Raamattu 1933/-38 (KR38)
20

20 LUKU.

Ylipapit ja kirjanoppineet kysyvät Jeesukselta, millä vallalla hän näitä tekee 1-8. Jeesus nuhtelee heitä vertauksessaan pahoista viinitarhureista 9-19, vastaa kysymyksiin veronmaksusta 20-26 ja ylösnousemuksesta 27-40, kysyy kirjanoppineilta, kuinka Kristus voi olla Daavidin poika ja Daavidin Herra 41-44, sekä kehoittaa kavahtamaan kirjanoppineita 45-47.

(V. 20:1-8; vert. Matt. 21:23-27; Mark. 11:27-33)

201Ja tapahtui eräänä päivänä, kun hän opetti kansaa pyhäkössä ja julisti evankeliumia, että ylipapit ja kirjanoppineet astuivat yhdessä vanhinten kanssa esiin 2

20:2
Ap. t. 4:7
ja puhuivat hänelle sanoen: "Sano meille, millä vallalla sinä näitä teet, tahi kuka on se, joka on antanut sinulle tämän vallan?" 3Hän vastasi ja sanoi heille: "Minä myös teen teille kysymyksen; sanokaa minulle: 4oliko Johanneksen kaste taivaasta vai ihmisistä?" 5Niin he neuvottelivat keskenänsä sanoen: "Jos sanomme: 'Taivaasta', niin hän sanoo: 'Miksi ette siis uskoneet häntä?' 6
20:6
Matt. 14:5
Mutta jos sanomme: 'Ihmisistä', niin kaikki kansa kivittää meidät, sillä se uskoo vahvasti, että Johannes oli profeetta." 7Ja he vastasivat, etteivät tienneet, mistä se oli. 8Niin Jeesus sanoi heille: "Niinpä en minäkään sano teille, millä vallalla minä näitä teen".

(V. 20:9-19; vert. Matt. 21:33-46; Mark. 12:1-2)

9

20:9
Ps. 80:9
Jes. 5:1
Jer. 2:21
Ja hän rupesi puhumaan kansalle ja puhui tämän vertauksen: "Mies istutti viinitarhan ja vuokrasi sen viinitarhureille ja matkusti muille maille kauaksi aikaa. 10
20:10
2. Aik. 36:15-16
Ja ajan tullen hän lähetti palvelijan viinitarhurien luokse, että he antaisivat tälle osan viinitarhan hedelmistä; mutta viinitarhurit pieksivät hänet ja lähettivät tyhjin käsin pois. 11Ja hän lähetti vielä toisen palvelijan; mutta hänetkin he pieksivät ja häpäisivät ja lähettivät tyhjin käsin pois. 12Ja hän lähetti vielä kolmannen; mutta tämänkin he haavoittivat ja heittivät ulos. 13Niin viinitarhan herra sanoi: 'Mitä minä teen? Minä lähetän rakkaan poikani; häntä he kaiketi kavahtavat.' 14
20:14
Matt. 26:3-4
Mutta kun viinitarhurit näkivät hänet, neuvottelivat he keskenään ja sanoivat: 'Tämä on perillinen; tappakaamme hänet, että perintö tulisi meidän omaksemme'. 15Ja he heittivät hänet ulos viinitarhasta ja tappoivat. Mitä nyt viinitarhan herra on tekevä heille? 16Hän tulee ja tuhoaa nämä viinitarhurit ja antaa viinitarhan muille." Niin he sen kuullessaan sanoivat: "Pois se!" 17
20:17
Ps. 118:22
Jes. 8:14-15
Jes. 28:16
Ap. t. 4:11
Room. 9:33
Mutta hän katsahti heihin ja sanoi: "Mitä siis on tämä kirjoitus:

'Se kivi, jonka rakentajat hylkäsivät,

on tullut kulmakiveksi'?

