Raamattu 1933/-38 (KR38)
7

7 LUKU.

Jeesus menee Jerusalemiin lehtimajanjuhlaan 1-10, jossa kansa etsii häntä 11-13; opettaa pyhäkössä, sanoen oppinsa olevan Jumalasta ja puolustaen sitä, että oli sapattina parantanut sairaan 14-24. Toiset tavoittelevat häntä tappaaksensa, toiset uskovat häneen 25-31. Jeesus puhuu poismenostaan 32-36 sekä elävästä vedestä 37-44. Fariseusten käskyläiset ja Nikodeemus puolustavat häntä 45-53.

71Ja sen jälkeen Jeesus vaelsi ympäri Galileassa; sillä hän ei tahtonut vaeltaa Juudeassa, koska juutalaiset tavoittelivat häntä tappaaksensa. 2

7:2
3. Moos. 23:34
Ja juutalaisten juhla, lehtimajanjuhla, oli lähellä. 3Niin hänen veljensä sanoivat hänelle: "Lähde täältä ja mene Juudeaan, että myös sinun opetuslapsesi näkisivät sinun tekosi, joita sinä teet; 4sillä ei kukaan, joka itse tahtoo tulla julki, tee mitään salassa. Koska sinä näitä tekoja teet, niin ilmoita itsesi maailmalle." 5Sillä hänen veljensäkään eivät häneen uskoneet. 6
7:6
Joh. 2:4
Niin Jeesus sanoi heille: "Minun aikani ei ole vielä tullut; mutta teille aika on aina sovelias. 7
7:7
Joh. 3:19
Joh. 15:18
Teitä ei maailma voi vihata, mutta minua se vihaa, sillä minä todistan siitä, että sen teot ovat pahat. 8
7:8
Joh. 8:20
Menkää te ylös juhlille; minä en vielä mene näille juhlille, sillä minun aikani ei ole vielä täyttynyt. 9Tämän hän sanoi heille ja jäi Galileaan. 10Mutta kun hänen veljensä olivat menneet juhlille, silloin hänkin meni sinne, ei julki, vaan ikäänkuin salaa.

11Niin juutalaiset etsivät häntä juhlan aikana ja sanoivat: "Missä hän on?" 12

7:12
Joh. 9:16
Ja hänestä oli paljon kiistelyä kansassa; muutamat sanoivat: "Hän on hyvä", mutta toiset sanoivat: "Ei ole, vaan hän villitsee kansan". 13
7:13
Joh. 9:22
Joh. 12:42
Joh. 19:38
Ei kuitenkaan kukaan puhunut hänestä julkisesti, koska he pelkäsivät juutalaisia.

14Mutta kun jo puoli juhlaa oli kulunut, meni Jeesus ylös pyhäkköön ja opetti. 15

7:15
Matt. 13:54
Mark. 6:2
Niin juutalaiset ihmettelivät ja sanoivat: "Kuinka tämä osaa kirjoituksia, vaikkei ole oppia saanut?" 16
7:16
Joh. 8:28
Joh. 12:49
Joh. 14:10,24
Jeesus vastasi heille ja sanoi: "Minun oppini ei ole minun, vaan hänen, joka on minut lähettänyt. 17Jos joku tahtoo tehdä hänen tahtonsa, tulee hän tuntemaan, onko tämä oppi Jumalasta, vai puhunko minä omiani. 18
7:18
Joh. 5:41,44
Joka omiaan puhuu, se pyytää omaa kunniaansa, mutta joka pyytää lähettäjänsä kunniaa, se on totinen, eikä hänessä ole vääryyttä. 19
7:19
2. Moos. 20:1-17
Ap. t. 7:53
Room. 2:17-24
Eikö Mooses ole antanut teille lakia? Ja kukaan teistä ei lakia täytä. Miksi tavoittelette minua tappaaksenne?" 20
7:20
Joh. 8:48,52
Joh. 10:20
Kansa vastasi: "Sinussa on riivaaja; kuka sinua tavoittelee tappaaksensa?" 21
7:21
Joh. 5:8-9
Joh. 5:16
Jeesus vastasi ja sanoi heille: "Yhden teon minä tein, ja te kaikki kummastelette. 22
7:22
1. Moos. 17:10-12
3. Moos. 12:3
Mooses antoi teille ympärileikkauksen — ei niin, että se olisi Moosekselta, vaan se on isiltä — ja sapattinakin te ympärileikkaatte ihmisen. 23Sentähden: jos ihminen saa ympärileikkauksen sapattina, ettei Mooseksen lakia rikottaisi, miksi te olette vihoissanne minulle siitä, että minä tein koko ihmisen terveeksi sapattina? 24
7:24
5. Moos. 1:16-17
Sananl. 24:23
Jaak. 2:1
Älkää tuomitko näön mukaan, vaan tuomitkaa oikea tuomio."

