Raamattu 1933/-38 (KR38)
22

22 LUKU.

Ylipapit ja kirjanoppineet miettivät, kuinka saisivat Jeesuksen surmatuksi 1, 2. Juudas tarjoutuu kavaltajaksi 3-6. Jeesus lähettää kaksi opetuslastaan valmistamaan pääsiäislammasta 7-13, syö pääsiäisaterian ja asettaa ehtoollisen 14-23, kehoittaa opetuslastensa kiistan johdosta nöyryyteen 24-30, sanoo Pietarin kieltävän hänet 31-34 ja ahdingon ajan tulevan opetuslapsille 35-38, rukoilee Getsemanessa 39-46; Juudas kavaltaa hänet 47-53. Pietari kieltää hänet 54-62. Jeesusta herjataan ja piestään 63-65; hän tunnustaa olevansa Kristus 66-71.

(V. 22:1-2; vert. Matt. 26:2-5; Mark. 14:1-2)

221

22:1
2. Moos. 12:15
Mutta happamattoman leivän juhla, jota pääsiäiseksi sanotaan, oli lähellä. 2
22:2
Ps. 2:2
Luuk. 20:19
Ap. t. 4:26-27
Ja ylipapit ja kirjanoppineet miettivät, kuinka saisivat hänet surmatuksi; sillä he pelkäsivät kansaa.

(V. 22:3-6; vert. Matt. 26:14-16; Mark. 14:10-11)

3

22:3
Joh. 13:2,27
Niin saatana meni Juudaaseen, jota kutsuttiin Iskariotiksi ja joka oli yksi niistä kahdestatoista. 4Ja tämä meni ja puhui ylipappien ja pyhäkön vartioston päällikköjen kanssa, miten hän saattaisi hänet heidän käsiinsä. 5Ja he ihastuivat ja sitoutuivat antamaan hänelle rahaa. 6Ja hän lupautui ja etsi sopivaa tilaisuutta kavaltaakseen hänet heille ilman melua.

(V. 22:7-23; vert. Matt. 26:17-29; Mark. 14:12-25)

7

22:7
2. Moos. 12:3-11
Niin tuli se happamattoman leivän päivistä, jona pääsiäislammas oli teurastettava. 8Ja hän lähetti Pietarin ja Johanneksen sanoen: "Menkää ja valmistakaa meille pääsiäislammas syödäksemme". 9Niin he kysyivät häneltä: "Mihin tahdot, että valmistamme sen?" 10Hän vastasi heille: "Katso, saapuessanne kaupunkiin tulee teitä vastaan mies kantaen vesiastiaa; seuratkaa häntä siihen taloon, johon hän menee, 11ja sanokaa talon isännälle: 'Opettaja sanoo sinulle: Missä on vierashuone, syödäkseni siinä pääsiäislampaan opetuslasteni kanssa?' 12Niin hän näyttää teille suuren, aterioiville varustetun huoneen yläkerrassa; sinne valmistakaa." 13Ja he menivät ja havaitsivat niin olevan, kuin Jeesus oli heille sanonut, ja valmistivat pääsiäislampaan.

14Ja kun hetki tuli, asettui hän aterialle ja apostolit hänen kanssansa. 15Ja hän sanoi heille: "Minä olen halajamalla halannut syödä tämän pääsiäislampaan teidän kanssanne, ennenkuin minä kärsin; 16

22:16
Luuk. 13:29
sillä minä sanon teille, etten minä sitä enää syö, ennenkuin sen täyttymys tapahtuu Jumalan valtakunnassa". 17Ja hän otti maljan, kiitti ja sanoi: "Ottakaa tämä ja jakakaa keskenänne. 18Sillä minä sanon teille: tästedes minä en juo viinipuun antia, ennenkuin Jumalan valtakunta tulee." 19
22:19
1. Kor. 11:23-25
Ja hän otti leivän, kiitti, mursi ja antoi heille ja sanoi: "Tämä on minun ruumiini, joka teidän edestänne annetaan. Tehkää se minun muistokseni." 20
22:20
2. Moos. 24:8
Jer. 31:31
Samoin myös maljan, aterian jälkeen, ja sanoi: "Tämä malja on uusi liitto minun veressäni, joka teidän edestänne vuodatetaan. 21
22:21
Ps. 41:10
Joh. 13:21
Mutta, katso, minun kavaltajani käsi on minun kanssani pöydällä. 22
22:22
Ap. t. 1:16
Ap. t. 2:23
Sillä Ihmisen Poika tosin menee pois, niinkuin säädetty on; mutta voi sitä ihmistä, jonka kautta hänet kavalletaan!" 23Ja he rupesivat keskenänsä kyselemään, kuka heistä mahtoi olla se, joka oli tämän tekevä.