18
20:18
Dan. 2:34
1. Piet. 2:4
1. Piet. 2:7-8
Jokainen, joka kaatuu siihen kiveen, ruhjoutuu, mutta jonka päälle se kaatuu, sen se murskaa." 19
20:19
Luuk. 19:48
Ja kirjanoppineet ja ylipapit tahtoivat ottaa hänet sillä hetkellä kiinni, mutta he pelkäsivät kansaa; sillä he ymmärsivät, että hän oli puhunut sen vertauksen heistä.
(V. 20:20-26; vert. Matt. 22:15-22; Mark. 12:13-17)

20

20:20
Luuk. 11:53-54
Ja he vartioivat häntä ja lähettivät hänen luokseen hurskaiksi tekeytyviä urkkijoita, saadakseen hänet kiinni jostakin sanasta, niin että voisivat antaa hänet esivallalle ja maaherran käsiin. 21Ja ne kysyivät häneltä sanoen: "Opettaja, me tiedämme, että sinä puhut ja opetat oikein etkä katso henkilöön, vaan opetat Jumalan tietä totuudessa. 22Onko meidän lupa antaa keisarille veroa vai eikö?" 23Mutta hän havaitsi heidän kavaluutensa ja sanoi heille: 24"Näyttäkää minulle denari. Kenen kuva ja päällekirjoitus siinä on?" He vastasivat: "Keisarin". 25
20:25
Matt. 17:24-25
Room. 13:7
Niin hän sanoi heille: "Antakaa siis keisarille, mikä keisarin on, ja Jumalalle, mikä Jumalan on". 26Ja he eivät kyenneet saamaan häntä hänen puheestaan kiinni kansan edessä; ja he ihmettelivät hänen vastaustaan ja vaikenivat.

(V. 20:27-40; vert. Matt. 22:23-33; Mark. 12:18-27)

27

20:27
Ap. t. 23:8
Niin astui esiin muutamia saddukeuksia, jotka väittävät, ettei ylösnousemusta ole, ja he kysyivät häneltä 28
20:28
5. Moos. 25:5-6
sanoen: "Opettaja, Mooses on säätänyt meille: 'Jos joltakin kuolee veli, jolla on vaimo, mutta ei ole lapsia, niin ottakoon hän veljensä vaimon ja herättäköön siemenen veljelleen'. 29Nyt oli seitsemän veljestä. Ensimmäinen otti vaimon ja kuoli lapsetonna. 30Niin toinen otti sen vaimon, 31ja sitten kolmas, ja samoin kaikki seitsemän; ja he kuolivat jättämättä lapsia. 32Viimeiseksi vaimokin kuoli. 33Kenelle heistä siis tämä vaimo ylösnousemuksessa joutuu vaimoksi? Sillä kaikkien seitsemän vaimona hän oli ollut." 34Niin Jeesus sanoi heille: "Tämän maailmanajan lapset naivat ja menevät miehelle. 35Mutta ne, jotka on arvollisiksi nähty pääsemään toiseen maailmaan ja ylösnousemukseen kuolleista, eivät nai eivätkä mene miehelle. 36
20:36
1. Joh. 3:2
Sillä he eivät enää voi kuolla, kun ovat enkelien kaltaisia; ja he ovat Jumalan lapsia, koska ovat ylösnousemuksen lapsia. 37
20:37
2. Moos. 3:6
Ap. t. 7:32
Hebr. 11:16
Mutta että kuolleet nousevat ylös, sen Mooseskin on osoittanut kertomuksessa orjantappurapensaasta, kun hän sanoo Herraa Aabrahamin Jumalaksi ja Iisakin Jumalaksi ja Jaakobin Jumalaksi. 38Mutta hän ei ole kuolleitten Jumala, vaan elävien; sillä kaikki hänelle elävät." 39Niin muutamat kirjanoppineista vastasivat ja sanoivat: "Opettaja, oikein sinä sanoit". 40Ja he eivät enää rohjenneet kysyä häneltä mitään.

