Raamattu 1933/-38 (KR38)
23

23 LUKU.

Jeesus varoittaa kirjanoppineiden ja fariseusten ulkokultaisuudesta 1-12, huutaa heille: "Voi teitä!" 13-36 ja valittaa Jerusalemin katumattomuutta 37-39.

(V. 23:1-36; vert. Mark. 12:38-40; Luuk. 20:45-47; 11:39-52)

231Silloin Jeesus puhui kansalle ja opetuslapsilleen 2sanoen: "Mooseksen istuimella istuvat kirjanoppineet ja fariseukset. 3

23:3
Mal. 2:7-8
Sentähden, kaikki, mitä he sanovat teille, se tehkää ja pitäkää; mutta heidän tekojensa mukaan älkää tehkö, sillä he sanovat, mutta eivät tee. 4
23:4
Ap. t. 15:10
He sitovat kokoon raskaita ja vaikeasti kannettavia taakkoja ja panevat ne ihmisten hartioille, mutta itse he eivät tahdo niitä sormellaankaan liikuttaa. 5
23:5
4. Moos. 15:38
5. Moos. 6:8
5. Moos. 11:18
5. Moos. 22:12
Matt. 6:1-2
Matt. 6:5,16
Ja kaikki tekonsa he tekevät sitä varten, että ihmiset heitä katselisivat. He tekevät raamatunlausekotelonsa leveiksi ja vaippansa tupsut suuriksi 6
23:6
Luuk. 14:7
ja rakastavat ensimmäistä sijaa pidoissa ja etumaisia istuimia synagoogissa, 7ja tahtovat mielellään, että heitä tervehditään toreilla, ja että ihmiset kutsuvat heitä nimellä 'rabbi'. 8Mutta te älkää antako kutsua itseänne rabbiksi, sillä yksi on teidän opettajanne, ja te olette kaikki veljiä. 9
23:9
Mal. 1:6
Mal. 2:10
Ef. 3:14-15
Ja isäksenne älkää kutsuko ketään maan päällä, sillä yksi on teidän Isänne, hän, joka on taivaissa. 10Älkääkä antako kutsua itseänne mestareiksi, sillä yksi on teidän mestarinne, Kristus. 11
23:11
Matt. 20:26-27
Fil. 2:6-7
Vaan joka teistä on suurin, se olkoon teidän palvelijanne. 12
23:12
Job 22:29
Sananl. 29:23
Hes. 17:24
Hes. 21:26
Luuk. 14:11
Luuk. 18:14
1. Piet. 5:5
Jaak. 4:10
Mutta joka itsensä ylentää, se alennetaan; ja joka itsensä alentaa, se ylennetään.

13Mutta voi teitä, kirjanoppineet ja fariseukset, te ulkokullatut, kun suljette taivasten valtakunnan ihmisiltä! Sillä itse te ette mene sisälle, ettekä salli meneväisten sisälle mennä. 15Voi teitä, kirjanoppineet ja fariseukset, te ulkokullatut, kun te kierrätte meret ja mantereet tehdäksenne yhden käännynnäisen; ja kun joku on siksi tullut, niin teette hänestä helvetin lapsen, kahta vertaa pahemman, kuin te itse olette! 16

