Raamattu 1933/-38 (KR38)
2

2 LUKU.

Jeesus syntyy Beetlehemissä 1-7, ja enkeli ilmoittaa sen paimenille 8-12. Taivaallinen sotajoukko ylistää Jumalaa 13, 14, jonka jälkeen paimenet käyvät Jeesus-lasta katsomassa 15-20. Jeesus ympärileikataan 21 ja tuodaan pyhäkköön 22-24, jossa hänestä, Jumalaa kiittäen, puhuvat Simeon 25-35 ja Hanna 36-38. Jeesus kasvaa Nasaretissa 39, 40 ja käy kaksitoistavuotiaana pyhäkössä 41-52.

21Ja tapahtui niinä päivinä, että keisari Augustukselta kävi käsky, että kaikki maailma oli verolle pantava. 2Tämä verollepano oli ensimmäinen ja tapahtui Kyreniuksen ollessa Syyrian maaherrana. 3Ja kaikki menivät verolle pantaviksi, kukin omaan kaupunkiinsa. 4

2:4
1. Sam. 16:1
Miika 5:2
Joh. 7:42
Niin Joosefkin lähti Galileasta, Nasaretin kaupungista, ylös Juudeaan, Daavidin kaupunkiin, jonka nimi on Beetlehem, hän kun oli Daavidin huonetta ja sukua, 5
2:5
Matt. 1:18
Luuk. 1:27
verolle pantavaksi Marian, kihlattunsa, kanssa, joka oli raskaana. 6Niin tapahtui heidän siellä ollessaan, että Marian synnyttämisen aika tuli. 7
2:7
Matt. 1:25
Ja hän synnytti pojan, esikoisensa, ja kapaloi hänet ja pani hänet seimeen, koska heille ei ollut sijaa majatalossa.

8Ja sillä seudulla oli paimenia kedolla vartioimassa yöllä laumaansa. 9Niin heidän edessään seisoi Herran enkeli, ja Herran kirkkaus loisti heidän ympärillään, ja he peljästyivät suuresti. 10Mutta enkeli sanoi heille: "Älkää peljätkö; sillä katso, minä ilmoitan teille suuren ilon, joka on tuleva kaikelle kansalle: 11teille on tänä päivänä syntynyt Vapahtaja, joka on Kristus, Herra, Daavidin kaupungissa. 12Ja tämä on teille merkkinä: te löydätte lapsen kapaloituna ja seimessä makaamassa."

13

2:13
Ps. 148:2
Dan. 7:10
Ilm. 5:11-12
Ja yhtäkkiä oli enkelin kanssa suuri joukko taivaallista sotaväkeä, ja he ylistivät Jumalaa ja sanoivat:

14

2:14
Jes. 57:19
Luuk. 19:38
Room. 5:1
Ef. 2:14,17
"Kunnia Jumalalle korkeuksissa,

ja maassa rauha

ihmisten kesken,

joita kohtaan hänellä on hyvä tahto!"

15Ja kun enkelit olivat menneet paimenten luota taivaaseen, niin nämä puhuivat toisillensa: "Menkäämme nyt Beetlehemiin katsomaan sitä, mikä on tapahtunut ja minkä Herra meille ilmoitti". 16Ja he menivät kiiruhtaen ja löysivät Marian ja Joosefin ja lapsen, joka makasi seimessä. 17Ja kun he tämän olivat nähneet, ilmoittivat he sen sanan, joka oli puhuttu heille tästä lapsesta. 18Ja kaikki, jotka sen kuulivat, ihmettelivät sitä, mitä paimenet heille puhuivat. 19

2:19
Luuk. 2:51
Mutta Maria kätki kaikki nämä sanat ja tutkisteli niitä sydämessänsä. 20Ja paimenet palasivat kiittäen ja ylistäen Jumalaa kaikesta, minkä olivat kuulleet ja nähneet, sen mukaan kuin heille oli puhuttu.

21

2:21
1. Moos. 17:10,12
Matt. 1:21,25
Luuk. 1:31
Gal. 4:4
Kun sitten kahdeksan päivää oli kulunut ja lapsi oli ympärileikattava, annettiin hänelle nimi Jeesus, jonka enkeli oli hänelle antanut, ennenkuin hän sikisi äitinsä kohdussa.

22

2:22
3. Moos. 12:2-4
Ja kun heidän puhdistuspäivänsä, Mooseksen lain mukaan, olivat täyttyneet, veivät he hänet ylös Jerusalemiin asettaaksensa hänet Herran eteen 23
2:23
2. Moos. 13:2,12
2. Moos. 22:29
2. Moos. 34:19
4. Moos. 3:13
— niinkuin on kirjoitettuna Herran laissa: "Jokainen miehenpuoli, joka avaa äidinkohdun, luettakoon Herralle pyhitetyksi" — 24
2:24
3. Moos. 12:6,8
ja uhrataksensa, niinkuin Herran laissa on säädetty, parin metsäkyyhkysiä tai kaksi kyyhkysenpoikaa.