25

7:25
Joh. 5:18
Niin muutamat jerusalemilaisista sanoivat: "Eikö tämä ole se, jota he tavoittelevat tappaaksensa? 26Ja katso, hän puhuu vapaasti, eivätkä he sano hänelle mitään. Olisivatko hallitusmiehet tosiaan saaneet tietoonsa, että tämä on Kristus? 27
7:27
Matt. 13:55
Mark. 6:3
Luuk. 4:22
Joh. 6:42
Kuitenkin, me tiedämme, mistä tämä on; mutta kun Kristus tulee, niin ei kukaan tiedä, mistä hän on." 28
7:28
Joh. 8:26,42
Joh. 8:55
Niin Jeesus puhui pyhäkössä suurella äänellä, opetti ja sanoi: "Te tunnette minut ja tiedätte, mistä minä olen; ja itsestäni minä en ole tullut, vaan hän, joka minut on lähettänyt, on oikea lähettäjä, ja häntä te ette tunne. 29
7:29
Matt. 11:27
Joh. 10:15
Minä tunnen hänet, sillä hänestä minä olen, ja hän on minut lähettänyt."

30

7:30
Mark. 11:18
Luuk. 20:19
Joh. 8:20,37
Niin heillä oli halu ottaa hänet kiinni; mutta ei kukaan käynyt häneen käsiksi, sillä hänen hetkensä ei ollut vielä tullut. 31
7:31
Joh. 8:30
Joh. 10:42
Joh. 11:45
Joh. 12:42
Mutta monet kansasta uskoivat häneen ja sanoivat: "Kun Kristus tulee, tehneekö hän enemmän tunnustekoja, kuin tämä on tehnyt?"

32Fariseukset kuulivat kansan näin kiistelevän hänestä; niin ylipapit ja fariseukset lähettivät palvelijoita ottamaan häntä kiinni. 33

7:33
Joh. 12:35
Joh. 16:5,16
Mutta Jeesus sanoi: "Minä olen vielä vähän aikaa teidän kanssanne, ja sitten minä menen pois hänen tykönsä, joka on minut lähettänyt. 34
7:34
Joh. 8:21
Joh. 13:33
Silloin te etsitte minua, mutta ette löydä; ja missä minä olen, sinne te ette voi tulla." 35Niin juutalaiset sanoivat keskenään: "Minne tämä aikoo mennä, koska emme voi löytää häntä? Eihän vain aikone mennä niiden luo, jotka asuvat hajallaan kreikkalaisten keskellä, ja opettaa kreikkalaisia? 36Mitä tämä sana on, jonka hän sanoi: 'Te etsitte minua, mutta ette löydä', ja: 'Missä minä olen, sinne te ette voi tulla'?"

37

7:37
3. Moos. 23:36
Jes. 55:1
Joh. 4:10,14
Joh. 6:35
Ilm. 22:17
Mutta juhlan viimeisenä, suurena päivänä Jeesus seisoi ja huusi ja sanoi: "Jos joku janoaa, niin tulkoon minun tyköni ja juokoon. 38
7:38
Jes. 12:3
Jes. 44:3
Jes. 58:11
Joka uskoo minuun, hänen sisimmästään on, niinkuin Raamattu sanoo, juokseva elävän veden virrat." 39
7:39
Jooel 2:28
Joh. 14:16-17
Joh. 16:7
Ap. t. 2:4
Ef. 1:13
Mutta sen hän sanoi Hengestä, joka niiden piti saaman, jotka uskoivat häneen; sillä Henki ei ollut vielä tullut, koska Jeesus ei vielä ollut kirkastettu.

