Raamattu 1933/-38 (KR38)
14

14 LUKU.

Jeesus jatkaa jäähyväispuhettaan: hän ilmoittaa menevänsä valmistamaan heille sijaa Isänsä kodissa 1-4, sanoo olevansa tie Isän tykö ja yhtä Isän kanssa 5-11 ja täyttävänsä heidän rukouksensa, kun rukoilevat hänen nimessään 12-14; lupaa heille Puolustajan Isältä 15-17, sanoo tulevansa jälleen heidän tykönsä 18-20 ja ilmoittavansa itsensä häntä rakastaville 21-24. Hän lupaa antaa heille rauhansa 25-31.

141

14:1
Ps. 42:6
Mark. 11:22
Joh. 12:44
Joh. 14:27
1. Piet. 5:7
"Älköön teidän sydämenne olko murheellinen. Uskokaa Jumalaan, ja uskokaa minuun. 2
14:2
Luuk. 16:9
Hebr. 11:10,16
Minun Isäni kodissa on monta asuinsijaa. Jos ei niin olisi, sanoisinko minä teille, että minä menen valmistamaan teille sijaa? 3
14:3
Joh. 12:26
Joh. 17:24
Fil. 1:23
1. Tess. 4:17
Ja vaikka minä menen valmistamaan teille sijaa, tulen minä takaisin ja otan teidät tyköni, että tekin olisitte siellä, missä minä olen. 4Ja mihin minä menen — tien sinne te tiedätte."

5Tuomas sanoi hänelle: "Herra, me emme tiedä, mihin sinä menet; kuinka sitten tietäisimme tien?" 6

14:6
Joh. 11:25
Room. 5:2
Hebr. 10:20
Jeesus sanoi hänelle: "Minä olen tie ja totuus ja elämä; ei kukaan tule Isän tykö muutoin kuin minun kauttani. 7
14:7
Joh. 8:19
Jos te olisitte tunteneet minut, niin te tuntisitte myös minun Isäni; tästälähin te tunnette hänet, ja te olette nähneet hänet."

8Filippus sanoi hänelle: "Herra, näytä meille Isä, niin me tyydymme". 9

14:9
Joh. 12:45
Kol. 1:15
Hebr. 1:3
Jeesus sanoi hänelle: "Niin kauan aikaa minä olen ollut teidän kanssanne, etkä sinä tunne minua, Filippus! Joka on nähnyt minut, on nähnyt Isän; kuinka sinä sitten sanot: 'Näytä meille Isä'? 10
14:10
Joh. 10:38
Joh. 12:49
Joh. 17:21
Etkö usko, että minä olen Isässä, ja että Isä on minussa? Niitä sanoja, jotka minä teille puhun, minä en puhu itsestäni; ja Isä, joka minussa asuu, tekee teot, jotka ovat hänen. 11
14:11
Joh. 10:25
Uskokaa minua, että minä olen Isässä, ja että Isä on minussa; mutta jos ette, niin uskokaa itse tekojen tähden.

12

14:12
Mark. 16:17
Ap. t. 5:12
Totisesti, totisesti minä sanon teille: joka uskoo minuun, myös hän on tekevä niitä tekoja, joita minä teen, ja suurempiakin, kuin ne ovat, hän on tekevä; sillä minä menen Isän tykö, 13
14:13
Matt. 21:22
Mark. 11:24
Joh. 15:7,16
Joh. 16:23-24
1. Joh. 3:22
1. Joh. 5:14
Jaak. 1:5-6
ja mitä hyvänsä te anotte minun nimessäni, sen minä teen, että Isä kirkastettaisiin Pojassa. 14Jos te anotte minulta jotakin minun nimessäni, niin minä sen teen.

