Raamattu 1933/-38 (KR38)
22

22 LUKU.

Jeesus puhuu vertauksen kuninkaan pojan häistä 1-14, vastaa fariseusten kysymykseen veronmaksusta 15-22, saddukeusten kysymykseen ylösnousemuksesta 23-33 sekä lainoppineen kysymykseen lain suurimmasta käskystä 34-40 ja kysyy fariseuksilta, kenen poika Kristus on 41-46.

221Ja Jeesus rupesi taas puhumaan heille vertauksilla ja sanoi: 2

22:2
Jes. 25:6
Luuk. 14:16-24
Ilm. 19:7,9
"Taivasten valtakunta on verrattava kuninkaaseen, joka laittoi häät pojallensa. 3Ja hän lähetti palvelijansa kutsumaan häihin kutsuvieraita, mutta nämä eivät tahtoneet tulla. 4
22:4
Sananl. 9:1-2
Vielä hän lähetti toisia palvelijoita lausuen: 'Sanokaa kutsutuille: Katso, minä olen valmistanut ateriani, minun härkäni ja syöttilääni ovat teurastetut, ja kaikki on valmiina; tulkaa häihin'. 5Mutta he eivät siitä välittäneet, vaan menivät pois, mikä pellolleen, mikä kaupoilleen; 6
22:6
Matt. 21:35
ja toiset ottivat kiinni hänen palvelijansa, pitelivät pahoin ja tappoivat. 7
22:7
Matt. 24:2
Luuk. 19:27
Mutta kuningas vihastui ja lähetti sotajoukkonsa ja tuhosi nuo murhamiehet ja poltti heidän kaupunkinsa. 8
22:8
Ap. t. 13:46
Sitten hän sanoi palvelijoillensa: 'Häät ovat valmistetut, mutta kutsutut eivät olleet arvollisia. 9
22:9
Matt. 13:47
Matt. 21:43
Menkää siis teiden risteyksiin ja kutsukaa häihin, keitä tapaatte.' 10Ja palvelijat menivät ulos teille ja kokosivat kaikki, keitä vain tapasivat, sekä pahat että hyvät, ja häähuone tuli täyteen pöytävieraita. 11
22:11
2. Kun. 10:22
Ef. 4:24
Kol. 3:10,12
Ilm. 3:4-5
Ilm. 16:15
Ilm. 19:8
Mutta kun kuningas meni katsomaan pöytävieraita, näki hän siellä miehen, joka ei ollut puettu häävaatteisiin. 12Ja hän sanoi hänelle: 'Ystävä, kuinka sinä olet tullut tänne sisälle, vaikka sinulla ei ole häävaatteita?' Mutta hän jäi sanattomaksi. 13
22:13
Matt. 8:12
Matt. 13:41-42
Matt. 24:51
Matt. 25:30
Silloin kuningas sanoi palvelijoille: 'Sitokaa hänen jalkansa ja kätensä ja heittäkää hänet ulos pimeyteen'. Siellä on oleva itku ja hammasten kiristys. 14Sillä monet ovat kutsutut, mutta harvat valitut."

(V. 22:15-22; vert. Mark. 12:13-17; Luuk. 20:20-26)

15Silloin fariseukset menivät ja neuvottelivat, kuinka saisivat hänet sanoissa solmituksi. 16

22:16
Ilm. 15:3
Ja he lähettivät hänen luoksensa opetuslapsensa herodilaisten kanssa sanomaan: "Opettaja, me tiedämme, että sinä olet totinen ja opetat Jumalan tietä totuudessa, kenestäkään välittämättä, sillä sinä et katso henkilöön. 17Sano siis meille: miten arvelet? Onko luvallista antaa keisarille veroa vai ei?" 18Mutta Jeesus ymmärsi heidän pahuutensa ja sanoi: "Miksi kiusaatte minua, te ulkokullatut? 19Näyttäkää minulle veroraha." Niin he toivat hänelle denarin. 20Hän sanoi heille: "Kenen kuva ja päällekirjoitus tämä on?" 21
22:21
Room. 13:7
He vastasivat: "Keisarin". Silloin hän sanoi heille: "Antakaa siis keisarille, mikä keisarin on, ja Jumalalle, mikä Jumalan on". 22Kun he sen kuulivat, ihmettelivät he ja jättivät hänet ja menivät pois.