40

7:40
5. Moos. 18:15,18
Luuk. 7:16
Joh. 6:14
Niin muutamat kansasta, kuultuaan nämä sanat, sanoivat: "Tämä on totisesti se profeetta". 41
7:41
Joh. 1:46
Toiset sanoivat: "Tämä on Kristus". Mutta toiset sanoivat: "Ei suinkaan Kristus tule Galileasta? 42
7:42
1. Sam. 16:1
Ps. 89:4-5
Ps. 132:11
Jer. 23:5
Miika 5:1
Matt. 2:5-6
Luuk. 2:4
Eikö Raamattu sano, että Kristus on oleva Daavidin jälkeläisiä ja tuleva pienestä Beetlehemin kaupungista, jossa Daavid oli?" 43
7:43
Joh. 7:12
Joh. 9:16
Joh. 10:19
Niin syntyi kansassa eripuraisuutta hänen tähtensä. 44Ja muutamat heistä tahtoivat ottaa hänet kiinni. Mutta ei kukaan käynyt häneen käsiksi.

45Niin palvelijat palasivat ylipappien ja fariseusten luo, ja nämä sanoivat heille: "Miksi ette tuoneet häntä tänne?" 46

7:46
Matt. 7:28-29
Palvelijat vastasivat: "Ei ole koskaan ihminen puhunut niin, kuin se mies puhuu". 47Niin fariseukset vastasivat heille: "Oletteko tekin eksytetyt? 48
7:48
Joh. 12:42
1. Kor. 1:26
1. Kor. 2:8
Onko kukaan hallitusmiehistä uskonut häneen tai kukaan fariseuksista? 49Mutta tuo kansa, joka ei lakia tunne, on kirottu." 50
7:50
Joh. 3:2
Joh. 19:39
Niin Nikodeemus, joka ennen oli käynyt Jeesuksen luona ja joka oli yksi heistä, sanoi heille: 51
7:51
5. Moos. 1:16-17
"Tuomitseeko lakimme ketään, ennenkuin häntä on kuulusteltu ja saatu tietää, mitä hän on tehnyt?" 52He vastasivat ja sanoivat hänelle: "Oletko sinäkin Galileasta? Tutki ja näe, ettei Galileasta nouse profeettaa." 53Ja he menivät kukin kotiinsa.

8

8 LUKU.

Jeesus jättää tuomitsematta erään langenneen naisen 1-11, sanoo olevansa maailman valkeus 12, puhuu omasta ja Isänsä todistuksesta 13-20, tulostaan Isän tyköä ja poismenostaan 21-30 sekä todellisesta vapaudesta 31-47, puolustaa itseään ja nuhtelee juutalaisia; nämä yrittävät kivittää hänet 48-59.

81Mutta Jeesus meni Öljymäelle. 2Ja varhain aamulla hän taas saapui pyhäkköön, ja kaikki kansa tuli hänen luoksensa; ja hän istuutui ja opetti heitä. 3Silloin kirjanoppineet ja fariseukset toivat hänen luoksensa aviorikoksesta kiinniotetun naisen, asettivat hänet keskelle 4ja sanoivat Jeesukselle: "Opettaja, tämä nainen on tavattu itse teosta, aviorikosta tekemästä. 5

8:5
3. Moos. 20:10
5. Moos. 22:22
Ja Mooses on laissa antanut meille käskyn, että tuommoiset on kivitettävä. Mitäs sinä sanot?" 6Mutta sen he sanoivat kiusaten häntä, päästäkseen häntä syyttämään. Silloin Jeesus kumartui alas ja kirjoitti sormellaan maahan. 7
8:7
5. Moos. 17:7
Room. 2:1
Mutta kun he yhä edelleen kysyivät häneltä, ojensi hän itsensä ja sanoi heille: "Joka teistä on synnitön, se heittäköön häntä ensimmäisenä kivellä". 8Ja taas hän kumartui alas ja kirjoitti maahan. 9
8:9
Room. 2:22
Kun he tämän kuulivat ja heidän omatuntonsa todisti heidät syyllisiksi, menivät he pois, toinen toisensa perästä, vanhimmista alkaen viimeisiin asti; ja siihen jäi ainoastaan Jeesus sekä nainen, joka seisoi hänen edessään. 10Ja kun Jeesus ojensi itsensä eikä nähnyt ketään muuta kuin naisen, sanoi hän hänelle: "Nainen, missä ne ovat, sinun syyttäjäsi? Eikö kukaan ole sinua tuominnut?" 11
8:11
Joh. 3:17
Joh. 5:14
Hän vastasi: "Herra, ei kukaan". Niin Jeesus sanoi hänelle: "En minäkään sinua tuomitse; mene, äläkä tästedes enää syntiä tee".