23:16
Matt. 5:33
Matt. 15:14
Voi teitä, te sokeat taluttajat, jotka sanotte: 'Jos joku vannoo temppelin kautta, niin se ei ole mitään; mutta jos joku vannoo temppelin kullan kautta, niin hän on valaansa sidottu'! 17Te tyhmät ja sokeat! Kumpi on suurempi, kultako vai temppeli, joka kullan pyhittää? 18Ja: 'Jos joku vannoo alttarin kautta, niin se ei ole mitään; mutta jos joku vannoo sen päällä olevan uhrilahjan kautta, niin hän on valaansa sidottu'. 19
23:19
2. Moos. 29:37
Te sokeat! Kumpi on suurempi, uhrilahjako vai alttari, joka uhrilahjan pyhittää? 20Sentähden, joka vannoo alttarin kautta, vannoo sen kautta ja kaiken kautta, mitä sen päällä on. 21
23:21
1. Kun. 8:13
2. Aik. 6:2
Ja joka vannoo temppelin kautta, vannoo sen kautta ja hänen kauttansa, joka siinä asuu. 22
23:22
Matt. 5:34
Ja joka vannoo taivaan kautta, vannoo Jumalan valtaistuimen kautta ja hänen kauttansa, joka sillä istuu. 23
23:23
3. Moos. 27:30
4. Moos. 18:21
1. Sam. 15:22
Miika 6:8
Voi teitä, kirjanoppineet ja fariseukset, te ulkokullatut, kun te annatte kymmenykset mintuista ja tilleistä ja kuminoista, mutta jätätte sikseen sen, mikä laissa on tärkeintä: oikeuden ja laupeuden ja uskollisuuden! Näitä tulisi noudattaa, eikä noitakaan sikseen jättää. 24Te sokeat taluttajat, jotka siivilöitte hyttysen, mutta nielette kamelin! 25
23:25
Matt. 15:20
Mark. 7:4
Tiit. 1:15
Voi teitä, kirjanoppineet ja fariseukset, te ulkokullatut, kun te puhdistatte maljan ja vadin ulkopuolen, mutta sisältä ne ovat täynnä ryöstöä ja hillittömyyttä! 26Sinä sokea fariseus, puhdista ensin maljan sisus, että sen ulkopuolikin tulisi puhtaaksi! 27
23:27
Ap. t. 23:3
Voi teitä, kirjanoppineet ja fariseukset, te ulkokullatut, kun te olette valkeiksi kalkittujen hautojen kaltaisia: ulkoa ne kyllä näyttävät kauniilta, mutta ovat sisältä täynnä kuolleitten luita ja kaikkea saastaa! 28Samoin tekin ulkoa kyllä näytätte ihmisten silmissä hurskailta, mutta sisältä te olette täynnä ulkokultaisuutta ja laittomuutta. 29Voi teitä, kirjanoppineet ja fariseukset, te ulkokullatut, kun te rakennatte profeettain hautoja ja kaunistatte vanhurskasten hautakammioita, 30ja sanotte: 'Jos me olisimme eläneet isäimme päivinä, emme olisi olleet osallisia heidän kanssaan profeettain vereen'! 31Niin te siis todistatte itsestänne, että olette niiden lapsia, jotka tappoivat profeetat. 32Täyttäkää siis te isäinne mitta. 33
23:33
Matt. 3:7
Matt. 12:34
Te käärmeet, te kyykäärmeitten sikiöt, kuinka te pääsisitte helvetin tuomiota pakoon? 34
23:34
Ap. t. 5:40
Ap. t. 7:52
Ap. t. 22:19
2. Kor. 11:24
1. Tess. 2:15
Hebr. 11:36-37
Sentähden, katso, minä lähetän teidän tykönne profeettoja ja viisaita ja kirjanoppineita. Muutamat heistä te tapatte ja ristiinnaulitsette, ja toisia heistä te ruoskitte synagoogissanne ja vainoatte kaupungista kaupunkiin; 35
23:35
1. Moos. 4:8-10
2. Aik. 24:21-22
Hebr. 11:4
että teidän päällenne tulisi kaikki se vanhurskas veri, joka maan päällä on vuodatettu vanhurskaan Aabelin verestä Sakariaan, Barakiaan pojan, vereen asti, jonka te tapoitte temppelin ja alttarin välillä. 36Totisesti minä sanon teille: tämä kaikki on tuleva tämän sukupolven päälle.

