Raamattu 1933/-38 (KR38)
2

2 LUKU.

Jeesus tekee ensimmäisen tunnustekonsa Kaanan häissä 1-11, menee Kapernaumiin 12 ja pääsiäisen lähestyessä Jerusalemiin, puhdistaa pyhäkön 13-22. Monet uskovat häneen, mutta hän ei usko itseänsä heille 23-35.

21Ja kolmantena päivänä oli häät Galilean Kaanassa, ja Jeesuksen äiti oli siellä. 2Ja myös Jeesus ja hänen opetuslapsensa olivat kutsutut häihin. 3Ja kun viini loppui, sanoi Jeesuksen äiti hänelle: "Heillä ei ole viiniä". 4Jeesus sanoi hänelle: "Mitä sinä tahdot minusta, vaimo? Minun aikani ei ole vielä tullut." 5Hänen äitinsä sanoi palvelijoille: "Mitä hän teille sanoo, se tehkää". 6

2:6
Mark. 7:3
Niin oli siinä juutalaisten puhdistamistavan mukaan kuusi kivistä vesiastiaa, kukin kahden tai kolmen mitan vetoinen. 7Jeesus sanoi heille: "Täyttäkää astiat vedellä". Ja he täyttivät ne reunoja myöten. 8Ja hän sanoi heille: "Ammentakaa nyt ja viekää edeskäyvälle". Ja he veivät. 9Mutta kun edeskäypä maistoi vettä, joka oli muuttunut viiniksi, eikä tiennyt, mistä se oli tullut — mutta palvelijat, jotka veden olivat ammentaneet, tiesivät sen — kutsui edeskäypä yljän 10ja sanoi hänelle: "Jokainen panee ensin esille hyvän viinin ja sitten, kun juopuvat, huonomman. Sinä olet säästänyt hyvän viinin tähän asti." 11
2:11
Joh. 1:14
Tämän ensimmäisen tunnustekonsa Jeesus teki Galilean Kaanassa ja ilmoitti kirkkautensa; ja hänen opetuslapsensa uskoivat häneen.

12Sen jälkeen hän meni alas Kapernaumiin, hän ja hänen äitinsä ja veljensä ja opetuslapsensa; ja siellä he eivät viipyneet monta päivää.

13Ja juutalaisten pääsiäinen oli lähellä, ja Jeesus meni ylös Jerusalemiin. 14

2:14
3. Moos. 5:7
3. Moos. 12:8
Matt. 21:12-13
Mark. 11:15-17
Luuk. 19:45-46
Niin hän tapasi pyhäkössä ne, jotka myivät härkiä ja lampaita ja kyyhkysiä, ja rahanvaihtajat istumassa. 15Ja hän teki nuorista ruoskan ja ajoi ulos pyhäköstä heidät kaikki lampaineen ja härkineen ja kaasi vaihtajain rahat maahan ja työnsi heidän pöytänsä kumoon. 16Ja hän sanoi kyyhkysten myyjille: "Viekää pois nämä täältä. Älkää tehkö minun Isäni huonetta markkinahuoneeksi." 17
2:17
Ps. 69:10
Silloin hänen opetuslapsensa muistivat, että on kirjoitettu: "Kiivaus sinun huoneesi puolesta kuluttaa minut".

18

2:18
Matt. 16:1
Mark. 8:11
Joh. 6:30
1. Kor. 1:22
Niin juutalaiset vastasivat ja sanoivat hänelle: "Minkä merkin sinä näytät meille, koska näitä teet?" 19
2:19
Matt. 26:61
Matt. 27:40
Mark. 14:58
Mark. 15:29
Jeesus vastasi ja sanoi heille: "Hajottakaa maahan tämä temppeli, niin minä pystytän sen kolmessa päivässä". 20Niin juutalaiset sanoivat: "Neljäkymmentä kuusi vuotta on tätä temppeliä rakennettu, ja sinäkö pystytät sen kolmessa päivässä?" 21Mutta hän puhui ruumiinsa temppelistä. 22
2:22
Ps. 16:10
Luuk. 24:8
Kun hän sitten oli noussut kuolleista, muistivat hänen opetuslapsensa, että hän oli tämän sanonut; ja he uskoivat Raamatun ja sen sanan, jonka Jeesus oli sanonut.