24

22:24
Luuk. 9:46
Mark. 9:34
Ja heidän välillään syntyi myös kiista siitä, kuka heistä oli katsottava suurimmaksi.

(V. 22:25-26; vert. Matt. 20:25-27; Mark. 10:42-44)
25Niin hän sanoi heille: "Kansojen kuninkaat herroina niitä hallitsevat, ja niiden valtiaita sanotaan hyväntekijöiksi. 26
22:26
Matt. 23:11
Luuk. 9:48
Mutta älkää te niin; vaan joka teidän keskuudessanne on suurin, se olkoon niinkuin nuorin, ja johtaja niinkuin se, joka palvelee. 27
22:27
Matt. 20:28
Joh. 13:14
Fil. 2:7
Sillä kumpi on suurempi, sekö, joka aterioi, vai se, joka palvelee? Eikö se, joka aterioi? Mutta minä olen teidän keskellänne niinkuin se, joka palvelee. 28Mutta te olette pysyneet minun kanssani minun kiusauksissani; 29
22:29
Luuk. 12:32
ja minä säädän teille, niinkuin minun Isäni on minulle säätänyt, kuninkaallisen vallan, 30
22:30
Matt. 19:28
Ilm. 3:21
niin että te saatte syödä ja juoda minun pöydässäni minun valtakunnassani ja istua valtaistuimilla ja tuomita Israelin kahtatoista sukukuntaa.
(V. 22:31-34; vert. Matt. 26:31-35; Mark. 14:27-31; Joh. 13:36-38)

31

22:31
Job 1:7-8
2. Kor. 2:11
1. Piet. 5:8
Simon, Simon, katso, saatana on tavoitellut teitä valtaansa, seuloakseen teitä niinkuin nisuja; 32
22:32
Joh. 17:9,15
mutta minä olen rukoillut sinun puolestasi, ettei sinun uskosi raukeaisi tyhjään. Ja kun sinä kerran palajat, niin vahvista veljiäsi." 33Niin Simon sanoi hänelle: "Herra, sinun kanssasi minä olen valmis menemään sekä vankeuteen että kuolemaan". 34Mutta hän sanoi: "Minä sanon sinulle, Pietari: ei laula tänään kukko, ennenkuin sinä kolmesti kiellät tuntevasi minua."

35

22:35
Matt. 10:9-10
Mark. 6:8
Luuk. 9:3
Luuk. 10:4
Ja hän sanoi heille: "Kun minä lähetin teidät ilman rahakukkaroa ja laukkua ja kenkiä, puuttuiko teiltä mitään?" He vastasivat: "Ei mitään". 36Niin hän sanoi heille: "Mutta nyt, jolla on kukkaro, ottakoon sen mukaansa; niin myös laukun. Ja jolla ei ole, myyköön vaippansa ja ostakoon miekan. 37
22:37
Jes. 53:12
Sillä minä sanon teille, että minussa pitää käymän toteen tämän, mikä kirjoitettu on: 'Ja hänet luettiin pahantekijäin joukkoon'. Sillä se, mikä minusta on sanottu, on täyttynyt." 38Niin he sanoivat: "Herra, katso, tässä on kaksi miekkaa". Mutta hän vastasi heille: "Riittää".

(V. 22:39-46; vert. Matt. 26:30,36-46; Mark. 14:26,32-42)