(V. 22:23-33; vert. Mark. 12:18-27; Luuk. 20:27-38)

23

22:23
Ap. t. 23:8
Sinä päivänä tuli hänen luoksensa saddukeuksia, jotka sanovat, ettei ylösnousemusta ole, ja he kysyivät häneltä 24
22:24
5. Moos. 25:5
sanoen: "Opettaja, Mooses on sanonut: 'Jos joku kuolee lapsetonna, niin hänen veljensä naikoon hänen vaimonsa ja herättäköön siemenen veljelleen'. 25Keskuudessamme oli seitsemän veljestä. Ensimmäinen otti vaimon ja kuoli; ja koska hänellä ei ollut jälkeläistä, jätti hän vaimonsa veljelleen. 26Niin myös toinen ja kolmas, ja samoin kaikki seitsemän. 27Viimeiseksi kaikista kuoli vaimo. 28Kenen vaimo noista seitsemästä hän siis ylösnousemuksessa on oleva? Sillä kaikkien vaimona hän on ollut." 29Jeesus vastasi ja sanoi heille: "Te eksytte, koska te ette tunne kirjoituksia ettekä Jumalan voimaa. 30Sillä ylösnousemuksessa ei naida eikä mennä miehelle; vaan he ovat niinkuin enkelit taivaassa. 31Mutta mitä kuolleitten ylösnousemukseen tulee, ettekö ole lukeneet, mitä Jumala on puhunut teille, sanoen: 32
22:32
2. Moos. 3:6,16
Ap. t. 7:32
Hebr. 11:16
'Minä olen Aabrahamin Jumala ja Iisakin Jumala ja Jaakobin Jumala'? Ei hän ole kuolleitten Jumala, vaan elävien." 33
22:33
Matt. 7:28
Ja sen kuullessaan kansa hämmästyi hänen oppiansa.

(V. 22:34-40; vert. Mark. 12:28-31)

34Mutta kun fariseukset kuulivat, että hän oli tukkinut saddukeuksilta suun, kokoontuivat he yhteen; 35ja eräs heistä, joka oli lainoppinut, kysyi häneltä kiusaten: 36"Opettaja, mikä on suurin käsky laissa?" 37

22:37
5. Moos. 6:5
Luuk. 10:27
Niin Jeesus sanoi hänelle: "'Rakasta Herraa, sinun Jumalaasi, kaikesta sydämestäsi ja kaikesta sielustasi ja kaikesta mielestäsi'. 38Tämä on suurin ja ensimmäinen käsky. 39
22:39
3. Moos. 19:18
Matt. 19:19
Room. 13:9
Gal. 5:14
1. Tim. 1:5
Jaak. 2:8
Toinen, tämän vertainen, on: 'Rakasta lähimmäistäsi niinkuin itseäsi'. 40
22:40
Matt. 7:12
Näissä kahdessa käskyssä riippuu kaikki laki ja profeetat."

(V. 22:41-46; vert. Mark. 12:35-37; Luuk. 20:41-44)

41Ja fariseusten ollessa koolla Jeesus kysyi heiltä 42sanoen: "Mitä arvelette Kristuksesta? Kenen poika hän on?" He sanoivat hänelle: "Daavidin". 43Hän sanoi heille: "Kuinka sitten Daavid Hengessä kutsuu häntä Herraksi, sanoen:

44

22:44
Ps. 110:1
Matt. 26:64
Ap. t. 2:34
1. Kor. 15:25
Hebr. 1:13
Hebr. 10:12-13
'Herra sanoi minun Herralleni:

Istu minun oikealle puolelleni,

kunnes minä panen sinun vihollisesi

sinun jalkojesi alle'.