23Mutta kun hän oli Jerusalemissa pääsiäisenä, juhlan aikana, uskoivat monet hänen nimeensä, nähdessään hänen tunnustekonsa, jotka hän teki. 24Mutta Jeesus itse ei uskonut itseänsä heille, sentähden että hän tunsi kaikki 25

2:25
Ps. 7:10
Joh. 6:64
Ilm. 2:23
eikä tarvinnut kenenkään todistusta ihmisestä, sillä hän tiesi itse, mitä ihmisessä on.

3

3 LUKU.

Jeesus puhuu Nikodeemuksen kanssa uudestisyntymisestä ja uskosta 1-21, ja vaikuttaa Juudean maaseudulla 22. Johannes Kastaja todistaa vielä Kristuksesta 23-36.

31

3:1
Joh. 7:50
Joh. 19:39
Mutta oli mies, fariseusten joukosta, nimeltä Nikodeemus, juutalaisten hallitusmiehiä. 2
3:2
Joh. 9:16,33
Ap. t. 10:38
Hän tuli Jeesuksen tykö yöllä ja sanoi hänelle: "Rabbi, me tiedämme, että sinun opettajaksi tulemisesi on Jumalasta, sillä ei kukaan voi tehdä niitä tunnustekoja, joita sinä teet, ellei Jumala ole hänen kanssansa." 3
3:3
Tiit. 3:5
1. Piet. 1:23
Jeesus vastasi ja sanoi hänelle: "Totisesti, totisesti minä sanon sinulle: joka ei synny uudesti, ylhäältä, se ei voi nähdä Jumalan valtakuntaa". 4Nikodeemus sanoi hänelle: "Kuinka voi ihminen vanhana syntyä? Eihän hän voi jälleen mennä äitinsä kohtuun ja syntyä?" 5
3:5
Hes. 36:25-27
Mark. 16:16
Ef. 5:26
Jeesus vastasi: "Totisesti, totisesti minä sanon sinulle: jos joku ei synny vedestä ja Hengestä, ei hän voi päästä sisälle Jumalan valtakuntaan. 6
3:6
1. Moos. 5:3
1. Moos. 6:3
Ps. 51:7,12
Joh. 1:13
Ef. 2:3
Mikä lihasta on syntynyt, on liha; ja mikä Hengestä on syntynyt, on henki. 7Älä ihmettele, että minä sanoin sinulle: teidän täytyy syntyä uudesti, ylhäältä. 8
3:8
Ps. 135:7
Saarn. 11:5
1. Kor. 2:11
Tuuli puhaltaa, missä tahtoo, ja sinä kuulet sen huminan, mutta et tiedä, mistä se tulee ja minne se menee; niin on jokaisen, joka on Hengestä syntynyt." 9Nikodeemus vastasi ja sanoi hänelle: "Kuinka tämä voi tapahtua?" 10Jeesus vastasi ja sanoi hänelle: "Sinä olet Israelin opettaja etkä tätä tiedä! 11
3:11
Joh. 3:32
Joh. 7:16
Joh. 8:28
Joh. 12:49
Totisesti, totisesti minä sanon sinulle: me puhumme, mitä tiedämme, ja todistamme, mitä olemme nähneet, ettekä te ota vastaan meidän todistustamme. 12Jos ette usko, kun minä puhun teille maallisista, kuinka te uskoisitte, jos minä puhun teille taivaallisista? 13
3:13
Sananl. 30:4
Joh. 6:62
Ef. 4:9
Ei kukaan ole noussut ylös taivaaseen, paitsi hän, joka taivaasta tuli alas, Ihmisen Poika, joka on taivaassa. 14
3:14
4. Moos. 21:9
Joh. 8:28
Joh. 12:32
Ja niinkuin Mooses ylensi käärmeen erämaassa, niin pitää Ihmisen Poika ylennettämän, 15
3:15
Mark. 16:16
Joh. 6:40
Joh. 20:31
1. Joh. 5:10-12
että jokaisella, joka häneen uskoo, olisi iankaikkinen elämä. 16
3:16
Room. 5:8
Room. 8:32
1. Joh. 4:9-10
Sillä niin on Jumala maailmaa rakastanut, että hän antoi ainokaisen Poikansa, ettei yksikään, joka häneen uskoo, hukkuisi, vaan hänellä olisi iankaikkinen elämä. 17
3:17
Joh. 12:47
1. Joh. 4:14
Sillä ei Jumala lähettänyt Poikaansa maailmaan tuomitsemaan maailmaa, vaan sitä varten, että maailma hänen kauttansa pelastuisi. 18
3:18
Joh. 5:24
Ap. t. 4:12
Joka uskoo häneen, sitä ei tuomita; mutta joka ei usko, se on jo tuomittu, koska hän ei ole uskonut Jumalan ainokaisen Pojan nimeen. 19
3:19
Joh. 1:5
Joh. 1:9-11
1. Joh. 3:12
Mutta tämä on tuomio, että valkeus on tullut maailmaan, ja ihmiset rakastivat pimeyttä enemmän kuin valkeutta; sillä heidän tekonsa olivat pahat. 20
3:20
Job 24:13-16
1. Kor. 14:24
Sillä jokainen, joka pahaa tekee, vihaa valkeutta eikä tule valkeuteen, ettei hänen tekojansa nuhdeltaisi. 21Mutta joka totuuden tekee, se tulee valkeuteen, että hänen tekonsa tulisivat julki, sillä ne ovat Jumalassa tehdyt."