39

22:39
Joh. 18:1
Ja hän meni ulos ja lähti tapansa mukaan Öljymäelle, ja hänen opetuslapsensa seurasivat häntä. 40Ja tultuaan siihen paikkaan hän sanoi heille: "Rukoilkaa, ettette joutuisi kiusaukseen". 41Ja hän vetäytyi heistä noin kivenheiton päähän, laskeutui polvilleen ja rukoili 42
22:42
Matt. 6:10
Joh. 6:38
sanoen: "Isä, jos sinä tahdot, niin ota pois minulta tämä malja; älköön kuitenkaan tapahtuko minun tahtoni, vaan sinun". 43Niin hänelle ilmestyi taivaasta enkeli, joka vahvisti häntä. 44
22:44
Joh. 12:27
Hebr. 5:7
Ja kun hän oli suuressa tuskassa, rukoili hän yhä hartaammin. Ja hänen hikensä oli niinkuin veripisarat, jotka putosivat maahan. 45Ja kun hän nousi rukoilemasta ja meni opetuslastensa tykö, tapasi hän heidät murheen tähden nukkumasta. 46Niin hän sanoi heille: "Miksi te nukutte? Nouskaa ja rukoilkaa, ettette joutuisi kiusaukseen."

(V. 22:47-53; vert. Matt. 26:47-55; Mark. 14:43-49; Joh. 18:2-11)

47Ja katso, hänen vielä puhuessaan tuli joukko kansaa, ja yksi niistä kahdestatoista, se, jonka nimi oli Juudas, kulki heidän edellään. Ja hän tuli Jeesuksen luo antamaan hänelle suuta. 48Mutta Jeesus sanoi hänelle: "Juudas, suunantamisellako sinä Ihmisen Pojan kavallat?" 49Kun nyt ne, jotka olivat hänen ympärillään, näkivät, mitä oli tulossa, sanoivat he: "Herra, iskemmekö miekalla?" 50Ja eräs heistä iski ylimmäisen papin palvelijaa ja sivalsi häneltä pois oikean korvan. 51Mutta Jeesus vastasi sanoen: "Sallikaa vielä tämäkin". Ja hän koski hänen korvaansa ja paransi hänet. 52Niin Jeesus sanoi ylipapeille ja pyhäkön vartioston päälliköille ja vanhimmille, jotka olivat tulleet häntä vastaan: "Niinkuin ryöväriä vastaan te olette lähteneet miekat ja seipäät käsissä. 53

22:53
Joh. 7:30
Minä olen joka päivä ollut teidän kanssanne pyhäkössä, ettekä ole ojentaneet käsiänne minua vastaan. Mutta tämä on teidän hetkenne ja pimeyden valta."

(V. 22:54-62; vert. Matt. 26:57-58,69-75; Mark. 14:53-54,66-72; Joh. 18:12-18,25-27)

54Niin he ottivat hänet kiinni ja kuljettivat pois ja veivät hänet ylimmäisen papin taloon. Ja Pietari seurasi taampana. 55Ja he virittivät valkean keskelle esipihaa ja asettuivat yhdessä istumaan, ja Pietari istui heidän joukkoonsa. 56Niin eräs palvelijatar, nähdessään hänen istuvan tulen ääressä, katseli häntä kiinteästi ja sanoi: "Tämäkin oli hänen kanssaan". 57Mutta hän kielsi sanoen: "Nainen, en tunne häntä". 58Ja hetkisen perästä näki hänet toinen, eräs mies, ja sanoi: "Sinäkin olet yksi niistä". Mutta Pietari sanoi: "Mies, en ole". 59Ja noin yhden hetken kuluttua vakuutti vielä toinen sanoen: "Totisesti, tämä oli myös hänen kanssaan; sillä onhan hän galilealainenkin". 60Mutta Pietari sanoi: "En ymmärrä, mies, mitä sanot". Ja samassa, hänen vielä puhuessaan, lauloi kukko. 61Ja Herra kääntyi ja katsoi Pietariin; ja Pietari muisti Herran sanat, kuinka hän oli hänelle sanonut: "Ennenkuin kukko tänään laulaa, sinä kolmesti minut kiellät". 62Ja hän meni ulos ja itki katkerasti.

(V. 22:63-65; vert. Matt. 26:67-68; Mark. 14:65)

63

22:63
Job 16:10
Jes. 50:6
Joh. 18:22
Joh. 19:3
Ja miehet, jotka pitivät Jeesusta kiinni, pilkkasivat häntä ja pieksivät häntä. 64Ja he peittivät hänen kasvonsa ja kysyivät häneltä sanoen: "Profetoi, kuka se on, joka sinua löi!" 65Ja paljon muita herjaussanoja he puhuivat häntä vastaan.

