Raamattu 1933/-38 (KR38)
12

12 LUKU.

Jeesus varoittaa ulkokultaisuudesta 1-3, pelkäämästä ihmisiä 4-7, synnistä Pyhää Henkeä vastaan 8-10, huolehtimisesta vainon kohdatessa 11, 12, ahneudesta 13-21 ja maallisista murheista 22-34; kehoittaa valppauteen 35-40 ja uskollisuuteen 41-48, puhuu evankeliumin tähden syntyvästä eripuraisuudesta 49-53 ja käskee arvioimaan ajan merkkejä 54-59.

121

12:1
Matt. 16:6
Mark. 8:15
Kun sillä välin kansaa oli kokoontunut tuhatmäärin, niin että he polkivat toisiaan, rupesi hän puhumaan opetuslapsillensa: "Ennen kaikkea kavahtakaa fariseusten hapatusta, se on: ulkokultaisuutta.

(V. 12:2-9; vert. Matt. 10:26-33)
2
12:2
Mark. 4:22
Luuk. 8:17
Ei ole mitään peitettyä, mikä ei tule paljastetuksi, eikä mitään salattua, mikä ei tule tunnetuksi. 3Sentähden, kaikki, mitä te pimeässä sanotte, joutuu päivänvalossa kuultavaksi, ja mitä korvaan puhutte kammioissa, se katoilta julistetaan.

4

12:4
1. Piet. 3:14
Mutta minä sanon teille, ystävilleni: älkää peljätkö niitä, jotka tappavat ruumiin, eivätkä sen jälkeen voi mitään enempää tehdä. 5
12:5
Jaak. 4:12
Vaan minä osoitan teille, ketä teidän on pelkääminen: peljätkää häntä, jolla on valta tapettuansa syöstä helvettiin. Niin, minä sanon teille, häntä te peljätkää. 6Eikö viittä varpusta myydä kahteen ropoon? Eikä Jumala ole yhtäkään niistä unhottanut. 7
12:7
Luuk. 21:18
Ap. t. 27:34
Ovatpa teidän päänne hiuksetkin kaikki luetut. Älkää peljätkö; te olette suurempiarvoiset kuin monta varpusta.

8

12:8
Ilm. 3:5
Mutta minä sanon teille: jokaisen, joka tunnustaa minut ihmisten edessä, myös Ihmisen Poika tunnustaa Jumalan enkelien edessä. 9
12:9
Mark. 8:38
Luuk. 9:26
2. Tim. 2:12
Mutta joka kieltää minut ihmisten edessä, se kielletään Jumalan enkelien edessä. 10
12:10
Matt. 12:31-32
Mark. 3:28-29
Hebr. 6:4-6
Hebr. 10:26
1. Joh. 5:16
Ja jokaiselle, joka sanoo sanan Ihmisen Poikaa vastaan, annetaan anteeksi; mutta sille, joka Pyhää Henkeä pilkkaa, ei anteeksi anneta.

11

12:11
Matt. 10:19-20
Mark. 13:11
Luuk. 21:14
Mutta kun he vievät teitä synagoogain ja hallitusten ja esivaltojen eteen, älkää huolehtiko siitä, miten tai mitä vastaisitte puolestanne tahi mitä sanoisitte; 12sillä Pyhä Henki opettaa teille sillä hetkellä, mitä teidän on sanottava."

13Niin muuan mies kansanjoukosta sanoi hänelle: "Opettaja, sano minun veljelleni, että hän jakaisi kanssani perinnön". 14Mutta hän vastasi hänelle: "Ihminen, kuka on minut asettanut teille tuomariksi tai jakomieheksi?" 15