37

23:37
Jes. 31:5
Jes. 65:2,12
Jer. 6:16
Jer. 7:13
Jer. 44:16
Luuk. 13:34-35
Jerusalem, Jerusalem, sinä, joka tapat profeetat ja kivität ne, jotka ovat sinun tykösi lähetetyt, kuinka usein minä olenkaan tahtonut koota sinun lapsesi, niinkuin kana kokoaa poikansa siipiensä alle! Mutta te ette ole tahtoneet. 38
23:38
1. Kun. 9:7-8
Jes. 1:7
Jer. 22:5
Miika 3:12
Katso, 'teidän huoneenne on jäävä hyljätyksi'. 39
23:39
Ps. 118:26
Matt. 21:9
Sillä minä sanon teille: tästedes te ette näe minua, ennenkuin sanotte:

'Siunattu olkoon hän,

joka tulee Herran nimeen'."

24

24 LUKU.

Jeesus puhuu maailman lopun yleisistä enteistä 1-14, Jerusalemin hävityksestä 15-22, vääristä kristuksista ja vääristä profeetoista 23-28 sekä tulemuksestaan 29-31; puhuu vertauksen viikunapuusta 32, 33, sanoo tulemuksensa hetken olevan tuntemattoman 34-44 ja vaatii uskollisuutta 45-51.

(V. 24:1-36; vert. Mark. 13:1-33; Luuk. 21:5-36)

241Ja Jeesus lähti ulos pyhäköstä ja meni pois; ja hänen opetuslapsensa tulivat hänen tykönsä näyttämään hänelle pyhäkön rakennuksia. 2

24:2
1. Kun. 9:7-8
Miika 3:12
Luuk. 19:44
Niin hän vastasi ja sanoi heille: "Ettekö näe näitä kaikkia? Totisesti minä sanon teille: tähän ei ole jäävä kiveä kiven päälle, maahan jaottamatta."

3Ja kun hän istui Öljymäellä, tulivat opetuslapset erikseen hänen tykönsä ja sanoivat: "Sano meille: milloin se tapahtuu, ja mikä on sinun tulemuksesi ja maailman lopun merkki?" 4

24:4
Jer. 29:8
Ef. 5:6
Kol. 2:8
2. Tess. 2:3
Silloin Jeesus vastasi ja sanoi heille: "Katsokaa, ettei kukaan teitä eksytä. 5
24:5
1. Joh. 2:18
1. Joh. 4:1
Sillä monta tulee minun nimessäni sanoen: 'Minä olen Kristus', ja he eksyttävät monta. 6Ja te saatte kuulla sotien melskettä ja sanomia sodista; katsokaa, ettette peljästy. Sillä näin täytyy tapahtua, mutta tämä ei ole vielä loppu. 7
24:7
Ilm. 6:4,8
Ilm. 6:12
Sillä kansa nousee kansaa vastaan ja valtakunta valtakuntaa vastaan, ja nälänhätää ja maanjäristyksiä tulee monin paikoin. 8Mutta kaikki tämä on synnytystuskien alkua. 9
24:9
Matt. 10:17
Joh. 15:20
Joh. 16:2
Silloin teidät annetaan vaivaan, ja teitä tapetaan, ja te joudutte kaikkien kansojen vihattaviksi minun nimeni tähden. 10Ja silloin monet lankeavat pois, ja he antavat toisensa alttiiksi ja vihaavat toinen toistaan. 11
24:11
1. Tim. 4:1
2. Piet. 2:1
Ja monta väärää profeettaa nousee, ja he eksyttävät monta. 12
24:12
2. Tess. 2:7,10
2. Tim. 3:1-5
Ilm. 2:4
Ja sentähden, että laittomuus pääsee valtaan, kylmenee useimpien rakkaus. 13
24:13
Dan. 12:13
Matt. 10:22
Ilm. 2:10
Mutta joka vahvana pysyy loppuun asti, se pelastuu. 14
24:14
Matt. 28:19
Ja tämä valtakunnan evankeliumi pitää saarnattaman kaikessa maailmassa, todistukseksi kaikille kansoille; ja sitten tulee loppu.