(V. 22:66-71; vert. Matt. 26:59-66; Mark. 14:55-64)

66

22:66
Matt. 27:1
Mark. 15:1
Joh. 18:24
Ja päivän valjetessa kansan vanhimmat ja ylipapit ja kirjanoppineet kokoontuivat ja veivät hänet neuvostonsa eteen 67ja sanoivat: "Jos sinä olet Kristus, niin sano se meille". Hän vastasi heille: "Jos minä teille sanon, niin te ette usko; 68ja jos kysyn, ette vastaa. 69
22:69
Ps. 110:1
Dan. 7:13
Luuk. 21:27
Mutta tästedes Ihmisen Poika on istuva Jumalan voiman oikealla puolella." 70Silloin he kaikki sanoivat: "Sinä siis olet Jumalan Poika?" Hän vastasi heille: "Tepä sen sanotte, että minä olen". 71Niin he sanoivat: "Mitä me enää todistusta tarvitsemme? Sillä me itse olemme kuulleet sen hänen omasta suustansa."

23

23 LUKU.

Jeesus on Pilatuksen tutkittavana 1-7, on Herodeksen edessä 8-12 ja jälleen Pilatuksen edessä, joka tuomitsee hänet 13-25; hänet viedään Golgatalle 26-32 ja ristiinnaulitaan 33-43; hän antaa henkensä 44-49 ja hänet haudataan 50-56.

(V. 23:1-25; vert. Matt. 27:2,11-26; Mark. 15:1-15; Joh. 18:28—19:16)

231Ja he nousivat, koko joukko, ja veivät hänet Pilatuksen eteen. 2

23:2
Matt. 17:27
Matt. 22:21
Mark. 12:17
Luuk. 20:25
Ap. t. 17:7
Ja he alkoivat syyttää häntä sanoen: "Tämän me olemme havainneet villitsevän kansaamme, kieltävän antamasta veroja keisarille ja sanovan itseään Kristukseksi, kuninkaaksi". 3
23:3
1. Tim. 6:13
Niin Pilatus kysyi häneltä sanoen: "Oletko sinä juutalaisten kuningas?" Hän vastasi hänelle ja sanoi: "Sinäpä sen sanot". 4Pilatus sanoi ylipapeille ja kansalle: "En minä löydä mitään syytä tässä miehessä". 5Mutta he ahdistivat yhä enemmän ja sanoivat: "Hän yllyttää kansaa opettaen kaikkialla Juudeassa, Galileasta alkaen tänne asti". 6Mutta kun Pilatus sen kuuli, kysyi hän, oliko mies galilealainen. 7Ja saatuaan tietää hänen olevan Herodeksen hallintoalueelta hän lähetti hänet Herodeksen eteen, joka hänkin niinä päivinä oli Jerusalemissa.

8

23:8
Luuk. 9:7-9
Kun Herodes näki Jeesuksen, ihastui hän suuresti; sillä hän oli jo kauan aikaa halunnut nähdä häntä, koska oli kuullut hänestä, ja hän toivoi saavansa nähdä häneltä jonkin ihmeen. 9Ja hän teki Jeesukselle monia kysymyksiä; mutta tämä ei vastannut hänelle mitään. 10Ja ylipapit ja kirjanoppineet seisoivat siinä ja syyttivät häntä kiivaasti. 11Mutta Herodes joukkoineen kohteli häntä halveksivasti ja pilkkasi häntä; ja puetettuaan hänet loistavaan pukuun hän lähetti hänet takaisin Pilatuksen eteen. 12
23:12
Ap. t. 4:27
Ja Herodes ja Pilatus tulivat sinä päivänä ystäviksi keskenään; he olivat näet ennen olleet toistensa vihamiehiä.

13Niin Pilatus kutsui kokoon ylipapit ja hallitusmiehet ja kansan 14ja sanoi heille: "Te olette tuoneet minulle tämän miehen kansan yllyttäjänä; ja katso, minä olen teidän läsnäollessanne häntä tutkinut enkä ole havainnut tätä miestä syylliseksi mihinkään, mistä te häntä syytätte, 15eikä Herodeskaan, sillä hän lähetti hänet takaisin meille. Ja katso, hän ei ole tehnyt mitään, mikä ansaitsee kuoleman. 16Kuritettuani häntä minä siis hänet päästän." 18