12

8:12
Jes. 42:6,16
Jes. 49:6
Luuk. 2:32
Joh. 1:4,9
Joh. 9:5
Joh. 12:35,46
Niin Jeesus taas puhui heille sanoen: "Minä olen maailman valkeus; joka minua seuraa, se ei pimeydessä vaella, vaan hänellä on oleva elämän valkeus".

13Niin fariseukset sanoivat hänelle: "Sinä todistat itsestäsi; sinun todistuksesi ei ole pätevä". 14

8:14
Joh. 5:31
Joh. 9:29
Jeesus vastasi ja sanoi heille: "Vaikka minä todistankin itsestäni, on todistukseni pätevä, sillä minä tiedän, mistä minä olen tullut ja mihin minä menen; mutta te ette tiedä, mistä minä tulen, ettekä, mihin minä menen. 15
8:15
Joh. 7:24
Joh. 12:47
Te tuomitsette lihan mukaan; minä en tuomitse ketään. 16Ja vaikka minä tuomitsisinkin, niin minun tuomioni olisi oikea, sillä minä en ole yksinäni, vaan minä ja hän, joka on minut lähettänyt. 17
8:17
5. Moos. 17:6
5. Moos. 19:15
Matt. 18:16
2. Kor. 13:1
Hebr. 10:28
Onhan teidän laissannekin kirjoitettuna, että kahden ihmisen todistus on pätevä. 18
8:18
Joh. 5:37
Minä olen se, joka todistan itsestäni, ja minusta todistaa myös Isä, joka on minut lähettänyt." 19
8:19
Joh. 14:7
Niin he sanoivat hänelle: "Missä sinun isäsi on?" Jeesus vastasi: "Te ette tunne minua ettekä minun Isääni; jos te tuntisitte minut, niin te tuntisitte myös minun Isäni". 20
8:20
Joh. 7:30
Nämä sanat Jeesus puhui uhriarkun ääressä, opettaessaan pyhäkössä; eikä kukaan ottanut häntä kiinni, sillä hänen hetkensä ei ollut vielä tullut.

21

8:21
Joh. 7:34
Joh. 13:33
Niin Jeesus taas sanoi heille: "Minä menen pois, ja te etsitte minua, ja te kuolette syntiinne. Mihin minä menen, sinne te ette voi tulla." 22Niin juutalaiset sanoivat: "Ei kai hän aikone tappaa itseänsä, koska sanoo: 'Mihin minä menen, sinne te ette voi tulla'?" 23
8:23
Joh. 3:31
Joh. 17:16
1. Joh. 4:5
Ja hän sanoi heille: "Te olette alhaalta, minä olen ylhäältä; te olette tästä maailmasta, minä en ole tästä maailmasta. 24Sentähden minä sanoin teille, että te kuolette synteihinne; sillä ellette usko minua siksi, joka minä olen, niin te kuolette synteihinne." 25Niin he sanoivat hänelle: "Kuka sinä olet?" Jeesus sanoi heille: "Juuri se, mitä minä puhunkin teille. 26
8:26
Joh. 12:49
Paljon on minulla teistä puhuttavaa ja teissä tuomittavaa; mutta hän, joka on minut lähettänyt, on totinen, ja minkä minä olen kuullut häneltä, sen minä puhun maailman kuulla." 27Mutta he eivät ymmärtäneet, että hän puhui heille Isästä.

28

8:28
Joh. 3:14
Joh. 5:30
Joh. 12:32
Niin Jeesus sanoi heille: "Kun olette ylentäneet Ihmisen Pojan, silloin te ymmärrätte, että minä olen se, joka minä olen, ja etten minä itsestäni tee mitään, vaan puhun tätä sen mukaan, kuin minun Isäni on minulle opettanut. 29
8:29
Joh. 14:10
Ja hän, joka on minut lähettänyt, on minun kanssani; hän ei ole jättänyt minua yksinäni, koska minä aina teen sitä, mikä hänelle on otollista." 30Kun hän näin puhui, uskoivat monet häneen.