12:15
1. Tim. 6:9-10
Ja hän sanoi heille: "Katsokaa eteenne ja kavahtakaa kaikkea ahneutta, sillä ei ihmisen elämä riipu hänen omaisuudestaan, vaikka sitä ylenpalttisesti olisi". 16Ja hän puhui heille vertauksen sanoen: "Rikkaan miehen maa kasvoi hyvin. 17Niin hän mietti mielessään ja sanoi: 'Mitä minä teen, kun ei minulla ole, mihin viljani kokoaisin?' 18Ja hän sanoi: 'Tämän minä teen: minä revin maahan aittani ja rakennan suuremmat ja kokoan niihin kaiken eloni ja hyvyyteni; 19
12:19
Jes. 22:13
1. Kor. 15:32
Jaak. 5:5
ja sanon sielulleni: sielu, sinulla on paljon hyvää tallessa moneksi vuodeksi; nauti lepoa, syö, juo ja iloitse'. 20
12:20
Job 27:8
Ps. 39:7
Jer. 17:11
Mutta Jumala sanoi hänelle: 'Sinä mieletön, tänä yönä sinun sielusi vaaditaan sinulta pois; kenelle sitten joutuu se, minkä sinä olet hankkinut?' 21
12:21
1. Tim. 6:17
Näin käy sen, joka kokoaa aarteita itselleen, mutta jolla ei ole rikkautta Jumalan tykönä."

(V. 12:22-31; vert. Matt. 6:25-33)

22

12:22
Ps. 55:23
Fil. 4:6
Hebr. 13:5
1. Piet. 5:7
Ja hän sanoi opetuslapsillensa: "Sentähden minä sanon teille: älkää murehtiko hengestänne, mitä söisitte, älkääkä ruumiistanne, mitä päällenne pukisitte. 23Sillä henki on enemmän kuin ruoka, ja ruumis enemmän kuin vaatteet. 24
12:24
Job 39:3
Ps. 147:9
Matt. 10:31
Katselkaa kaarneita: eivät ne kylvä eivätkä leikkaa, eikä niillä ole säilytyshuonetta eikä aittaa; ja Jumala ruokkii ne. Kuinka paljoa suurempiarvoiset te olette kuin linnut! 25Ja kuka teistä voi murehtimisellaan lisätä ikäänsä kyynäränkään vertaa? 26Jos siis ette voi sitäkään, mikä vähintä on, mitä te murehditte muusta? 27Katselkaa kukkia, kuinka ne kasvavat: eivät ne työtä tee eivätkä kehrää. Kuitenkin minä sanon teille: ei Salomo kaikessa loistossansa ollut niin vaatetettu kuin yksi niistä. 28Jos siis Jumala näin vaatettaa kedon ruohon, joka tänään kasvaa ja huomenna uuniin heitetään, kuinka paljoa ennemmin teidät, te vähäuskoiset! 29Älkää siis tekään etsikö, mitä söisitte ja mitä joisitte, älkääkä korkeita tavoitelko. 30Sillä näitä kaikkia maailman pakanakansat tavoittelevat; mutta teidän Isänne kyllä tietää teidän näitä tarvitsevan. 31
12:31
1. Kun. 3:13
Ps. 37:25
Vaan etsikää Jumalan valtakuntaa, niin myös nämä teille annetaan sen ohessa. 32
12:32
Jes. 40:11
Jes. 41:14
Luuk. 22:29
Joh. 10:16
Älä pelkää, sinä piskuinen lauma; sillä teidän Isänne on nähnyt hyväksi antaa teille valtakunnan.

(V. 12:33-34; vert. Matt. 6:20-21)
33
12:33
Matt. 19:21
Luuk. 16:9
Luuk. 18:22
Ap. t. 2:45
1. Tim. 6:17-19
Myykää, mitä teillä on, ja antakaa almuja; hankkikaa itsellenne kulumattomat kukkarot, loppumaton aarre taivaisiin, mihin ei varas ulotu ja missä koi ei turmele. 34Sillä missä teidän aarteenne on, siellä on myös teidän sydämenne.
(V. 12:35-46; vert. 24:42-51)

35

12:35
2. Moos. 12:11
Matt. 25:1-13
Ef. 6:14
1. Piet. 1:13
Olkoot teidän kupeenne vyötetyt ja lamppunne palamassa; 36ja olkaa te niiden ihmisten kaltaiset, jotka herraansa odottavat, milloin hän palajaa häistä, että he hänen tullessaan ja kolkuttaessaan heti avaisivat hänelle. 37Autuaat ne palvelijat, jotka heidän herransa tullessaan tapaa valvomasta! Totisesti minä sanon teille: hän vyöttäytyy ja asettaa heidät aterioimaan ja menee ja palvelee heitä. 38Ja jos hän tulee toisella yövartiolla tai kolmannella ja havaitsee heidän näin tekevän, niin autuaat ovat ne palvelijat. 39
12:39
1. Tess. 5:2
2. Piet. 3:10
Ilm. 3:3
Ilm. 16:15
Mutta se tietäkää: jos perheenisäntä tietäisi, millä hetkellä varas tulee, hän ei sallisi taloonsa murtauduttavan. 40
12:40
Mark. 13:33
Luuk. 21:34
1. Tess. 5:6
Niin olkaa tekin valmiit, sillä sinä hetkenä, jona ette luule, Ihmisen Poika tulee."

