Raamattu 1933/-38 (KR38)
10

10 LUKU.

Jeesuksen kahdelletoista opetuslapselleen antama valta 1; opetuslasten nimet 2-4, hän lähettää heidät juutalaisten luo antaen heille ohjeita 5-15, rohkaisee heitä kestämään vainoissa 16-23 ja ihmisiä pelkäämättä tunnustamaan häntä 24-33, puhuu hänen tähtensä syntyvästä eripuraisuudesta ja ristinkantamisen velvollisuudesta 34-39 sekä lupaa palkan niille, jotka ottavat heidät vastaan 40-42.

(V. 10:1-5; vert. Mark. 6:7-13; Luuk. 9:1-5)

101

10:1
Mark. 3:13-15
Ja hän kutsui tykönsä ne kaksitoista opetuslastaan ja antoi heille vallan ajaa ulos saastaisia henkiä ja parantaa kaikkinaisia tauteja ja kaikkinaista raihnautta.

2

10:2
Mark. 3:16-19
Luuk. 6:13-16
Joh. 1:40-42
Ap. t. 1:13
Ja nämä ovat niiden kahdentoista apostolin nimet: ensimmäinen oli Simon, jota kutsuttiin Pietariksi, ja Andreas, hänen veljensä, sitten Jaakob, Sebedeuksen poika, ja Johannes, hänen veljensä, 3Filippus ja Bartolomeus, Tuomas ja Matteus, publikaani, Jaakob, Alfeuksen poika, ja Lebbeus, lisänimeltä Taddeus, 4Simon Kananeus ja Juudas Iskariot, sama, joka hänet kavalsi.

5Nämä kaksitoista Jeesus lähetti ja käski heitä sanoen: "Älköön tienne viekö pakanain luokse, älkääkä menkö mihinkään samarialaisten kaupunkiin, 6

10:6
Ps. 119:176
Jer. 50:6
Matt. 15:24
Ap. t. 13:46
vaan menkää ennemmin Israelin huoneen kadonneitten lammasten tykö. 7
10:7
Matt. 3:2
Matt. 4:17
Luuk. 9:2
Ja missä kuljette, saarnatkaa ja sanokaa: 'Taivasten valtakunta on tullut lähelle'. 8
10:8
Ap. t. 20:33,35
Parantakaa sairaita, herättäkää kuolleita, puhdistakaa pitalisia, ajakaa ulos riivaajia. Lahjaksi olette saaneet, lahjaksi antakaa. 9
10:9
Luuk. 10:4-16
Luuk. 22:35
Älkää varustako itsellenne kultaa, älkää hopeata älkääkä vaskea vyöhönne, 10
10:10
4. Moos. 18:31
1. Kor. 9:7,14
1. Tim. 5:18
älkää laukkua matkalle, älkää kahta ihokasta, älkää kenkiä, älkääkä sauvaa; sillä työmies on ruokansa ansainnut. 11
10:11
Ap. t. 16:15
Ja mihin kaupunkiin tai kylään te tulettekin, tiedustelkaa, kuka siellä on arvollinen, ja jääkää hänen luokseen, kunnes sieltä lähdette. 12
10:12
1. Sam. 25:6
Ja tullessanne taloon tervehtikää sitä. 13Ja jos talo on arvollinen, tulkoon sille teidän rauhanne; mutta jos se ei ole arvollinen, palatkoon teidän rauhanne teille takaisin. 14
10:14
Ap. t. 13:51
Ap. t. 18:6
Ja missä teitä ei oteta vastaan eikä teidän sanojanne kuulla, lähtekää pois siitä talosta tai siitä kaupungista ja pudistakaa tomu jaloistanne. 15
10:15
Matt. 11:24
Totisesti minä sanon teille: Sodoman ja Gomorran maan on tuomiopäivänä oleva helpompi kuin sen kaupungin.