22

3:22
Joh. 4:1-2
Sen jälkeen Jeesus meni opetuslapsineen Juudean maaseudulle ja oleskeli siellä heidän kanssaan ja kastoi.

23

3:23
Matt. 3:6
Mark. 1:5
Mutta Johanneskin kastoi Ainonissa lähellä Salimia, koska siellä oli paljon vettä; ja ihmiset tulivat ja antoivat kastaa itsensä. 24
3:24
Matt. 14:3
Sillä Johannesta ei vielä oltu heitetty vankeuteen. 25Niin Johanneksen opetuslapset rupesivat väittelemään erään juutalaisen kanssa puhdistuksesta. 26
3:26
Joh. 1:15,30
Ja he tulivat Johanneksen luo ja sanoivat hänelle: "Rabbi, se, joka oli sinun kanssasi Jordanin tuolla puolella ja josta sinä olet todistanut, katso, hän kastaa, ja kaikki menevät hänen tykönsä". 27
3:27
1. Kor. 4:7
Jaak. 1:17
Johannes vastasi ja sanoi: "Ei ihminen voi ottaa mitään, ellei hänelle anneta taivaasta. 28
3:28
Mal. 3:1
Mark. 1:2
Luuk. 1:17
Luuk. 7:27
Joh. 1:20
Te olette itse minun todistajani, että minä sanoin: en minä ole Kristus, vaan minä olen hänen edellänsä lähetetty. 29
3:29
Matt. 9:15
Jolla on morsian, se on ylkä; mutta yljän ystävä, joka seisoo ja kuuntelee häntä, iloitsee suuresti yljän äänestä. Tämä minun iloni on nyt tullut täydelliseksi. 30Hänen tulee kasvaa, mutta minun vähetä. 31
3:31
Joh. 8:23
1. Kor. 15:47
Hän, joka ylhäältä tulee, on yli kaikkien. Joka on syntyisin maasta, se on maasta, ja maasta on, mitä hän puhuu; hän, joka taivaasta tulee, on yli kaikkien. 32
3:32
Jes. 53:1
Joh. 3:11
Joh. 5:19-20
Joh. 8:26
Joh. 12:49
Joh. 14:10
Ja mitä hän on nähnyt ja kuullut, sitä hän todistaa; ja hänen todistustansa ei kukaan ota vastaan. 33
3:33
Room. 3:4
1. Joh. 5:10
Joka ottaa vastaan hänen todistuksensa, se sinetillä vahvistaa, että Jumala on totinen. 34
3:34
Jes. 11:2
Ap. t. 10:38
Ef. 4:7
Sillä hän, jonka Jumala on lähettänyt, puhuu Jumalan sanoja; sillä ei Jumala anna Henkeä mitalla. 35
3:35
Matt. 11:27
Matt. 28:18
Luuk. 10:22
Joh. 13:3
Joh. 17:2
Hebr. 2:8
Isä rakastaa Poikaa ja on antanut kaikki hänen käteensä. 36
3:36
Joh. 6:47
1. Joh. 5:11-12
Joka uskoo Poikaan, sillä on iankaikkinen elämä; mutta joka ei ole kuuliainen Pojalle, se ei ole elämää näkevä, vaan Jumalan viha pysyy hänen päällänsä."