31Niin Jeesus sanoi niille juutalaisille, jotka uskoivat häneen: "Jos te pysytte minun sanassani, niin te totisesti olette minun opetuslapsiani; 32

8:32
Joh. 7:7
Room. 6:18
Room. 8:2
Gal. 5:1
ja te tulette tuntemaan totuuden, ja totuus on tekevä teidät vapaiksi". 33
8:33
Neh. 9:36
Matt. 3:9
He vastasivat hänelle: "Me olemme Aabrahamin jälkeläisiä emmekä ole koskaan olleet kenenkään orjia. Kuinka sinä sitten sanot: 'Te tulette vapaiksi'?" 34
8:34
Room. 6:16
2. Piet. 2:19
1. Joh. 3:8
Jeesus vastasi heille: "Totisesti, totisesti minä sanon teille: jokainen, joka tekee syntiä, on synnin orja. 35
8:35
1. Moos. 21:10
Gal. 4:30
Mutta orja ei pysy talossa iäti; Poika pysyy iäti. 36
8:36
Hebr. 2:14-15
Jos siis Poika tekee teidät vapaiksi, niin te tulette todellisesti vapaiksi. 37Minä tiedän, että te olette Aabrahamin jälkeläisiä; mutta te tavoittelette minua tappaaksenne, koska minun sanani ei saa tilaa teissä. 38
8:38
Joh. 3:32
Joh. 5:19
Minä puhun, mitä minä olen nähnyt Isäni tykönä; niin tekin teette, mitä olette kuulleet omalta isältänne." 39
8:39
Room. 2:28
Room. 9:7
Gal. 3:7,29
He vastasivat ja sanoivat hänelle: "Aabraham on meidän isämme". Jeesus sanoi heille: "Jos olisitte Aabrahamin lapsia, niin te tekisitte Aabrahamin tekoja. 40Mutta nyt te tavoittelette minua tappaaksenne, miestä, joka on puhunut teille totuuden, jonka hän on kuullut Jumalalta. Niin ei Aabraham tehnyt. 41Te teette isänne tekoja." He sanoivat hänelle: "Me emme ole aviorikoksesta syntyneitä; meillä on yksi Isä, Jumala". 42
8:42
Joh. 16:27
1. Joh. 5:1
Jeesus sanoi heille: "Jos Jumala olisi teidän Isänne, niin te rakastaisitte minua, sillä minä olen Jumalasta lähtenyt ja tullut; en minä ole itsestäni tullut, vaan hän on minut lähettänyt. 43Minkätähden te ette ymmärrä minun puhettani? Sentähden, että te ette kärsi kuulla minun sanaani. 44
8:44
1. Moos. 3:1
1. Kun. 22:22
1. Joh. 3:8
Te olette isästä perkeleestä, ja isänne himoja te tahdotte noudattaa. Hän on ollut murhaaja alusta asti, ja totuudessa hän ei pysy, koska hänessä ei totuutta ole. Kun hän puhuu valhetta, niin hän puhuu omaansa, sillä hän on valhettelija ja sen isä. 45Mutta minua te ette usko, sentähden että minä sanon totuuden. 46
8:46
2. Kor. 5:21
1. Piet. 2:22
1. Joh. 3:5
Kuka teistä voi näyttää minut syypääksi syntiin? Jos minä totuutta puhun, miksi ette minua usko? 47
8:47
Joh. 10:26
Joh. 18:37
1. Joh. 4:6
Joka on Jumalasta, se kuulee Jumalan sanat. Sentähden te ette kuule, koska ette ole Jumalasta."

48

8:48
Mark. 3:22
Joh. 7:20
Joh. 10:20
Niin juutalaiset vastasivat ja sanoivat hänelle: "Emmekö ole oikeassa, kun sanomme, että sinä olet samarialainen ja että sinussa on riivaaja?" 49Jeesus vastasi: "Minussa ei ole riivaajaa, vaan minä kunnioitan Isääni, ja te häpäisette minua. 50
8:50
Joh. 7:18
Mutta minä en etsi omaa kunniaani; yksi on, joka etsii ja tuomitsee. 51
8:51
Joh. 5:24
Joh. 11:25
Totisesti, totisesti minä sanon teille: jos joku pitää minun sanani, hän ei ikinä näe kuolemaa." 52Juutalaiset sanoivat hänelle: "Nyt me ymmärrämme, että sinussa on riivaaja. Aabraham on kuollut ja profeetat, ja sinä sanot: 'Jos joku pitää minun sanani, hän ei ikinä maista kuolemaa'. 53Oletko sinä suurempi kuin isämme Aabraham, joka on kuollut? Ja profeetat ovat kuolleet; keneksi sinä itsesi teet?" 54Jeesus vastasi: "Jos minä itse itselleni otan kunnian, niin minun kunniani ei ole mitään. Minun Isäni on se, joka minulle kunnian antaa, hän, josta te sanotte: 'Hän on meidän Jumalamme', 55ettekä tunne häntä; mutta minä tunnen hänet. Ja jos sanoisin, etten tunne häntä, niin minä olisin valhettelija niinkuin tekin; mutta minä tunnen hänet ja pidän hänen sanansa. 56Aabraham, teidän isänne, riemuitsi siitä, että hän oli näkevä minun päiväni; ja hän näki sen ja iloitsi." 57Niin juutalaiset sanoivat hänelle: "Et ole vielä viidenkymmenen vuoden vanha, ja olet nähnyt Aabrahamin!" 58
8:58
Joh. 1:1
Joh. 17:5
Kol. 1:17
Jeesus sanoi heille: "Totisesti, totisesti minä sanon teille: ennenkuin Aabraham syntyi, olen minä ollut". 59Silloin he poimivat kiviä heittääksensä häntä niillä; mutta Jeesus lymysi ja lähti pyhäköstä.