(V. 20:41-44; vert. Matt. 22:41-45; Mark. 12:35-37)

41Niin hän sanoi heille: "Kuinka he voivat sanoa, että Kristus on Daavidin poika? 42Sanoohan Daavid itse psalmien kirjassa:

'Herra sanoi minun Herralleni:

Istu minun oikealle puolelleni,

43

20:43
Ps. 110:1
Ap. t. 2:34-35
1. Kor. 15:25
Hebr. 1:13
Hebr. 10:12-13
kunnes minä panen sinun vihollisesi

sinun jalkojesi astinlaudaksi.'

44Daavid siis kutsuu häntä Herraksi; kuinka hän sitten on hänen poikansa?"
(V. 20:45-47; vert. Matt. 23:1,5-7; Mark. 12:38-40)

45Ja kaiken kansan kuullen hän sanoi opetuslapsillensa: 46

20:46
Luuk. 11:43
"Kavahtakaa kirjanoppineita, jotka mielellään käyskelevät pitkissä vaipoissa ja haluavat tervehdyksiä toreilla ja etumaisia istuimia synagoogissa ja ensimmäisiä sijoja pidoissa, 47noita, jotka syövät leskien huoneet ja näön vuoksi pitävät pitkiä rukouksia; he saavat sitä kovemman tuomion".

21

21 LUKU.

Jeesus puhuu lesken rovosta 1-4, pyhäkön kukistamisesta 5-7, vääristä kristuksista 8, 9, kristittyjen vainosta 10-19, Jerusalemin hävityksestä 20-24, maailman lopun enteistä ja tulemuksestaan 25-28, puhuu vertauksen viikunapuusta 29-33 ja kehoittaa valppauteen 34-36; opettaa päivin pyhäkössä ja viettää yöt Öljymäellä 37, 38.

(V. 21:1-4; vert. Mark. 12:41-44)

211

21:1
2. Kun. 12:9
Ja hän katsahti ja näki rikkaiden panevan lahjoja uhriarkkuun. 2Niin hän näki myös köyhän lesken panevan siihen kaksi ropoa. 3Silloin hän sanoi: "Totisesti minä sanon teille: tämä köyhä leski pani enemmän kuin kaikki muut. 4
21:4
2. Kor. 8:12
Sillä kaikki nuo panivat lahjansa liiastaan, mutta tämä pani puutteestaan, koko elämisensä, mikä hänellä oli."

(V. 21:5-24; vert. Matt. 24:1-21; Mark. 13:1-19)

5Ja kun muutamat puhuivat pyhäköstä, kuinka se oli kauniilla kivillä ja temppelilahjoilla kaunistettu, sanoi hän: 6

21:6
1. Kun. 9:7-8
Jer. 26:18
Miika 3:12
Luuk. 19:44
"Päivät tulevat, jolloin tästä, mitä katselette, ei ole jäävä kiveä kiven päälle, maahan jaottamatta". 7Niin he kysyivät häneltä sanoen: "Opettaja, milloin tämä sitten tapahtuu? Ja mikä on oleva merkki tämän tulemisesta?"

8

21:8
Jer. 29:8-9
2. Tess. 2:2-3
1. Joh. 4:1
Niin hän sanoi: "Katsokaa, ettei teitä eksytetä. Sillä monta tulee minun nimessäni sanoen: 'Minä olen se', ja: 'Aika on lähellä'. Mutta älkää menkö heidän perässään. 9Ja kun kuulette sotien ja kapinain melskettä, älkää peljästykö. Sillä näitten täytyy ensin tapahtua, mutta loppu ei tule vielä heti."