4

4 LUKU.

Jeesus puhuu Samarian naiselle elävästä vedestä 1-15 ja rukoilemisesta hengessä ja totuudessa 16-30 sekä opetuslapsilleen oikeasta ravinnosta ja elonleikkuusta 31-38. Monet samarialaiset uskovat Jeesukseen 39-42. Jeesus menee Galileaan 43-45 ja parantaa kuninkaan virkamiehen pojan 46-54.

41

4:1
Joh. 3:22,26
Kun nyt Herra sai tietää fariseusten kuulleen, että Jeesus teki opetuslapsiksi ja kastoi useampia kuin Johannes 2— vaikka Jeesus ei itse kastanut, vaan hänen opetuslapsensa — 3jätti hän Juudean ja meni taas Galileaan. 4Mutta hänen oli kuljettava Samarian kautta.

5

4:5
1. Moos. 33:19
1. Moos. 48:22
Joos. 24:32
Niin hän tuli Sykar nimiseen Samarian kaupunkiin, joka on lähellä sitä maa-aluetta, minkä Jaakob oli antanut pojalleen Joosefille. 6Ja siellä oli Jaakobin lähde. Kun nyt Jeesus oli matkasta väsynyt, istui hän lähteen reunalle. Ja oli noin kuudes hetki. 7Niin tuli eräs Samarian nainen ammentamaan vettä. Jeesus sanoi hänelle: "Anna minulle juoda". 8Sillä hänen opetuslapsensa olivat lähteneet kaupunkiin ruokaa ostamaan. 9
4:9
2. Kun. 17:24
Esra 4:1-3
Luuk. 9:52-53
Joh. 8:48
Ap. t. 10:28
Niin Samarian nainen sanoi hänelle: "Kuinka sinä, joka olet juutalainen, pyydät juotavaa minulta, samarialaiselta naiselta?" Sillä juutalaiset eivät seurustele samarialaisten kanssa. 10
4:10
Ps. 23:2
Jes. 12:3
Jer. 2:13
Jeesus vastasi ja sanoi hänelle: "Jos sinä tietäisit Jumalan lahjan, ja kuka se on, joka sinulle sanoo: 'Anna minulle juoda', niin sinä pyytäisit häneltä, ja hän antaisi sinulle elävää vettä." 11Nainen sanoi hänelle: "Herra, eipä sinulla ole ammennusastiaa, ja kaivo on syvä; mistä sinulla sitten on se elävä vesi? 12Et kai sinä ole suurempi kuin meidän isämme Jaakob, joka antoi meille tämän kaivon ja joi siitä, hän itse sekä hänen poikansa ja karjansa?" 13
4:13
Joh. 6:58
Jeesus vastasi ja sanoi hänelle: "Jokainen, joka juo tätä vettä, janoaa jälleen, 14
4:14
Jes. 55:1
Joh. 6:27,35
Joh. 7:37-39
mutta joka juo sitä vettä, jota minä hänelle annan, se ei ikinä janoa; vaan se vesi, jonka minä hänelle annan, tulee hänessä sen veden lähteeksi, joka kumpuaa iankaikkiseen elämään". 15Nainen sanoi hänelle: "Herra, anna minulle sitä vettä, ettei minun tulisi jano eikä minun tarvitsisi käydä täällä ammentamassa".