9

9 LUKU.

Jeesus parantaa sokeana syntyneen miehen sapattina 1-7; naapurit ja tuttavat ihmettelevät sitä 8-12. Kun fariseukset kuulustelevat parannettua, tunnustaa hän Jeesuksen profeetaksi 13-34. Jeesus ilmoittaa itsensä hänelle Jumalan Pojaksi 35-38 ja sanoo tulleensa tuomioksi maailmaan 39-41.

91Ja ohi kulkiessaan hän näki miehen, joka syntymästään saakka oli ollut sokea. 2

9:2
Luuk. 13:2
Ja hänen opetuslapsensa kysyivät häneltä sanoen: "Rabbi, kuka teki syntiä, tämäkö vai hänen vanhempansa, että hänen piti sokeana syntymän?" 3
9:3
Luuk. 13:2-5
Jeesus vastasi: "Ei tämä tehnyt syntiä eivätkä hänen vanhempansa, vaan Jumalan tekojen piti tuleman hänessä julki. 4
9:4
Joh. 5:17
Niin kauan kuin päivä on, tulee meidän tehdä hänen tekojansa, joka on minut lähettänyt; tulee yö, jolloin ei kukaan voi työtä tehdä. 5
9:5
Joh. 1:4,9
Joh. 8:12
Joh. 12:35,46
Niin kauan kuin minä maailmassa olen, olen minä maailman valkeus." 6Tämän sanottuaan hän sylki maahan ja teki syljestä tahtaan ja siveli tahtaan hänen silmilleen 7ja sanoi hänelle: "Mene ja peseydy Siiloan lammikossa" — se on käännettynä: lähetetty. — Niin hän meni ja peseytyi ja palasi näkevänä.

8Silloin naapurit ja ne, jotka ennen olivat nähneet hänet kerjääjänä, sanoivat: "Eikö tämä ole se, joka istui ja kerjäsi?" 9Toiset sanoivat: "Hän se on", toiset sanoivat: "Ei ole, vaan hän on hänen näköisensä". Hän itse sanoi: "Minä se olen". 10Niin he sanoivat hänelle: "Miten sinun silmäsi ovat auenneet?" 11Hän vastasi: "Se mies, jota kutsutaan Jeesukseksi, teki tahtaan ja voiteli minun silmäni ja sanoi minulle: 'Mene ja peseydy Siiloan lammikossa'; niin minä menin ja peseydyin ja sain näköni". 12He sanoivat hänelle: "Missä hän on?" Hän vastasi: "En tiedä".

13Niin he veivät hänet, joka ennen oli ollut sokea, fariseusten luo. 14Ja se päivä, jona Jeesus teki tahtaan ja avasi hänen silmänsä, oli sapatti. 15Niin myöskin fariseukset kysyivät häneltä, miten hän oli saanut näkönsä. Ja hän sanoi heille: "Hän siveli tahtaan minun silmilleni, ja minä peseydyin, ja nyt minä näen". 16