45Jos siis Daavid kutsuu häntä Herraksi, kuinka hän on hänen poikansa?" 46Ja kukaan ei voinut vastata hänelle sanaakaan; eikä siitä päivästä lähtien yksikään enää rohjennut kysyä häneltä mitään.
23

23 LUKU.

Jeesus varoittaa kirjanoppineiden ja fariseusten ulkokultaisuudesta 1-12, huutaa heille: "Voi teitä!" 13-36 ja valittaa Jerusalemin katumattomuutta 37-39.

(V. 23:1-36; vert. Mark. 12:38-40; Luuk. 20:45-47; 11:39-52)

231Silloin Jeesus puhui kansalle ja opetuslapsilleen 2sanoen: "Mooseksen istuimella istuvat kirjanoppineet ja fariseukset. 3

23:3
Mal. 2:7-8
Sentähden, kaikki, mitä he sanovat teille, se tehkää ja pitäkää; mutta heidän tekojensa mukaan älkää tehkö, sillä he sanovat, mutta eivät tee. 4
23:4
Ap. t. 15:10
He sitovat kokoon raskaita ja vaikeasti kannettavia taakkoja ja panevat ne ihmisten hartioille, mutta itse he eivät tahdo niitä sormellaankaan liikuttaa. 5
23:5
4. Moos. 15:38
5. Moos. 6:8
5. Moos. 11:18
5. Moos. 22:12
Matt. 6:1-2
Matt. 6:5,16
Ja kaikki tekonsa he tekevät sitä varten, että ihmiset heitä katselisivat. He tekevät raamatunlausekotelonsa leveiksi ja vaippansa tupsut suuriksi 6
23:6
Luuk. 14:7
ja rakastavat ensimmäistä sijaa pidoissa ja etumaisia istuimia synagoogissa, 7ja tahtovat mielellään, että heitä tervehditään toreilla, ja että ihmiset kutsuvat heitä nimellä 'rabbi'. 8Mutta te älkää antako kutsua itseänne rabbiksi, sillä yksi on teidän opettajanne, ja te olette kaikki veljiä. 9
23:9
Mal. 1:6
Mal. 2:10
Ef. 3:14-15
Ja isäksenne älkää kutsuko ketään maan päällä, sillä yksi on teidän Isänne, hän, joka on taivaissa. 10Älkääkä antako kutsua itseänne mestareiksi, sillä yksi on teidän mestarinne, Kristus. 11
23:11
Matt. 20:26-27
Fil. 2:6-7
Vaan joka teistä on suurin, se olkoon teidän palvelijanne. 12
23:12
Job 22:29
Sananl. 29:23
Hes. 17:24
Hes. 21:26
Luuk. 14:11
Luuk. 18:14
1. Piet. 5:5
Jaak. 4:10
Mutta joka itsensä ylentää, se alennetaan; ja joka itsensä alentaa, se ylennetään.

13Mutta voi teitä, kirjanoppineet ja fariseukset, te ulkokullatut, kun suljette taivasten valtakunnan ihmisiltä! Sillä itse te ette mene sisälle, ettekä salli meneväisten sisälle mennä. 15Voi teitä, kirjanoppineet ja fariseukset, te ulkokullatut, kun te kierrätte meret ja mantereet tehdäksenne yhden käännynnäisen; ja kun joku on siksi tullut, niin teette hänestä helvetin lapsen, kahta vertaa pahemman, kuin te itse olette! 16