23:18
Ap. t. 3:14
Niin he huusivat kaikki yhdessä, sanoen: "Vie pois tämä, mutta päästä meille Barabbas!" 19Tämä oli heitetty vankeuteen kaupungissa tehdystä kapinasta sekä murhasta. 20Niin Pilatus taas puhui heille, koska hän tahtoi päästää Jeesuksen irti. 21Mutta he huusivat vastaan ja sanoivat: "Ristiinnaulitse, ristiinnaulitse hänet!" 22Niin hän puhui heille kolmannen kerran: "Mitä pahaa hän sitten on tehnyt? En ole havainnut hänessä mitään, mistä hän ansaitsisi kuoleman. Kuritettuani häntä minä siis hänet päästän." 23Mutta he ahdistivat häntä suurilla huudoilla, vaatien Jeesusta ristiinnaulittavaksi; ja heidän huutonsa pääsivät voitolle. 24Niin Pilatus tuomitsi heidän vaatimuksensa täytettäväksi. 25Ja hän päästi irti sen, joka kapinasta ja murhasta oli vankeuteen heitetty ja jota he vaativat, mutta Jeesuksen hän antoi alttiiksi heidän mielivallallensa.

26

23:26
Matt. 27:32
Mark. 15:21
Joh. 19:17
Ja viedessään häntä pois he saivat käsiinsä Simonin, erään kyreneläisen, joka tuli vainiolta; ja hänen olalleen he panivat ristin kannettavaksi Jeesuksen jäljessä.

27Ja häntä seurasi suuri joukko kansaa, myös naisia, jotka valittivat ja itkivät häntä. 28Niin Jeesus kääntyi heihin ja sanoi: "Jerusalemin tyttäret, älkää minua itkekö, vaan itkekää itseänne ja lapsianne. 29

23:29
Matt. 24:19
Mark. 13:17
Luuk. 21:23
Sillä katso, päivät tulevat, jolloin sanotaan: 'Autuaita ovat hedelmättömät ja ne kohdut, jotka eivät ole synnyttäneet, ja rinnat, jotka eivät ole imettäneet'. 30
23:30
Jes. 2:19
Hoos. 10:8
Ilm. 6:16
Ilm. 9:6
Silloin ruvetaan sanomaan vuorille: 'Langetkaa meidän päällemme', ja kukkuloille: 'Peittäkää meidät'. 31
23:31
Jer. 25:29
1. Piet. 4:17-18
Sillä jos tämä tehdään tuoreelle puulle, mitä sitten kuivalle tapahtuu?" 32Myös kaksi muuta, kaksi pahantekijää, vietiin hänen kanssaan surmattaviksi.

(V. 23:33-49; vert. Matt. 27:33-56; Mark. 15:22-41; Joh. 19:17-30)

33

23:33
Jes. 53:12
Ja kun saavuttiin paikalle, jota sanotaan Pääkallonpaikaksi, niin siellä he ristiinnaulitsivat hänet sekä pahantekijät, toisen oikealle ja toisen vasemmalle puolelle. 34
23:34
Ps. 22:19
Matt. 5:44
Ap. t. 3:17
Ap. t. 7:60
1. Kor. 2:8
Mutta Jeesus sanoi: "Isä, anna heille anteeksi, sillä he eivät tiedä, mitä he tekevät". Ja he jakoivat keskenään hänen vaatteensa ja heittivät niistä arpaa. 35
23:35
Ps. 22:8
Ja kansa seisoi ja katseli. Ja hallitusmiehetkin ivasivat häntä ja sanoivat: "Muita hän on auttanut; auttakoon itseänsä, jos hän on Jumalan Kristus, se valittu". 36
23:36
Ps. 69:22
Myös sotamiehet pilkkasivat häntä, menivät hänen luoksensa ja tarjosivat hänelle hapanviiniä 37ja sanoivat: "Jos sinä olet juutalaisten kuningas, niin auta itseäsi". 38Oli myös hänen päänsä päällä kirjoitus: "Tämä on juutalaisten kuningas".