15

24:15
Dan. 9:26-27
Dan. 11:31
Dan. 12:11
Kun te siis näette hävityksen kauhistuksen, josta on puhuttu profeetta Danielin kautta, seisovan pyhässä paikassa — joka tämän lukee, se tarkatkoon — 16silloin ne, jotka Juudeassa ovat, paetkoot vuorille; 17
24:17
Luuk. 17:31
joka on katolla, älköön astuko alas noutamaan, mitä hänen huoneessansa on, 18ja joka on pellolla, älköön palatko takaisin noutamaan vaippaansa. 19
24:19
Luuk. 23:29
Voi raskaita ja imettäväisiä niinä päivinä! 20
24:20
2. Moos. 16:29
Mutta rukoilkaa, ettei teidän pakonne tapahtuisi talvella eikä sapattina. 21
24:21
Dan. 12:1
Ilm. 7:14
Sillä silloin on oleva suuri ahdistus, jonka kaltaista ei ole ollut maailman alusta hamaan tähän asti eikä milloinkaan tule. 22Ja ellei niitä päiviä olisi lyhennetty, ei mikään liha pelastuisi; mutta valittujen tähden ne päivät lyhennetään.

23

24:23
Luuk. 17:23
Jos silloin joku sanoo teille: 'Katso, täällä on Kristus', tahi: 'Tuolla', niin älkää uskoko. 24
24:24
5. Moos. 13:1-4
2. Tess. 2:11
1. Joh. 2:18
Ilm. 13:13-14
Sillä vääriä kristuksia ja vääriä profeettoja nousee, ja he tekevät suuria tunnustekoja ja ihmeitä, niin että eksyttävät, jos mahdollista, valitutkin. 25Katso, minä olen sen teille edeltä sanonut. 26
24:26
2. Tess. 2:2
Sentähden, jos teille sanotaan: 'Katso, hän on erämaassa', niin älkää menkö sinne, tahi: 'Katso, hän on kammiossa', niin älkää uskoko. 27
24:27
Luuk. 17:24
Sillä niinkuin salama leimahtaa idästä ja näkyy hamaan länteen, niin on oleva Ihmisen Pojan tulemus. 28
24:28
Job 39:33
Hab. 1:8
Luuk. 17:37
Missä raato on, sinne kotkat kokoontuvat.

29

24:29
Jes. 13:10
Hes. 32:7-8
Jooel 2:10,31
Jooel 3:15-16
Ap. t. 2:20
Ilm. 6:12-13
Mutta kohta niiden päivien ahdistuksen jälkeen aurinko pimenee, eikä kuu anna valoansa, ja tähdet putoavat taivaalta, ja taivaitten voimat järkkyvät. 30
24:30
Dan. 7:13
Matt. 25:31
Matt. 26:64
Mark. 14:62
Ap. t. 1:11
1. Tess. 4:16
Ilm. 1:7
Ja silloin Ihmisen Pojan merkki näkyy taivaalla, ja silloin kaikki maan sukukunnat parkuvat; ja he näkevät Ihmisen Pojan tulevan taivaan pilvien päällä suurella voimalla ja kirkkaudella. 31
24:31
1. Kor. 15:52
1. Tess. 4:16
Ja hän lähettää enkelinsä suuren pasunan pauhatessa, ja he kokoavat hänen valittunsa neljältä ilmalta, taivasten ääristä hamaan toisiin ääriin.

32Mutta oppikaa viikunapuusta vertaus: kun sen oksa jo on tuore ja lehdet puhkeavat, niin te tiedätte, että kesä on lähellä. 33Samoin te myös, kun näette tämän kaiken, tietäkää, että se on lähellä, oven edessä.

34Totisesti minä sanon teille: tämä sukupolvi ei katoa, ennenkuin kaikki nämä tapahtuvat. 35