9:16
Joh. 7:12
Niin muutamat fariseuksista sanoivat: "Se mies ei ole Jumalasta, koska hän ei pidä sapattia". Toiset sanoivat: "Kuinka voi syntinen ihminen tehdä senkaltaisia tunnustekoja?" Ja he olivat keskenänsä eri mieltä. 17
9:17
Luuk. 7:16
Niin he taas sanoivat sokealle: "Mitä sinä sanot hänestä, koskapa hän avasi sinun silmäsi?" Ja hän sanoi: "Hän on profeetta". 18Mutta juutalaiset eivät uskoneet hänestä, että hän oli ollut sokea ja saanut näkönsä, ennenkuin kutsuivat sen näkönsä saaneen vanhemmat 19ja kysyivät heiltä sanoen: "Onko tämä teidän poikanne, jonka sanotte sokeana syntyneen? Kuinka hän sitten nyt näkee?" 20Hänen vanhempansa vastasivat ja sanoivat: "Me tiedämme, että tämä on meidän poikamme ja että hän on sokeana syntynyt; 21mutta kuinka hän nyt näkee, emme tiedä; emme myöskään tiedä, kuka on avannut hänen silmänsä. Kysykää häneltä; hänellä on kyllin ikää, puhukoon itse puolestansa." 22
9:22
Joh. 7:13
Joh. 12:42
Joh. 19:38
Näin hänen vanhempansa sanoivat, koska pelkäsivät juutalaisia. Sillä juutalaiset olivat jo sopineet keskenään, että se, joka tunnusti hänet Kristukseksi, oli erotettava synagoogasta. 23Sentähden hänen vanhempansa sanoivat: "Hänellä on kyllin ikää, kysykää häneltä". 24Niin he kutsuivat toistamiseen miehen, joka oli ollut sokea, ja sanoivat hänelle: "Anna kunnia Jumalalle; me tiedämme, että se mies on syntinen". 25Hän vastasi: "Onko hän syntinen, sitä en tiedä; sen vain tiedän, että minä, joka olin sokea, nyt näen". 26Niin he sanoivat hänelle: "Mitä hän sinulle teki? Miten hän avasi sinun silmäsi?" 27Hän vastasi heille: "Johan minä teille sanoin, ettekä te kuulleet. Miksi taas tahdotte sitä kuulla? Tahdotteko tekin ruveta hänen opetuslapsiksensa?" 28Niin he herjasivat häntä ja sanoivat: "Sinä olet hänen opetuslapsensa, mutta me olemme Mooseksen opetuslapsia. 29Me tiedämme Jumalan puhuneen Moosekselle, mutta mistä tämä on, sitä emme tiedä." 30Mies vastasi ja sanoi heille: "Sehän tässä on ihmeellistä, että te ette tiedä, mistä hän on, ja kuitenkin hän on avannut minun silmäni. 31
9:31
Job 27:9
Job 35:13
Ps. 18:42
Ps. 66:18
Sananl. 15:29
Sananl. 28:9
Jes. 1:15
Miika 3:4
Sak. 7:13
Me tiedämme, ettei Jumala kuule syntisiä; vaan joka on jumalaapelkääväinen ja tekee hänen tahtonsa, sitä hän kuulee. 32Ei ole maailman alusta kuultu, että kukaan on avannut sokeana syntyneen silmät. 33Jos hän ei olisi Jumalasta, ei hän voisi mitään tehdä." 34He vastasivat ja sanoivat hänelle: "Sinä olet kokonaan synneissä syntynyt, ja sinä tahdot opettaa meitä!" Ja he ajoivat hänet ulos.

35Ja Jeesus sai kuulla heidän ajaneen hänet ulos; ja hänet tavatessaan hän sanoi hänelle: "Uskotko sinä Jumalan Poikaan?" 36Hän vastasi ja sanoi: "Herra, kuka hän on, että minä häneen uskoisin?" 37

9:37
Joh. 4:26
Jeesus sanoi hänelle: "Sinä olet hänet nähnyt, ja hän on se, joka sinun kanssasi puhuu". 38Niin hän sanoi: "Herra, minä uskon"; ja hän kumartaen rukoili häntä.

39

9:39
Joh. 3:19
Ja Jeesus sanoi: "Tuomioksi minä olen tullut tähän maailmaan, että ne, jotka eivät näe, näkisivät, ja ne, jotka näkevät, tulisivat sokeiksi". 40Ja muutamat fariseukset, jotka olivat siinä häntä lähellä, kuulivat tämän ja sanoivat hänelle: "Olemmeko mekin sokeat?" 41
9:41
Sananl. 26:12
Joh. 15:22,24
Jeesus sanoi heille: "Jos te olisitte sokeat, ei teillä olisi syntiä; mutta nyt te sanotte: 'Me näemme'; sentähden teidän syntinne pysyy".