10

21:10
2. Aik. 15:6
Jes. 19:2
Sitten hän sanoi heille: "Kansa nousee kansaa vastaan ja valtakunta valtakuntaa vastaan, 11ja tulee suuria maanjäristyksiä, tulee ruttoa ja nälänhätää monin paikoin, ja taivaalla on oleva peljättäviä näkyjä ja suuria merkkejä. 12
21:12
Matt. 10:17-18
Joh. 15:20
Joh. 16:2
Ap. t. 4:3
Ap. t. 5:18
Ap. t. 16:24
Ap. t. 25:23
Ilm. 2:10
Ap. t. 12:4
Mutta ennen tätä kaikkea he käyvät teihin käsiksi ja vainoavat teitä ja vetävät teidät synagoogiin ja heittävät vankiloihin ja vievät teidät kuningasten ja maaherrain eteen minun nimeni tähden. 13Ja näin te joudutte todistamaan. 14
21:14
Matt. 10:19
Luuk. 12:11
Pankaa siis sydämellenne, ettette edeltäpäin huolehdi, miten te vastaatte puolestanne. 15
21:15
2. Moos. 4:12
Jes. 54:17
Ap. t. 6:10
Sillä minä annan teille suun ja viisauden, jota vastaan eivät ketkään teidän vastustajanne kykene asettumaan tai väittämään. 16
21:16
Miika 7:6
Ap. t. 7:59
Ap. t. 12:2
Omat vanhemmatkin ja veljet ja sukulaiset ja ystävät antavat teidät alttiiksi; ja muutamia teistä tapetaan, 17
21:17
Matt. 10:22
ja te joudutte kaikkien vihattaviksi minun nimeni tähden. 18
21:18
Matt. 10:30
Luuk. 12:7
Mutta ei hiuskarvaakaan teidän päästänne katoa. 19
21:19
Hebr. 10:36
Ilm. 13:10
Kestäväisyydellänne te voitatte omaksenne elämän.

20

21:20
Dan. 9:27
Mutta kun te näette Jerusalemin sotajoukkojen ympäröimänä, silloin tietäkää, että sen hävitys on lähellä. 21Silloin ne, jotka Juudeassa ovat, paetkoot vuorille, ja jotka ovat kaupungissa, lähtekööt sieltä pois, ja jotka maalla ovat, älkööt sinne menkö. 22
21:22
5. Moos. 32:35
Jer. 5:29
Dan. 9:26
Hoos. 9:7
Sillä ne ovat koston päiviä, että kaikki täyttyisi, mikä kirjoitettu on. 23Voi raskaita ja imettäväisiä niinä päivinä! Sillä suuri hätä on oleva maan päällä ja viha tätä kansaa vastaan; 24
21:24
5. Moos. 28:64
Ps. 79:1
Jes. 63:18
Room. 11:25
Ilm. 11:2
ja he kaatuvat miekan terään, heidät viedään vangeiksi kaikkien kansojen sekaan, ja Jerusalem on oleva pakanain tallattavana, kunnes pakanain ajat täyttyvät.

(V. 21:25-28; vert. Matt. 24:29-30; Mark. 13:24-26)

25

21:25
Jes. 13:10
Jes. 34:4
Hes. 32:7
Jooel 2:10,31
Jooel 3:15
Ap. t. 2:20
2. Piet. 3:10,12
Ilm. 6:12
Ja on oleva merkit auringossa ja kuussa ja tähdissä, ja ahdistus kansoilla maan päällä ja epätoivo, kun meri ja aallot pauhaavat. 26Ja ihmiset menehtyvät peljätessään ja odottaessaan sitä, mikä maanpiiriä kohtaa; sillä taivaitten voimat järkkyvät. 27
21:27
Dan. 7:13
Matt. 16:27
Matt. 25:31
Matt. 26:64
Mark. 14:62
Ap. t. 1:11
1. Tess. 4:16-17
2. Tess. 1:10
Ilm. 1:7
Ja silloin he näkevät Ihmisen Pojan tulevan pilvessä suurella voimalla ja kirkkaudella. 28
21:28
Room. 8:23
Mutta kun nämä alkavat tapahtua, niin rohkaiskaa itsenne ja nostakaa päänne, sillä teidän vapautuksenne on lähellä."