15

14:15
Joh. 15:10
1. Joh. 5:3
Jos te minua rakastatte, niin te pidätte minun käskyni. 16
14:16
Joh. 15:26
Joh. 16:7
Ap. t. 2:4
Ja minä olen rukoileva Isää, ja hän antaa teille toisen Puolustajan olemaan teidän kanssanne iankaikkisesti, 17
14:17
Joh. 16:13
Room. 8:26
1. Kor. 2:14
totuuden Hengen, jota maailma ei voi ottaa vastaan, koska se ei näe häntä eikä tunne häntä; mutta te tunnette hänet, sillä hän pysyy teidän tykönänne ja on teissä oleva. 18
14:18
Matt. 28:20
En minä jätä teitä orvoiksi; minä tulen teidän tykönne. 19
14:19
Joh. 16:16
Vielä vähän aikaa, niin maailma ei enää minua näe, mutta te näette minut; koska minä elän, niin tekin saatte elää. 20
14:20
Joh. 17:21-23
Sinä päivänä te ymmärrätte, että minä olen Isässäni, ja että te olette minussa ja minä teissä. 21
14:21
5. Moos. 11:1
1. Joh. 2:5
Jolla on minun käskyni ja joka ne pitää, hän on se, joka minua rakastaa; mutta joka minua rakastaa, häntä minun Isäni rakastaa, ja minä rakastan häntä ja ilmoitan itseni hänelle."

22Juudas, ei se Iskariot, sanoi hänelle: "Herra, mistä syystä sinä aiot ilmoittaa itsesi meille etkä maailmalle?" 23

14:23
Sananl. 8:17
Joh. 15:10
1. Kor. 3:16
1. Kor. 6:19
2. Kor. 6:16
Ef. 3:17
Jeesus vastasi ja sanoi hänelle: "Jos joku rakastaa minua, niin hän pitää minun sanani, ja minun Isäni rakastaa häntä, ja me tulemme hänen tykönsä ja jäämme hänen tykönsä asumaan. 24
14:24
Joh. 7:16
Joh. 12:49
Joka ei minua rakasta, se ei pidä minun sanojani; ja se sana, jonka te kuulette, ei ole minun, vaan Isän, joka on minut lähettänyt.

25Tämän minä olen teille puhunut ollessani teidän tykönänne. 26

14:26
Matt. 10:19-20
Luuk. 24:49
Joh. 12:16
Joh. 16:13
1. Joh. 2:20,27
Mutta Puolustaja, Pyhä Henki, jonka Isä on lähettävä minun nimessäni, hän opettaa teille kaikki ja muistuttaa teitä kaikesta, minkä minä olen teille sanonut. 27
14:27
Joh. 16:33
Room. 5:1
Fil. 4:7
Kol. 3:15
Rauhan minä jätän teille: minun rauhani — sen minä annan teille. En minä anna teille, niinkuin maailma antaa. Älköön teidän sydämenne olko murheellinen älköönkä peljätkö. 28Te kuulitte minun sanovan teille: 'Minä menen pois ja palajan jälleen teidän tykönne'. Jos te minua rakastaisitte, niin te iloitsisitte siitä, että minä menen Isän tykö, sillä Isä on minua suurempi. 29
14:29
Joh. 13:19
Ja nyt minä olen sanonut sen teille, ennenkuin se on tapahtunut, että te uskoisitte, kun se tapahtuu. 30
14:30
Joh. 12:31
Joh. 16:11
Ef. 2:2
En minä enää puhu paljoa teidän kanssanne, sillä maailman ruhtinas tulee, ja minussa hänellä ei ole mitään. 31
14:31
Joh. 10:18
Fil. 2:8
Mutta että maailma ymmärtäisi minun rakastavan Isää ja tekevän, niinkuin Isä on minua käskenyt: nouskaa, lähtekäämme täältä."

15

15 LUKU.

Jeesus puhuu vielä opetuslapsilleen ja kehoittaa heitä pysymään hänessä, totisessa viinipuussa 1-11, rakastamaan toisiaan 12-17 ja kestämään maailman vainoa 18-25. Pyhä Henki on todistava Jeesuksesta, ja opetuslapsetkin todistavat hänestä 26, 27.