16

10:16
Luuk. 10:3
Room. 16:19
2. Kor. 1:12
Katso, minä lähetän teidät niinkuin lampaat susien keskelle; olkaa siis älykkäät kuin käärmeet ja viattomat kuin kyyhkyset. 17
10:17
Matt. 24:9
Joh. 16:2
Kavahtakaa ihmisiä, sillä he vetävät teidät oikeuksiin, ja synagoogissaan he teitä ruoskivat; 18
10:18
Mark. 13:9
Luuk. 21:12-13
Ap. t. 12:1-11
Ap. t. 24:25
Ap. t. 25:23
Ap. t. 27:24
ja teidät viedään maaherrain ja kuningasten eteen minun tähteni, todistukseksi heille ja pakanoille. 19
10:19
Mark. 13:11-13
Luuk. 12:11-12
2. Tim. 4:17
Mutta kun he vetävät teitä oikeuteen, älkää huolehtiko siitä, miten tahi mitä puhuisitte, sillä teille annetaan sillä hetkellä, mitä teidän on puhuminen. 20
10:20
2. Moos. 4:12
Luuk. 21:14-15
Ap. t. 4:8
Sillä ette te itse puhu, vaan teidän Isänne Henki puhuu teissä. 21
10:21
Miika 7:6
Ja veli antaa veljensä kuolemaan ja isä lapsensa, ja lapset nousevat vanhempiansa vastaan ja tappavat heidät. 22
10:22
Matt. 24:9,13
Mark. 13:12-13
Luuk. 21:16-17
Ilm. 2:10
Ja te joudutte kaikkien vihattaviksi minun nimeni tähden; mutta joka vahvana pysyy loppuun asti, se pelastuu. 23Ja kun teitä vainotaan yhdessä kaupungissa, paetkaa toiseen; sillä totisesti minä sanon teille: te ette ehdi loppuun käydä Israelin kaupunkeja, ennenkuin Ihmisen Poika tulee.

24

10:24
Luuk. 6:40
Joh. 13:16
Joh. 15:20
Ei ole opetuslapsi opettajaansa parempi, eikä palvelija parempi isäntäänsä. 25
10:25
Matt. 12:24
Mark. 3:22
Luuk. 11:15
Opetuslapselle riittää, että hänelle käy niinkuin hänen opettajalleen, ja palvelijalle, että hänelle käy niinkuin hänen isännälleen. Jos he perheenisäntää ovat sanoneet Beelsebuliksi, kuinka paljoa enemmän hänen perheväkeään!

(V. 10:26-33; vert. Luuk. 12:2-9)
26
10:26
Jer. 1:8
Mark. 4:22
Luuk. 8:17
1. Kor. 4:5
1. Piet. 3:14
Älkää siis peljätkö heitä. Sillä ei ole mitään peitettyä, mikä ei tule paljastetuksi, eikä mitään salattua, mikä ei tule tunnetuksi. 27Minkä minä sanon teille pimeässä, se puhukaa päivän valossa. Ja minkä kuulette kuiskattavan korvaanne, se julistakaa katoilta. 28
10:28
Jaak. 4:12
Älkääkä peljätkö niitä, jotka tappavat ruumiin, mutta eivät voi tappaa sielua; vaan ennemmin peljätkää häntä, joka voi sekä sielun että ruumiin hukuttaa helvettiin. 29
10:29
Job 39:3
Ps. 50:11
Eikö kahta varpusta myydä yhteen ropoon? Eikä yksikään niistä putoa maahan teidän Isänne sallimatta. 30
10:30
Luuk. 21:18
Ap. t. 27:34
Ovatpa teidän päänne hiuksetkin kaikki luetut. 31
10:31
Matt. 6:26
Luuk. 12:24
Älkää siis peljätkö; te olette suurempiarvoiset kuin monta varpusta. 32
10:32
Room. 10:9
Ilm. 3:5
Sentähden, jokaisen, joka tunnustaa minut ihmisten edessä, minäkin tunnustan Isäni edessä, joka on taivaissa. 33
10:33
Mark. 8:38
Luuk. 9:26
2. Tim. 2:12
2. Piet. 2:1
Mutta joka kieltää minut ihmisten edessä, sen minäkin kiellän Isäni edessä, joka on taivaissa.