39Niin toinen pahantekijöistä, jotka siinä riippuivat, herjasi häntä: "Etkö sinä ole Kristus? Auta itseäsi ja meitä." 40Mutta toinen vastasi ja nuhteli häntä sanoen: "Etkö sinä edes pelkää Jumalaa, sinä, joka olet saman rangaistuksen alainen? 41Me tosin kärsimme oikeuden mukaan, sillä me saamme, mitä meidän tekomme ansaitsevat; mutta tämä ei ole mitään pahaa tehnyt." 42Ja hän sanoi: "Jeesus, muista minua, kun tulet valtakuntaasi". 43

23:43
1. Moos. 2:8
2. Kor. 12:4
Ilm. 2:7
Niin Jeesus sanoi hänelle: "Totisesti minä sanon sinulle: tänä päivänä pitää sinun oleman minun kanssani paratiisissa."

44Ja oli jo noin kuudes hetki. Niin yli kaiken maan tuli pimeys, jota kesti hamaan yhdeksänteen hetkeen, 45

23:45
2. Moos. 26:31
2. Aik. 3:14
sillä aurinko oli pimentynyt. Ja temppelin esirippu repesi keskeltä kahtia. 46
23:46
Ps. 31:6
Ap. t. 7:59
Ja Jeesus huusi suurella äänellä ja sanoi: "Isä, sinun käsiisi minä annan henkeni". Ja sen sanottuaan hän antoi henkensä.

47Mutta kun sadanpäämies näki, mitä tapahtui, kunnioitti hän Jumalaa ja sanoi: "Totisesti, tämä oli vanhurskas mies". 48Ja kun kaikki kansa, ne, jotka olivat kokoontuneet tätä katselemaan, näkivät, mitä tapahtui, löivät he rintoihinsa ja palasivat kukin kotiinsa. 49

23:49
Ps. 38:12
Luuk. 8:2
Mutta kaikki hänen tuttavansa seisoivat taampana, myöskin naiset, jotka olivat seuranneet häntä Galileasta, ja katselivat tätä.

(V. 23:50-56; vert. Matt. 27:57-61; Mark. 15:42-47; Joh. 19:38-42)

50Ja katso, oli neuvoston jäsen, nimeltä Joosef, hyvä ja hurskas mies, joka ei ollut suostunut heidän neuvoonsa ja tekoonsa. 51

23:51
Luuk. 2:38
Tämä oli kotoisin juutalaisten kaupungista Arimatiasta, ja hän odotti Jumalan valtakuntaa. 52Hän meni Pilatuksen luo ja pyysi Jeesuksen ruumista. 53Ja otettuaan sen alas hän kääri sen liinavaatteeseen. Ja hän pani hänet hautaan, joka oli hakattu kallioon ja johon ei oltu vielä ketään pantu. 54Ja silloin oli valmistuspäivä, ja sapatti oli alkamaisillaan. 55Ja naiset, jotka olivat tulleet hänen kanssaan Galileasta, seurasivat jäljessä ja katselivat hautaa ja kuinka hänen ruumiinsa sinne pantiin. 56
23:56
2. Moos. 20:10
Ja palattuaan kotiinsa he valmistivat hyvänhajuisia yrttejä ja voiteita; mutta sapatin he viettivät hiljaisuudessa lain käskyn mukaan.

24

24 LUKU.

Enkelit ilmoittavat naisille Jeesuksen nousseen kuolleista 1-12. Jeesus ilmestyy kahdelle opetuslapselle Emmauksen tiellä 13-35 ja kokoontuneille opetuslapsilleen Jerusalemissa 36-43, selittää kirjoitukset ja lupaa heille Pyhän Hengen 44-49, siunaa heidät, ja hänet otetaan ylös taivaaseen 50-53.

(V. 24:1-12; vert. Matt. 28:1-8; Mark. 16:1-8; Joh. 20:1-13)

241Mutta viikon ensimmäisenä päivänä ani varhain he tulivat haudalle, tuoden mukanaan valmistamansa hyvänhajuiset yrtit. 2Ja he havaitsivat kiven vieritetyksi pois haudalta. 3Niin he menivät sisään, mutta eivät löytäneet Herran Jeesuksen ruumista. 4