(V. 21:29-33; vert. Matt. 24:32-35; Mark. 13:28-31)

29Ja hän puhui heille vertauksen: "Katsokaa viikunapuuta ja kaikkia puita. 30Kun ne jo puhkeavat lehteen, niin siitä te näette ja itsestänne ymmärrätte, että kesä jo on lähellä. 31Samoin te myös, kun näette tämän tapahtuvan, tietäkää, että Jumalan valtakunta on lähellä. 32Totisesti minä sanon teille: tämä sukupolvi ei katoa, ennenkuin kaikki tapahtuu. 33

21:33
Ps. 102:27
Jes. 40:8
Jes. 51:6
Matt. 5:18
Hebr. 1:11
1. Piet. 1:25
2. Piet. 3:7,10
Taivas ja maa katoavat, mutta minun sanani eivät katoa.

34

21:34
Room. 13:13
Ef. 5:18
1. Tess. 5:2,6
1. Piet. 4:7
1. Piet. 5:8
Mutta pitäkää vaari itsestänne, ettei teidän sydämiänne raskauta päihtymys ja juoppous eikä elatuksen murheet, niin että se päivä yllättää teidät äkkiarvaamatta 35
21:35
Jes. 24:17-20
Jer. 25:29
2. Piet. 3:10-11
Ilm. 3:3
Ilm. 16:15
niinkuin paula; sillä se on saavuttava kaikki, jotka koko maan päällä asuvat. 36
21:36
Matt. 24:42
Matt. 25:13
Mark. 13:33
Luuk. 12:40
Valvokaa siis joka aika ja rukoilkaa, että saisitte voimaa paetaksenne tätä kaikkea, mikä tuleva on, ja seisoaksenne Ihmisen Pojan edessä."

37

21:37
Joh. 8:1-2
Ja hän opetti päivät pyhäkössä, mutta öiksi hän lähti pois ja vietti ne vuorella, jota kutsutaan Öljymäeksi. 38Ja kaikki kansa tuli varhain aamuisin hänen tykönsä pyhäkköön kuulemaan häntä.

22

22 LUKU.

Ylipapit ja kirjanoppineet miettivät, kuinka saisivat Jeesuksen surmatuksi 1, 2. Juudas tarjoutuu kavaltajaksi 3-6. Jeesus lähettää kaksi opetuslastaan valmistamaan pääsiäislammasta 7-13, syö pääsiäisaterian ja asettaa ehtoollisen 14-23, kehoittaa opetuslastensa kiistan johdosta nöyryyteen 24-30, sanoo Pietarin kieltävän hänet 31-34 ja ahdingon ajan tulevan opetuslapsille 35-38, rukoilee Getsemanessa 39-46; Juudas kavaltaa hänet 47-53. Pietari kieltää hänet 54-62. Jeesusta herjataan ja piestään 63-65; hän tunnustaa olevansa Kristus 66-71.

(V. 22:1-2; vert. Matt. 26:2-5; Mark. 14:1-2)

221

22:1
2. Moos. 12:15
Mutta happamattoman leivän juhla, jota pääsiäiseksi sanotaan, oli lähellä. 2
22:2
Ps. 2:2
Luuk. 20:19
Ap. t. 4:26-27
Ja ylipapit ja kirjanoppineet miettivät, kuinka saisivat hänet surmatuksi; sillä he pelkäsivät kansaa.

(V. 22:3-6; vert. Matt. 26:14-16; Mark. 14:10-11)

3

22:3
Joh. 13:2,27
Niin saatana meni Juudaaseen, jota kutsuttiin Iskariotiksi ja joka oli yksi niistä kahdestatoista. 4Ja tämä meni ja puhui ylipappien ja pyhäkön vartioston päällikköjen kanssa, miten hän saattaisi hänet heidän käsiinsä. 5Ja he ihastuivat ja sitoutuivat antamaan hänelle rahaa. 6Ja hän lupautui ja etsi sopivaa tilaisuutta kavaltaakseen hänet heille ilman melua.

