tuli opetuslasten tykö ja tapasi heidät nukkumasta ja sanoi Pietarille: "Niin ette siis jaksaneet yhtä hetkeä valvoa minun kanssani! 41
26:41
Gal. 5:17
1. Piet. 4:7
1. Piet. 5:8
Valvokaa ja rukoilkaa, ettette joutuisi kiusaukseen; henki tosin on altis, mutta liha on heikko." 42Taas hän meni pois toisen kerran ja rukoili sanoen: "Isäni, jos tämä malja ei voi mennä minun ohitseni, minun sitä juomattani, niin tapahtukoon sinun tahtosi". 43Ja tullessaan hän taas tapasi heidät nukkumasta, sillä heidän silmänsä olivat käyneet raukeiksi. 44Ja hän jätti heidät, meni taas ja rukoili kolmannen kerran ja sanoi samat sanat uudestaan. 45Sitten hän tuli opetuslasten tykö ja sanoi heille: "Te nukutte vielä ja lepäätte! Katso, hetki on lähellä, ja Ihmisen Poika annetaan syntisten käsiin. 46Nouskaa, lähtekäämme; katso, se on lähellä, joka minut kavaltaa."

(V. 26:47-56; vert. Mark. 14:43-50; Luuk. 22:47-53; Joh. 18:2-11)

47Ja katso, hänen vielä puhuessaan tuli Juudas, yksi niistä kahdestatoista, ja hänen kanssaan lukuisa joukko ylipappien ja kansan vanhinten luota miekat ja seipäät käsissä. 48

26:48
2. Sam. 20:9
Ja se, joka hänet kavalsi, oli antanut heille merkin sanoen: "Se, jolle minä suuta annan, hän se on; ottakaa hänet kiinni". 49Ja kohta hän meni Jeesuksen luo ja sanoi: "Terve, rabbi!" ja antoi hänelle suuta. 50Niin Jeesus sanoi hänelle: "Ystäväni, mitä varten sinä tänne tulit?" Silloin he tulivat Jeesuksen luo, kävivät häneen käsiksi ja ottivat hänet kiinni. 51Ja katso, eräs niistä, jotka olivat Jeesuksen kanssa, ojensi kätensä, veti miekkansa ja iski ylimmäisen papin palvelijaa ja sivalsi häneltä pois korvan. 52
26:52
1. Moos. 9:6
Ilm. 13:10
Silloin Jeesus sanoi hänelle: "Pistä miekkasi tuppeen; sillä kaikki, jotka miekkaan tarttuvat, ne miekkaan hukkuvat. 53Vai luuletko, etten voisi rukoilla Isääni, niin että hän lähettäisi heti minulle enemmän kuin kaksitoista legionaa enkeleitä? 54
26:54
Jes. 53:7-10
Mutta kuinka silloin kävisivät toteen kirjoitukset, jotka sanovat, että näin pitää tapahtuman?" 55Sillä hetkellä Jeesus sanoi joukolle: "Niinkuin ryöväriä vastaan te olette lähteneet minua miekoilla ja seipäillä vangitsemaan. Joka päivä minä olen istunut pyhäkössä opettamassa, ettekä ole ottaneet minua kiinni. 56Mutta tämä kaikki on tapahtunut, että profeettain kirjoitukset kävisivät toteen." Silloin kaikki opetuslapset jättivät hänet ja pakenivat.

(V. 26:57-75; vert. Mark. 14:53-72; Luuk. 22:54-71; Joh. 18:12-27)

57Mutta Jeesuksen kiinniottajat veivät hänet ylimmäisen papin, Kaifaan, eteen, jonne kirjanoppineet ja vanhimmat olivat kokoontuneet. 58Ja Pietari seurasi häntä taampana ylimmäisen papin esipihaan asti; ja hän meni sinne ja istui palvelijain joukkoon nähdäksensä, kuinka lopulta kävisi.

59Mutta ylipapit ja koko neuvosto etsivät väärää todistusta Jeesusta vastaan tappaaksensa hänet, 60mutta eivät löytäneet, vaikka monta väärää todistajaa oli tullut esille. Mutta vihdoin tuli kaksi, 61

26:61
Joh. 2:19-21
ja he sanoivat: "Tämä on sanonut: 'Minä voin hajottaa maahan Jumalan temppelin ja kolmessa päivässä sen rakentaa'." 62Silloin ylimmäinen pappi nousi ja sanoi hänelle: "Etkö vastaa mitään siihen, mitä nämä todistavat sinua vastaan?" 63Mutta Jeesus oli vaiti. Niin ylimmäinen pappi sanoi hänelle: "Minä vannotan sinua elävän Jumalan kautta, että sanot meille, oletko sinä Kristus, Jumalan Poika". 64
26:64
Ps. 110:1
Dan. 7:13-14
Matt. 16:27
Matt. 24:30
Matt. 25:31
Room. 14:11
1. Tess. 4:16
Ilm. 1:7
Jeesus sanoi hänelle: "Sinäpä sen sanoit. Mutta minä sanon teille: tästedes te saatte nähdä Ihmisen Pojan istuvan Voiman oikealla puolella ja tulevan taivaan pilvien päällä." 65
26:65
Joh. 10:33
Silloin ylimmäinen pappi repäisi vaatteensa ja sanoi: "Hän on pilkannut Jumalaa. Mitä me enää todistajia tarvitsemme? Katso, nyt kuulitte hänen pilkkaamisensa. 66
26:66
3. Moos. 24:16
Joh. 19:7
Miten teistä on?" He vastasivat sanoen: "Hän on vikapää kuolemaan". 67
26:67
Jes. 50:6
Matt. 27:30
Silloin he sylkivät häntä silmille ja löivät häntä nyrkillä kasvoihin; ja toiset sivalsivat häntä poskelle 68ja sanoivat: "Profetoi meille, Kristus, kuka se on, joka sinua löi".

69Mutta Pietari istui ulkopuolella esipihassa. Ja hänen luoksensa tuli muuan palvelijatar ja sanoi: "Sinäkin olit Jeesuksen, galilealaisen, seurassa". 70Mutta hän kielsi kaikkien kuullen ja sanoi: "En ymmärrä, mitä sanot". 71Ja kun hän oli mennyt ulos portille, näki hänet toinen nainen ja sanoi siellä oleville: "Tämäkin oli Jeesuksen, Nasaretilaisen, seurassa". 72Ja taas hän kielsi valalla vannoen: "En tunne sitä miestä". 73Vähän sen jälkeen tulivat ne, jotka siinä seisoivat, ja sanoivat Pietarille: "Totisesti, sinä myös olet yksi heistä, sillä kielimurteesikin ilmaisee sinut". 74Silloin hän rupesi sadattelemaan ja vannomaan: "En tunne sitä miestä". Ja samassa lauloi kukko. 75

26:75
Matt. 26:34
Niin Pietari muisti Jeesuksen sanat, jotka hän oli sanonut: "Ennenkuin kukko laulaa, sinä kolmesti minut kiellät". Ja hän meni ulos ja itki katkerasti.