34

10:34
Luuk. 12:51,53
Älkää luulko, että minä olen tullut tuomaan rauhaa maan päälle; en ole tullut tuomaan rauhaa, vaan miekan.

35

10:35
Miika 7:6
Sillä minä olen tullut 'nostamaan

pojan riitaan isäänsä vastaan

ja tyttären äitiänsä vastaan

ja miniän anoppiansa vastaan;

36

10:36
Ps. 41:10
Ps. 55:14
Joh. 13:18
ja ihmisen vihamiehiksi tulevat

hänen omat perhekuntalaisensa'.

37
10:37
Luuk. 14:26-27
Joka rakastaa isäänsä taikka äitiänsä enemmän kuin minua, se ei ole minulle sovelias; ja joka rakastaa poikaansa taikka tytärtänsä enemmän kuin minua, se ei ole minulle sovelias; 38
10:38
Matt. 16:24-25
Mark. 8:34-35
Luuk. 9:23
ja joka ei ota ristiänsä ja seuraa minua, se ei ole minulle sovelias. 39
10:39
Luuk. 17:33
Joh. 12:25
Joka löytää elämänsä, kadottaa sen; ja joka kadottaa elämänsä minun tähteni, hän löytää sen.

40

10:40
Mark. 9:37
Luuk. 9:48
Luuk. 10:16
Joh. 13:20
Gal. 4:14
Joka ottaa tykönsä teidät, se ottaa tykönsä minut; ja joka ottaa minut tykönsä, ottaa tykönsä hänet, joka on minut lähettänyt. 41
10:41
1. Kun. 17:10-24
2. Kun. 4:8
Matt. 18:5
Joka profeetan ottaa tykönsä profeetan nimen tähden, saa profeetan palkan; ja joka vanhurskaan ottaa tykönsä vanhurskaan nimen tähden, saa vanhurskaan palkan. 42
10:42
Matt. 25:40
Mark. 9:41
Hebr. 6:10
Ja kuka hyvänsä antaa yhdelle näistä pienistä maljallisen kylmää vettä, hänen juodaksensa, opetuslapsen nimen tähden, totisesti minä sanon teille: hän ei jää palkkaansa vaille."

11

11 LUKU.

Jeesus opettaa Galilean kaupungeissa 1, antaa vastauksen Johannes Kastajan lähettämille 2-6, todistaa Johanneksesta 7-19, nuhtelee kansaa katumattomuudesta 20-24, ylistää Isää armon ilmoittamisesta lapsenmielisille 25-27 ja kutsuu tykönsä työtätekeväiset ja raskautetut 28-30.

111Ja kun Jeesus oli antanut kahdelletoista opetuslapselleen kaikki nämä käskyt, niin hän lähti sieltä opettamaan ja saarnaamaan heidän kaupunkeihinsa.

(V. 11:2-19; vert. Luuk. 7:18-35)

2

11:2
Matt. 14:3
Mutta kun Johannes vankilassa ollessaan kuuli Kristuksen teot, lähetti hän opetuslapsiansa 3
11:3
5. Moos. 18:15
Dan. 9:25-26
Mal. 3:1
sanomaan hänelle: "Oletko sinä se tuleva, vai pitääkö meidän toista odottaman?" 4Niin Jeesus vastasi ja sanoi heille: "Menkää ja kertokaa Johannekselle, mitä kuulette ja näette: 5
11:5
Jes. 35:5-6
Jes. 61:1
sokeat saavat näkönsä, ja rammat kävelevät, pitaliset puhdistuvat, ja kuurot kuulevat, ja kuolleet herätetään, ja köyhille julistetaan evankeliumia. 6
11:6
Luuk. 2:34
Ja autuas on se, joka ei loukkaannu minuun."