16Jeesus sanoi hänelle: "Mene, kutsu miehesi ja tule tänne". 17Nainen vastasi ja sanoi: "Ei minulla ole miestä". Jeesus sanoi hänelle: "Oikein sinä sanoit: 'Ei minulla ole miestä', 18sillä viisi miestä sinulla on ollut, ja se, joka sinulla nyt on, ei ole sinun miehesi; siinä sanoit totuuden." 19

4:19
Luuk. 7:16
Luuk. 24:19
Joh. 6:14
Nainen sanoi hänelle: "Herra, minä näen, että sinä olet profeetta. 20
4:20
5. Moos. 12:5,11
1. Kun. 9:3
2. Aik. 7:12
Ps. 122:2-5
Meidän isämme ovat kumartaen rukoilleet tällä vuorella; ja te sanotte, että Jerusalemissa on se paikka, jossa tulee kumartaen rukoilla." 21Jeesus sanoi hänelle: "Vaimo, usko minua! Tulee aika, jolloin ette rukoile Isää tällä vuorella ettekä Jerusalemissa. 22
4:22
2. Kun. 17:29
Jes. 2:3
Luuk. 24:47
Room. 3:2
Room. 9:4
Te kumarratte sitä, mitä ette tunne; me kumarramme sitä, minkä me tunnemme. Sillä pelastus on juutalaisista. 23Mutta tulee aika ja on jo, jolloin totiset rukoilijat rukoilevat Isää hengessä ja totuudessa; sillä senkaltaisia rukoilijoita myös Isä tahtoo. 24
4:24
2. Kor. 3:17
Jumala on Henki; ja jotka häntä rukoilevat, niiden tulee rukoilla hengessä ja totuudessa." 25
4:25
Joh. 1:42
Nainen sanoi hänelle: "Minä tiedän, että Messias on tuleva, hän, jota sanotaan Kristukseksi; kun hän tulee, ilmoittaa hän meille kaikki". 26
4:26
Matt. 26:64
Joh. 9:37
Jeesus sanoi hänelle: "Minä olen se, minä, joka puhun sinun kanssasi".

27Samassa hänen opetuslapsensa tulivat; ja he ihmettelivät, että hän puhui naisen kanssa. Kuitenkaan ei kukaan sanonut: "Mitä pyydät?" tai: "Mitä puhelet hänen kanssaan?" 28Niin nainen jätti vesiastiansa ja meni kaupunkiin ja sanoi ihmisille: 29"Tulkaa katsomaan miestä, joka on sanonut minulle kaikki, mitä minä olen tehnyt. Eihän se vain liene Kristus?" 30Niin he lähtivät kaupungista ja menivät hänen luoksensa.