151

15:1
Ps. 80:9
"Minä olen totinen viinipuu, ja minun Isäni on viinitarhuri. 2Jokaisen oksan minussa, joka ei kanna hedelmää, hän karsii pois; ja jokaisen, joka kantaa hedelmää, hän puhdistaa, että se kantaisi runsaamman hedelmän. 3
15:3
Joh. 13:10
Te olette jo puhtaat sen sanan tähden, jonka minä olen teille puhunut. 4Pysykää minussa, niin minä pysyn teissä. Niinkuin oksa ei voi kantaa hedelmää itsestään, ellei se pysy viinipuussa, niin ette tekään, ellette pysy minussa. 5
15:5
1. Kor. 12:27
2. Kor. 3:5
Fil. 1:11
Fil. 2:13
Fil. 4:13
Minä olen viinipuu, te olette oksat. Joka pysyy minussa ja jossa minä pysyn, se kantaa paljon hedelmää; sillä ilman minua te ette voi mitään tehdä. 6
15:6
Matt. 3:10
Matt. 7:19
Jos joku ei pysy minussa, niin hänet heitetään pois niinkuin oksa, ja hän kuivettuu; ja ne kootaan yhteen ja heitetään tuleen, ja ne palavat. 7
15:7
Matt. 21:22
Mark. 11:24
Luuk. 11:9-10
Joh. 14:13-14
Joh. 16:23,26
1. Joh. 3:22
Jos te pysytte minussa ja minun sanani pysyvät teissä, niin anokaa, mitä ikinä tahdotte, ja te saatte sen. 8
15:8
Matt. 5:16
1. Piet. 2:12
Siinä minun Isäni kirkastetaan, että te kannatte paljon hedelmää ja tulette minun opetuslapsikseni. 9Niinkuin Isä on minua rakastanut, niin minäkin olen rakastanut teitä; pysykää minun rakkaudessani. 10
15:10
Joh. 14:15,21
Joh. 14:23
1. Joh. 5:3
Jos te pidätte minun käskyni, niin te pysytte minun rakkaudessani, niinkuin minä olen pitänyt Isäni käskyt ja pysyn hänen rakkaudessaan. 11
15:11
Joh. 16:24
Joh. 17:13
Tämän minä olen teille puhunut, että minun iloni olisi teissä ja teidän ilonne tulisi täydelliseksi.

12

15:12
Joh. 13:34
Ef. 5:2
1. Tess. 4:9
1. Joh. 3:11
1. Joh. 4:21
Tämä on minun käskyni, että te rakastatte toisianne, niinkuin minä olen teitä rakastanut. 13
15:13
Room. 5:7-8
1. Joh. 3:16
Sen suurempaa rakkautta ei ole kenelläkään, kuin että hän antaa henkensä ystäväinsä edestä. 14
15:14
Matt. 12:50
Te olette minun ystäväni, jos teette, mitä minä käsken teidän tehdä. 15
15:15
1. Moos. 18:17
En minä enää sano teitä palvelijoiksi, sillä palvelija ei tiedä, mitä hänen herransa tekee; vaan ystäviksi minä sanon teitä, sillä minä olen ilmoittanut teille kaikki, mitä minä olen kuullut Isältäni. 16
15:16
Matt. 28:19
Joh. 14:13
Te ette valinneet minua, vaan minä valitsin teidät ja asetin teidät, että te menisitte ja kantaisitte hedelmää ja että teidän hedelmänne pysyisi: että mitä ikinä te anotte Isältä minun nimessäni, hän sen teille antaisi. 17Sen käskyn minä teille annan, että rakastatte toisianne.