7

11:7
Matt. 3:5
Jaak. 1:6
Kun he olivat menneet, rupesi Jeesus puhumaan kansalle Johanneksesta: "Mitä te lähditte erämaahan katselemaan? Ruokoako, jota tuuli huojuttaa? 8Vai mitä lähditte katsomaan? Ihmistäkö, hienoihin vaatteisiin puettua? Katso, hienopukuiset ovat kuningasten kartanoissa. 9
11:9
Luuk. 1:76
Vai mitä te lähditte? Profeettaako katsomaan? Totisesti, minä sanon teille: hän on enemmän kuin profeetta. 10
11:10
Mal. 3:1
Mark. 1:2
Tämä on se, josta on kirjoitettu:

'Katso, minä lähetän enkelini sinun edelläsi,

ja hän on valmistava tiesi sinun eteesi'.

11Totisesti minä sanon teille: ei ole vaimoista syntyneitten joukosta noussut suurempaa kuin Johannes Kastaja; mutta vähäisin taivasten valtakunnassa on suurempi kuin hän. 12
11:12
Luuk. 16:16
Mutta Johannes Kastajan päivistä tähän asti hyökätään taivasten valtakuntaa vastaan, ja hyökkääjät tempaavat sen itselleen. 13Sillä kaikki profeetat ja laki ovat ennustaneet Johannekseen asti; 14
11:14
Mal. 4:5
Matt. 17:12
Mark. 9:13
Luuk. 1:17
ja jos tahdotte ottaa vastaan: hän on Elias, joka oli tuleva. 15
11:15
Matt. 13:9,43
Mark. 4:9,23
Ilm. 2:7
Jolla on korvat, se kuulkoon.

16Mutta mihin minä vertaan tämän sukupolven? Se on lasten kaltainen, jotka istuvat toreilla ja huutavat toisilleen 17sanoen: 'Me soitimme teille huilua, ja te ette karkeloineet; me veisasimme itkuvirsiä, ja te ette valittaneet'. 18

11:18
Jer. 35:5-6
Matt. 3:4
Sillä Johannes tuli, hän ei syö eikä juo, ja he sanovat: 'Hänessä on riivaaja'. 19
11:19
Luuk. 15:1-2
Ihmisen Poika tuli, hän syö ja juo, ja he sanovat: 'Katso syömäriä ja viininjuojaa, publikaanien ja syntisten ystävää!' Ja viisaus on oikeaksi näytetty teoissansa."

(V. 11:20-24; vert. Luuk. 10:12-15)

20Sitten hän rupesi nuhtelemaan niitä kaupunkeja, joissa useimmat hänen voimalliset tekonsa olivat tapahtuneet, siitä, etteivät ne olleet tehneet parannusta: 21"Voi sinua, Korasin! Voi sinua, Beetsaida! Sillä jos ne voimalliset teot, jotka ovat tapahtuneet teissä, olisivat tapahtuneet Tyyrossa ja Siidonissa, niin nämä jo aikaa sitten olisivat säkissä ja tuhassa tehneet parannuksen. 22Mutta minä sanon teille: Tyyron ja Siidonin on tuomiopäivänä oleva helpompi kuin teidän. 23

11:23
Matt. 4:13
Ja sinä, Kapernaum, korotetaankohan sinut hamaan taivaaseen? Hamaan tuonelaan on sinun astuttava alas. Sillä jos ne voimalliset teot, jotka ovat tapahtuneet sinussa, olisivat tapahtuneet Sodomassa, niin se seisoisi vielä tänäkin päivänä. 24
11:24
Matt. 10:15
Mutta minä sanon teille: Sodoman maan on tuomiopäivänä oleva helpompi kuin sinun."

(V. 11:25-27; vert. Luuk. 10:21,22)

25

11:25
Job 37:24
Ps. 119:130
1. Kor. 1:19
1. Kor. 1:26-29
Siihen aikaan Jeesus johtui puhumaan sanoen: "Minä ylistän sinua, Isä, taivaan ja maan Herra, että olet salannut nämä viisailta ja ymmärtäväisiltä ja ilmoittanut ne lapsenmielisille. 26Niin, Isä, sillä näin on sinulle hyväksi näkynyt. 27
11:27
Ps. 8:7
Matt. 28:18
Joh. 1:18
Joh. 3:35
Joh. 6:46
Joh. 10:15
Joh. 13:3
Joh. 17:2
Ef. 1:20-23
Kaikki on minun Isäni antanut minun haltuuni, eikä kukaan muu tunne Poikaa kuin Isä, eikä Isää tunne kukaan muu kuin Poika ja se, kenelle Poika tahtoo hänet ilmoittaa.