(V. 22:7-23; vert. Matt. 26:17-29; Mark. 14:12-25)

7

22:7
2. Moos. 12:3-11
Niin tuli se happamattoman leivän päivistä, jona pääsiäislammas oli teurastettava. 8Ja hän lähetti Pietarin ja Johanneksen sanoen: "Menkää ja valmistakaa meille pääsiäislammas syödäksemme". 9Niin he kysyivät häneltä: "Mihin tahdot, että valmistamme sen?" 10Hän vastasi heille: "Katso, saapuessanne kaupunkiin tulee teitä vastaan mies kantaen vesiastiaa; seuratkaa häntä siihen taloon, johon hän menee, 11ja sanokaa talon isännälle: 'Opettaja sanoo sinulle: Missä on vierashuone, syödäkseni siinä pääsiäislampaan opetuslasteni kanssa?' 12Niin hän näyttää teille suuren, aterioiville varustetun huoneen yläkerrassa; sinne valmistakaa." 13Ja he menivät ja havaitsivat niin olevan, kuin Jeesus oli heille sanonut, ja valmistivat pääsiäislampaan.

14Ja kun hetki tuli, asettui hän aterialle ja apostolit hänen kanssansa. 15Ja hän sanoi heille: "Minä olen halajamalla halannut syödä tämän pääsiäislampaan teidän kanssanne, ennenkuin minä kärsin; 16

22:16
Luuk. 13:29
sillä minä sanon teille, etten minä sitä enää syö, ennenkuin sen täyttymys tapahtuu Jumalan valtakunnassa". 17Ja hän otti maljan, kiitti ja sanoi: "Ottakaa tämä ja jakakaa keskenänne. 18Sillä minä sanon teille: tästedes minä en juo viinipuun antia, ennenkuin Jumalan valtakunta tulee." 19
22:19
1. Kor. 11:23-25
Ja hän otti leivän, kiitti, mursi ja antoi heille ja sanoi: "Tämä on minun ruumiini, joka teidän edestänne annetaan. Tehkää se minun muistokseni." 20
22:20
2. Moos. 24:8
Jer. 31:31
Samoin myös maljan, aterian jälkeen, ja sanoi: "Tämä malja on uusi liitto minun veressäni, joka teidän edestänne vuodatetaan. 21
22:21
Ps. 41:10
Joh. 13:21
Mutta, katso, minun kavaltajani käsi on minun kanssani pöydällä. 22
22:22
Ap. t. 1:16
Ap. t. 2:23
Sillä Ihmisen Poika tosin menee pois, niinkuin säädetty on; mutta voi sitä ihmistä, jonka kautta hänet kavalletaan!" 23Ja he rupesivat keskenänsä kyselemään, kuka heistä mahtoi olla se, joka oli tämän tekevä.

24

22:24
Luuk. 9:46
Mark. 9:34
Ja heidän välillään syntyi myös kiista siitä, kuka heistä oli katsottava suurimmaksi.

(V. 22:25-26; vert. Matt. 20:25-27; Mark. 10:42-44)
25Niin hän sanoi heille: "Kansojen kuninkaat herroina niitä hallitsevat, ja niiden valtiaita sanotaan hyväntekijöiksi. 26
22:26
Matt. 23:11
Luuk. 9:48
Mutta älkää te niin; vaan joka teidän keskuudessanne on suurin, se olkoon niinkuin nuorin, ja johtaja niinkuin se, joka palvelee. 27
22:27
Matt. 20:28
Joh. 13:14
Fil. 2:7
Sillä kumpi on suurempi, sekö, joka aterioi, vai se, joka palvelee? Eikö se, joka aterioi? Mutta minä olen teidän keskellänne niinkuin se, joka palvelee. 28Mutta te olette pysyneet minun kanssani minun kiusauksissani; 29
22:29
Luuk. 12:32
ja minä säädän teille, niinkuin minun Isäni on minulle säätänyt, kuninkaallisen vallan, 30
22:30
Matt. 19:28
Ilm. 3:21
niin että te saatte syödä ja juoda minun pöydässäni minun valtakunnassani ja istua valtaistuimilla ja tuomita Israelin kahtatoista sukukuntaa.
(V. 22:31-34; vert. Matt. 26:31-35; Mark. 14:27-31; Joh. 13:36-38)