18

15:18
Joh. 7:7
1. Joh. 3:13
Jos maailma teitä vihaa, niin tietäkää, että se on vihannut minua ennen kuin teitä. 19
15:19
Joh. 17:14
Jos te maailmasta olisitte, niin maailma omaansa rakastaisi; mutta koska te ette ole maailmasta, vaan minä olen teidät maailmasta valinnut, sentähden maailma teitä vihaa. 20
15:20
Matt. 10:24
Matt. 24:9
Joh. 13:16
Joh. 16:2
Muistakaa se sana, jonka minä teille sanoin: 'Ei ole palvelija herraansa suurempi'. Jos he ovat minua vainonneet, niin he teitäkin vainoavat; jos he ovat ottaneet vaarin minun sanastani, niin he ottavat vaarin teidänkin sanastanne. 21
15:21
Joh. 16:3
Mutta kaiken tämän he tekevät teille minun nimeni tähden, koska he eivät tunne häntä, joka on minut lähettänyt. 22Jos minä en olisi tullut ja puhunut heille, ei heillä olisi syntiä; mutta nyt heillä ei ole, millä syntiänsä puolustaisivat. 23Joka vihaa minua, se vihaa myös minun Isääni. 24
15:24
Joh. 3:2
Joh. 7:31
Joh. 9:32
Jos minä en olisi tehnyt heidän keskuudessaan niitä tekoja, joita ei kukaan muu ole tehnyt, ei heillä olisi syntiä; mutta nyt he ovat nähneet ja ovat vihanneet sekä minua että minun Isääni. 25
15:25
Ps. 35:19
Ps. 69:5
Mutta se sana oli käyvä toteen, joka on kirjoitettuna heidän laissaan: 'He ovat vihanneet minua syyttä'.

26

15:26
Luuk. 24:49
Joh. 14:16-17
Joh. 14:26
Joh. 16:13
Ap. t. 2:33
Mutta kun Puolustaja tulee, jonka minä lähetän teille Isän tyköä, totuuden Henki, joka lähtee Isän tyköä, niin hän on todistava minusta. 27
15:27
Luuk. 24:48
Ap. t. 1:8
Ap. t. 2:32
Ap. t. 3:15
Ap. t. 4:33
Ap. t. 5:32
Ap. t. 10:39
Ja te myös todistatte, sillä te olette alusta asti olleet minun kanssani."

16

16 LUKU.

Jeesus puhuu tulevasta vainosta 1-4, poismenostaan ja Pyhän Hengen vaikutuksesta maailmassa 5-11 ja opetuslapsissa 12-15, opetuslasten murheesta, joka on kääntyvä iloksi 16-24, ja heidän yhteydestään Isän kanssa hänen kauttaan 25-32, sekä rohkaisee heitä kestämään ahdistusta 33.

161"Tämän minä olen teille puhunut, ettette loukkaantuisi. 2

16:2
Matt. 24:9
Mark. 13:9
Luuk. 21:12
He erottavat teidät synagoogasta; ja tulee aika, jolloin jokainen, joka tappaa teitä, luulee tekevänsä uhripalveluksen Jumalalle. 3
16:3
Joh. 15:21
1. Kor. 2:8
Ja sen he tekevät teille, koska he eivät tunne Isää eivätkä minua. 4
16:4
Joh. 13:19
Joh. 14:29
Mutta tämän minä olen puhunut teille, että, kun se aika tulee, te muistaisitte minun sen teille sanoneen. Tätä minä en ole sanonut teille alusta, koska minä olin teidän kanssanne.

5

16:5
Joh. 7:33
Mutta nyt minä menen hänen tykönsä, joka on minut lähettänyt, eikä kukaan teistä kysy minulta: 'Mihin sinä menet?' 6Mutta koska minä olen tämän teille puhunut, täyttää murhe teidän sydämenne. 7Kuitenkin minä sanon teille totuuden: teille on hyväksi, että minä menen pois. Sillä ellen minä mene pois, ei Puolustaja tule teidän tykönne; mutta jos minä menen, niin minä hänet teille lähetän. 8Ja kun hän tulee, niin hän näyttää maailmalle todeksi synnin ja vanhurskauden ja tuomion: 9synnin, koska he eivät usko minuun; 10
16:10
Room. 4:25
vanhurskauden, koska minä menen Isän tykö, ettekä te enää minua näe; 11
16:11
Joh. 12:31
ja tuomion, koska tämän maailman ruhtinas on tuomittu.

12

16:12
1. Kor. 3:1-2
Minulla on vielä paljon sanottavaa teille, mutta te ette voi nyt sitä kantaa. 13
16:13
Joh. 14:26
Joh. 15:26
1. Joh. 2:27
Mutta kun hän tulee, totuuden Henki, johdattaa hän teidät kaikkeen totuuteen. Sillä se, mitä hän puhuu, ei ole hänestä itsestään; vaan minkä hän kuulee, sen hän puhuu, ja tulevaiset hän teille julistaa. 14Hän on minut kirkastava, sillä hän ottaa minun omastani ja julistaa teille. 15
16:15
Joh. 17:10
Kaikki, mitä Isällä on, on minun; sentähden minä sanoin, että hän ottaa minun omastani ja julistaa teille.