31Sillävälin opetuslapset pyysivät häntä sanoen: "Rabbi, syö!" 32Mutta hän sanoi heille: "Minulla on syötävänä ruokaa, josta te ette tiedä". 33Niin opetuslapset sanoivat keskenään: "Lieneekö joku tuonut hänelle syötävää?" 34

4:34
Joh. 6:38
Joh. 17:4
Jeesus sanoi heille: "Minun ruokani on se, että minä teen lähettäjäni tahdon ja täytän hänen tekonsa. 35
4:35
Matt. 9:37
Luuk. 10:2
Ettekö sano: 'Vielä on neljä kuukautta, niin elonleikkuu joutuu'? Katso, minä sanon teille: nostakaa silmänne ja katselkaa vainioita, kuinka ne ovat valjenneet leikattaviksi. 36Jo nyt saa leikkaaja palkan ja kokoaa hedelmää iankaikkiseen elämään, että kylväjä ja leikkaaja saisivat yhdessä iloita. 37
4:37
Miika 6:15
Sillä tässä on se sana tosi, että toinen on kylväjä, ja leikkaaja toinen. 38Minä olen lähettänyt teidät leikkaamaan sitä, josta te ette ole vaivaa nähneet; toiset ovat vaivan nähneet, ja te olette päässeet heidän vaivansa hedelmille."

39Ja monet samarialaiset siitä kaupungista uskoivat häneen naisen puheen tähden, kun tämä todisti: "Hän on sanonut minulle kaikki, mitä minä olen tehnyt". 40Kun nyt samarialaiset tulivat hänen luoksensa, pyysivät he häntä viipymään heidän luonaan; ja hän viipyi siellä kaksi päivää. 41Ja vielä paljoa useammat uskoivat hänen sanansa tähden, 42

4:42
Joh. 17:8
1. Joh. 4:14
ja he sanoivat naiselle: "Emme enää usko sinun puheesi tähden, sillä me itse olemme kuulleet ja tiedämme, että tämä totisesti on maailman Vapahtaja".

43Mutta niiden kahden päivän kuluttua hän lähti sieltä Galileaan. 44

4:44
Matt. 13:57
Mark. 6:4
Luuk. 4:24
Sillä Jeesus itse todisti, ettei profeetalla ole arvoa omassa isiensä maassa. 45
4:45
Joh. 2:23
Kun hän siis tuli Galileaan, ottivat galilealaiset hänet vastaan, koska olivat nähneet kaikki, mitä hän oli tehnyt Jerusalemissa juhlan aikana; sillä hekin olivat tulleet juhlille.

46

4:46
Joh. 2:1-11
Niin hän tuli taas Galilean Kaanaan, jossa hän oli tehnyt veden viiniksi. Ja Kapernaumissa oli eräs kuninkaan virkamies, jonka poika sairasti. 47Kun hän kuuli Jeesuksen tulleen Juudeasta Galileaan, meni hän hänen luoksensa ja pyysi häntä tulemaan ja parantamaan hänen poikansa; sillä tämä oli kuolemaisillaan. 48
4:48
Joh. 2:18,23
1. Kor. 1:22
Niin Jeesus sanoi hänelle: "Ellette näe merkkejä ja ihmeitä, te ette usko". 49Kuninkaan virkamies sanoi hänelle: "Herra, tule, ennenkuin minun lapseni kuolee". 50Jeesus sanoi hänelle: "Mene, sinun poikasi elää". Ja mies uskoi sanan, jonka Jeesus sanoi hänelle, ja meni. 51Ja jo hänen ollessaan paluumatkalla hänen palvelijansa kohtasivat hänet ja sanoivat, että hänen poikansa eli. 52Niin hän tiedusteli heiltä, millä hetkellä hän oli alkanut toipua. Ja he sanoivat hänelle: "Eilen seitsemännellä hetkellä kuume lähti hänestä". 53Niin isä ymmärsi, että se oli tapahtunut sillä hetkellä, jolloin Jeesus oli sanonut hänelle: "Sinun poikasi elää". Ja hän uskoi, hän ja koko hänen huonekuntansa. 54
4:54
Joh. 2:11
Tämä oli taas tunnusteko, toinen, jonka Jeesus teki, tultuaan Juudeasta Galileaan.