23:16
Matt. 5:33
Matt. 15:14
Voi teitä, te sokeat taluttajat, jotka sanotte: 'Jos joku vannoo temppelin kautta, niin se ei ole mitään; mutta jos joku vannoo temppelin kullan kautta, niin hän on valaansa sidottu'! 17Te tyhmät ja sokeat! Kumpi on suurempi, kultako vai temppeli, joka kullan pyhittää? 18Ja: 'Jos joku vannoo alttarin kautta, niin se ei ole mitään; mutta jos joku vannoo sen päällä olevan uhrilahjan kautta, niin hän on valaansa sidottu'. 19
23:19
2. Moos. 29:37
Te sokeat! Kumpi on suurempi, uhrilahjako vai alttari, joka uhrilahjan pyhittää? 20Sentähden, joka vannoo alttarin kautta, vannoo sen kautta ja kaiken kautta, mitä sen päällä on. 21
23:21
1. Kun. 8:13
2. Aik. 6:2
Ja joka vannoo temppelin kautta, vannoo sen kautta ja hänen kauttansa, joka siinä asuu. 22
23:22
Matt. 5:34
Ja joka vannoo taivaan kautta, vannoo Jumalan valtaistuimen kautta ja hänen kauttansa, joka sillä istuu. 23
23:23
3. Moos. 27:30
4. Moos. 18:21
1. Sam. 15:22
Miika 6:8
Voi teitä, kirjanoppineet ja fariseukset, te ulkokullatut, kun te annatte kymmenykset mintuista ja tilleistä ja kuminoista, mutta jätätte sikseen sen, mikä laissa on tärkeintä: oikeuden ja laupeuden ja uskollisuuden! Näitä tulisi noudattaa, eikä noitakaan sikseen jättää. 24Te sokeat taluttajat, jotka siivilöitte hyttysen, mutta nielette kamelin! 25
23:25
Matt. 15:20
Mark. 7:4
Tiit. 1:15
Voi teitä, kirjanoppineet ja fariseukset, te ulkokullatut, kun te puhdistatte maljan ja vadin ulkopuolen, mutta sisältä ne ovat täynnä ryöstöä ja hillittömyyttä! 26Sinä sokea fariseus, puhdista ensin maljan sisus, että sen ulkopuolikin tulisi puhtaaksi! 27
23:27
Ap. t. 23:3
Voi teitä, kirjanoppineet ja fariseukset, te ulkokullatut, kun te olette valkeiksi kalkittujen hautojen kaltaisia: ulkoa ne kyllä näyttävät kauniilta, mutta ovat sisältä täynnä kuolleitten luita ja kaikkea saastaa! 28Samoin tekin ulkoa kyllä näytätte ihmisten silmissä hurskailta, mutta sisältä te olette täynnä ulkokultaisuutta ja laittomuutta. 29Voi teitä, kirjanoppineet ja fariseukset, te ulkokullatut, kun te rakennatte profeettain hautoja ja kaunistatte vanhurskasten hautakammioita, 30ja sanotte: 'Jos me olisimme eläneet isäimme päivinä, emme olisi olleet osallisia heidän kanssaan profeettain vereen'! 31Niin te siis todistatte itsestänne, että olette niiden lapsia, jotka tappoivat profeetat. 32Täyttäkää siis te isäinne mitta. 33
23:33
Matt. 3:7
Matt. 12:34
Te käärmeet, te kyykäärmeitten sikiöt, kuinka te pääsisitte helvetin tuomiota pakoon? 34
23:34
Ap. t. 5:40
Ap. t. 7:52
Ap. t. 22:19
2. Kor. 11:24
1. Tess. 2:15
Hebr. 11:36-37
Sentähden, katso, minä lähetän teidän tykönne profeettoja ja viisaita ja kirjanoppineita. Muutamat heistä te tapatte ja ristiinnaulitsette, ja toisia heistä te ruoskitte synagoogissanne ja vainoatte kaupungista kaupunkiin; 35
23:35
1. Moos. 4:8-10
2. Aik. 24:21-22
Hebr. 11:4
että teidän päällenne tulisi kaikki se vanhurskas veri, joka maan päällä on vuodatettu vanhurskaan Aabelin verestä Sakariaan, Barakiaan pojan, vereen asti, jonka te tapoitte temppelin ja alttarin välillä. 36Totisesti minä sanon teille: tämä kaikki on tuleva tämän sukupolven päälle.