41

12:41
Mark. 13:37
Niin Pietari sanoi: "Herra, meistäkö sinä sanot tämän vertauksen vai myös kaikista muista?" 42
12:42
1. Kor. 4:1-2
2. Tim. 2:15
Ja Herra sanoi: "Kuka siis on se uskollinen ja ymmärtäväinen huoneenhaltija, jonka hänen herransa asettaa pitämään huolta hänen palvelusväestään, antamaan heille ajallaan heidän ruokaosansa? 43Autuas se palvelija, jonka hänen herransa tullessaan havaitsee näin tekevän! 44
12:44
Matt. 25:21,23
Totisesti minä sanon teille: hän asettaa hänet kaiken omaisuutensa hoitajaksi. 45Mutta jos palvelija sanoo sydämessään: 'Herrani tulo viivästyy', ja rupeaa lyömään palvelijoita ja palvelijattaria sekä syömään ja juomaan ja päihdyttämään itseänsä, 46niin sen palvelijan herra tulee päivänä, jona hän ei odota, ja hetkenä, jota hän ei arvaa, ja hakkaa hänet kappaleiksi ja määrää hänelle saman osan kuin uskottomille. 47
12:47
Jaak. 4:17
Ja sitä palvelijaa, joka tiesi herransa tahdon, mutta ei tehnyt valmistuksia eikä toiminut hänen tahtonsa mukaan, rangaistaan monilla lyönneillä. 48Sitä taas, joka ei tiennyt, mutta teki semmoista, mikä lyöntejä ansaitsee, rangaistaan vain muutamilla lyönneillä. Sillä jokaiselta, jolle on paljon annettu, myös paljon vaaditaan; ja jolle on paljon uskottu, siltä sitä enemmän kysytään.

49Tulta minä olen tullut heittämään maan päälle; ja kuinka minä tahtoisinkaan, että se jo olisi syttynyt! 50

12:50
Matt. 20:22
Matt. 26:38
Joh. 12:27
Mutta minä olen kasteella kastettava, ja kuinka minä olenkaan ahdistettu, kunnes se on täytetty! 51
12:51
Matt. 10:34
Luuletteko, että minä olen tullut tuomaan maan päälle rauhaa? Ei, sanon minä teille, vaan eripuraisuutta. 52Sillä tästedes riitautuu viisi samassa talossa keskenään, kolme joutuu riitaan kahta vastaan ja kaksi kolmea vastaan, 53
12:53
Miika 7:6
Matt. 10:35
isä poikaansa vastaan ja poika isäänsä vastaan, äiti tytärtänsä vastaan ja tytär äitiänsä vastaan, anoppi miniäänsä vastaan ja miniä anoppiansa vastaan."

54

12:54
1. Kun. 18:43-44
Matt. 16:2-3
Ja hän sanoi myöskin kansalle: "Kun näette pilven nousevan lännestä, sanotte kohta: 'Tulee sade'; ja niin tuleekin. 55Ja kun näette etelätuulen puhaltavan, sanotte: 'Tulee helle'; ja niin tuleekin. 56Te ulkokullatut, maan ja taivaan muodon te osaatte arvioida; mutta kuinka ette arvioitse tätä aikaa? 57Miksi ette jo itsestänne päätä, mikä oikeata on? 58
12:58
Sananl. 25:8
Matt. 5:25-26
Kun kuljet riitapuolesi kanssa hallitusmiehen eteen, niin tee matkalla voitavasi päästäksesi hänestä sovussa eroon, ettei hän raastaisi sinua tuomarin eteen ja tuomari antaisi sinua oikeudenpalvelijalle, ja ettei oikeudenpalvelija heittäisi sinua vankeuteen. 59Minä sanon sinulle: sieltä et pääse, ennenkuin maksat viimeisenkin rovon."