24:35
Ps. 102:27
Ps. 119:89
Jes. 40:8
Jes. 51:6
Matt. 5:18
Hebr. 1:11
Taivas ja maa katoavat, mutta minun sanani eivät koskaan katoa. 36
24:36
Ap. t. 1:7
1. Tess. 5:1-2
Mutta siitä päivästä ja hetkestä ei tiedä kukaan, eivät taivasten enkelit, eikä myöskään Poika, vaan Isä yksin. 37
24:37
1. Moos. 6:11-13
Luuk. 17:26-27
1. Piet. 3:20
Sillä niinkuin oli Nooan päivinä, niin on Ihmisen Pojan tulemus oleva. 38
24:38
1. Moos. 6:2
1. Moos. 7:7
2. Piet. 3:5-6
Sillä niinkuin ihmiset olivat niinä päivinä ennen vedenpaisumusta: söivät ja joivat, naivat ja naittivat, aina siihen päivään asti, jona Nooa meni arkkiin, 39eivätkä tienneet, ennenkuin vedenpaisumus tuli ja vei heidät kaikki; niin on myös Ihmisen Pojan tulemus oleva. 40
24:40
Luuk. 17:34-35
Silloin on kaksi miestä pellolla; toinen korjataan talteen, ja toinen jätetään.

(V. 24:42-51; vert. Luuk. 12:35-46)
41Kaksi naista on jauhamassa käsikivillä; toinen korjataan talteen, ja toinen jätetään. 42
24:42
Matt. 25:13
Valvokaa siis, sillä ette tiedä, minä päivänä teidän Herranne tulee. 43
24:43
1. Tess. 5:2
2. Piet. 3:10
Ilm. 3:3
Mutta se tietäkää: jos perheenisäntä tietäisi, millä yövartiolla varas tulee, totta hän valvoisi, eikä sallisi taloonsa murtauduttavan. 44Sentähden olkaa tekin valmiit, sillä sinä hetkenä, jona ette luule, Ihmisen Poika tulee.

45

24:45
Sananl. 31:15
1. Kor. 4:2
Hebr. 3:5
Kuka siis on se uskollinen ja ymmärtäväinen palvelija, jonka hänen herransa on asettanut pitämään huolta palvelusväestään, antamaan heille ruokaa ajallansa? 46
24:46
Ilm. 16:15
Autuas se palvelija, jonka hänen herransa tullessaan havaitsee näin tekevän! 47
24:47
Matt. 25:21,23
Luuk. 22:29-30
Totisesti minä sanon teille: hän asettaa hänet kaiken omaisuutensa hoitajaksi. 48
24:48
Saarn. 8:11
Hab. 2:3
Hebr. 10:37
2. Piet. 3:9
Mutta jos paha palvelija sanoo sydämessään: 'Minun herrani viipyy', 49ja rupeaa lyömään kanssapalvelijoitaan ja syö ja juo juopuneiden kanssa, 50niin sen palvelijan herra tulee päivänä, jona hän ei odota, ja hetkenä, jota hän ei arvaa, 51
24:51
Matt. 8:12
Matt. 13:42
Matt. 25:30
Luuk. 20:16
ja hakkaa hänet kappaleiksi ja määrää hänelle saman osan kuin ulkokullatuille. Siellä on oleva itku ja hammasten kiristys."

25

25 LUKU.

Jeesus puhuu vertaukset kymmenestä neitsyestä 1-13 ja palvelijoille uskotuista leivisköistä 14-30; kertoo, kuinka Ihmisen Poika tulemuksessaan on tuomitseva kansat 31-46.

251

25:1
Luuk. 12:35-36
"Silloin on taivasten valtakunta oleva kymmenen neitsyen kaltainen, jotka ottivat lamppunsa ja lähtivät ylkää vastaan. 2Mutta viisi heistä oli tyhmää ja viisi ymmärtäväistä. 3Tyhmät ottivat lamppunsa, mutta eivät ottaneet öljyä mukaansa. 4Mutta ymmärtäväiset ottivat öljyä astioihinsa ynnä lamppunsa. 5Yljän viipyessä tuli heille kaikille uni, ja he nukkuivat. 6
25:6
Ilm. 19:7
Mutta yösydännä kuului huuto: 'Katso, ylkä tulee! Menkää häntä vastaan.' 7Silloin kaikki nämä neitsyet nousivat ja laittoivat lamppunsa kuntoon. 8Ja tyhmät sanoivat ymmärtäväisille: 'Antakaa meille öljyänne, sillä meidän lamppumme sammuvat'. 9Mutta ymmärtäväiset vastasivat ja sanoivat: 'Emme voi, se ei riitä meille ja teille. Menkää ennemmin myyjäin luo ostamaan itsellenne.' 10Mutta heidän lähdettyään ostamaan ylkä tuli; ja ne, jotka olivat valmiit, menivät hänen kanssansa häihin, ja ovi suljettiin. 11
25:11
Luuk. 13:25,27
Ja myöhemmin toisetkin neitsyet tulivat ja sanoivat: 'Herra, Herra, avaa meille!' 12
25:12
Matt. 7:23
Mutta hän vastasi ja sanoi: 'Totisesti minä sanon teille: minä en tunne teitä'. 13
25:13
Matt. 24:42,44
Mark. 13:33,35
Luuk. 21:35-36
1. Kor. 16:13
1. Piet. 5:8
Ilm. 16:15
Valvokaa siis, sillä ette tiedä päivää ettekä hetkeä.