37

23:37
Jes. 31:5
Jes. 65:2,12
Jer. 6:16
Jer. 7:13
Jer. 44:16
Luuk. 13:34-35
Jerusalem, Jerusalem, sinä, joka tapat profeetat ja kivität ne, jotka ovat sinun tykösi lähetetyt, kuinka usein minä olenkaan tahtonut koota sinun lapsesi, niinkuin kana kokoaa poikansa siipiensä alle! Mutta te ette ole tahtoneet. 38
23:38
1. Kun. 9:7-8
Jes. 1:7
Jer. 22:5
Miika 3:12
Katso, 'teidän huoneenne on jäävä hyljätyksi'. 39
23:39
Ps. 118:26
Matt. 21:9
Sillä minä sanon teille: tästedes te ette näe minua, ennenkuin sanotte:

'Siunattu olkoon hän,

joka tulee Herran nimeen'."

24

24 LUKU.

Jeesus puhuu maailman lopun yleisistä enteistä 1-14, Jerusalemin hävityksestä 15-22, vääristä kristuksista ja vääristä profeetoista 23-28 sekä tulemuksestaan 29-31; puhuu vertauksen viikunapuusta 32, 33, sanoo tulemuksensa hetken olevan tuntemattoman 34-44 ja vaatii uskollisuutta 45-51.

(V. 24:1-36; vert. Mark. 13:1-33; Luuk. 21:5-36)

241Ja Jeesus lähti ulos pyhäköstä ja meni pois; ja hänen opetuslapsensa tulivat hänen tykönsä näyttämään hänelle pyhäkön rakennuksia. 2

24:2
1. Kun. 9:7-8
Miika 3:12
Luuk. 19:44
Niin hän vastasi ja sanoi heille: "Ettekö näe näitä kaikkia? Totisesti minä sanon teille: tähän ei ole jäävä kiveä kiven päälle, maahan jaottamatta."

3Ja kun hän istui Öljymäellä, tulivat opetuslapset erikseen hänen tykönsä ja sanoivat: "Sano meille: milloin se tapahtuu, ja mikä on sinun tulemuksesi ja maailman lopun merkki?" 4

24:4
Jer. 29:8
Ef. 5:6
Kol. 2:8
2. Tess. 2:3
Silloin Jeesus vastasi ja sanoi heille: "Katsokaa, ettei kukaan teitä eksytä. 5
24:5
1. Joh. 2:18
1. Joh. 4:1
Sillä monta tulee minun nimessäni sanoen: 'Minä olen Kristus', ja he eksyttävät monta. 6Ja te saatte kuulla sotien melskettä ja sanomia sodista; katsokaa, ettette peljästy. Sillä näin täytyy tapahtua, mutta tämä ei ole vielä loppu. 7
24:7
Ilm. 6:4,8
Ilm. 6:12
Sillä kansa nousee kansaa vastaan ja valtakunta valtakuntaa vastaan, ja nälänhätää ja maanjäristyksiä tulee monin paikoin. 8Mutta kaikki tämä on synnytystuskien alkua. 9
24:9
Matt. 10:17
Joh. 15:20
Joh. 16:2
Silloin teidät annetaan vaivaan, ja teitä tapetaan, ja te joudutte kaikkien kansojen vihattaviksi minun nimeni tähden. 10Ja silloin monet lankeavat pois, ja he antavat toisensa alttiiksi ja vihaavat toinen toistaan. 11
24:11
1. Tim. 4:1
2. Piet. 2:1
Ja monta väärää profeettaa nousee, ja he eksyttävät monta. 12
24:12
2. Tess. 2:7,10
2. Tim. 3:1-5
Ilm. 2:4
Ja sentähden, että laittomuus pääsee valtaan, kylmenee useimpien rakkaus. 13
24:13
Dan. 12:13
Matt. 10:22
Ilm. 2:10
Mutta joka vahvana pysyy loppuun asti, se pelastuu. 14
24:14
Matt. 28:19
Ja tämä valtakunnan evankeliumi pitää saarnattaman kaikessa maailmassa, todistukseksi kaikille kansoille; ja sitten tulee loppu.