28

11:28
Jer. 31:25
Matt. 12:20
Joh. 7:37
Tulkaa minun tyköni, kaikki työtätekeväiset ja raskautetut, niin minä annan teille levon. 29
11:29
Jer. 6:16
Matt. 21:5
Ottakaa minun ikeeni päällenne ja oppikaa minusta, sillä minä olen hiljainen ja nöyrä sydämeltä; niin te löydätte levon sielullenne. 30
11:30
1. Joh. 5:3
Sillä minun ikeeni on sovelias, ja minun kuormani on keveä."

12

12 LUKU.

Jeesus puolustaa opetuslapsiaan, jotka katkovat tähkäpäitä sapattina 1-8, parantaa miehen, jonka käsi oli kuivettunut 9-14, kieltää kansaa saattamasta häntä julki 15-21, parantaa riivatun miehen ja kumoaa syytöksen, että hän Beelsebulin avulla ajaa ulos riivaajia 22-30, varoittaa pilkkaamasta Pyhää Henkeä 31-37, moittii kansaa pahaksi ja merkkejä tavoittelevaksi 38-42, puhuu ihmisestä, johon saastainen henki palaa 43-45, ja sanoo sitä, joka tekee hänen Isänsä tahdon, veljekseen, sisarekseen ja äidikseen 46-50.

(V. 11:1-8; vert. Mark. 2:22-28; Luuk. 6:1-5)

121

12:1
5. Moos. 23:25
Siihen aikaan Jeesus kulki sapattina viljavainioiden halki; ja hänen opetuslastensa oli nälkä, ja he rupesivat katkomaan tähkäpäitä ja syömään. 2
12:2
2. Moos. 20:10
Mutta kun fariseukset sen näkivät, sanoivat he hänelle: "Katso, sinun opetuslapsesi tekevät, mitä ei ole lupa tehdä sapattina". 3
12:3
1. Sam. 21:4,6
Niin hän sanoi heille: "Ettekö ole lukeneet, mitä Daavid teki, kun hänen ja hänen seuralaistensa oli nälkä, 4
12:4
2. Moos. 25:30
3. Moos. 24:9
kuinka hän meni Jumalan huoneeseen, ja kuinka he söivät näkyleivät, joita ei hänen eikä hänen seuralaistensa ollut lupa syödä, vaan ainoastaan pappien? 5
12:5
4. Moos. 28:9-10
Tai ettekö ole lukeneet laista, että papit sapattina pyhäkössä rikkovat sapatin ja ovat kuitenkin syyttömät? 6Mutta minä sanon teille: tässä on se, joka on pyhäkköä suurempi. 7
12:7
Hoos. 6:6
Matt. 9:13
Mutta jos tietäisitte, mitä tämä on: 'Laupeutta minä tahdon enkä uhria', niin te ette tuomitsisi syyttömiä. 8Sillä Ihmisen Poika on sapatin herra."

(V. 12:9-14; vert. Mark. 3:1-6; Luuk. 6:6-11)

9Ja hän lähti sieltä ja tuli heidän synagoogaansa. 10

12:10
Luuk. 14:3
Ja katso, siellä oli mies, jonka käsi oli kuivettunut. Niin he kysyivät häneltä sanoen: "Onko luvallista sapattina parantaa?" voidaksensa nostaa syytteen häntä vastaan. 11
12:11
5. Moos. 22:4
Luuk. 14:5
Niin hän sanoi heille: "Kuka teistä on se mies, joka ei, jos hänen ainoa lampaansa putoaa sapattina kuoppaan, tartu siihen ja nosta sitä ylös? 12Kuinka paljon suurempiarvoinen onkaan ihminen kuin lammas! Sentähden on lupa tehdä sapattina hyvää." 13Sitten hän sanoi miehelle: "Ojenna kätesi!" Ja hän ojensi; ja se tuli entiselleen, terveeksi niinkuin toinenkin. 14
12:14
Joh. 5:16
Niin fariseukset lähtivät ulos ja pitivät neuvoa häntä vastaan, surmataksensa hänet.