25Ja katso, Jerusalemissa oli mies, nimeltä Simeon; hän oli hurskas ja jumalinen mies, joka odotti Israelin lohdutusta, ja Pyhä Henki oli hänen päällänsä. 26Ja Pyhä Henki oli hänelle ilmoittanut, ettei hän ollut näkevä kuolemaa, ennenkuin oli nähnyt Herran Voidellun. 27Ja hän tuli Hengen vaikutuksesta pyhäkköön. Ja kun vanhemmat toivat Jeesus-lasta sisälle tehdäkseen hänelle, niinkuin tapa oli lain mukaan, 28otti hänkin hänet syliinsä ja kiitti Jumalaa ja sanoi:

29

2:29
1. Moos. 46:30
Fil. 1:23
"Herra, nyt sinä lasket palvelijasi

rauhaan menemään, sanasi mukaan;

30

2:30
Ps. 98:2-3
Jes. 52:10
Luuk. 1:68
Luuk. 3:6
sillä minun silmäni ovat nähneet

sinun autuutesi,

31jonka sinä olet valmistanut

kaikkien kansojen nähdä,

32

2:32
Jes. 25:7
Jes. 42:6
Jes. 46:13
Jes. 49:6
Ap. t. 13:47
Ap. t. 28:28
valkeudeksi,

joka on ilmestyvä pakanoille,

ja kirkkaudeksi kansallesi Israelille".

33Ja hänen isänsä ja äitinsä ihmettelivät sitä, mitä hänestä sanottiin. 34
2:34
Jes. 8:14
Jes. 28:16
Matt. 21:44
Ap. t. 28:22
Room. 9:32-33
1. Kor. 1:23-24
2. Kor. 2:16
1. Piet. 2:6-8
Ja Simeon siunasi heitä ja sanoi Marialle, hänen äidilleen: "Katso, tämä on pantu lankeemukseksi ja nousemukseksi monelle Israelissa ja merkiksi, jota vastaan sanotaan 35
2:35
Joh. 19:25
— ja myös sinun sielusi lävitse on miekka käyvä — että monen sydämen ajatukset tulisivat ilmi".

36Ja oli naisprofeetta, Hanna, Fanuelin tytär, Asserin sukukuntaa. Hän oli jo tullut iälliseksi. Mentyään neitsyenä naimisiin hän oli elänyt miehensä kanssa seitsemän vuotta, 37

2:37
1. Tim. 5:5
ja oli nyt leski, kahdeksankymmenen neljän vuoden ikäinen. Hän ei poistunut pyhäköstä, vaan palveli siellä Jumalaa paastoilla ja rukouksilla yötä ja päivää. 38
2:38
Jes. 52:9
Ja juuri sillä hetkellä hän tuli siihen, ylisti Jumalaa ja puhui lapsesta kaikille, jotka odottivat Jerusalemin lunastusta.

39

2:39
Matt. 2:23
Ja täytettyään kaiken, mikä Herran lain mukaan oli tehtävä, he palasivat Galileaan, kaupunkiinsa Nasaretiin. 40
2:40
Luuk. 1:80
Luuk. 2:52
Ja lapsi kasvoi ja vahvistui ja täyttyi viisaudella, ja Jumalan armo oli hänen päällänsä.

41

2:41
2. Moos. 23:15,17
2. Moos. 34:23
Ja hänen vanhempansa matkustivat joka vuosi Jerusalemiin pääsiäisjuhlille. 42Hänen ollessaan kaksitoistavuotias he niinikään vaelsivat ylös sinne juhlan tavan mukaan. 43
2:43
2. Moos. 12:18
Ja kun ne päivät olivat kuluneet ja he lähtivät kotiin, jäi poikanen Jeesus Jerusalemiin, eivätkä hänen vanhempansa sitä huomanneet. 44He luulivat hänen olevan matkaseurueessa ja kulkivat päivänmatkan ja etsivät häntä sukulaisten ja tuttavien joukosta; 45mutta kun eivät löytäneet, palasivat he Jerusalemiin etsien häntä. 46Ja kolmen päivän kuluttua he löysivät hänet pyhäköstä, jossa hän istui opettajain keskellä kuunnellen heitä ja kysellen heiltä. 47Ja kaikki, jotka häntä kuulivat, ihmettelivät hänen ymmärrystänsä ja vastauksiansa. 48Ja hänet nähdessään hänen vanhempansa hämmästyivät, ja hänen äitinsä sanoi hänelle: "Poikani, miksi meille näin teit? Katso, sinun isäsi ja minä olemme huolestuneina etsineet sinua." 49Niin hän sanoi heille: "Mitä te minua etsitte? Ettekö tienneet, että minun pitää niissä oleman, mitkä minun Isäni ovat?" 50
2:50
Luuk. 9:45
Luuk. 18:34
Mutta he eivät ymmärtäneet sitä sanaa, jonka hän heille puhui.

51

2:51
Luuk. 2:19
Ja hän lähti heidän kanssansa ja tuli Nasaretiin ja oli heille alamainen. Ja hänen äitinsä kätki kaikki nämä sanat sydämeensä. 52
2:52
1. Sam. 2:26
Sananl. 3:4
Ja Jeesus varttui viisaudessa ja iässä ja armossa Jumalan ja ihmisten edessä.