15

24:15
Dan. 9:26-27
Dan. 11:31
Dan. 12:11
Kun te siis näette hävityksen kauhistuksen, josta on puhuttu profeetta Danielin kautta, seisovan pyhässä paikassa — joka tämän lukee, se tarkatkoon — 16silloin ne, jotka Juudeassa ovat, paetkoot vuorille; 17
24:17
Luuk. 17:31
joka on katolla, älköön astuko alas noutamaan, mitä hänen huoneessansa on, 18ja joka on pellolla, älköön palatko takaisin noutamaan vaippaansa. 19
24:19
Luuk. 23:29
Voi raskaita ja imettäväisiä niinä päivinä! 20
24:20
2. Moos. 16:29
Mutta rukoilkaa, ettei teidän pakonne tapahtuisi talvella eikä sapattina. 21
24:21
Dan. 12:1
Ilm. 7:14
Sillä silloin on oleva suuri ahdistus, jonka kaltaista ei ole ollut maailman alusta hamaan tähän asti eikä milloinkaan tule. 22Ja ellei niitä päiviä olisi lyhennetty, ei mikään liha pelastuisi; mutta valittujen tähden ne päivät lyhennetään.

23

24:23
Luuk. 17:23
Jos silloin joku sanoo teille: 'Katso, täällä on Kristus', tahi: 'Tuolla', niin älkää uskoko. 24
24:24
5. Moos. 13:1-4
2. Tess. 2:11
1. Joh. 2:18
Ilm. 13:13-14
Sillä vääriä kristuksia ja vääriä profeettoja nousee, ja he tekevät suuria tunnustekoja ja ihmeitä, niin että eksyttävät, jos mahdollista, valitutkin. 25Katso, minä olen sen teille edeltä sanonut. 26
24:26
2. Tess. 2:2
Sentähden, jos teille sanotaan: 'Katso, hän on erämaassa', niin älkää menkö sinne, tahi: 'Katso, hän on kammiossa', niin älkää uskoko. 27
24:27
Luuk. 17:24
Sillä niinkuin salama leimahtaa idästä ja näkyy hamaan länteen, niin on oleva Ihmisen Pojan tulemus. 28
24:28
Job 39:33
Hab. 1:8
Luuk. 17:37
Missä raato on, sinne kotkat kokoontuvat.

29

24:29
Jes. 13:10
Hes. 32:7-8
Jooel 2:10,31
Jooel 3:15-16
Ap. t. 2:20
Ilm. 6:12-13
Mutta kohta niiden päivien ahdistuksen jälkeen aurinko pimenee, eikä kuu anna valoansa, ja tähdet putoavat taivaalta, ja taivaitten voimat järkkyvät. 30
24:30
Dan. 7:13
Matt. 25:31
Matt. 26:64
Mark. 14:62
Ap. t. 1:11
1. Tess. 4:16
Ilm. 1:7
Ja silloin Ihmisen Pojan merkki näkyy taivaalla, ja silloin kaikki maan sukukunnat parkuvat; ja he näkevät Ihmisen Pojan tulevan taivaan pilvien päällä suurella voimalla ja kirkkaudella. 31
24:31
1. Kor. 15:52
1. Tess. 4:16
Ja hän lähettää enkelinsä suuren pasunan pauhatessa, ja he kokoavat hänen valittunsa neljältä ilmalta, taivasten ääristä hamaan toisiin ääriin.