15

12:15
Mark. 3:7
Mutta kun Jeesus huomasi sen, väistyi hän sieltä pois. Ja monet seurasivat häntä, ja hän paransi heidät kaikki, 16ja hän varoitti vakavasti heitä saattamasta häntä julki; 17että kävisi toteen, mikä on puhuttu profeetta Esaiaan kautta, joka sanoo:

18

12:18
Jes. 2:4
Jes. 11:2
Jes. 42:1-4
Matt. 3:16-17
Matt. 17:5
"Katso, minun palvelijani,

jonka minä olen valinnut,

minun rakkaani,

johon minun sieluni on mielistynyt;

minä panen Henkeni häneen,

ja hän on saattava oikeuden sanomaa pakanoille.

19Ei hän riitele eikä huuda,

ei hänen ääntänsä kuule kukaan kaduilla.

20Särjettyä ruokoa hän ei muserra,

ja suitsevaista kynttilänsydäntä

hän ei sammuta,

kunnes hän saattaa oikeuden voittoon.

21

12:21
Room. 15:12
Ja hänen nimeensä

pakanat panevat toivonsa."

(V. 12:22-45; vert. Mark. 3:22-30; Luuk. 11:14-26,29-32)

22

12:22
Matt. 9:32-33
Silloin tuotiin hänen tykönsä riivattu mies, joka oli sokea ja mykkä, ja hän paransi hänet, niin että mykkä puhui ja näki. 23Ja kaikki kansa hämmästyi ja sanoi: "Eiköhän tämä ole Daavidin poika?" 24
12:24
Matt. 9:34
Mutta kun fariseukset sen kuulivat, sanoivat he: "Tämä ei aja riivaajia ulos kenenkään muun kuin Beelsebulin, riivaajain päämiehen, voimalla". 25
12:25
Ps. 139:2
Mutta hän tiesi heidän ajatuksensa ja sanoi heille: "Jokainen valtakunta, joka riitautuu itsensä kanssa, joutuu autioksi, eikä mikään kaupunki tai talo, joka riitautuu itsensä kanssa, pysy pystyssä. 26Jos nyt saatana ajaa ulos saatanan, niin hän on riitautunut itsensä kanssa; kuinka siis hänen valtakuntansa pysyy pystyssä? 27Ja jos minä Beelsebulin voimalla ajan ulos riivaajia, kenenkä voimalla sitten teidän lapsenne ajavat niitä ulos? Niinpä he tulevat olemaan teidän tuomarinne. 28Mutta jos minä Jumalan Hengen voimalla ajan ulos riivaajia, niin on Jumalan valtakunta tullut teidän tykönne. 29Taikka kuinka voi kukaan tunkeutua väkevän taloon ja ryöstää hänen tavaroitansa, ellei hän ensin sido sitä väkevää? Vasta sitten hän ryöstää tyhjäksi hänen talonsa. 30
12:30
Mark. 9:40
Luuk. 9:50
Joka ei ole minun kanssani, se on minua vastaan; ja joka ei minun kanssani kokoa, se hajottaa.