24:4
Ap. t. 1:10
Ja kun he olivat tästä ymmällä, niin katso, kaksi miestä seisoi heidän edessään säteilevissä vaatteissa. 5Ja he peljästyivät ja kumartuivat kasvoillensa maahan. Niin miehet sanoivat heille: "Miksi te etsitte elävää kuolleitten joukosta? 6Ei hän ole täällä, hän on noussut ylös. Muistakaa, kuinka hän puhui teille vielä ollessaan Galileassa, 7
24:7
Matt. 16:21
Matt. 17:22-23
Matt. 20:19
Mark. 8:31
Mark. 9:31
Mark. 10:34
Luuk. 9:22
Luuk. 18:33
sanoen: 'Ihmisen Poika pitää annettaman syntisten ihmisten käsiin ja ristiinnaulittaman, ja hänen pitää kolmantena päivänä nouseman ylös'." 8Niin he muistivat hänen sanansa. 9Ja he palasivat haudalta ja veivät sanan tästä kaikesta niille yhdelletoista ja kaikille muille. 10Ja ne, jotka kertoivat tämän apostoleille, olivat Maria Magdaleena ja Johanna ja Maria, Jaakobin äiti, ja muut naiset heidän kanssansa. 11Mutta näiden puheet näyttivät heistä turhilta, eivätkä he uskoneet heitä. 12Mutta Pietari nousi ja juoksi haudalle; ja kun hän kurkisti sisään, näki hän siellä ainoastaan käärinliinat. Ja hän meni pois ihmetellen itsekseen sitä, mikä oli tapahtunut.

(V. 24:13-35; vert. Mark. 16:12-13)

13Ja katso, kaksi heistä kulki sinä päivänä Emmaus nimiseen kylään, joka on kuudenkymmenen vakomitan päässä Jerusalemista. 14Ja he puhelivat keskenään kaikesta tästä, mikä oli tapahtunut. 15

24:15
Matt. 18:20
Ja heidän keskustellessaan ja tutkistellessaan tapahtui, että Jeesus itse lähestyi heitä ja kulki heidän kanssansa. 16Mutta heidän silmänsä olivat pimitetyt, niin etteivät he tunteneet häntä. 17Ja hän sanoi heille: "Mistä te siinä kävellessänne puhutte keskenänne?" Niin he seisahtuivat murheellisina muodoltansa. 18Ja toinen heistä, nimeltä Kleopas, vastasi ja sanoi hänelle: "Oletko sinä ainoa muukalainen Jerusalemissa, joka et tiedä, mitä siellä näinä päivinä on tapahtunut?" 19
24:19
Matt. 21:11
Luuk. 7:16
Joh. 6:14
Hän sanoi heille: "Mitä?" Niin he sanoivat hänelle: "Sitä, mikä tapahtui Jeesukselle, Nasaretilaiselle, joka oli profeetta, voimallinen teossa ja sanassa Jumalan ja kaiken kansan edessä, 20kuinka meidän ylipappimme ja hallitusmiehemme antoivat hänet tuomittavaksi kuolemaan ja ristiinnaulitsivat hänet. 21
24:21
Luuk. 1:68
Luuk. 2:38
Ap. t. 1:6
Mutta me toivoimme hänen olevan sen, joka oli lunastava Israelin. Ja onhan kaiken tämän lisäksi nyt jo kolmas päivä siitä, kuin nämä tapahtuivat. 22
24:22
Matt. 28:8
Mark. 16:10
Joh. 20:18
Ovatpa vielä muutamat naiset joukostamme saattaneet meidät hämmästyksiin. He kävivät aamulla varhain haudalla 23eivätkä löytäneet hänen ruumistaan, ja tulivat ja sanoivat myös nähneensä enkelinäyn, ja enkelit olivat sanoneet hänen elävän. 24
24:24
Joh. 20:3-10
Ja muutamat niistä, jotka olivat meidän kanssamme, menivät haudalle ja havaitsivat niin olevan, kuin naiset olivat sanoneet; mutta häntä he eivät nähneet." 25Niin hän sanoi heille: "Oi, te ymmärtämättömät ja hitaat sydämeltä uskomaan kaikkea sitä, minkä profeetat ovat puhuneet! 26
24:26
Jes. 50:6
Jes. 53:1-12
Ap. t. 17:3
Fil. 2:7-8
Hebr. 12:2
1. Piet. 1:11
Eikö Kristuksen pitänyt tätä kärsimän ja sitten menemän kirkkauteensa?" 27
24:27
1. Moos. 3:15
1. Moos. 22:18
5. Moos. 18:15
2. Sam. 7:12-16
Ps. 22:2-32
Ja hän alkoi Mooseksesta ja kaikista profeetoista ja selitti heille, mitä hänestä oli kaikissa kirjoituksissa sanottu. 28Ja kun he lähestyivät kylää, johon olivat menossa, niin hän oli aikovinaan kulkea edemmäksi. 29Mutta he vaativat häntä sanoen: "Jää meidän luoksemme, sillä ilta joutuu ja päivä on jo laskemassa". Ja hän meni sisään ja jäi heidän luoksensa. 30Ja tapahtui, kun hän oli aterialla heidän kanssaan, että hän otti leivän, siunasi, mursi ja antoi heille. 31Silloin heidän silmänsä aukenivat, ja he tunsivat hänet. Ja hän katosi heidän näkyvistään. 32Ja he sanoivat toisillensa: "Eikö sydämemme ollut meissä palava, kun hän puhui meille tiellä ja selitti meille kirjoitukset?" 33Ja he nousivat sillä hetkellä ja palasivat Jerusalemiin ja tapasivat ne yksitoista kokoontuneina ja ne, jotka olivat heidän kanssansa. 34
24:34
1. Kor. 15:5
Ja nämä sanoivat: "Herra on totisesti noussut ylös ja on ilmestynyt Simonille". 35Ja itse he kertoivat, mitä oli tapahtunut tiellä ja kuinka he olivat hänet tunteneet, kun hän mursi leivän.