32Mutta oppikaa viikunapuusta vertaus: kun sen oksa jo on tuore ja lehdet puhkeavat, niin te tiedätte, että kesä on lähellä. 33Samoin te myös, kun näette tämän kaiken, tietäkää, että se on lähellä, oven edessä.

34Totisesti minä sanon teille: tämä sukupolvi ei katoa, ennenkuin kaikki nämä tapahtuvat. 35

24:35
Ps. 102:27
Ps. 119:89
Jes. 40:8
Jes. 51:6
Matt. 5:18
Hebr. 1:11
Taivas ja maa katoavat, mutta minun sanani eivät koskaan katoa. 36
24:36
Ap. t. 1:7
1. Tess. 5:1-2
Mutta siitä päivästä ja hetkestä ei tiedä kukaan, eivät taivasten enkelit, eikä myöskään Poika, vaan Isä yksin. 37
24:37
1. Moos. 6:11-13
Luuk. 17:26-27
1. Piet. 3:20
Sillä niinkuin oli Nooan päivinä, niin on Ihmisen Pojan tulemus oleva. 38
24:38
1. Moos. 6:2
1. Moos. 7:7
2. Piet. 3:5-6
Sillä niinkuin ihmiset olivat niinä päivinä ennen vedenpaisumusta: söivät ja joivat, naivat ja naittivat, aina siihen päivään asti, jona Nooa meni arkkiin, 39eivätkä tienneet, ennenkuin vedenpaisumus tuli ja vei heidät kaikki; niin on myös Ihmisen Pojan tulemus oleva. 40
24:40
Luuk. 17:34-35
Silloin on kaksi miestä pellolla; toinen korjataan talteen, ja toinen jätetään.

(V. 24:42-51; vert. Luuk. 12:35-46)
41Kaksi naista on jauhamassa käsikivillä; toinen korjataan talteen, ja toinen jätetään. 42
24:42
Matt. 25:13
Valvokaa siis, sillä ette tiedä, minä päivänä teidän Herranne tulee. 43
24:43
1. Tess. 5:2
2. Piet. 3:10
Ilm. 3:3
Mutta se tietäkää: jos perheenisäntä tietäisi, millä yövartiolla varas tulee, totta hän valvoisi, eikä sallisi taloonsa murtauduttavan. 44Sentähden olkaa tekin valmiit, sillä sinä hetkenä, jona ette luule, Ihmisen Poika tulee.

45

24:45
Sananl. 31:15
1. Kor. 4:2
Hebr. 3:5
Kuka siis on se uskollinen ja ymmärtäväinen palvelija, jonka hänen herransa on asettanut pitämään huolta palvelusväestään, antamaan heille ruokaa ajallansa? 46
24:46
Ilm. 16:15
Autuas se palvelija, jonka hänen herransa tullessaan havaitsee näin tekevän! 47
24:47
Matt. 25:21,23
Luuk. 22:29-30
Totisesti minä sanon teille: hän asettaa hänet kaiken omaisuutensa hoitajaksi. 48
24:48
Saarn. 8:11
Hab. 2:3
Hebr. 10:37
2. Piet. 3:9
Mutta jos paha palvelija sanoo sydämessään: 'Minun herrani viipyy', 49ja rupeaa lyömään kanssapalvelijoitaan ja syö ja juo juopuneiden kanssa, 50niin sen palvelijan herra tulee päivänä, jona hän ei odota, ja hetkenä, jota hän ei arvaa, 51
24:51
Matt. 8:12
Matt. 13:42
Matt. 25:30
Luuk. 20:16
ja hakkaa hänet kappaleiksi ja määrää hänelle saman osan kuin ulkokullatuille. Siellä on oleva itku ja hammasten kiristys."