31

12:31
Hebr. 6:4-7
Hebr. 10:26
1. Joh. 5:16
Sentähden minä sanon teille: jokainen synti ja pilkka annetaan ihmisille anteeksi, mutta Hengen pilkkaamista ei anteeksi anneta. 32
12:32
Luuk. 12:10
Luuk. 23:34
1. Tim. 1:13
Ja jos joku sanoo sanan Ihmisen Poikaa vastaan, niin hänelle annetaan anteeksi; mutta jos joku sanoo jotakin Pyhää Henkeä vastaan, niin hänelle ei anteeksi anneta, ei tässä maailmassa eikä tulevassa. 33
12:33
Matt. 7:17
Luuk. 6:43-45
Joko tehkää puu hyväksi ja sen hedelmä hyväksi, tahi tehkää puu huonoksi ja sen hedelmä huonoksi; sillä hedelmästä puu tunnetaan. 34
12:34
Matt. 3:7
Matt. 15:18-19
Matt. 23:33
Luuk. 3:7
Te kyykäärmeitten sikiöt, kuinka te saattaisitte hyvää puhua, kun itse olette pahoja? Sillä sydämen kyllyydestä suu puhuu. 35Hyvä ihminen tuo hyvän runsaudesta esille hyvää, ja paha ihminen tuo pahan runsaudesta esille pahaa. 36
12:36
Saarn. 12:14
1. Piet. 4:5
Mutta minä sanon teille: jokaisesta turhasta sanasta, minkä ihmiset puhuvat, pitää heidän tekemän tili tuomiopäivänä. 37
12:37
Jaak. 3:2
Sillä sanoistasi sinut julistetaan vanhurskaaksi, ja sanoistasi sinut tuomitaan syylliseksi."

38

12:38
Matt. 16:1
Mark. 8:11-12
1. Kor. 1:22
Silloin muutamat kirjanoppineista ja fariseuksista vastasivat hänelle sanoen: "Opettaja, me tahdomme nähdä sinulta merkin". 39
12:39
Matt. 16:4
Luuk. 11:29-32
Mutta hän vastasi heille ja sanoi: "Tämä paha ja avionrikkoja sukupolvi tavoittelee merkkiä, mutta sille ei anneta muuta merkkiä kuin profeetta Joonaan merkki. 40
12:40
Joona 2:1
Sillä niinkuin Joonas oli meripedon vatsassa kolme päivää ja kolme yötä, niin on myös Ihmisen Poika oleva maan povessa kolme päivää ja kolme yötä. 41
12:41
Joona 3:5
Niiniven miehet nousevat tuomiolle yhdessä tämän sukupolven kanssa ja tulevat sille tuomioksi; sillä he tekivät parannuksen Joonaan saarnan vaikutuksesta, ja katso, tässä on enempi kuin Joonas. 42
12:42
1. Kun. 10:1-10
2. Aik. 9:1-9
Etelän kuningatar on heräjävä tuomiolle tämän sukupolven kanssa ja tuleva sille tuomioksi; sillä hän tuli maan ääristä kuulemaan Salomon viisautta, ja katso, tässä on enempi kuin Salomo.

43Kun saastainen henki lähtee ihmisestä, kuljeksii se autioita paikkoja ja etsii lepoa, eikä löydä. 44Silloin se sanoo: 'Minä palaan huoneeseeni, josta lähdin'. Ja kun se tulee, tapaa se huoneen tyhjänä ja lakaistuna ja kaunistettuna. 45

12:45
2. Piet. 2:20
Silloin se menee ja ottaa mukaansa seitsemän muuta henkeä, pahempaa kuin se itse, ja ne tulevat sisään ja asuvat siellä. Ja sen ihmisen viimeiset tulevat pahemmiksi kuin ensimmäiset. Niin käy myös tälle pahalle sukupolvelle."

(V. 12:46-50; vert. Mark. 3:31-35; Luuk. 8:19-21)

46

12:46
Matt. 13:55
Hänen vielä puhuessaan kansalle, katso, hänen äitinsä ja veljensä seisoivat ulkona, tahtoen häntä puhutella. 47Niin joku sanoi hänelle: "Katso, sinun äitisi ja veljesi seisovat ulkona ja tahtovat sinua puhutella". 48Mutta hän vastasi ja sanoi sille, joka sen hänelle ilmoitti: "Kuka on minun äitini, ja ketkä ovat minun veljeni?" 49Ja hän ojensi kätensä opetuslastensa puoleen ja sanoi: "Katso, minun äitini ja veljeni! 50
12:50
Joh. 15:14
Room. 8:29
Hebr. 2:11
1. Joh. 2:17
Sillä jokainen, joka tekee minun taivaallisen Isäni tahdon, on minun veljeni ja sisareni ja äitini."