(V. 25:14-30; vert. Luuk. 19:12-27)

14Sillä tapahtuu, niinkuin tapahtui, kun mies matkusti muille maille: hän kutsui palvelijansa ja uskoi heille omaisuutensa; 15

25:15
Room. 12:6-8
Ef. 4:7
yhdelle hän antoi viisi leiviskää, toiselle kaksi ja kolmannelle yhden, kullekin hänen kykynsä mukaan, ja lähti muille maille. 16Se, joka oli saanut viisi leiviskää, meni kohta ja asioitsi niillä ja voitti toiset viisi leiviskää. 17Samoin kaksi leiviskää saanut voitti toiset kaksi. 18Mutta yhden leiviskän saanut meni pois ja kaivoi kuopan maahan ja kätki siihen herransa rahan. 19Pitkän ajan kuluttua näiden palvelijain herra palasi ja ryhtyi tilintekoon heidän kanssansa. 20Silloin tuli se, joka oli saanut viisi leiviskää, ja toi toiset viisi leiviskää ja sanoi: 'Herra, viisi leiviskää sinä minulle uskoit, katso, toiset viisi leiviskää minä olen voittanut'. 21
25:21
Matt. 24:45-47
Luuk. 16:10
Luuk. 22:29-30
Hänen herransa sanoi hänelle: 'Hyvä on, sinä hyvä ja uskollinen palvelija. Vähässä sinä olet ollut uskollinen, minä panen sinut paljon haltijaksi. Mene herrasi iloon.' 22Myös se, joka oli saanut kaksi leiviskää, tuli ja sanoi: 'Herra, kaksi leiviskää sinä minulle uskoit, katso, toiset kaksi leiviskää minä olen voittanut'. 23Hänen herransa sanoi hänelle: 'Hyvä on, sinä hyvä ja uskollinen palvelija. Vähässä sinä olet ollut uskollinen, minä panen sinut paljon haltijaksi. Mene herrasi iloon.' 24Sitten myös se, joka oli saanut yhden leiviskän, tuli ja sanoi: 'Herra, minä tiesin sinut kovaksi mieheksi; sinä leikkaat sieltä, mihin et ole kylvänyt, ja kokoat sieltä, missä et ole eloa viskannut. 25Ja peloissani minä menin ja kätkin sinun leiviskäsi maahan; katso, tässä on omasi.' 26Mutta hänen herransa vastasi ja sanoi hänelle: 'Sinä paha ja laiska palvelija! Sinä tiesit minun leikkaavan sieltä, mihin en ole kylvänyt, ja kokoavan sieltä, missä en ole viskannut. 27Sinun olisi siis pitänyt jättää minun rahani rahanvaihtajille, niin minä tultuani olisin saanut omani takaisin korkoineen. 28Ottakaa sentähden leiviskä häneltä pois ja antakaa sille, jolla on kymmenen leiviskää. 29
25:29
Matt. 13:12
Mark. 4:25
Luuk. 8:18
Sillä jokaiselle, jolla on, annetaan, ja hänellä on oleva yltäkyllin; mutta jolla ei ole, siltä otetaan pois sekin, mikä hänellä on. 30
25:30
Matt. 8:12
Matt. 13:42
Matt. 22:13
Matt. 24:51
Ja heittäkää tuo kelvoton palvelija ulos pimeyteen; siellä on oleva itku ja hammasten kiristys.'