31

22:31
Job 1:7-8
2. Kor. 2:11
1. Piet. 5:8
Simon, Simon, katso, saatana on tavoitellut teitä valtaansa, seuloakseen teitä niinkuin nisuja; 32
22:32
Joh. 17:9,15
mutta minä olen rukoillut sinun puolestasi, ettei sinun uskosi raukeaisi tyhjään. Ja kun sinä kerran palajat, niin vahvista veljiäsi." 33Niin Simon sanoi hänelle: "Herra, sinun kanssasi minä olen valmis menemään sekä vankeuteen että kuolemaan". 34Mutta hän sanoi: "Minä sanon sinulle, Pietari: ei laula tänään kukko, ennenkuin sinä kolmesti kiellät tuntevasi minua."

35

22:35
Matt. 10:9-10
Mark. 6:8
Luuk. 9:3
Luuk. 10:4
Ja hän sanoi heille: "Kun minä lähetin teidät ilman rahakukkaroa ja laukkua ja kenkiä, puuttuiko teiltä mitään?" He vastasivat: "Ei mitään". 36Niin hän sanoi heille: "Mutta nyt, jolla on kukkaro, ottakoon sen mukaansa; niin myös laukun. Ja jolla ei ole, myyköön vaippansa ja ostakoon miekan. 37
22:37
Jes. 53:12
Sillä minä sanon teille, että minussa pitää käymän toteen tämän, mikä kirjoitettu on: 'Ja hänet luettiin pahantekijäin joukkoon'. Sillä se, mikä minusta on sanottu, on täyttynyt." 38Niin he sanoivat: "Herra, katso, tässä on kaksi miekkaa". Mutta hän vastasi heille: "Riittää".

(V. 22:39-46; vert. Matt. 26:30,36-46; Mark. 14:26,32-42)

39

22:39
Joh. 18:1
Ja hän meni ulos ja lähti tapansa mukaan Öljymäelle, ja hänen opetuslapsensa seurasivat häntä. 40Ja tultuaan siihen paikkaan hän sanoi heille: "Rukoilkaa, ettette joutuisi kiusaukseen". 41Ja hän vetäytyi heistä noin kivenheiton päähän, laskeutui polvilleen ja rukoili 42
22:42
Matt. 6:10
Joh. 6:38
sanoen: "Isä, jos sinä tahdot, niin ota pois minulta tämä malja; älköön kuitenkaan tapahtuko minun tahtoni, vaan sinun". 43Niin hänelle ilmestyi taivaasta enkeli, joka vahvisti häntä. 44
22:44
Joh. 12:27
Hebr. 5:7
Ja kun hän oli suuressa tuskassa, rukoili hän yhä hartaammin. Ja hänen hikensä oli niinkuin veripisarat, jotka putosivat maahan. 45Ja kun hän nousi rukoilemasta ja meni opetuslastensa tykö, tapasi hän heidät murheen tähden nukkumasta. 46Niin hän sanoi heille: "Miksi te nukutte? Nouskaa ja rukoilkaa, ettette joutuisi kiusaukseen."