(V. 24:36-49; vert. Mark. 16:14-18; Joh. 20:19-23)

36Mutta heidän tätä puhuessaan Jeesus itse seisoi heidän keskellään ja sanoi heille: "Rauha teille!" 37Niin heidät valtasi säikähdys ja pelko, ja he luulivat näkevänsä hengen. 38Mutta hän sanoi heille: "Miksi olette hämmästyneet, ja miksi nousee sellaisia ajatuksia teidän sydämeenne? 39Katsokaa minun käsiäni ja jalkojani ja nähkää, että minä itse tässä olen. Kosketelkaa minua ja katsokaa, sillä ei hengellä ole lihaa eikä luita, niinkuin te näette minulla olevan." 40Ja tämän sanottuaan hän näytti heille kätensä ja jalkansa. 41

24:41
Joh. 21:5,10
Mutta kun he eivät vielä uskoneet, ilon tähden, vaan ihmettelivät, sanoi hän heille: "Onko teillä täällä jotakin syötävää?" 42Niin he antoivat hänelle palasen paistettua kalaa. 43Ja hän otti ja söi heidän nähtensä.

44

24:44
Luuk. 9:22
Luuk. 18:31-33
Ja hän sanoi heille: "Tätä tarkoittivat minun sanani, kun minä puhuin teille ollessani vielä teidän kanssanne, että kaiken pitää käymän toteen, mikä minusta on kirjoitettu Mooseksen laissa ja profeetoissa ja psalmeissa". 45Silloin hän avasi heidän ymmärryksensä käsittämään kirjoitukset. 46
24:46
Ap. t. 17:3
Ja hän sanoi heille: "Niin on kirjoitettu, että Kristus oli kärsivä ja kolmantena päivänä nouseva kuolleista, 47
24:47
Ap. t. 2:38
Ap. t. 10:42-43
Ap. t. 13:38
1. Joh. 2:12
ja että parannusta syntien anteeksisaamiseksi on saarnattava hänen nimessänsä kaikille kansoille, alkaen Jerusalemista. 48
24:48
Joh. 15:27
Ap. t. 1:8
Te olette tämän todistajat. 49
24:49
Jes. 44:3
Jooel 2:28,29
Joh. 14:26
Joh. 15:26
Joh. 16:7
Ap. t. 1:4
Ap. t. 2:4
Gal. 3:14
Ja katso, minä lähetän teille sen, jonka minun Isäni on luvannut; mutta te pysykää tässä kaupungissa, kunnes teidän päällenne puetaan voima korkeudesta."

(V. 24:50-53; vert. Mark. 16:19; Ap. t. 1:4-14)

50Sitten hän vei heidät pois, lähes Betaniaan asti, ja nosti kätensä ja siunasi heidät. 51Ja tapahtui, että hän siunatessaan heitä erkani heistä, ja hänet otettiin ylös taivaaseen. 52

24:52
Joh. 16:22
Ja he kumarsivat häntä ja palasivat Jerusalemiin suuresti iloiten. 53Ja he olivat alati pyhäkössä ja ylistivät Jumalaa.