Raamattu 1933/-38 (KR38)
14

14 LUKU.

Jeesus jatkaa jäähyväispuhettaan: hän ilmoittaa menevänsä valmistamaan heille sijaa Isänsä kodissa 1-4, sanoo olevansa tie Isän tykö ja yhtä Isän kanssa 5-11 ja täyttävänsä heidän rukouksensa, kun rukoilevat hänen nimessään 12-14; lupaa heille Puolustajan Isältä 15-17, sanoo tulevansa jälleen heidän tykönsä 18-20 ja ilmoittavansa itsensä häntä rakastaville 21-24. Hän lupaa antaa heille rauhansa 25-31.

141

14:1
Ps. 42:6
Mark. 11:22
Joh. 12:44
Joh. 14:27
1. Piet. 5:7
"Älköön teidän sydämenne olko murheellinen. Uskokaa Jumalaan, ja uskokaa minuun. 2
14:2
Luuk. 16:9
Hebr. 11:10,16
Minun Isäni kodissa on monta asuinsijaa. Jos ei niin olisi, sanoisinko minä teille, että minä menen valmistamaan teille sijaa? 3
14:3
Joh. 12:26
Joh. 17:24
Fil. 1:23
1. Tess. 4:17
Ja vaikka minä menen valmistamaan teille sijaa, tulen minä takaisin ja otan teidät tyköni, että tekin olisitte siellä, missä minä olen. 4Ja mihin minä menen — tien sinne te tiedätte."

5Tuomas sanoi hänelle: "Herra, me emme tiedä, mihin sinä menet; kuinka sitten tietäisimme tien?" 6

14:6
Joh. 11:25
Room. 5:2
Hebr. 10:20
Jeesus sanoi hänelle: "Minä olen tie ja totuus ja elämä; ei kukaan tule Isän tykö muutoin kuin minun kauttani. 7
14:7
Joh. 8:19
Jos te olisitte tunteneet minut, niin te tuntisitte myös minun Isäni; tästälähin te tunnette hänet, ja te olette nähneet hänet."

8Filippus sanoi hänelle: "Herra, näytä meille Isä, niin me tyydymme". 9

14:9
Joh. 12:45
Kol. 1:15
Hebr. 1:3
Jeesus sanoi hänelle: "Niin kauan aikaa minä olen ollut teidän kanssanne, etkä sinä tunne minua, Filippus! Joka on nähnyt minut, on nähnyt Isän; kuinka sinä sitten sanot: 'Näytä meille Isä'? 10
14:10
Joh. 10:38
Joh. 12:49
Joh. 17:21
Etkö usko, että minä olen Isässä, ja että Isä on minussa? Niitä sanoja, jotka minä teille puhun, minä en puhu itsestäni; ja Isä, joka minussa asuu, tekee teot, jotka ovat hänen. 11
14:11
Joh. 10:25
Uskokaa minua, että minä olen Isässä, ja että Isä on minussa; mutta jos ette, niin uskokaa itse tekojen tähden.

12

14:12
Mark. 16:17
Ap. t. 5:12
Totisesti, totisesti minä sanon teille: joka uskoo minuun, myös hän on tekevä niitä tekoja, joita minä teen, ja suurempiakin, kuin ne ovat, hän on tekevä; sillä minä menen Isän tykö, 13
14:13
Matt. 21:22
Mark. 11:24
Joh. 15:7,16
Joh. 16:23-24
1. Joh. 3:22
1. Joh. 5:14
Jaak. 1:5-6
ja mitä hyvänsä te anotte minun nimessäni, sen minä teen, että Isä kirkastettaisiin Pojassa. 14Jos te anotte minulta jotakin minun nimessäni, niin minä sen teen.

15

14:15
Joh. 15:10
1. Joh. 5:3
Jos te minua rakastatte, niin te pidätte minun käskyni. 16
14:16
Joh. 15:26
Joh. 16:7
Ap. t. 2:4
Ja minä olen rukoileva Isää, ja hän antaa teille toisen Puolustajan olemaan teidän kanssanne iankaikkisesti, 17
14:17
Joh. 16:13
Room. 8:26
1. Kor. 2:14
totuuden Hengen, jota maailma ei voi ottaa vastaan, koska se ei näe häntä eikä tunne häntä; mutta te tunnette hänet, sillä hän pysyy teidän tykönänne ja on teissä oleva. 18
14:18
Matt. 28:20
En minä jätä teitä orvoiksi; minä tulen teidän tykönne. 19
14:19
Joh. 16:16
Vielä vähän aikaa, niin maailma ei enää minua näe, mutta te näette minut; koska minä elän, niin tekin saatte elää. 20
14:20
Joh. 17:21-23
Sinä päivänä te ymmärrätte, että minä olen Isässäni, ja että te olette minussa ja minä teissä. 21
14:21
5. Moos. 11:1
1. Joh. 2:5
Jolla on minun käskyni ja joka ne pitää, hän on se, joka minua rakastaa; mutta joka minua rakastaa, häntä minun Isäni rakastaa, ja minä rakastan häntä ja ilmoitan itseni hänelle."

22Juudas, ei se Iskariot, sanoi hänelle: "Herra, mistä syystä sinä aiot ilmoittaa itsesi meille etkä maailmalle?" 23

14:23
Sananl. 8:17
Joh. 15:10
1. Kor. 3:16
1. Kor. 6:19
2. Kor. 6:16
Ef. 3:17
Jeesus vastasi ja sanoi hänelle: "Jos joku rakastaa minua, niin hän pitää minun sanani, ja minun Isäni rakastaa häntä, ja me tulemme hänen tykönsä ja jäämme hänen tykönsä asumaan. 24
14:24
Joh. 7:16
Joh. 12:49
Joka ei minua rakasta, se ei pidä minun sanojani; ja se sana, jonka te kuulette, ei ole minun, vaan Isän, joka on minut lähettänyt.

25Tämän minä olen teille puhunut ollessani teidän tykönänne. 26

14:26
Matt. 10:19-20
Luuk. 24:49
Joh. 12:16
Joh. 16:13
1. Joh. 2:20,27
Mutta Puolustaja, Pyhä Henki, jonka Isä on lähettävä minun nimessäni, hän opettaa teille kaikki ja muistuttaa teitä kaikesta, minkä minä olen teille sanonut. 27
14:27
Joh. 16:33
Room. 5:1
Fil. 4:7
Kol. 3:15
Rauhan minä jätän teille: minun rauhani — sen minä annan teille. En minä anna teille, niinkuin maailma antaa. Älköön teidän sydämenne olko murheellinen älköönkä peljätkö. 28Te kuulitte minun sanovan teille: 'Minä menen pois ja palajan jälleen teidän tykönne'. Jos te minua rakastaisitte, niin te iloitsisitte siitä, että minä menen Isän tykö, sillä Isä on minua suurempi. 29
14:29
Joh. 13:19
Ja nyt minä olen sanonut sen teille, ennenkuin se on tapahtunut, että te uskoisitte, kun se tapahtuu. 30
14:30
Joh. 12:31
Joh. 16:11
Ef. 2:2
En minä enää puhu paljoa teidän kanssanne, sillä maailman ruhtinas tulee, ja minussa hänellä ei ole mitään. 31
14:31
Joh. 10:18
Fil. 2:8
Mutta että maailma ymmärtäisi minun rakastavan Isää ja tekevän, niinkuin Isä on minua käskenyt: nouskaa, lähtekäämme täältä."