(V. 22:47-53; vert. Matt. 26:47-55; Mark. 14:43-49; Joh. 18:2-11)

47Ja katso, hänen vielä puhuessaan tuli joukko kansaa, ja yksi niistä kahdestatoista, se, jonka nimi oli Juudas, kulki heidän edellään. Ja hän tuli Jeesuksen luo antamaan hänelle suuta. 48Mutta Jeesus sanoi hänelle: "Juudas, suunantamisellako sinä Ihmisen Pojan kavallat?" 49Kun nyt ne, jotka olivat hänen ympärillään, näkivät, mitä oli tulossa, sanoivat he: "Herra, iskemmekö miekalla?" 50Ja eräs heistä iski ylimmäisen papin palvelijaa ja sivalsi häneltä pois oikean korvan. 51Mutta Jeesus vastasi sanoen: "Sallikaa vielä tämäkin". Ja hän koski hänen korvaansa ja paransi hänet. 52Niin Jeesus sanoi ylipapeille ja pyhäkön vartioston päälliköille ja vanhimmille, jotka olivat tulleet häntä vastaan: "Niinkuin ryöväriä vastaan te olette lähteneet miekat ja seipäät käsissä. 53

22:53
Joh. 7:30
Minä olen joka päivä ollut teidän kanssanne pyhäkössä, ettekä ole ojentaneet käsiänne minua vastaan. Mutta tämä on teidän hetkenne ja pimeyden valta."

(V. 22:54-62; vert. Matt. 26:57-58,69-75; Mark. 14:53-54,66-72; Joh. 18:12-18,25-27)

54Niin he ottivat hänet kiinni ja kuljettivat pois ja veivät hänet ylimmäisen papin taloon. Ja Pietari seurasi taampana. 55Ja he virittivät valkean keskelle esipihaa ja asettuivat yhdessä istumaan, ja Pietari istui heidän joukkoonsa. 56Niin eräs palvelijatar, nähdessään hänen istuvan tulen ääressä, katseli häntä kiinteästi ja sanoi: "Tämäkin oli hänen kanssaan". 57Mutta hän kielsi sanoen: "Nainen, en tunne häntä". 58Ja hetkisen perästä näki hänet toinen, eräs mies, ja sanoi: "Sinäkin olet yksi niistä". Mutta Pietari sanoi: "Mies, en ole". 59Ja noin yhden hetken kuluttua vakuutti vielä toinen sanoen: "Totisesti, tämä oli myös hänen kanssaan; sillä onhan hän galilealainenkin". 60Mutta Pietari sanoi: "En ymmärrä, mies, mitä sanot". Ja samassa, hänen vielä puhuessaan, lauloi kukko. 61Ja Herra kääntyi ja katsoi Pietariin; ja Pietari muisti Herran sanat, kuinka hän oli hänelle sanonut: "Ennenkuin kukko tänään laulaa, sinä kolmesti minut kiellät". 62Ja hän meni ulos ja itki katkerasti.

(V. 22:63-65; vert. Matt. 26:67-68; Mark. 14:65)

63

22:63
Job 16:10
Jes. 50:6
Joh. 18:22
Joh. 19:3
Ja miehet, jotka pitivät Jeesusta kiinni, pilkkasivat häntä ja pieksivät häntä. 64Ja he peittivät hänen kasvonsa ja kysyivät häneltä sanoen: "Profetoi, kuka se on, joka sinua löi!" 65Ja paljon muita herjaussanoja he puhuivat häntä vastaan.

(V. 22:66-71; vert. Matt. 26:59-66; Mark. 14:55-64)

66

22:66
Matt. 27:1
Mark. 15:1
Joh. 18:24
Ja päivän valjetessa kansan vanhimmat ja ylipapit ja kirjanoppineet kokoontuivat ja veivät hänet neuvostonsa eteen 67ja sanoivat: "Jos sinä olet Kristus, niin sano se meille". Hän vastasi heille: "Jos minä teille sanon, niin te ette usko; 68ja jos kysyn, ette vastaa. 69
22:69
Ps. 110:1
Dan. 7:13
Luuk. 21:27
Mutta tästedes Ihmisen Poika on istuva Jumalan voiman oikealla puolella." 70Silloin he kaikki sanoivat: "Sinä siis olet Jumalan Poika?" Hän vastasi heille: "Tepä sen sanotte, että minä olen". 71Niin he sanoivat: "Mitä me enää todistusta tarvitsemme? Sillä me itse olemme kuulleet sen hänen omasta suustansa."