31

25:31
Sak. 14:5
Matt. 16:27
1. Tess. 4:16
2. Tess. 1:7
Juud. 1:14
Ilm. 20:11
Mutta kun Ihmisen Poika tulee kirkkaudessaan ja kaikki enkelit hänen kanssaan, silloin hän istuu kirkkautensa valtaistuimelle. 32
25:32
Matt. 13:49
Room. 14:10
2. Kor. 5:10
Ja hänen eteensä kootaan kaikki kansat, ja hän erottaa toiset toisista, niinkuin paimen erottaa lampaat vuohista. 33
25:33
Hes. 34:17
Ja hän asettaa lampaat oikealle puolelleen, mutta vuohet vasemmalle. 34
25:34
Ef. 1:4
Silloin Kuningas sanoo oikealla puolellaan oleville: 'Tulkaa, minun Isäni siunatut, ja omistakaa se valtakunta, joka on ollut teille valmistettuna maailman perustamisesta asti. 35
25:35
Jes. 58:7
Hes. 18:7
Gal. 5:6
Hebr. 13:2
Jaak. 2:14
Sillä minun oli nälkä, ja te annoitte minulle syödä; minun oli jano, ja te annoitte minulle juoda; minä olin outo, ja te otitte minut huoneeseenne; 36
25:36
Jaak. 1:27
Jaak. 2:13
minä olin alaston, ja te vaatetitte minut; minä sairastin, ja te kävitte minua katsomassa; minä olin vankeudessa, ja te tulitte minun tyköni.' 37
25:37
Matt. 6:3
Silloin vanhurskaat vastaavat hänelle sanoen: 'Herra, milloin me näimme sinut nälkäisenä ja ruokimme sinua, tai janoisena ja annoimme sinulle juoda? 38Ja milloin me näimme sinut outona ja otimme sinut huoneeseemme, tai alastonna ja vaatetimme sinut? 39Ja milloin me näimme sinun sairastavan tai olevan vankeudessa ja tulimme sinun tykösi?' 40
25:40
Sananl. 19:17
Matt. 10:42
Mark. 9:41
Hebr. 2:11
Hebr. 6:10
Niin Kuningas vastaa ja sanoo heille: 'Totisesti minä sanon teille: kaikki, mitä olette tehneet yhdelle näistä minun vähimmistä veljistäni, sen te olette tehneet minulle'. 41
25:41
Matt. 7:23
Luuk. 13:27
Juud. 1:6-7
Ilm. 20:10,15
Sitten hän myös sanoo vasemmalla puolellaan oleville: 'Menkää pois minun tyköäni, te kirotut, siihen iankaikkiseen tuleen, joka on valmistettu perkeleelle ja hänen enkeleillensä. 42
25:42
Jaak. 2:13,16
Sillä minun oli nälkä, ja te ette antaneet minulle syödä; minun oli jano, ja te ette antaneet minulle juoda; 43minä olin outo, ja te ette ottaneet minua huoneeseenne; minä olin alaston, ja te ette vaatettaneet minua; sairaana ja vankeudessa, ja te ette käyneet minua katsomassa.' 44Silloin hekin vastaavat sanoen: 'Herra, milloin me näimme sinut nälkäisenä tai janoisena tai outona tai alastonna tai sairaana tai vankeudessa, emmekä sinua palvelleet?' 45Silloin hän vastaa heille ja sanoo: 'Totisesti minä sanon teille: kaiken, minkä olette jättäneet tekemättä yhdelle näistä vähimmistä, sen te olette jättäneet tekemättä minulle'. 46
25:46
Dan. 12:2
Joh. 5:29
Room. 2:7
Room. 5:21
Ilm. 20:15
Ja nämä menevät pois iankaikkiseen rangaistukseen, mutta vanhurskaat iankaikkiseen elämään."