16

16:16
Joh. 14:19
Vähän aikaa, niin te ette enää minua näe, ja taas vähän aikaa, niin te näette minut." 17Silloin muutamat hänen opetuslapsistansa sanoivat toisilleen: "Mitä se tarkoittaa, kun hän sanoo meille: 'Vähän aikaa, niin te ette minua näe, ja taas vähän aikaa, niin te näette minut', ja: 'Minä menen Isän tykö'?" 18Niin he sanoivat: "Mitä se tarkoittaa, kun hän sanoo: 'Vähän aikaa'? Emme ymmärrä, mitä hän puhuu." 19Jeesus huomasi heidän tahtovan kysyä häneltä ja sanoi heille: "Sitäkö te kyselette keskenänne, että minä sanoin: 'Vähän aikaa, niin te ette minua näe, ja taas vähän aikaa, niin te näette minut'? 20
16:20
Ps. 30:12
Totisesti, totisesti minä sanon teille: te joudutte itkemään ja valittamaan, mutta maailma on iloitseva; te tulette murheellisiksi, mutta teidän murheenne on muuttuva iloksi. 21Kun vaimo synnyttää, on hänellä murhe, koska hänen hetkensä on tullut; mutta kun hän on synnyttänyt lapsen, ei hän enää muista ahdistustaan sen ilon tähden, että ihminen on syntynyt maailmaan. 22
16:22
Jes. 35:10
Jes. 51:11
Luuk. 24:52
Joh. 20:20
Niin on myös teillä nyt murhe; mutta minä olen taas näkevä teidät, ja teidän sydämenne on iloitseva, eikä kukaan ota teiltä pois teidän iloanne. 23
16:23
Matt. 7:7
Mark. 11:24
Joh. 14:13
Joh. 15:7,16
1. Joh. 3:22
1. Joh. 5:14
Ja sinä päivänä te ette minulta mitään kysy. Totisesti, totisesti minä sanon teille: jos te anotte jotakin Isältä, on hän sen teille antava minun nimessäni. 24
16:24
Joh. 15:11
Tähän asti te ette ole anoneet mitään minun nimessäni; anokaa, niin te saatte, että teidän ilonne olisi täydellinen.

25

16:25
Joh. 10:6
Tämän minä olen puhunut teille kuvauksilla; mutta tulee aika, jolloin minä en puhu teille enää kuvauksilla, vaan avonaisesti julistan teille sanomaa Isästä. 26Sinä päivänä te anotte minun nimessäni; enkä minä sano teille, että minä olen rukoileva Isää teidän edestänne; 27
16:27
Joh. 14:21,23
Joh. 17:8
sillä Isä itse rakastaa teitä, sentähden että te olette minua rakastaneet ja uskoneet minun lähteneen Jumalan tyköä. 28Minä olen lähtenyt Isästä ja tullut maailmaan; jälleen minä jätän maailman ja menen Isän tykö." 29Hänen opetuslapsensa sanoivat: "Katso, nyt sinä puhut avonaisesti etkä käytä mitään kuvausta. 30Nyt me tiedämme, että sinä tiedät kaikki, etkä tarvitse, että kukaan sinulta kysyy; sentähden me uskomme sinun Jumalan tyköä lähteneen." 31Jeesus vastasi heille: "Nyt te uskotte. 32
16:32
Sak. 13:7
Matt. 26:31
Mark. 14:27
Joh. 8:29
Katso, tulee hetki ja on jo tullut, jona teidät hajotetaan kukin tahollensa ja te jätätte minut yksin; en minä kuitenkaan yksin ole, sillä Isä on minun kanssani.

33

16:33
Room. 5:1
Ef. 2:14
1. Joh. 5:4
Tämän minä olen teille puhunut, että teillä olisi minussa rauha. Maailmassa teillä on ahdistus; mutta olkaa turvallisella mielellä: minä olen voittanut maailman."